ACC

Putojošā tablete

ACC 200 mg putojošās tabletes

Kartona kastīte, PP tūba, N20
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no gaismas un mitruma.
Acetylcysteinum

ACC ir mukolītisks (gļotas šķidrinošs) atkrēpošanas līdzeklis. ACC lieto gļotu šķīdināšanai un atkrēpošanas atvieglošanai akūtu vai hronisku elpceļu slimību gadījumā.

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Maks. cenu diapazons

€ ar PVN

6.07 €

Zāļu produkta identifikators

00-0515-01

Zāļu reģistrācijas numurs

00-0515

Ražotājs

Salutas Pharma GmbH, Germany

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

01-OCT-10

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Bez receptes

Zāļu stiprums/koncentrācija

200 mg

Zāļu forma

Putojošā tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Sandoz d.d., Slovenia

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

ACC 100 mg putojošās tabletes

ACC 200 mg putojošās tabletes

Acetylcysteinum

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts vai farmaceits.

Saglabājiet šo instrukciju. Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4.punktu.

Ja pēc 3-5 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir ACC un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms ACC lietošanas

Kā lietot ACC

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt ACC

Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir ACC un kādam nolūkam to lieto

ACC ir mukolītisks (gļotas šķidrinošs) atkrēpošanas līdzeklis.

ACC lieto gļotu šķīdināšanai un atkrēpošanas atvieglošanai akūtu vai hronisku elpceļu slimību gadījumā.

Ja pēc 3-5 dienām nejūtat uzlabojumu vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

2. Kas Jums jāzina pirms ACC lietošanas

Nelietojiet ACC šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija pret acetilcisteīnu vai kādu citu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Ja Jums ir aktīva peptiska čūla.

ACC 200 mg putojošās tabletes augstās darbīgās vielas koncentrācijas dēļ, nedrīkst lietot bērni līdz 2 gadu vecumam.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms ACC lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Īpaša piesardzība, lietojot ACC, nepieciešama šādos gadījumos

Ja Jums ir astma.

Ja Jums kādreiz bijusi peptiskās čūlas slimība (gļotas šķidrinoši līdzekļi var izjaukt kuņģa gļotādas barjeru).

Ja Jums parādās jaunas ādas un gļotādas izmaiņas, nekavējoties jāmeklē medicīniska palīdzība un jāpārtrauc ACC lietošana. (Ļoti retos gadījumos aprakstītas ar acetilcisteīna lietošanu saistītas smagas ādas reakcijas, piemēram, Stīvensa – Džonsona sindroms un Laiela sindroms).

Bērni

ACC 200 mg putojošās tabletes augstās darbīgās vielas koncentrācijas dēļ, nedrīkst lietot bērni līdz 2 gadu vecumam.

Citas zāles un ACC

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Pretklepus līdzekļi

Lietojot acetilcisteīnu kopā ar pretklepus līdzekļiem (piemēram, kodeīnu), pavājinātā klepus refleksa dēļ var rasties bīstama gļotu uzkrāšanās, tādēļ nepieciešams rūpīgi apsvērt šādas kombinācijas lietošanas nepieciešamību.

Antibiotikas

Tetraciklīna hidrohlorīds (neattiecas uz doksiciklīnu) un acetilcisteīns jālieto atsevišķi, ievērojot vismaz 2 stundu starplaiku.

Nitroglicerīns

Vienlaicīga lietošana ar ACC, iespējams, var veicināt glicerīna trinitrāta (nitroglicerīna) asinsvadus paplašinošo un asinis šķīdinošo efektu.

Acetilcisteīns tiek lietots arī kā antidots paracetamola pārdozēšanas gadījumā.

Acetilcisteīns pastiprina AKE inhibitoru darbību smēķētājiem.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Acetilcisteīnu grūtniecības un barošanas ar krūti laikā drīkst lietot pēc stingras ieguvumu un riska attiecības novērtēšanas.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

ACC neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

ACC satur laktozi un nātriju

Šīs zāles satur laktozi. Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

Viena 100 mg putojošā tablete satur 4,2 mmol (vai 95,9 mg) nātrija katrā devā. Jāievēro pacientiem ar kontrolētu nātrija diētu (diēta ar zemu nātrija/sāls saturu).

