Ramipril TAD

Tablete

Ramipril TAD 2,5 mg tabletes

Kartona kastīte, OPA/Al/PVH/Al blisteris, N10
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.
Ramiprilum

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI
Zāļu produkta identifikators

13-0200-01

Zāļu reģistrācijas numurs

13-0200

Ražotājs

KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

23-MAR-18

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

2,5 mg

Zāļu forma

Tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

TAD Pharma GmbH, Germany

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Ramipril TAD 1,25 mg tabletes

Ramipril TAD 2,5 mg tabletes

Ramipril TAD 5 mg tabletes

Ramipril TAD 10 mg tabletes

Ramiprilum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Ramipril TAD un kādam nolūkam tās lieto

Kas Jums jāzina pirms Ramipril TAD lietošanas

Kā lietot Ramipril TAD

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Ramipril TAD

Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Ramipril TAD un kādam nolūkam tās lieto

Ramipril TAD satur zāles, ko sauc par ramiprilu. Tas pieder zāļu grupai, ko sauc par AKE inhibitoriem (angiotenzīnu konvertējošā enzīma inhibitori).

Ramipril TAD iedarbība:

Jūsu organismā samazina vielu, kas var paaugstināt Jūsu asinsspiedienu,

atslābina un paplašina Jūsu asinsvadus,

palīdz Jūsu sirdij sūknēt asinis caur Jūsu organismu.

Ramipril TAD var lietot:

paaugstināta asinsspiediena (hipertensijas) ārstēšanai,

sirdslēkmes vai insulta riska mazināšanai,

lai mazinātu nieru slimību risku vai aizkavēto šo slimību saasināšanos (neatkarīgi no tā, vai Jums ir vai nav cukura diabēts),

lai ārstētu Jūsu sirdi gadījumos, kad tā nespēj pārsūknēt pietiekami daudz asiņu uz citām Jūsu organisma daļām (sirds mazspējas ārstēšanai),

kā zāles pēc sirdslēkmes (miokarda infarkta), kas komplicēta ar sirds mazspēju.

2. Kas Jums jāzina pirms Ramipril TAD lietošanas

Nelietojiet Ramipril TAD šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret ramiprilu, citiem AKE inhibitoriem vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Alerģiskas reakcijas pazīmes var būt izsitumi, rīšanas vai elpošanas traucējumi, kā arī lūpu, sejas, rīkles vai mēles tūska;

ja Jums kādreiz bijusi nopietna alerģiska reakcija, ko sauc par „angioedēmu”. Tās pazīmes ir nieze, nātrene, sarkani plankumi uz plaukstām, pēdām un rīklē, rīkles un mēles tūska, tūska ap acīm un lūpām, kā arī apgrūtināta elpošana un rīšana;

ja Jums veic dialīzi vai cita veida asins filtrēšanu. Atkarīgi no izmantojamās iekārtas Ramipril TAD var nebūt Jums piemērots;

ja Jums ir nieru slimība, kas raksturīga ar samazinātu nieru apgādi ar asinīm (nieru artēriju stenoze);

pēdējo 6 grūtniecības mēnešu laikā (skatīt zemāk sadaļu „Grūtniecība un barošana ar krūti”);

ja Jums ir izteikti zems vai nestabils asinsspiediens. Tas jāizmeklē Jūsu ārstam;

Ja Jums ir cukura diabēts vai nieru darbības traucējumi un Jūs tiekat ārstēts ar aliskirēnu saturošām zālēm, ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Ramipril TAD lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

ja Jums ir sirds, aknu vai nieru darbības traucējumi,

ja Jūsu organisms zaudējis daudz sāļu vai šķidruma (sliktas dūšas (vemšanas), caurejas, neparastas svīšanas, diētas ar samazinātu sāļu daudzumu, ilgstošas diurētisko līdzekļu (urīndzenošo tablešu) lietošanas vai dialīzes dēļ),

ja Jums nepieciešama ārstēšana (desensibilizācija), lai vājinātu Jūsu alerģiju pret bišu vai lapseņu dzēlieniem,

ja Jums paredzēta anestēzija. Tā iespējama operācijas vai kādu stomatoloģisku procedūru laikā. Vienu dienu iepriekš ārstēšanās ar Ramipril TAD Jums var būt jāpārtrauc. Lūdziet padomu savam ārstam,

ja Jūsu asinīs ir daudz kālija jonu (to konstatē pēc asins analīžu rezultātiem),

ja Jums ir kolagēna asinsvadu slimība, piemēram, sklerodermija vai sistēmiska sarkanā vilkēde,

ja lietojat kādas no šīm zālēm, ir palielināts angioedēmas risks (ātrs pietūkums zem ādas tādā zonā kā, piemēram, rīkle):

sirolims, everolims un citas zāles, kas pieder mTOR inhibitoru klasei (lieto, lai novērstu transplantēto orgānu atgrūšanu) vai vildagliptīnu (zāles 2. tipa diabēta ārstēšanai).

ja Jūs lietojat kādas no turpmāk minētajām zālēm, ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai:

angiotenzīna II receptoru blokatoru (ARB) (ko sauc arī par sartāniem – piemēram, valsartāns, telmisartāns, irbesartāns), it īpaši, ja Jums ir ar diabētu saistīti nieru darbības traucējumi.

aliskirēnu.

Jūsu ārsts var regulāri pārbaudīt Jūsu nieru funkcijas, asinsspiedienu un elektrolītu (piemēram, kālija) līmeni asinīs.

Skatīt arī informāciju apakšpunktā „Nelietojiet Ramiprill TAD šādos gadījumos”.

ja Jūs lietojat zāles vai Jums ir veselības traucējumi, kas var samazināt nātrija līmeni asinīs. Jūsu ārsts var regulāri nozīmēt asins analīzes, lai kontrolētu nātrija līmeni asinīs, it īpaši, ja Jūs esat gados vecāks pacients.

Ja Jums šķiet, ka Jums ir iestājusies (vai varētu būt iestājusies) grūtniecība, Jums par to jāpastāsta savam ārstam. Pirmo 3 grūtniecības mēnešu laikā nav ieteicams lietot Ramipril TAD, bet tā lietošana pēc 3. grūtniecības mēneša var nopietni kaitēt Jūsu bērnam (skatīt zemāk sadaļu „Grūtniecība un barošana ar krūti”).

Bērni un pusaudži

Bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam Ramipril TAD nav ieteicams, jo Ramipril TAD drošība un efektivitāte bērniem nav pierādīta.

Ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums (vai ja par kaut ko neesat pārliecināts), pirms Ramipril TAD lietošanas konsultējieties ar savu ārstu.

Citas zāles un Ramipril TAD

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes (tostarp arī augu preparātus). Tas nepieciešams tādēļ, ka Ramipril TAD var ietekmēt dažu zāļu iedarbību. Turklāt dažas zāles var ietekmēt Ramipril TAD iedarbību.

Lūdzu, pastāstiet savam ārstam, ja lietojat kādas no turpmāk minētajām zālēm. Šīs zāles var vājināt Ramipril TAD iedarbību:

zāles, ko lieto, lai atvieglotu sāpes un iekaisumu (piemēram, nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus jeb NPL, kā ibuprofēnu, indometacīnu vai aspirīnu),

zāles, ko lieto zema asinsspiediena, šoka, sirds mazspējas, astmas vai alerģiju ārstēšanai, piemēram, efedrīnu, noradrenalīnu vai adrenalīnu. Ārstam būs jāpārbauda Jūsu asinsspiediens.

Lūdzu, pastāstiet savam ārstam, ja lietojat kādas no turpmāk minētajām zālēm. Ja tās lietojat kopā ar Ramipril TAD, var palielināties nevēlamo blakusparādību iespēja:

zāles, ko lieto, lai atvieglotu sāpes un iekaisumu (piemēram, nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus jeb NPL, kā ibuprofēnu, indometacīnu vai aspirīnu),

zāles vēža ārstēšanai (ķīmijterapeitiskos līdzekļus),

zāles, kas pārtrauc orgānu atgrūšanu pēc transplantācijas, piemēram, ciklosporīnu,

diurētiskos līdzekļus jeb urīndzenošās tabletes, piemēram, furosemīdu,

zāles, kas var palielināt kālija jonu daudzumu Jūsu asinīs, piemēram, spironolaktonu, triamtarēnu, amilorīdu, kālija sāļus, heparīnu (lieto asins šķidrināšanai) un kotrimoksazolu, ko sauc arī par trimetoprimu/sulfametoksazolu,

steroīdās zāles iekaisuma ārstēšanai, piemēram, prednizolonu,

alopurinolu (lieto, lai asinīs samazinātu urīnskābes daudzumu),

prokaīnamīdu (sirds ritma traucējumu ārstēšanai),

zāles, kuras visbiežāk lieto, lai izvairītos no transplantēto orgānu atgrūšanas (sirolimu, everolimu un citas zāles, kas pieder mTOR inhibitoru klasei) vai vildagliptīnu (2. tipa cukura diabēta ārstēšanai). Skatīt punktu “Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”;

Lūdzu, pastāstiet savam ārstam, ja lietojat kādas no turpmāk minētajām zālēm. Ramipril TAD var ietekmēt to iedarbību:

zāles pret diabētu, piemēram, iekšķīgi lietojamās zāles glikozes koncentrācijas pazemināšanai vai insulīnu. Ramipril TAD var samazināt cukura daudzumu Jūsu asinīs. Ramipril TAD lietošanas laikā rūpīgi kontrolējiet cukura daudzumu asinīs,

litija preparātus (garīgo slimību ārstēšanai). Ramipril TAD Jūsu asinīs var palielināt litija jonu daudzumu. Ārstam būs rūpīgi jākontrolē litija jonu daudzums Jūsu asinīs.

Ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums (vai ja par kaut ko neesat pārliecināts), pirms Ramipril TAD lietošanas konsultējieties ar savu ārstu.

Jūsu ārstam var būt nepieciešams mainīt Jūsu devu un/vai ievērot citus piesardzības pasākumus:

Ja Jūs lietojat angiotenzīna II receptoru blokatoru (ARB) vai aliskirēnu (skatīt arī informāciju apakšpunktā „Nelietojiet Ramiprill TAD šādos gadījumos” un „Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”).

