Candegamma

Tablete

Candegamma 8 mg tabletes

Kartona kastīte, PVDH/PE/PVH/Al blisteris, N7
Īpaši uzglabāšanas apstākļi nav nepieciešami
Candesartanum cilexetilum

Zāļu nosaukums ir Candegamma. To aktīvā viela ir kandesartāna cileksetils. Tas pieder medikamentu grupai, ko sauc par angiotenzīna II receptoru antagonistiem. Tas iedarbojas uz Jūsu asinsvadiem, tos atslābinot un paplašinot. Tas palīdz Jūsu sirdij pumpēt asinis uz visām ķermeņa daļām. Candegamma augsta asinsspiediena (hipertensijas) ārstēšanai pieaugušajiem, bērniem un pusaudžiem no 6 līdz 18 gadiem. Candegamma var lietot pieaugušu pacientu ar sirds mazspēju un samazinātu sirds muskuļa funkciju ārstēšanai, kuriem nav pielietojami angiotenzīna konvertējošā enzīma (AKE) inhibitori, vai kā papildus terapiju AKE inhibitoriem, kad simptomi saglabājas, neskatoties uz ārstēšanu, un nevar lietot mineralokortikoīdu receptoru antagonistus (MRA). (AKE inhibitori un MRA ir zāles, ko lieto sirds mazspējas ārstēšanai)

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI
Zāļu produkta identifikators

13-0007-01

Zāļu reģistrācijas numurs

13-0007

Ražotājs

Wörwag Pharma GmbH & Co.KG, Germany; S.C. Magistra C&C S.R.L., Romania

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

07-AUG-18

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

8 mg

Zāļu forma

Tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Wörwag Pharma GmbH & Co.KG, Germany

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Candegamma 2 mg tabletes

Candegamma 4 mg tabletes

Candegamma 8 mg tabletes

Candegamma 16 mg tabletes

Candegamma 32 mg tabletes

Kandesartāna cileksetils (Candesartanum cilexetili)

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Candegamma un kādos gadījumos to lieto

Kas Jums jāzina pirms Candegamma lietošanas

Kā lietot Candegamma

Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Candegamma

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Candegamma un kādam nolūkam to lieto

Zāļu nosaukums ir Candegamma. To aktīvā viela ir kandesartāna cileksetils. Tas pieder medikamentu grupai, ko sauc par angiotenzīna II receptoru antagonistiem. Tas iedarbojas uz Jūsu asinsvadiem, tos atslābinot un paplašinot. Tas palīdz Jūsu sirdij pumpēt asinis uz visām ķermeņa daļām.

Candegamma augsta asinsspiediena (hipertensijas) ārstēšanai pieaugušajiem, bērniem un pusaudžiem no 6 līdz 18 gadiem.

Candegamma var lietot pieaugušu pacientu ar sirds mazspēju un samazinātu sirds muskuļa funkciju ārstēšanai, kuriem nav pielietojami angiotenzīna konvertējošā enzīma (AKE) inhibitori, vai kā papildus terapiju AKE inhibitoriem, kad simptomi saglabājas, neskatoties uz ārstēšanu, un nevar lietot mineralokortikoīdu

receptoru antagonistus (MRA). (AKE inhibitori un MRA ir zāles, ko lieto sirds mazspējas ārstēšanai)

2. Kas Jums jāzina pirms Candegamma lietošanas

Nelietojiet Candegamma šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret kandesartāna cileksetilu vai kādu citu 6. punktā minēto šo zāļu sastāvdaļu;

ja esat grūtniece vairāk kā 3 mēnešus (ieteicams izvairīties no Candegamma lietošanas arī agrīnajā grūtniecības periodā – skatiet sadaļu par grūtniecību);

ja Jums ir smaga aknu slimība vai žultsceļu obstrukcija (problēmas ar žults drenāžu no žultspūšļa);

ja pacients ir bērns, kas jaunāks par 1 gadu

ja Jums ir cukura diabēts vai nieru darbības traucējumi un Jūs tiekat ārstēts ar aliskirēnu saturošām zālēm, ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai.

Ja nezināt, vai kāds no šiem nosacījumiem attiecas uz Jums, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu pirms Candegamma lietošanas.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Candegamma lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu:

ja Jums ir sirds, aknu vai nieru darbības traucējumi vai tiek veikta dialīze;

ja Jums nesen veikta nieres pārstādīšana;

ja sākas vemšana vai nesen ir bijusi smaga vemšana, vai caureja;

ja Jums ir virsnieru dziedzera slimība – Kona sindroms (saukta arī par primāro hiperaldosteronismu);

ja Jums ir pazemināts asinsspiediens;

ja Jums kādreiz ir bijis insults;

ja Jūs lietojat kādas no turpmāk minētajām zālēm, ko lieto paaugstināta asinsspiediena

ārstēšanai:

AKE inhibitoru (piemēram, enalaprilu, lizinoprilu, ramiprilu), it īpaši, ja Jums ir ar diabētu saistīti nieru darbības traucējumi.

aliskirēnu;

ja Jūs lietojat AKE inhibitoru kopā ar zālēm, kas pieder pie zāļu grupas, ko sauc par

mineralokortikoīdu receptoru antagonistiem (MRA). Šīs zāles lieto sirds mazspējas ārstēšanai

(skatīt „Citas zāles un Candegamma”);

Jums noteikti jābrīdina ārsts, ja Jums ir (vai drīz varētu iestāties) grūtniecība. Candegamma neiesaka lietot agrīnajā grūtniecības periodā un to nedrīkst lietot, ja esat grūtniece vairāk kā 3 mēnešus, jo zāļu lietošana šajā laikā var nopietni kaitēt mazulim (skatiet sadaļu par grūtniecību).

Ja Jums ir kāds no šiem nosacījumiem, Jūsu ārsts var noteikt biežākus ārsta apmeklējumus un izmeklējumus.

Jūsu ārsts var regulāri pārbaudīt Jūsu nieru funkcijas, asinsspiedienu un elektrolītu (piemēram, kālija) līmeni asinīs.

Skatīt arī informāciju apakšpunktā „Nelietojiet Candegamma šādos gadījumos”.

Ja Jums tiek plānota ķirurģiska operācija, brīdiniet ārstu vai zobārstu, ka lietojat Candegamma,jo Candegamma savienojumā ar dažiem anestētiķiem var izraisīt asinsspiediena kritumu.

Bērni un pusaudži

Kandesartāna lietošana ir pētīta bērniem. Papildu informāciju vaicājiet ārstam. Candegamma nedrīkst lietot bērniem, kas jaunāki par 1 gadu, iespējama nieru attīstības apdraudējuma dēļ.

Citas zāles un Candegamma

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Candegamma var ietekmēt citu zāļu iedarbību, kā arī citas zāles var ietekmēt Candegamma iedarbību. Ja lietojat noteiktas zāles, Jūsu ārstam laiku pa laikam var būt jāveic Jums asinsanalīzes.

Obligāti informējiet savu ārstu, ja lietojat kādas no zemāk minētajām zālēm:

citas zāles asinspiediena pazemināšanai, ieskaitot bēta blokatorus, diazoksīdu un AKE inhibitorus, piemēram, enalaprilu, kaptoprilu, lizinoprilu vai ramiprilu;

nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi (NPL), piemēram, ibuprofēns, naproksēns, diklofenaks, celekoksibs vai etorikoksibs (pretsāpju un pretiekaisuma zāles);

acetilsalicilskābe (ja lietojat vairāk par 3 g dienā) (pretsāpju un pretiekaisuma zāles);

kālija preparāti vai kāliju saturoši sāls aizvietotāji (medikamenti, kas paaugstina kālija daudzumu asinīs);

heparīns (zāles asins šķidrināšanai);

urīndzenošie līdzekļi (diurētiķi);

litija preparāti (zāles psihiskas dabas veselības traucējumu ārstēšanai).

