ACC

Putojošā tablete

ACC 200 mg putojošās tabletes

Kartona kastīte, PP tūba, N20
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no gaismas un mitruma.
Acetylcysteinum

ACC 200 ir mukolītisks (gļotas šķidrinošs) atkrēpošanas līdzeklis. ACC 200 lieto gļotu šķīdināšanai un atkrēpošanas atvieglošanai akūtu vai hronisku elpceļu slimību gadījumā.

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Maks. cenu diapazons

€ ar PVN

6.05 €

Zāļu produkta identifikators

I001103-01

Zāļu reģistrācijas numurs

I001103

Ražotājs

Salutas Pharma GmbH, Germany

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

13-JUN-19

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Bez receptes

Zāļu stiprums/koncentrācija

200 mg

Zāļu forma

Putojošā tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Hexal AG, Germany

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

ACC® 200 mg putojošās tabletes

Acetylcysteinum

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts vai farmaceits.

Saglabājiet šo instrukciju. Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4.punktu.

Ja pēc 3-5 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir ACC 200 un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms ACC 200 lietošanas

Kā lietot ACC 200

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt ACC 200

Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir ACC 200 un kādam nolūkam to lieto

ACC 200 ir mukolītisks (gļotas šķidrinošs) atkrēpošanas līdzeklis.

ACC 200 lieto gļotu šķīdināšanai un atkrēpošanas atvieglošanai akūtu vai hronisku elpceļu slimību gadījumā.

Ja pēc 3-5 dienām nejūtat uzlabojumu vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

2. Kas Jums jāzina pirms ACC 200 lietošanas

Nelietojiet ACC 200 šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija pret acetilcisteīnu vai kādu citu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Ja Jums ir aktīva peptiska čūla.

ACC 200 putojošās tabletes augstās darbīgās vielas koncentrācijas dēļ, nedrīkst lietot bērni līdz 2 gadu vecumam.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms ACC 200 lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Īpaša piesardzība, lietojot ACC 200, nepieciešama šādos gadījumos

Ja Jums ir astma.

Ja Jums kādreiz bijusi peptiskās čūlas slimība (gļotas šķidrinoši līdzekļi var izjaukt kuņģa gļotādas barjeru).

Ja Jums parādās jaunas ādas un gļotādas izmaiņas, nekavējoties jāmeklē medicīniska palīdzība un jāpārtrauc ACC lietošana. (Ļoti retos gadījumos aprakstītas ar acetilcisteīna lietošanu saistītas smagas ādas reakcijas, piemēram, Stīvensa – Džonsona sindroms un Laiela sindroms).

Bērni

ACC 200 putojošās tabletes augstās darbīgās vielas koncentrācijas dēļ, nedrīkst lietot bērni līdz 2 gadu vecumam.

Citas zāles un ACC 200

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Pretklepus līdzekļi

Lietojot acetilcisteīnu kopā ar pretklepus līdzekļiem (piemēram, kodeīnu), pavājinātā klepus refleksa dēļ var rasties bīstama gļotu uzkrāšanās, tādēļ nepieciešams rūpīgi apsvērt šādas kombinācijas lietošanas nepieciešamību.

Antibiotikas

Tetraciklīna hidrohlorīds (neattiecas uz doksiciklīnu) un acetilcisteīns jālieto atsevišķi, ievērojot vismaz 2 stundu starplaiku.

Nitroglicerīns

Vienlaicīga lietošana ar ACC 200, iespējams, var veicināt glicerīna trinitrāta (nitroglicerīna) asinsvadus paplašinošo un asinis šķīdinošo efektu.

Acetilcisteīns tiek lietots arī kā antidots paracetamola pārdozēšanas gadījumā.

Acetilcisteīns pastiprina AKE inhibitoru darbību smēķētājiem.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Acetilcisteīnu grūtniecības un barošanas ar krūti laikā drīkst lietot pēc stingras ieguvumu un riska attiecības novērtēšanas.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

ACC 200 neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

ACC 200 satur laktozi un nātriju

Šīs zāles satur laktozi. Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

Viena 200 mg putojošā tablete satur 4,3 mmol (vai 98,8 mg) nātrija katrā devā. Jāievēro pacientiem ar kontrolētu nātrija diētu (diēta ar zemu nātrija/sāls saturu).

3. Kā lietot ACC 200

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ārsts nosaka piemērotāko devu atkarībā no slimības smaguma pakāpes.

Ja ārsts nav noteicis citādi, ieteicams lietot šādas ACC 200 dienas devas:

Krēpu šķīdināšana

Pieaugušie un pusaudži no 14 gadu vecuma:

1 putojošā tablete 2- 3 reizes dienā (atbilst 400 – 600 mg acetilcisteīna dienā)

Lietošana bērniem

Ja ārsts nav noteicis citādi, ieteicams lietot šādas ACC 200 dienas devas:

Krēpu šķīdināšana

Bērni no 6 līdz 14 gadu vecumam

1 putojošā tablete 2 reizes dienā (atbilst 400 mg acetilcisteīna dienā)

Bērni no 2 līdz 5 gadu vecumam

½ putojošās tabletes 2- 3 reizes dienā (atbilst 200 – 300 mg acetilcisteīna dienā)

Mukoviscidoze (iedzimts vielmaiņas traucējums)

Bērni pēc 6 gadu vecuma

1 putojošā tablete 3 reizes dienā (atbilst 600 mg acetilcisteīna dienā)

Bērni no 2 līdz 6 gadu vecumam

½ putojošās tabletes 4 reizes dienā (atbilst 400 mg acetilcisteīna dienā)

Gados vecāki pacienti

Gados vecākiem pacientiem deva īpaši nav jāpielāgo.

