Xorox

Acu ziede

Xorox 30 mg/g acu ziede

Kartona kastīte, Alumīnija tūbiņa, N1
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.
Aciclovirum

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Maks. cenu diapazons

€ ar PVN

24.00 €

Zāļu produkta identifikators

19-0070-01

Zāļu reģistrācijas numurs

19-0070

Ražotājs

Agepha Pharma s.r.o., Slovakia

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

17-APR-19

Reģ. apliecības derīguma termiņš

16-APR-24

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

30 mg/g

Zāļu forma

Acu ziede

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Agepha Pharma s.r.o., Slovakia

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA PACIENTAM

Xorox 30 mg/ g acu ziede

Aciclovirum

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju. Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Xorox 30 mg/g acu ziede un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Xorox 30 mg/g acu ziedes lietošanas

3. Kā lietot Xorox 30 mg/g acu ziedi

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Xorox 30 mg/g acu ziedi

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Xorox 30 mg/g acu ziede un kādam nolūkam to lieto

Xorox acu ziede satur zāles — aciklovīru —, kas pieder pie zāļu grupas, ko sauc par pretvīrusu līdzekļiem.

To lieto, lai ārstētu acu infekcijas, ko izraisa Herpes simplex vīruss. Tas darbojas, nogalinot vai apturot vīrusu augšanu jūsu acs ābola (radzenes) priekšpusē.

2. Kas Jums jāzina pirms Xorox 30 mg/g acu ziedes lietošanas

Nelietojiet Xorox acu ziedi:

ja Jums ir alerģija pret aciklovīru vai valaciklovīru vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Xorox acu ziedes lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

- Lietojiet Xorox 30 mg / g acu ziedi tikai uz acīm

- Pēc lietošanas uzreiz var rasties viegla dedzināšana un dedzināšanas sajūta.

- Var rasties tūlītējas paaugstinātas jutības reakcijas, tostarp angioedēma, sejas pietūkums utt. Ja rodas paaugstinātas jutības reakcijas, nekavējoties sazinieties ar ārstu.

- Ja Jums ir alerģiskas reakcijas, piemēram, plakstiņu nieze, acu tūska vai apsārtums, ārstēšana ar Xorox 30 mg / g acu ziedi jāpārtrauc un jākonsultējas ar ārstu.

- Lūdzu, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu, lai saņemtu padomu, ja simptomi kļūst nopietni vai atkārtoti.

Ārstēšanas laikā ar Xorox 30 mg / g acu ziedi kontaktlēcas nedrīkst lietot.

Bērni un pusaudži

Tas pats kā pieaugušajiem.

Citas zāles un Xorox 30 mg/g acu ziede

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Lietojot ziedi lokāli, klīniski nozīmīga mijiedarbība līdz šim nav tikusi novērota.

Tomēr nav pietiekamas informācijas par Xorox acu ziedes lietošanu un vienlaicīgu lietošanu ar acu zālēm, kas satur kortikosteroīdus. Jūsu ārsts izlems, vai tas ir piemērots Jums.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, vai domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Xorox 30 mg / g acu ziedi var lietot grūtniecības vai barošanas ar krūti laikā, jo, lietojot ieteicamās devās, grūtniecības laikā, auglim vai jaundzimušam bērnam nav sagaidāmas blakusparādības.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Savu īpašību dēļ šīs zāles var izraisīt īslaicīgus redzes traucējumus. Tāpēc jāievēro īpaša piesardzība, vadot motorizētus transportlīdzekļus, strādājot bez drošiem stiprinājumiem un apkalpojot mehānismus.

3. Kā lietot Xorox 30 mg/g acu ziedi

Lietošanas veids

Okulārai lietošanai.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ja vien ārsts nav norādījis citādi, ieteicamā deva ir:

5 reizes dienā (ik pēc 4 stundām) ievietojiet 1 cm ziedes svītru apakšējā konjunktīvas maisā. Ieteicamie laiki ir: 7:00, 11:00, 15:00, 19:00 un 23:00.

Pavelciet apakšējo plakstiņu un ievietojiet ziedes daļu konjunktīvas maisā. Aizveriet acu plakstiņus un groziet acu ābolus tā, lai labāk izkliedētu ziedi.

Ir svarīgi Xorox 30 mg / g acu ziedi dienas laikā regulāri lietot ar regulāriem intervāliem ik 4 stundas, lai nodrošinātu ārstēšanas panākumus. Pēc tam, kad radzenes iekaisums ir izārstēts, ārstēšana vēl ir jāturpina vismaz 3 dienas.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Tas pats kā pieaugušajiem.

