Ambrolytin

Sīrups

Ambrolytin 15 mg/5 ml sīrups

Kartona kastīte, Stikla pudele (brūna), N1
Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.
Ambroxoli hydrochloridum

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI
Zāļu produkta identifikators

14-0180-01

Zāļu reģistrācijas numurs

14-0180

Ražotājs

Sopharma AD, Bulgaria

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

21-MAR-19

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Bez receptes

Zāļu stiprums/koncentrācija

15 mg/5 ml

Zāļu forma

Sīrups

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Sopharma AD, Bulgaria

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Ambrolytin 15 mg/5 ml sīrups

Ambroxoli hydrochloridum

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Ja pēc 5 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Ambrolytin un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Ambrolytin lietošanas

Kā lietot Ambrolytin

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Ambrolytin

Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Ambrolytin un kādam nolūkam to lieto

Ambrolytin sīrups satur aktīvo vielu ambroksola hidrohlorīdu, kas šķidrina biezo sekrētu bronhos, kas veidojas dažādu elpceļu slimību gadījumā.

Gļotas kļūst šķidrākas un tās var vieglāk atklepot, tādējādi tiek atvieglota klepošana un uzlabojas elpošana.

Ambrolytin sīrupu lieto akūtu un hronisku elpceļu slimību gadījumos, ko pavada bieza sekrēta veidošanās elpceļos, lai atvieglotu atkrēpošanu un samazinātu klepu.

Ja pēc 5 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

2. Kas Jums jāzina pirms Ambrolytin lietošanas

Nelietojiet Ambrolytin šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret ambroksola hidrohlorīdu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jūsu bērns ir jaunāks par 2 gadiem.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Ambrolytin lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

ja Jums ir alerģija pret jebkādām zālēm vai ēdienu;

ja Jums ir nieru vai aknu slimība;

ja Jums ir reta bronhu slimība ar pastiprinātu krēpu veidošanos (piemēram, primāra skropstiņepitēlija diskinēzija);

ja Jums ir histamīna nepanesība;

ja Jums ir bijusi peptiskas čūlas slimība;

ja Jūs lietojat citas zāles, kas nomāc klepu (piemēram, kodeīnu saturošas zāles).

Ir saņemti ziņojumi par smagām ādas reakcijām, kas saistītas ar ambroksola lietošanu. Ja Jums rodas izsitumi uz ādas (tajā skaitā gļotādu, piemēram, mutes, rīkles, deguna, acu, dzimumorgānu, bojājumi), jāpārtrauc Ambrolytin lietošana un nekavējoties jāsazinās ar ārstu.

Citas zāles un Ambrolytin

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, esat lietojis pēdējā laikā vai varētu lietot.

Nav pierādīta klīniski nozīmīga ambroksola mijiedarbība ar citām zālēm. Tomēr pastāstiet ārstam vai farmaceitam, ja Jūs lietojat antibiotiskos līdzekļus (amoksicilīnu, cefuroksīmu, eritromicīnu, doksiciklīnu) infekciju ārstēšanai vai citas pretklepus zāles.

Ambrolytin kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Ambrolytin sīrupu ieteicams lietot ēdienreižu laikā.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecība

Šo zāļu drošums grūtniecēm nav pierādīts, tāpēc šo zāļu lietošana grūtniecības laikā nav ieteicama, it īpaši pirmajā grūtniecības trimestrī.

Barošana ar krūti

Ambroksols izdalās ar mātes pienu. Lai gan nav sagaidāma nevēlama ietekme uz ar krūti baroto bērnu, šo zāļu lietošana nav ieteicama mātēm, kuras baro bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav pierādījumu, ka ambroksols ietekmētu spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

Ambrolytin satur sorbītu (E420), metil-p-hidroksibenzoātu (E218), propil-p-hidroksibenzoātu (E216), propilēnglikolu (E1520) un nātriju

Šīs zāles satur 35 g sorbīta katros 100 ml sīrupa, kas ir līdzvērtīgi 350 mg/ml. Pacienti ar iedzimtu fruktozes nepanesību nedrīkst lietot/saņemt šīs zāles. Sorbīts ir fruktozes avots. Ja ārsts ir teicis, ka Jums (vai Jūsu bērnam) ir kāda cukura nepanesība, vai Jums ir diagnosticēta reta ģenētiska slimība – iedzimta fruktozes nepanesība, kuras gadījumā organismā nesadalās fruktoze, pirms lietojat vai saņemat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

Palīgvielas metil-p-hidroksibenzoāts un propil-p-hidroksibenzoāts var izraisīt alerģiskas reakcijas (iespējams, vēlīnas).

