Ambrolan

Tablete

Ambrolan 30 mg tabletes

Kartona kastīte, PVH/Al blisteris, N1000
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Ambroxoli hydrochloridum

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Maks. cenu diapazons

€ ar PVN

37.45 €

Zāļu produkta identifikators

99-0412-02

Zāļu reģistrācijas numurs

99-0412

Ražotājs

G.L. Pharma GmbH, Austria

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

05-OCT-09

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Bez receptes

Zāļu stiprums/koncentrācija

30 mg

Zāļu forma

Tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

G.L. Pharma GmbH, Austria

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Ambrolan 30 mg tabletes

Ambroxoli hydrochloridum

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts vai farmaceits.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

Ja pēc 4 vai 5 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Ambrolan un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Ambrolan lietošanas

3. Kā lietot Ambrolan

4. Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Ambrolan

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Kas ir Ambrolan un kādam nolūkam to lieto

Ambrolan aktīvā viela ambroksola hidrohlorīds šķīdina bronhu sieniņu biezās viskozās gļotas, tādejādi atvieglojot krēpu izdalīšanos.

Ambrolan lieto plaušu un bronhu saslimšanas gadījumos, sekrēciju veicinošai terapijai.

Ja pēc 4 vai 5 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Kas Jums jāzina pirms Ambrolan lietošanas

Nelietojiet Ambrolan šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija pret ambroksolu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Ambrolan lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ir bijuši ziņojumi par smagām ādas reakcijām, kas saistītas ar ambroksola lietošanu. Ja Jums rodas izsitumi uz ādas (ieskaitot gļotādas bojājumus, piemēram, mutes, rīkles, deguna, acu, dzimumorgānu), pārtrauciet lietot Ambrolan un nekavējoties sazinieties ar ārstu.

Īpaša piesardzība, lietojot Ambrolan, nepieciešama šādos gadījumos

Ja krēpu transports no elpošanas ceļiem ir traucēts un tā rezultātā veidojas krēpu sastrēgums (piemēram, ļaundabīgā ciliārā sindroma gadījumā).

Ja Jums ir smagi nieru vai aknu darbības traucējumi.

Šajos gadījumos pirms Ambrolan lietošanas, lūdzu, konsultējieties ar ārstu.

Citas zāles un Ambrolan

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Lūdzu, konsultējieties ar ārstu pirms Ambrolan lietošanas, ja lietojat citus pretklepus līdzekļus Lietojot Ambrolan vienlaicīgi ar pretklepus zālēm, tiek nomākts klepus reflekss, var izveidoties bīstams krēpu sastrēgums.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanu konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ambrolan nevajadzētu lietot grūtniecības un barošanas ar krūti laikā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ambrolan neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Ambrolan satur laktozi (piena cukuru)

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

Kā lietot Ambrolan

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Lietojiet tableti ar pietiekošu šķidruma daudzumu (piemēram, glāzi ūdens) pēc ēdienreizes.

Pietiekama šķidruma uzņemšana veicina krēpu šķīdinošo efektu.

Ja Jūsu stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas 4 līdz 5 dienu laikā, lūdzu, konsultējieties ar ārstu.

Ja vien ārsts nav noteicis citādāk, ieteicamā deva ir:

pieaugušiem un pusaudžiem vecākiem par 12 gadiem: pa vienai tabletei trīs reizes dienā. Ilgstošas ārstēšanas gadījumā deva var tikt samazināta pa vienai tabletei divas reizes dienā.

bērniem, līdz 12 gadu vecumam: Ambrolan 30 mg tabletes nav piemērotas bērniem jaunākiem par 12 gadiem, jo tabletes satur pārāk lielu aktīvās vielas daudzumu. Bērniem ir pieejamas citas, daudz piemērotākas ambroksola zāļu formas (piemēram, iekšķīgi lietojami šķīdumi).

pacientiem ar aknu un/ vai nieru darbības traucējumiem: ja Jums ir aknu vai nieru darbības traucējumi, pirms Ambrolan lietošanas, lūdzu, konsultējieties ar ārstu. Ja būs nepieciešams, ārsts Jums samazinās zāļu devu vai pagarinās laika intervālu starp devu ieņemšanu.

Ja esat lietojis Ambrolan vairāk nekā noteikts

Ja esat pārdozējis Ambrolan, nekavējoties sazinieties ar ārstu.