Jūsu ārstam var būt nepieciešams mainīt Jūsu devu un/vai ievērot citus piesardzības pasākumus:

Ja Jūs lietojat AKE inhibitoru vai aliskirēnu (skatīt arī informāciju apakšpunktā „Nelietojiet Candegamma šādos gadījumos” un „Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”)

Ja Jūs tiekat ārstēts ar AKE inhibitoru kopā ar citām noteiktām zālēm, ko lieto sirds mazspējas ārstēšanā, un ko sauc par mineralokortikoīdu receptoru antagonistiem (MRA) (piemēram, spironolaktons, eplerenons).

Candegamma kopā ar uzturu, dzērieniem un alkoholu

Jūs varat lietot Candegamma neatkarīgi no ēdienreizēm.

Ja Jums nozīmēts Candegamma, pirms alkohola lietošanas, konsultējieties ar ārstu.

Alkohola lietošanas dēļ Jums var rasties ģīboņa sajūta vai reibonis.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Brīdiniet ārstu, ja, Jūsuprāt, Jums ir (vai drīz varētu iestāties) grūtniecība. Jūsu ārsts ieteiks pārtraukt Candegamma lietošanu pirms plānotas grūtniecības vai tiklīdz ir zināms, ka tā ir iestājusies, un nozīmēs citas zāles Candegamma vietā. Candegamma neiesaka lietot agrīnajā grūtniecības periodā un to nedrīkst lietot, ja Jūsu grūtniecība ilgst vairāk kā 3 mēnešus, jo tas var nopietni kaitēt Jūsu mazuļa attīstībai.

Barošana ar krūti

Brīdiniet ārstu, ja barojat bērnu ar krūti vai plānojat to uzsākt. Candegamma neiesaka lietot mātēm, kas baro bērnu ar krūti, un Jūsu ārsts var izvēlēties citas zāles, ja vēlaties barot bērnu ar krūti, īpaši, ja Jūsu bērns ir nesen dzimis vai dzimis priekšlaicīgi.

Transporta līdzekļa vadīšana un mehānismu apkalpošana

Daži cilvēki l var just nogurumu vai reiboni Candegamma lietošanas laikā. Ja tā notiek ar Jums, nevadiet transportlīdzekli un neizmantojiet tehniku vai kādus mehānismus.

Candegamma satur laktozi

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesamība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3. Kā lietot Candegamma

Vienmēr lietojiet Candegamma tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam. Ir svarīgi lietot Candegamma katru dienu.

Candegamma var lietot neatkarīgi no ēdienreizēm.

Norijiet tableti, uzdzerot ūdeni.

Centieties lietot zāles katru dienu vienā un tajā pašā laikā. Tas palīdzēs Jums atcerēties tās lietot regulāri.

Tableti (4, 8, 16, 32 mg) var sadalīt četrās vienādās devās.

Paaugstināts asinsspiediens

Candegamma ieteicamā deva ir 8 mg vienu reizi dienā. Jūsu ārsts var palielināt devu līdz 16 mg vienu reizi dienā un turpmāk līdz 32 mg vienu reizi dienā, skatoties pēc asinsspiediena rādītājiem.

Dažiem pacientiem, piemēram, ar aknu vai nieru slimībām vai tiem, kas nesen zaudējuši šķidrumu vemšanas, caurejas vai urīndzenošo līdzekļu lietošanas rezultātā, ārsts var izrakstīt mazāku sākotnējo devu.

Dažiem melnās rases pacientiem var būt samazināta reakcija uz šāda veida medikamentiem, ja tas tiek lietots kā vienīgās zāles, tādēļ var būt nepieciešama lielāka deva.

Lietošana bērniem un pusaudžiem ar augstu asinsspiedienu

Bērni vecumā no 6 līdz 18 gadiem

Ieteicamā sākuma deva ir 4 mg vienu reizi dienā.

Pacienti, kuru ķermeņa masa ir < 50 kg: pacientiem, kuriem asinsspiediena kontrole nav pietiekama, ārsts var nolemt devu palielināt līdz maksimālajai devai 8 mg vienu reizi dienā.

Pacienti, kuru ķermeņa masa ir ≥ 50 kg: pacientiem, kuriem asinsspiediena kontrole nav pietiekama, ārsts var nolemt devu palielināt līdz 8 mg vienu reizi dienā vai līdz 16 mg vienu reizi dienā.

Sirds mazspēja pieaugušajiem

Candegamma ieteicamā sākotnējā deva ir 4 mg vienu reizi dienā. Jūsu ārsts var palielināt devu, dubultojot to l vismaz ar 2 nedēļu starplaiku, līdz 32 mg vienu reizi dienā. Candegamma var lietot vienlaicīgi ar citām zālēm sirds mazspējas ārstēšanai, un Jūsu ārsts izvēlēsies Jums piemērotāko ārstēšanu.

Ja esat lietojis Candegamma vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis Candegamma vairāk nekā noteikts, nekavējoties sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja aizmirstat lietot Candegamma

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti. Vienkārši lietojiet nākamo devu, kā ierasts.

Ja pārtraucat lietot Candegamma

Ja pārstājat lietot Candegamma, Jūsu asinsspiediens var atkal paaugstināties. Tādēļ bez ārsta ziņas Candegamma lietošanu nepārtrauciet.

Ja Jums rodas jautājumi par šo zāļu lietošanu, vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Ir svarīgi, lai Jūs zinātu, kādas šīs blakusparādības var būt.

Pārtrauciet Candegamma lietošanu un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību, ja Jums ir kāda no sekojošām alerģiskām reakcijām:

elpošanas grūtības, ar sejas, lūpu, mēles un/vai kakla pietūkumu vai bez tā;

sejas, lūpu, mēles un/vai kakla pietūkums, kas var izraisīt rīšanas grūtības;

spēcīga ādas niezēšana (ar paceltiem izsitumiem).

Candegamma var izraisīt balto asins ķermenīšu skaita samazināšanos. Līdz ar to var pazemināties Jūsu spēja pretoties infekcijai un Jums var būt nogurums, saslimšana ar kādu infekciju vai drudzis. Šādā gadījumā sazinieties ar savu ārstu. Jūsu ārsts var nozīmēt Jums asins izmeklējumus, lai noteiktu, vai Candegamma ietekmē Jūsu asinis (agranulocitozes risks).

Citas iespējamās nevēlamās blakusparādības:

Biežas (var rasties 1 no 10 lietotājiem)

Reibonis/galvas griešanās sajūta;

Galvassāpes;

Elpceļu infekcijas;

Pazemināts asinsspiediens. Tas var izraisīt reiboni vai ģībšanu;

Izmaiņas asins ainā:

Paaugstināts kālija daudzums asinīs, īpaši gadījumos, ja Jums ir kāda nieru slimība vai sirds mazspēja. Ja tā ir nopietna, Jums var būt nogurums, nespēks, neregulārs pulss vai tirpšanas sajūtas;

Nieru darbības traucējumi, īpaši gadījumos, ja Jums jau ir problēmas ar nierēm vai sirds mazspēja.

Ļoti retos gadījumos iespējama nieru mazspēja.