Šīs zāles satur 2 g propilēnglikola katros 100 ml sīrupa, kas ir līdzvērtīgi 20 mg/ml.

Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā - būtībā tās ir „nātriju nesaturošas”.

3. Kā lietot Ambrolytin

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir

Pieaugušie un pusaudži no 12 gadu vecuma

Akūtu slimību gadījumā vai hronisku slimību sākuma terapijā pirmajās 2 – 3 dienās jālieto 10 ml (2 mērtrauciņi) sīrupa 3 reizes dienā (atbilst 90 mg ambroksola hidrohlorīda dienā), pēc tam devu var samazināt līdz 10 ml (2 mērtrauciņi) sīrupa 2 reizes dienā (atbilst 60 mg ambroksola hidrohlorīda dienā).

Gados vecāki pacienti

Gados vecākiem pacientiem devas ir tādas pašas kā pieaugušiem pacientiem.

Pacienti ar aknu un/vai nieru darbības traucējumiem

Pacientiem ar aknu un/vai nieru darbības traucējumiem ieteicams lietot ½ no pieaugušo devas.

Lietošana bērniem un pusaudžiem:

bērni vecumā no 2 līdz 5 gadiem – ½ mērtrauciņš (2,5 ml) sīrupa 3 reizes dienā (atbilst 22,5 mg ambroksola hidrohlorīda dienā);

bērni vecumā no 6 līdz 12 gadiem – 1 mērtrauciņš (5 ml) sīrupa 2 - 3 reizes dienā (atbilst 30 – 45 mg ambroksola hidrohlorīda dienā).

Lietojot bērniem vecumā no 2 līdz 6 gadiem, pirms ārstēšanās uzsākšanas nepieciešama ārsta konsultācija.

Ambroksola sekretolītisko iedarbību pastiprina šķidruma lietošana, tādēļ papildus nepieciešams lietot palielinātu šķidruma daudzumu, it īpaši ārstēšanās laikā.

Nelietojiet Ambrolytin ilgāk par 5 dienām, ja vien to nav nozīmējis ārsts.

Ja Jums šķiet, ka šo zāļu iedarbība ir par stipru vai vāju, lūdzu, konsultējieties ar ārstu.

Ja Jūs esat lietojis Ambrolytin vairāk nekā noteikts

Ja Jūs esat lietojis lielāku devu, nekā nozīmēts, nekavējoties sazinieties ar ārstu vai tuvākās slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļu.

Pārdozēšanas simptomi parasti ir līdzīgi šo zāļu izraisītajām blakusparādībām (skatīt 4. punktu).

Ja Jūs esat aizmirsis lietot Ambrolytin

Ja Jūs esat aizmirsis lietot devu, lietojiet to, tiklīdz atceraties. Ja ir pienācis laiks jau nākamās devas lietošanai, izlaidiet aizmirsto devu un nākamo devu lietojiet parastajā laikā. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Turpiniet šo zāļu lietošanu, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ambroksols var izraisīt smagas paaugstinātas jutības reakcijas. Ja Jūs novērojat, ka Jums pēkšņi radušies alerģijas simptomi, piemēram, izsitumi, nieze vai nātrene, ķermeņa pietūkums, elpas trūkums, sēkšana, sejas, lūpu, mēles, rīkles pietūkums, apgrūtināta elpošana un rīšana, Jums nekavējoties jāpārtrauc Ambrolytin lietošana un pēc iespējas ātrāk jāapmeklē ārsts.

Citas blakusparādības

Bieži (var ietekmēt mazāk nekā 1 pacientu no 10):

samazināta jutība mutes dobumā un rīklē;

slikta dūša;

garšas sajūtu traucējumi vai garšas sajūtu zudums.

Retāk (var ietekmēt mazāk nekā 1 pacientu no 100):

sausums mutē, vemšana, caureja, dispepsija (diskomforta sajūta vēderā, atraugas pēc ēdienriezēm) un sāpes vēderā;

drudzis.

