Sinupret

Pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums

Sinupret pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums

Kartona kastīte, Stikla pudelīte, N1
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Pēc pudelītes pirmreizējās atvēršanas izlietot 6 mēnešu laikā.
Verbenae herba Sambuci flos Rumicis herba Primulae flos Gentianae radix

Sinupret pilieni ir augu izcelsmes zāles ar sekrēciju veicinošu darbību. Sinupret pilienus lieto šādos gadījumos: akūts un hronisks deguna blakusdobumu iekaisums; akūts un hronisks elpceļu iekaisums; papildterapijai antibiotisko līdzekļu lietošanas laikā.

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Maks. cenu diapazons

€ ar PVN

9.44 €

Zāļu produkta identifikators

94-0107-01

Zāļu reģistrācijas numurs

94-0107

Ražotājs

Bionorica SE, Germany

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

01-OCT-10

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Bez receptes

Zāļu stiprums/koncentrācija

Zāļu forma

Pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Bionorica SE, Germany

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Sinupret pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums

Genciānas sakne (Gentianae radix)

Prīmulas ziedi (Primulae flos)

Pļavas skābenes laksti (Rumicis herba)

Plūškoka ziedi (Sambuci flos)

Verbēnas laksti (Verbenae herba)

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis.

 • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 • Ja Jums nepieciešama papildu informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

 • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

 • Ja pēc 7‑14 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

 1. Kas ir Sinupret pilieni un kādam nolūkam tos lieto

 2. Kas Jums jāzina pirms Sinupret pilienu lietošanas

 3. Kā lietot Sinupret pilienus

 4. Iespējamās blakusparādības

 5. Kā uzglabāt Sinupret pilienus

 6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 1. Kas ir Sinupret pilieni un kādam nolūkam tos lieto

  Jūsu zāles sauc Sinupret pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums. Lietošanas instrukcijā šīs zāles sauc Sinupret pilieni. Sinupret pilieni ir augu izcelsmes zāles ar sekrēciju veicinošu darbību.

  Sinupret pilienus lieto šādos gadījumos:

 • akūts un hronisks deguna blakusdobumu iekaisums;

 • akūts un hronisks elpceļu iekaisums;

 • papildterapijai antibiotisko līdzekļu lietošanas laikā.

 1. Kas Jums jāzina pirms Sinupret pilienu lietošanas

  Nelietojiet Sinupret pilienus šādos gadījumos:

 • ja Jums ir alerģija pret aktīvajām vielām vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

  Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

  Pirms Sinupret pilienu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Šīs zāles jālieto īpaši piesardzīgi pacientiem ar diagnosticētu gastrītu (kuņģa gļotādas iekaisums) vai jutīgu kuņģi. Sinupret pilienus ieteicams lietot pēc ēdienreizēm, uzdzerot glāzi ūdens.

Ja simptomi saglabājas ilgāk par 7‑14 dienām, pastiprinās vai periodiski atkārtojas, kā arī tad, ja rodas elpas trūkums, drudzis vai strutainas krēpas, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Bērni un pusaudži

Dati par Sinupret pilienu lietošanu bērniem līdz 2 gadu vecumam nav pietiekami, tādēļ Sinupret pilienus nedrīkst lietot bērniem līdz 2 gadu vecumam.

Citas zāles un Sinupret pilieni

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Pašlaik mijiedarbība ar citām zālēm nav zināma.

Sinupret pilieni kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Nav norādījumu.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecība

Tāpat kā visas zāles Sinupret pilienus grūtniecības laikā drīkst lietot tikai pēc tam, kad ārstējošais ārsts ir rūpīgi izvērtējis riska un ieguvuma attiecību.

Barošana ar krūti

Nav pieredzes par Sinupret pilienu lietošanu krūts barošanas periodā, tādēļ šo zāļu lietošana nav ieteicama mātēm, kuras baro bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Īpaši piesardzības pasākumi nav nepieciešami.

Sinupret pilieni satur etilspirtu (alkoholu)

Šīs zāles satur 19 tilp. % etilspirta (alkohola), vai 50 pilienos līdz 0,45 g, kas ir ekvivalents 11 ml alus, 5 ml vīna. Kaitīgs cilvēkiem, kuriem ir atkarība no alkohola. Jāpievērš uzmanība grūtniecēm vai ar krūti barojošām sievietēm, bērniem, kā arī paaugstināta riska grupām: pacientiem ar aknu slimību vai epilepsiju.

 1. Kā lietot Sinupret pilienus

  Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

  Ieteicamās devas

Pieaugušie

50 pilieni trīs reizes dienā (atbilst 150 pilieniem jeb 9 ml dienā).

