Canocord

Tablete

Canocord 4 mg tabletes

Kartona kastīte, PVH/PVDH/Al blisteris, N14
Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.
Candesartanum cilexetilum

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI
Zāļu produkta identifikators

11-0303-01

Zāļu reģistrācijas numurs

11-0303

Ražotājs

TAD Pharma GmbH, Germany; KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

22-MAY-17

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

4 mg

Zāļu forma

Tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Canocord 4 mg tabletes

Canocord 8 mg tabletes

Canocord 16 mg tabletes

Canocord 32 mg tabletes

Candesartanum cilexetili

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Canocord un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Canocord lietošanas

Kā lietot Canocord

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Canocord

Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Canocord un kādam nolūkam to lieto

Jums izrakstītās zāles sauc Canocord. Canocord satur aktīvo vielu kandesartāna cileksetilu, kas pieder zāļu grupai, ko dēvē par angiotensīna II receptoru antagonistiem. Kandesartāna cileksetils atslābina un paplašina asinsvadus un izraisa asinsspiediena pazemināšanos. Tas arī atvieglo Jūsu sirds darbu pumpēt asinis uz visām ķermeņa daļām.

Šīs zāles lieto, lai:

ārstētu augstu asinsspiedienu (hipertensiju) pieaugušiem pacientiem, bērniem un pusaudžiem vecumā no 6 līdz <18 gadiem;

Canocord var lietot pieaugušu pacientu ar sirds mazspēju un samazinātu sirds muskuļa funkciju ārstēšanai, kuriem nav pielietojami angiotenzīna konvertējošā enzīma (AKE) inhibitori, vai kā papildus terapiju AKE inhibitoriem, kad simptomi saglabājas, neskatoties uz ārstēšanu, un nevar lietot mineralokortikoīdu receptoru antagonistus (MRA). (AKE inhibitori un MRA ir zāles, ko lieto sirds mazspējas ārstēšanai).

2. Kas Jums jāzina pirms Canocord lietošanas

Nelietojiet Canocord šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija pret kandesartāna cileksetilu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu,

ja esat grūtniece vairāk nekā 3 mēnešus. (Labāk izvairīties no Canocord lietošanas arī grūtniecības sākumā – sk. sadaļu par grūtniecību),

ja Jums ir smagi aknu funkcijas traucējumi un /vai holestāze (žults atteces traucējumi no žultspūšļa),

ja pacients ir bērns, kurš jaunāks par 1 gadu,

ja Jums ir cukura diabēts vai nieru darbības traucējumi un Jūs tiekat ārstēts ar aliskirēnu saturošām zālēm, ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai.

Ja neesat pārliecināts, vai kaut kas no tālāk minētā ir attiecināms uz Jums, pirms Canocord lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Canocord lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

ja Jums ir sirdsdarbības, aknu vai nieru darbības traucējumi, vai Jums tiek veikta dialīze;

ja Jums ir nesen veikta nieres transplantācija;

ja Jums pašreiz ir vemšana vai ja stipra vemšana ir bijusi nesenā pagātnē, vai ja Jums ir caureja;

ja Jums ir virsnieru dziedzera slimība, ko dēvē par Konna sindromu (to dēvē arī par primāru hiperaldosteronismu);

ja Jums ir zems asinsspiediens;

ja Jums jebkad ir bijis insults;

Jums obligāti jāpastāsta savam ārstam, ja domājat, ka Jums iestājusies (vai varētu iestāties) grūtniecība. Canocord lietošana nav ieteicama grūtniecības sākumā, bet to nedrīkst lietot pēc 3. grūtniecības mēneša, jo to lietošana šajā laikā var nodarīt būtisku kaitējumu Jūsu bērnam (sk. sadaļu par grūtniecību);

ja Jūs lietojat kādas no turpmāk minētajām zālēm, ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai:

AKE inhibitoru (piemēram, enalaprilu, lizinoprilu, ramiprilu), it īpaši, ja Jums ir ar diabētu saistīti nieru darbības traucējumi.

aliskirēnu

ja Jūs lietojat AKE inhibitoru kopā ar zālēm, kas pieder pie zāļu grupas, ko sauc par mineralokortikoīdu receptoru antagonistiem (MRA). Šīs zāles lieto sirds mazspējas ārstēšanai (skatīt „Citas zāles un Canocord”).

Jūsu ārsts var regulāri pārbaudīt Jūsu nieru funkcijas, asinsspiedienu un elektrolītu (piemēram, kālija) līmeni asinīs.

Skatīt arī informāciju apakšpunktā „Nelietojiet Canocord šādos gadījumos”.

Ja Jums ir minētie traucējumi, Jūsu ārsts var vēlēties biežāk tikties ar Jums, lai veiktu dažas pārbaudes.

Ja Jums paredzēta ķirurģiska operācija, pastāstiet ārstam vai zobārstam, ka lietojat Canocord. Tas

vajadzīgs tādēļ, ka Canocord, lietojot kombinācijā ar dažiem anestēzijas līdzekļiem, var pazemināt

asinsspiedienu.

Bērni un pusaudži

Kandesartāns ir pētīts bērniem. Sīkākai informācijai konsultējieties ar savu ārstu. Canocord nedrīkst lietot bērniem, kuri jaunāki par 1 gadu dēļ iespējamā riska saistībā ar nieru veidošanos.

Citas zāles un Canocord

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Canocord var ietekmēt dažu citu zāļu darbību, un dažas citas zāles var ietekmēt Canocord darbību. Ja Jūs lietojat noteiktas zāles, Jūsu ārstam laiku pa laikam var būt jāveic Jums asinsanalīzes.

Jo īpaši pastāstiet ārstam, ja lietojat kādas no tālāk minētajām zālēm:

citas zāles, kas palīdz pazemināt asinsspiedienu, tostarp beta blokatori, diazoksīds un AKE inhibitori, piemēram, enalaprils, kaptoprils, lizinoprils vai ramiprils.

nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi (NPL), piemēram, ibuprofēns, naproksēns vai diklofenaks, celekoksibs vai etorikoksibs (zāles, kas samazina sāpes un iekaisumu).

acetilsalicilskābe (ja lietojat vairāk nekā 3 g katru dienu) (zāles, kas samazina sāpes un iekaisumu).

kāliju saturoši uztura bagātinātāji vai sāls aizvietotāji (zāles, kas palielina kālija daudzumu Jūsu asinīs).

heparīns (zāles asins sašķidrināšanai).

urīndzenoši līdzekļi (diurētiskie līdzekļi).

litijs (zāles psihiskas dabas veselības traucējumu ārstēšanai).

Jūsu ārstam var būt nepieciešams mainīt Jūsu devu un/vai ievērot citus piesardzības pasākumus:

ja Jūs lietojat AKE inhibitoru vai aliskirēnu (skatīt arī informāciju apakšpunktā „Nelietojiet Canocord šādos gadījumos” un „Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”).

ja Jūs tiekat ārstēts ar AKE inhibitoru kopā ar citām noteiktām zālēm, ko lieto sirds mazspējas ārstēšanā, un ko sauc par mineralokortikoīdu receptoru antagonistiem (MRA) (piemēram, spironolaktons, eplerenons).

Canocord kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Jūs varat lietot Canocord ēšanas laikā vai neatkarīgi no ēdienreizes.

Ja Jums nozīmēts Canocord, pirms lietojat alkoholu, konsultējieties ar ārstu. Alkohola ietekmē Jūs varat zaudēt samaņu vai just reiboni.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu.

Grūtniecība

Pastāstiet ārstam, ja Jums ir (vai var iestāties) grūtniecība. Parasti Jūsu ārsts ieteiks Jums pārtraukt lietot Canocord, pirms iestājas grūtniecība vai tiklīdz Jūs uzzināt par grūtniecību, un ieteiks Jums lietot citas zāles Canocord vietā. Canocord neiesaka lietot grūtniecības sākumā, un to nedrīkst lietot pēc grūtniecības 3.mēneša, jo šīs zāles var nopietni kaitēt Jūsu mazulim, ja tās lieto pēc grūtniecības trešā mēneša.

Barošana ar krūti

Pastāstiet ārstam, ja barojat ar krūti bērnu vai gatavojaties to darīt. Canocord neiesaka lietot mātēm, kuras baro ar krūti bērnu, un Jūsu ārsts ieteiks citas zāles, ja vēlaties turpināt barošanu ar krūti, īpaši, ja Jūsu mazulis ir tikko dzimis vai dzimis priekšlaicīgi.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Dažiem pacientiem Canocord lietošana var izraisīt reiboni vai nogurumu. Ja tā notiek ar Jums, nevadiet transportlīdzekli un neapkalpojiet mehānismus.

Canocord satur laktozi, kas ir cukura veids. Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3. Kā lietot Canocord

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam. Ir svarīgi turpināt lietot Canocord katru dienu.

Jūs varat lietot Canocord ēšanas laikā vai neatkarīgi no tās.

Norijiet tableti, uzdzerot ūdeni.

Cenšaties lietot tableti vienā un tajā pašā laikā katru dienu. Tas Jums palīdzēs atcerēties par tabletes lietošanu. Tableti var sadalīt divās vienādās daļās.

Augstam asinsspiedienam:

Parastā kandesartāna deva ir 8 mg vienu reizi dienā. Jūsu ārsts devu var palielināt līdz 16 mg dienā vai līdz 32 mg dienā atkarībā no asinsspiediena izmaiņām.

Ja Jums ir nieru vai aknu funkciju traucējumi, vai nesen Jūs esat zaudējis daudz šķidruma, piemēram, Jums ir bijusi vemšana, caureja vai esat lietojis urīndzenošos līdzekļus, ārsts Jums var nozīmēt mazāku sākotnējo devu.