Viena 200 mg putojošā tablete satur 4,3 mmol (vai 98,8 mg) nātrija katrā devā. Jāievēro pacientiem ar kontrolētu nātrija diētu (diēta ar zemu nātrija/sāls saturu).

3. Kā lietot ACC

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ārsts nosaka piemērotāko devu atkarībā no slimības smaguma pakāpes.

Ja ārsts nav noteicis citādi, ieteicams lietot šādas ACC 100 mg dienas devas:

Krēpu šķīdināšana

Pieaugušie un pusaudži no 14 gadu vecuma:

2 putojošās tabletes 2- 3 reizes dienā (atbilst 400 – 600 mg acetilcisteīna dienā)

Ja ārsts nav noteicis citādi, ieteicams lietot šādas ACC 200 mg dienas devas:

Krēpu šķīdināšana

Pieaugušie un pusaudži no 14 gadu vecuma:

1 putojošā tablete 2- 3 reizes dienā (atbilst 400 – 600 mg acetilcisteīna dienā)

Lietošana bērniem

Lietošana bērniem līdz 2 gadu vecumam

ACC 100 mg putojošās tabletes drīkst lietot bērniem līdz 2 gadu vecumam tikai pēc konsultēšanās ar ārstu.

Ārsts nosaka piemērotāko devu atkarībā no slimības smaguma pakāpes.

Ja ārsts nav noteicis citādi, ieteicams lietot šādas ACC 100 mg dienas devas:

Krēpu šķīdināšana

Bērni no 6 līdz 14 gadu vecumam

1 putojošā tablete 3- 4 reizes dienā (atbilst 300 – 400 mg acetilcisteīna dienā)

Bērni no 2 līdz 5 gadu vecumam:

1 putojošā tablete 2- 3 reizes dienā (atbilst 200 – 300 mg acetilcisteīna dienā)

Mukoviscidoze (iedzimts vielmaiņas traucējums)

Bērni pēc 6 gadu vecuma

2 putojošās tabletes 3 reizes dienā (atbilst 600 mg acetilcisteīna dienā)

Bērni no 2 līdz 6 gadu vecumam:

1 putojošā tablete 4 reizes dienā (atbilst 400 mg acetilcisteīna dienā)

Ja ārsts nav noteicis citādi, ieteicams lietot šādas ACC 200 mg dienas devas:

Krēpu šķīdināšana

Bērni no 6 līdz 14 gadu vecumam

1 putojošā tablete 2 reizes dienā (atbilst 400 mg acetilcisteīna dienā)

Bērni no 2 līdz 5 gadu vecumam

½ putojošās tabletes 2- 3 reizes dienā (atbilst 200 – 300 mg acetilcisteīna dienā)

Mukoviscidoze (iedzimts vielmaiņas traucējums)

Bērni pēc 6 gadu vecuma

1 putojošā tablete 3 reizes dienā (atbilst 600 mg acetilcisteīna dienā)

Bērni no 2 līdz 6 gadu vecumam

½ putojošās tabletes 4 reizes dienā (atbilst 400 mg acetilcisteīna dienā)

Gados vecāki pacienti

Gados vecākiem pacientiem deva īpaši nav jāpielāgo.

Šķidruma uzņemšana veicina acetilcisteīna gļotas šķīdinošo iedarbību.

Kā un kad ir jālieto ACC?

ACC lieto pēc ēšanas.

Putojošo tableti jālieto izšķīdinātu glāzē ūdens.

Cik ilgi jālieto ACC?

Ārstēšanas ilgums ir atkarīgs no slimības tipa un smaguma, ārstam vajadzētu noteikt lietošanas ilgumu.

Hroniska bronhīta un mukoviscidozes gadījumā infekcijas profilakses nolūkā ārstēšanu vajadzētu turpināt ilgāku laiku.