Izņemot īslaicīgu nemieru un caureju, pēc ambroksola pārdozēšanas citi saindēšanās simptomi cilvēkiem nav zināmi. Pēc stipras ambroksola hidrohlorīda pārdozēšanas iespējama pastiprināta siekalošanās, rīstīšanās, vemšana un asinsspiediena pazemināšanās.

Ja esat aizmirsis lietot Ambrolan

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti. Lūdzu, izlaidiet aizmirsto devu un nākamo zāļu devu lietojiet, kā parasti.

Ja Jūs pārtraucat lietot Ambrolan

Lūdzu, nepārtrauciet ārstēšanos ar Ambrolan pēc paša iniciatīvas. Ja Jūs domājat, ka šīs zāles Jums ir par stipru vai par vāju, lūdzu, konsultējieties ar ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, Ambrolan var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja Jums parādās sekojoši simptomi, nekavējoties pārtrauciet Ambrolan lietošanu un sazinieties ar ārstu: smagas alerģiskas reakcijas, tādas kā plaši izsitumi, iespējams, vienlaicīgi ar niezi, drudzi, tirpšanu, limfmezglu saslimšanām, locītavu sāpēm, ādas lobīšanos un asins šūnu skaita izmaiņām.

Iespējamas šādas blakusparādības

Bieži ( 1 no 10 līdz 1 no 100 pacientiem): caureja.

Retāk ( 1 no 10 līdz 1 no 1000 pacientiem): slikta dūša, vemšana; alerģiskas reakcijas.

Reti ( 1 no 10 līdz 1 no 10000 pacientiem): grēmas, paaugstinātas jutības reakcijas, izsitumi, nātrene.

Ļoti reti (retāk kā 1 no 10000 pacientiem): kuņģa zarnu trakta sūdzības, tādas kā sāpes kuņģi, kuņģa pilnuma vai gāzu uzkrāšanās dēļ;

Nav zināmi (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem): anafilaktiskas reakcijas, ieskaitot anafilaktisko šoku, angioedēmu (pēkšņs ādas, zemādas, gļotādas vai zemgļotādas audu pietūkums) un niezi, smagas ādas reakcijas (ieskaitot erythema multiforme, Stīvensa-Džonsona sindromu/toksisko epidermas nekrolīzi un akūtu ģeneralizētu eksantematozu pustulozi).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +37167078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv/?id=613&sa=613&top=3" www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Ambrolan

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz marķējuma. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet šīs zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Ambrolan satur

Aktīvā viela ir ambroksola hidrohlorīds. 1 tablete satur 30 mg ambroksola hidrohlorīda.

Citas sastāvdaļas ir laktozes monohidrāts, kartupeļu ciete, povidons, mikrokristāliskā celuloze, magnija stearāts.

Ambrolan ārējais izskats un iepakojums

Ambrolan 30 mg tabletes ir baltas, apaļas, abpusēji izliektas tabletes ar dalījuma līniju.

Dalījuma līnija paredzēta tikai tabletes sadalīšanai, lai atvieglotu tās norīšanu, nevis tabletes dalīšanai vienādās devās.

Ambrolan 30 mg tabletes pieejamas iepakojumā pa 20 vai 1000 tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

G. L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austrija.

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta: 30/05/2016

SASKAŅOTS ZVA 02-06-2016

PAGE 3/ NUMPAGES 4

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Ambrolan 30 mg tabletes

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 tablete satur 30 mg ambroksola hidrohlorīda (ambroxoli hydrochloridum).

Palīgvielas ar zināmu iedarbību:

Laktozes monohidrāts 100 mg

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Tablete

Baltas, apaļas abpusēji izliektas tabletes ar dalījuma līniju.

Dalījuma līnija paredzēta tikai tabletes salaušanai, lai atvieglotu tās norīšanu, nevis tabletes dalīšanai vienādās devās.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Sekrēciju veicinoša terapija pie akūtām un hroniskām bronhu un plaušu slimībām ar traucētu gļotu veidošanos un transportu, piemēram, hroniska bronhīta vai astmatiskā bronhīta ar bronhiālās astmas epizodēm gadījumos.

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušiem un pusaudžiem vecākiem par 12 gadiem

Pa 1 tabletei 3 reizes dienā.

Ilgstošas ārstēšanas gadījumā deva var tikt samazināta pa 1 tabletei 2 reizes dienā.

Bērniem līdz 12 gadu vecumam

Bērni, kuri jaunāki par 12 gadiem nedrīkst lietot Ambrolan, jo tajā ir augsta aktīvās vielas koncentrācija. Bērniem pieejamas citas, daudz piemērotākas ambroksola zāļu devas un zāļu formas.

