Cantar

Tablete

Cantar 16 mg tabletes

Kartona kastīte, OPA/Al/PVH-PVH/PVAC/Al/OPA blisteris, N90
Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C, oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.
Candesartanum cilexetilum

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI
Zāļu produkta identifikators

12-0177-12

Zāļu reģistrācijas numurs

12-0177

Ražotājs

Merckle GmbH, Germany; Pharmachemie B.V., Netherlands; Teva Operations Poland Sp.z o.o., Poland; Teva Pharma, S.L.U., Spain; Pliva Hrvatska d.o.o., Croatia; Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Hungary; Teva UK Ltd., United Kingdom

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

20-APR-18

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

16 mg

Zāļu forma

Tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Teva Pharma B.V., Netherlands

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Cantar 16 mg tabletes

Candesartanum cilexetili

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Cantar un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Cantar lietošanas

3. Kā lietot Cantar

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Cantar

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir CANTAR un kādam nolūkam to lieto

Jūsu zāļu nosaukums ir Cantar. Aktīvā viela ir kandesartāna cileksetils. Tas pieder zāļu grupai, ko dēvē par angiotensīna II receptoru antagonistiem. Tas darbojas, atslābinot un paplašinot asinsvadus. Tas palīdz pazemināt asinsspiedienu. Tas arī atvieglo sirdij asins sūknēšanu uz visām ķermeņa daļām.

Šīs zāles lieto:

augsta asinsspiediena (hipertensijas) ārstēšanai pieaugušiem pacientiem, bērniem un pusaudžiem vecumā no 6 līdz 18 gadiem;

pieaugušu pacientu ar sirds mazspēju un samazinātu sirds muskuļa funkciju ārstēšanai, kuriem nav pielietojami angiotensīna konvertējošā enzīma (AKE) inhibitori, vai kā papildus terapiju AKE inhibitoriem, kad simptomi saglabājas, neskatoties uz ārstēšanu, un nevar lietot mineralokortikoīdu receptoru antagonistus (MRA). (AKE inhibitori un MRA ir zāles, ko lieto sirds mazspējas ārstēšanai).

2. Kas Jums jāzina pirms CANTAR lietošanas

Nelietojiet Cantar šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija pret kandesartāna cileksetilu vai kādu citu (6. punktā minēto) sastāvdaļu;

ja esat grūtniece vairāk nekā 3 mēnešus (labāk izvairīties no Cantar lietošanas arī grūtniecības sākumā – skatīt 2. punktā „Grūtniecība un barošana ar krūti”);

ja Jums ir smagi aknu funkcijas traucējumi un /vai žults atteces traucējumi (traucēta žults tece no žultspūšļa);

ja pacients ir bērns, kas jaunāks par 1 gadu;

ja Jums ir cukura diabēts vai nieru darbības traucējumi un Jūs tiekat ārstēts ar aliskirēnu saturošām zālēm, ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai.

Ja neesat pārliecināts, vai kaut kas no tālāk minētā ir attiecināms uz Jums, pirms Cantar lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Cantar lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

ja Jums ir sirds, aknu vai nieru darbības traucējumi vai ja Jums veic dialīzi;

ja Jums nesen ir veikta nieres pārstādīšana;

ja Jums ir vemšana vai nesen bijusi stipra vemšana, vai ja Jums ir caureja;

ja Jums ir virsnieru dziedzera slimība, ko dēvē par Kona sindromu (to dēvē arī par primāru hiperaldosteronismu);

ja Jums ir zems asinsspiediens;

ja Jums jebkad ir bijis insults;

Jums jāpastāsta savam ārstam, ja domājat, ka Jums ir (vai varētu būt) iestājusies grūtniecība. Cantar neiesaka lietot grūtniecības sākuma posmā, un to nedrīkst lietot, kad grūtniecība ilgusi vairāk nekā 3 mēnešus, jo, lietots šajā laikā, tas var nodarīt lielu kaitējumu bērnam (skatīt 2. punktā „Grūtniecība un barošana ar krūti”);

ja Jūs lietojat kādas no turpmāk minētajām zālēm, ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai:

- AKE inhibitoru (piemēram, enalaprilu, lizinoprilu, ramiprilu), it īpaši, ja Jums ir ar diabētu saistīti nieru darbības traucējumi,

- aliskirēnu;

ja Jūs lietojat AKE inhibitoru kopā ar zālēm, kas pieder pie zāļu grupas, ko sauc par mineralokortikoīdu receptoru antagonistiem (MRA). Šīs zāles lieto sirds mazspējas ārstēšanai (skatīt „Citas zāles un Cantar”).

Jūsu ārsts var regulāri pārbaudīt Jūsu nieru funkcijas, asinsspiedienu un elektrolītu (piemēram, kālija) līmeni asinīs.

Skatīt arī informāciju apakšpunktā „Nelietojiet Cantar šādos gadījumos”.

Ja Jums ir minētie traucējumi, Jūsu ārsts var vēlēties biežāk tikties ar Jums, lai veiktu dažas pārbaudes.

Ja Jums paredzēta ķirurģiska operācija, pastāstiet ārstam vai zobārstam, ka lietojat Cantar. Tas vajadzīgs tādēļ, ka Cantar, lietots kombinācijā ar dažiem anestēzijas līdzekļiem, var pazemināt asinsspiedienu.

Bērni un pusaudži

Kandesartāna lietošana ir pētīta bērniem. Papildu informāciju vaicājiet ārstam. Kandesartānu nedrīkst lietot bērniem, kas jaunāki par 1 gadu, iespējama nieru attīstības riska dēļ.

Citas zāles un Cantar

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Cantar var ietekmēt dažu citu zāļu iedarbību, un dažas zāles var ietekmēt Cantar iedarbību. Ja Jūs lietojat noteiktas zāles, Jūsu ārstam laiku pa laikam var būt jāveic Jums asins analīzes.

Jo īpaši pastāstiet ārstam, ja lietojat kādas no tālāk minētajām zālēm.

citas zāles, kuras palīdz pazemināt asinsspiedienu, tostarp beta adrenoreceptoru blokatori un diazoksīds;

nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus (NPL), piemēram, ibuprofēnu, naproksēnu, diklofenaku, celekoksibu vai etorikoksibu (zāles sāpju un iekaisuma novēršanai);

acetilsalicilskābi (zāles sāpju un iekaisuma novēršanai), ja Jūs lietojat vairāk nekā 3 g katru dienu;

kāliju saturošus uztura bagātinātājus vai kāliju saturošus sāls aizvietotājus (līdzekļi, kuri paaugstina kālija līmeni asinīs);

heparīnu (zāles asins sašķidrināšanai);

urīndzenošus līdzekļus (diurētiskie līdzekļi);

litiju (zāles psihiskās veselības traucējumu ārstēšanai).

Jūsu ārstam var būt nepieciešams mainīt Jūsu devu un/vai ievērot citus piesardzības pasākumus:

- ja Jūs lietojat AKE inhibitoru vai aliskirēnu (skatīt arī informāciju apakšpunktā „Nelietojiet Cantar šādos gadījumos” un „Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”)

- ja Jūs tiekat ārstēts ar AKE inhibitoru kopā ar citām noteiktām zālēm, ko lieto sirds mazspējas ārstēšanā, un ko sauc par mineralokortikoīdu receptoru antagonistiem (MRA) (piemēram, spironolaktons, eplerenons).

Cantar kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Cantar var lietot ēšanas laikā vai neatkarīgi no ēdienreizēm.

Ja Jums ir parakstīts Cantar, pirms alkohola lietošanas konsultējieties ar ārstu. Alkohola ietekmē Jūs varat zaudēt samaņu vai just reiboni.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecība

Jums obligāti jāpastāsta savam ārstam, ja domājat, ka Jums iestājusies (vai varētu iestāties) grūtniecība. Parasti ārsts Jums ieteiks pārtraukt Cantar lietošanu pirms grūtniecības iestāšanās vai tiklīdz Jūs uzzināt, ka Jums ir iestājusies grūtniecība, kā arī ieteiks Cantar vietā lietot kādas citas zāles. Cantar lietošana nav ieteicama grūtniecības sākumā, bet tās nedrīkst lietot pēc 3. grūtniecības mēneša, jo Cantar lietošana pēc grūtniecības 3. mēneša var nodarīt būtisku kaitējumu Jūsu bērnam.

Barošana ar krūti

Pastāstiet savam ārstam, ja barojat bērnu ar krūti vai gatavojaties to darīt. Cantar lietošana nav ieteicama mātēm, kas baro bērnu ar krūti. Ja vēlaties barot bērnu ar krūti, ārsts var Jums ordinēt citas zāles, īpaši, ja Jūsu bērns ir tikko piedzimis (jaundzimušais) vai dzimis priekšlaicīgi.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Daži cilvēki, lietojot Cantar, var just nogurumu vai reiboni. Ja tā notiek ar Jums, nevadiet transportlīdzekļus un nelietojiet nekādus darbarīkus vai mehānismus.

Cantar satur laktozi, kas ir cukura veids. Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles konsultējieties ar ārstu.

3. Kā lietot CANTAR

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam. Ir svarīgi turpināt lietot Cantar katru dienu.

Cantar var lietot ēšanas laikā vai neatkarīgi no ēdienreizēm.

Norijiet tableti, uzdzerot ūdeni.

Centieties lietot tableti katru dienu vienā un tajā pašā laikā. Tas palīdzēs Jums atcerēties iedzert to.