Dažiem melnās rases pārstāvjiem šāda veida zāļu iedarbība ir vājāka, ja tās lieto kā vienīgās zāles, tāpēc var būt nepieciešamība devu palielināt.

Lietošana bērniem un pusaudžiem ar paaugstinātu asinsspiedienu

Bērni vecumā no 6 līdz < 18 gadiem

Ietiecamā sākuma deva ir 4 mg vienu reizi dienā.

Pacientiem ar ķermeņa masu < 50 kg: dažiem pacientiem, kuru asinsspiediens netiek pietiekami kontrolēts, Jūsu ārsts var izlemt, ka devu nepieciešams palielināt līdz maksimāli 8 mg vienu reizi dienā.

Pacientiem ar ķermeņa masu > 50 kg: dažiem pacientiem, kuru asinsspiediens netiek pietiekami kontrolēts, Jūsu ārsts var izlemt, ka devu nepieciešams palielināt līdz 8 mg vienu reizi dienā vai 16 mg vienu reizi dienā.

Sirds mazspēja pieaugušajiem

Ieteicamā kandesartāna sākuma deva ir 4 mg dienā. Jūsu ārsts devu var palielināt, dubultojot to ik pa 2 nedēļām, līdz 32 mg dienā. Canocord var lietot kopā ar citām zālēm sirds mazspējas ārstēšanai, un Jūsu ārsts izvēlēsies Jums piemērotāko ārstēšanu.

Ja esat lietojis Canocord vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis vairāk Canocord nekā ārsts Jums parakstījis, nekavējoties konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Ja esat aizmirsis lietot Canocord

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti. Vienkārši lietojiet nākamo devu kā parasti.

Ja Jūs pārtraucat lietot Canocord

Ja pārtraucat lietot Canocord, Jums atkal iespējama asinsspiediena paaugstināšanās. Tādēļ nepārtrauciet lietot Canocord, iepriekš nekonsultējoties ar ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Ir svarīgi, lai Jūs zinātu, kādas šīs blakusparādības var būt.

Tūlīt pārtrauciet lietot Canocord un meklējiet medicīnisku palīdzību, ja Jums rodas jebkuras no tālāk minētajām alerģiskajām reakcijām:

apgrūtināta elpošana ar sejas, lūpu, mēles un/vai rīkles pietūkumu vai bez tā.

sejas, lūpu, mēles un/vai rīkles pietūkums, kas var būt par iemeslu apgrūtinātai rīšanai.

stipra ādas nieze (ar paceltiem izsitumiem).

Canocord var samazināt leikocītu skaitu. Var būt samazināta Jūsu spēja pretoties infekcijai un Jūs varat pamanīt nogurumu, infekciju vai drudzi. Ja tā notiek, pastāstiet to savam ārstam. Jūsu ārsts var veikt asinsanalīzes, lai pārbaudītu, vai Canocord jebkādā veidā ir ietekmējis Jūsu asinis (agranulocitoze).

Citas iespējamās blakusparādības ir šādas:

Bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem)

Reiboņa/galvas griešanās sajūta.

Galvassāpes.

Elpceļu infekcijas.

Zems asinsspiediens. Tas Jums var izraisīt ģīboni vai reiboni.

Izmainīti asins analīžu rezultāti: palielināts kālija daudzums asinīs, īpaši, ja Jums jau ir problēmas ar nierēm vai sirds mazspēja. Ja kālija līmenis ir ievērojami palielināts, Jūs varat novērot nogurumu, nespēku, neregulāru sirdsdarbību vai durstošu un dedzinošu sajūtu.

Nieru darbības pasliktināšanās, īpaši, ja Jums jau ir nieru darbības traucējumi vai sirds mazspēja. Ļoti retos gadījumos var izraisīt nieru mazspēju.

Ļoti reti (var skart līdz 1 no 10 000 cilvēkiem)

Sejas, lūpu, mēles un/vai rīkles pietūkums.

Var rasties Jūsu sarkano vai balto asins šūnu izmaiņas. Jūs varat pamanīt nogurumu, infekciju vai gripai līdzīgus simptomus.

Izsitumi, nātrene.

Nieze.

Muguras sāpes, muskuļu vai locītavu sāpes.

Izmaiņas aknu darbībā, tostarp aknu iekaisums (hepatīts). Jūs varat pamanīt nogurumu, ādas un acu baltumu dzelti, kā arī gripai līdzīgus simptomus.

Klepus.

Slikta dūša.

Izmainīti asins analīžu rādītāji: samazināts nātrija daudzums asinīs. Ja tā līmenis ir ļoti zems, Jums var būt nespēks, enerģijas trūkums vai muskuļu krampji.

Nav zināmi (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

Caureja.

Ārstējot paaugstinātu asinsspiedienu bērniem, blakusparādības šķiet līdzīgas tām, kas novērotas pieaugušajiem, bet tās rodas biežāk. Bērniem ļoti bieža blakusparādība ir kakla iekaisums, kas netiek novērota pieaugušajiem, un iesnas, drudzis un paātrināta sirdsdarbība ir biežas blakusparādības bērniem, bet tās nenovēro pieaugušajiem.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Canocord

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc „EXP:”.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un informācija

Ko Canocord satur

Aktīvā viela ir kandesartāna cileksetils. Katra tablete satur 4 mg, 8 mg, 16 mg vai 32 mg kandesartāna cileksetila.

Citas sastāvdaļas ir laktozes monohidrāts, kukurūzas ciete, makrogols 8000, hidroksilpropilceluloze, karmelozes kalcija sāls, magnija stearāts, sarkanais dzelzs oksīds (E172) (tikai 8 mg, 16 mg, 32 mg tabletēs).

Canocord ārējais izskats un iepakojums

4 mg tabletes ir apaļas, baltas, nedaudz abpusēji izliektas, diametrā 7 mm, ar dalījuma līniju vienā pusē un nošķeltām malām.

8 mg tabletes ir apaļas, gaiši rozā krāsā, nedaudz abpusēji izliektas, diametrā 7 mm, ar dalījuma līniju vienā pusē un nošķeltām malām.

16 mg tabletes ir apaļas, gaiši rozā krāsā, nedaudz abpusēji izliektas, diametrā 7 mm, ar dalījuma līniju vienā pusē un nošķeltām malām.

32 mg tabletes ir apaļas, gaiši rozā krāsā, nedaudz abpusēji izliektas, diametrā 9 mm, ar dalījuma līniju vienā pusē un nošķeltām malām.

Tabletes var sadalīt divās vienādās devās.

Pieejamas blisteros pa 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90 vai 98 tabletēm kastītēs.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

Ražotāji:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

TAD Pharma GmBH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Vācija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Dalībvalsts nosaukums

Zāļu nosaukums

Vācija

Candesartan Krka 4, 8, 16, 32 mg Tabletten

Slovēnija

Candecor 4, 8, 16, 32 mg Tablete

Polija

Karbis

Bulgārija

Karbis 4, 8, 16, 32 mg Tablets

Rumānija

Karbis 4, 8, 16, 32 mg Comprimate

Kipra

Candesartan TAD 16, 32 mg Tablets

Grieķija

Candesartan TAD 16, 32 mg Tablets

Čehija

Canocord 4 / 8 / 16 / 32 mg

Igaunija

Canocord 4 / 8 / 16 / 32 mg

Lietuva

Canocord 4 / 8 / 16 / 32 mg tabletės

Latvija

Canocord 4 / 8 / 16 / 32 mg tabletes

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 04/2018

SASKAŅOTS ZVA 26-07-2018

PAGE

DOCPROPERTY object_name \* MERGEFORMAT SmPCPIL111796_1

DOCPROPERTY mp_first_effective_date \* MERGEFORMAT 26.04.2018 – Updated: DOCPROPERTY mp_updated_effective_date \* MERGEFORMAT 26.04.2018

Page PAGE 1 of NUMPAGES 6

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Canocord 4 mg tabletes

Canocord 8 mg tabletes

Canocord 16 mg tabletes

Canocord 32 mg tabletes

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra tablete satur 4 mg kandesartāna cileksetila (Candesartanum cilexetili).

Katra tablete satur 8 mg kandesartāna cileksetila (Candesartanum cilexetili).

Katra tablete satur 16 mg kandesartāna cileksetila (Candesartanum cilexetili).

Katra tablete satur 32 mg kandesartāna cileksetila (Candesartanum cilexetili).

Palīgviela ar zināmu iedarbību:

4 mg tabletes

8 mg tabletes

16 mg tabletes

32 mg tabletes

Laktoze

88,73 mg

84,93 mg

77,33 mg

154,66 mg

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Tablete

4 mg tabletes ir apaļas, baltas, nedaudz abpusēji izliektas, diametrā 7 mm, ar dalījuma līniju vienā pusē un nošķeltām malām.

8 mg tabletes ir apaļas, gaiši rozā krāsā, nedaudz abpusēji izliektas, diametrā 7 mm, ar dalījuma līniju vienā pusē un nošķeltām malām.

16 mg tabletes ir apaļas, gaiši rozā krāsā, nedaudz abpusēji izliektas, diametrā 7 mm, ar dalījuma līniju vienā pusē un nošķeltām malām.

32 mg tabletes ir apaļas, gaiši rozā krāsā, nedaudz abpusēji izliektas, diametrā 9 mm, ar dalījuma līniju vienā pusē un nošķeltām malām.

Tabletes var sadalīt divās vienādās devās.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Canocord ir paredzēts lietošanai:

primāras (esenciālas) hipertensijas ārstēšana pieaugušajiem.

hipertensijas ārstēšana bērniem un pusaudžiem no 6 līdz <18 gadu vecumam.

pieaugušu pacientu ar sirds mazspēju un kreisā kambara sistolisku disfunkciju (kreisā kambara izsviedes frakcija ≤ 40%) ārstēšanai, kad AKE inhibitori nav panesami, vai kā papildus terapija AKE inhibitoriem pacientiem ar simptomātisku sirds mazspēju, neskatoties uz optimālu ārstēšanu, kad mineralokortikoīdu receptoru antagonisti nav panesami (skatīt 4.2., 4.4., 4.5. un 5.1. apakšpunktu).