Ramipril TAD kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Vienlaicīga alkoholisko dzērienu un Ramipril TAD lietošana Jums var izraisīt reiboni vai neskaidru sajūtu galvā. Ja Jūs uztrauc tas, cik daudz alkoholisko dzērienu varat lietot, kamēr lietojat Ramipril TAD, apspriediet to ar savu ārstu, jo zālēm, kuras lieto asinsspiediena pazemināšanai, un etilspirtam var būt papildinoša iedarbība.

Ramipril TAD var lietot kopā ar uzturu vai bez tā.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecība

Ja Jums šķiet, ka Jums ir iestājusies (vai varētu būt iestājusies) grūtniecība, Jums par to jāpastāsta savam ārstam.

Pirmo 12 grūtniecības nedēļu laikā Jums nevajadzētu lietot Ramipril TAD, bet to nedrīkst lietot vispār pēc 13 grūtniecības nedēļas, jo šo zāļu lietošana grūtniecības laikā var būt kaitīga bērnam.

Ja Ramipril TAD lietošanas laikā Jums iestājas grūtniecība, nekavējoties pastāstiet par to savam ārstam. Pirms plānotas grūtniecības, terapija jāmaina uz piemērotu alternatīvu terapiju.

Pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Barošana ar krūti

Jūs nedrīkstat lietot Ramipril TAD, ja Jūs barojat bērnu ar krūti.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Pēc Ramipril TAD lietošanas Jums iespējama miegainības vai reiboņa sajūta. Tas vairāk iespējams Ramipril TAD lietošanas sākumā vai ja sākat lietot lielāku devu. Šādā gadījumā nevadiet transportlīdzekli un nestrādājiet ne ar kādiem instrumentiem vai iekārtām.

Ramipril TAD satur laktozi

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3. Kā lietot Ramipril TAD

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šo zāļu lietošana

Šīs zāles jālieto iekšķīgi, katru dienu vienā un tai pašā laikā.

Ieņemiet šīs tabletes nesasmalcinātā veidā, uzdzerot šķidrumu.

Šīs tabletes nesasmalciniet un nesakošļājiet.

Cik daudz lietot

Paaugstināta asinsspiediena ārstēšana

Parastā sākuma deva ir 1,25 mg vai 2,5 mg vienu reizi dienā.

Jūsu ārsts pielāgos Jūsu devu, līdz tiks panākta asinsspiediena kontrole.

Maksimālā deva ir 10 mg vienu reizi dienā.

Ja Jūs jau lietojat diurētiskos līdzekļus (urīndzenošās tabletes), Jūsu ārsts pirms ārstēšanas ar Ramipril TAD var pārtraukt diurētiskā līdzekļa lietošanu vai samazināt tā devu.

Sirdslēkmes vai insulta riska mazināšanai

Parastā sākuma deva ir 2,5 mg vienu reizi dienā.

Vēlāk Jūsu ārsts var pieņemt lēmumu palielināt devu.

Parastā deva ir 10 mg vienu reizi dienā.

Ārstēšana, lai mazinātu vai aizkavētu nieru slimības saasināšanos

Jūsu ārstēšanu var sākt ar 1,25 mg vai 2,5 mg lielu devu vienu reizi dienā.

Jūsu devu pielāgos ārsts.

Parastā deva ir 5 mg vai 10 mg vienu reizi dienā.

Sirds mazspējas ārstēšana

Parastā sākuma deva ir 1,25 mg vienu reizi dienā.

Jūsu devu pielāgos ārsts.

Maksimālā deva ir 10 mg vienu reizi dienā. Preparātu vislabāk ieņemt divas reizes dienā.

Ārstēšana pēc tam, kad Jums bijusi sirdslēkme

Parastā sākuma deva ir 1,25 mg vienu reizi dienā līdz 2,5 mg divas reizes dienā.

Jūsu devu pielāgos ārsts.

Parastā deva ir 10 mg dienā. Preparātu vislabāk ieņemt divas reizes dienā.

Gados vecāki pacienti

Jūsu ārsts samazinās sākuma devu un to pielāgos lēnāk.

Ja esat lietojis Ramipril TAD vairāk nekā noteikts

Nekavējoties pastāstiet par to savam ārstam vai dodieties uz tuvākās slimnīcas pirmās palīdzības nodaļu. Pats uz slimnīcu nebrauciet – lai Jūs aizved kāds cits vai piezvaniet neatliekamās palīdzības dienestam. Paņemiet līdz savu zāļu iepakojumu. Tas nepieciešams tādēļ, lai ārsts zinātu, ko esat ieņēmis.

Ja esat aizmirsis lietot Ramipril

Ja esat izlaidis devu, nākamajā reizē ieņemiet savu parasto devu.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Ramipril

Turpiniet zāļu lietošanu, kamēr ārsts nav licis to pārtraukt. Nepārtrauciet Ramipril TAD lietošanu tikai tāpēc, ka jūtaties labāk. Ja tā lietošanu pārtrauksiet, Jūsu slimība var atgriezties.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja ievērojat kādu no turpmāk minētām nopietnām blakusparādībām, nekavējoties pārtrauciet Ramipril TAD lietošanu un dodieties pie ārsta – Jums var būt nepieciešama steidzama medicīniska palīdzība:

sejas, lūpu vai rīkles tūska, kas var apgrūtināt rīšanu vai elpošanu, kā arī nieze un izsitumi. Tās var būt pazīmes smagai alerģiskai reakcijai pret Ramipril TAD;

smagas ādas reakcijas, tostarp arī izsitumi un čūlas mutē, jau esošas ādas slimības saasināšanās, apsārtums, ādas pūslīšu veidošanās un ādas lobīšanās (piemēram, Stīvensa- Džonsona sindroms, toksiska epidermāla nekrolīze vai multiformā eritēma).

Nekavējoties informējiet savu ārstu, ja Jums ir:

paātrināta sirdsdarbība, neregulāra vai spēcīgi jūtama sirdsdarbība (sirdsklauves), sāpes krūšu kurvī, spiediena sajūta krūšu kurvī vai nopietnāki traucējumi, tostarp arī sirdslēkme un insults;

elpas trūkums vai klepus. Šīs var būt plaušu patoloģijas pazīmes;

vieglāka zilumu rašanās, ilgāka asiņošana nekā parasti, jebkādas asiņošanas pazīmes (piemēram, smaganu asiņošana), purpura krāsas plankumi uz ādas vai vieglāka infekciju attīstība nekā parasti, rīkles iekaisums un drudzis, noguruma sajūta, ģībonis, reibonis vai bāla āda. Tās var būt asiņu vai kaulu smadzeņu patoloģiju pazīmes;

spēcīgas sāpes vēderā, kas var izstarot uz muguru. Tā var būt pankreatīta (aizkuņģa dziedzera iekaisuma) pazīme;

drudzis, drebuļi, noguruma sajūta, ēstgribas zudums, sāpes vēderā, slikta dūša, dzeltena ādas vai acu baltumu krāsa (dzelte). Tās var būt aknu darbības traucējumu, piemēram, hepatīta (aknu iekaisuma) vai aknu bojājumu pazīmes.

Citas blakusparādības

Ja kāda no turpmāk minētajām parādībām kļūst nopietna vai ir ilgāka par dažām dienām, pastāstiet par tām savam ārstam.

Blakusparādības ir klasificētas grupās pēc to sastopamības biežuma:

Bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem)

Galvassāpes vai noguruma sajūta.

Reiboņa sajūta. Tā vairāk iespējama Ramipril TAD lietošanas sākumā vai pēc lielākas devas lietošanas sākuma.

Ģībonis, hipotensija (izteikti zems asinsspiediens), jo īpaši – strauji pieceļoties stāvus vai sēdus.

Sauss kairinošs klepus, deguna blakusdobumu iekaisums (sinusīts) vai bronhīts, elpas trūkums.

Sāpes kuņģī vai zarnās, caureja, gremošanas traucējumi, slikta dūša vai vemšana.

Ādas izsitumi (ar pacēlumu vai bez tā).

Sāpes krūšu kurvī.

Muskuļu krampji vai sāpes.

Asins analīžu rezultāti asinīs uzrāda palielinātu kālija jonu daudzumu.

Retāk (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem)

Līdzsvara traucējumi.

Vertigo.

Nieze un neparastas sajūtas ādā, piemēram, nejutīguma, tirpšanas, durstīšanas, dedzināšanas vai tekalēšanas sajūta (parestēzijas).

Garšas sajūtas zudums vai izmaiņas.

Miega traucējumi.

Depresija, trauksme, neparasta nervozitāte vai nemiers.

Aizlikts deguns, apgrūtināta elpošana vai astmas pastiprināšanās.

Zarnu tūska, ko sauc par „zarnu angioedēmu” ar tādiem simptomiem kā sāpes vēderā, vemšana un caureja.

Grēmas, aizcietējums vai sausums mutē.

Pastiprināta urīna izdalīšanās dienas laikā.

Pastiprināta svīšana.

Ēstgribas zudums vai samazināšanās (anoreksija).

Pastiprināta vai neregulāra sirdsdarbība.

Roku un kāju tūska. Tā var būt pazīme tam, ka Jūsu organismā ir vairāk ūdens nekā parasti.

Pietvīkums.

Neskaidra redze.

Locītavu sāpes.

Drudzis.

Impotence vīriešiem, vājāka dzimumtieksme vīriešiem un sievietēm.

Palielināts noteikta veida leikocītu skaits (eozinofīlija), ko konstatē pēc asins analīžu rezultātiem.

Asins analīzes uzrāda aknu, aizkuņģa dziedzera vai nieru darbības izmaiņas.

Reti (var skart līdz 1 no 1 000 cilvēkiem)

Trīce vai apjukuma sajūta.

Sarkana un pietūkusi mēle.

Smaga ādas zvīņošanās vai lobīšanās, niezoši, izsitumi ar sacietējumiem.

Nagu pārmaiņas (piemēram, nagu sairšana vai atdalīšanās no to pamatnes).

Ādas izsitumi vai zilumu rašanās.

Pinnes uz ādas un roku/kāju salšana.