Ja esat lietojis ACC vairāk nekā noteikts

Pārdozēšana var izraisīt kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumus, tādus kā slikta dūša, vemšana un caureja. Bērniem var pastiprināt siekalu un gļotu izdalīšanās risku.

Līdz šim nav zināmi toksiski pārdozēšanas gadījumi, kas saistīti ar acetilcisteīna iekšķīgi lietojamām zāļu formām. Tomēr, ja ir aizdomas par pārdozēšanu, lūdzu, informējiet par to Jūsu ārstu.

Ja esat aizmirsis lietot ACC

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti, bet turpiniet kā norādīts parastajā laikā. Ja ir aizdomas par ACC pārdozēšanu, lūdzam tomēr informēt ārstu.

Ja pārtraucat lietot ACC

Nav ieteicams pārtraukt vai priekšlaikus beigt ārstēšanu, jo var nebūt gaidītā rezultāta.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles,šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Šie biežuma dati ir pamats blakusparādību novērtēšanai:

Ļoti bieži:

Bieži:

Retāk:

Reti:

Ļoti reti:

vairāk nekā 1 no 10 ārstētiem pacientiem

mazāk nekā 1 no 10, bet vairāk nekā 1 no 100 ārstētiem pacientiem

mazāk nekā 1 no 100, bet vairāk nekā 1 no 1000 ārstētiem pacientiem

mazāk nekā 1 no 1000, bet vairāk nekā 1 no 10 000 ārstētiem

pacientiem

mazāk nekā 1 no 10 000 ārstētiem pacientiem, ieskaitot

atsevišķus gadījumus


Imūnās sistēmas traucējumi

Retāk: paaugstinātas jutības reakcijas

Ļoti reti: anafilaktisks šoks, anafilaktiskas/anafilaktoīdas reakcijas

Nervu sistēmas traucējumi

Retāk: galvassāpes

Ausu un labirinta bojājumi

Retāk: troksnis ausīs

Sirds funkcijas traucējumi

Retāk: tahikardija

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Retāk: hipotensija

Ļoti reti: asiņošana

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Reti: elpas trūkums, bronhu spazmas

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Retāk: slikta dūša, vemšana, caureja, sāpes vēderā, grēmas, stomatīts

Reti: dispepsija

Ādas un zemādas audu bojājumi

Retāk: nātrene, izsitumi, angioedēma, nieze, eksantēma

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Retāk: drudzis

Nav zināms: sejas tūska

Dažādos pētījumos pierādīta acetilcisteīna spēja mazināt trombocītu agregāciju, taču klīniskā nozīme tam vēl nav noskaidrota.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv" www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt ACC

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, sargāt no gaismas un mitruma.

Uzglabāt tūbu cieši aizvērtu.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un etiķetes pēc „Derīgs līdz”:. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko ACC satur

Aktīvā viela ir acetilcisteīns.

Viena ACC 100 mg putojošā tablete satur 100 mg acetilcisteīna.

Viena ACC 200 mg putojošā tablete satur 200 mg acetilcisteīna.

Citas sastāvdaļas ir askorbīnskābe (C vitamīns), bezūdens citronskābe, laktoze, D- mannīts, nātrija citrāts, nātrija hidrogēnkarbonāts, bezūdens nātrija karbonāts, saharīna nātrija sāls, aromātviela (kazeņu).

Norāde cukura diabēta slimniekiem

1 ACC satur 0,01 ogļhidrātu maizes vienību.

ACC ārējais izskats un iepakojums

ACC 100 mg putojošās tabletes

Baltas, apaļas, gludas tabletes, ar kazeņu smaržu.

ACC 200 mg putojošās tabletes

Baltas, apaļas, gludas tabletes, ar dalījuma līniju vienā pusē, ar kazeņu smaržu.

Tableti var sadalīt vienādās daļās.

Putojošās tabletes ir iepakotas PP tūbā ar PE aizbāzni.

Oriģināliepakojumā 20 putojošās tabletes

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Sandoz d.d.

