Sinupret

Apvalkotā tablete

Sinupret apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/PVDH/Al blisteris, N50
Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.
Verbenae herba Rumicis herba Primulae flos Gentianae radix Sambuci flos

Sinupret apvalkotās tabletes. Tas ir augu valsts izcelsmes sekretolītisks līdzeklis. Sinupret apvalkotās tabletes lieto sekojošos gadījumos: akūti un hroniski deguna blakusdobumu iekaisumi; akūti un hroniski elpceļu iekaisumi; kā papildu līdzekli antibakteriālai terapijai.

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Maks. cenu diapazons

€ ar PVN

10.35 €

Zāļu produkta identifikators

94-0106-01

Zāļu reģistrācijas numurs

94-0106

Ražotājs

Bionorica SE, Germany

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

01-OCT-10

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Bez receptes

Zāļu stiprums/koncentrācija

Zāļu forma

Apvalkotā tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Bionorica SE, Germany

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Sinupret apvalkotās tabletes

Genciānas sakņu pulveris (Gentianae radix)

Gaiļbiksīšu ziedu pulveris (Primulae flos)

Skābenes lakstu pulveris (Rumicis herba)

Melnā plūškoka ziedu pulveris (Sambuci flos)

Verbēnas lakstu pulveris (Verbenae herba)

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts vai farmaceits.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 • Ja Jums rodas jautājumi, vaicājiet farmaceitam.

 • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

 • Ja pēc 7–14 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Sinupret un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Sinupret lietošanas

3. Kā lietot Sinupret

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Sinupret

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Sinupret un kādam nolūkam tās/to lieto

Jūsu zāles sauc Sinupret apvalkotās tabletes. Tas ir augu valsts izcelsmes sekretolītisks līdzeklis.

Sinupret apvalkotās tabletes lieto sekojošos gadījumos:

 • akūti un hroniski deguna blakusdobumu iekaisumi;

 • akūti un hroniski elpceļu iekaisumi;

 • kā papildu līdzekli antibakteriālai terapijai.

2. Kas Jums jāzina pirms Sinupret lietošanas

Nelietojiet Sinupret šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret aktīvajām vielām vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ja simptomi saglabājas ilgāk nekā 7 – 14 dienas, pastiprinās vai periodiski atkārtojas, kā arī tad, ja rodas elpas trūkums, drudzis vai strutainas krēpas, lūdzu, sazinieties ar savu ārstu.

Bērni

Sinupret apvalkotās tabletes nedrīkst lietot bērniem vecumā līdz 6 gadiem, tāpēc ka nav pietiekamas informācijas par šo zāļu lietošanu bērniem.

Sinupret kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Nav norādījumu.

Citas zāles un Sinupret

Līdz šim nav zināms par mijiedarbību ar citām zālēm.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, tai skaitā par zālēm, kas iegādātas bez receptes.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Sinupret apvalkotās tabletes grūtniecības laikā drīkst lietot tikai pēc konsultēšanas ar ārstu.

Tā kā nav pietiekami dati par Sinupret apvalkoto tablešu lietošanu sievietēm barošanas ar krūti periodā, šīs zāles, barojot bērnu ar krūti, nevajadzētu lietot.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Īpaša piesardzība nav nepieciešama.

Sinupret satur glikozi, laktozi, saharozi un sorbītu

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Informācija pacientiem ar cukura diabētu: 1 apvalkotā tablete satur 0,1 g sagremojamus ogļhidrātus.

3. Kā lietot Sinupret

Ja ārsts nav noteicis citādi, tad Sinupret apvalkotās tabletes rekomendē lietot kā norādīts zemāk.

Bērniem no 12 gadiem un pieaugušajiem: 2 apvalkotās tabletes 3 reizes dienā.

Bērniem no 6 līdz 11 gadiem: 1 apvalkotā tablete 3 reizes dienā.