Ja esat lietojis Xorox vairāk, nekā noteikts

Ja esat lietojis pārāk lielu Xorox devu, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Xorox acu ziede ir paredzēta lietošanai acīs; ja esat to norijis, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja esat aizmirsis lietot Xorox 30 mg/g acu ziedi

Ja esat aizmirsis lietot Xorox, ievadiet to, tiklīdz atceraties. Taču, ja ir gandrīz pienācis nākamās devas lietošanas laiks, izlaisto devu nelietojiet. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Xorox 30 mg/g acu ziedi

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, Xorox acu ziede var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Tūlīt pēc acu ziedes uzklāšanas var rasties pārejoša viegla durstīšana vai dedzināšana. Ja novērojat sejas tūsku, angioedēmu utt., pārtrauciet lietot Xorox un nekavējoties konsultējaties ar ārstu.

Ļoti reti sastopamas alerģiskas reakcijas (var rasties mazāk nekā 1 no 10 000 cilvēkiem)

Ja Jums ir alerģiska reakcija vai akūtas paaugstinātas jutības reakcijas, pārtrauciet lietot Xorox un nekavējoties sazinieties ar ārstu.

Pazīmes var ietvert:

• izsitumus, niezi vai nātreni uz ādas

• sejas, lūpu, mēles vai citu ķermeņa daļu pietūkumu

• elpas trūkumu, sēkšanu vai elpošanas traucējumus

• neizskaidrojamu drudzi (augstu temperatūru) un vājuma sajūta, it īpaši stāvot.

Citas blakusparādības ir:

Ļoti bieži (var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

dedzināšana vai kairinājums, fotofobija / gaismas jutīgums vai sajūta, it kā tas būtu kaut kas jūsu acī (virspusēja punktveida keratopātija)

Tas parasti neprasa ārstēšanas pārtraukšanu un ātri pāriet

Retāk (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem):

pārejoša viegla dzeloša vai dedzinoša sajūta, kas rodas tūlīt pēc lietošanas

pietūkums, asarošana (konjunktivīts)

Reti (var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem):

pietūkuši, sarkani, iekaisuši, niezoši plakstiņi (blefarīts)

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003.

Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv" www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Xorox 30 mg/g acu ziedi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes un kartona iepakojuma. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Pēc atvēršanas nelietot ilgāk par 4 nedēļām.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Xorox 30 mg/g acu ziede satur:

Aktīvā viela ir aciklovīrs. 1g ziede satur 30 mg aciklovīra. Palīgviela ir baltais vazelīns.

Xorox 30 mg/g acu ziede ārējais izskats un iepakojums

1 kastīte satur vienu alumīnija tūbiņu ar polietilēna vāciņu un polietilēna uzgali. Tūbiņā ir 4,5 g baltas vai bālgani pelēkas acu ziedes.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

AGEPHA Pharma s.r.o

Diaľničná cesta 5

Senec

903 01

Slovākija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Nr..

Valsts

Zāļu nosaukums

Austrija

Xorox 30 mg/g Augensalbe

Beļģija

Aciclovir Agepha 30 mg/g oogzalf

Horvātija

Xorox 30 mg/g mast za oko

Kipra

Xorox 30 mg/g eye ointment

Čehija

Xorox

Dānija

Xorox 30 mg/g øjensalve

Igaunija

ACICLOVIR AGEPHA

Somija

Xorox 30 mg/g silmävoide

Francija

Xorox 30 mg/g pommade ophtalmique

Vācija

Xorox 30 mg/g Augensalbe

Ungārija

Aciclovir Agepha 30mg/g

szemkenőcs

Islande

Xorox 30 mg/g Augnsmyrsli

Īrija

Aciclovir “Agepha” 30 mg/g eye ointment

Itālija

Xorox

Luksemburga

Xorox 30 mg/g Augensalbe

Malta

Xorox 30 mg/g eye ointment

Norvēģija

Xorox

Polija

Xorox

Portugāle

Xorox 30 mg/g pomada oftálmica

Rumānija

Xorox 30 mg/g unguent oftalmic

Spānija

Xorox 30 mg/g pomada oftálmica

Zviedrija

Xorox 30 mg/g ögonsalva

Nīderlande

Aciclovir “Agepha“ 30 mg/g oogzalf

Lielbritānija

Aciclovir Agepha 30 mg/g eye ointment

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 2019. gada martā

SASKAŅOTS ZVA 11-04-2019

EQ PAGE 1

EQ PAGE 1

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Xorox 30 mg/g acu ziede

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 g ziedes satur 30 mg aciklovīra (Aciclovirum).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Acu ziede

Balta līdz bālgani pelēka, viendabīga acu ziede.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Xorox 30 mg / g acu ziede ir indicēta herpes simplex keratīta ārstēšanai.