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas hipertensijai

Ieteicamā Canocord sākuma deva un parastā uzturošā deva ir 8 mg vienu reizi dienā.

Maksimālā iedarbība tiek sasniegta 4 nedēļu laikā pēc terapijas sākšanas. Dažiem pacientiem, kuru asinsspiediena kontrole nav pietiekama, devu var palielināt līdz 16 mg vienu reizi dienā līdz maksimālajai devai 32 mg vienreiz dienā. Terapija ir jāpiemēro atkarībā no asinsspiedienu pazeminošā efekta.

Canocord var lietot kopā ar citiem antihipertensīviem līdzekļiem (skatīt 4.3., 4.4., 4.5. un 5.1. apakšpunktu). Dažādām Canocord devām pievienojot hidrohlortiazīdu, tiek panākta papildus antihipertensīvā iedarbība.

Gados vecāki pacienti

Gados vecākiem pacientiem nav nepieciešams pielāgot sākuma devu.

Pacienti ar intravaskulāro hipovolēmiju

Sākuma deva 4 mg jāpiemēro pacientiem ar hipotensijas risku, piemēram, pacientiem ar iespējamu intravaskulāro hipovolēmiju (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Sākuma deva pacientiem ar nieru darbības traucējumiem, ieskaitot hemodialīzes pacientus, ir 4 mg.

Deva jātitrē atkarībā no atbildes reakcijas. Nav pietiekamas klīniskās pieredzes pacientiem ar ļoti smagas pakāpes nieru darbības traucējumiem vai nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss <15 ml/min) (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem ieteicamā sākuma deva ir 4 mg dienā. Deva ir jāpielāgo atkarībā no klīniskā efekta. Canocord ir kontrindicēts pacientiem ar smagas pakāpes aknu funkcijas traucējumiem un/vai holestāzi (skatīt 4.3. un 5.2. apakšpunktu).

Melnās rases pacienti

Kandesartāna antihipertensīvā iedarbība melnās rases pacientiem ir vājāka nekā baltās rases pacientiem. Līdz ar to, melnās rases pacientiem var būt nepieciešama biežāka Canocord un papildterapijas devas titrēšana asinsspiediena kontroles sasniegšanai nekā baltās rases pacientiem (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Bērni un pusaudži no 6 līdz <18 gadu vecumam:

ieteicamā sākumdeva ir 4 mg vienu reizi dienā.

Pacientiem, kuru ķermeņa masa ir <50 kg: pacientiem, kam neizdodas pienācīgi kontrolēt asinsspiedienu, devu var palielināt maksimāli līdz 8 mg vienu reizi dienā.

Pacientiem, kuru ķermeņa masa ir ≥50 kg: dažiem pacientiem, kam neizdodas pienācīgi kontrolēt asinsspiedienu, devu var palielināt līdz 8 mg vienu reizi dienā un pēc tam, ja nepieciešams, līdz 16 mg vienu reizi dienā (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Devas virs 32 mg pediatriskajiem pacientiem nav pētītas.

Maksimālais antihipertensīvais efekts tiek sasniegts 4 nedēļu laikā.

Bērniem, kam ir iespējams intravaskulārā šķidruma zudums (piemēram, pacientiem, kas tiek ārstēti ar diurētiskajiem līdzekļiem, īpaši nieru darbības traucējumu gadījumā), ārstēšana ar Canocord jāuzsāk stingrā medicīniskā uzraudzībā, un jāapsver iespēja lietot par parasto sākumdevu mazāku sākumdevu (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Canocord nav pētīts bērniem, kuriem glomerulārās filtrācijas ātrums ir mazāks par 30 ml/min/1,73m2 (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Melnās rases pediatriskie pacienti

Kandesartāna antihipertensīvā iedarbība melnās rases pacientiem ir vājāka nekā citu rasu pacientiem (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Bērni no 1 līdz <6 gadu vecumam

Drošums un efektivitāte 1 līdz <6 gadiem veciem bērniem nav pierādīta. Pašreiz pieejamie dati ir aprakstīti 5.1. apakšpunktā, taču ieteikumus par devām sniegt nav iespējams.

Canocord ir kontrindicēts bērniem līdz 1 gada vecumam (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Devas sirds mazspējai

Ieteicamā Canocord sākuma deva ir 4 mg vienu reizi dienā. Titrēšana līdz mērķa devai 32 mg vienu

reizi dienā (maksimālā deva) vai augstākajai pieļaujamai devai jāveic, dubultojot devu ar vismaz divu nedēļu intervālu (skatīt 4.4. apakšpunktu). Novērtējot pacientus ar sirds mazspēju, vienmēr jāizvērtē nieru darbība, tostarp jāveic arī seruma kreatinīna un kālija kontrole. Canocord var lietot kopā ar citu sirds mazspējas terapiju, ieskaitot AKE inhibitoriem, beta blokatoriem, diurētiskajiem līdzekļiem un uzpirkstītes preparātiem, vai šo zāļu kombināciju. Canocord var lietot kopā ar AKE inhibitoru pacientiem ar simptomātisku sirds mazspēju, neskatoties uz optimālu standarta sirds mazspējas ārstēšanu, kad mineralokortikoīdu receptoru antagonisti nav panesami. AKE inhibitora, kāliju aizturoša diurētiskā līdzekļa un Canocord kombinācija nav ieteicama un vajadzētu apsvērt tikai pēc rūpīgas iespējamā riska un ieguvumu izvērtēšanas (skatīt 4.4., 4.8. un 5.1. apakšpunktu).

Īpašas pacientu grupas

Nav nepieciešams pielāgot sākuma devu gados vecākiem pacientiem vai pacientiem ar intravaskulāro hipovolēmiju vai nieru darbības traucējumiem, vai viegliem un vidējiem aknu darbības traucējumiem.

Pediatriskā populācija

Canocord lietošanas drošība un efektivitāte bērniem līdz 18 gadu vecumam hipertensijas un sirds mazspējas ārstēšanai nav apstiprināta. Nav pieejami dati.

Lietošanas veids

Iekšķīga lietošana

Canocord jālieto 1 reizi dienā neatkarīgi no ēdienreizēm.

Kandesartāna biopieejamību uzturs neietekmē.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Otrais un trešais grūtniecības trimestris (skatīt 4.4. un 4.6. apakšpunktu).

Smagi aknu darbības traucējumi un/vai holestāze.

Bērni līdz 1 gada vecumam (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Pacientiem ar cukura diabētu vai nieru darbības traucējumiem (GFĀ < 60 ml/min/1,73 m2) [Zāļu nosaukums] lietošana kopā ar aliskirēnu saturošām zālēm ir kontrindicēta (skatīt 4.5. un 5.1. apakšpunktu).

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Nieru darbības traucējumi

Līdzīgi kā ar citiem renīna-angiotensīna-aldosterona inhibitoriem, jutīgiem pacientiem var novērot izmaiņas nieru darbībā, lietojot Canocord.

Lietojot Canocord hipertensijas pacientiem ar pazeminātu nieru funkciju, ieteicams periodiski kontrolēt kālija un kreatinīna līmeni serumā. Lietošanas pieredze pacientiem ar ļoti un galēji smagiem nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss <15 ml/min) ir nepietiekama. Šiem pacientiem Canocord jātitrē uzmanīgi, rūpīgi monitorējot asinsspiedienu.

Sirds mazspējas slimnieku novērtēšanā jāiekļauj periodiskas nieru darbības pārbaudes, īpaši pacientiem virs 75 gadu vecuma un pacientiem ar nieru funkciju traucējumiem. Titrējot Canocord devu, rekomendē monitorēt seruma kreatinīnu un kāliju. Sirds mazspējas klīniskajos pētījumos nebija iekļauti pacienti ar seruma kreatinīnu >265 μmol/L (>3 mg/dl).

Lietošana pediatriskajiem pacientiem, arī pacientiem ar nieru darbības traucējumiem

Kandesartāns nav pētīts bērniem, kam glomerulārās filtrācijas ātrums ir mazāks par 30 ml/min/1,73m2 (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Sirds mazspējas vienlaikus terapija ar AKE inhibitoriem

Lietojot Canocord kombinācijā ar AKE inhibitoru var palielināties nevēlamo blakusparādību, it īpaši hipotensijas, hiperkaliēmijas un pavājinātas nieru funkcijas (ieskaitot akūtas nieru mazspējas) risks. Nav ieteicama arī trīskāršā kombinācija ar AKE inhibitoru, mineralokortikoīdu receptoru antagonistu un kandesartānu. Šo kombināciju lietošanu drīkst veikt vienīgi veselības aprūpes speciālista uzraudzībā un bieži un rūpīgi jākontrolē nieru funkcija, elektrolītu līmenis asinīs un asinsspiediens.

AKE inhibitorus un angiotenzīna II receptoru blokatorus nedrīkst vienlaicīgi lietot pacientiem ar diabētisku nefropātiju.

Hemodialīze

Hemodialīzes laikā asinsspiediens var īpaši jutīgi reaģēt uz AT 1-receptoru blokādi sakarā ar samazināto plazmas tilpumu un renīna-angiotensīna-aldosterona sistēmas aktivizēšanu. Tāpēc hemodialīzes pacientiem Canocord jātitrē uzmanīgi, rūpīgi monitorējot asinsspiedienu.