Sinupret apvalkotās tabletes jānorij veselas, tās nesakošļājot un uzdzerot nelielu šķidruma daudzumu (vēlams glāzi ūdens). Pacientiem ar jutīgu kuņģi Sinupret apvalkotās tabletes ieteicams lietot pēc ēšanas.

Sinupret apvalkotās tabletes nedrīkst lietot ilgāk par 7–14 dienām. Lūdzu, izlasiet informāciju, kas norādīta punktā par piesardzību lietošanā.

Ja esat lietojis Sinupret apvalkotās tabletes vairāk, nekā noteikts

Pārdozēšanas gadījumā zemāk minētās nevēlamās blakusparādības var būt intensīvākas.

Pārdozēšanas ārstēšana: pārdozēšanas gadījumos jāveic simptomātiska terapija.

Ja esat aizmirsis lietot Sinupret

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Sinupret

Sinupret apvalkoto tablešu lietošanas pārtraukšana parasti neizraisa sarežģījumus.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nevēlamo blakusparādību novērtēšanai ir izmantota šāda biežuma klasifikācija:

 • ļoti bieži (attīstās vairāk nekā 1 pacientam no katriem 10 pacientiem);

 • bieži (attīstās 1 līdz 10 pacientiem no katriem 100 pacientiem);

 • retāk (attīstās 1 līdz 10 pacientiem no katriem 1 000 pacientiem);

 • reti (attīstās 1 līdz 10 pacientiem no katriem 10 000 pacientiem);

 • ļoti reti (attīstās mazāk nekā 1 pacientam no katriem 10 000 pacientiem);

 • nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Retāk iespējami kuņģa un zarnu trakta darbības traucējumi (piemēram, sāpes vēderā, slikta dūša) un retos gadījumos iespējamas ādas hipersensitivitātes reakcijas (izsitumi, eritēma, nieze). Turklāt, var rasties alerģiskas reakcijas, piemēram, angioneirotiskā tūska, aizdusa, sejas pietūkums.

Ja radušās pirmās hipersensitivitātes/alerģiskas reakcijas pazīmes, Sinupret apvalkotās tabletes vairs atkārtoti nedrīkst lietot.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Sinupret

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc “Derīgs līdz./ EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Sinupret satur

Viena apvalkotā tablete satur:

Aktīvās vielas ir:

Genciānas sakņu pulveris (Gentianae radix) 6,000 mg

Gaiļbiksīšu ziedu pulveris (Primulae flos) 18,000 mg

Skābenes lakstu pulveris (Rumicis herba) 18,000 mg

Melnā plūškoka ziedu pulveris (Sambuci flos) 18,000 mg

Verbēnas lakstu pulveris (Verbenae herba) 18,000 mg

Viena apvalkotā tablete satur 41,6% sagremojamus ogļhidrātus un 0,1% sorbītu.

Citas sastāvdaļas ir kalcija karbonāts (E170), hlorofilu vara kompleksi (E141), rīcineļļa, koloidāls bezūdens silīcija dioksīds, bāzisks butilēts metakrilāta kopolimērs, želatīns, glikozes sīrups, indigokarmīna (E132) alumīnija sāls, riboflavīns (E101), laktozes monohidrāts, vieglais magnija oksīds, kukurūzas ciete, dekstrīns, kalnu vasks, kartupeļu ciete, šellaka, sorbīts, stearīnpalmitīnskābe, saharoze, talks, titāna dioksīds  (E171).

Sinupret ārējais izskats un iepakojums

Zaļas, gludas, abpusēji izliektas, apaļas apvalkotās tabletes.

Sinupret apvalkotās tabletes pieejamas oriģināliepakojumā plaksnītēs pa 20 vai 25 apvalkotajām tabletēm. Plāksnītes iepakotas kartona kastītēs.