4.2. Devas un lietošanas veids

Pieaugušie:

Ja nav noteikts citādi, apakšējā konjunktīvas maisiņā piecas reizes dienā (aptuveni 4 stundu intervālos) jāievieto 1 cm ziedes. Ārstēšana jāturpina vismaz 3 dienas pēc dzīšanas pabeigšanas.

Pediatriskā populācija:

Kā pieaugušajiem.

Lietošana gados vecākiem pacientiem (≥ 65 gadi):

Devas pielāgošana nav nepieciešama.

Lietošana cilvēkiem ar nieru un aknu darbības traucējumiem:

Devas pielāgošana nav nepieciešama.

Lietošanas veids:

Lietošanai acīs.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Paaugstināta jutība pret valaciklovīru.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Piemērots tikai okulārai lietošanai. Nav paredzēts injekcijām vai iekšķīgai lietošanai.

Nav pietiekamu klīnisko datu par Xorox acu ziedes lietošanu dziļiem radzenes defektiem un par Xorox acu ziedes kombinētu lietošanu ar lokāliem kortikosteroīdiem.

Vienlaicīgas bakteriālas infekcijas gadījumā jāveic papildu antibiotiku terapija.

Pacienti jāinformē, ka var rasties pārejoša viegli dzeloša sajūta tūlīt pēc lietošanas.

Pacientiem jāizvairās lietot kontaktlēcas, lietojot Xorox acu ziedi.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Lietojot lokāli, klīniski nozīmīga mijiedarbība nav konstatēta.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Fertilitāte

Nav veikti pētījumi, lai noteiktu aciklovīra lokālas oftalmoloģiskas lietošanas ietekmi uz auglību.

Nav informācijas par aciklovīra ietekmi uz sievietes auglību.

Pētījumā, kurā piedalījās 20 vīriešu kārtas pacienti ar normālu spermatozoīdu skaitu, pierādījās, ka orāli ievadītai aciklovīra devai līdz 1 g dienā, lietojot līdz sešiem mēnešiem, nav klīniski nozīmīgas ietekmes uz spermatozoīdu skaitu, kustīgumu vai morfoloģiju. Paredzams, ka aciklovīra sistēmiskā iedarbība būs niecīga un nav paredzams risks.

Grūtniecība

Pēcreģistrācijas aciklovīra grūtniecības reģistrā ir dokumentēti grūtniecības rezultāti sievietēm, kas pakļautas aciklovīra iedarbībai. Reģistra konstatējumi nav parādījuši aciklovīra iedarbībai pakļauto pacientu dzimstības defektu skaita pieaugumu, salīdzinot ar vispārējo populāciju, un jebkādi iedzimtie defekti neuzrādīja unikalitāti vai konsekvenci, lai norādītu uz kopēju iemeslu.

Aciklovīra sistēmiska ievadīšana starptautiski atzītos standarta testos trušu, žurku vai peles embriotoksisku vai teratogēnu iedarbību neradīja.

Ņemot vērā ieteicamo Xorox lietošanu, nav paredzama ietekme grūtniecības laikā, jo paredzams, ka aciklovīra sistēmiskā iedarbība būs niecīga. Ja nepieciešams, Xorox acu ziedi var lietot grūtniecības laikā.

Barošana ar krūti

Ierobežoti dati liecina, ka pēc sistēmiskas ievadīšanas zāles nonāk mātes pienā.

Tomēr ar krūti barota zīdaiņa saņemtā deva pēc mātes Xorox acu ziedes lietošanas būtu nenozīmīga. Xorox acu ziedes lietošanu var apsvērt barošanu ar krūti laikā.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi, lai novērtētu ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Xorox acu ziede var ietekmēt redzes spēju, tādēļ jāievēro piesardzība, vadot transportlīdzekļus vai apkalpojot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Tūlīt pēc oftalmoloģiskās ziedes uzklāšanas var rasties īslaicīgs neliels iekaisums vai dedzināšana, taču tas nedrīkst traucēt ārstēšanu.

Nopietnas blakusparādības pēc sistēmiskas aciklovīra lietošanas ir retas, un lielākā daļa simptomu ir atgriezeniski.

Nevēlamās blakusparādības ir uzskaitītas tālāk pēc MedDRA ķermeņa orgānu sistēmu klasifikācijas un pēc sastopamības biežuma.

Izmantotās biežuma kategorijas:

ļoti bieži: (≥1/10);

bieži: (≥1/100 un < 1/10);

retāk: (≥1/1000 un < 1/100);

reti: (≥1/10 000 un < 1/1000);

ļoti reti: (< 1/10 000);

nav zināmi: sastopamības biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem.

Blakusparādību īpašību dēļ nav iespējams skaidri noteikt, vai šīs reakcijas izraisījusi slimība vai zāļu ievadīšana. Par pamatu blakusparādību biežuma noteikšanai tika ņemti pēcreģistrācijas spontānie ziņojumi.