Reti (var ietekmēt mazāk nekā 1 pacientu no 1000):

paaugstinātas jutības reakcijas;

izsitumi, nātrene.

Nav zināmi (sastopamības biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

galvassāpes, reibonis;

rīkles sausums, pastiprināta deguna sekrēcija (rinoreja);

pastiprināta siekalu izdalīšanās, aizcietējums;

anafilaktiskas reakcijas, tajā skaitā anafilaktisks šoks, angioedēma (straujš ādas, zemādas audu, gļotādu vai zemgļotādas audu pietūkums) un nieze;

smagas ādas reakcijas (tajā skaitā erythema multiforme, Stīvensa – Džonsona sindroms/toksiska epidermas nekrolīze un akūta ģeneralizēta eksantematoza pustuloze);

nespēks, smaguma sajūta kājās.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv" www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Ambrolytin

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Uzglabāšanas laiks pēc pudelītes pirmās atvēršanas: 1 mēnesis.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Ambrolytin satur

Aktīvā viela ir ambroksola hidrohlorīds. 1 ml sīrupa satur 3 mg ambroksola hidrohlorīda.

Katrs mērtrauciņš ar 5 ml sīrupa satur 15 mg ambroksola hidrohlorīda.

Citas sastāvdaļas ir sorbīts (E420), metil-p-hidroksibenzoāts (E218), propil-p-hidroksibenzoāts (E216), glicerīns, propilēnglikols (E1520), saharīna nātrija sāls, citronskābes monohidrāts, šķidrais aveņu aromatizētājs (pienskābe, triacetīns, vanilīns, p-hidroksibenzilacetons un rožu eļļa) un attīrīts ūdens.

Ambrolytin ārējais izskats un iepakojums

Dzidrs, sīrupveidīgs, bāli dzeltenīgs šķidrums ar brūnganu nokrāsu, kam piemīt specifisks aveņu aromāts.

100 ml sīrupa tumši brūnās stikla pudelītēs vai tumši brūnās PET pudelītēs, kuru nominālais tilpums ir 125 ml.

Pudelītes noslēgtas ar skrūvējamu polietilēna vāciņu.

1 pudelīte iepakota kartona kastītē kopā ar mērtrauciņu un lietošanas instrukciju.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

SOPHARMA AD, 16 Iliensko Shosse Str., Sofia 1220, Bulgārija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 2019. gada februārī.

SASKAŅOTS ZVA 14-03-2019

14-0180/II/007

14-0180/R/001

EQ PAGE 1

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Ambrolytin 15 mg/5 ml sīrups

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 ml sīrupa satur 3 mg ambroksola hidrohlorīda (Ambroxoli hydrochloridum).

Katrs mērtrauciņš ar 5 ml sīrupa satur 15 mg ambroksola hidrohlorīda.

Palīgvielas ar zināmu iedarbību: Katrs mērtrauciņš ar 5 ml sīrupa satur 1,75 g sorbīta (E420), 5 mg metil-p-hidroksibenzoāta (E218), 1 mg propil-p-hidroksibenzoāta (E216), 100 mg propilēnglikola (E1520) un 1 mg saharīna nātrija sāli.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Sīrups.

Dzidrs, sīrupveidīgs, bāli dzeltenīgs šķidrums ar brūnganu nokrāsu, kam piemīt specifisks aveņu aromāts.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Ambrolytin ir indicēts sekretolītiskai apakšējo un augšējo elpceļu terapijai akūtu un hronisku slimību gadījumos, ko pavada pastiprināta sekrēta veidošanās un gļotu transporta traucējumi.

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Pediatriskā populācija

bērni vecumā no 2 līdz 5 gadiem – ½ mērtrauciņš (2,5 ml) sīrupa 3 reizes dienā (atbilst 22,5 mg ambroksola hidrohlorīda dienā);

bērni vecumā no 6 līdz 12 gadiem – 1 mērtrauciņš (5 ml) sīrupa 2 - 3 reizes dienā (atbilst 30 – 45 mg ambroksola hidrohlorīda dienā).

Lietojot bērniem vecumā no 2 līdz 6 gadiem, pirms ārstēšanās uzsākšanas nepieciešama ārsta konsultācija.