Pacientiem ar aknu un/ vai nieru darbības traucējumiem

Pacientiem ar smagiem aknu un /vai nieru darbības traucējumiem var būt nepieciešams samazināt Ambrolan devu vai pagarināt intervālu līdz nākamajai devas lietošanai.

Lietošanas ilgums

Ambrolan bez ārsta norādījuma nedrīkst lietot ilgāk kā 4 līdz 5 dienas.

Lietošanas veids

Lietot iekšķīgi pēc ēdienreizēm.

Šķidrums veicina zāļu mukolītisko darbību.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ir bijuši ziņojumi par smagām ādas reakcijām, piemēram, erythema multiforme, Stīvensa-Džonsona sindromu (SJS)/toksisko epidermas nekrolīzi (TEN) un akūtu ģeneralizētu eksantematozu pustulozi (AĢEP), kas saistītas ar ambroksola lietošanu. Progresējošu ādas izsitumu (dažreiz kā pūšļi vai gļotādas bojājumi) simptomu vai pazīmju gadījumā, ambroksola terapija nekavējoties jāpārtrauc un jāsaņem medicīniskā konsultācija.

Ambrolan piesardzīgi jālieto pacientiem ar pastiprinātu krēpu sekrēciju un sekrēta izvadīšanas traucējumiem (piemēram, reti sastopamā ļaundabīgā ciliārā sindroma gadījumā).

Jāņem vērā, ka pacientiem ar smagu nieru mazspēju, sagaidāma aknās radušos ambroksola metabolītu uzkrāšanās. Tāpēc jāievēro piesardzība nozīmējot Ambrolan pacientiem ar smagiem nieru vai aknu darbības traucējumiem (skatīt 4.2. un 5.2. apakšpunktu).

Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, Lapp laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Ambroksola un pretklepus līdzekļu vienlaikus lietošanas laikā klepus refleksa nomākuma dēļ var veidoties pārmērīga krēpu uzkrāšanās. Tāpēc šāda kombinācija jālieto tikai tad, ja tā obligāti nepieciešama.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Ambroksols šķērso placentāro barjeru. Plaša klīniskā pieredze, lietojot zāles pēc 28. grūtniecības nedēļas, nav devusi norādījumus par kaitīgu ietekmi uz augli. Līdz šim nav pieejami atbilstoši epidemioloģiskie dati.

Pētījumi ar dzīvniekiem neliecina par tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi uz grūtniecību, embrija/augļa attīstību, dzemdību norisi vai postnatālo attīstību (skatīt arī 5.3. apakšpunktu).

Tomēr Ambrolan lietošana grūtniecības periodā, īpaši pirmā trimestra laikā nerekomendē.

Barošana ar krūti

Ambroksols izdalās dzīvnieku mātes pienā. Tādēļ Ambrolan nav ieteicams sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Ambrolan neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Blakusparādību novērtējumam ir lietots sekojošs biežuma iedalījums:

ļoti bieži: (≥1/10);

bieži: (≥1/100 līdz <1/10);

retāk: (≥1/1000 līdz <1/100);

reti: (≥1/10000 līdz <1/1000);

ļoti reti: (<1/10000);

nav zināmi: (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Bieži: caureja.

Retāk: slikta dūša, vemšana.

Reti: grēmas.

Ļoti reti: dispepsija.

Ādas un zemādas audu bojājumi

Reti: izsitumi, nātrene.

Nav zināmi: smagas ādas reakcijas (ieskaitot erythema multiforme, Stīvensa-Džonsona sindromu/toksisko epidermas nekrolīzi un akūtu ģeneralizētu eksantematozu pustulozi).

Imūnās sistēmas traucējumi

Reti: paaugstinātas jutības reakcijas.

Nav zināmi: anafilaktiskas reakcijas, ieskaitot anafilaktisko šoku, angioedēma un nieze.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003. Tālr.:+37167078400; Fakss:+37167078428. Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv/?id=613&sa=613&top=3" www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Pārdozēšanas simptomi

Izņemot īslaicīgu nemieru un caureju, pēc ambroksola pārdozēšanas citi saindēšanās simptomi nav novēroti. Pēc parenterālas ievadīšanas līdz 15 mg/kg dienas devā un perorāli lietojot līdz 25 mg/kg dienā, ambroksolam bijusi laba panesamība. Analoģiski preklīnisko pārbaužu rezultātiem, pēc stipras pārdozēšanas iespējama pastiprināta siekalošanās, rīstīšanās, vemšana un asinsspiediena pazemināšanās.