Augsts asinsspiediens

Cantar parastā deva ir 8 mg vienu reizi dienā. Atkarībā no asinsspiediena atbildes reakcijas Jūsu ārsts šo devu var palielināt līdz 16 mg reizi dienā un pēc tam līdz 32 mg reizi dienā.

Dažiem pacientiem, piemēram, pacientiem ar aknu darbības traucējumiem, vai pacientiem, kas nesen zaudējuši ķermeņa šķidrumu, piemēram, vemšanas vai caurejas dēļ vai urīndzenošo līdzekļu lietošanas rezultātā, ārsts var parakstīt mazāku sākumdevu.

Dažiem pacientiem ar melnu ādas krāsu var būt samazināta atbildes reakcija uz šīm zālēm, ja tās lieto kā vienīgo līdzekli, un šādiem pacientiem var būt nepieciešama lielāka deva.

Sirds mazspēja

Cantar parastā sākumdeva ir 4 mg reizi dienā. Ārsts var palielināt devu, ar ne mazāk kā 2 nedēļu intervālu dubultojot devu līdz 32 mg reizi dienā. Cantar var lietot kopā ar citām zālēm sirds mazspējas ārstēšanai, un ārsts izlems, kāda veida ārstēšana Jums ir piemērota.

Lietošana bērniem un pusaudžiem ar augstu asinsspiedienu

Bērni vecumā no 6 līdz 18 gadiem

Ieteicamā sākuma deva ir 4 mg vienu reizi dienā.

Pacienti, kuru ķermeņa masa ir < 50 kg: pacientiem, kuriem asinsspiediena kontrole nav pietiekama, ārsts var nolemt devu palielināt līdz maksimums 8 mg vienu reizi dienā.

Pacienti, kuru ķermeņa masa ir ≥ 50 kg: pacientiem, kuriem asinsspiediena kontrole nav pietiekama, ārsts var nolemt devu palielināt līdz 8 mg vienu reizi dienā vai līdz 16 mg vienu reizi dienā.

Tableti var sadalīt vienādās devās.

Ja esat lietojis Cantar vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis Cantar vairāk nekā ārsts parakstījis, nekavējoties konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja esat aizmirsis lietot Cantar

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti. Vienkārši lietojiet nākamo devu, kā ierasts.

Ja pārtraucat lietot Cantar

Ja pārtraucat lietot Cantar, Jums atkal iespējama asinsspiediena paaugstināšanās. Tādēļ nepārtrauciet lietot Cantar, iepriekš nekonsultējoties ar ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ir svarīgi, lai Jūs zinātu, kādas šīs blakusparādības var būt.

Tūlīt pārtrauciet lietot Cantar un meklējiet medicīnisku palīdzību, ja Jums rodas jebkuras no tālāk minētajām alerģiskajām reakcijām:

apgrūtināta elpošana ar sejas, lūpu, mēles un/vai rīkles pietūkumu vai bez tā;

sejas, lūpu, mēles un/vai rīkles pietūkums, kas var būt par iemeslu apgrūtinātai rīšanai;

stipra ādas nieze (ar izsitumiem, kas paceļas virs ādas virsmas).

Cantar var samazināt leikocītu skaitu. Var būt samazināta Jūsu spēja pretoties infekcijai, un Jūs varat pamanīt nogurumu, infekciju vai drudzi. Ja tā notiek, pastāstiet to savam ārstam. Jūsu ārsts var veikt asinsanalīzes, lai pārbaudītu, vai Cantar jebkādā veidā ir ietekmējis Jūsu asinis (agranulocitoze).

Pārējās blakusparādības ir šādas.

Bieži (var rasties ne vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem)

Reibonis/galvas griešanās sajūta.

Galvassāpes.

Elpceļu infekcija.

Zems asinsspiediens. Tas var likt Jums zaudēt samaņu vai just reiboni.

Izmainīti asinsanalīžu rezultāti: palielināts kālija daudzums asinīs, jo īpaši, ja Jums jau ir nieru darbības traucējumi vai sirds mazspēja. Ja tas ir izteikts, Jūs varat novērot nogurumu, nespēku, neregulāru sirdsdarbību vai durstošu un dedzinošu sajūtu.

Ietekme uz nieru darbību, jo īpaši, ja Jums jau ir problēmas ar nierēm vai sirds mazspēja. Ļoti retos gadījumos var rasties nieru mazspēja.

Ļoti reti (var rasties ne vairāk kā 1 no 10 000 cilvēku)

Sejas, lūpu, mēles un/vai rīkles tūska.

Samazināts eritrocītu vai leikocītu skaits. Jūs varat pamanīt nogurumu, infekciju vai drudzi.

Ādas izsitumi, izsitumi ar uztūkumu (nātrene).

Nieze.

Klepus.

Muguras sāpes, sāpes locītavās un muskuļos.

Izmaiņas aknu darbībā, tostarp aknu iekaisums (hepatīts). Jūs varat pamanīt nogurumu, ādas un acu baltumu dzelti, kā arī gripai līdzīgus simptomus.

Slikta dūša.

Izmainīti asinsanalīžu rezultāti: samazināts nātrija daudzums asinīs. Ja tas ir izteikts, Jums var būt nespēks, enerģijas trūkums vai muskuļu krampji.

Nav zināmi (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

Caureja.

Papildu blakusparādības bērniem un pusaudžiem

Bērniem, kuriem ārstē augstu asinsspiedienu, novērotās blakusparādības ir līdzīgas pieaugušajiem, bet tās rodas biežāk. Kakla iekaisums ir ļoti bieži novērota parādība bērniem, kas nav ziņota par pieaugušajiem, arī iesnas, drudzi un paātrinātu sirdsdarbību bieži novēro bērniem, bet nav ziņots par pieaugušajiem.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv"www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt CANTAR

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera folijas pēc “EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30ºC. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Cantar satur

Aktīvā viela ir kandesartāna cileksetils.

Katra Cantar 16 mg tablete satur 16 mg kandesartāna cileksetila.

Citas sastāvdaļas ir preželatinizēta kukurūzas ciete, povidons K-30, karmelozes kalcija sāls, mikrokristāliskā celuloze (E460), laktozes monohidrāts, magnija stearāts, poloksamers 188 un sarkanais dzelzs oksīds (E172).

Cantar ārējais izskats un iepakojums

Cantar 16 mg ir sārtas kapsulas formas tabletes, 9,7 mm garas un 4,3 mm platas, ar dalījuma līniju un marķējumu “C | C” vienā pusē. Otrā tabletes pusē marķējums “16”. Tableti var sadalīt vienādās devās.

Cantar ir pieejamas OPA/Al/PVH – PVH/PVAC/Al/OPA blisteros iepakojumā pa 7, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 50 x 1 vienības (iepakojums slimnīcām), 56, 60, 84, 90, 98, 100, 250 un 300 tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Teva Pharma B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nīderlande

Ražotājs

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13, 4042 Debrecen

Ungārija

TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN229AG

Lielbritānija

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5, 2031 GA Haarlem

Nīderlande

Teva Operations Poland Sp. z o.o.

ul. Mogilska 80, 31-546, Krakow

Polija

TEVA PHARMA S.L.U.,

C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica, 50016 Zaragoza

Spānija

Merckle GmbH,

Ludwig-Merckle Strasse 3, 89143 Blaubeuren-Weiler

Vācija

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.)

Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb

Horvātija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Lielbritānija: Candesartan cilexetil 8/16 mg Tablets

Beļģija: Candesartan Teva 8/16 mg tabletten

Vācija: Candesartan-ratiopharm 8/16 mg

Igaunija: Cantar

Spānija: Candesartan Teva 8/16 mg comprimidos

Francija: Candesartan Teva 8/16 mg comprimé sécable

Īrija: Candesartan Teva 8/16 mg Tablets

Itālija: Candesartan Teva Italia

Luksemburga: Candesartan-ratiopharm 8/16 mg Tabletten

Latvija: Cantar 16 mg tabletes

Nīderlande: Candesartan cilexetil Teva 8/16 mg, tabletten

Portugāle: Candesartan Teva

Zviedrija: Candesartan Teva 8/16 mg tabletter

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 08/2018

SASKAŅOTS ZVA 20-09-2018

PAGE \* MERGEFORMAT 1

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Cantar 16 mg tabletes

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra tablete satur 16 mg kandesartāna cileksetila (Candesartanum cilexetili).

Palīgviela ar zināmu iedarbību:

Laktoze:

Katra 16 mg tablete satur 87,45 mg laktozes monohidrāta.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Tablete.

Sārtas kapsulas formas tabletes, 9,7 mm garas un 4,3 mm platas, ar dalījuma līniju un marķējumu “C | C” vienā pusē. Otra puse ir marķēta ar skaitli “16”. Tableti var sadalīt vienādās devās.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Cantar indicēts:

Esenciālas hipertensijas ārstēšanai pieaugušajiem.

Pieaugušu pacientu ar sirds mazspēju un kreisā kambara sistolisku disfunkciju (kreisā kambara izsviedes frakcija ≤ 40%) ārstēšanai, kad AKE inhibitori nav panesami, vai kā papildus terapija AKE inhibitoriem pacientiem ar simptomātisku sirds mazspēju, neskatoties uz optimālu ārstēšanu, kad mineralokortikoīdu receptoru antagonisti nav panesami (skatīt 4.2., 4.4., 4.5. un 5.1. apakšpunktu).

Esenciālas hipertensijas ārstēšanai bērniem un pusaudžiem no 6 līdz 18 gadiem.