Ļoti retas (mazāk kā 1 no 10 000 lietotājiem)

Sejas, lūpu, mēles un/vai kakla pietūkums;

Sarkano vai balto asins šūnu skaita samazinājums. Jums var būt nogurums, infekcija vai drudzis;

Ādas izsitumi, nātrene;

Nieze;

Muguras, locītavu vai muskuļu sāpes;

Izmaiņas aknu darbībā, ieskaitot aknu infekciju (hepatītu). Jums var būt nogurums, ādas un acu ābolu dzelte un gripai līdzīgi simptomi;

Slikta dūša;

Izmaiņas asins ainā:

Samazināts nātrija daudzums asinīs. Ja tas ir būtiski pazemināts, Jums var būt nogurums, enerģijas trūkums vai muskuļu krampji.

Klepus.

Nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

Caureja.

Papildu blakusparādības bērniem un pusaudžiem

Bērniem, kuriem ārstē augstu asinsspiedienu, novērotās blakusparādības ir līdzīgas pieaugušajiem, bet tās rodas biežāk. Kakla iekaisums ir ļoti bieži novērota parādība bērniem, kas nav ziņota par pieaugušajiem, arī iesnas, drudzi un paātrinātu sirdsdarbību bieži novēro bērniem, bet nav ziņots par pieaugušajiem.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā.

Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003.

Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv" www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Candegamma

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa, kas norādīts uz kastītes, blistera pēc „Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šīm zālēm nav īpašu uzglabāšanas nosacījumu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Candegamma satur

Aktīvā viela ir kandesartāna cileksetils.

Citas sastāvdaļas ir: laktozes monohidrāts, kukurūzas ciete, karmelozes kalcija sāls (E466), hidroksipropilceluloze (E463), makrogols 8000, magnija stearāts (E572). Papildus 16 mg un 32 mg tabletēs: Sarkanais dzelzs oksīds (E172).

Candegamma ārējais izskats un iepakojums

Candegamma 2 mg ir baltas vai gandrīz baltas, apaļas, 2x5 mm lielas, abpusēji izliektas neapvalkotas tabletes, gludas abās pusēs.

Candegamma 4 mg ir baltas vai gandrīz baltas, apaļas, 3x6 mm lielas, abpusēji izliektas neapvalkotas tabletes, ar dalījuma līniju vienā pusē un gludas otrā pusē.

Candegamma 8 mg ir baltas vai gandrīz baltas, apaļas, 3x9 mm lielas, abpusēji izliektas neapvalkotas tabletes, ar krustotām dalījuma līnijām vienā pusē un gludas otrā pusē.

Candegamma 16 mg ir rozā, apaļas, 3x9 mm lielas, abpusēji izliektas neapvalkotas lāsumainas tabletes ar krustotām dalījuma līnijām vienā pusē un gravējumu „16” otrā pusē.

Candegamma 32 mg ir rozā, apaļas, 4x10 mm lielas, abpusēji izliektas neapvalkotas lāsumainas tabletes ar krustotām dalījuma līnijām vienā pusē un gravējumu „32” otrā pusē.

Kartona iepakojums ar Al/PVH/PE/PVdH blisteriem pa 7, 10 un 14 tabletēm.

Iepakojuma lielumi: pa 7, 10, 14, 28, 30, 56, 98, 100, 300 tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG

Calwerstrasse. 7, 71034 Böblingen, Vācija

Tel: 07031/6204-0

Fakss: 07031/6204-31

E-pasts: info@woerwagpharma.com

Ražotājs, atbildīgais par sēriju izlaidi

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG

Calwerstrasse. 7, 71034 Böblingen, Vācija

Magistra C&C,

B-dul. Aurel Vlaicu nr. 82A, 900055 Constanţa, Jud. Constanţa Rumānija

Šīs zāles ir reģistrētas Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ar šādiem nosaukumiem:

Bulgārija Candegamma 2/4/8/16/32 mg tablets

Vācija Candegamma 2/4/8/16/32 mg Tabletten

Latvija Candegamma 2/4/8/16/32 mg tabletes

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta: 01/2019

SASKAŅOTS ZVA 26-03-2019

PAGE \* MERGEFORMAT 1

Vers: Candegamma PIL_jan2019_var.0013

Atbilst: common-pl-track Candegamma_012019

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Candegamma 2 mg tabletes

Candegamma 4 mg tabletes

Candegamma 8 mg tabletes

Candegamma 16 mg tabletes

Candegamma 32 mg tabletes

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra tablete satur 2/4/8/16 vai 32 mg kandesartāna cileksetila (Candesartanum cilexetili)

Palīgviela: Candegamma 2/4/8/16/32 mg: 37,600/75,200/150,400/142,350 vai 284,700 mg laktozes (monohidrāta) 1 tabletē

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

ZĀĻU FORMA

Tablete

Candegamma 2 mg ir baltas vai gandrīz baltas, apaļas, 2x5 mm lielas, abpusēji izliektas neapvalkotas tabletes, gludas abās pusēs.

Candegamma 4 mg ir baltas vai gandrīz baltas, apaļas, 3x6 mm lielas, abpusēji izliektas neapvalkotas tabletes, ar dalījuma līniju vienā pusē un gludas otrā pusē. Tableti var sadalīt divās vienādās daļās.

Candegamma 8 mg ir baltas vai gandrīz baltas, apaļas, 3x9 mm lielas, abpusēji izliektas neapvalkotas tabletes, ar krustotām dalījuma līnijām vienā pusē un gludas otrā pusē. Tableti var sadalīt četrās vienādās daļās.

Candegamma 16 mg ir rozā, apaļas, 3x9 mm lielas, abpusēji izliektas neapvalkotas lāsumainas tabletes ar krustotām dalījuma līnijām vienā pusē un gravējumu „16” otrā pusē. Tableti var sadalīt četrās vienādās daļās.

Candegamma 32 mg ir rozā, apaļas, 4x10 mm lielas, abpusēji izliektas neapvalkotas lāsumainas tabletes ar krustotām dalījuma līnijām vienā pusē un gravējumu „32” otrā pusē. Tableti var sadalīt četrās vienādās daļās.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Candegamma ir paredzēts:

Primārās (esenciālās) hipertensijas ārstēšanai pieaugušajiem.

Hipertensijas ārstēšanai bērniem un pusaudžiem no 6 līdz 18 gadu vecumam.

Pieaugušu pacientu ar sirds mazspēju un kreisā kambara sistolisku disfunkciju

(kreisā kambara izsviedes frakcija ≤ 40%) ārstēšanai, kad AKE inhibitori nav panesami, vai kā papildus terapija AKE inhibitoriem pacientiem ar simptomātisku sirds mazspēju, neskatoties uz optimālu ārstēšanu, kad mineralokortikoīdu receptoru antagonisti nav panesami (skatīt 4.2., 4.4., 4.5. un 5.1.apakšpunktu).

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas hipertensijas gadījumā

Ieteicamā sākotnējā un uzturošā Candegamma deva ir 8 mg vienu reizi dienā. Antihipertensīvā iedarbība galvenokārt parādās 4 nedēļu laikā. Dažiem pacientiem, kuru asinsspiediens netiek pietiekami kontrolēts, devu var palielināt līdz 16 mg 1 reizi dienā vai maksimāli līdz 32 mg vienu reizi dienā. Ārstēšana noteikti jāpielāgo asinsspiediena izmaiņām terapijas gaitā.

Candegamma var lietotarī kopā ar citiem antihipertensīviem līdzekļiem (skatīt 4.3., 4.4., 4.5. un 5.1.apakšpunktu. Kombinācija ar hidrohlortiazīdu ir pierādījusi paaugstinātu antihipertensīvu iedarbību, lietojot dažādas Candegamma devas.

Gados vecāki pacienti

Sākotnējās devas pielāgošana vecākiem pacientiem nav nepieciešama.