Nieru artērijas stenoze

Citas renīna-angiotensīna-aldosterona sistēmu ietekmējošas zāles, tostarp arī angiotensīna II receptoru antagonisti (AIIRA), pacientiem ar abpusēju nieru artēriju vai vienīgās nieres artērijas stenozi var palielināt urīnvielas līmeni asinīs un kreatinīna līmeni serumā.

Nieru pārstādīšana

Nav pieredzes par Canocord lietošanu pacientiem, kam nesen izdarīta nieru pārstādīšana.

Hipotensija

Sirds mazspējas pacientiem Canocord lietošanas laikā var iestāties hipotensija. Tā var rasties arī hipertensijas pacientiem ar intravaskulāru hipovolēmiju, kuri lieto diurētiķus lielās devās. Uzsākot terapiju, jāievēro piesardzība un jācenšas novērst hipovolēmiju.

Bērniem, kam ir iespējams intravaskulārā šķidruma zudums (piemēram, pacientiem, kas tiek ārstēti ar diurētiskajiem līdzekļiem, īpaši nieru darbības traucējumu gadījumā), ārstēšana ar Canocord jāuzsāk stingrā medicīniskā uzraudzībā, un jāapsver iespēja izmantot mazāku sākumdevu (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Anestēzija un ķirurģija

Anestēzijas un ķirurģiskas iejaukšanās laikā pacientiem, kuri lieto angiotensīna II antagonistus, renīna-angiotensīna sistēmas blokādes dēļ var veidoties hipotensija. Ļoti reti hipotensija var būt izteikta un ir nepieciešams intravenozi ievadīt šķīdumus un/vai vazopresorus.

Aortas atveres un mitrālā vārstuļa stenoze (obstruktīva hipertrofiska kardiomiopātija)

Tāpat kā lietojot citus vazodilatatorus, īpaša piesardzība jāievēro pacientiem ar hemodinamiski nozīmīgu aortas atveres vai mitrālā vārstuļa stenozi vai obstruktīvu hipertrofisku kardiomiopātiju.

Primārs hiperaldosteronisms

Pacienti ar primāru hiperaldosteronismu parasti nereaģē uz asinsspiedienu pazeminošiem medikamentiem ar renīna angiotensīna sistēmu inhibējošu darbību. Tādēļ Canocord šiem pacientiem neiesaka.

Hiperkaliēmija

Vienlaicīga Canocord lietošana ar kāliju aizturošiem diurētiskiem līdzekļiem, kālija piedevām, kāliju saturošiem sāls aizstājējiem vai citām kālija līmeni paaugstinošām zālēm (piemēram, heparīnu), var izraisīt kālija līmeņa palielināšanos serumā hipertensijas pacientiem. Nepieciešamīgas gadījumā jāveic kālija līmeņa noteikšana.

Sirds mazspējas pacientiem var rasties hiperkaliēmija, lietojot Canocord. Ārstējot sirds mazspējas pacientus ar Canacord, ieteicama periodiska seruma kālija monitorēšana. AKE inhibitoru, kāliju aizturoša diurētiskā līdzekļa (piem., spironolaktona) un Canocord kombinācijas lietošana nav ieteicama un ir pieļaujama tikai pēc rūpīgas iespējamā ieguvuma un riska izvērtēšanas.

Grūtniecība

Grūtniecības laikā sākt terapiju ar AIIRA nav atļauts. Ja vien turpmāka ārstēšana ar AIIRA nav uzskatāma par neaizstājamu, pacientēm, kuras plāno grūtniecību, ir jāpāriet uz alternatīvu hipertensijas terapiju ar preparātiem, attiecībā uz kuriem ir pierādīts, ka to lietošana grūtniecības laikā ir droša. Pēc tam, kad ir konstatēta grūtniecības iestāšanās, ārstēšana ar AIIRA nekavējoties jāpārtrauc un, ja nepieciešams, jāsāk piemērota alternatīva terapija (skatīt 4.3. un 4.6. apakšpunktu).

Regulāri jāpārbauda, vai pacientēm, kam jau bijusi pirmā menstruācija, nav iestājusies grūtniecība.

Jāsniedz atbilstoša informācija un/vai jāveic pasākumi, lai novērstu ekspozīcijas risku grūtniecības laikā (skatīt 4.3. un 4.6. apakšpunktu).

Vispārēji ieteikumi

Pacientiem, kam asinsvadu tonuss un nieru darbība galvenokārt ir atkarīga no renīna- angiotensīna- aldosterona sistēmas aktivitātes (piemēram, pacientiem ar smagu sastrēguma sirds mazspēju vai nieru slimību, tostarp nieru artērijas stenozi), vienlaicīga terapija ar medikamentiem, kas ietekmē šo sistēmu, bija saistīta ar akūtu hipotensiju, azotēmiju, oligūriju vai retos gadījumos – ar akūtu nieru mazspēju. Nevar noliegt līdzīgas iedarbības iespēju, lietojot angiotensīna II receptoru antagonistus. Pacientiem ar koronāro sirds slimību vai ishēmiskiem smadzeņu asinsrites traucējumiem, tāpat kā lietojot jebkuru citu antihipertensīvo līdzekli, pārmērīga asinsspiediena pazemināšana var izraisīt miokarda infarktu vai insultu.

Kandesartāna antihipertensīvo iedarbību var pastiprināt citas zāles, kas pazemina asinsspiedienu un kas ir izrakstītas kā antihipertensīvie līdzekļi vai arī paredzēti citu indikāciju ārstēšanai.

Renīna-angiotenzīna-aldosterona sistēmas (RAAS) dubulta blokāde

Ir pierādījumi, ka vienlaicīga AKE inhibitoru, angiotenzīna II receptoru blokatoru vai aliskirēna lietošana palielina hipotensijas, hiperkaliēmijas un pavājinātas nieru funkcijas (ieskaitot akūtu nieru mazspēju) risku. Tādēļ RAAS dubulta blokāde, lietojot kombinācijā AKE inhibitorus, angiotenzīna II receptoru blokatorus vai aliskirēnu, nav ieteicama (skatīt 4.5. un 5.1. apakšpunktu).

Ja dubultu blokādi izraisoša ārstēšana ir absolūti nepieciešama, to drīkst veikt vienīgi veselības aprūpes speciālista uzraudzībā un bieži un rūpīgi jākontrolē nieru funkcija, elektrolītu līmenis asinīs un asinsspiediens.

AKE inhibitorus un angiotenzīna II receptoru blokatorus nedrīkst vienlaicīgi lietot pacientiem ar diabētisku nefropātiju.

Zāles satur laktozes monohidrātu.

Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, ar pilnīgu laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Vielas, kas pētītas klīniskos farmakokinētiskos pētījumos, ir hidrohlortiazīds, varfarīns, digoksīns,

iekšķīgi lietojami pretapaugļošanās līdzekļi (piemēram, etinilestradiols/levonorgestrols), glibenklamīds, nifedipīns un enalaprils. Klīniski nozīmīgas farmakokinētiskas mijiedarbības ar šīm zālēm nav konstatētas.

Vienlaicīga terapija ar kāliju aizturošiem diurētiskiem līdzekļiem, kālija piedevām, kāliju saturošiem sāls aizstājējiem vai citām kālija līmeni paaugstinošām zālēm (piemēram, heparīnu), var izraisīt kālija līmeņa palielināšanos serumā. Nepieciešama rūpīga kālija līmeņa kontrole serumā (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Lietojot vienlaikus litiju un AKE inhibitorus, ziņots par īslaicīgu litija seruma koncentrācijas un toksiskuma palielināšanos. Līdzīga iedarbība iespējama, lietojot AIIRA. Nav ieteicama vienlaicīga kandesartāna un litija lietošana. Ja šī kombinācija ir nepieciešama, jāveic rūpīga litija līmeņa kontrole serumā.

Ja AIIRA lieto vienlaicīgi ar nesteroīdiem pretiekaisuma līdzekļiem (NSPL) (piem., selektīvajiem COX-2 inhibitoriem, acetilsalicilskābi (>3g/dienā) un neselektīvajiem NSPL), var mazināties antihipertensīvā iedarbība.

Līdzīgi kā ar AKE inhibitoriem, vienlaicīga AIIRA un NSPL lietošana var palielināt nieru funkcijas pasliktināšanās risku, ieskaitot iespējamu akūtu nieru mazspēju, un seruma kālija līmeņa palielināšanos, īpaši pacientiem ar iepriekš pavājinātu nieru funkciju. Vienlaicīga lietošana jāizvēlas piesardzīgi, īpaši gados vecākiem pacientiem. Pacientiem jābūt adekvāti hidratētiem un jāapsver nieru funkcijas monitorēšana, uzsākot vienlaicīgu lietošanu, kā arī periodiski turpmāk.

Klīniskie dati liecina, ka renīna-angiotenzīna-aldosterona sistēmas (RAAS) dubulta blokāde, lietojot kombinācijā AKE inhibitorus, angiotenzīna II receptoru blokatorus vai aliskirēnu, ir saistīta ar palielinātu tādu nevēlamo blakusparādību, kā hipotensija, hiperkaliēmija un pavājināta nieru funkcija (ieskaitot akūtu nieru mazspēju), risku, salīdzinot ar vienu zāļu, kas ietekmē RAAS, lietošanu (skatīt 4.3., 4.4. un 5.1. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Mijiedarbības pētījumi veikti tikai pieaugušajiem.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

AIIRA nav ieteicams lietot grūtniecības pirmajā trimestrī (skatīt 4.4. apakšpunktu). AIIRA lietošana grūtniecības otrajā un trešajā trimestrī ir kontrindicēta (skatīt 4.3. un 4.4. apakšpunktu).