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas hipertensijai

Ieteicamā sākuma deva un parastā uzturošā Cantar deva ir 8 mg vienu reizi dienā. Maksimālais antihipertensīvais efekts tiek sasniegts 4 nedēļu laikā. Dažiem pacientiem, kuriem asinsspiediens nav adekvāti kontrolēts, devu var palielināt līdz 16 mg vienu reizi dienā, līdz maksimālajai devai 32 mg vienreiz dienā. Cantar terapija ir jāpiemēro atkarībā no asinsspiedienu pazeminošā efekta. Cantar var nozīmēt arī ar citām asinsspiedienu pazeminošām zālēm (skatīt 4.3., 4.4., 4.5. un 5.1. apakšpunktu). Hidrohlortiazīda pievienošana ir pierādījusi papildus antihipertensīvo efektu ar dažādām Cantar devām.

Lietošana gados vecākiem pacientiem

Gados vecākiem pacientiem nav nepieciešams pielāgot sākuma devu.

Lietošana pacientiem ar intravaskulāro hipovolēmiju

Sākuma deva 4 mg jāpiemēro pacientiem ar hipotensijas risku, piemēram, pacientiem ar iespējamu intravaskulāro hipovolēmiju (skatīt arī 4.4. apakšpunktu).

Lietošana pacientiem ar nieru darbības traucējumiem

Sākuma deva pacientiem ar nieru darbības traucējumiem, ieskaitot hemodialīzes pacientus, ir 4 mg. Deva jātitrē atkarībā no atbildes reakcijas. Nav pietiekamas klīniskās pieredzes pacientiem ar ļoti smagas pakāpes vai galējiem nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss <15 ml/min). Skatīt 4.4. apakšpunktu.

Lietošana pacientiem ar aknu darbības traucējumiem

Pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem ieteicamā sākuma deva ir 4 mg vienu reizi dienā. Deva ir jāpielāgo atkarībā no atbildes reakcijas. Cantar ir kontrindicēts pacientiem ar smagas pakāpes aknu funkcijas traucējumiem un/vai holestāzi (skatīt 4.3. un 5.2. apakšpunktu).

Lietošana melnās rases pacientiem

Kandesartāna antihipertensīvā iedarbība melnās rases pacientiem ir vājāka. Līdz ar to, melnās rases pacientiem var būt nepieciešama biežāka Cantar un papildterapijas devas titrēšana asinsspiediena kontroles sasniegšanai nekā citu rasu pacientiem (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Bērni un pusaudži no 6 līdz 18 gadiem

Ieteicamā sākuma deva ir 4 mg vienu reizi dienā.

Pacienti, kuru ķermeņa masa ir < 50 kg: pacientiem, kuriem asinsspiediena kontrole nav pietiekama, devu var palielināt līdz 8 mg vienu reizi dienā.

Pacienti, kuru ķermeņa masa ir ≥ 50 kg: pacientiem, kuriem asinsspiediena kontrole nav pietiekama, devu var palielināt līdz 8 mg vienu reizi dienā un, ja nepieciešams, līdz 16 mg vienu reizi dienā (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Devas, kas lielākas par 32 mg, nav pētītas pediatriskiem pacientiem.

Maksimālā antihipertensīvā iedarbība tiek sasniegta 4 nedēļu laikā.

Bērniem ar iespējamu intravaskulāro hipovolēmiju (piemēram, pacienti, kuri lieto diurētiskus līdzekļus, īpaši, ja ir nieru darbības traucējumi) terapija ar kandesartānu jāuzsāk stingrā ārsta uzraudzībā, apsverot par ieteicamo devu mazākas sākuma devas lietošanu (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Kandesartāna iedarbība nav pētīta bērniem, kuriem glomerulārās filtrācijas ātrums ir mazāks par 30 ml/min/1,73 m2 (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Melnās rases pediatriskie pacienti

Kandesartāna antihipertensīvā iedarbība melnās rases pacientiem ir vājāka nekā citu rasu pacientiem (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Bērni līdz 6 gadu vecumam

Drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā no 1 līdz 6 gadiem, nav pierādīta. Pašlaik pieejamie dati aprakstīti 5.1. apakšpunktā, taču ieteikumus par devām nevar sniegt.

Kandesartāns ir kontrindicēts bērniem vecumā līdz 1 gadam (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Lietošana sirds mazspējas gadījumā

Parastā ieteicamā Cantar sākuma deva ir 4 mg vienu reizi dienā. Titrēšana līdz mērķa devai 32 mg (maksimālā deva) vienu reizi dienā vai līdz augstākajai panesamajai devai jāveic dubultojot devu ar vismaz divu nedēļu intervālu (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Novērtējot pacientus ar sirds mazspēju, vienmēr jāizvērtē nieru darbība, tostarp jāveic arī seruma kreatinīna un kālija kontrole. Cantar var lietot vienlaicīgi ar citiem medikamentiem sirds mazspējas ārstēšanai, ieskaitot AKE inhibitorus, beta-blokatorus, diurētiskos līdzekļus un uzpirkstītes preparātus vai šo zāļu kombinācijas. Cantar var lietot kopā ar AKE inhibitoru pacientiem ar simptomātisku sirds mazspēju, neskatoties uz optimālu standarta sirds mazspējas ārstēšanu, kad mineralokortikoīdu receptoru antagonisti nav panesami. AKE inhibitora, kāliju aizturoša diurētiskā līdzekļa un Cantar kombinācija nav ieteicama un ir pieļaujama tikai pēc rūpīgas iespējamā ieguvuma un riska izvērtēšanas (skatīt 4.4., 4.8. un 5.1. apakšpunktu).

Īpašas pacientu grupas

Nav nepieciešams pielāgot sākuma devu gados vecākiem pacientiem vai pacientiem ar intravaskulāro hipovolēmiju, nieru darbības traucējumiem vai viegliem un vidējiem aknu darbības traucējumiem.

Pediatriskā populācija

Cantar lietošanas drošums un efektivitāte sirds mazspējas ārstēšanā bērniem un pusaudžiem (jaunākiem par 18 gadiem) nav apstiprināta. Dati nav pieejami.

Lietošanas veids

Iekšķīgi.

Cantar jālieto 1 reizi dienā neatkarīgi no ēdienreizēm.

Kandesartāna biopieejamību uzturs neietekmē.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Otrais un trešais grūtniecības trimestris (skatīt 4.4. un 4.6. apakšpunktu).

Smagi aknu funkcijas traucējumi un/vai holestāze.

Bērni vecumā līdz 1 gadam (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Pacientiem ar cukura diabētu vai nieru darbības traucējumiem (GFĀ < 60 ml/min/1,73 m2) Cantar lietošana kopā ar aliskirēnu saturošām zālēm ir kontrindicēta (skatīt 4.5. un 5.1. apakšpunktu).

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Nieru darbības traucējumi

Līdzīgi kā ar citiem renīna-angiotensīna-aldosterona inhibitoriem, jutīgiem pacientiem var novērot izmaiņas nieru darbībā, lietojot Cantar.

Lietojot Cantar hipertensijas pacientiem ar pazeminātu nieru funkciju, ieteicams periodiski kontrolēt kālija un kreatinīna līmeni serumā. Lietošanas pieredze pacientiem ar ļoti smagiem vai galēji smagiem nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss <15 ml/min) ir nepietiekama. Šiem pacientiem Cantar jātitrē uzmanīgi, rūpīgi monitorējot asinsspiedienu.

Sirds mazspējas slimnieku novērtēšanā jāiekļauj periodiskas nieru darbības pārbaudes, īpaši vecākiem pacientiem virs 75 gadu vecuma un pacientiem ar nieru funkcijas traucējumiem. Titrējot Cantar devu, rekomendē monitorēt seruma kreatinīnu un kāliju. Sirds mazspējas klīniskajos pētījumos nebija iekļauti pacienti ar seruma kreatinīnu >265 μmol/L (>3 mg/dL).

Vienlaicīga AKE inhibitoru lietošana sirds mazspējas terapijā Lietojot Cantar kombinācijā ar AKE inhibitoru, var palielināties nevēlamo blakusparādību, it īpaši hipotensijas, hiperkaliēmijas un pavājinātas nieru funkcijas (ieskaitot akūtas nieru mazspējas) risks. Nav ieteicama arī trīskāršā kombinācija ar AKE inhibitoru, mineralokortikoīdu receptoru antagonistu un kandesartānu. Šo kombināciju lietošanu drīkst veikt vienīgi veselības aprūpes speciālista uzraudzībā un bieži un rūpīgi jākontrolē nieru funkcija, elektrolītu līmenis asinīs un asinsspiediens.

AKE inhibitorus un angiotensīna II receptoru blokatorus nedrīkst vienlaicīgi lietot pacientiem ar diabētisku nefropātiju.

Hemodialīze

Hemodialīzes laikā asinsspiediens var īpaši jutīgi reaģēt uz AT1 -receptoru blokādi sakarā ar

samazināto plazmas tilpumu un renīna-angiotensīna-aldosterona sistēmas aktivizēšanu. Tāpēc

hemodialīzes pacientiem Cantar jātitrē uzmanīgi, rūpīgi monitorējot asinsspiedienu.

Nieru artērijas stenoze

Citas renīna-angiotensīna-aldosterona sistēmu ietekmējošas zāles, piemēram, angiotensīnu

konvertējošā enzīma (AKE) inhibitori, pacientiem ar abpusēju nieru artēriju vai vienīgās nieres

artērijas stenozi var palielināt urīnvielas līmeni asinīs un kreatinīna līmeni serumā.