Pacienti ar intravaskulārā tilpuma deficītu

Pacientiem ar hipotensijas risku, piemēram, ar iespējamu tilpuma deficītu, var tikt piemērota sākotnējā deva 4 mg (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem, ieskaitot pacientus, kuriem tiek veikta hemodialīze, sākotnējā deva ir 4 mg. Deva jātitrē atbilstoši pacienta atbildes reakcijai. Pieredze ar pacientiem, kuriem ir ļoti smagi nieru darbības traucējumi vai nieru darbības traucējumi pēdējā stadijā (kreatinīna klīrenss < 15 ml/min), ir ierobežota (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem ieteicamā sākotnējā deva ir 4 mg vienu reizi dienā. Deva var tikt pielāgota atbilstoši pacienta reakcijai. Candegamma ir kontrindicēts pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem un/vai holestāzi (skatīt 4.3. un 5.2. apakšpunktu).

Melnās rases pacienti

Kandesartāna antihipertensīvā iedarbība melnās rases pacientiem ir mazāk izteikta. Līdz ar to var būt nepieciešama regulārāka Candegamma titrēšana un kombinēšana ar citu ārstēšanas veidu asinsspiediena kontrolei melnās rases pacientiem, nekā pacientiem no citām rasu grupām (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Bērni un pusaudži no 6 līdz 18 gadiem

Ieteicamā sākuma deva ir 4 mg vienu reizi dienā.

Pacienti, kuru ķermeņa masa ir < 50 kg: pacientiem, kuriem asinsspiediena kontrole nav pietiekama, devu var palielināt līdz maksimālai 8 mg vienu reizi dienā.

Pacienti, kuru ķermeņa masa ir ≥ 50 kg: pacientiem, kuriem asinsspiediena kontrole nav pietiekama, devu var palielināt līdz 8 mg vienu reizi dienā un pēc tam, ja nepieciešams, līdz 16 mg vienu reizi dienā (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Devas, lielākas par 32 mg, nav pētītas pediatriskiem pacientiem.

Maksimālā antihipertensīvā iedarbība tiek sasniegta 4 nedēļu laikā.

Bērniem ar iespējamu intravaskulāro hipovolēmiju (piemēram, pacienti, kuri lieto diurētiskus līdzekļus, īpaši, ja ir nieru darbības traucējumi) terapija ar Candegamma jāuzsāk stingrā ārsta uzraudzībā, apsverot par ieteicamo devu mazākas sākuma devas lietošanu (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Candegamma iedarbība nav pētīta bērniem, kuriem glomerulārās filtrācijas ātrums ir mazāks par 30 ml/min/1,73 m2 (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Melnās rases pediatriskie pacienti

Kandesartāna antihipertensīvā iedarbība melnās rases pacientiem ir vājāka nekā citu rasu pacientiem (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Bērni līdz 6 gadu vecumam

Drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā no 1 līdz 6 gadiem, nav pierādīta. Pašlaik pieejamie dati aprakstīti 5.1. apakšpunktā, taču ieteikumus par devām nevar sniegt.

Candegamma ir kontrindicētas bērniem vecumā līdz 1 gadam (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Lietošana sirds mazspējas gadījumā

Parastā ieteicamā sākotnējā Candegamma deva ir 4 mg vienu reizi dienā. Devas titrēšanu līdz 32 mg vienu  reizi dienā (maksimālā deva) vai līdz augstākajai panesamajai devai tiek veikta, dubultojot devu ne ātrāk kā pēc 2 nedēļām (skatīt 4.4. apakšpunktu). Pacientiem ar sirds mazspēju vienmēr jāņem vērā nieru darbības rādītāji, ieskaitot kreatinīna un kālija līmeņa kontroli serumā. Candegamma var lietot kopā ar citu sirds mazspējas terapiju, ieskaitot AKE inhibitoriem, beta blokatoriem, diurētiskajiem līdzekļiem un uzpirkstītes preparātiem, vai šo zāļu kombināciju. Candegamma var lietot kopā ar AKE inhibitoru pacientiem ar simptomātisku sirds mazspēju, neskatoties uz optimālu standarta sirds mazspējas ārstēšanu, kad mineralokortikoīdu receptoru antagonisti nav panesami. AKE inhibitora, kāliju aizturoša diurētiskā līdzekļa un [Zāļu nosaukums] kombinācija nav ieteicama un vajadzētu apsvērt tikai pēc rūpīgas iespējamā riska un ieguvumu izvērtēšanas (skatīt 4.4., 4.8. un 5.1.apakšpunktu).

Īpašas pacientu grupas

Nav nepieciešams pielāgot sākotnējo devu gados vecākiem pacientiem, pacientiem ar intravaskulārā tilpuma deficītu, nieru darbības traucējumiem vai viegliem līdz vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem.

Pediatriskā populācija

Candegamma drošums un efektivitāte hipertensijas un sirds mazspējas ārstēšanā bērniem vecumā no dzimšanas līdz 18 gadiem nav pierādīta. Nav pieejamu datu.

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

Candegamma jālieto vienu reizi dienā neatkarīgi no ēdienreizēm.

Uzturs neietekmē kandesartāna biopieejamību.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1.apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Grūtniecības otrais un trešais trimestris (skatīt 4.4. un 4.6. apakšpunktus).

Smagi aknu darbības traucējumi un/vai holestāze.

Bērni vecumā līdz 1 gadam (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Pacientiem ar cukura diabētu vai nieru darbības traucējumiem (GFĀ < 60 ml/min/1,73 m2) Candegamma lietošana kopā ar aliskirēnu saturošām zālēm ir kontrindicēta (skatīt 4.5. un 5.1.apakšpunktu).

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Nieru darbības traucējumi

Tāpat kā citiem renīna-angiotenzīna-aldosterona sistēmu ietekmējošiem līdzekļiem, lietojot Candegamma, jutīgiem pacientiem var novērot nieru funkcijas izmaiņas.

Lietojot Candegamma hipertensijas pacientiem ar pavājinātu nieru darbību, ieteicama periodiska kālija un kreatinīna līmeņa kontrole serumā. Pieredze ar pacientiem, kuriem ir ļoti smagi nieru darbības traucējumi vai nieru darbības traucējumi pēdējā stadijā (kreatinīna klīrenss < 15 ml/min), ir ierobežota. Šādiem pacientiem Candegamma jātitrē ļoti uzmanīgi, rūpīgi kontrolējot asinsspiedienu.

Pacientiem ar sirds mazspēju jāveic periodiska nieru funkcijas kontrole, īpaši gados vecākiem pacientiem (75 gadi un vecāki) un pacientiem ar nieru funkcijas traucējumiem. Candegamma devas titrēšanā ieteicama kreatinīna un kālija kontrole serumā. Sirds mazspējas klīniskie pētījumi neiekļauj pacientus, kuru kreatinīna līmenis serumā ir > 265 μmol/l (> 3 mg/dl).

Lietošana pediatriskiem pacientiem, ieskaitot pacientus ar nieru darbības traucējumiem

Candegamma iedarbība nav pētīta bērniem, kuriem glomerulārās filtrācijas ātrums ir mazāks par 30 ml/min/1,73 m2 (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Renīna-angiotenzīna-aldosterona sistēmas (RAAS) dubulta blokāde

Ir pierādījumi, ka vienlaicīga AKE inhibitoru, angiotenzīna II receptoru blokatoru vai aliskirēna lietošana palielina hipotensijas, hiperkaliēmijas un pavājinātas nieru funkcijas (ieskaitot akūtu nieru mazspēju) risku. Tādēļ RAAS dubulta blokāde, lietojot kombinācijā AKE inhibitorus, angiotenzīna II receptoru blokatorus vai aliskirēnu, nav ieteicama (skatīt 4.5. un 5.1. apakšpunktu).