Pieejami iepakojumi pa 50 un 100 apvalkotajām tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

BIONORICA SE

Kerschensteinerstrasse 11-15

D-92318 Neumarkt

Vācija

tālr.: +49-9181-23190

fakss: +49-9181-231265

e-pasts: info@bionorica.de

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 27.04.2017.

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Latvijas Republikas Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē http://www.zva.gov.lv

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

SINUPRET apvalkotās tabletes

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Aktīvās vielas:

Viena apvalkotā tablete satur:

Genciānas sakņu pulveri (Gentianae radix) 6,000 mg

Gaiļbiksīšu ziedu pulveri (Primulae flos) 18,000 mg

Skābenes lakstu pulveri (Rumicis herba) 18,000 mg

Melnā plūškoka ziedu pulveri (Sambuci flos) 18,000 mg

Verbēnas lakstu pulveri (Verbenae herba) 18,000 mg

Viena apvalkotā tablete satur 41,6% sagremojamus ogļhidrātus un 0,1 % sorbītu.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Apvalkotā tablete.

Apaļas, zaļas, abpusēji izliektas, gludas apvalkotās tabletes.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Sinupret apvalkotās tabletes ir augu valsts izcelsmes sekretolītisks līdzeklis.

Sinupret apvalkotās tabletes lieto sekojošos gadījumos:

 • akūti un hroniski deguna blakusdobumu iekaisumi;

 • akūti un hroniski elpceļu iekaisumi;

 • kā papildu līdzekli antibakteriālai terapijai.

4.2. Devas un lietošanas veids

Pieaugušajiem un pusaudžiem vecumā no 12 gadiem: 2 apvalkotās tabletes 3 reizes dienā.

Bērniem no 6 līdz 11 gadiem: 1 apvalkotā tablete 3 reizes dienā.

Sinupret apvalkotās tabletes jānorij veselas, tās nesakošļājot. Zāles jālieto uzdzerot kādu šķidruma daudzumu, piemēram, ūdens glāzi. Pacientiem ar jutīgu kuņģi Sinupret apvalkotās tabletes ieteicams lietot pēc ēšanas.

Sinupret apvalkotās tabletes nedrīkst lietot ilgāk par 7–14 dienām. Lūdzu, skatīt informāciju 4.4. apakšpunktā „Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā”.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ja simptomi saglabājas ilgāk par 7–14 dienām, pastiprinās vai periodiski atkārtojas, kā arī tad, ja rodas elpas trūkums, drudzis vai strutainas krēpas, jāsazinās ar ārstu.

Pediatriskā populācija

Dati par Sinupret apvalkoto tablešu lietošanu bērniem vecumā līdz 6 gadiem nav pietiekami.

Šīs zāles satur glikozi, laktozi, saharozi un sorbītu. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu fruktozes nepanesību, galaktozes nepanesību, Lapp laktāzes deficītu, glikozes-galaktozes malabsorbciju vai saharāzes-izomaltāzes nepietiekamību.

Informācija pacientiem ar cukura diabētu: 1 apvalkotā tablete satur 0,1 g sagremojamus ogļhidrātus.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Mijiedarbība ar citām zālēm līdz šim nav novērota.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Pētījumi ar dzīvniekiem un Sinupret apvalkoto tablešu lietošanas analīze grūtniecēm daudzu gadu laikā nenorādīja riska iespējamību. Tāpēc, tāpat kā citas zāles, Sinupret apvalkotās tabletes grūtniecības laikā var lietot tikai pēc rūpīgas ieguvuma-riska attiecības izvērtēšanas.

Barošana ar krūti

Nav pieredzes par Sinupret lietošanu barojot bērnu ar krūti, tāpēc šajā periodā šo zāļu lietošana nav ieteicama.