Nieru transplantācija

Nav pieredzes par Cantar lietošanu pacientiem, kam nesen izdarīta nieru pārstādīšana.

Hipotensija

Sirds mazspējas pacientiem Cantar lietošanas laikā var iestāties hipotensija. Tāpat kā lietojot citas vielas, kas iedarbojas uz renīna-angiotensīna-aldosterona sistēmu, hipotensija var rasties hipertensijas pacientiem ar intravaskulāru hipovolēmiju, kuri lieto diurētikas lielās devās. Uzsākot terapiju, jāievēro piesardzība un jācenšas novērst hipovolēmiju.

Anestēzija un ķirurģiska iejaukšanās

Anestēzijas un ķirurģiskas iejaukšanās laikā pacientiem, kuri lieto angiotensīna II antagonistus, renīna angiotensīna sistēmas blokādes dēļ var veidoties hipotensija. Ļoti reti hipotensija var būt izteikta un ir nepieciešams intravenozi ievadīt šķīdumus un/vai vazopresorus.

Aortas un mitrālā vārstuļa atveres stenoze (obstruktīva hipertrofiska kardiomiopātija)

Tāpat kā lietojot citus vazodilatatorus, īpaša piesardzība jāievēro pacientiem ar hemodinamiski

nozīmīgu aortas vai mitrālā vārstuļa atveres stenozi vai obstruktīvu hipertrofisku kardiomiopātiju.

Primārs hiperaldosteronisms

Pacienti ar primāru hiperaldosteronismu parasti nereaģē uz asinsspiedienu pazeminošiem

medikamentiem ar renīna angiotensīna sistēmu inhibējošu darbību. Tādēļ Cantar šiem pacientiem neiesaka.

Hiperkaliēmija

Pamatojoties uz citu renīna-angiotensīna-aldosterona sistēmu ietekmējošu zāļu lietošanas pieredzi, vienlaicīga Cantar lietošana ar kāliju aizturošiem diurētiskiem līdzekļiem, kālija piedevām, kāliju saturošiem sāls aizstājējiem vai citām kālija līmeni paaugstinošām zālēm (piemēram, heparīnu), var izraisīt kālija līmeņa palielināšanos serumā hipertensijas pacientiem.

Sirds mazspējas pacientiem var rasties hiperkaliēmija, lietojot Cantar. Ārstējot sirds mazspējas pacientus ar Cantar, ieteicama periodiska seruma kālija monitorēšana. AKE inhibitoru, kāliju aizturoša diurētiskā līdzekļa (piemēram, spironolaktona) un Cantar kombinācijas lietošana nav ieteicama un ir pieļaujama tikai pēc rūpīgas iespējamā ieguvuma un riska izvērtēšanas.

Renīna-angiotensīna-aldosterona sistēmas (RAAS) dubulta blokāde

Ir pierādījumi, ka vienlaicīga AKE inhibitoru, angiotensīna II receptoru blokatoru vai aliskirēna lietošana palielina hipotensijas, hiperkaliēmijas un pavājinātas nieru funkcijas (ieskaitot akūtu nieru mazspēju) risku. Tādēļ RAAS dubulta blokāde, lietojot kombinācijā AKE inhibitorus, angiotensīna II receptoru blokatorus vai aliskirēnu, nav ieteicama (skatīt 4.5. un 5.1. apakšpunktu).

Ja dubultu blokādi izraisoša ārstēšana ir absolūti nepieciešama, to drīkst veikt vienīgi veselības aprūpes speciālista uzraudzībā un bieži un rūpīgi jākontrolē nieru funkcija, elektrolītu līmenis asinīs un asinsspiediens.

AKE inhibitorus un angiotensīna II receptoru blokatorus nedrīkst vienlaicīgi lietot pacientiem ar diabētisku nefropātiju.

Vispārēji ieteikumi

Pacientiem, kam asinsvadu tonuss un nieru darbība galvenokārt ir atkarīga no renīna-angiotensīna- aldosterona sistēmas aktivitātes (piemēram, pacientiem ar smagu sastrēguma sirds mazspēju vai nieru slimību, tostarp nieru artērijas stenozi), vienlaicīga terapija ar medikamentiem, kas ietekmē šo sistēmu, bija saistīta ar akūtu hipotensiju, azotēmiju, oligūriju vai retos gadījumos – ar akūtu nieru mazspēju. Nevar noliegt līdzīgas iedarbības iespēju, lietojot AIIRA. Pacientiem ar koronāro sirds slimību vai išēmiskiem smadzeņu asinsrites traucējumiem, tāpat kā lietojot jebkuru citu antihipertensīvo līdzekli, pārmērīga asinsspiediena pazemināšana var izraisīt miokarda infarktu vai insultu.

Kandesartāna antihipertensīvo iedarbību var pastiprināt citas zāles, kas pazemina asinsspiedienu un kas ir izrakstītas kā antihipertensīvie līdzekļi vai arī paredzēti citu indikāciju ārstēšanai.

Cantar satur laktozi. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, Lapp laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.

Grūtniecība

Grūtniecības laikā nav ieteicams sākt AIIRA lietošanu. Pacientēm, kas plāno grūtniecību,

līdzšinējā AIIRA terapija jāmaina pret alternatīvu antihipertensīvu terapiju ar noteiktu drošuma profilu lietošanai grūtniecības laikā, ja vien turpmāka AIIRA lietošana netiek uzskatīta par būtisku. Tiklīdz ir diagnosticēta grūtniecība, AIIRA lietošana nekavējoties jāpārtrauc un, ja nepieciešams, jāsāk alternatīva terapija (skatīt 4.3. un 4.6. apakšpunktus).

Pediatriskā populācija, ieskaitot pacientus ar nieru darbības traucējumiem

Kandesartāna iedarbība nav pētīta bērniem, kuriem glomerulārās filtrācijas ātrums ir mazāks par 30 ml/min/1,73 m2 (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Bērniem ar iespējamu intravaskulāro hipovolēmiju (piemēram, pacientiem, kuri lieto diurētiskus līdzekļus, īpaši, ja ir nieru darbības traucējumi) terapija ar kandesartānu jāuzsāk stingrā ārsta uzraudzībā, apsverot par ieteicamo devu mazākas sākuma devas lietošanu (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Pacientēm, kurām ir sākušās menstruācijas, regulāri jānovērtē grūtniecības iespējamība. Viņām jāsniedz atbilstoša informācija un/vai jārīkojas, lai novērstu zāļu iedarbības risku grūtniecības laikā (skatīt 4.3. un 4.6. apakšpunktu).

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Vielas, kas pētītas klīniskos farmakokinētiskos pētījumos, ir hidrohlortiazīds, varfarīns, digoksīns, perorālie pretapaugļošanās līdzekļi (piemēram, etinilestradiols/levonorgestrols), glibenklamīds un nifedipīns. Klīniski nozīmīgas farmakokinētiskas mijiedarbības ar šīm zālēm nav konstatētas.

Vienlaicīga terapija ar kāliju aizturošiem diurētiskiem līdzekļiem, kālija piedevām, kāliju saturošiem sāls aizstājējiem vai citām kālija līmeni paaugstinošām zālēm (piem. heparīnu), var izraisīt kālija līmeņa palielināšanos serumā. Nepieciešama rūpīga kālija līmeņa kontrole serumā (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Lietojot vienlaikus litiju un AKE inhibitorus, ziņots par īslaicīgu litija seruma koncentrācijas un toksiskuma palielināšanos. Līdzīga iedarbība iespējama, lietojot AIIRA. Nav ieteicama vienlaicīga kandesartāna un litija lietošana. Ja šī kombinācija ir nepieciešama, jāveic rūpīga litija līmeņa kontrole serumā.

Ja AIIRA lieto vienlaicīgi ar nesteroīdiem pretiekaisuma līdzekļiem NSPL (piemēram, selektīvajiem COX-2 inhibitoriem, acetilsalicilskābi (>3g/dienā) un neselektīvajiem NSPL), var mazināties antihipertensīvā iedarbība.

Līdzīgi kā ar AKE inhibitoriem, vienlaicīga AIIRA un NSPL lietošana var palielināt nieru funkcijas pasliktināšanās risku, ieskaitot iespējamu akūtu nieru mazspēju, un seruma kālija līmeņa palielināšanos, īpaši pacientiem ar iepriekš pavājinātu nieru funkciju. Vienlaicīga lietošana jāizvēlas piesardzīgi, īpaši gados vecākiem pacientiem. Pacientiem jābūt adekvāti hidratētiem un jāapsver nieru funkciju uzraudzība vienlaicīgas terapijas uzsākšanas gadījumā un periodiski arī turpmāk.

Klīniskie dati liecina, ka renīna-angiotensīna-aldosterona sistēmas (RAAS) dubulta blokāde, lietojot kombinācijā AKE inhibitorus, angiotensīna II receptoru blokatorus vai aliskirēnu, ir saistīta ar palielinātu tādu nevēlamo blakusparādību, kā hipotensija, hiperkaliēmija un pavājināta nieru funkcija (ieskaitot akūtu nieru mazspēju), risku, salīdzinot ar vienu zāļu, kas ietekmē RAAS, lietošanu (skatīt 4.3., 4.4. un 5.1. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Mijiedarbības pētījumi veikti tikai pieaugušajiem.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Pirmajā grūtniecības trimestrī AIIRA lietošana nav ieteicama (skatīt 4.4. apakšpunktu). AIIRA lietošana ir kontrindicēta otrajā un trešajā grūtniecības trimestrī (skatīt 4.3. un 4.4. apakšpunktu).