Acu apsarkums, nieze, tūska vai asarošana.

Dzirdes traucējumi un zvanīšana ausīs.

Vājuma sajūta.

Asins analīžu rezultāti uzrāda eritrocītu, leikocītu un trombocīta skaita, kā arī hemoglobīna daudzuma samazināšanos.

Ļoti reti (var skart līdz 1 no 10 000 cilvēkiem)

Neparasti paaugstināta jutība pret saules gaismu.

Nav zināms (biežumu nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem)

Koncentrēts urīns (tumšas krāsas), jūtas slims vai ir slims, ir muskuļu krampji, apjukums un lēkmes, ko var izraisīt nepiemērota ADH (antidiurētiskā hormona) sekrēcija. Ja Jums rodas šādi simptomi, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.

Citas ziņotās blakusparādības

Ja kāda no turpmāk minētajām parādībām kļūst nopietna vai ir ilgāka par dažām dienām, pastāstiet par to savam ārstam.

Koncentrēšanās grūtības.

Mutes tūska.

Asins analīžu rezultāti uzrāda pārāk mazu asins šūnu skaitu.

Asins analīžu rezultāti asinīs uzrāda neparasti samazinātu kālija jonu daudzumu.

Roku un kāju pirksti aukstumā maina krāsu un pēc sasilšanas tirpst vai kļūst sāpīgi (Reino sindroms).

Krūšu palielināšanās vīriešiem.

Palēninātas vai traucētas reakcijas.

Dedzināšanas sajūta.

Ožas sajūtas izmaiņas.

Matu izkrišana.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003.

Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv/../?id=613&sa=613&top=3" www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Ramipril

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietojiet šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc „EXP:”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Ramipril TAD satur

Aktīvā viela ir ramiprils. Katra tablete satur 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg vai 10 mg ramiprila.

Citas sastāvdaļas ir nātrija hidrogēnkarbonāts, laktozes monohidrāts, kroskarmelozes nātrija sāls, preželatinizēta ciete, nātrija stearilfumarāts, dzeltenais dzelzs oksīds tikai 2,5 mg un 5 mg tabletēs un sarkanais dzelzs oksīds (E172) tikai 5 mg tabletēs.

Skatīt 2. punktu “Ramipril TAD satur laktozi”.

Ramipril TAD ārējais izskats un iepakojums

Ramipril TAD 1,25 mg tabletes ir baltas līdz gandrīz baltas, kapsulas formas, neapvalkotas, plakanas tabletes (8,0 x 4,0 mm).

Ramipril TAD 2,5 mg tabletes ir dzeltenas, kapsulas formas, neapvalkotas, plakanas tabletes (10,0 x 5,0 mm).

Ramipril TAD 5 mg tabletes ir rozā, kapsulas formas, neapvalkotas, plakanas tabletes (8,8 x 4,4 mm).

Ramipril TAD 10 mg tabletes ir baltas līdz gandrīz baltas, kapsulas formas, neapvalkotas, plakanas tabletes (11,0 x 5,5 mm).

Ramipril TAD tabletes pieejamas blisteros pa 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90 vai 100 tabletēm kastītē.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straβe 5, 27472 Cuxhaven, Vācija

Ražotājs

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Dalībvalsts nosaukums

Zāļu nosaukums

Nīderlande, Francija, Itālija, Čehija, Polija, Slovākija

Ramipril Krka

Igaunija, Latvija

Ramipril TAD

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 03/2018

SASKAŅOTS ZVA 07-06-2018

PAGE

DOCPROPERTY object_name \* MERGEFORMAT SmPCPIL108866_2

DOCPROPERTY mp_first_effective_date \* MERGEFORMAT 05.03.2018 – Updated: DOCPROPERTY mp_updated_effective_date \* MERGEFORMAT 06.03.2018

Page PAGE 8 of NUMPAGES 8

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Ramipril TAD 1,25 mg tabletes

Ramipril TAD 2,5 mg tabletes

Ramipril TAD 5 mg tabletes

Ramipril TAD 10 mg tabletes

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra tablete Ramipril TAD 1,25 mg satur 1,25 mg ramiprila (Ramiprilum).

Katra tablete Ramipril TAD 2,5 mg satur 2,5 mg ramiprila (Ramiprilum).

Katra tablete Ramipril TAD 5 mg satur 5 mg ramiprila (Ramiprilum).

Katra tablete Ramipril TAD 10 mg satur 10 mg ramiprila (Ramiprilum).

Palīgviela ar zināmu iedarbību:

1,25 mg tabletes

2,5 mg tabletes

5 mg tabletes

10 mg tabletes

laktoze

75,53 mg

150,86 mg

91,65 mg

183,54 mg

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Tablete

Ramipril TAD 1,25 mg tabletes ir baltas līdz gandrīz baltas, kapsulas formas, neapvalkotas, plakanas tabletes (8,0 x 4,0 mm).

Ramipril TAD 2,5 mg tabletes ir dzeltenas, kapsulas formas, neapvalkotas, plakanas tabletes (10,0 x 5,0 mm).

Ramipril TAD 5 mg tabletes ir rozā, kapsulas formas, neapvalkotas, plakanas tabletes (8,8 x 4,4 mm).

Ramipril TAD 10 mg tabletes ir baltas līdz gandrīz baltas, kapsulas formas, neapvalkotas, plakanas tabletes (11,0 –x5,5 mm).

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Hipertensijas ārstēšana.

Sirds-asinsvadu sistēmas slimību profilakse: sirds-asinsvadu saslimstības un mirstības samazināšana pacientiem ar:

simptomātisku aterotrombotisku sirds-asinsvadu slimību (ja anamnēzē ir koronārā sirds slimība, insults vai perifēro asinsvadu slimība) vai

cukura diabētu ar vismaz vienu sirds-asinsvadu sistēmas slimību riska faktoru (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Nieru slimību ārstēšana:

diabētiska glomerulāra nefropātija sākuma stadijā, kas definēta kā mikroalbuminūrijas esamība;

simptomātiska diabētiska glomerulāra nefropātija, kas definēta kā makroproteinūrija pacientiem ar vismaz vienu sirds-asinsvadu sistēmas riska faktoru (skatīt 5.1. apakšpunktu);

simptomātiska glomerulāra nediabētiska nefropātija, kas definēta kā makroproteinūrija ≥ 3 g dienā (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Simptomātiskas sirds mazspējas ārstēšana.

Sekundāra profilakse pēc akūta miokarda infarkta: mirstības samazināšana miokarda infarkta akūtajā fāzē pacientiem ar klīniskām sirds mazspējas pazīmēm gadījumos, kad zāļu lietošana sākta vairāk nekā 48 stundas pēc akūta miokarda infarkta.

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušie

Ar diurētiskajiem līdzekļiem ārstētie pacienti

Pēc Ramipril TAD lietošanas sākuma var rasties hipotensija; tā vairāk iespējama pacientiem, kurus vienlaicīgi ārstē ar diurētiskajiem līdzekļiem. Tādēļ ieteicams ievērot piesardzību, jo šādiem pacientiem iespējama intravaskulāra cirkulējošā tilpuma šķidruma un/vai sāļu samazināšanās.

Ja tas iespējams, 2 - 3 dienas pirms Ramipril TAD terapijas sākuma jāpārtrauc diurētiskā līdzekļa lietošana (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Pacientiem ar hipertensiju, kuriem nav pārtraukta diurētiskā līdzekļa lietošana, ārstēšana ar Ramipril TAD jāsāk ar 1,25 mg devu. Jākontrolē nieru darbība un kālija jonu koncentrācija serumā. Nākamo Ramipril TAD devu lielums jāpielāgo atbilstoši mērķa asinsspiedienam.

Hipertensija

Deva jānosaka individuāli – atkarībā no pacienta stāvokļa (skatīt 4.4. apakšpunktu) un asinsspiediena kontroles.

Ramipril TAD var lietot monoterapijā vai kombinācijā ar citu grupu līdzekļiem hipertensijas ārstēšanai (skatīt 4.3., 4.4., 4.5. un 5.1. apakšpunktu).

Sākuma deva

Ramipril TAD lietošana jāsāk pakāpeniski – ieteicamā sākuma deva ir 2,5 mg dienā.

Pacientiem ar spēcīgi aktivētu renīna-angiotensīna-aldosterona sistēmu pēc pirmās zāļu devas iespējams pārmērīgs asinsspiediena pazeminājums. Šādiem pacientiem ieteicama 1,25 mg liela sākumdeva un ārstēšana ir jāsāk medicīniskas uzraudzības apstākļos (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Devas pielāgošana un balstdevas lielums

Devu ar 2 - 4 nedēļu intervālu var dubultot, lai sasniegtu mērķa asinsspiedienu; maksimālā pieļaujamā Ramipril TAD deva ir 10 mg dienā. Parasti deva ir jālieto vienu reizi dienā.

Sirds-asinsvadu sistēmas slimību profilakse

Sākuma deva

Ieteicamā Ramipril TAD sākuma deva ir 2,5 mg vienu reizi dienā.

Devas pielāgošana un balstdevas lielums

Atkarīgi no tā, kā pacients panes aktīvo vielu, deva pakāpeniski jāpalielina. Devu ieteicams dubultot pēc 1 vai 2 nedēļas ilgas terapijas un vēl pēc 2 – 3 nedēļām palielināt līdz mērķa balstdevai – 10 mg Ramipril TAD vienu reizi dienā.

Skatīt arī informāciju par devām pacientiem, kurus ārstē ar diurētiskajiem līdzekļiem.

Nieru slimības ārstēšana

Pacientiem ar diabētu un mikroalbuminūriju

Sākuma deva

Ieteicamā Ramipril TAD sākuma deva ir 1,25 mg vienu reizi dienā.

Devas pielāgošana un balstdeva

Atkarīgi no tā, kā pacients panes aktīvo vielu, šī deva ir pakāpeniski jāpalielina. Vienu reizi dienā lietojamo devu pēc 2 nedēļām ieteicams dubultot līdz 2,5 mg un vēl pēc 2 nedēļām – līdz 5 mg.