Ja dubultu blokādi izraisoša ārstēšana ir absolūti nepieciešama, to drīkst veikt vienīgi veselības aprūpes speciālista uzraudzībā un bieži un rūpīgi jākontrolē nieru funkcija, elektrolītu līmenis asinīs un asinsspiediens.

AKE inhibitorus un angiotenzīna II receptoru blokatorus nedrīkst vienlaicīgi lietot pacientiem ar diabētisku nefropātiju.

Sirds mazspējas vienlaicīga terapija ar AKE inhibitoru

Lietojot Candegamma kombinācijā ar AKE inhibitoru var palielināties nevēlamo blakusparādību, it īpaši hipotensijas, hiperkaliēmijas un pavājinātas nieru funkcijas (ieskaitot akūtas nieru mazspējas) risks.

Nav ieteicama arī trīskāršā kombinācija ar AKE inhibitoru, mineralokortikoīdu receptoru

antagonistu un kandesartānu.

Šo kombināciju lietošanu drīkst veikt vienīgi veselības aprūpes speciālista uzraudzībā un bieži un rūpīgi jākontrolē nieru funkcija, elektrolītu līmenis asinīs un asinsspiediens.

AKE inhibitorus un angiotenzīna II receptoru blokatorus nedrīkst vienlaicīgi lietot pacientiem ar diabētisku nefropātiju

Hemodialīze

Hemodialīzes laikā asinsspiediens var īpaši jutīgi reaģēt uz AT1-receptoru blokādi sakarā ar

samazināto plazmas tilpumu un renīna-angiotensīna-aldosterona sistēmas aktivizēšanu. Tādēļ pacientiem, kuriem tiek veikta hemodialīze, Candegamma titrēšana jāveic uzmanīgi, rūpīgi kontrolējot asinsspiediena izmaiņas.

Nieru artērijas stenoze

Zāles, kas ietekmē renīna-angiotenzīna-aldosterona sistēmu, ieskaitot angiotenzīna II receptoru antagonistus (AIIRA), var paaugstināt urīnvielas un kreatinīna koncentrāciju asins serumā pacientiem ar abpusēju nieru artērijas stenozi vai vienīgās nieres artērijas stenozi.

Nieru transplantācija

Nav pieredzes, lietojot Candegamma pacientiem ar nesen veiktu nieres transplantāciju.

Hipotensija

Pacientiem ar sirds mazspēju, lietojot Candegamma, var rasties hipotensija. Tā var rasties arī hipertensijas pacientiem ar intravaskulāru hipovolēmiju, piemēram, saņemot lielu diurētisko līdzekļu devu. Uzsākot ārstēšanu, jāievēro piesardzība un jākoriģē hipovolēmija.

Bērniem ar iespējamu intravaskulāro hipovolēmiju (piemēram, pacienti, kuri lieto diurētiskus līdzekļus, īpaši, ja ir nieru darbības traucējumi) terapija ar Candegamma jāuzsāk stingrā ārsta uzraudzībā, apsverot par ieteicamo devu mazākas sākuma devas lietošanu (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Anestēzija un ķirurģiska iejaukšanās

Pacientiem, kuru ārstēšanā izmanto angiotenzīna II antagonistus, iespējama hipotensija anestēzijas un ķirurģiskas iejaukšanās gadījumā, jo tiek bloķēta renīna-angiotenzīna sistēma. Ļoti retos gadījumos hipotensija var būt smaga, un tad ir pieļaujama intravenozo šķīdumu un/vai vazopresoru izmantošana.

Aortas atveres un mitrālā vārstuļa stenoze (obstruktīva hipertrofiska kardiomiopātija)

Tāpat kā lietojot citus vazodilatorus, jāievēro īpaša piesardzība, lietojot Candegamma pacientiem ar hemodinamiski nozīmīgu aortas atveres vai mitrālā vārstuļa stenozi vai obstruktīvu hipertrofisku kardiomiopātiju.

Primārs hiperaldosteronisms

Pacienti ar primāru hiperaldosteronismu vairumā gadījumu nereaģēs uz antihipertensīvajām zālēm, kas darbojas, inhibējot renīna-angiotenzīna-aldosterona sistēmu. Līdz ar to, Candegamma lietošana šai pacientu grupai nav ieteicama.

Hiperkaliēmija

Candegamma lietošana vienlaicīgi ar kāliju aizturošiem diurētiskiem līdzekļiem, kālija aizvietotājiem, kāliju saturošiem sāls aizvietotājiem vai citām zālēm, kas var paaugstināt kālija līmeni (piemēram, heparīnu), hipertensijas pacientiem var paaugstināt kālija koncentrāciju serumā. Nepieciešama atbilstoša kālija līmeņa kontrole.

Pacientiem ar sirds mazspēju, kuru ārstēšanā izmanto Candegamma, var rasties hiperkaliēmija. Ieteicama periodiska kālija līmeņa kontrole serumā. AKE inhibitoru, kāliju aizturoša diurētiska līdzekļa (piemēram, spironolaktona) un Candegamma kombinācijas lietošana nav ieteicama un pieļaujama tikai pēc rūpīgas iespējamo ieguvumu un risku izvērtēšanas.

Vispārīgi

Pacientiem, kam asinsvadu tonuss un nieru darbība ir galvenokārt atkarīga no renīna-angiotenzīna-aldosterona sistēmas aktivitātes (piemēram, pacientiem ar smagu sastrēguma sirds mazspēju vai nieru pamatslimību, tostarp nieru artērijas stenozi), citu zāļu lietošana, kas ietekmē šo sistēmu, var izraisīt akūtu hipotensiju, azotēmiju, oligūriju vai retos gadījumos – akūtu nieru mazspēju. Nevar izslēgt līdzīgu ietekmi, lietojot AIIRA. Līdzīgi kā citiem antihipertensīvajiem līdzekļiem, pārmērīga asinsspiediena pazemināšanās pacientiem ar išēmisku kardiopātiju vai išēmisku sirds un asinsvadu slimību var izraisīt miokarda infarktu vai insultu.

Kardestāna antihipertensīvo iedarbību var pastiprināt ar citiem medikamentiem asinsspiediena pazemināšanai, kas izrakstīti kā antihipertensīvie līdzekļi vai zāles citu indikāciju gadījumā.

Candegamma satur laktozi. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesamību, Lapp laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.

Grūtniecība

Nevajadzētu lietot AIIRA grūtniecības laikā. Ja vien turpmāka AIIRA lietošana netiek uzskatīta par būtisku, pacientēm, kas plāno grūtniecību, līdzšinējā terapija jāmaina pret alternatīvu antihipertensīvu terapiju ar vispāratzītu drošuma raksturojumu lietošanai grūtniecības laikā. Tiklīdz ir diagnosticēta grūtniecība, AIIRA lietošana nekavējoties jāpārtrauc un, ja nepieciešams, jāsāk alternatīva terapija (skatīt 4.3. un 4.6. apakšpunktu).

Pacientēm, kurām ir sākušās menstruācijas, regulāri jānovērtē grūtniecības iespējamība. Viņām jāsniedz atbilstoša informācija un/vai jārīkojas, lai novērstu zāļu iedarbības risku grūtniecības laikā (skatīt 4.3. un 4.6. apakšpunktu).

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Klīniskajos farmakokinētiskajos pētījumos tika analizēti savienojumi ar hidrohlrtiazīdu, varfarīnu, digoksīnu, iekšķīgi lietojamajiem kontracepcijas līdzekļiem (piemēram, etinilestradiolu /levonorgestrelu), glibenklamīdu, nifedipīnu un enalaprilu. Starp šīm zālēm netika novērota klīniski nozīmīga farmakokinētiska mijiedarbība.