Fertilitāte

Pētījumos ar dzīvniekiem nav novērota Sinupret apvalkoto tablešu un Sinupret pilienu iekšķīgai lietošanai ietekme uz auglību.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Īpaša piesardzība nav nepieciešama.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, Sinupret apvalkotās tabletes var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nevēlamo blakusparādību novērtēšanai ir izmantota šāda biežuma klasifikācija:

 • ļoti bieži (≥ 1/10);

 • bieži (no ≥ 1/100 līdz < 1/10);

 • retāk (no ≥ 1/1000 līdz < 1/100);

 • reti (no ≥ 1/10 000 līdz < 1/1000);

 • ļoti reti (< 1/10 000);

 • nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Retāk iespējami kuņģa un zarnu trakta darbības traucējumi (piemēram, sāpes vēderā, slikta dūša) un retos gadījumos iespējamas ādas hipersensitivitātes reakcijas (izsitumi, eritēma, nieze). Turklāt, var rasties alerģiskas reakcijas, piemēram, angioedēma, aizdusa, sejas pietūkums.

Ja radušās pirmās hipersensitivitātes/alerģiskas reakcijas pazīmes, Sinupret apvalkotās tabletes atkārtoti nedrīkst lietot.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. tālr.: +371 67078400; fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

4.9. Pārdozēšana

Līdz šim nav zināmi toksiski pārdozēšanas gadījumi.

Pārdozēšanas gadījumā iepriekš minētās nevēlamās blakusparādības var būt intensīvākas.

Pārdozēšanas ārstēšana

Pārdozēšanas vai saindēšanas gadījumos jāveic simptomātiska terapija.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: citi kombinēti pretsaaukstēšanās zāļu līdzekļi.

ATĶ kods: R05X

Sinupret sekretolītiskā iedarbība tika novērota divos atšķirīgos dzīvnieku modeļos (žurkām, trušiem).

Pētījumos in vitro ar elpceļu epitēlija šūnām un in vivo ar pelēm tika pierādīts, ka Sinupret izraisa hlorīda jonu transporta aktivāciju. Bez tam, pastiprinājās arī skropstiņu kustības. Abas atrades liecina par mukociliārās izvadīšanas veicināšanu.

Divos akūta iekaisuma žurku modeļos (karagenāna izraisīta ķepas tūska un karagenāna izraisīts pleirīts) un in vitro eksperimentos Sinupret bija raksturīga pretiekaisuma iedarbība.

Sinupret arī inhibēja vairāku elpceļu vīrusu, piemēram, cilvēka rinovīrusa, adenovīrusa, paragripas vīrusa, respiratori sincitiālā vīrusa un A gripas vīrusa, replikāciju in vitro. In vivo Sinupret mazināja peļu mirstību pēc inficēšanās ar paragripas vīrusu. In vitro eksperimentos pierādīta arī antibakteriāla iedarbība pret attiecīgajiem elpceļu mikroorganismiem (piemēram, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae).

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Ne visas darbīgās vielas līdz šim ir identificētas, tāpēc farmakokinētiskie un biopieejamības pētījumi nav veikti.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Akūta toksicitāte

Sinupret akūto perorālo toksicitāti var raksturot kā „gandrīz netoksisks”. Pētījumi veikti par pieaugušām pelēm un žurkām pēc perorālas Sinupret pilienu iekšķīgai lietošanai un Sinupret dabiskā sausā ekstrakta lietošanas. Lietojot līdz pat lielākajai saprātīgajai devai pelēm (15780 mg iekšķīgi lietojamo pilienu/kg ķermeņa masas) un žurkām (2000 mg sausā ekstrakta/kg ķermeņa masas), letalitāti nekonstatēja. Tāpēc LD50 nevarēja noteikt.