Imūnās sistēmas traucējumi:

Ļoti reti: Tūlītējas paaugstinātas jutības reakcijas, ieskaitot angioedēmu (kvinkes tūska, bāls ādas pietūkums, jo īpaši sejā) un nātrene

Acu bojājumi:

Ļoti bieži: Virspusēja punktveida keratopātija. Tas neprasīja agrīnu terapijas pārtraukšanu un sadzija bez sekām.

Retāk: Pārejoša viegli dzeloša vai dedzinoša sajūta, kas rodas tūlīt pēc lietošanas; konjunktivīts

Reti: Blefarīts

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003.

Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv" www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem. Pat ja viss 4,5 g Xorox acu ziedes tūbiņas saturs, kurā ir 135 mg aciklovīra, ir ticis norīts, nevēlamas blakusparādības nav sagaidāmas.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa:

oftalmoloģiskie līdzekļi, pretinfekcijas līdzekļi, pretvīrusu līdzekļi, aciklovīrs

ATĶ kods: S01AD03

Darbības mehānisms: Aciklovīrs ir purīna nukleozīdu analogs, un tam ir in vitro augsta aktivitāte pret herpes simplex 1. un 2. tipa vīrusu, kā arī pret Varicella-Zoster vīrusu.

Herpes inficētajās šūnās pirmais solis ir aciklovīra fosforilēšana par monofosfātu ar vīrusa timidīna kināzi. Turpmākajos posmos tas tiek pārveidots par di- un trifosfātu, piedaloties pašas šūnas enzīmam. No vienas puses, aciklovīra trifosfāts inhibē vīrusa DNS polimerāzi, bet, no otras puses, tas tiek integrēts vīrusa DNS deoksiguanozīna trifosfāta vietā, kas izraisa vīrusa DNS sintēzes pārtraukšanu.

Tā kā aciklovīrs vispirms nonāk herpes vīrusa inficētajās šūnās un tiek selektīvi pārveidots par aktīvo trifosfātu, toksicitāte cilvēka šūnām, kuras vīruss neietekmē, ir maza.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Aciklovīrs strauji uzsūcas radzenes epitēlijā un acs virsējos audos, iekļūst ūdeņainā šķidrumā un sasniedz terapeitisko līmeni, kas ir aptuveni 7,5 μmol/l.

Izkliede

Pēc lokālas lietošanas acī nav izdevies noteikt aciklovīru asinīs, izmantojot esošās metodes. Tomēr urīnā var izmērīt nelielus daudzumus. Šiem daudzumiem nav klīniskas nozīmes.

Biotransformācija

Aciklovīrs metabolizējas ar enzīmu aldehīda dehidrogenāzi līdz 9-karboksimetoksimetilguanīnam.

Eliminācija

Aciklovīrs izdalās caur nierēm gan glomerulārās filtrācijas, gan tubulārās sekrēcijas ceļā.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Dažādu mutagenitātes testu rezultāti in vitro un in vivo norāda, ka aciklovīrs cilvēkiem nerada ģenētisku risku.

Ilgstošos pētījumos ar žurkām un pelēm aciklovīram netika konstatētas kancerogēnas īpašības.

Liela atgriezeniska nelabvēlīga ietekme uz spermatoģenēzi saistībā ar vispārējo toksicitāti žurkām un suņiem tika ziņota tikai ar aciklovīra devām, kas ievērojami pārsniedz terapeitiskās devas. Divu paaudžu pētījumos ar pelēm netika atklāta perorāli lietota aciklovīra ietekme uz auglību.

Aciklovīra sistēmiska ievadīšana starptautiski atzītos standarta testos trušiem, žurkām vai pelēm embriotoksisku vai teratogēnu iedarbību neradīja.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Baltais vazelīns

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

Ķīmiskā un fizikālā stabilitāte lietošanas laikā ir pierādīta 30 dienas 25° C temperatūrā.

No mikrobioloģiskā viedokļa zāles pēc pirmās atvēršanas var uzglabāt ne ilgāk kā 28 dienas 25° C temperatūrā. Par citiem uzglabāšanas laikiem un apstākļiem ir atbildīgs lietotājs.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Balta alumīnija tūbiņa ar epoksīda fenola lakas pārklājumu iekšpusē un ar baltu ABPE uzgali un vāciņu. Tūbiņa satur 4,5 g ziedes.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

AGEPHA Pharma s.r.o

Diaľničná cesta 5

Senec

903 01

Slovākija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

Reģ. apliec. Nr.:

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums:

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

2019. gada 25. marts

SASKAŅOTS ZVA 11-04-2019