Šķidruma uzņemšana veicina acetilcisteīna gļotas šķīdinošo iedarbību.

Kā un kad ir jālieto ACC 200?

ACC lieto pēc ēšanas.

Putojošo tableti jālieto izšķīdinātu glāzē ūdens.

Cik ilgi jālieto ACC 200?

Ārstēšanas ilgums ir atkarīgs no slimības tipa un smaguma, ārstam vajadzētu noteikt lietošanas ilgumu.

Hroniska bronhīta un mukoviscidozes gadījumā infekcijas profilakses nolūkā ārstēšanu vajadzētu turpināt ilgāku laiku.

Ja esat lietojis ACC 200 vairāk nekā noteikts

Pārdozēšana var izraisīt kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumus, tādus kā slikta dūša, vemšana un caureja. Bērniem var pastiprināt siekalu un gļotu izdalīšanās risku.

Līdz šim nav zināmi toksiski pārdozēšanas gadījumi, kas saistīti ar acetilcisteīna iekšķīgi lietojamām zāļu formām. Tomēr, ja ir aizdomas par pārdozēšanu, lūdzu, informējiet par to Jūsu ārstu.

Ja esat aizmirsis lietot ACC 200

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti, bet turpiniet kā norādīts parastajā laikā. Ja ir aizdomas par ACC pārdozēšanu, lūdzam tomēr informēt ārstu.

Ja pārtraucat lietot ACC 200

Nav ieteicams pārtraukt vai priekšlaikus beigt ārstēšanu, jo var nebūt gaidītā rezultāta.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Šie biežuma dati ir pamats blakusparādību novērtēšanai:

Ļoti bieži:

Bieži:

Retāk:

Reti:

Ļoti reti:

vairāk nekā 1 no 10 ārstētiem pacientiem

mazāk nekā 1 no 10, bet vairāk nekā 1 no 100 ārstētiem pacientiem

mazāk nekā 1 no 100, bet vairāk nekā 1 no 1000 ārstētiem pacientiem

mazāk nekā 1 no 1000, bet vairāk nekā 1 no 10 000 ārstētiem

pacientiem

mazāk nekā 1 no 10 000 ārstētiem pacientiem, ieskaitot

atsevišķus gadījumus


Imūnās sistēmas traucējumi

Retāk: paaugstinātas jutības reakcijas

Ļoti reti: anafilaktisks šoks, anafilaktiskas/anafilaktoīdas reakcijas

Nervu sistēmas traucējumi

Retāk: galvassāpes

Ausu un labirinta bojājumi

Retāk: troksnis ausīs

Sirds funkcijas traucējumi

Retāk: tahikardija

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Retāk: hipotensija

Ļoti reti: asiņošana

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Reti: elpas trūkums, bronhu spazmas

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Retāk: slikta dūša, vemšana, caureja, sāpes vēderā, grēmas, stomatīts

Reti: dispepsija

Ādas un zemādas audu bojājumi

Retāk: nātrene, izsitumi, angioedēma, nieze, eksantēma

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Retāk: drudzis

Nav zināms: sejas tūska

Dažādos pētījumos pierādīta acetilcisteīna spēja mazināt trombocītu agregāciju, taču klīniskā nozīme tam vēl nav noskaidrota.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv" www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt ACC 200

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, sargāt no gaismas un mitruma.

Uzglabāt tūbu cieši aizvērtu.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un etiķetes pēc „verwendbar bis”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko ACC satur

Aktīvā viela ir acetilcisteīns.

Viena ACC 200 putojošā tablete satur 200 mg acetilcisteīna.

Citas sastāvdaļas ir askorbīnskābe (C vitamīns), bezūdens citronskābe, laktoze, D- mannīts, nātrija citrāts, nātrija hidrogēnkarbonāts, bezūdens nātrija karbonāts, saharīna nātrija sāls, aromātviela (kazeņu).

Norāde cukura diabēta slimniekiem

1 ACC satur 0,01 ogļhidrātu maizes vienību.

ACC ārējais izskats un iepakojums

ACC 200 putojošās tabletes

Baltas, apaļas, gludas tabletes, ar dalījuma līniju vienā pusē, ar kazeņu smaržu.

Tableti var sadalīt vienādās daļās.

Putojošās tabletes ir iepakotas PP tūbā ar PE aizbāzni.

Oriģināliepakojumā 20 putojošās tabletes

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Hexal AG

Industriestraße 25

83607 Holzkirchen

Vācija

Ražotājs

Salutas Pharma GmbH,

Otto-von-Guericke-Allee 1

D-39179 Barleben

Vācija

Šīs lietošanas instrukcijas pēdējo reizi pārskatīta 06/2019

Saskaņots ZVA 12.06.2019.