Pacientiem ar diabētu un vismaz vienu kardiovaskulāru riska faktoru

Sākuma deva

Ieteicamā Ramipril TAD sākuma deva ir 2,5 mg vienu reizi dienā.

Devas pielāgošana un balstdeva

Atkarīgi no tā, kā pacients panes aktīvo vielu, šī deva ir pakāpeniski jāpalielina.

Ramipril TAD dienas devu pēc 2 nedēļām ieteicams dubultot līdz 5 mg un vēl pēc 2 vai 3 nedēļām – līdz 10 mg. Mērķa dienas deva ir 10 mg.

Pacientiem ar nediabētisku nefropātiju, kas definēta kā makroproteinūrija3 g dienā.

Sākuma deva

Ieteicamā Ramipril TAD sākuma deva ir 1,25 mg vienu reizi dienā.

Devas pielāgošana un balstdevas lielums

Atkarīgi no tā, kā pacients panes aktīvo vielu, šī deva ir pakāpeniski jāpalielina.

Vienu reizi dienā lietojamo devu pēc 2 nedēļām ieteicams dubultot līdz 2,5 mg un vēl pēc 2 nedēļām – līdz 5 mg.

Simptomātiska sirds mazspēja

Sākuma deva

Pacientiem, kuru stāvoklis stabilizēts ar diurētiskajiem līdzekļiem, ieteicamā sākuma deva ir 1,25 mg dienā.

Devas pielāgošana un balstdeva

Ramipril TAD deva, to dubultojot ar 1 - 2 nedēļu starplaikiem, jātitrē līdz maksimālajai dienas devai – 10 mg. Ir lietderīgi devu dienas laikā lietot kā divas dalītas devas.

Sekundāra profilakse pēc akūta miokarda infarkta ar sirds mazspēju

Sākuma deva

48 stundas pēc miokarda infarkta klīniski un hemodinamiski stabiliem pacientiem sākuma deva, kas jālieto 3 dienas, ir 2,5 mg divas reizes dienā. Ja pacients šo 2,5 mg lielo sākuma devu nepanes, pirms tās palielināšanas līdz 2,5 mg un 5 mg divas reizes dienā, 2 dienas pirms devas palielināšanas jāordinē pa 1,25 mg divas reizes dienā. Ja šo devu nav iespējams palielināt līdz 2,5 mg divas reizes dienā, terapija ir jāpārtrauc.

Skatīt arī informāciju par devām pacientiem, kurus ārstē ar diurētiskajiem līdzekļiem.

Devas pielāgošana un balstdeva

Dienas devu vēlāk palielina, ar 1 - 3 dienu intervālu dubultojot līdz mērķa balstdevai jeb 5 mg divas reizes dienā.

Kad tas iespējams, šī balstdeva jāsadala un dienas laikā jālieto 2 dalītās devās.

Ja devu nav iespējams palielināt līdz 2,5 mg divas reizes dienā, terapija jāpārtrauc. Joprojām trūkst pieredzes, ārstējot pacientus ar smagu sirds mazspēju (IV pakāpe pēc NYHA klasifikācijas) tūlīt pēc miokarda infarkta. Ja pieņemts lēmums par šādu pacientu ārstēšanu, terapiju ieteicams sākt, vienu reizi dienā lietojot pa 1,25 mg un visos gadījumos, kad tiek palielināta deva, ievērot īpašu piesardzību.

Īpašas pacientu grupas

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem dienas deva jānosaka atbilstoši kreatinīna klīrensam (skatīt 5.2. apakšpunktu):

ja kreatinīna klīrenss ir ≥ 60 ml/min, sākuma deva (2,5 mg dienā) nav jāpielāgo; maksimālā dienas deva ir 10 mg;

ja kreatinīna klīrenss ir robežās starp 30 un 60 ml/min, sākuma deva (2,5 mg dienā) nav jāpielāgo; maksimālā dienas deva ir 5 mg;

ja kreatinīna klīrenss ir robežās starp 10 un 30 ml/min, sākuma deva ir 1,25 mg dienā, bet maksimālā dienas deva ir 5 mg;

pacientiem ar hipertensiju, kuriem veic hemodialīzi: ramiprils dializējams vāji; sākumdeva ir 1,25 mg dienā un maksimālā dienas deva ir 5 mg; šīs zāles jālieto dažas stundas pēc hemodialīzes beigām.

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem (skatīt 5.2. apakšpunktu)

Pacientu ar aknu darbības traucējumiem ārstēšanu ar Ramipril TAD drīkst sākt tikai stingras medicīniskas kontroles apstākļos, un maksimālā dienas deva ir 2,5 mg Ramipril.

Gados vecāki pacienti

Tā kā pastāv lielāka nevēlamo blakusparādību iespēja (jo īpaši – gados ļoti veciem un novājinātiem pacientiem), sākuma devai ir jābūt mazākai un devu ir jāpalielina vēl pakāpeniskāk. Jāapsver iespēja lietot mazāku ramiprila sākuma devu – 1,25 mg.

Pediatriskā populācija

Ramiprila drošums un efektivitāte bērniem līdz šim vēl nav pierādīti. Pašlaik pieejamie dati par Ramipril TAD ir aprakstīti 4.8., 5.1., 5.2. un 5.3. apakšpunktā, taču ieteikumus par devām nevar sniegt.

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

Ramipril TAD ieteicams katru dienu lietot vienā un tajā pašā laikā.

Ramipril TAD var lietot pirms ēšanas vai ēdienreizes laikā, kā arī pēc tās, jo uzturs neietekmē tā biopieejamību (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Ramipril TAD jānorij kopā ar šķidrumu. To nav atļauts sakošļāt vai sasmalcināt.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu un/vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām vai citiem AKE (angiotensīnu konvertējošā enzīma) inhibitoriem.

Angioedēma (pārmantota, idiopātiska vai agrākas AKE inhibitoru vai AIIRA lietošanas izraisīta) anamnēzē.

Ekstrakorporāla ārstēšana, kuras dēļ asinis nonāk saskarē ar negatīvi lādētām virsmām (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Nozīmīga abpusēja nieru artēriju stenoze vai vienīgās funkcionējošās nieres artērijas stenoze.

2. un 3. grūtniecības trimestris (skatīt 4.4. un 4.6. apakšpunktu).

Ramiprilu nedrīkst lietot pacienti ar hipotensiju vai nestabilu hemodinamiku.

Pacientiem ar cukura diabētu vai nieru darbības traucējumiem (GFĀ < 60 ml/min/1,73 m2) Ramipril TAD lietošana kopā ar aliskirēnu saturošām zālēm ir kontrindicēta (skatīt 4.5. un 5.1. apakšpunktu).

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Īpašas pacientu grupas

Grūtniecība:

Grūtniecības laikā sākt ārstēšanu ar AKE inhibitoriem, piemēram, ramiprilu vai angiotensīna II receptoru antagonisti (AIIRA), nav atļauts. Ja vien turpmāka ārstēšana ar AKE inhibitoriem/AIRA nav uzskatāma par neaizstājamu, pacientēm, kuras plāno grūtniecību, jāordinē alternatīva hipertensijas terapija ar preparātiem, attiecībā uz kuriem ir pierādīts, ka to lietošana grūtniecības laikā ir droša. Pēc tam, kad konstatēta grūtniecības iestāšanās, ārstēšana ar AKE inhibitoriem/AIRA nekavējoties jāpārtrauc un jāsāk piemērota alternatīva terapija (skatīt 4.3. un 4.6. apakšpunktu).

Pacienti, kuri pakļauti īpašam hipotensijas riskam

Pacienti ar izteikti aktivētu renīna-angiotensīna-aldosterona sistēmu

Pacienti ar izteikti aktivētu renīna-angiotensīna-aldosterona sistēmu AKE aktivitātes nomākuma dēļ ir pakļauti akūta izteikta asinsspiediena samazināšanās un nieru darbības pasliktināšanās riskam (jo īpaši gadījumos, kad pirmo reizi vai vienlaicīgi tiek lietots diurētiskais līdzeklis vai pirmo reizi tiek palielināta deva).

Nozīmīga renīna-angiotensīna-aldosterona sistēmas aktivācija paredzama un medicīniska uzraudzība, tostarp arī asinsspiediena kontrole, nepieciešama, piemēram:

pacientiem ar smagu hipertensiju,

pacientiem ar dekompensētu sastrēguma sirds mazspēju,

pacientiem ar hemodinamiski nozīmīgām sirds kreisā kambara ieplūdes vai izplūdes trakta patoloģijām (piemēram, aortas atveres vai mitrālā vārstuļa stenozi),

pacientiem ar vienpusēju nieres artērijas stenozi un otru funkcionējošu nieri,

pacientiem ar esošu vai iespējamu intravaskulāra cirkulējošā tilpuma vai sāļu deficītu (tostarp arī pacientiem, kuri lieto diurētiskos līdzekļus),

pacientiem ar aknu cirozi un/vai ascītu,

pacientiem, kuriem veic plašas operācijas vai anestēzijai lietojot zāles, kas izraisa hipotensiju.

Parasti organisma dehidratāciju, hipovolēmiju vai sāls deficītu ieteicams novērst pirms terapijas sākuma (tomēr pacientiem ar sirds mazspēju šādu korektīvo darbību nepieciešamība rūpīgi jāizvērtē attiecībā uz iespējamo tilpuma pārslodzes radīto risku).

Renīna-angiotensīna-aldosterona sistēmas (RAAS) dubulta blokāde

Ir pierādījumi, ka vienlaicīga AKE inhibitoru, angiotensīna II receptoru blokatoru vai aliskirēna lietošana palielina hipotensijas, hiperkaliēmijas un pavājinātas nieru funkcijas (ieskaitot akūtu nieru mazspēju) risku. Tādēļ RAAS dubulta blokāde, lietojot kombinācijā AKE inhibitorus, angiotensīna II receptoru blokatorus vai aliskirēnu, nav ieteicama (skatīt 4.5. un 5.1. apakšpunktu).

Ja dubultu blokādi izraisoša ārstēšana ir absolūti nepieciešama, to drīkst veikt vienīgi veselības aprūpes speciālista uzraudzībā un bieži un rūpīgi jākontrolē nieru funkcija, elektrolītu līmenis asinīs un asinsspiediens.