Epidemioloģisko pētījumu laikā iegūtie pierādījumi par teratogenitātes risku pēc AKE inhibitoru lietošanas, grūtniecības 1. trimestra laikā nav pārliecinoši, tomēr izslēgt nelielu riska palielināšanos nav iespējams. Kamēr nav kontrolētu epidemioloģisko datu riska noteikšanai pēc AIIRA terapijas, pacientēm, kuras plāno grūtniecību, jāpāriet uz alternatīvu hipertensijas terapiju ar preparātiem, par kuriem ir pierādīts, ka to lietošana grūtniecības laikā ir droša. Ja iestājusies grūtniecība, AIIRA terapija jāpārtrauc nekavējoties un, ja tas nepieciešams, jāsāk piemērota alternatīva terapija.

Ir zināms, ka AIIRA terapija grūtniecības 2. un 3. trimestra laikā cilvēkam izraisa fetotoksicitāti (nieru darbības pasliktināšanos, oligohidramniju un kavētu galvaskausa pārkaulošanosun neonatālo toksicitāti (nieru mazspēju, hipotensiju un hiperkaliēmiju) (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Ja AIIRA lietoti otrā grūtniecības trimestra laikā, nepieciešama augļa nieru funkciju un galvaskausa ultraskaņas pārbaude. Zīdaiņiem, kuru mātes lietojušas AIIRA, rūpīgi jānovēro vai neattīstās hipotensija (skatīt 4.3. un 4.4. apakšpunktu).

Barošana ar krūti

Tā kā informācija par Canocord lietošanu barošanas ar krūti laikā nav pieejama, Canocord nav ieteicams un vēlams lietot alternatīvus preparātus ar labāk noskaidrotu lietošanas drošību barošanas ar krūti laikā (jo īpaši tad, ja zīdainis dzimis priekšlaicīgi).

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Kandesartāna iedarbība uz spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus nav pētīta. Vadot transportlīdzekļus vai apkalpojot mehānismus, jāņem vērā, ka Canocord terapijas laikā var rasties reibonis vai nogurums.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Hipertensijas ārstēšana

Kontrolētos klīniskos pētījumos blakusparādības bija viegli izteiktas un. Blakusparādību kopējais biežums nebija saistīts ar devu vai pacienta vecumu. Terapijas pārtraukšanas gadījumu skaits blakusparādību dēļ kandesartāna cileksetilam (3,1%) un placebo (3,2%) bija vienāds.

Kopējā klīnisko pētījumu analīzē hipertensijas pacientiem tika novērotas sekojošas blakusparādības ar kandesartāna cileksetilu saskaņā ar blakusparādību sastopamības biežumu vismaz par 1% vairāk, lietojot kandesartāna cileksetilu nekā lietojot placebo. Visbiežāk ziņotie blakus efekti bija galvas reiboņi/ vertigo, galvassāpes un elpceļu infekcijas.

Tabulā apkopotas klīniskajos pētījumus un pēcreģistrācijas periodā novērotās blakusparādības.

Blakusparādību biežuma iedalījums, kas izmantots šajā apakšpunktā:

ļoti bieži (≥ 1/10);

bieži (≥1/100, < 10);

retāk (≥ 1/1 000, < 1/100);

reti (≥ 1/10 000, < 1/1 000);

ļoti reti (< 1/10 000);

nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Orgānu sistēmu klasifikācija

Biežums

Nevēlamā blakusparādība

Infekcijas un infestācijas

Bieži

Elpceļu infekcija

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Ļoti reti

Leikopēnija, neitropēnija un agranulocitoze

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Ļoti reti

Hiperkaliēmija, hiponatriēmija

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži

Reibonis/vertigo, galvassāpes

Kuņģa- zarnu trakta traucējumi

Ļoti reti

Slikta dūša

Nav zināmi

Caureja

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Ļoti reti

Klepus

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Ļoti reti

Paaugstināts aknu enzīmu līmenis, izmainīta aknu darbība vai hepatīts

Ādas un zemādas audu bojājumi

Ļoti reti

Angioneirotiskā tūska, izsitumi, nātrene, nieze

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Ļoti reti

Sāpes mugurā, artralģija, mialģija

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

Ļoti reti

Nieru bojājums, ieskaitot nieru mazspēju jutīgiem pacientiem (skatīt 4.4. apakšpunktu)

Izmeklējumi

Parasti klīniski nozīmīgas ietekmes uz ikdienas laboratorisko izmeklējumu rezultātiem kandesartāna cileksetila lietošanas laikā nebija. Ar citiem renīna-angiotensīna-aldosterona sistēmas inhibitoriem ir novērota neliela hemoglobīna samazināšanās. Pacientiem, kuri lieto kandesartāna cileksetilu, nav nepieciešama laboratorisko izmaiņu ikdienas novērošana. Tomēr pacientiem ar pavājinātu nieru darbību ieteicams periodiski kontrolēt kālija un kreatinīna līmeni serumā.

Pediatriskā populācija

Kandesartāna cileksetila drošums pārbaudīts 255 bērniem un pusaudžiem, kuriem bija hipertensija un kuru vecums bija 6 līdz <18 gadi, 4 nedēļas ilgā klīniskajā efektivitātes pētījumā un 1 gadu ilgā atklātā pētījumā (skatīt 5.1. apakšpunktu). Gandrīz visās orgānu sistēmu grupās blakusparādību biežums bērniem atbilst kategorijai “bieži/retāk”. Lai gan blakusparādību veids un smagums ir līdzīgs kā pieaugušajiem (skatīt iepriekš esošo tabulu), bērniem un pusaudžiem visas blakusparādības rodas biežāk, īpaši:

galvassāpes, reibonis un augšējo elpceļu infekcijas bērniem rodas “ļoti bieži” (t i., ≥1/10), bet pieaugušajiem — bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10);

klepus bērniem rodas “ļoti bieži” (t. i., > 1/10), bet pieaugušajiem — ļoti reti (<1/10 000);

izsitumi bērniem rodas “bieži” (t. i., ≥1/100 līdz <1/10), bet pieaugušajiem — “ļoti reti” (<1/10 000);

hiperkaliēmija, hiponatriēmija un aknu funkcionālo rādītāju novirzes bērniem rodas retāk (≥1/1000 līdz <1/100), bet pieaugušajiem — ļoti reti (< 1/10 000);

sinusa aritmija, nazofaringīts un paaugstināta ķermeņa temperatūra bērniem rodas “bieži” (t. i., ≥1/100 līdz <1/10) un orofaringeālas sāpes rodas “ļoti bieži” (t. i., ≥1/10), bet pieaugušajiem šādas blakusparādības nav novērotas. Taču jāņem vērā, ka minētās slimības ir pārejošas un plaši izplatītas bērnībā.

Kopumā kandesartāna cileksetila drošuma profils pediatriskiem pacientiem būtiski neatšķiras no drošuma profila pieaugušiem.

Sirds mazspējas ārstēšana

Kandesartāna cileksetila blakusparādību raksturojums pieaugušiem sirds mazspējas pacientiem bija saskaņā ar medikamenta farmakoloģiskām īpašībām un pacientu veselības stāvokli. CHARM klīniskajā pētījumā salīdzinot kandesartāna cileksetilu devās līdz 32 mg (n=3803) ar placebo (n=3796), blakusparādību dēļ ārstēšanu pārtrauca 21,0% pacientu kandesartāna cileksetila grupā un 16,1% placebo grupā. Visbiežāk novērotās blakusparādības bija hiperkaliēmija, hipotensija un nieru nepietiekamība. Šīs blakusparādības bija biežāk sastopamas pacientiem vecākiem par 70 gadiem, diabēta slimniekiem vai pacientiem, kas saņēma citu zāļu, kas ietekmē renīna-angiotensīna–aldosterona sistēmu, sevišķi AKE inhibitorus un/vai spironolaktonu.

Tabulā apkopotas klīniskajos pētījumus un pēcreģistrācijas periodā novērotās blakusparādības.

Orgānu sistēmu klasifikācija

Biežums

Nevēlamā blakusparādība

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Ļoti reti

Leikopēnija, neitropēnija un agranulocitoze

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Bieži

Ļoti reti

Hiperkaliēmija

Hiponatrēmija

Nervu sistēmas traucējumi

Ļoti reti

Reibonis, galvassāpes

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Bieži

Hipotensija

Kuņģa- zarnu trakta traucējumi

Ļoti reti

Slikta dūša

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Ļoti reti

Paaugstināts aknu enzīmu līmenis, patoloģiska aknu darbība vai hepatīts

Ādas un zemādas audu bojājumi

Ļoti reti

Angioneirotiskā tūska, izsitumi, nātrene, nieze

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Ļoti reti

Muguras sāpes, artralģija, mialģija

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

Bieži

Nieru darbības traucējumi, ieskaitot nieru mazspēju jutīgiem pacientiem (skat. 4.4. apakšpunktu)

Izmeklējumi:

Biežākās blakusparādības pacientiem ar sirds mazspēju pēc Canocord lietošanas ir hiperkaliēmija un nieru nepietiekamība. Ieteicama periodiska seruma kreatinīna un kālija monitorēšana (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādā iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003.

Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv/../?id=613&sa=613&top=3" www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Simptomi

Ņemot vērā farmakoloģiskos apsvērumus, galvenā pārdozēšanas izpausme varētu būt simptomātiska hipotensija un reibonis. Atsevišķos pārdozēšanas gadījumos (ieņemot līdz 672 mg kandesartāna cileksetila) pacienti atveseļojās bez sarežģījumiem.

Terapija

Ja rodas simptomātiska hipotensija, jāsāk simptomātiska terapija un jākontrolē dzīvībai svarīgās

funkcijas. Pacients jānogulda uz muguras, paceļot kājas. Ja ar to nepietiek, plazmas tilpums jāpalielina ar infūziju, piemēram, ievadot izotonisku nātrija hlorīda šķīdumu. Ja nepieciešams, var lietot arī simpatomimētiskos līdzekļus.