Pieaugušie un pusaudži no 12 gadu vecuma

Akūtu slimību gadījumā vai hronisku slimību sākuma terapijā pirmajās 2 – 3 dienās jālieto 10 ml (2 mērtrauciņi) sīrupa 3 reizes dienā (atbilst 90 mg ambroksola hidrohlorīda dienā), pēc tam devu var samazināt līdz 10 ml (2 mērtrauciņi) sīrupa 2 reizes dienā (atbilst 60 mg ambroksola hidrohlorīda dienā).

Gados vecāki pacienti

Gados vecākiem pacientiem devas ir tādas pašas kā pieaugušiem pacientiem.

Pacienti ar aknu un/vai nieru darbības traucējumiem

Pacientiem ar aknu un/vai nieru darbības traucējumiem ieteicams lietot ½ no pieaugušo devas.

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai. Sīrupu ieteicams lietot ēdienreižu laikā.

Ambroksola sekretolītisko iedarbību pastiprina šķidruma lietošana, tādēļ papildus nepieciešams lietot palielinātu šķidruma daudzumu, it īpaši ārstēšanās laikā.

Terapijas ilgums

Bez ārsta norādījuma šīs zāles nav ieteicams lietot ilgāk par 5 dienām.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Bērni līdz 2 gadu vecumam.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ja pacienta stāvoklis neuzlabojas vai pasliktinās pēc 5 dienu terapijas ar Ambrolytin, ārstējošajam ārstam ir jāpārskata terapija.

Ādas bojājumi

Saistībā ar ambroksola lietošanu saņemti ziņojumi par smagām ādas reakcijām, piemēram, erythema multiforme, Stīvensa – Džonsona sindromu (SDžS)/toksisku epidermas nekrolīzi (TEN) un akūtu ģeneralizētu eksantematozu pustulozi (AĢEP). Ja pastāv arī simptomi un pazīmes, kas liecina par progresējošiem izsitumiem uz ādas (dažkārt izpaužas kā pūšļi vai gļotādu bojājumi), nekavējoties jāpārtrauc ambroksola lietošana un jāmeklē medicīniskā palīdzība.

Aknu un/vai nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar smagiem aknu vai nieru darbības traucējumiem ambroksols jālieto piesardzīgi un ārstēšanā jāizmanto mazāka deva (puse no parastās pieaugušo devas), un terapijas ilgums nedrīkst pārsniegt 4 – 5 dienas.

Smagas nieru mazspējas gadījumā sagaidāma ambroksola metabolītu uzkrāšanās aknās.

Traucētas bronhu motorās funkcijas un liela sekrēta daudzuma, piemēram, reti sastopamās primārās skropstiņepitēlija diskinēzijas, gadījumā Ambrolytin drīkst lietot tikai ļoti piesardzīgi, jo iespējama sekrēta uzkrāšanās.

Pacientiem ar histamīna nepanesību jāievēro īpaša piesardzība. Šiem pacientiem jāizvairās no ilgstošas ārstēšanās ar ambroksolu, jo tas ietekmē histamīna metabolismu un var izraisīt nepanesības simptomus, piemēram, galvassāpes, iesnas, niezi.

Mukolītiskie līdzekļi var izjaukt kuņģa gļotādas barjeru, tāpēc ambroksols ar piesardzību jālieto pacientiem, kuriem anamnēzē ir peptiskās čūlas slimība.

Ambroksolu nav ieteicams lietot vienlaicīgi ar citām zālēm, kas nomāc klepu.

Palīgvielas

Šīs zāles satur 35 g sorbīta katros 100 ml sīrupa, kas ir līdzvērtīgi 350 mg/ml. Pacienti ar iedzimtu fruktozes nepanesību nedrīkst lietot/saņemt šīs zāles.

Ambrolytin kā palīgvielas satur metil-p-hidroksibenzoātu un propil-p-hidroksibenzoātu, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas (iespējams, vēlīnas).

Šīs zāles satur 2 g propilēnglikola katros 100 ml sīrupa, kas ir līdzvērtīgi 20 mg/ml.

Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā - būtībā tās ir „nātriju nesaturošas”.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav pierādīta klīniski nozīmīga ambroksola mijiedarbība ar citām aktīvajām vielām.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Ambroksols šķērso placentas barjeru. Pētījumi ar dzīvniekiem neliecina par tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi uz grūtniecību, embrija/augļa attīstību, dzemdībām vai pēcdzemdību attīstību. Informācija, kas iegūta plašos klīniskajos novērojumos pēc 28. grūtniecības nedēļas, neliecina par kaitējumu auglim. Tomēr, ambroksola lietošana grūtniecības laikā nav ieteicama, it īpaši pirmajā grūtniecības trimestrī.

Barošana ar krūti

Ambroksols izdalās ar mātes pienu. Lai gan nav sagaidāma nevēlama ietekme uz ar krūti baroto bērnu, ambroksola lietošana nav ieteicama mātēm, kuras baro bērnu ar krūti.

Fertilitāte

Nav pietiekamas informācijas par ambroksola ietekmi uz fertilitāti cilvēkiem. Pētījumos ar dzīvniekiem netika novērots, ka ambroksolam būtu kaitīga ietekme uz fertilitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu).

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav pierādījumu, ka ambroksols ietekmētu spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus. Nav veikti pētījumi, lai noteiktu ambroksola ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Zemāk uzskaitītās blakusparādības ir sagrupētas atbilstoši sastopamības biežumam un orgānu sistēmām. Sastopamības biežums atbilstoši MedDRA klasifikācijai ir definēts sekojoši: ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1 000 līdz <1/100), reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000), ļoti reti (<1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Imūnās sistēmas traucējumi

Retāk: drudzis.

Reti: paaugstinātas jutības reakcijas.

Nav zināmi: anafilaktiskas reakcijas, tajā skaitā anafilaktisks šoks, angioedēma un nieze.

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži: disgeizija.

Nav zināmi: galvassāpes, reibonis.

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Bieži: mutes un rīkles hipoestēzija.

Nav zināmi: rīkles sausums, rinoreja.

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Bieži: slikta dūša.

Retāk: vemšana, caureja, dispepsija un sāpes vēderā, mutes sausums.

Nav zināmi: pastiprināta siekalu izdalīšanās, aizcietējums.

Ādas un zemādas audu bojājumi

Reti: izsitumi, nātrene.

Nav zināmi: smagas ādas reakcijas (tajā skaitā erythema multiforme, Stīvensa – Džonsona sindroms/toksiska epidermas nekrolīze un akūta ģeneralizēta eksantematoza pustuloze).

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Nav zināmi: nespēks, smaguma sajūta kājās.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003.Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv" www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem ar ambroksolu. Ja ir lietotas lielākas devas nekā noteikts un novērojami pārdozēšanas simptomi, jāpiemēro simptomātiska terapija. Pārdozēšanas simptomi pārsvarā atbilst zināmajām blakusparādībām, kas novērotas, lietojot parastās ambroksola devas (skatīt 4.8. apakšpunktu).

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: atkrēpošanas līdzekļi, izņemot kombinācijas ar pretklepus līdzekļiem, mukolītiskie līdzekļi.

ATĶ kods: R05CB06

Darbības mehānisms

Ambroksols ir bromheksīna aktīvais metabolīts un tam piemīt mukolītiska un mukokinētiska iedarbība. Palielināta plaušu surfaktanta veidošanās un skropstiņepitēliju aktivitātes stimulācija palielina gļotu plūsmu un transportu (krēpu izvadīšanu). Tādējādi šīs zāles veicina atkrēpošanu un atklepošanu, kā arī uzlabo elpošanu.

Lietojot ambroksolu vienlaicīgi ar antibiotiskajiem līdzekļiem (amoksicilīnu, cefuroksīmu, eritromicīnu, doksiciklīnu), palielinās antibiotisko līdzekļu koncentrācija plaušu audos.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Pēc iekšķīgas lietošanas ambroksols gandrīz pilnībā uzsūcas kuņģa–zarnu traktā. Uzsūkšanās notiek ātri, maksimālo koncentrāciju plazmā sasniedzot 0,5 – 3 stundu laikā pēc iekšķīgas lietošanas.

Izkliede

Aptuveni 90% šo zāļu saistās ar plazmas olbaltumvielām. Ambroksols tiek ātri izplatīts audos un tā maksimālā koncentrācija ir novērota plaušās.