AKE inhibitorus un angiotensīna II receptoru blokatorus nedrīkst vienlaicīgi lietot pacientiem ar diabētisku nefropātiju.

Pārejoša vai paliekoša sirds mazspēja pēc MI

Pacienti, kuri akūtas hipotensijas gadījumā pakļauti sirds vai smadzeņu išēmijas riskam

Terapijas sākuma fāzē nepieciešama īpaša medicīniska uzraudzība.

Gados vecāki pacienti

Skatīt 4.2. apakšpunktu.

Ķirurģiskās operācijas

Gadījumos, kad tas iespējams, terapiju ar angiotensīnu konvertējošā enzīma inhibitoriem, piemēram, ramiprilu, ieteicams pārtraukt vienu dienu pirms operācijas.

Nieru darbības novērošana

Pirms terapijas sākuma, kā arī tās laikā jāizmeklē nieru darbība un atbilstoši jāpielāgo preparāta deva (jo īpaši pirmajās terapijas nedēļās). Īpaši stingra kontrole nepieciešama pacientiem ar nieru darbības traucējumiem (skatīt 4.2. apakšpunktu). Pastāv nieru darbības traucējumu risks (īpaši pacientiem ar sastrēguma sirds mazspēju vai pēc nieres transplantācijas).

Angioedēma

Ar AKE inhibitoriem (tostarp arī ramiprilu) ārstētajiem pacientiem aprakstīta angioedēma (piem., elpceļu vai mēles pietūkums ar vai bez elpošanas traucējumiem) (skatīt 4.8. apakšpunktu). Šis risks var būt paaugstināts pacientiem, kas vienlaicīgi lieto tādas zāles kā mTOR (mammalian target of rapamycin-zīdītāju rapamicīna mērķa) inhibitorus (piemēram, temsirolimu, everolimu, sirolimu) vai vildagliptīnu (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Angioedēmas gadījumā Ramipril TAD lietošana ir jāpārtrauc.

Nekavējoties jāveic pirmās palīdzības pasākumi. Pacients jānovēro vismaz 12 – 24 stundas un jāizraksta pēc tam, kad simptomi pilnīgi izzuduši.

Ar AKE inhibitoriem (tostarp arī Ramipril TAD) ārstētajiem pacientiem aprakstīta zarnu trakta angioedēma (skatīt 4.8. apakšpunktu). Šiem pacientiem bija sāpes vēderā (kopā ar sliktu dūšu vai vemšanu, vai bez tās).

Anafilaktiskas reakcijas desensibilizācijas laikā

AKE aktivitātes nomākuma apstākļos palielinās insektu indes un citu alergēnu izraisīto anafilaktisko un anafilaktoīdo reakciju attīstības iespēja un smaguma pakāpe. Pirms desensibilizācijas jāapsver nepieciešamība uz laiku pārtraukt RamipriTAD lietošanu.

Elektrolītu monitorēšana: hiperkaliēmija

Dažiem ar AKE inhibitoriem (tostarp arī ar Ramipril TAD) ārstētajiem pacientiem novērota hiperkaliēmija.

Hiperkaliēmijas attīstības riskam pakļauti pacienti ar nieru mazspēju, gados veci pacienti (pēc 70 gadu vecuma) vai nekontrolētu cukura diabētu un pacienti, kuri lieto kālija sāļus, kālija jonus aizturošos diurētiskos līdzekļus un citas aktīvās vielas vai pacientiem, kas lieto citas zāles, kuras saistītas ar kālija līmeņa paaugstināšanos serumā (piemēram, heparīnu, kotrimoksazolu, ko sauc arī par trimetoprimu/sulfametoksazolu) vai ar tādām patoloģijām kā organisma dehidratācija, akūta sirds dekompensācija vai metaboliska acidoze. Ja iepriekš minēto preparātu vienlaicīgu lietošanu uzskata par piemērotu, ieteicams regulāri kontrolēt kālija jonu koncentrāciju serumā (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Elektrolītu līmeņa kontrole: hiponatriēmija

Dažiem pacientiem, kuri tika ārstēti ar ramiprilu, novēroja antidiurētiskā hormona neatbilstošas sekrēcijas sindromu (ADHNSS) un sekojošu hiponatriēmiju. Gados vecākiem pacientiem un citiem pacientiem ar hiponatriēmijas risku ieteicams regulāri kontrolēt nātrija līmeni serumā.

Neitropēnija/agranulocitoze

Retos gadījumos novērota neitropēnija/agranulocitoze, kā arī trombocitopēnija un anēmija. Aprakstīts arī kaulu smadzeņu nomākums. Lai būtu iespējams diagnosticēt iespējamu leikopēniju, ieteicams kontrolēt leikocītu skaitu. Biežāka kontrole ieteicama terapijas sākuma fāzē un pacientiem ar nieru darbības traucējumiem, pacientiem ar vienlaicīgām kolagēnām slimībām (piemēram, sarkano vilkēdi vai sklerodermiju) un visiem pacientiem, kurus ārstē ar citām zālēm, kas var izraisīt asinsainas izmaiņas (skatīt 4.5. un 4.8. apakšpunktu).

Etniskās atšķirības

Melnādainiem pacientiem AKE inhibitori angioedēmu izraisa biežāk nekā citas ādas krāsas pacientiem.

Tāpat kā lietojot citus AKE inhibitorus, ramiprils melnādainiem pacientiem asinsspiediena pazemināšanai var būt mazāk efektīvs nekā citas ādas krāsas pacientiem. Iespējams, ka tas ir tādēļ, ka melnādainiem pacientiem ar hipertensiju biežāk novēro zemu renīna aktivitāti.

Klepus

AKE inhibitoru lietošanas laikā ir aprakstīts klepus. Raksturīgi, ka klepus ir neproduktīvs, pastāvīgs un pēc ārstēšanas beigām izzūd. Kā klepus diferenciāldiagnozes noteikšanas daļa jāapsver AKE inhibitoru lietošanas izraisīts klepus.

Ramipril TAD satur laktozi. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, Lapp laktāzes deficītu vai glikozes – galaktozes malabsorbciju.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Klīniskie dati liecina, ka renīna-angiotensīna-aldosterona sistēmas (RAAS) dubulta blokāde, lietojot kombinācijā AKE inhibitorus, angiotensīna II receptoru blokatorus vai aliskirēnu, ir saistīta ar palielinātu tādu nevēlamo blakusparādību kā hipotensija, hiperkaliēmija un pavājināta nieru funkcija (ieskaitot akūtu nieru mazspēju) risku, salīdzinot ar vienu zāļu, kas ietekmē RAAS, lietošanu (skatīt 4.3., 4.4. un 5.1. apakšpunktu)

Kontrindicētās kombinācijas

Ekstrakorporālas ārstnieciskas procedūras, kuru dēļ notiek asins saskare ar negatīvi lādētām virsmām, piemēram, dialīze vai hemofiltrācija, izmantojot noteiktas augstas caurlaidības membrānas (piemēram, poliakrilnitrila membrānas) un zema blīvuma lipoproteīnu aferēze ar dekstrāna sulfātu sakarā ar paaugstinātu smagu anafilaktoīdu reakciju risku (skatīt 4.3. apakšpunktu). Ja nepieciešama šāda terapija, jāapsver iespēja izmantot cita tipa dialīzes membrānas vai lietot citas grupas līdzekļus pret hipertensiju.

Piesardzība lietošanā

Jāievēro piesardzība, lietojot kālija sāļus, heparīnu, kāliju aizturošos diurētiskos līdzekļus vai citas aktīvās vielas (tostarp arī angiotensīna II antagonistus, takrolimu vai ciklosporīnu), kas plazmā paaugstina kālija jonu koncentrāciju.

Ir iespējama hiperkaliēmija, tādēļ rūpīgi jākontrolē kālija jonu koncentrācija serumā.

Līdzekļi pret hipertensiju (piemēram, diurētiskie līdzekļi) un citas vielas, kas var pazemināt asinsspiedienu (piemēram, nitrāti, tricikliskie antidepresanti, anestēzijas līdzekļi, pārāk liela alkoholisko dzērienu deva, baklofēns, alfuzosīns, doksazosīns. prazosīns, tamsulosīns vai terazosīns): paredzams hipotensijas riska pieaugums (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Asinsvadus sašaurinošie simpatomimētiskie līdzekļi un citas vielas (piemēram, izoproterenols, dobutamīns, dopamīns, epinefrīns), kas var vājināt Ramipril TAD asinsspiedienu pazeminošo iedarbību: ieteicams kontrolēt asinsspiedienu.

Allopurinols, imūnsistēmu nomācošie līdzekļi, kortikosteroīdi, prokaīnamīds, citostatiskie līdzekļi un citas vielas, kas var izmainīt asinsainu: palielinās hematoloģisko blakusparādību iespēja (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Litija sāļi: AKE inhibitori var palēnināt litija jonu ekskrēciju un tādēļ var pastiprināties litija toksicitāte. Jākontrolē litija jonu koncentrācija.

Pretdiabēta līdzekļi, tostarp arī insulīns: iespējamas reakcijas, kas saistītas ar hipoglikēmiju. Ieteicams kontrolēt glikozes koncentrāciju asinīs.

Nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi un acetilsalicilskābe: paredzama Ramipril TAD asinsspiedienu pazeminošās iedarbības intensitātes samazināšanās. Turklāt vienlaicīga ārstēšana ar AKE inhibitoriem un NPL var palielināt nieru darbības pasliktināšanās un kaliēmijas pastiprināšanās risku.

mTOR inhibitori (piem., sirolima, everolima, temsirolima) vai DPP-IV inhibitori: pacientiem, kas vienlaikus lieto tādas zāles kā mTOR inhibitorus vai vildagliptīnu, iespējams paaugstināts angioedēmas risks. Uzsākot terapiju, jāievēro piesardzība (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Kotrimoksazols (trimetoprims/sulfametoksazols): pacientiem, kuri vienlaicīgi lieto kotrimoksazolu (trimetoprimu/sulfametoksazolu), var būt paaugstināts hiperkaliēmijas risks (skatīt 4.4. apakšpunktu).