Subakūta/subhroniska/hroniska toksicitāte

Ar Sinupret zāļu maisījuma perorālām devām līdz 1000 mg/kg ķermeņa masas, kas 20 reižu pārsniedz atbilstošo devu cilvēkam, žurkām veikti līdz 13 nedēļām ilgi atkārtotu devu pētījumi. Vismaz 200 mg/kg ķermeņa masas dienas devu uzskata par līmeni, kas neizraisa redzamu negatīvu ietekmi (NOAEL) (4 reizes pārsniedz atbilstošo devu cilvēkam). Atkārtotu devu pētījumos Sinupret ekstraktu perorāli ievadīja arī suņiem (39 nedēļas) un žurkām (26 nedēļas). Pētījumā ar suņiem līmenis, kas neizraisa redzamu negatīvu ietekmi, bija 320 mg sausā ekstrakta/kg ķermeņa masas, kas 103 reizes pārsniedz atbilstošo devu cilvēkam. Pētījumā ar žurkām NOAEL bija 320 mg sausā ekstrakta/kg ķermeņa masas. Tas atbilst 30 atbilstošajām devām cilvēkam.

Mutagenitāte

Pārbaudot dažādas Sinupret zāļu formas (Sinupret apvalkotās tabletes, Sinupret pilienus iekšķīgai lietošanai, Sinupret dabisko sauso ekstraktu) in vitro Salmonella typhimurium reversās mutācijas testā (AMES) un peļu limfomas testā, kā arī in vivo pētījumu sērijā pelēm un žurkām (UDS tests, mikrokodoliņu tests), netika konstatēts mutagēns potenciāls.

Reproduktīvā toksikoloģija

Pēc Sinupret pilienu iekšķīgai lietošanai vai Sinupret apvalkoto tablešu lietošanas vairākām sugām (žurkām un trušiem) nenovēroja ietekmi uz auglību, embrija un augļa attīstību un peri/postnatālo attīstību, kā arī netika novērota teratogēna iedarbība.

II segmenta reproduktīvās toksicitātes pētījumā trušiem pēc Sinupret ekstrakta lietošanas maksimālajā pārbaudītajā dienas devā – 800 mg sausā ekstrakta/kg ķermeņa masas, kas 149 reizes pārsniedza drošuma robežu, ņemot vērā ieteicamo atbilstošo devu cilvēkam, embrija un augļa attīstība netika traucēta un teratogēna iedarbība netika novērota.

Kancerogenitāte

Kancerogenitātes pētījumi par ilgstošu Sinupret lietošanu nav veikti.

Drošuma farmakoloģija

Pētījumos, kuros īpaši vērtēja dažādu Sinupret zāļu formu (Sinupret pilienu iekšķīgai lietošanai, Sinupret dabiskā sausā ekstrakta, Sinupret ekstrakta) lietošanas izraisīto receptoru-kanālu saistīšanās afinitāti un neirofarmakoloģisko, kardiovaskulāro un respiratoro drošumu, nekonstatēja ar drošumu saistītas atrades.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Kalcija karbonāts (E170)

Hlorofilu vara kompleksi (E141)

Rīcineļļa

Koloidāls bezūdens silīcija dioksīds

Bāzisks butilēts metakrilāta kopolimērs

Želatīns

Glikozes sīrups

Indigo karmīna (E132) alumīnija sāls

Riboflavīns (E101)

Laktozes monohidrāts

Vieglais magnija oksīds

Kukurūzas ciete

Dekstrīns

Kalnu vasks

Kartupeļu ciete

Šellaka

Sorbīts

Stearīnpalmitīnskābe

Saharoze

Talks

Titāna dioksīds (E171)

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Sinupret apvalkotās tabletes ir iepakotas PVH/PVDH/Al folijas blisteros pa 20 vai 25 apvalkotajām tabletēm katrā.

Ir pieejami iepakojumi ar 50 un 100 apvalkotajām tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

BIONORICA SE

Kerschensteinerstrasse 11-15

D-92318 Neumarkt

Vācija

tālr.: +49-9181-23190

fakss: +49-9181-231265

E-pasts: info@bionorica.de

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

94-0106

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 1994. gada 2. jūnijs.

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2010. gada 1. oktobris.

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

08/2017

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Latvijas Republikas Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē http://www.zva.gov.lv