Kandesartānu nevar izvadīt ar hemodialīzi.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Angiotensīna II receptoru antagonists; ATĶ kods: C09CA06.

Darbības mehānisms

Angiotensīns II ir renīna-angiotensīna-aldosterona sistēmas primāri vazoaktīvs hormons, kam ir būtiska nozīme hipertensijas, sirds mazspējas un citu sirds-asinsvadu sistēmas traucējumu patofizioloģijā. Tam ir arī svarīga loma mērķorgāna hipertrofijas un bojājuma patoģenēzē. Galveno angiotensīna II fizioloģisko iedarbību, piemēram, vazokonstrikciju, aldosterona stimulāciju, sāls un ūdens homeostāzes regulāciju un šūnu augšanas veicināšanu, nosaka 1. tipa (AT1) receptori.

Farmakodinamiskā iedarbība

Kandesartāna cileksetils ir priekšzāles iekšķīgai lietošanai. Uzsūcoties kuņģa zarnu traktā pēc estera hidrolizēšanās, tas strauji pārvēršas par aktīvu vielu - kandesartānu. Kandesartāns ir AIIRA, kas darbojas selektīvi pret AT1 receptoriem, cieši saistoties un lēni disociējot no receptora. Tam nav agonista iedarbības.

Kandesartāns neinhibē AKE, kas pārvērš angiotensīnu I angiotensīnā II un noārda bradikinīnu. Tas neietekmē AKE un neveicina bradikinīna vai P vielas veidošanos. Kontrolētos klīniskos pētījumos, salīdzinot kandesartānu un AKE inhibitorus, pacientiem, kuri lietoja kandesartāna cileksetilu, klepus biežums bija mazāks. Kandesartāns nesaistās un nebloķē citu hormonu receptorus vai jonu kanālus, kas ir nozīmīgi kardiovaskulārā regulācijā. Angiotensīna II (AT1) receptoru antagonisms izraisa ar devu saistītu renīna, angiotensīna I un angiotensīna II līmeņa paaugstināšanos un aldosterona koncentrācijas pazemināšanos plazmā.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Hipertensija

Hipertensijas gadījumā kandesartāns rada devas atkarīgu, ilgstošu asinsspiediena samazināšanos. Antihipertensīvā darbība saistīta ar vispārējas perifēriskās pretestības mazināšanu bez reflektoriskas sirdsdarbības paātrināšanās. Nav datu par nopietnu vai pārmērīgu hipotensiju pēc pirmās devas lietošanas vai “atcelšanas fenomenu” pēc terapijas pārtraukšanas.

Pēc vienas kandesartāna cileksetila devas lietošanas antihipertensīvā darbība parasti sākas 2 stundu laikā. Turpinot ārstēšanu, maksimālā asinsspiediena pazemināšanās, lietojot jebkuru devu, parasti tiek sasniegta 4 nedēļu laikā un saglabājas ilgstošas ārstēšanas laikā. Meta analīzē secināts, ka vidējais papildus efekts, devu palielinot no 16 mg uz 32 mg vienreiz dienā, bija neliels. Ņemot vērā individuālas atšķirības, dažiem pacientiem var sagaidīt lielāku efektu. Kandesartāna cileksetila lietošana reizi dienā nodrošina efektīvu un vienmērīgu asinsspiediena samazināšanos 24 stundas ar nelielu atšķirību starp maksimālo un minimālo efektu lietošanas starplaikā. Kandesartāna un losartāna antihipertensīvo efektu un panesamību salīdzināja divos randomizētos, dubultaklos pētījumos kopā 1268 pacientiem ar vieglu un mērenu hipertensiju. Minimālais spiediena samazinājums (sistoliskais/diastoliskais) ar kandesartāna cileksetilu 32 mg vienreiz dienā bija 13,1/10,5 mmHg un 10,0/8,7 mmHg ar losartānu 100 mg vienreiz dienā (starpība asinsspiediena samazināšanā 3,1/1,8 mmHg, p<0,0001/p<0,0001).

Ja kandesartāna cileksetilu lieto kombinācijā ar hidrohlortiazīdu, asinsspiediena pazemināšanās ir izteiktāka. Kandesartāna cileksetila lietošanai vienlaicīgi ar amlodipīnu vai felodipīnu ir palielināts antihipertensīvs efekts.

Kandesartāna cileksetils ir vienlīdz efektīvs visiem pacientiem neatkarīgi no vecuma un dzimuma. Medikamentiem, kas bloķē renīna-angiotensīna-aldosterona sistēmu, ir mazāk izteikta antihipertensīvā iedarbība uz melnās rases pacientiem (parasti zema renīna populācija). Tas attiecas arī uz kandesartāna iedarbību. Atklātā klīniskās pieredzes pētījumā, ārstējot ar kandesartānu 5156 pacientus ar diastolisku hipertensiju, asinsspiediena samazināšanās melnās rases pacientiem bija ievērojami mazāka nekā baltās rases pacientiem (14,4/10,3 mmHg pret 19,0/12,7 mmHg, p<0,0001/p<0,0001).

Kandesartāna cileksetils pastiprina nieru asinsriti un neietekmē vai nepalielina glomerulārās filtrācijas ātrumu, bet samazina nieru asinsvadu pretestību un filtrācijas frakciju. 3 mēnešus ilgā klīniskā pētījumā ar pacientiem ar paaugstinātu asinsspiedienu un 2. tipa cukura diabētu un mikroalbuminūriju antihipertensīvā terapija ar kandesartāna cileksetilu samazināja albumīna izdali urīnā (albumīna/kreatinīna indeksu vidēji par 30%, 95% drošības intervāls 15-42%). Nav pieejami dati par kandesartāna cileksetila ietekmi uz diabēta nefropātijas progresēšanu.

Kandesartāna cileksetila 8-16 mg (vidējā deva 12 mg) lietošanas reizi dienā ietekme uz kardiovaskulāro saslimstību un mirstību tika izvērtēta randomizēta pētījuma laikā ar 4937 gados vecākiem pacientiem (vecums 70-89 gadi, 21% bija 80 gadus veci un vecāki), kuriem bija viegla līdz mērena hipertensija, novērojot vidēji 3,7 gadu laikā (Pētījums par izziņu un prognozi gados vecākiem cilvēkiem). Pacienti saņēma kandesartāna cileksetilu vai placebo ar citu antihipertensīvu terapiju pēc vajadzības. Kandesartāna grupā asinsspiediens samazinājās no 166/90 uz 145/80 mmHg un kontroles grupā no 167/90 uz 149/82. Nebija statistiski nozīmīgu atšķirību primārajā mērķa iznākumā, galvenajos kardiovaskulārajos rezultātos (kardiovaskulārā nāve, insults bez letāla iznākuma, miokarda infarkts bez letāla iznākuma). Kandesartāna grupā bija 26,7 gadījumi uz 1000 pacientiem gadā, savukārt kontroles grupā 30 gadījumi uz 1000 pacientiem gadā (RR 0,89; (95% CI 0,75 līdz 1,06, p=0,19).

Pediatriskā populācija– hipertensija

Kandesartāna antihipertensīvā iedarbība 1 līdz <6 gadus veciem un 6 līdz <17 gadus veciem bērniem ar hipertensiju novērtēta divos randomizētos, dubultmaskētos daudzcentru pētījumos, kuru ilgums bija 4 nedēļas un kuros pārbaudīja dažādas devas.

1 līdz <6 gadus vecu bērnu grupā 93 pacienti, no kuriem 74% bija nieru slimība, tika randomizēti, lai vienu reizi dienā perorāli lietotu 0,05, 0,20 vai 0,40 mg/kg kandesartāna cileksetila suspensijas. Primārā analīzes metode bija sistoliskā asinsspiediena (SAS) izmaiņu līkne, izsakot to kā devas funkciju. SAS un diastoliskais asinsspiediens (DAS), salīdzinot ar sākotnējām vērtībām, ar trim dažādām kandesartāna devām samazinājās par 6,0/5,2 līdz 12,0/11,1 mmHg. Tomēr, tā kā nebija placebo grupas, patiesā ietekme uz asinsspiedienu joprojām ir neskaidra, un līdz ar to ir grūti izdarīt galīgus secinājumus par ieguvuma un riska attiecību šajā vecuma grupā.

6 līdz <17 gadus vecu bērnu grupā 240 pacienti tika randomizēti, lai saņemtu vai nu placebo, vai kandesartāna cileksetilu nelielā, vidējā vai lielā devā, piemērojot attiecību 1: 2: 2: 2. Bērniem, kuru ķermeņa masa bija < 50 kg, kandesartāna cileksetila deva bija 2, 8 vai 16 mg vienu reizi dienā. Bērniem, kuru ķermeņa masa bija > 50 kg, kandesartāna cileksetila deva bija 4, 16 vai 32 mg vienu reizi dienā. Apkopojot datus par visām devām un salīdzinot ar sākotnējām vērtībām, kandesartāns pazemināja SiSAS par 10,2 mmHg (p< 0,0001) un SiDAS (p=0,0029) par 6,6 mmHg. Arī placebo grupā, salīdzinot ar sākotnējām vērtībām, SiSAS pazeminājās par 3,7 mmHg (p=0,0074) un SiDAS — par 1,80 mmHg (p=0,0992). Neraugoties uz izteikto placebo efektu, visas kandesartāna devas (un visas devas kopā) deva būtiski labāku efektu nekā placebo. Maksimālais asinsspiediena pazeminājums bērniem, kuru ķermeņa masa bija mazāka par 50 kg, un bērniem, kuru ķermeņa masa bija lielāka par 50 kg, tika panākts attiecīgi ar 8 mg un 16 mg devu, un šajā punktā bija vērojams plato efekts.