Nav pārliecinošu epidemioloģisku pierādījumu par angiotensīna konvertējošā enzīma (AKE)

inhibitoru lietošanas teratogēniskuma risku grūtniecības pirmajā trimestrī, tomēr nedaudz paaugstinātu risku nevar izslēgt. Lai gan par angiotensīna II receptoru antagonistu (AIIRA) teratogēniskuma risku nav pieejami kontrolēti epidemioloģiski dati, šai zāļu grupai varētu būt līdzīgs risks. Pacientēm, kas plāno grūtniecību, līdzšinējā AIIRA terapija jāmaina pret alternatīvu antihipertensīvu terapiju ar vispāratzītu drošuma raksturojumu lietošanai grūtniecības laikā, ja vien turpmāka AIIRA lietošana netiek uzskatīta par būtisku. Tiklīdz ir diagnosticēta grūtniecība, AIIRA lietošana nekavējoties jāpārtrauc un, ja nepieciešams, jāsāk alternatīva terapija.

Ir zināms, ka ārstēšana ar AIIRA otrā un trešā grūtniecības trimestra laikā izraisa fetotoksiskumu (pavājinātas nieru funkcijas, oligohidramniju, galvaskausa pārkaulošanās kavēšanu) un neonatālu toksiskumu (nieru mazspēju, hipotensiju, hiperkaliēmiju) (skatīt 5.3. apakšpunktu). Ja, sākot ar otro grūtniecības trimestri, paciente lietojusi AIIRA, ieteicams veikt augļa nieru funkciju un galvaskausa ultraskaņas izmeklējumus. Zīdaiņi, kuru mātes lietojušas AIIRA, rūpīgi jāuzrauga hipotensijas riska dēļ (skatīt 4.3. un 4.4. apakšpunktu).

Barošana ar krūti

Tā kā informācija par Cantar lietošanu laikā, kad baro bērnu ar krūti, nav pieejama, Cantar lietošana šajā laikā nav ieteicama. Pacientēm ir jāordinē alternatīva terapija ar labāku vispāratzītu drošuma raksturojumu laikā, kad baro bērnu ar krūti, īpaši, barojot ar krūti jaundzimušo vai priekšlaicīgi dzimušu zīdaini.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Kandesartāna iedarbība uz spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus nav pētīta. Vadot transportlīdzekļus vai apkalpojot mehānismus, jāņem vērā, ka terapijas laikā ar Cantar var rasties reibonis vai nogurums.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Hipertensijas ārstēšana

Kontrolētos klīniskos pētījumos blakusparādības bija viegli izteiktas un īslaicīgas. Blakusparādību kopējais biežums nebija saistīts ar devu vai pacienta vecumu. Terapijas pārtraukšanas gadījumu skaits blakusparādību dēļ kandesartāna cileksetilam (3,1%) un placebo (3,2%) bija vienāds.

Kopējā klīnisko pētījumu analīzē tika novērotas sekojošas blakusparādības ar kandesartāna cileksetilu saskaņā ar blakusparādību sastopamības biežumu vismaz par 1% vairāk, lietojot kandesartāna cileksetilu nekā lietojot placebo. Visbiežāk ziņotie blakus efekti bija galvas reiboņi/ vertigo, galvassāpes un elpceļu infekcijas.

Tālāk tekstā apkopotas klīniskajos pētījumus un pēcreģistrācijas periodā novērotās blakusparādības.

Blakusparādību biežums klasificēts sekojoši: ļoti bieži (≥ 1/10) bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1000 līdz < 1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1000), ļoti reti (< 1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Infekcijas un infestācijas

Bieži: elpceļu infekcijas.

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Ļoti reti: leikopēnija, neitropēnija un agranulocitoze.

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Ļoti reti: hiperkaliēmija, hiponatriēmija.

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži: reibonis/vertigo, galvassāpes.

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Ļoti reti: klepus.

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Ļoti reti: slikta dūša.

Nav zināmi: caureja.

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Ļoti reti: paaugstināts aknu enzīmu līmenis, patoloģiska aknu darbība vai hepatīts

Ādas un zemādas audu bojājumi

Ļoti reti: angioedēma, izsitumi, nātrene, nieze.

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Ļoti reti: sāpes mugurā, artralģija, mialģija.

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

Ļoti reti: nieru bojājums, ieskaitot nieru mazspēju jutīgiem pacientiem (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Izmeklējumi

Parasti klīniski nozīmīgas ietekmes uz ikdienas laboratorisko izmeklējumu rezultātiem Cantar lietošanas laikā nebija. Kā citiem renīna-angiotensīna-aldosterona sistēmas inhibitoriem ir novērota neliela hemoglobīna samazināšanās. Pacientiem, kuri lieto Cantar, nav nepieciešama laboratorisko izmaiņu ikdienas novērošana. Tomēr pacientiem ar pavājinātu nieru darbību ieteicams periodiski kontrolēt kālija un kreatinīna līmeni serumā.

Pediatriskā populācija

Kandesartāna drošums tika uzraudzīts 255 bērniem un pusaudžiem (vecumā no 6 līdz 18 gadiem) ar hipertensiju 4 nedēļu ilgā klīniskās efektivitātes un 1 gadu ilgā atklātā pētījumā (skatīt 5.1. apakšpunktu). Gandrīz visās dažādajās orgānu sistēmās blakusparādību biežums bērniem klasificēts kā bieži vai retāk. Lai gan blakusparādību raksturs un smagums ir līdzīgs pieaugušajiem (skatīt iepriekš), bērniem un pusaudžiem visas nevēlamās blakusparādības tika novērotas biežāk, īpaši:

galvassāpes, reibonis un augšējo elpceļu infekcijas bērniem “ļoti bieži” (t. i., ≥ 1/10) un pieaugušajiem “bieži” (≥ 1/100 līdz < 1/10);

klepus bērniem “ļoti bieži” (t. i., ≥ 1/10) un pieaugušajiem “ļoti reti” (< 1/10 000);

izsitumi bērniem “bieži” (t. i., ≥ 1/100 līdz < 1/10) un pieaugušajiem “ļoti reti” (< 1/10 000);

hiperkaliēmija, hiponatriēmija un izmainīta aknu funkcija bērniem “retāk” (≥ 1/1000 līdz < 1/100) un pieaugušajiem “ļoti reti” (< 1/10 000);

sinusa aritmija, nazofaringīts un pireksija bērniem “bieži” (t. i., ≥ 1/100 līdz < 1/10) un mutes un rīkles sāpes bērniem “ļoti bieži” (t. i., ≥ 1/10), bet pieaugušajiem šādas nevēlamas blakusparādības nav aprakstītas. Tomēr šie traucējumi ir īslaicīgi un bērnībā plaši sastopami;

caureja “nav zināmi” (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Kopumā kandesartāna drošuma profils pediatriskiem pacientiem būtiski neatšķiras no drošuma profila pieaugušajiem.

Sirds mazspējas ārstēšana

Cantar blakusparādību raksturojums sirds mazspējas pacientiem bija saskaņā ar zāļu farmakoloģiju un pacientu veselības stāvokli. CHARM klīniskajā pētījumā salīdzinot kandesartānu devās līdz 32 mg (n=3,803) ar placebo (n=3,796), blakusparādību dēļ ārstēšanu pārtrauca 21,0% pacientu kandesartāna cileksetila grupā un 16,1% placebo grupā.

Visbiežāk novērotās blakusparādības bija hiperkaliēmija, hipotensija un nieru nepietiekamība.

Šīs blakusparādības bija biežāk sastopamas pacientiem vecākiem par 70 gadiem, diabēta slimniekiem vai pacientiem, kas saņēma citu zāļu , kas ietekmē renīna-angiotensīna–aldosterona sistēmu, sevišķi AKE inhibitorus un/vai spironolaktonu.

Tālāk tekstā apkopotas klīniskajos pētījumus un pēcreģistrācijas periodā novērotās blakusparādības.

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Ļoti reti: leikopēnija, neitropēnija un agranulocitoze.

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Bieži: hiperkaliēmija.

Ļoti reti: hiponatriēmija.

Nervu sistēmas traucējumi

Ļoti reti: reibonis, galvassāpes.

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Bieži: hipotensija.

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Ļoti reti: slikta dūša.

Nav zināmi: caureja.

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Ļoti reti: paaugstināts aknu enzīmu līmenis, patoloģiska aknu darbība vai hepatīts.

Ādas un zemādas audu bojājumi

Ļoti reti: angioedēma, izsitumi, nātrene, nieze.

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Ļoti reti: sāpes mugurā, artralģija, mialģija.

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

Bieži: Nieru bojājums, ieskaitot nieru mazspēju jutīgiem pacientiem (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Izmeklējumi

Biežākās blakusparādības pacientiem ar sirds mazspēju pēc Cantar lietošanas ir hiperkaliēmija un nieru nepietiekamība. Ieteicama periodiska kreatinīna un kālija līmeņa kontrole serumā (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv"www.zva.gov.lv.

4.9. Pārdozēšana

Simptomi

Ņemot vērā farmakoloģiskos apsvērumus, galvenā pārdozēšanas izpausme varētu būt simptomātiska hipotensija un reibonis. Atsevišķos pārdozēšanas gadījumos (ieņemot līdz 672 mg kandesartāna cileksetila) pacienti atveseļojās bez sarežģījumiem.