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Grūtniecības 1. trimestra laikā Ramipril TAD lietošana nav ieteicama (skatīt 4.4. apakšpunktu) un 2. un 3. grūtniecības trimestra laikā lietošana ir kontrindicēta (skatīt 4.3 un 4.4. apakšpunktu).

Epidemioloģisko pētījumu laikā iegūtie pierādījumi par teratogenitātes risku pēc AKE inhibitoru iedarbības grūtniecības 1. trimestra laikā nav pārliecinoši, tomēr izslēgt nelielu riska palielināšanos nav iespējams. Ja vien turpmāka ārstēšana ar AKE inhibitoriem nav uzskatāma par neaizstājamu, pacientēm, kuras plāno grūtniecību, jāordinē alternatīva hipertensijas terapija ar preparātiem, attiecībā uz kuriem ir pierādīts, ka to lietošana grūtniecības laikā ir droša. Pēc tam, kad ir konstatēta grūtniecības iestāšanās, ārstēšana ar AKE inhibitoriem nekavējoties jāpārtrauc un jāsāk piemērota alternatīva terapija.

Ir zināms, ka AKE inhibitoru/ angiotensīna II receptoru antagonistu (AIIRA) iedarbība grūtniecības 2. un 3. trimestra laikā cilvēkam ir fetotoksiska (tā izraisa nieru darbības pasliktināšanos, oligohidramniju un kavētu galvaskausa pārkaulošanos), kā arī toksiski ietekmē jaundzimušo (tā izraisa nieru mazspēju, hipotensiju un hiperkaliēmiju) (skatīt 5.3. apakšpunktu). Ja auglis, sākot ar grūtniecības 2. trimestri, bijis pakļauts AKE inhibitoru iedarbībai, ieteicams veikt ultrasonogrāfiskus nieru darbības un galvaskausa stāvokļa izmeklējumus. Jaundzimušiem, kuru mātes ir lietojušas AKE inhibitorus, rūpīgi jānovēro attiecībā uz hipotensiju, oligūriju un hiperkaliēmiju (skatīt 4.3. un 4.4. apakšpunktu).

Barošana ar krūti

Tā kā informācija par ramiprila lietošanu barošanas ar krūti laikā ir ierobežota (skatīt 5.2. apakšpunktu), Ramipril TAD nav ieteicams un ir vēlams lietot alternatīvus preparātus ar labāk noskaidrotu lietošanas drošību barošanas ar krūti laikā (jo īpaši – ja tiek barots ar krūti jaundzimušais vai priekšlaikus dzimis bērns).

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Dažas blakusparādības (piemēram, tāds asinsspiediena pazemināšanās simptoms kā reibonis) var traucēt pacienta koncentrēšanās un reakcijas spēju un tādējādi radīt risku situācijās, kad šīs spējas ir īpaši nozīmīgas (piemēram, vadot transportlīdzekli vai strādājot ar iekārtām).

Minētais īpaši iespējams terapijas sākumā vai pārejot no citu preparātu lietošanas.

Pēc pirmās devas vai turpmākas tās palielināšanas vairākas stundas nav ieteicams vadīt transportlīdzekli vai strādāt ar iekārtām.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Drošības profila kopsavilkums

Ramiprils izraisa sausu, nepārejošu klepu un ar hipotensiju saistītas reakcijas. Nopietnas blakusparādības ir angioedēma, hiperkaliēmija, nieru vai aknu darbības traucējumi, pankreatīts, smagas ādas reakcijas un neitropēnija/agranulocitoze.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

Nevēlamo blakusparādību sastopamība definēta, izmantojot šādus apzīmējumus:

Ļoti bieži (≥ 1/10)

Bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10)

Retāk (≥ 1/1000 līdz < 1/100)

Reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1000)

Ļoti reti (< 1/10 000)

Nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

Bieži

Retāk

Reti

Ļoti reti

Nav zināms

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Eozinofīlija

Samazināts leikocītu skaits (tostarp arī neitropēnija vai agranulocitoze), samazināts eritrocītu skaits, pazemināta hemoglobīna koncentrācija, samazināts trombocītu skaits

Kaulu smadzeņu mazspēja, pancitopēnija, hemolītiska anēmija

Imūnās sistēmas traucējumi

Anafilaktiskas vai anafilaktoīdas reakcijas, antinukleāro antivielu koncentrācijas paaugstināšanās

Endokrīnās sistēmas traucējumi

Antidiurētiskā hormona neatbilstošas sekrēcijas sindroms (ADHNSS)

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Kālija jonu koncentrācijas paaugstināšanās asinīs

Anoreksija, vājāka ēstgriba

Nātrija jonu koncentrācijas pazemināšanās asinīs

Psihiskie traucējumi

Nomākts garastāvoklis, satraukums, nervozitāte, nemiers, miega traucējumi, ieskaitot miegainību

Apjukuma stāvoklis

Uzmanības traucējumi

Nervu sistēmas traucējumi

Galvassāpes, reibonis

Vertigo, parestēzija, garšas sajūtas zudums, garšas sajūtas traucējumi

Trīce, līdzsvara traucējumi

Galvas smadzeņu išēmija, tostarp arī išēmisks insults un pārejošas išēmijas lēkmes, psihomotoro spēju traucējumi, dedzināšanas sajūta, parosmija

Acu bojājumi

Redzes traucējumi, tostarp arī neskaidra redze

Konjunktivīts

Ausu un labirinta bojājumi

Dzirdes traucējumi, troksnis ausīs

Sirds funkcijas traucējumi

Miokarda išēmija, tostarp arī stenokardija vai miokarda infarkts, tahikardija, aritmija, sirdsklauves, perifēra tūska

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Hipotensija, ortostatiska asinsspiediena pazemināšanās, sinkope

Pietvīkums

Asinsvadu stenoze, hipoperfūzija, vaskulīts

Reino sindroms

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Neproduktīvs kairinošs klepus, bronhīts, sinusīts, elpas trūkums

Bronhu spazmas, tostarp arī astmas saasināšanās, aizlikts deguns

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Iekaisums kuņģa–zarnu traktā, gremošanas traucējumi, diskomforta sajūta vēderā, dispepsija, caureja, slikta dūša, vemšana

Pankreatīts (AKE inhibitoru lietošanas laikā ļoti retos izņēmuma gadījumos aprakstīts letāls iznākums), aizkuņģa dziedzera enzīmu aktivitātes palielināšanās, tievo zarnu angioedēma, sāpes vēdera augšdaļā, tostarp arī gastrīts, aizcietējums,

sausums mutē

Glosīts

Aftozs stomatīts

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Aknu enzīmu un/vai bilirubīna konjugātu koncentrācijas palielināšanās

Holestātiska dzelte, aknu šūnu bojājumi

Akūta aknu mazspēja, holestatisks vai citolītisks hepatīts (ļoti retos izņēmuma gadījumos aprakstīts letāls iznākums)

Ādas un zemādas audu bojājumi

Izsitumi (īpaši makulopapulāri)

Angioedēma. Ļoti retos izņēmuma gadījumos angioedēmas izraisītas elpceļu obstrukcijas rezultātā iespējams letāls iznākums. Nieze, hiperhidroze

Eksfoliatīvs dermatīts, nātrene, nagu atdalīšanās

Fotosensibilizācijas reakcijas

Toksiska epidermas nekrolīze, Stīvensa – Džonsona sindroms, multiformā eritēma, pemfigs, psoriāzes paasinājums, psoriāzei līdzīgs dermatīts, pemfigoīda vai lihenoīda eksantēma vai enantēma, matu izkrišana

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Muskuļu spazmas, muskuļu sāpes

Locītavu sāpes

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

Nieru darbības traucējumi, tostarp arī akūta nieru mazspēja, pastiprināta urīna izvade, jau esošās proteinūrijas pastiprināšanās, urīnvielas koncentrācijas paaugstināšanās asinīs, kreatinīna koncentrācijas paaugstināšanās asinīs.

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības

Pārejoša erektila disfunkcija, samazināta dzimumtieksme

Ginekomastija

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietāSāpes krūtīs, nogurums

Pireksija

Vājums

Pediatriskā populācija

Ramiprila drošums divu klīnisko pētījumu laikā pārbaudīts 325 bērniem un pusaudžiem, kuru vecums bija no diviem līdz 16 gadiem. Lai gan blakusparādību veids un smagums ir līdzīgs kā pieaugušajiem, šādas blakusparādības bērniem radās biežāk:

tahikardija, deguna gļotādas tūska un rinīts — “bieži” (t.i., ≥ 1/100 līdz < 1/10) pediatriskajā un “retāk” (t.i., ≥ 1/1000 līdz < 1/100) pieaugušo populācijā;

konjunktivīts — “bieži” (t.i., ≥ 1/100 līdz < 1/10) pediatriskajā un “reti” (t.i., ≥ 1/10 000 līdz < 1/1000) pieaugušo populācijā;

trīce un nātrene — “retāk” (t.i., ≥ 1/1000 līdz < 1/100) pediatriskajā un “reti” (t.i., ≥1/10 000 līdz <1/1000) pieaugušo populācijā.

Kopējais ramiprila drošuma profils pediatriskajiem pacientiem būtiski neatšķiras no drošuma profila pieaugušajiem.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003.

Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv/../?id=613&sa=613&top=3" www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Simptomi

Ar AKE inhibitoru pārdozēšanu saistītie simptomi var būt pārlieka perifēro asinsvadu paplašināšanās (ar izteiktu hipotensiju un šoku), bradikardija, elektrolītu līdzsvara traucējumi un nieru mazspēja.

Rīcība pārdozēšanas gadījuma

Pacienti rūpīgi jākontrolē un terapijai ir jābūt simptomātiskai un uzturošai. Ieteicamie pasākumi ir primāra detoksikācija (kuņģa skalošana, absorbentu lietošana) un hemodinamikas stabilitātes atjaunošanas pasākumi, tostarp arī alfa-1 adrenerģisko receptoru agonistu vai angiotensīna II (angiotensīnamīda) ievade. Hemodialīze ramiprila aktīvo metabolītu ramiprilātu no kopējās asinsrites izvada vāji.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: angiotensīnu konvertējošā enzīma inhibitors. ATĶ kods: C09A A05.