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Pusaudži no 12 gadu vecuma: pa 50 pilieniem trīs reizes dienā (atbilst 150 pilieniem jeb 9 ml dienā).

Bērni vecumā no 6 līdz 11 gadiem: pa 25 pilieniem trīs reizes dienā (atbilst 75 pilieniem jeb 4,5 ml dienā).

Bērni vecumā no 2 līdz 5 gadiem: pa 15 pilieniem trīs reizes dienā (atbilst 45 pilieniem jeb 2,7 ml dienā).

Sinupret pilieni jālieto iekšķīgi, uzdzerot nedaudz ūdens.

Pirms lietošanas pudelīte kārtīgi jāsakrata!

Lietošanas laikā pudelīte jātur vertikāli.

Pacientiem ar jutīgu kuņģi Sinupret pilienus ieteicams lietot pēc ēšanas, uzdzerot glāzi ūdens.

Ja esat lietojis Sinupret pilienus vairāk nekā noteikts

Pēc pārdozēšanas var pastiprināties zemāk minētās nevēlamās blakusparādības (skatīt 4. punktu Iespējamās blakusparādības).

Ja esat pārsniedzis šo zāļu ieteicamo devu, lūdzu, informējiet par to ārstu. Jūsu ārsts izlems kādi nepieciešamie pasākumi veicami.

Ja esat aizmirsis lietot Sinupret pilienus

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu, bet gan lietojiet parasto devu un turpiniet lietot šīs zāles, kā norādīts.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Retāk (var ietekmēt mazāk nekā 1 cilvēku no 100): kuņģa-zarnu trakta traucējumi (piemēram, sāpes vēderā, slikta dūša).

Reti (var ietekmēt mazāk nekā 1 cilvēku no 1000): paaugstinātas jutības reakcijas (piemēram, izsitumi, nieze, ādas apsārtums).

Nav zināmi (sastopamības biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem): alerģiskas reakcijas, piemēram, lūpu, mēles un rīkles un/vai balsenes tūska kopā ar elpceļu sašaurināšanos (angioedēma), sejas tūska un elpas trūkums.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, pārtrauciet šo zāļu lietošanu.

Parādoties pirmajām paaugstinātas jutības reakcijas pazīmēm, Sinupret pilienu lietošana jāpārtrauc.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Sinupret pilienus

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Pēc pudelītes pirmreizējās atvēršanas tās saturu drīkst lietot 6 mēnešus.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc “Derīgs līdz:”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Sinupret pilieni satur

Aktīvās vielas:

1 g Sinupret pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums satur 290 mg spirta ekstrakta, kas iegūts no:

 • genciānas saknes (Gentianae radix) 2 mg

 • prīmulas ziediem (Primulae flos) 6 mg

 • pļavas skābenes lakstiem (Rumicis herba) 6 mg

 • plūškoka ziediem (Sambuci flos) 6 mg

 • verbēnas lakstiem (Verbenae herba) 6 mg

  Attiecība 1:3:3:3:3, ekstraģents – 59 tilp.% etilspirts

  Citas sastāvdaļas ir attīrīts ūdens un 19 tilp.% etilspirts.

  Sinupret pilienu ārējais izskats un iepakojums

  Ārējais izskats: dzidrs šķīdums dzeltenbrūnā krāsā.

Dažkārt ir novērojama viegla saduļķošanās vai nogulšņu rašanās, tomēr tā neietekmē šo zāļu drošumu un efektivitāti.

Sinupret pilieni pildīti stikla pudelītēs ar pilinātāju. Pudelītes ir iepakotas kartona kastītēs.

Pieejami šāda lieluma iepakojumi: 100 ml.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

BIONORICA SE

Kerschensteinerstrasse 11‑15

92318 Neumarkt

Vācija

Tālr.: +49-9181-23190

Fakss: +49-9181-231265

E-pasts: info@bionorica.de

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 03/2018.

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Sinupret pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 g Sinupret pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums satur 290 mg ekstrakta (attiecībā 1:11), kas iegūts no:

- genciānas saknes (Gentianae radix) 2 mg;

- prīmulas ziediem (Primulae flos) 6 mg;

- pļavas skābenes lakstiem (Rumicis herba) 6 mg;

- plūškoka ziediem (Sambuci flos) 6 mg;

- verbēnas lakstiem (Verbenae herba) 6 mg.

Attiecība 1:3:3:3:3, ekstraģents‑59 tilp. % etilspirts.

Palīgviela ar zināmu iedarbību: satur 19 tilp. % etilspirta.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums.

Ārējais izskats: dzidrs šķīdums dzeltenbrūnā krāsā.