Terapija

Ja rodas simptomātiska hipotensija, jāsāk simptomātiska terapija un jākontrolē dzīvībai svarīgās

funkcijas. Pacients jānogulda uz muguras, paceļot kājas. Ja ar to nepietiek, plazmas tilpums jāpalielina ar infūziju, piemēram, ievadot izotonisku nātrija hlorīda šķīdumu. Ja nepieciešams, var lietot arī simpatomimētiskos līdzekļus.

Kandesartānu nevar izvadīt ar hemodialīzi.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Angiotensīna II receptoru antagonists

ATĶ kods: C09CA06.

Angiotensīns II ir renīna-angiotensīna-aldosterona sistēmas primāri vazoaktīvs hormons, kam ir būtiska nozīme hipertensijas, sirds mazspējas un citu sirds-asinsvadu sistēmas traucējumu patofizioloģijā. Tam ir arī svarīga loma mērķorgāna hipertrofijas un bojājuma patoģenēzē. Galveno angiotensīna II fizioloģisko iedarbību, piemēram, vazokonstrikciju, aldosterona stimulāciju, sāls un ūdens homeostāzes regulāciju un šūnu augšanas veicināšanu, nosaka 1. tipa (AT1) receptori.

Kandesartāna cileksetils ir priekšzāles piemērotas iekšķīgai lietošanai. Uzsūcoties kuņģa zarnu traktā pēc estera hidrolizēšanās, tas strauji pārvēršas par aktīvu vielu - kandesartānu. Kandesartāns ir angiotensīna II receptoru antagonists, kas darbojas selektīvi pret AT1 receptoriem, cieši saistoties un lēni disociējot no receptora. Tam nav agonista iedarbības.

Kandesartāns neinhibē AKE, kas pārvērš angiotensīnu I angiotensīnā II un noārda bradikinīnu. Tas neietekmē AKE un neveicina bradikinīna vai P vielas veidošanos. Kontrolētos klīniskos pētījumos, salīdzinot kandesartānu un AKE inhibitorus, pacientiem, kuri lietoja kandesartāna cileksetilu, klepus biežums bija mazāks. Kandesartāns nesaistās un nebloķē citu hormonu receptorus vai jonu kanālus, kas ir nozīmīgi kardiovaskulārā regulācijā. Angiotensīna II (AT1) receptoru antagonisms izraisa ar devu saistītu renīna, angiotensīna I un angiotensīna II līmeņa paaugstināšanos un aldosterona koncentrācijas pazemināšanos plazmā.

Hipertensija

Hipertensijas gadījumā kandesartāns rada devas atkarīgu, ilgstošu asinsspiediena samazināšanos. Antihipertensīvā darbība saistīta ar vispārējas perifēriskās pretestības mazināšanu bez reflektoriskas sirdsdarbības paātrināšanās. Nav datu par nopietnu vai pārmērīgu hipotensiju pēc pirmās devas lietošanas vai “atcelšanas fenomenu” pēc terapijas pārtraukšanas.

Pēc vienas kandesartāna cileksetila devas lietošanas antihipertensīvā darbība parasti sākas 2 stundu laikā. Turpinot ārstēšanu, maksimālā asinsspiediena pazemināšanās, lietojot jebkuru devu, parasti tiek sasniegta 4 nedēļu laikā un saglabājas ilgstošas ārstēšanas laikā.

Meta analīzē secināts, ka vidējais papildus efekts, devu palielinot no 16 mg uz 32 mg vienreiz dienā, bija neliels. Ņemot vērā individuālas atšķirības, dažiem pacientiem var sagaidīt lielāku efektu.

Kandesartāna cileksetila lietošana vienu reizi dienā nodrošina efektīvu un vienmērīgu asinsspiediena samazināšanos 24 stundas ar nelielu atšķirību starp maksimālo un minimālo efektu lietošanas starplaikā. Kandesartāna un losartāna antihipertensīvo efektu un panesamību salīdzināja divos randomizētos, dubultaklos pētījumos kopā 1 268 pacientiem ar vieglu un mērenu hipertensiju. Minimālais spiediena samazinājums (sistoliskais/diastoliskais) ar kandesartāna cileksetilu 32 mg vienreiz dienā bija 13,1/10,5 mmHg un 10,0/8,7 mmHg ar losartānu 100 mg vienreiz dienā (starpība asinsspiediena samazināšanā 3,1/1,8 mmHg, p<0,0001/p<0,0001).

Ja kandesartāna cileksetilu lieto kombinācijā ar hidrohlortiazīdu, asinsspiediena pazemināšanās ir izteiktāka. Pastiprināts antihipertensīvais efekts novērots kandesartāna cileksetilu lietojot vienlaicīgi ar hidrohlortiazīdu vai amlodipīnu, vai felodipīnu.

Zālēm, kas bloķē renīna-angiotensīna-aldosterona sistēmu, ir mazāk izteikta antihipertensīvā iedarbība uz melnās rases pacientiem (parasti zema renīna populācija). Tas attiecas arī uz kandesartāna iedarbību. Atklātā klīniskās pieredzes pētījumā, ārstējot ar kandesartānu 5156 pacientus ar diastolisku hipertensiju, asinsspiediena samazināšanās melnās rases pacientiem bija ievērojami mazāka nekā baltās rases pacientiem (14,4/10,3 mmHg pret 19,0/12,7 mmHg, p<0,0001/p<0,0001).

Kandesartāns pastiprina nieru asinsriti un neietekmē vai nepalielina glomerulārās filtrācijas ātrumu, bet samazina nieru asinsvadu pretestību un filtrācijas frakciju. 3 mēnešus ilgā klīniskā pētījumā ar pacientiem ar paaugstinātu asinsspiedienu un 2. tipa cukura diabētu un mikroalbuminūriju antihipertensīvā terapija ar kandesartāna cileksetilu samazināja albumīna izdali urīnā (albumīna/kreatinīna indeksu vidēji par 30%, 95% drošuma intervāls 15-42%). Nav pieejami dati par kandesartāna cileksetila ietekmi uz diabēta nefropātijas progresēšanu.

Kandesartāna cileksetila 8-16 mg (vidējā deva 12 mg) lietošanas reizi dienā ietekme uz

kardiovaskulāro saslimstību un mirstību tika izvērtēta randomizēta pētījuma laikā ar 4 937 gados vecākiem pacientiem (vecums 70-89 gadi, 21% bija 80 gadus veci un vecāki), kuriem bija viegla līdz mērena hipertensija, novērojot vidēji 3,7 gadu laikā (Pētījums par izziņu un prognozi gados vecākiem cilvēkiem). Pacienti saņēma kandesartāna cileksetilu vai placebo ar citu antihipertensīvu terapiju pēc vajadzības. Kandesartāna grupā asinsspiediens samazinājās no 166/90 uz 145/80 mmHg un kontroles grupā no 167/90 uz 149/82 mmHg. Nebija statistiski nozīmīgu atšķirību primārajā mērķa iznākumā, galvenajos kardiovaskulārajos rezultātos (kardiovaskulārā nāve, insults bez letāla iznākuma, miokarda infarkts bez letāla iznākuma). Kandesartāna grupā bija 26,7 gadījumi uz 1000 pacientiem gadā, savukārt kontroles grupā 30 gadījumi uz 1000 pacientiem gadā (relatīvais risks 0,89,95% CI 0,75 līdz 1,06; p=0,19).

Divos lielos nejaušinātos, kontrolētos klīniskajos pētījumos ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) un VA NEPHRON-D (The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes) tika pētīta AKE inhibitoru lietošana kombinācijā ar angiotensīna II receptoru blokatoriem.

ONTARGET pētījumā piedalījās pacienti, kuriem anamnēzē ir sirds-asinsvadu sistēmas vai cerebrovaskulāra slimība, vai 2. tipa cukura diabēts ar pierādījumiem par mērķorgāna bojājumu. VA NEPHRON-D pētījumā piedalījās pacienti ar 2. tipa cukura diabētu un diabētisku nefropātiju.

Šajos pētījumos nenovēroja nozīmīgu un labvēlīgu ietekmi uz nieru un/vai sirds-asinsvadu sistēmas iznākumiem un mirstību, savukārt novēroja palielinātu hiperkaliēmijas, akūtu nieru bojājumu un/vai hipotensijas rašanās risku, salīdzinot ar monoterapiju. Ņemot vērā šo zāļu līdzīgās farmakodinamiskās īpašības, šie rezultāti attiecināmi arī uz citiem AKE inhibitoriem un angiotensīna II receptoru blokatoriem.

Tādēļ AKE inhibitorus un angiotensīna II receptoru blokatorus nedrīkst vienlaicīgi lietot pacientiem ar diabētisku nefropātiju.

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) bija pētījums, kurā tika pētīts ieguvums no aliskirēna pievienošanas papildus standarta ārstēšanai ar AKE inhibitoru vai angiotensīna II receptoru blokatoru pacientiem ar 2. tipa cukura diabētu un hronisku nieru slimību, sirds-asinsvadu sistēmas slimību vai abām šīm slimībām kopā. Pētījums tika priekšlaicīgi pārtraukts palielināta nevēlamu iznākumu riska dēļ. Aliskirēna grupā, salīdzinot ar placebo grupu, skaitliski biežāk novēroja kardiovaskulāras nāves un insulta gadījumus, un aliskirēna grupā, salīdzinot ar placebo grupu, biežāk ziņoja par nevēlamām blakusparādībām un interesējošām nopietnām nevēlamām blakusparādībām (hiperkaliēmiju, hipotensiju un nieru darbības traucējumiem).