Darbības mehānisms

Ramiprila prekursora aktīvais metabolīts ramiprilāts inhibē enzīmu dipeptidilkarboksipeptidāzi I (sinonīmi: angiotensīnu konvertējošais enzīms, kinināze II). Šis enzīms plazmā un audos katalizē angiotensīna I pārvērtību par aktīvo asinsvadus sašaurinošo vielu angiotensīnu II, kā arī aktīvās asinsvadus paplašinošās vielas bradikinīna noārdīšanos. Samazinātā angiotensīna II veidošanās un bradikinīna noārdīšanās nomākums izraisa asinsvadu paplašināšanos.

Tā kā angiotensīns II stimulē arī aldosterona atbrīvošanos, ramiprilāts izraisa arī aldosterona sekrēcijas samazināšanos. Melnādaino (Āfrikas un Karību izcelsmes) pacientu ar hipertensiju, kas parasti ir populācija ar hipertensiju ar mazu renīna koncentrāciju organismā, vidējā atbildreakcija uz AKE inhibitoru monoterapiju ir vājāka nekā citas ādas krāsas pacientiem.

Farmakodinamiskā iedarbība

Iedarbība pret hipertensiju:

Ramiprila lietošana izraisa izteiktu perifēro artēriju pretestības samazināšanos. Parasti nozīmīgas ramiprila plazmas plūsmas nierēs un glomerulārās filtrācijas ātruma izmaiņas nenovēro. Lietošana pacientiem ar hipertensiju izraisa asinsspiediena pazemināšanos guļus un stāvus, kompensējoši nepalielinoties sirdsdarbības ātrumam.

Lielākajai daļai pacientu pēc vienas perorālas devas ieņemšanas preparāta asinsspiedienu pazeminošā iedarbība parādās pēc 1 - 2 stundām. Maksimālā vienreizējas perorālas devas intensitāte parasti tiek sasniegta 3 - 6 stundas pēc ieņemšanas. Vienreizējas devas asinsspiedienu pazeminošā iedarbība parasti ilgst 24 stundas.

Ramiprila ilgstošas terapijas maksimālā asinsspiedienu pazeminošās iedarbības intensitāte parasti parādās pēc 3 - 4 nedēļām. Ir pierādīts, ka asinsspiedienu pazeminošā iedarbība saglabājas ilgstošas (2 gadus) ilgas terapijas laikā.

Ramiprila pēkšņa lietošanas pārtraukšana neizraisa strauju un pārāk izteiktu „atsitiena” asinsspiediena paaugstināšanos.

Sirds mazspēja:

Papildus standarta terapijai ar diurētiskajiem līdzekļiem un pēc izvēles lietotiem sirds glikozīdiem ramiprilam ir pierādīta efektivitāte pacientiem ar II – IV funkcionālās klases sirds mazspēju (pēc New-York Heart Association klasifikācijas).

Šim preparātam raksturīga labvēlīga ietekme uz sirds hemodinamiku (pazeminās kreisā un labā kambara pildījuma spiediens, samazinās kopējā perifēro asinsvadu pretestība, palielinās sirds izsviede un uzlabojas sirds indekss). Tas vājina arī neiroendokrīno aktivāciju.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Kardiovaskulāru slimību profilakse/nieru aizsardzība

Ar placebo kontrolētais profilakses pētījums HOPE tika veikts, ar ramiprilu papildinot vairāk nekā 9200 pacientu standarta terapijas shēmas. Pētījumā tika iekļauti pacienti ar palielinātu kardiovaskulāras slimības risku vai nu pēc aterotrombotiskas kardiovaskulāras slimības (anamnēzē koronārā sirds slimība, insults vai perifēro asinsvadu slimība) vai ar cukura diabētu kopā ar vismaz vienu papildu riska faktoru (pierādītu mikroalbuminūriju, hipertensiju, paaugstinātu kopējā holesterīna līmeni, zemu augsta blīvuma lipoproteīnu holesterīna līmeni vai smēķēšanu).

Pētījuma laikā tika pierādīts, ka ramiprils statistiski nozīmīgi samazina miokarda infarkta, kā arī kardiovaskulāru slimību un insulta izraisītu nāves gadījumu biežumu (atsevišķi vai kopā, primārais apvienotais rezultāts).

Pētījums HOPE: galvenie rezultāti

Ramiprils

Placebo

relatīvais risks (95 % ticamības intervāls)

p vērtība

%

%

Visi pacienti

n=4645

n=4652

Primārie apvienotie rezultāti

14,0

17,8

0,78 (0,70-0,86)

<0,001

Miokarda infarkts

9,9

12,3

0,80 (0,70-0,90)

<0,001

Kardiovaskulāru slimību izraisīta nāve

6,1

8,1

0,74 (0,64-0,87)

<0,001

Insults

3,4

4,9

0,68 (0,56-0,84)

<0,001

Sekundārie rezultāti

Jebkāda iemesla izraisīta nāve

10,4

12,2

0,84 (0,75-0,95)

0,005

Nepieciešamība veikt revaskularizāciju

16,0

18,3

0,85 (0,77-0,94)

0,002

Stacionēšana nestabilas stenokardijas dēļ

12,1

12,3

0,98 (0,87-1,10)

NN

Stacionēšana sirds mazspējas dēļ

3,2

3,5

0,88 (0,70-1,10)

0,25

Ar diabētu saistītas komplikācijas

6,4

7,6

0,84 (0,72-0,98)

0,03

Pētījumā MICRO-HOPE, kas bija iepriekš definēts pētījuma HOPE apakšpētījums, ar 3577 ≥ 55 gadus veciem (bez maksimālā vecuma ierobežojuma) normotensīviem vai hipertensīviem pacientiem, no kuriem lielākajai daļai bija 2. tipa diabēts (un vismaz vēl viens KV riska faktors), salīdzinot ar placebo, tika pētīta ietekme, ko izraisa esošās terapijas shēmas papildināšana ar 10 mg lielām ramiprila devām.

Datu primārās analīzes rezultāti pierādīja, ka 117 (6,5 %) dalībniekiem ramiprila grupā un 148 (8,4 %) placebo grupā attīstījās simptomātiska nefropātija, kas atbilst 24 % RRR; 95 % TI [3-40], p = 0,027.

REIN daudzcentru, randomizētā, dubultmaskētā, paralēlu grupu, placebo kontrolētā pētījumā, kurāmērķis bija novērtēt ramiprila lietošanas ietekmi uz glomerulārās filtrācijas ātruma (GFĀ) samazināšanos 352 normotensīviem vai hipertensīviem 18 – 70 gadus veciem pacientiem ar hroniskas ne-diabētiskas nefropātijas izraisītu vieglu (t. i., vidējo proteīnu ekskrēciju ar urīnu > 1 un < 3 g/24 h) vai smagu proteinūriju (≥ 3 g/24 h). Abas apakšpopulācijas tika prospektīvi stratificētas.

Galvenie pacientu ar vissmagāko proteinūriju (sakarā ar ieguvumu ramiprila grupā stratifikācija tika priekšlaikus pārtraukta) analīzes rezultāti pierādīja, ka ramiprila grupā vidējais GFĀ samazināšanās ātrums mēnesī ir mazāks nekā placebo grupā: -0,54 (0,66) pret -0,88 (1,03) ml/min/mēn, p = 0,038. Tādējādi atšķirība starp grupām bija 0,34 [0,03 – 0,65] mēnesī un aptuveni 4 ml/min gadā. Ramiprila grupā apvienoto sekundāro mērķa kritēriju – sākotnējās kreatinīna koncentrācijas serumā dubultošanos un/vai nieru slimību terminālā stadijā jeb NSTS (nepieciešamību veikt dialīzi vai transplantēt nieri) sasniedza 23,1 % pacientu pret 45,5 % placebo grupā (p = 0,02).

Renīna-angiotensīna-aldosterona sistēmas (RAAS) dubulta blokāde

Divos lielos nejaušinātos, kontrolētos klīniskajos pētījumos ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) un VA NEPHRON-D (The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes) tika pētīta AKE inhibitoru lietošana kombinācijā ar angiotensīna II receptoru blokatoriem.

ONTARGET pētījumā piedalījās pacienti, kuriem anamnēzē ir sirds-asinsvadu sistēmas vai cerebrovaskulāra slimība, vai 2. tipa cukura diabēts ar pierādījumiem par mērķorgāna bojājumu. VA NEPHRON-D pētījumā piedalījās pacienti ar 2. tipa cukura diabētu un diabētisku nefropātiju.

Šajos pētījumos nenovēroja nozīmīgu un labvēlīgu ietekmi uz nieru un/vai sirds-asinsvadu sistēmas iznākumiem un mirstību, savukārt novēroja palielinātu hiperkaliēmijas, akūtu nieru bojājumu un/vai hipotensijas rašanās risku, salīdzinot ar monoterapiju. Ņemot vērā šo zāļu līdzīgās farmakodinamiskās īpašības, šie rezultāti attiecināmi arī uz citiem AKE inhibitoriem un angiotensīna II receptoru blokatoriem.

Tādēļ AKE inhibitorus un angiotensīna II receptoru blokatorus nedrīkst vienlaicīgi lietot pacientiem ar diabētisku nefropātiju.

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) bija pētījums, kurā tika pētīts ieguvums no aliskirēna pievienošanas papildus standarta ārstēšanai ar AKE inhibitoru vai angiotensīna II receptoru blokatoru pacientiem ar 2. tipa cukura diabētu un hronisku nieru slimību, sirds-asinsvadu sistēmas slimību vai abām šīm slimībām kopā. Pētījums tika priekšlaicīgi pārtraukts palielināta nevēlamu iznākumu riska dēļ. Aliskirēna grupā, salīdzinot ar placebo grupu, skaitliski biežāk novēroja kardiovaskulāras nāves un insulta gadījumus, un aliskirēna grupā, salīdzinot ar placebo grupu, biežāk ziņoja par nevēlamām blakusparādībām un interesējošām nopietnām nevēlamām blakusparādībām (hiperkaliēmiju, hipotensiju un nieru darbības traucējumiem).