Dažkārt ir novērojama viegla saduļķošanās vai nogulšņu rašanās, tomēr tā neietekmē šo zāļu drošumu un efektivitāti.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Sinupret pilieni ir augu izcelsmes zāles un tos lieto šādos gadījumos:

- akūts un hronisks deguna blakusdobumu iekaisums;

- akūts un hronisks elpceļu iekaisums;

- papildterapija antibiotisko līdzekļu lietošanas laikā.

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušie

50 pilieni trīs reizes dienā (atbilst 150 pilieniem jeb 9 ml dienā).

Pediatriskā populācija

Pusaudži no 12 gadu vecuma: pa 50 pilieniem trīs reizes dienā (atbilst 150 pilieniem jeb 9 ml dienā).

Bērni vecumā no 6 līdz 11 gadiem: pa 25 pilieniem trīs reizes dienā (atbilst 75 pilieniem jeb 4,5 ml dienā).

Bērni vecumā no 2 līdz 5 gadiem: pa 15 pilieniem trīs reizes dienā (atbilst 45 pilieniem jeb 2,7 ml dienā).

Pacientiem ar jutīgu kuņģi Sinupret pilienus ieteicams lietot pēc ēšanas, uzdzerot glāzi ūdens.

Piezīme: ja simptomi saglabājas ilgāk par 14 dienām vai periodiski atkārtojas, jākonsultējas ar ārstu.

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas pudelīte kārtīgi jāsakrata!

Lietošanas laikā pudelīte jātur vertikāli.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Šīs zāles jālieto īpaši piesardzīgi pacientiem ar diagnosticētu gastrītu vai jutīgu kuņģi. Sinupret pilienus ieteicams lietot pēc ēdienreizēm, uzdzerot glāzi ūdens.

Ja simptomi saglabājas ilgāk par 7‑14 dienām, pastiprinās vai periodiski atkārtojas, kā arī tad, ja rodas aizdusa, drudzis vai strutainas krēpas, jākonsultējas ar ārstu.

Pediatriskā populācija

Dati par Sinupret pilienu lietošanu bērniem līdz 2 gadu vecumam nav pietiekami, tādēļ Sinupret pilienus nedrīkst lietot bērniem līdz 2 gadu vecumam.

Šīs zāles satur 19 tilp. % etilspirta (alkohola), vai 50 pilienos līdz 0,45 g, kas ir ekvivalents 11 ml alus, 5 ml vīna. Kaitīgs cilvēkiem, kuriem ir atkarība no alkohola. Jāpievērš uzmanība grūtniecēm vai ar krūti barojošām sievietēm, bērniem, kā arī paaugstināta riska grupām: pacientiem ar aknu slimību vai epilepsiju.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Mijiedarbība ar citām zālēm līdz šim nav novērota.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Analizējot rezultātus, kas par 762 grūtniecēm iegūti retrospektīvā Sinupret apvalkoto tablešu un Sinupret pilienu iekšķīgai lietošanai, šķīduma novērojumu pētījumā, nav iegūti dati par iespējamu teratogenitāti vai embriotoksicitāti. Ar dzīvniekiem veikto pētījumu rezultāti neliecina par tiešu vai netiešu toksisku ietekmi uz reproduktivitāti. Drošuma apsvērumu dēļ Sinupret pilienus grūtniecības laikā drīkst lietot tikai pēc rūpīgas riska un ieguvuma attiecības izvērtēšanas.

Barošana ar krūti

Nav pieredzes par Sinupret pilienu lietošanu krūts barošanas periodā, tādēļ šo zāļu lietošana nav ieteicama mātēm, kuras baro bērnu ar krūti.

Fertilitāte

Pētījumos ar dzīvniekiem Sinupret apvalkoto tablešu un Sinupret pilienu ietekme uz fertilitāti nav novērota.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Īpaši piesardzības pasākumi nav nepieciešami.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, Sinupret pilieni var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Blakusparādību izvērtējumā, ir izmantoti šādi sastopamības biežuma apzīmējumi:

- ļoti bieži (≥ 1/10);

- bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10);

- retāk (≥ 1/1000 līdz < 1/100);

- reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1000);

- ļoti reti (< 1/10 000);

- nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Imūnās sistēmas traucējumi

Reti: paaugstinātas jutības reakcijas (piemēram, izsitumi, nieze, ādas apsārtums).

Nav zināmi: alerģiskas reakcijas, piemēram, angioedēma, sejas tūska un aizdusa.

Parādoties pirmajām paaugstinātas jutības reakcijas pazīmēm, Sinupret pilienu lietošana jāpārtrauc.

Kuņģa‑zarnu trakta traucējumi

Retāk: kuņģa‑zarnu trakta traucējumi (piemēram, sāpes vēderā, slikta dūša).