Sirds mazspēja

Terapija ar kandesartāna cileksetilu mazina mirstību un hospitalizāciju pacientiem ar hronisku sirds mazspēju un uzlabo simptomus pacientiem ar kreisā kambara sistolisko disfunkciju, kā tas norādīts programmā “Kandesartāna lietošana sirds mazspējas gadījumā - mirstības un saslimstības mazināšanās vērtējums” (CHARM).

Šī daudznacionālā, placebo kontrolētā, dubultaklā pētījuma programma pacientiem ar II – IV klases (pēc NYHA klasifikācijas) HSM sastāvēja no trim atsevišķiem pētījumiem: CHARM-Alternative (n = 2028) pacientiem ar KKIF≤40%, kuri netika ārstēti ar AKE inhibitoru nepanesamības dēļ, CHARM-Added (n = 2548) pacientiem ar KKIF≤40%, kuri tika ārstēti ar AKE inhibitoru, un CHARM-Preserved (n = 3023) pacientiem ar KKIF>40%. Pacienti ar optimālu sākotnēju terapiju tika nejaušināti izvēlēti lietot placebo vai kandesartāna cileksetilu (titrējot devas no 4 mg vai 8 mg reizi dienā līdz 32 mg reizi dienā vai augstākai panesamai devai, vidējā lietotā deva bija 24 mg) un turpināja terapiju vidēji 37,7 mēnešus. Pēc 6 terapijas mēnešiem 63% pacientu, kuri joprojām lietoja kandesartāna cileksetilu (89%), saņēma mērķa devu 32 mg.

Pētījumā CHARM-Alternative saliktais vērtētais raksturlielums attiecībā uz mirstību no sirds –

asinsvadu sistēmas patoloģijām vai pirmo hospitalizāciju sakarā ar HSM kandesartāna grupā bija ievērojami labāks nekā placebo grupā (HR (RA) = 0,77; 95 % CI 0,67 – 0,89; p < 0,001).

Tas atbilst relatīvā riska samazinājumam par 23 %. Lai nepieļautu kāda pacienta nāvi no sirds –

asinsvadu sistēmas patoloģijām vai hospitalizāciju sirds mazspējas ārstēšanai, 14 pacienti bija jāārstē visu pētījuma laiku. Lietojot kandesartānu, ievērojami uzlabojās arī saliktais vērtētais raksturlielums attiecībā uz jebkāda iemesla izraisītu nāvi vai pirmo hospitalizāciju sakarā ar HSM (HR = 0,80, 95 % CI 0,70 – 0,92, p = 0,001). 36,6 % kandesartāna grupas pacienti (95% CI: 33,7 % - 39.7) un 42% placebo grupas pacienti (42,7 % (95 % CI: 39,6 – 45,8) sasniedza šo mērķi, absolūtā starpība 6,0 % (95 % CI:10,3 – 1,8). Šo salikto vērtēto raksturlielumu gan mirstības, gan saslimstības (hospitalizācijas sakarā ar HSM) komponenti bija attiecināmi uz kandesartāna labvēlīgo iedarbību. Kandesartāna cileksetila terapijas rezultātā uzlabojās funkcionālais stāvoklis pēc NYHA klasifikācijas (p = 0,008).

Pētījumā CHARM- Added saliktais vērtētais raksturlielums attiecībā uz mirstību no sirds – asinsvadu sistēmas patoloģijām vai pirmo hospitalizāciju sakarā ar HSM kandesartāna grupā bija ievērojami labāki nekā placebo grupā (HR = 0,85, 95 % CI 0,75 – 0.96, p = 0,011). Tas atbilst relatīvā riska samazinājumam par 15 %. 37,9 % kandesartāna grupas pacienti (95 % CI: 35,2 - 40,6) un 42,3 % placebo grupas pacienti (95% CI: 39,6 – 45,1) sasniedza šo mērķi, absolūtā starpība 4,4 % (95 % CI: 8,2 – 0,6). Lai nepieļautu kāda pacienta nāvi no sirds – asinsvadu sistēmas patoloģijām vai hospitalizāciju sirds mazspējas ārstēšanai, 23 pacienti bija jāārstē visu pētījuma laiku. Lietojot kandesartānu, ievērojami uzlabojās arī saliktais vērtētais raksturlielums attiecībā uz jebkāda iemesla izraisītu nāvi vai pirmo hospitalizāciju sakarā ar HSM (HR = 0.87, 95 % CI 0,78 – 0,98, p = 0,021). Kandsartāna grupā 42,2 % pacienti (95 % CI: 39,5 t – 45,0) un placebo grupā 46.1 % pacienti (95 % CI: 43,4 – 48,9) sasniedz šo mērķi, absulūtā starpība 3,9 % (95 % CI: 7,8 – 0,1). Šo salikto vērtēto raksturlielumu gan mirstības, gan saslimstības komponenti bija attiecināmi uz kandesartāna labvēlīgo iedarbību. Kandesartāna cileksetila terapijas rezultātā uzlabojās funkcionālais stāvoklis pēc NYHA klasifikācijas (p = 0,020).

Pētījumā CHARM- Preserved statistiski nozīmīgs vērtēto raksturlielumu attiecībā uz mirstību no sirds – asinsvadu sistēmas patoloģijām vai pirmo hospitalizāciju sakarā ar HSM uzlabojums netika sasniegts (HR = 0,89, 95 % CI 0,77 – 1,03, p = 0,118).

Jebkāda iemesla izraisītus nāves gadījumus katrā no 3 CHARM pētījumiem analizējot atsevišķi, to biežums nebija statistiski nozīmīgs. Tomēr jebkāda iemesla izraisītus nāves gadījumu biežums tika vērtēts apvienotajās pētījumu CHARM-Alternative un CHARM-Added (HR=0.88, 95 % CI 0,79–0.98, p=0,018) un visu 3 pētījumu populācijās (HR = 0,91, 95% CI 0,83–1,00, p=0,055).

Kandesartāna labvēlīgā ietekme nemainījās atkarībā no vecuma, dzimuma un vienlaikus lietotām zālēm. Kandesartāns bija efektīvs arī pacientiem, kuri lietoja vienlaikus gan beta blokatorus, gan AKE inhibitorus, un terapijas guvums radās neatkarīgi no tā, vai pacienti lietoja AKE inhibitorus mērķa devā, kas ieteikta terapijas vadlīnijās.

Pacientiem ar hronisku sirds mazspēju (HSM) un kreisā kambara sistolisko disfunkciju (kreisā

kambara izsviedes frakcija, KKIF≤40%), kandesartāns mazina sistēmisko asinsvadu pretestību un spiedienu plaušu kapilārā tīklā, palielina renīna aktivitāti un angiotensīna II koncentrāciju plazmā un samazina aldosterona koncentrāciju.

Pediatriskā populācija – hipertensija

Kandesartāna antihipertensīvā iedarbība tika novērtēta 1 līdz 6 gadus un 6 līdz 17 gadus veciem bērniem ar hipertensiju divos nejaušinātos, dubultaklos, multicentru, 4 nedēļu dažādu devu pētījumos.

93 pacienti vecumā no 1 līdz 6 gadiem, no kuriem 74% bija nieru slimība, tika randomizēti perorālas kandesartāna cileksetila suspensijas saņemšanai 0,05, 0,20 vai 0,40 mg/kg vienu reizi dienā. Galvenā analīzes metode bija sistoliskā asinsspiediena (SAS) līknes izmaiņas atkarībā no devas. SAS un distoliskais asinsspiediens (DAS) pazeminājās 6,0/5,2 līdz 12,0/11,1 mmHg no sākotnējās vērtības un trīs kandesartāna cileksetila devām. Taču tā kā nebija placebo grupas, patiesā hipertensīvās iedarbības pakāpe paliek nenoteikta, un tāpēc ir grūti sniegt pārliecinošu ieguvuma/riska profila vērtējumu šajā vecuma grupā.

240 pacienti vecumā no 6 līdz 17 gadiem tika nejaušināti placebo, zemas, vidējas vai augstas kandesartāna cileksetila devas saņemšanai attiecībā 1 : 2 : 2 : 2. Bērni, kuru ķermeņa masa bija mazāka par 50 kg, saņēma 2, 8 vai 16 mg kandesartāna cileksetila vienu reizi dienā. Bērni, kuru ķermeņa masa bija lielāka par 50 kg, saņēma 4, 16 vai 32 mg kandesartāna cileksetila vienu reizi dienā. Kandesartāns kopējās devās samazināja SiSAS līdz 10,22 mmHg (p<0,0001) un SiDAS (p=0,0029) līdz 6,56 mmHg no sākotnējās vērtības. Arī placebo grupā tika novērots samazinājums par 3,667 mmHg SiSAS (p=0,0074) un 1,80 mmHg SiDAS (p=0,0992) no sākotnējās vērtības. Neskatoties uz lielo placebo ietekmi, visas atsevišķās kandesartāna devas (un visas kopējās devas) bija ievērojami pārākas par placebo. Maksimālais asinsspiediena samazinājums bērniem, kuru ķermeņa masa bija mazāka vai lielāka par 50 kg, tika sasniegts attiecīgi lietojot 8 mg vai 16 mg devas, un pēc tā iestājās plato fāze.