Verovškova 57

1000 Ljubljana

Slovēnija

Ražotājs

Salutas Pharma GmbH,

Otto-von-Guericke-Allee 1

D-39179 Barleben

Vācija

Šīs lietošanas instrukcijas pēdējo reizi pārskatīta 07/2014

SASKAŅOTS ZVA 18-09-2014

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

ACC 100 mg putojošās tabletes

ACC 200 mg putojošās tabletes

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viena ACC 100 mg putojošā tablete satur 100 mg acetilcisteīna (Acetylcysteinum).

Palīgviela: 75.00 mg laktozes monohidrāta.

Viena ACC 200 mg putojošā tablete satur 200 mg acetilcisteīna (Acetylcysteinum).

Palīgviela: 70.00 mg laktozes monohidrāta.

Tableti var sadalīt vienādās daļās.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Putojošās tabletes

ACC 100 mg putojošās tabletes

Baltas, apaļas, gludas tabletes, ar kazeņu smaržu.

ACC 200 mg putojošās tabletes

Baltas, apaļas, gludas tabletes, ar dalījuma līniju vienā pusē, ar kazeņu smaržu.

Tableti var sadalīt vienādās daļās.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Sekretolītiska terapija akūtu un hronisku bronhopulmonālu slimību gadījumā, kas noris ar gļotu sekrēcijas un izvades traucējumiem.

4.2. Devas un lietošanas veids

Tiek ieteiktas šādas ACC 100 mg dienas devas:

Sekretolīze

Pieaugušie un pusaudži no 14 gadu vecuma

2 putojošās tabletes 2- 3 reizes dienā (atbilst 400 – 600 mg acetilcisteīna dienā)

Bērni no 6 līdz 14 gadu vecumam

1 putojošā tablete 3- 4 reizes dienā (atbilst 300 – 400 mg acetilcisteīna dienā)

Bērni no 2 līdz 5 gadu vecumam

1 putojošā tablete 2- 3 reizes dienā (atbilst 200 – 300 mg acetilcisteīna dienā)

Mukoviscidoze

Bērni pēc 6 gadu vecuma

2 putojošās tabletes 3 reizes dienā (atbilst 600 mg acetilcisteīna dienā)

Bērni no 2 līdz 6 gadu vecumam

1 putojošā tablete 4 reizes dienā (atbilst 400 mg acetilcisteīna dienā)

Tiek ieteiktas šādas ACC 200 mg dienas devas:

Sekretolīze

Pieaugušie un pusaudži no 14 gadu vecuma

1 putojošā tablete 2- 3 reizes dienā (atbilst 400 – 600 mg acetilcisteīna dienā)

Bērni no 6 līdz 14 gadu vecumam

1 putojošā tablete 2 reizes dienā (atbilst 400 mg acetilcisteīna dienā)

Bērni no 2 līdz 5 gadu vecumam

½ putojošā tablete 2- 3 reizes dienā (atbilst 200 – 300 mg acetilcisteīna dienā)

Mukoviscidoze

Bērni pēc 6 gadu vecuma

1 putojošā tablete 3 reizes dienā (atbilst 600 mg acetilcisteīna dienā)

Bērni no 2 līdz 6 gadu vecumam

½ putojošā tablete 4 reizes dienā (atbilst 400 mg acetilcisteīna dienā)

Gados vecāki pacienti

Gados vecākiem pacientiem deva īpaši nav jāpielāgo.

Piezīme

Šķidruma uzņemšana veicina acetilcisteīna gļotas šķīdinošo iedarbību.

Tablete jālieto pēc ēšanas. Pirms lietošanas jāizšķīdina glāzē ūdens.

Lietošanas ilgums

Lietošanas ilgums ir atkarīgs no slimības veida un smaguma un par to lemj ārstējošais ārsts.

Hroniska bronhīta un mukoviscidozes gadījumā vajadzīga ilgstoša ārstēšana, lai sasniegtu infekcijas profilaksi.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret acetilcisteīnu vai kādu no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Aktīva peptiska čūla.

Bērni līdz 2 gadu vecumam (ja deva lielāka par 100 mg).