Sekundāra profilakse pēc akūta miokarda infarkta

Pētījumā AIRE tika iekļauti vairāk nekā 2000 pacienti ar pārejošām/nepārejošām sirds mazspējas klīniskām pazīmēm pēc diagnosticēta miokarda infarkta. Ārstēšana ar ramiprilu tika sākta 3 - 10 dienas pēc akūtā miokarda infarkta. Šī pētījuma rezultāti pierādīja, ka pēc vidēji 15 mēnešus ilgiem novērojumiem ar ramiprilu ārstēto pacientu mirstība bija 16,9 %, bet pacientu, kuri saņēma placebo – 22,6 %.

Tas nozīmē absolūtās mirstības samazināšanos par 5,7 % un relatīvā riska samazināšanos par 27 % (95 % TI [11 – 40 %]).

Pediatriskā populācija

Nejaušinātā, dubultmaskētā, placebo kontrolētā klīniskajā pētījumā, kurā piedalījās 244 pediatriskie pacienti ar hipertensiju (73 % primārā hipertensija), kuru vecums bija no 6 līdz 16 gadiem, pacienti saņēma ramiprilu vai nu mazā, vidējā vai lielā devā, lai panāktu tādu ramiprilāta koncentrāciju plazmā, kas, ņemot vērā ķermeņa masu, atbilstu pieaugušo devām 1,25 mg, 5 mg un 20 mg. Pēc četrām nedēļām izrādījās neefektīvs attiecībā uz mērķa kritēriju, proti, sistoliskā asinsspiediena pazemināšanu, taču, lietots lielākajā devā, pazemināja diastolisko asinsspiedienu. Gan vidējā, gan lielā devā lietots ramiprils būtiski pazemināja gan sistolisko, gan diastolisko asinsspiedienu bērniem ar apstiprinātu hipertensiju.

Šāda ietekme netika novērota četras nedēļas ilgā nejaušinātā, dubultmaskētas atcelšanas un devu kāpināšanas pētījumā, kurā piedalījās 218 pediatriskie pacienti, kuru vecums bija no 6 līdz 16 gadiem (75 % primārā hipertensija), kurā gan diastoliskais, gan sistoliskais asinsspiediens nedaudz pazeminājās, taču nevienā no pārbaudītajiem ramiprila devu līmeņiem, ņemot vērā ķermeņa masu [neliela deva (0,625–2,5 mg), vidēja deva (2,5–10 mg) vai liela deva (5–20 mg)], tas statistiski nozīmīgā apmērā nepazeminājās līdz sākotnējai vērtībai. Pētītajā pediatriskajā populācijā nebija vērojama lineāra attiecība starp devām un atbildes reakcijām.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Farmakokinētika un metabolisms

Uzsūkšanās

Pēc perorālas lietošanas ramiprils ātri absorbējas no kuņģa – zarnu trakta. Ramiprila augstākā koncentrācija plazmā tiek sasniegta vienas stundas laikā. Ievērojot no urīna izdalīto vielas daudzumu, absorbcijas pakāpe ir vismaz 56 % un uztura klātbūtne kuņģa–zarnu traktā to ievērojami neietekmē. Aktīvā metabolīta ramiprilāta biopieejamība pēc 2,5 mg un 5 mg lielu ramiprila devu perorālas lietošanas ir 45 %.

Vienīgā aktīvā metabolīta ramiprilāta augstākā koncentrācija plazmā tiek sasniegta 2 – 4 stundas pēc ramiprila ieņemšanas. Pēc parasto devu lietošanas vienu reizi dienā stabila ramiprilāta koncentrācija plazmā tiek sasniegta aptuveni ceturtajā terapijas dienā.

Izkliede

Ar seruma proteīniem saistās aptuveni 73 % ramiprila un aptuveni 56 % ramiprilāta.

Biotransformācija

Ramiprils gandrīz pilnīgi metabolizējas par ramiprilātu, diketopiperazīna ēsteri un diketopiperazīnskābi, kā arī ramiprila un ramiprilāta glikuronīdiem.

Eliminācija

Metabolītu ekskrēcija galvenokārt notiek caur nierēm.

Ramiprilāta koncentrācija plazmā pazeminās vairākās fāzēs. Sakarā ar ramiprilāta spēcīgo un piesātināmo saistību ar AKE un lēno disociāciju no kompleksa ar šo enzīmu, ramiprilātam raksturīga ilgstoša terminālā eliminācijas fāze, kad tā koncentrācija plazmā ir ļoti zema.

Pēc atkārtotas 5 – 10 mg lielu ramiprila devu lietošanas vienu reizi dienā ramiprilāta efektīvo koncentrāciju pusperiods bija 13 – 17 stundas un ilgāks, nekā lietojot mazākās – 1,25 – 2,5 mg devas. Šī atšķirība ir saistīta ar šī enzīma piesātināmo spēju piesaistīt ramiprilātu.

Vienreizēja perorāla ramiprila deva mātes pienā izraisīja nenosakāmu ramiprila un tā metabolīta koncentrāciju. Tomēr atkārtotu devu ietekme nav zināma.

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem (skatīt 4.2. apakšpunktu)

Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem ramiprilāta ekskrēcija ir lēnāka un ramiprilāta nieru klīrenss ir proporcionāls kreatinīna klīrensam. Rezultātā paaugstinās ramiprilāta koncentrācija plazmā, kas pazeminās lēnāk nekā cilvēkiem ar normālu nieru darbību.

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem (skatīt 4.2. apakšpunktu)

Aknu esterāžu aktivitātes samazināšanās dēļ pacientiem ar aknu darbības traucējumiem bija kavēts ramiprila metabolisms par ramiprilātu un šo pacientu plazmā palielinājās ramiprila koncentrācija.

Tomēr šo pacientu organismā augstākās ramiprilāta koncentrācijas neatšķiras no tām, kādas novērotas cilvēkiem ar normālu aknu darbību.

Barošana ar krūti

Viena perorāla 10 mg liela ramiprila deva mātes pienā radīja nenosakāmu vielas koncentrāciju. Tomēr atkārtotu devu ietekme nav zināma.

Pediatriskā populācija

Ramiprila farmakokinētiskais profils pētīts 30 hipertensīviem pediatriskajiem pacientiem, kuru vecums bija no diviem līdz 16 gadiem, bet ķermeņa masa — ≥10 kg. Pēc ramiprila lietošanas 0,05–0,2 mg/kg lielā devā tas ātri un plaši tika metabolizēts līdz ramiprilātam. Ramiprilāta maksimālā koncentrācija plazmā tika sasniegta 2–3 stundu laikā. Ramiprilāta klīrenss izteikti korelēja ar ķermeņa masas log vērtību (p<0,01) un ar devas lielumu (p<0,001). Visās devu grupās klīrensa un sadalījuma tilpuma vērtības pieauga, palielinoties bērnu vecumam. 0,05 mg/kg deva bērniem radīja tādu pašu sistēmiskās iedarbības līmeni, kāds vērojams pieaugušajiem pēc 5 mg ramiprila devas lietošanas. 0,2 mg/kg deva bērniem radīja tādu sistēmiskās iedarbības līmeni, kas pārsniedza to, kāds vērojams pieaugušajiem pēc maksimālās ieteicamās devas, proti, 10 mg dienā, lietošanas.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Konstatēts, ka perorāla ramiprila lietošana grauzējiem un suņiem akūtu toksicitāti neizraisa.

Ilgstošas perorālas lietošanas pētījumi ir veikti ar žurkām, suņiem un pērtiķiem.

Šīm trim sugām tika konstatētas elektrolītu līdzsvara un asinsainas izmaiņu pazīmes.

Suņiem un pērtiķiem ievadot 250 mg/kg lielas vai lielākas dienas devas, kā ramiprila farmakodinamiskās aktivitātes izpausme tika novērota izteikta jukstaglomerulārā aparāta palielināšanās.

Žurkas, suņi un pērtiķi bez kaitīgām sekām panesa attiecīgi 2, 2,5 un 8 mg/kg lielas dienas devas.

Ar žurkām, suņiem un pērtiķiem veikto reproduktīvās toksicitātes pētījumu rezultāti neatklāja nekādas teratogēnas īpašības.

Netika traucēta ne žurku tēviņu, ne mātīšu fertilitāte.

50 mg/kg lielu vai lielāku ramiprila devu lietošana žurkām augļa attīstības un laktācijas periodā to pēcnācējiem izraisīja neatgriezeniskus nieru bojājumus (nieru bļodiņas paplašināšanos).

Plašu mutagenitātes pētījumu laikā izmantojot vairākas testu sistēmas, nav iegūti nekādi pierādījumi, ka ramiprilam būtu raksturīgas jebkādas mutagēnas vai genotoksiskas īpašības.

Ļoti jauniem žurku mazuļiem, kam tika lietota vienreizēja ramiprila deva, novērots neatgriezenisks nieru bojājums.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

nātrija hidrogēnkarbonāts

laktozes monohidrāts

kroskarmelozes nātrija sāls

preželatinizēta ciete

nātrija stearilfumarāts

dzeltenais dzelzs oksīds- tikai 2,5 mg un 5 mg tabletēm

sarkanais dzelzs oksīds- tikai 5 mg tabletēm

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

1,25 mg tabletes: 2 gadi

2,5 mg, 5 mg, 10 mg tabletes: 3 gadi

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

OPA/Alumīnija/PVH//Alumīnija blisteri ar 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90 vai 100 tabletēm kastītē.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straβe 5, 27472 Cuxhaven, Vācija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

1,25 mg: 13-0199

2,5 mg: 13-0200

5 mg: 13-0201

10 mg: 13-0202

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2013. gada 25. septembris.

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

03/2018

SASKAŅOTS ZVA 07-06-2018

PAGE

DOCPROPERTY object_name \* MERGEFORMAT SmPCPIL108866_2

DOCPROPERTY mp_first_effective_date \* MERGEFORMAT 05.03.2018 – Updated: DOCPROPERTY mp_updated_effective_date \* MERGEFORMAT 06.03.2018

Page PAGE 18 of NUMPAGES 18

Ramipril TAD variācijas