6 līdz < 17 gadus vecu pacientu grupā bija vērojama tendence, ka melnās rases pacientiem salīdzinājumā ar citas rases pacientiem ietekme uz asinsspiedienu bija mazāk izteikta.

Sirds mazspēja

Terapija ar kandesartāna cileksetilu mazina mirstību un hospitalizāciju pacientiem ar hronisku sirds mazspēju un uzlabo simptomus pacientiem ar kreisā kambara sistolisko disfunkciju, kā tas norādīts programmā “Kandesartāna lietošana sirds mazspējas gadījumā - mirstības un saslimstības mazināšanās vērtējums” (CHARM).

Šī placebo kontrolētā, dubultaklā pētījuma programma pacientiem ar II – IV klases (pēc NYHA klasifikācijas) HSM sastāvēja no trim atsevišķiem pētījumiem: CHARM-Alternative (n = 2028) pacientiem ar KKIF≤40%, kuri netika ārstēti ar AKE inhibitoru nepanesības dēļ, CHARMAdded (n = 2548) pacientiem ar KKIF≤40%, kuri tika ārstēti ar AKE inhibitoru, un CHARMPreserved (n = 3023) pacientiem ar KKIF> 40%. Pacienti ar optimālu sākotnēju terapiju tika nejaušināti izvēlēti lietot placebo vai kandesartāna cileksetilu (titrējot devas no 4 mg vai 8 mg reizi dienā līdz 32 mg reizi dienā vai augstākai panesamai devai, vidējā lietotā deva bija 24 mg) un turpināja terapiju vidēji 37,7 mēnešus. Pēc 6 terapijas mēnešiem 63% pacientu, kuri joprojām lietoja kandesartāna cileksetilu (89%), saņēma mērķa devu 32 mg.

Pētījumā CHARM-Alternative saliktais vērtētais raksturlielums attiecībā uz mirstību no sirds – asinsvadu sistēmas patoloģijām vai pirmo hospitalizāciju sakarā ar HSM kandesartāna grupā bija ievērojami labāks nekā placebo grupā, HR (RA) = 0,77 (95 % CI 0,67 līdz 0,89, p < 0,001). Tas atbilst relatīvā riska samazinājumam par 23 %. Kandesartāna grupā 33,0% pacientiem (95%CI: 30,1 – 36,0) un 40,0% pacientiem placebo grupā (95%CI: 37,0 – 43,1) šī vērtētā raksturlieluma absolūtā starpība bija 7,0% (95%CI: 11,2- 2,8). Lai nepieļautu kāda pacienta nāvi no sirds– asinsvadu sistēmas patoloģijām vai hospitalizāciju sirds mazspējas ārstēšanai, 14 pacienti bija jāārstē visu pētījuma laiku. Lietojot kandesartānu, ievērojami uzlabojās arī saliktais vērtētais raksturlielums attiecībā uz jebkāda iemesla izraisītu nāvi vai pirmo hospitalizāciju sakarā ar HSM, HR = 0,80 (95 % CI 0,70 līdz 0,92, p = 0,001). Kandesartāna grupā 36,6% pacientiem (95%CI: 33,7 – 39,7) un 42,7% pacientiem placebo grupā (95%CI: 39,6 – 45,8) šī vērtētā raksturlieluma absolūtā starpība bija 6,0% (95%CI: 10,3 – 1,8). Šo salikto vērtēto raksturlielumu gan mirstības, gan saslimstības (hospitalizācijas sakarā ar HSM) komponenti bija attiecināmi uz kandesartāna labvēlīgo iedarbību. Kandesartāna cileksetila terapijas rezultātā uzlabojās funkcionālais stāvoklis pēc NYHA klasifikācijas (p = 0,008).

Pētījumā CHARM- Added saliktais vērtētais raksturlielums attiecībā uz mirstību no sirds – asinsvadu sistēmas patoloģijām vai pirmo hospitalizāciju sakarā ar HSM kandesartāna grupā bija ievērojami labāki nekā placebo grupā, HR = 0,85 (95 % CI 0,75 līdz 0,96, p = 0,011). Tas atbilst relatīvā riska samazinājumam par 15 %. Kandesartāna grupā 37,9% pacientiem (95% CI: 35,2-40,6) un 42,3% pacientiem placebo grupā (95% CI: 39,6-45,1) šī vērtētā raksturlieluma absolūtā starpība bija 4,4% (95% CI: 8,2-0,6). Lai nepieļautu kāda pacienta nāvi no sirds – asinsvadu sistēmas patoloģijām vai hospitalizāciju sirds mazspējas ārstēšanai, 23 pacienti bija jāārstē visu pētījuma laiku. Lietojot kandesartānu, ievērojami uzlabojās arī saliktais vērtētais raksturlielums attiecībā uz jebkāda iemesla izraisītu nāvi vai pirmo hospitalizāciju sakarā ar HSM, HR = 0,87 (95 % CI 0,78 līdz 0,98, p = 0,021). 42,2% pacientiem kandesartāna grupā (95% CI: 39,5-45,0) un 46,1% pacientiem placebo grupā (95% CI: 43,4-48,9) šī vērtētā raksturlieluma absolūtā starpība bija 3,9% (95% CI: 7,8-0,1). Šo salikto vērtēto raksturlielumu gan mirstības, gan saslimstības komponenti bija attiecināmi uz kandesartāna labvēlīgo iedarbību. Kandesartāna cileksetila terapijas rezultātā uzlabojās funkcionālais stāvoklis pēc NYHA klasifikācijas (p = 0,020).

Pētījumā CHARM- Preserved statistiski nozīmīgs vērtēto raksturlielumu attiecībā uz mirstību no sirds – asinsvadu sistēmas patoloģijām vai pirmo hospitalizāciju sakarā ar SSM uzlabojums netika sasniegts, HR = 0,89 (95 % CI 0,77 līdz 1,03, p = 0,118).

Jebkāda iemesla izraisītus nāves gadījumus katrā no 3 CHARM pētījumiem analizējot atsevišķi, to biežums nebija statistiski nozīmīgs. Tomēr jebkāda iemesla izraisītus nāves gadījumu biežums tika vērtēts apvienotajās pētījumu CHARM-Alternative un CHARM-Added, HR = 0,88 (95 % CI 0,79 līdz 0,98, p = 0,018) un visu 3 pētījumu populācijās, HR = 0,91 (95% CI 0,83 līdz 1,00, p = 0,055).

Kandesartāna labvēlīgā ietekme nemainījās atkarībā no vecuma, dzimuma un vienlaikus lietotām zālēm. Kandesartāns bija efektīvs arī pacientiem, kuri lietoja vienlaikus gan beta blokatorus, gan AKE inhibitorus, un terapijas guvums radās neatkarīgi no tā, vai pacienti lietoja AKE inhibitorus mērķa devā, kas ieteikta terapijas vadlīnijās.

Pacientiem ar hronisku sirds mazspēju (HSM) un kreisā kambara sistolisko disfunkciju (kreisā kambara izsviedes frakcija, KKIF≤40%), kandesartāns mazina sistēmisko asinsvadu pretestību un spiedienu plaušu kapilārā tīklā, palielina renīna aktivitāti un angiotensīna II koncentrāciju plazmā un samazina aldosterona koncentrāciju.

Renīna-angiotenzīna-aldosterona sistēmas (RAAS) dubulta blokāde

Divos lielos nejaušinātos, kontrolētos klīniskajos pētījumos ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial - klīniskais pētījums par telmisartāna monoterapijas vai kombinācijas ar ramiprilu ietekmi uz vispārējiem mērķa kritērijiem) un VA NEPHRON-D (The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes - klīniskais pētījums par nefropātiju gados vecākiem pacientiem ar diabētu) tika pētīta AKE inhibitoru lietošana kombinācijā ar angiotenzīna II receptoru blokatoriem.

ONTARGET pētījumā piedalījās pacienti, kuriem anamnēzē ir sirds-asinsvadu sistēmas vai cerebrovaskulāra slimība, vai 2. tipa cukura diabēts ar pierādījumiem par mērķorgāna bojājumu. VA NEPHRON-D pētījumā piedalījās pacienti ar 2. tipa cukura diabētu un diabētisku nefropātiju.

Šajos pētījumos nenovēroja nozīmīgu un labvēlīgu ietekmi uz nieru un/vai sirds-asinsvadu sistēmas iznākumiem un mirstību, savukārt novēroja palielinātu hiperkaliēmijas, akūtu nieru bojājumu un/vai hipotensijas rašanās risku, salīdzinot ar monoterapiju. Ņemot vērā šo zāļu līdzīgās farmakodinamiskās īpašības, šie rezultāti attiecināmi arī uz citiem AKE inhibitoriem un angiotenzīna II receptoru blokatoriem.

Tādēļ AKE inhibitorus un angiotenzīna II receptoru blokatorus nedrīkst vienlaicīgi lietot pacientiem ar diabētisku nefropātiju.

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints - aliskirēna klīniskais pētījums pacientiem ar 2. tipa cukura diabētu, lietojot sirds-asinsvadu un nieru slimības mērķa kritērijus) bija pētījums, kurā tika pētīts ieguvums no aliskirēna pievienošanas papildus standarta ārstēšanai ar AKE inhibitoru vai angiotenzīna II receptoru blokatoru pacientiem ar 2. tipa cukura diabētu un hronisku nieru slimību, sirds-asinsvadu sistēmas slimību vai abām šīm slimībām kopā. Pētījums tika priekšlaicīgi pārtraukts palielināta nevēlamu iznākumu riska dēļ. Aliskirēna grupā, salīdzinot ar placebo grupu, skaitliski biežāk novēroja kardiovaskulāras nāves un insulta gadījumus, un aliskirēna grupā, salīdzinot ar placebo grupu, biežāk ziņoja par nevēlamām blakusparādībām un interesējošām nopietnām nevēlamām blakusparādībām (hiperkaliēmiju, hipotensiju un nieru darbības traucējumiem).