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Lietojot pacientiem ar bronhiālo astmu un tiem, kam anamnēzē ir čūlas, jāievēro piesardzība.

Acetilcisteīna lietošana, īpaši ārstēšanas sākumā var izraisīt sekrēta sašķidrināšanos un tādējādi palielināt bronhiālā sekrēta tilpumu. Ja pacients nespēj (pietiekami) atkrēpot, jāveic atbilstoši pasākumi (piemēram, drenāža un aspirācija).

Ļoti retos gadījumos aprakstītas ar acetilcisteīna lietošanu saistītas smagas ādas reakcijas, piemēram, Stīvensa – Džonsona sindroms un Laiela sindroms. Ja parādās jaunas ādas un gļotādu izmaiņas, nekavējoties jāmeklē medicīniska palīdzība un jāpārtrauc acetilcisteīna lietošana.

Lietošana bērniem līdz 2 gadu vecumam

Bērniem līdz 2 gadu vecumam ACC 100 mg putojošās tabletes drīkst lietot tikai medicīniskā uzraudzībā.

Zīdaiņiem un bērniem līdz 1 gada vecumam ACC 100 mg putojošās tabletes drīkst lietot tikai dzīvībai svarīgu indikāciju gadījumā un stingrā medicīniskā uzraudzībā.

Palīgvielas

Šīs zāles satur laktozi. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, Lapp laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.

Viena 100 mg putojošā tablete satur 4,2 mmol (vai 95,9 mg) nātrija katrā devā. Jāievēro pacientiem ar kontrolētu nātrija diētu.

Viena 200 mg putojošā tablete satur 4,3 mmol (vai 98,8 mg) nātrija katrā devā. Jāievēro pacientiem ar kontrolētu nātrija diētu.

Norāde cukura diabēta slimniekiem

1 putojošā tablete satur 0,01 ogļhidrātu maizes vienības.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Lietojot acetilcisteīnu kopā ar pretklepus līdzekļiem, kas nomāc klepus refleksu (piem., kodeīns), pavājinātā klepus refleksa dēļ var rasties bīstama sekrēta uzkrāšanās, tādēļ šīs kombinētās terapijas gadījumā vajadzētu būt īpaši rūpīgi noteiktai diagnozei.

Tetraciklīna hidrohlorīds (neattiecas uz doksiciklīnu) jālieto atsevišķi no acetilcisteīna un ievērojot vismaz 2 stundu starplaiku.

Antibiotiku inaktivēšanās acetilcisteīna vai citu mukolītisku līdzekļu dēļ līdz šim aprakstīta tikai pētījumos in vitro, kuros attiecīgās substances tika tieši sajauktas. Tomēr drošības nolūkā iekšķīgi antibiotikas vajadzētu lietot atsevišķi un ievērojot vismaz 2 stundu starplaiku. Tas neattiecas uz cefiksīmu un lorakarbefu.

Acetilcisteīns var pastiprināt nitroglicerīna asinsvadus paplašinošo ietekmi. Ieteicams ievērot piesardzību.

Acetilcisteīns tiek lietots arī kā antidots paracetamola pārdozēšanas gadījumā.

Acetilcisteīns potencē AKE inhibitoru darbību smēķētājiem.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Pietiekami dati par acetilcisteīna iedarbībai pakļautām grūtniecēm nav pieejami. Eksperimentālie pētījumi ar dzīvniekiem neliecina par tiešu vai netiešu nelabvēlīgu ietekmi uz grūtniecību, embrija/augļa attīstību, dzemdībām vai attīstību pēc piedzimšanas (skatīt arī 5.3. apakšpunktu). Acetilcisteīnu grūtniecības laikā drīkst lietot pēc stingras ieguvumu un riska attiecības novērtēšanas.