Ja pacientam rodas kāda cita, šeit neminēta blakusparādība, ieteicams nekavējoties konsultēties ar ārstu vai farmaceitu.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par visām iespējamajām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Līdz šim ar Sinupret pilienu pārdozēšanu saistītas toksicitātes gadījumi nav zināmi. Šo zāļu pārdozēšana var pastiprināt nevēlamu blakusparādību rašanos.

Saindēšanās ārstēšana

Pārdozēšanas vai saindēšanās gadījumos terapijai jābūt simptomātiskai.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: citi pretsaaukstēšanās līdzekļi.

ATĶ kods: R05X

Divu dažādu sugu dzīvniekiem (žurkām un trušiem) ir novērota Sinupret izraisīta sekretolītiska iedarbība.

Ar karaginānu izraisītas ķepu tūskas testa laikā žurkas saņēma attiecīgi 14,2, 42,5 vai 135 mg/kg ķermeņa masas Sinupret devas, un 24 stundas pēc injekcijas salīdzinājumā ar kontroles grupu tika novērota nozīmīga ķepu lieluma samazināšanās.

In vitro veiktas plankumu samazināšanās analīzes laikā Sinupret nomāca A tipa gripas, paragripas un elpceļu sincitiālā vīrusa proliferāciju. In vivo ir novērots, ka Sinupret samazina ar paragripu inficētu peļu mirstību.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Tā kā aktīvās vielas vēl nav identificētas, farmakokinētikas pētījumu rezultāti nav pieejami, un šādi pētījumi nav iespējami.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Saskaņā ar toksicitātes testēšanas rezultātiem pēc Sinupret iekšķīgas lietošanas tas klasificējams kā gandrīz netoksisks. Pētījumi ir veikti ar pieaugušām pelēm, žurkām un trušiem, un pēc attiecīgi 2500, 1250 un 1500 mg/kg lielu devu lietošanas dzīvnieku nāves gadījumi netika novēroti.

Līdz 13 nedēļas ilgos atkārtotu devu pētījumos žurkām perorāli tika lietotas līdz pat 1000 mg/kg ķermeņa masas lielas Sinupret devas, un šāda deva ir 42 reizes lielāka par atbilstošo devu cilvēkam. Tiek uzskatīts, ka dienas deva, kas neizraisa novērojamas nevēlamas blakusparādības (No‑Observed‑Adverse‑Effect‑Level, NOAEL), ir vismaz 200 mg/kg ķermeņa masas (šāda deva ir 8,5 reizes lielāka par atbilstošo devu cilvēkam).

Pēc Sinupret pilienu vai Sinupret apvalkoto tablešu iebarošanas vairāku sugu dzīvniekiem (žurkām un trušiem) ietekme uz fertilitāti, embrija un augļa un perinatālo un postnatālo attīstību, kā arī teratogēna iedarbība nav novērota. Ar trušiem veiktā II fāzes pētījumā par toksisku ietekmi uz reproduktivitāti, lietojot pat vislielāko pārbaudīto Sinupret devu – 552 mg/kg ķermeņa masas, netika novērota ietekme uz embrija un augļa attīstību un teratogēna iedarbība, kas nozīmē 211 reizes lielāku drošuma robežu par atbilstošo cilvēkam ieteicamo devu.

In vitro Salmonella typhimurium reversās mutācijas Eimsa testā, kā arī vairākos in vivo pētījumos ar pelēm un žurkām (UDS testā, mikrokodoliņu testā), vērtējot dažādas Sinupret zāļu formas (Sinupret apvalkotās tabletes, Sinupret pilienus iekšķīgai lietošanai, šķīdumu un Sinupret dabisko sauso ekstraktu), netika atklāta iespējama mutagenitāte.

Sinupret pilieni satur prīmulas ziedus ar kauslapām, kuru daudzums ir mazāks par nosakāmo robežkoncentrāciju jeb 1,25 ppm (saskaņā ar atsauci uz zālēm).

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Attīrīts ūdens

Etilspirts

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

2 gadi.

Pēc pudelītes pirmreizējās atvēršanas to var uzglabāt 6 mēnešus.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25ºC.

 1. Iepakojuma veids un saturs

Sinupret pilieni pildīti stikla pudelītēs ar pilinātāju. Pudelītes ir iepakotas kartona kastītēs.

Pieejami šāda lieluma iepakojumi: 100 ml.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

BIONORICA SE

Kerschensteinerstrasse 11‑15

92318 Neumarkt

Vācija

Tālr.: +49‑9181‑23190

Fakss: +49‑9181‑231265

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

94‑0107

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 1994. gada 2. jūnijs.

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2010. gada 1. oktobris.

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

03/2018

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē http://www.zva.gov.lv.