Biotransformācija

Konjugācijas rezultātā ambroksols tiek metabolizēts galvenokārt aknās.

Eliminācija

Terminālais plazmas eliminācijas pusperiods ir 7 – 12 stundas. Līdz pat 90% ambroksola izdalās caur nierēm, kur 10% sastāda neizmainītu ambroksolu.

Smagas aknu slimības gadījumā ambroksola klīrenss samazinās par apmēram 20 – 40%. Smagu nieru darbības traucējumu gadījumā sagaidāma ambroksola metabolītu uzkrāšanās.

Ambroksols šķērso placentu un iekļūst cerebrospinālajā šķidrumā. Tas izdalās ar mātes pienu.

Tā kā tas izteikti saistās ar olbaltumvielām, kā arī tā plašā izkliedes tilpuma dēļ un lēnās pārdales dēļ no audiem uz asinīm, nav paredzams, ka ambroksolu nozīmīgā apjomā varētu izvadīt ar dialīzes vai forsētas dialīzes palīdzību.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Ambroksola hidrohlorīdam ir zems akūtas toksicitātes indekss.

Atkārtotas devas pētījumos, ievadot zāles perorāli pelēm 150 mg/kg/dienā (4 nedēļas), žurkām 50 mg/kg/dienā (52 un 78 nedēļas), trušiem 40 mg/kg/dienā (26 nedēļas) un suņiem 10 mg/kg/dienā (52 nedēļas), netika novērotas nevēlamās blakusparādības. Netika novērota toksicitāte mērķa orgānos.

Četras nedēļas ilgā ambroksola hidrohlorīda intravenozas toksicitātes pētījumā ar žurkām, lietojot 4, 16 un 64 mg/kg/dienā, un suņiem, lietojot 45, 90 un 120 mg/kg/dienā (3 infūzijas/dienā), netika novērotas nekādas smagas lokālas un sistēmiskas toksicitātes reakcijas, tajā skaitā histoloģiski. Visas nevēlamās blakusparādības bija atgriezeniskas.

Pārbaudot perorālas devas līdz 3000 mg/kg/dienā albīnām žurku mātītēm un līdz 200 mg/kg/dienā trušiem, netika novērota ne ambroksola embriotoksicitāte, ne arī teratogenitāte. Žurku auglību neietekmēja devas līdz 500 mg/kg/dienā. Ievadot grūsnām žurkām 500 mg/kg lielu devu, tika novērota palēnināta augļa attīstība – mazāka ķermeņa masa un izmērs.

Ames un mikrokodoliņu testā netika novērots nekāds ambroksola hidrohlorīda mutagēnais potenciāls.

Kancerogenitātes pētījumos ar pelēm (50, 200 un 800 mg/kg/dienā) un žurkām (65, 250 un 1000 mg/kg/dienā) ambroksola hidrohlorīdam netika novērota nekāda kancerogēna aktivitāte, lietojot to attiecīgi 105 un 116 nedēļas.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Sorbīts (E420)

Metil-p-hidroksibenzoāts (E218)

Propil-p-hidroksibenzoāts (E216)

Glicerīns

Propilēnglikols (E1520)

Saharīna nātrija sāls

Citronskābes monohidrāts

Šķidrais aveņu aromatizētājs (pienskābe, triacetīns, vanilīns, p-hidroksibenzilacetons un rožu eļļa)

Attīrīts ūdens

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

2 gadi.

Uzglabāšanas laiks pēc pudelītes pirmās atvēršanas: 1 mēnesis.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

100 ml sīrupa tumši brūnās stikla pudelītēs vai tumši brūnās PET pudelītēs, kuru nominālais tilpums ir 125 ml.

Pudelītes noslēgtas ar skrūvējamu polietilēna vāciņu.

1 pudelīte iepakota kartona kastītē kopā ar mērtrauciņu un lietošanas instrukciju.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

SOPHARMA AD, 16 Iliensko Shosse Str., Sofia 1220, Bulgārija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

14-0180

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2014.gada 10.septembris.

Pēdējās pārreģistrācijas datums:

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

2019. gada februāris.

SASKAŅOTS ZVA 14-03-2019

14-0180/II/007

14-0180/R/001

EQ PAGE 1