Barošana ar krūti

Informācija par izdalīšanos mātes pienā nav pieejama. Acetilcisteīnu barošanas ar krūti laikā drīkst lietot tikai pēc stingras ieguvumu un riska attiecības novērtēšanas

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav piemērojama.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Vērtējot nevēlamo blakusparādību biežumu, tās ir iedalītas šādās grupās:

Ļoti bieži (≥ 1/10)

Bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10)

Retāk (≥ 1/1000 līdz < 1/100)

Reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1000)

Ļoti reti (< 1/10 000)

Nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

Imūnās sistēmas traucējumi

Retāk: paaugstinātas jutības reakcijas

Ļoti reti: anafilaktisks šoks, anafilaktiskas/anafilaktoīdas reakcijas

Nervu sistēmas traucējumi

Retāk: galvassāpes

Ausu un labirinta bojājumi

Retāk: troksnis ausīs

Sirds funkcijas traucējumi

Retāk: tahikardija

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Retāk: hipotensija

Ļoti reti: asiņošana

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Reti: elpas trūkums, bronhu spazmas

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Retāk: slikta dūša, vemšana, caureja, sāpes vēderā, grēmas, stomatīts

Reti: dispepsija

Ādas un zemādas audu bojājumi

Retāk: nātrene, izsitumi, angioedēma, nieze, eksantēma

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Retāk: drudzis

Nav zināms: sejas tūska

Dažādos pētījumos pierādīta acetilcisteīna spēja mazināt trombocītu agregāciju, taču klīniskā nozīme tam vēl nav noskaidrota.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Līdz šim nav zināmi toksiski pārdozēšanas gadījumi, kas saistīti ar acetilcisteīna perorālām zāļu formām. Brīvprātīgiem, kurus vairāk nekā 3 mēnešus ārstēja ar 11,6 g acetilcisteīna devu dienā, nenovēroja nekādas nopietnas blakusparādības. Perorāli lietojot devu līdz 500 mg acetilcisteīna uz kg ķermeņa masas, nebija nekādu intoksikācijas simptomu.

Intoksikācijas simptomi

Pārdozēšana var izraisīt gastrointestinālus traucējumus, tādus kā sliktu dūšu, vemšanu un caureju. Zīdaiņiem ir hipersekrēcijas risks.

Intoksikācijas terapija

Ja nepieciešams, atbilstoši simptomiem.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: mukolītisks līdzeklis.

ATĶ kods: R05CB01

Acetilcisteīns ir aminoskābes cisteīna atvasinājums. Bronhos acetilcisteīns darbojas sekretolītiski un sekretomotoriski.

Uzskata, ka tas sarauj mukopolisaharīdu disulfīdu saites un izraisa DNS depolimerizāciju (strutainās gļotās). Šī mehānisma ietekmē samazinās gļotu viskozitāte.

Alternatīvajam acetilcisteīna darbības mehānismam jābalstās uz tā reaktīvās SH grupas spēju savienot ķīmiskos radikāļus un līdz ar to veikt atindēšanas procesu.

Bez tam acetilcisteīns veicina glutationa sintēzi, kam ir nozīme noksēna atindēšanā. Ar to izskaidrojama zāļu kā pretlīdzekļa darbība, piemēram, saindēšanās gadījumā ar paracetamolu.

Acetilcisteīnu lietojot profilaktiski, aprakstīts aizsargājošais (protektīvais) efekts pret bakteriālu slimības paasinājumu biežumu un smaguma pakāpi pacientiem hroniska bronhīta un mukoviscidozes gadījumā.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Acetilcisteīns pēc perorālas uzņemšanas ātri un gandrīz pilnīgi uzsūcas un aknās metabolizējas par endogēno aminoskābi cisteīnu – farmakoloģiski aktīvo metabolītu, arī par diacetilcistīnu, cistīnu un tālākiem dažādiem disulfīdu savienojumiem.

Izkliede

Pamatojoties uz augsto ietekmi pirmajā fāzē, biopieejamība iekšķīgi lietojamam acetilcisteīnam ir ļoti maza (apmēram 10%). Cilvēkiem maksimālā plazmas koncentrācija tiek sasniegta pēc 1 – 3 stundām, pie tam maksimālā plazmas koncentrācija metabolītam cisteīnam ir apmēram 2 μmol/l. Apmēram 50% acetilcisteīna saistās ar plazmas olbaltumiem.