Ārstēšana pēc pārdozēšanas

Nejaušas vai tīšas pārdozēšanas gadījumā, jāveic pacienta novērošana un pārdozēšanas simptomātiska ārstēšana.

Tūlītēja rīcība, piemēram, vemšanas ierosināšana un kuņģa skalošana, parasti nav indicēta – to var apsvērt tikai pēc pārmērīgas pārdozēšanas.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: mukolītiski līdzekļi, ATĶ kods: R05CB06

Ambroksols - aizvietots benzilamīns- ir bromheksīna metabolīts. Atšķirībā no bromheksīna tam nav metilgrupas un cikloheksila gredzena para-trans pozīcijā ir hidroksilgrupa. Pētījumos atklāta sekretolītiska un sekretomotora iedarbība bronhos. Pēc iekšķīgas lietošanas darbība sākas vidēji pēc 30 minūtēm un ilgst 6 - 12 stundas atkarībā no reizes devas. Preklīniskajos pētījumos tas palielināja serozā bronhu sekrēta daļu. Uzskata, ka krēpu transportu veicina samazinātā viskozitāte un skropstiņepitēlija aktivēšana.

Ambroksols ierosina virsmas aktīvo vielu sistēmas aktivāciju, tieši iedarbojoties uz II tipa pneimocītiem alveolās un Clara šūnās sīko elpceļu apvidū. Tas veicina virsmas aktīvā materiāla veidošanos un izvadi augļa un pieauguša cilvēka plaušu alveolās un bronhos. Šī iedarbība pierādīta šūnu kultūrās un in vivo dažādām sugām.

Bez tam ambroksola antioksidatīvā iedarbība tika atklāta arī dažādos preklīniskajos pētījumos.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Ambroksols pēc iekšķīgas lietošanas uzsūcas praktiski pilnībā. Tmax pēc perorālas lietošanas ir 1 - 3 stundas. Pirmā ceļa metabolisms izraisa ambroksola absolūtās biopieejamības samazināšanos aptuveni par 1/3 pēc perorālas ievadīšanas.

Izkliede

Apmēram 85% (80- 90%) saistās ar plazmas proteīnu. Pēc ambroksola parenterālas ievadīšanas augstāka tā koncentrācija ir plaušās nekā plazmā. Ambroksols šķērso placentas barjeru un iekļūst likvorā un mātes pienā.

Biotransformācija

Metabolītu ekskrēcijas notiek caur nierēm metabolītu (piemēram, dibromantranilskābe, glukuronīdi) veidā, kas radušies aknās.

Eliminācija

Caur nierēm izdalās līdz 90% to ambroksola metabolītu, kas veidojas aknās. Mazāk nekā 10% nieru ekskrēcijas ir nemainīts ambroksols. Izteiktās saistības dēļ ar olbaltumiem un lielā izkliedes tilpuma dēļ, kā arī lēnās pārsadales dēļ no audiem asinīs nav paredzama nozīmīga ambroksola izvadīšana dialīzē vai forsētajā diurēzē.

Terminālais pusperiods plazmā ir 7 - 12 stundas. Ambroksola un tā metabolītu kopējais plazmas pusperiods ir aptuveni 22 stundas.

Pacientiem ar smagiem aknu un nieru darbības traucējumiem

Smagu nieru vai aknu slimību gadījumā ambroksola klīrenss ir samazināts par 20 - 40%. Jāņem vērā, ka smagu nieru darbības traucējumu gadījumā paredzama ambroksola metabolītu uzkrāšanās.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Standarta pētījumos par drošības farmakoloģiju, atkārtotu devu toksicitāti, genotoksicitāti un kancerogēno iedarbību iegūtie preklīniskie dati neliecina par īpašu risku cilvēkam.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Laktozes monohidrāts, kartupeļu ciete, povidons, mikrokristāliskā celuloze, magnija stearāts.

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

5 gadi.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 0C.

Uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

20 vai 1000 tabletes PVH/ alumīnija blisterī.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Nav īpašu prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

G. L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austrija.

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

99-0412

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 1999.gada 16.jūnijs

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2009.gada 5.oktobris

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

30/05/2016

SASKAŅOTS ZVA 02-06-2016

PAGE 1/ NUMPAGES 5