Vienlaicīgi lietojot kāliju aizturošus diurētiskos līdzekļus, kālija aizvietotājus, kāliju saturošus sāls aizvietotājus vai citas zāles (piemēram, heparīnu), var paaugstināties kālija līmenis. Nepieciešama atbilstoša kālija līmeņa kontrole (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Lietojot litija preparātus kopā ar AKE inhibitoriem, tika novērota atgriezeniska litija koncentrācijas paaugstināšanās serumā un toksiskums. Līdzīga iedarbība var rasties, lietojot AIIRA. Neiesaka lietot kandesartānu vienlaicīgi ar litija preparātiem. Ja šāda kombinācija ir būtiski nepieciešama, jāveic rūpīga litija koncentrācijas kontrole serumā.

AIIRA lietošana kopā ar nesteroīdiem pretiekaisuma līdzekļiem (NPL) (tostarp, selektīvajiem COX-2 inhibitoriem, acetilsaliciskābi (> 3 g/dienā) un neseletīvajiem NPL), var vājināt antihipertensīvo iedarbību.

Līdzīgi kā AKE inhibitoriem, AIIRA un NPL kombinācija var palielināt nieru darbības traucējumu risku, tostarp iespējamu akūtu nieru mazspēju, un paaugstināt kālija koncentrāciju serumā, īpaši pacientiem ar nieru pamatslimību. Jāievēro piesardzība, izmantojot šādu kombināciju, īpaši gados vecākiem pacientiem. Uzreiz pēc ārstēšanas uzsākšanas ar zāļu kombināciju un vēlāk periodiski jānodrošina atbilstoša hidrēšana un rūpīgi jāpārdomā nieru darbības kontroles mehānisms.

Klīniskie dati liecina, ka renīna-angiotenzīna-aldosterona sistēmas (RAAS) dubulta blokāde, lietojot kombinācijā AKE inhibitorus, angiotenzīna II receptoru blokatorus vai aliskirēnu, ir saistīta ar palielinātu tādu nevēlamo blakusparādību, kā hipotensija, hiperkaliēmija un pavājināta nieru funkcija (ieskaitot akūtu nieru mazspēju), risku, salīdzinot ar vienu zāļu, kas ietekmē RAAS, lietošanu (skatīt 4.3., 4.4. un 5.1.apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Mijiedarbības pētījumi veikti tikai pieaugušajiem.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Pirmajā grūtniecības trimestrī AIIRA lietošana nav ieteicama (skatīt 4.4. apakšpunktu). AIIRA lietošana ir kontrindicēta otrajā un trešajā grūtniecības trimestrī (skatīt 4.3. un 4.4. apakšpunktu).

Nav pārliecinošu epidemioloģisku pierādījumu par AKE inhibitoru lietošanas teratogēniskuma risku pirmajā grūtniecības trimestrī, tomēr nedaudz paaugstinātu risku nevar izslēgt. Kaut arī nav pārliecinošu epidemioloģisko datu par risku, lietojot AIIRA, var pastāvēt līdzīgi riski ar visiem šīs grupas medikamentiem. Ja vien turpmāka AIIRA lietošana netiek uzskatīta par būtisku, pacientēm, kas plāno grūtniecību, līdzšinējā terapija jāmaina pret alternatīvu antihipertensīvu terapiju ar vispāratzītu drošuma raksturojumu lietošanai grūtniecības laikā. Tiklīdz ir diagnosticēta grūtniecība, AIIRA lietošana nekavējoties jāpārtrauc un, ja nepieciešams, jāsāk alternatīva terapija.

Ir zināms, ka AIIRA lietošana otrajā un trešajā grūtniecības trimestrī izraisa fetotoksiskumu (pavājināta nieru darbību, oligohidramniju, galvaskausa pārkaulošanās kavēšanu) un neonatālu toksiskumu (nieru mazspēju, hipotensiju, hiperkaliēmiju) (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Ja, sākot ar otro grūtniecības trimestri, paciente lietojusi AIIRA, ieteicams veikt augļa nieru un galvaskausa ultraskaņas izmeklējumus.

Zīdaiņi, kuru mātes lietojušas AIIRA, rūpīgi jāuzrauga hipotensijas riska dēļ (skatīt 4.3. un 4.4. apakšpunktu).

Barošana ar krūti

Tā kā nav pieejama informācija par Candegamma lietošanu zīdīšanas laikā, nav ieteicams lietot Candegamma, tā vietā izvēloties drošāku alternatīvu, īpaši barojot ar krūti jaundzimušo vai priekšlaicīgi dzimušu zīdaini.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi par kandesartāna ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus. Tomēr jāņem vērā, ka dažkārt Candegamma lietošanas laikā iespējams nogurums vai reibonis.

4.8. Nevēlamas blakusparādības

Hipertensijas ārstēšana

Kontrolētos pētījumos tika novērotas vieglas un īslaicīgas nevēlamās blakusparādības. Kopējais nevēlamo blakusparādību biežums neuzrādīja saistību ar devas lielumu vai pacienta vecumu. Blakusparādību dēļ terapijas pārtraukšanas gadījumu skaits bija līdzīgs, lietojot kandesartāna cileksetilu (3,1%) un placebo (3,2%).

Apkopotajā klīnisko pētījumu datu analīzē hipertensijas pacientiem kandesartāna cileksetila nevēlamās blakusparādības tika definētas, pamatojoties uzto, ka nevēlamo blakusparādību biežums, ārstējot ar kandesartāna cileksetilu, bija vismaz par 1% augtāks, nekā pacientiem, kuri lietoja placebo. Līdz ar to, visbiežāk sastopamās blakusparādības bija reibonis/vertigo, galvassāpes un elpceļuinfekcijas.

Tabulā norādītas klīniskajos pētījumos un pēcreģistrācijas periodā novērotās nevēlamās blakusparādības.

Blakusparādību sastopamības biežums 4.9. apakšpunkta tabulās klasificēts sekojoši: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥1/100 līdz < 1/10), retāk (≥1/1000 līdz < 1/100), reti (≥ 1/10000 līdz < 1/1000), ļoti reti (< 1/10000) un nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Orgānu sistēmu klasifikācija

Biežums

Nevēlamās blakusparādības

Infekcijas un infestācijas

Bieži

Elpceļu infekcijas

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Ļoti reti

Leikopēnija, neitropēnija un agranulocitoze

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Ļoti reti

Hiperkaliēmija, hiponatrēmija

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži

Reibonis/vertigo, galvassāpes

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Ļoti reti

Klepus

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Ļoti reti

Slikta dūša

Nav zināms

Caureja

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Ļoti reti

Paaugstināts aknu enzīmu līmenis, aknu darbības traucējumi vai hepatīts

Ādas un zemādas audu bojājumi

Ļoti reti

Angioedēma, izsitumi, nātrene, nieze

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Ļoti reti

Muguras sāpes, artralģija, mialģija

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

Ļoti reti

Nieru darbības traucējumi, ieskaitot nieru mazspēju jutīgiem pacientiem (skatīt 4.4. apakšpunktu)

Laboratoriskie izmeklējumi

Kopumā netika atklāta klīniski nozīmīga Candegamma ietekme uz standarta laboratorisko izmeklējumu rādītājiem. Tāpat kā citiem renīna-angiotenzīna-aldosterona sistēmas inhibitoriem tika novērota neliela hemoglobīna samazināšanās. Parasti pacientiem, kuri lieto Candegamma, nav nepieciešama laboratorisko rādītāju ikdienas kontrole. Tomēr pacientiem ar pavājinātu nieru darbību ieteicama periodiska kālija un kreatinīna līmeņa kontrole serumā.