Biotransformācija

Acetilcisteīns un tā metabolīti organismā ir trīs dažādos veidos: daļa brīvā veidā, daļa ar labiliem disulfīdu tiltiņiem saistās ar proteīniem un daļa kā ieslēgta aminoskābe.

Ekskrēcija notiek gandrīz tikai neaktīvu metabolītu veidā (neorganisku diacetilcistīna sulfātu veidā) caur nierēm. Acetilcisteīna eliminācijas pusperiods ir apmēram 1 stunda un to nosaka strauja hepātiskā biotransformācija. Pavājinātu aknu funkciju gadījumā eliminācijas pusperiods pagarinās līdz 8 stundām.

Eliminācija

Farmakokinētiskos pētījumos, acetilcisteīnu ievadot i/v, konstatēts sadales tilpums 0,47 l/kg (kopējais) vai 0,59 l/kg (reducētais). Plazmas klīrenss bija 0,11 l/h/kg (kopējais), arī 0,84 l/h/kg (reducētais).

Eliminācijas pusperiods pēc i/v acetilcisteīna ievadīšanas ir 30 – 40 min, pie kam izdalīšanās notiek trīs fāzēs (alfa, beta un gamma fāze).

Žurkām acetilcisteīns šķērso placentu un konstatēts augļa ūdenī. Metabolīta L-cisteīna koncentrācija placentā un auglī 0,5, 1, 2 un 8 stundas pēc perorālas acetilcisteīna ieņemšanas devā 100 mg/kg ķermeņa masas ir lielāka par koncentrāciju mātes plazmā.

Nav zināms, vai acetilcisteīns šķērso hematoencefalisko barjeru.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Akūtā toksicitāte

Akūtā toksicitāte eksperimentos ar dzīvniekiem ir zema. Informāciju par pārdozēšanas ārstēšanu skatīt 4.9. apakšpunktā.

Hroniskā toksicitāte

Līdz 1 gadu ilgos pētījumos ar dažādiem dzīvniekiem (žurkām, suņiem) nav novērotas patoloģiskas pārmaiņas.

Tumorogēnā un mutagēnā ietekme

Acetilcisteīna mutagēna ietekme nav gaidāma. In vitro pārbaudes rezultāts bija negatīvs.

Pētījumi par acetilcisteīna tumorogēno potenciālu nav veikti.

Reproduktīvā toksicitāte

Embriotoksicitātes pētījumos trušiem un žurkām anomālijas nekonstatēja. Pētījumos par fertilitāti un perinatālo vai postnatālo toksicitāti iegūtie rezultāti bija negatīvi.

Acetilcisteīns žurkām šķērso placentu un to konstatēja amnija šķidrumā. Metabolīta L-cisteīna koncentrācija placentā un augļa organismā līdz 8 stundām pēc iekšķīgas lietošanas pārsniedz koncentrāciju mātītes plazmā.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Askorbīnskābe (C vitamīns)

Bezūdens citronskābe

Laktoze

D- mannīts

Nātrija citrāts

Nātrija hidrogēnkarbonāts

Bezūdens nātrija karbonāts

Saharīna nātrija sāls

Aromātviela (kazeņu)

Norāde cukura diabēta slimniekiem

1 putojošā tablete satur 0,01 ogļhidrātu maizes vienības.

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

2 gadi

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25oC.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, sargāt no gaismas un mitruma.

Uzglabāt tūbu cieši aizvērtu.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Putojošās tabletes ir iepakotas PP tūbā ar PE aizbāzni.

Oriģināliepakojumos pa 20 putojošām tabletēm.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Sandoz d.d.

Verovškova 57

1000 Ljubljana

Slovēnija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

ACC 100 mg putojošās tabletes: 95-0006

ACC 200 mg putojošās tabletes: 00-0515

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

2005.gada 20. jūlijs/2010.gada 01.oktobris

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

07/2014

SASKAŅOTS ZVA 18-09-2014