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās un izkliede

Pēc iekšķīgas lietošanas kandesartāna cileksetils tiek pārvērsts par aktīvu vielu - kandesartānu. Kandesartāna vidējā absolūtā bioloģiskā pieejamība pēc perorālā kandesartāna cileksetila šķīduma lietošanas ir apmēram 40%. Tablešu zāļu formas relatīvā bioloģiskā pieejamība, salīdzinot ar tādu pašu perorālo šķīdumu, ir apmēram 34% ar ļoti nelielām svārstībām. Tādēļ aprēķinātā tabletes absolūtā bioloģiskā pieejamība ir 14%. Vidējā maksimālā koncentrācija serumā (Cmax) tiek sasniegta 3-4h pēc tabletes ieņemšanas. Kandesartāna koncentrācija serumā palielinās lineāri devas palielināšanai terapeitiskās devas robežās. Kandesartāna farmakokinētisko īpašību atšķirības dzimuma dēļ nav novērotas. Uzturs būtiski neietekmē kandesartāna laukumu zem seruma koncentrācijas un laika līknes (AUC).

Kandesartāns izteikti saistās ar plazmas olbaltumiem (vairāk nekā 99%). Kandesartāna šķietamais

sadales tilpums ir 0,1 L/kg.

Kandesartāna biopieejamību uzturs neietekmē.

Biotransformācija un eliminācija

Kandesartāns tiek izvadīts galvenokārt neizmainītā veidā ar urīnu un žulti un tikai neliels daudzums

metabolizējas aknās (CYP2C9). Pieejamie mijiedarbības pētījumi liecina, ka nav ietekmes uz CYP2C9 un CYP3A4. Pamatojoties uz datiem, kas iegūti in vitro, mijiedarbība in vivo varētu būt ar zālēm, kuru metabolisms atkarīgs no citohroma P450 izoenzīmu CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 or CYP3A4 darbības. Kandesartāna terminālais pusperiods ir aptuveni 9 h. Pēc vairākkārtējas lietošanas zāļu uzkrāšanās nenotiek.

Kandesartāna kopējais plazmas klīrenss ir aptuveni 0,37 ml/min/kg, nieru klīrenss - aptuveni 0,19 ml/min/kg. Kandesartāna eliminācija caur nierēm notiek glomerulārās filtrācijas un aktīvas tubulārās sekrēcijas ceļā. Pēc radioaktīvi iezīmēta 14C-kandesartāna cileksetila perorālas lietošanas apmēram 26% no devas izdalījās ar urīnu kandesartāna veidā un 7% neaktīva metabolīta veidā, bet 56% no devas kandesartāna veidā un 10% neaktīva metabolīta veidā tika konstatēti izkārnījumos.

Farmakokinētika īpašām pacientu grupām

Gados vecākiem pacientiem (pēc 65 gadu vecuma), salīdzinot ar jauniem cilvēkiem, ir palielināts gan kandesartāna Cmax, gan AUC attiecīgi par 50% un 80%. Tomēr asinsspiediena pazeminošā darbība, nozīmējot kandesartānu vienādās devās, neatšķīrās jauniem un vecākiem pacientiem (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Slimniekiem ar viegliem vai vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem kandesartāna Cmax un AUC, lietojot atkārtoti, palielinājās attiecīgi par apmēram 50% un 70%, bet t1/2 nemainījās, salīdzinot ar pacientiem ar normālu nieru darbību. Attiecīgās izmaiņas slimniekiem ar smagas pakāpes nieru funkciju traucējumiem bija apmēram par 50% un 110%. Pacientiem ar smagas pakāpes nieru funkciju traucējumiem kandesartāna terminālais t1/2 bija apmēram divas reizes lielāks. Pacientiem, kuriem tiek veikta hemodialīze, kandesartāna AUC ir līdzīga kā pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem.

Divos pētījumos, abos iekļaujot pacientus ar vieglas vai vidēji smagas pakāpes aknu darbības traucējumiem kandesartāna AUC palielinājās apmēram par 20% vienā pētījumā un par 80% otrā (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Kandesartāna farmakokinētiskās īpašības hipertensīviem bērniem no 1 līdz <6 gadu vecumam un no 6 līdz <17 gadu vecumam novērtētas divos vienreizēju devu FK pētījumos.

1 līdz <6 gadus vecu bērnu grupā 10 bērni, kuru ķermeņa masa bija no 10 līdz <25 kg, saņēma vienreizēju 0,2 mg/kg devu iekšķīgi lietojamas suspensijas veidā. Cmax un AUC nekorelēja ar vecumu vai ķermeņa masu.

Dati par klīrensu nav apkopoti, tāpēc iespējamā korelācija starp klīrensu un ķermeņa masu/vecumu šajā populācijā nav zināma.

6 līdz <17 gadus vecu bērnu grupā 22 bērni saņēma vienreizēju 16 mg devu tabletes veidā. Cmax un AUC nekorelēja ar vecumu. Tomēr šķiet, ka ķermeņa masa spēcīgi korelē ar Cmax (p=0,012) un AUC (p=0,011). Dati par klīrensu nav apkopoti, tāpēc iespējamā korelācija starp klīrensu un ķermeņa masu/vecumu šajā populācijā nav zināma.

Bērniem, kuru vecums bija >6 gadi, iedarbība bija līdzīga kā pieaugušajiem, lietojot tādu pašu devu.

Kandesartāna cileksetila farmakokinētika pediatriskajiem pacientiem līdz 1 gada vecumam nav pētīta.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Lietojot klīniski nozīmīgas devas, nekonstatēja patoloģisku sistēmisku vai mērķorgānu toksiskumu. Pirmsklīniskos drošības pētījumos, lietojot augstas devas pelēm, žurkām, suņiem un pērtiķiem, kandesartāns ietekmēja nieres un eritrocītu raksturlielumus. Kandesartāns samazināja eritrocītu raksturlielumus (eritrocītu skaitu, hemoglobīnu, hematokrītu). Kandesartāns ietekmēja nieres (izraisot, piemēram, intersticiālu nefrītu, kanāliņu izplešanos, bazofīliskus kanāliņus; paaugstinot urīnvielas un kreatinīna koncentrāciju plazmā), kas varētu būt sekundāra ietekme hipotensīvas iedarbības izraisītas nieru perfūzijas pārmaiņu dēļ. Turklāt kandesartāns veicina jukstaglomerulāro šūnu hiperplāziju/ hipertrofiju. Uzskata, ka šīs izmaiņas rodas kandesartāna farmakoloģiskās darbības rezultātā. Jukstaglomerulāro šūnu hiperplāzija/hipertrofija nav nozīmīga, lietojot kandesartānu cilvēkiem terapeitiskās devās.

Preklīniskajos pētījumos ar normotensīvām neonatālām un juvenilām žurkām kandesartāns izraisīja ķermeņa masas un sirds masas samazināšanos. Uzskata, ka šādu ietekmi, tāpat kā pieaugušiem dzīvniekiem, nosaka kandesartāna farmakoloģiskā darbība. Lietojot mazāko devu, kas bija 10 mg/kg, kandesartāna iedarbība 12 līdz 78 reizes pārsniedz līmeni, kāds konstatējams bērniem no 1 līdz <6 gadu vecumam, kuri saņēmuši kandesartāna cileksetilu devā 0,2 mg/kg, un 7 līdz 54 reizes pārsniedz līmeni, kāds konstatējams bērniem no 6 līdz <17 gadu vecumam, kuri saņēmuši kandesartāna cileksetilu 16 mg devā. Tā kā šajos pētījumos netika konstatēta koncentrācija, kāda nerada ietekmi, nav zināma drošuma robeža attiecībā uz ietekmi uz sirdsi svaru un šīs atrades klīniskais nozīmīgums.

Vēlīnā grūtniecības periodā ir novērota toksiska ietekme uz augli (skatīt 4.6. apakšpunktu).

Mutaģenēzes pētījumu rezultāti (in vivo un in vitro) liecina, ka kandesartānam nav mutagēnas vai klastogēnas iedarbības klīniskajā praksē.

Renīna-angiotenzīna-aldosterona sistēmai ir būtiski svarīga loma nieru veidošanās procesā dzemdē. Konstatēts, ka renīna-angiotenzīna-aldosterona sistēmas blokāde izraisa nieru veidošanās patoloģijas ļoti jaunām pelēm. Lietojot zāles, kuras tieši iedarbojas uz renīna-angiotenzīna-aldosterona sistēmu, ir iespējami normālas nieru veidošanās traucējumi. Tādēļ Canocord nedrīkst lietot bērniem līdz 1 gada vecumam (skatīt 4.3. apakšpunktu).

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Laktozes monohidrāts

Kukurūzas ciete

Makrogols 8000

Hidroksipropilceluloze

Karmelozes kalcija sāls

Magnija stearāts

Sarkanais dzelzs oksīds (E172)– (tikai 8 mg, 16 mg un 32 mg tabletēs).

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

2 gadi.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Blisteriepakojumi PVH/PVDH/Alumīnijs

Iepakojuma lielumi: 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90 vai 98 tabletes kastītē.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

11-0303

11-0304

11-0305

11-0306

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

28.07.2011./27.07.2016.

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

04/2018

SASKAŅOTS ZVA 26-07-2018

PAGE

DOCPROPERTY object_name \* MERGEFORMAT SmPCPIL111796_1

DOCPROPERTY mp_first_effective_date \* MERGEFORMAT 26.04.2018 – Updated: DOCPROPERTY mp_updated_effective_date \* MERGEFORMAT 26.04.2018

Page PAGE 1 of NUMPAGES 17

Canocord variācijas