Pediatriskā populācija

Kandesartāna cileksetila drošums tika uzraudzīts 255 bērniem un pusaudžiem (vecumā no 6 līdz 18 gadiem) ar hipertensiju 4 nedēļu ilgā klīniskās efektivitātes un 1 gadu ilgā atklātā pētījumā (skatīt 5.1. apakšpunktu). Gandrīz visās dažādajās orgānu sistēmās blakusparādību biežums bērniem klasificēts kā bieži vai retāk. Lai gan blakusparādību raksturs un smagums ir līdzīgs pieaugušajiem (skatīt iepriekš), bērniem un pusaudžiem visas nevēlamās blakusparādības tika novērotas biežāk, īpaši:

galvassāpes, reibonis un augšējo elpceļu infekcijas bērniem “ļoti bieži” (t. i., ≥ 1/10) un pieaugušajiem “bieži” (≥ 1/100 līdz < 10);

klepus bērniem “ļoti bieži” (t. i., ≥ 1/10) un pieaugušajiem “ļoti reti” (< 1/10 000);

izsitumi bērniem “bieži” (t. i., ≥ 1/100 līdz < 1/10) un pieaugušajiem “ļoti reti” (< 1/10 000);

hiperkaliēmija, hiponatriēmija un izmainīta aknu funkcija bērniem “retāk” (≥ 1/1000 līdz < 1/100) un pieaugušajiem “ļoti reti” (< 1/10 000);

sinusa aritmija, nazofaringīts un pireksija bērniem “bieži” (t. i., ≥ 1/100 līdz < 1/10) un mutes un rīkles sāpes bērniem “ļoti bieži” (t. i., ≥ 1/10), bet pieaugušajiem šādas nevēlamas blakusparādības nav aprakstītas. Tomēr šie traucējumi ir pārejoši un bērnībā plaši sastopami.

Kopumā kandesartāna cileksetila drošuma profils pediatriskiem pacientiem un pieaugušajiem būtiski neatšķiras.

Sirds mazspējas ārstēšana

Candegamma blakusparādību raksturojums pacientiem ar sirds mazspēju atbilda zāļu farmakoloģijai un pacientu veselības stāvoklim. CHARM klīniskajā programmā salīdzinot kandesartānu devās līdz 32 mg (n=3,803) ar placebo (n=3,796), 21,0% pacientu no kandesartāna cileksetila grupas un 16,1% no placebo grupas pārtrauca ārstēšanu nevēlamo blakusparādību dēļ. Visbiežāk sastopamās blakusparādības bija hiperkaliēmija, hipotensija un pavājināta nieru darbība. Šīs blakusparādības vairāk bija sastopamas pacientiem vecākiem par 70 gadiem, diabēta slimniekiem vai pacientiem, kas lietoja citas zāles, kas ietekmē renīna-angiotenzīna-aldosterona sistēmu, īpaši AKE inhibitorus un/vai spironolaktonu.

Tabulā norādītas klīniskajos pētījumos un pēcreģistrācijas periodā novērotās nevēlamās blakusparādības.

Orgānu sistēmu klasifikācija

Biežums

Nevēlamās blakusparādības

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Ļoti reti

Leikopēnija, neitropēnija un agranulocitoze

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Bieži

Ļoti reti

Hiperkaliēmija,

Hiponatrēmija

Nervu sistēmas traucējumi

Ļoti reti

Reibonis, galvassāpes

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Bieži

Hipotensija

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Ļoti reti

Klepus

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Ļoti reti

Slikta dūša

Nav zināms

Caureja

Kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumi

Ļoti reti

Slikta dūša

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Ļoti reti

Paaugstināts aknu enzīmulīmenis, aknu darbības traucējumi vai hepatīts

Ādas un zemādas audu bojājumi

Ļoti reti

Angioedēma, izsitumi, nātrene, nieze

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Ļoti reti

Muguras sāpes, artralģija, mialģija

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

Bieži

Nieru darbības traucējumi, ieskaitot nieru mazspēju jutīgiem pacientiem (skatīt 4.4. apakšpunktu)

Laboratoriskie izmeklējumi

Hiperkaliēmija un nieru darbības traucējumi ir biežākās blakusparādības pacientiem, kuri lieto Candegamma sirds mazspējas ārstēšanai. Ieteicama periodiska kreatinīna un kālija līmeņa kontrole serumā (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv" www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Simptomi

Pēc farmakoloģiskajiem novērojumiem, būtiskākā pārdozēšanas izpausme ir simptomātiska hipotensija un reibonis. Pieaugušo pacientu atveseļošanās pēc pārdozēšanas (līdz pat 672 mg kandesartāna cileksetila) vairumā gadījumu norit bez sarežģījumiem.

Rīcība

Ja rodas simptomātiska hipotensija, jāpiemēro simptomātiska ārstēšana un jākontrolē dzīvībai svarīgās funkcijas. Pacients jānogulda uz muguras un jāpaceļ kājas. Ja ar to nav pietiekami, jāpalielina plazmas tilpums ar infūzijas šķīduma palīdzību,piemēram, izotonisku sāls šķīdumu. Var lietot simpatomimētiskos līdzekļus, ja ar iepriekš pieminētajiem pasākumiem netiek panākta stāvokļa stabilizācija. Kandesartānu nevar izvadīt ar hemodialīzi.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa:

Angiotenzīna II receptoru antagonists. ATĶ kods: C09CA06

Darbības mehānisms

Angiotenzīns II ir renīna-angiotenzīna-aldosterona sistēmas primāri vazoaktīvs hormons, kam ir būtiska nozīme hipertensijas, sirds mazspējas un citu sirds-asinsvadu traucējumu patofizioloģijā. Tam ir arī svarīga loma mērķorgāna hipertrofijas un bojājuma patoģenēzē. Galveno angiotenzīna II fizioloģisko iedarbību, piemēram, vazokonstrikciju, aldosterona stimulāciju, sāls un ūdens homeostāzes regulāciju un šūnu augšanas veicināšanu nosaka 1. tipa (AT1) receptori.

Farmakodinamiskā iedarbība

Kandesartāna cileksetils ir priekšzāles, kas piemērotas iekšķīgai lietošanai. Uzsūcoties kuņģa-zarnu traktā pēc estera hidrolizēšanās, tas strauji pārvēršas par aktīvu vielu – kandesartānu. Kandesartāns ir AIIRA, kas darbojas selektīvi pret AT1 receptoriem, cieši saistoties un lēni disociējot no receptora. Tam nav agonista iedarbības.

Kandesartāns neinhibē AKE, kas pārvērš angiotenzīnu I angiotenzīnā II un noārda bradikinīnu. Tas neietekmē AKE un neveicina bradikinīna vai P vielas veidošanos. Kontrolētos klīniskos pētījumos, salīdzinot kandesartānu un AKE inhibitorus, pacientiem, kuri lietoja kandesartāna cileksetilu, klepus biežums bija mazāks. Kandesartāns nesaistās un nebloķē citu hormonu receptorus vai jonu kanālus, kas ir nozīmīgi kardiovaskulārā regulācijā. Angiotenzīna II (AT1) receptoru antagonisms izraisa ar devu saistītu renīna, angiotenzīna I un angiotenzīna II līmeņa paaugstināšanos un aldosterona koncentrācijas pazemināšanos plazmā.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Hipertensija

Hipertensijas gadījumā kandesartāns rada devas atkarīgu, ilgstošu asinsspiediena samazināšanos. Antihipertensīvā darbība saistīta ar vispārējas perifēriskās pretestības mazināšanu bez reflektoriskas sirdsdarbības paātrināšanās. Nav datu par nopietnu vai pārmērīgu hipotensiju pēc pirmās devas lietošanas vai „atcelšanas fenomenu” pēc ārstēšanas pārtraukšanas.