No iesaistītajiem 47% bija melnās rases pacienti un 29% – sieviešu dzimuma; vidējais vecums +/- standartnovirze bija 12,9 +/- 2,6 gadi. Bērniem vecumā no 6 līdz 17 gadiem tika novērota tendence, ka ietekme uz asinsspiedienu melnās rases pacientiem bija mazāk izteikta nekā citu rasu pacientiem.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās un izkliede

Pēc iekšķīgas lietošanas kandesartāna cileksetils tiek pārvērsts par aktīvu vielu - kandesartānu.

Kandesartāna vidējā absolūtā bioloģiskā pieejamība pēc perorālā kandesartāna cileksetila šķīduma lietošanas ir apmēram 40%. Tablešu zāļu formas relatīvā bioloģiskā pieejamība, salīdzinot ar tādu pašu perorālo šķīdumu, ir apmēram 34% ar ļoti nelielām svārstībām. Tādēļ aprēķinātā tabletes absolūtā bioloģiskā pieejamība ir 14%. Vidējā maksimālā koncentrācija serumā (Cmax) tiek sasniegta 3-4 stundas pēc tabletes ieņemšanas.

Kandesartāna koncentrācija serumā palielinās lineāri devas palielināšanai terapeitiskās devas robežās. Kandesartāna farmakokinētisko īpašību atšķirības dzimuma dēļ nav novērotas. Uzturs būtiski neietekmē kandesartāna laukumu zem seruma koncentrācijas un laika līknes (AUC).

Kandesartāns izteikti saistās ar plazmas olbaltumiem (vairāk nekā 99%). Kandesartāna šķietamais sadales tilpums ir 0,1 l/kg.

Kandesartāna biopieejamību uzturs neietekmē.

Biotransformācija un eliminācija

Kandesartāns galvenokārt metabolizējas neizmainītā veidā ar urīnu un žulti un tikai nedaudz metabolizējas aknās (CYP2C9). Pieejamie mijiedarbības pētījumi liecina, ka nav ietekmes uz CYP2C9 un CYP3A4. Pamatojoties uz datiem, kas iegūti in vitro, mijiedarbība in vivo varētu būt ar zālēm, kuru metabolisms atkarīgs no citohroma P450 izoenzīmu CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 vai CYP3A4 darbības. Kandesartāna terminālais pusperiods ir aptuveni 9 h. Pēc vairākkārtējas lietošanas zāļu uzkrāšanās nenotiek.

Kandesartāna kopējais plazmas klīrenss ir aptuveni 0,37 ml/min/kg, nieru klīrenss-aptuveni 0,19 ml/min/kg. Kandesartāna eliminācija caur nierēm notiek glomerulārās filtrācijas un aktīvas tubulārās sekrēcijas ceļā. Pēc radioaktīvi iezīmēta 14C-kandesartāna cileksetila perorālas lietošanas apmēram 26% no devas izdalījās ar urīnu kandesartāna veidā un 7% neaktīva metabolīta veidā, bet 56% no devas kandesartāna veidā un 10% neaktīva metabolīta veidā tika konstatēti izkārnījumos.

Īpašas pacientu grupas

Gados vecākiem pacientiem (pēc 65 gadu vecuma), salīdzinot ar jauniem cilvēkiem, ir palielināts gan kandesartāna Cmax, gan AUC attiecīgi par 50% un 80%. Tomēr asinsspiediena pazeminošā darbība, nozīmējot Cantar vienādās devās, neatšķīrās jauniem un vecākiem pacientiem (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem kandesartāna Cmax un AUC, lietojot atkārtoti, palielinājās attiecīgi par apmēram 50% un 70%, bet t1/2 nemainījās, salīdzinot ar pacientiem ar normālu nieru darbību. Attiecīgās izmaiņas slimniekiem ar smagas pakāpes nieru funkciju traucējumiem bija apmēram par 50% un 110%. Pacientiem ar smagas pakāpes nieru funkciju traucējumiem kandesartāna terminālais t1/2 bija apmēram divas reizes lielāks. Pacientiem, kuriem tiek veikta hemodialīze, kandesartāna AUC ir līdzīga kā pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem.

Divos pētījumos, abos iekļaujot pacientus ar vieglas vai vidēji smagas pakāpes aknu darbības traucējumiem kandesartāna AUC palielinājās apmēram par 20% vienā pētījumā un par 80% otrā (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Kandesartāna farmakokinētiskās īpašības tika novērtētas 1 līdz 6 gadus un 6 līdz 17 gadus veciem bērniem ar hipertensiju divos vienas devas farmakokinētikas pētījumos.

Vecuma grupā no 1 līdz 6 gadiem 10 bērni, kuru ķermeņa masa bija no 10 līdz 25 kg saņēma vienas reizes devu 0,2 mg/kg perorālas suspensijas veidā. Cmax un AUC korelācija ar vecumu vai ķermeņa masu netika novērota. Klīrensa dati netika iegūti, tāpēc iespējamā korelācija starp klīrensu un ķermeņa masu/vecumu šajā populācijā nav zināma.

Vecuma grupā no 6 līdz 17 gadiem, 22 bērni saņēma vienas reizes devu – 16 mg tableti. Cmax un AUC korelācija ar vecumu netika novērota. Taču šķiet, ka ķermeņa masa būtiski korelē ar Cmax (p=0,012) un AUC (p=0,011). Klīrensa dati netika iegūti, tāpēc iespējamā korelācija starp klīrensu un ķermeņa masu/vecumu šajā populācijā nav zināma.

Iedarbība bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem, bija līdzīga kā pieaugušajiem, kas saņēma tādu pašu devu.

Kandesartāna cileksetila farmakokinētiskās īpašības netika pētītas pediatriskiem pacientiem, kas jaunāki par 1 gadu.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Lietojot klīniski nozīmīgas devas, nekonstatēja patoloģisku sistēmisku vai mērķorgānu toksiskumu. Pirmsklīniskos drošuma pētījumos, lietojot augstas devas pelēm, žurkām, suņiem un pērtiķiem, kandesartāns ietekmēja nieres un eritrocītu raksturlielumus. Kandesartāns samazināja eritrocītu raksturlielumus (eritrocītu skaitu, hemoglobīnu, hematokrītu). Kandesartāns ietekmēja nieres (izraisot, piemēram, intersticiālu nefrītu, kanāliņu izplešanos, bazofīliskus kanāliņus; paaugstinot urīnvielas un kreatinīna koncentrāciju plazmā), kas varētu būt sekundāra ietekme hipotensīvas iedarbības izraisītas nieru perfūzijas pārmaiņu dēļ. Turklāt kandesartāns veicina jukstaglomerulāro šūnu hiperplāziju/ hipertrofiju. Uzskata, ka šīs izmaiņas rodas kandesartāna farmakoloģiskās darbības rezultātā. Jukstaglomerulāro šūnu hiperplāzija/ hipertrofija nav nozīmīga, lietojot kandesartānu cilvēkiem terapeitiskās devās.

Vēlīnā grūtniecības periodā ir novērota toksiska ietekme uz augli (skatīt 4.6. apakšpunktu).

Mutaģenēzes pētījumu rezultāti in vivo un in vitro liecina, ka kandesartānam nav mutagēnas vai klastogēnas iedarbības klīniskajā praksē. Nav datu par kanceroģenēzi.

Preklīniskajos pētījumos jaundzimušām un jaunām žurkām ar normālu arteriālo asinsspiedienu, kandesartāns izraisīja ķermeņa masas un sirds masas samazināšanos. Tiek uzskatīts, ka šo parādību cēlonis, tāpat kā pieaugušām žurkām, ir kandesartāna farmakoloģiskā iedarbība. Lietojot zemāko devu 10 mg/kg, kandesartāna iedarbība bija 12 – 78 reizes lielāka nekā konstatēta bērniem vecumā no 1 līdz 6 gadiem, kas saņēma kandesartāna cileksetilu 0,2 mg/kg, un 7 – 54 reizes lielāka nekā konstatēta bērniem vecumā no 6 līdz 17 gadiem, kas saņēma kandesartāna cileksetilu 16 mg devā. Tā kā šajos pētījumos netika noteikta deva, pie kuras iedarbību nenovēro, tad drošuma robeža ietekmei uz sirds masu un atradnes klīniskais nozīmīgums nav zināms.

Renīna-angiotensīna-aldosterona sistēmai ir izšķiroša nozīme augļa nieru attīstībai dzemdē. Ir pierādīts, ka renīna-angiotensīna-aldosterona sistēmas blokāde ļoti jaunām pelēm ir iemesls patoloģiskai nieru attīstībai. Zāļu, kas tieši ietekmē renīna-angiotensīna-aldosterona sistēmu, lietošana var ietekmēt nieru normālu attīstību. Tāpēc bērni, kas jaunāki par 1 gadu, nedrīkst saņemt kandesartānu (skatīt 4.3. apakšpunktu).

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Preželatinizēta kukurūzas ciete

Povidons K-30

Karmelozes kalcija sāls

Mikrokristāliskā celuloze (E460)

Laktozes monohidrāts

Magnija stearāts

Poloksamērs 188

Sarkanais dzelzs oksīds (E172)

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

2 gadi.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

OPA/Al/PVH – PVH/PVAC/Al/OPA blisteri.

Iepakojumi: 7, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 50 x 1 vienības (iepakojums slimnīcām), 56, 60, 84, 90, 98, 100, 250 un 300 tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Teva Pharma B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nīderlande

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

Reģ. Nr. 12-0177

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

26.06.2012.

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

03/2018

SASKAŅOTS ZVA 17-05-2018