Pēc vienas kandesartāna cileksetila devas lietošanas antihipertensīvā iedarbība parasti sākas 2 stundu laikā. Turpinot ārstēšanu, maksimālā asinsspiediena pazemināšanās, lietojot jebkādu devu, parasti tiek sasniegta četru nedēļu laikā un saglabājas ilgstošas ārstēšanas laikā. Meta analīzē secināts, ka vidējais efekts, palielinot devu no 16 mg līdz 32 mg 1 reizi dienā, bija neliels. Ņemot vērā individuālas atšķirības, dažiem pacientiem var būt lielāks efekts, nekā vidējais. Kandesartāna cileksetila lietošana 1 reizi dienā nodrošina efektīvu un vienmērīgu asinsspiediena samazināšanos 24 stundas, ar nelielu atšķirību starp maksimālo un minimālo efektu lietošanas starplaikā. Kandesartāna un losartāna antihipertensīvo iedarbība un panesamība tika salīdzināta divos randomizētos, dubultaklos pētījumos, kuros piedalījās 1268 pacienti ar vieglu vai mērenu hipertensiju. Minimālais asinsspiediena samazinājums (sistoliskais/diastoliskais) bija 13,1/10,5 mmHg, lietojot kandesartāna cileksetilu 32 mg 1 reizi dienā, un 10,0/8,7 mmHg, lietojot losartāna kālija sāli 100 mg 1 reizi dienā (atšķirība starp asinsspiediena pazemināšanos – 3,1/1,8 mmHg, p<0,0001/p<0,0001).

Ja kandesartāna cileksetilu lieto kombinācijā ar hidrohlortiazīdu, asinsspiediena pazemināšanās ir izteiktāka. Tiek novērota paaugstināta antihipertensīva iedarbība, lietojot kandesartāna cileksetilu kopā ar amlodipīnu vai felodipīnu.

Zālēm, kas bloķē renīna-angiotenzīna-aldosterona sistēmu, ir mazāk izteikta antihipertensīvā iedarbība melnās rases pacientiem (parasti zema renīna populācijā) nekā citu rasu pacientiem. Tas attiecas arī uz kandesartānu. Atklātā klīniskās pieredzes pētījumā, kurā piedalījās 5,156 pacienti ar diastolisku hipertensiju, asinsspiediena pazemināšanās kandesartāna cileksetila lietošanas laikā bija būtiski zemāka melnās rases pacientiem nekā pacientiem no citām rasu grupām (14,4/10,3 mmHg pret 19,0/12,7 mmHg, p<0,0001/p<0,0001).

Kandesartāns pastiprina asinsriti nierēs, taču neietekmē vai nepalielina glomerulārās filtrācijas ātrumu, tajā pašā laikā samazinot nieru asinsvadu pretestību un filtrācijas frakciju. 3 mēnešus ilgā klīniskā pētījumā, kurā piedalījās pacienti ar 2. tipa cukura diabētu un mikroalbumīnūriju, antihipertensīvā ārstēšana ar kandesartāna cileksetilu samazināja albumīna izdalīšanos ar urīnu (albumīna/kreatinīna indeksu vidēji par 30%, 95% ticamības intervāls 15-42%). Šobrīd nav datu par kandesartāna cileksetila ietekmi uz diabēta nefropātijas progresēšanu.

Kandesartāna cileksetila ietekme uz kardiovaskulāro saslimstību un mirstību, lietojot 8-16 mg (vidējā deva 12 mg) vienu reizi dienā, tika izvērtēta randomizēta klīniskā pētījuma laikā, kurā piedalījās 4937 gados vecāki pacienti (70-89 gadus veci; 21% bija 80 gadus veci vai vecāki) ar vieglu vai mērenu hipertensiju, kuru veselības stāvoklis tika novērots vidēji 3,7 gadus (Pētījums par izziņu un prognozi gados vecākiem cilvēkiem). Pacienti saņēma kandesartāna cileksetilu vai placebo kopā ar citu antihipertensīvo ārstēšanu pēc vajadzības. Kandesartāna grupā asinsspiediens tika samazināts no 166/90 līdz 145/80 mmHg un kontroles grupā – no 167/90 līdz 149/82 mmHg. Nebija statistiski nozīmīgu atšķirību primārajā mērķa iznākumā, galvenajos kardiovaskulārajos rezultātos (kardiovaskulārās mirstības rādītājs, insults bez letāla iznākuma un miokarda infarkts bez letāla iznākuma). Kandesartāna grupā bija 26,7 gadījumi uz 1000 pacientiem gadā, savukārt kontroles grupā – 30,0 gadījumi uz 1000 pacientiem gadā (relatīvais risks 0.89, 95%CI 0.75 līdz 1.06, p=0.19).

Pediatriskā populācija – hipertensija

Kandesartāna antihipertensīvā iedarbība tika novērtēta 1 līdz 6 gadus un 6 līdz 17 gadus veciem bērniem ar hipertensiju divos randomizētos, dubultaklos, multicentru, 4 nedēļu dažādu devu pētījumos.

93 pacienti vecumā no 1 līdz 6 gadiem, no kuriem 74% bija nieru slimība, tika randomizēti perorālas kandesartāna cileksetila suspensijas saņemšanai 0,05, 0,20 vai 0,40 mg/kg vienu reizi dienā. Galvenā analīzes metode bija sistoliskā asinsspiediena (SAS) līknes izmaiņas atkarībā no devas. SAS un diastoliskais asinsspiediens (DAS) pazeminājās 6,0/5,2 līdz 12,0/11,1 mmHg no sākotnējās vērtības trīs kandesartāna cileksetila devām. Taču tā kā nebija placebo grupas, patiesā hipertensīvās iedarbības pakāpe paliek nenoteikta, un tāpēc ir grūti sniegt pārliecinošu ieguvuma/riska profila vērtējumu šajā vecuma grupā.

240 pacienti vecumā no 6 līdz 17 gadiem tika randomizēti placebo, zemas, vidējas vai augstas kandesartāna cileksetila devas saņemšanai attiecībā 1 : 2 : 2 : 2. Bērni, kuru ķermeņa masa bija mazāka par 50 kg, saņēma 2, 8 vai 16 mg kandesartāna cileksetila vienu reizi dienā. Bērni, kuru ķermeņa masa bija lielāka par 50 kg, saņēma 4, 16 vai 32 mg kandesartāna cileksetila vienu reizi dienā. Kandesartāns kopējās devās samazināja SiSAS līdz 10,2 mmHg (p<0,0001) un SiDAS (p=0,0029) līdz 6,6 mmHg no sākotnējās vērtības. Arī placebo grupā tika novērots samazinājums par 3,7 mmHg SiSAS (p=0,0074) un 1,80 mmHg SiDAS (p=0,0992) no sākotnējās vērtības. Neskatoties uz lielo placebo ietekmi, visas atsevišķās kandesartāna devas (un visas kopējās devas) bija ievērojami pārākas par placebo. Maksimālais asinsspiediena samazinājums bērniem, kuru ķermeņa masa bija mazāka vai lielāka par 50 kg, tika sasniegts attiecīgi lietojot 8 mg vai 16 mg devas, un pēc tā iestājās plato fāze.

No iesaistītajiem 47% bija melnās rases pacienti un 29% – sieviešu dzimuma; vidējais vecums +/- standartnovirze bija 12,9 +/- 2,6 gadi. Bērniem vecumā no 6 līdz 17 gadiem tika novērota tendence, ka ietekme uz asinsspiedienu melnās rases pacientiem bija mazāk izteikta nekā citu rasu pacientiem.

Sirds mazspēja

Ārstēšana ar kandesartāna cileksetilu samazina mirstību un hospitalizāciju sirds mazspējas dēļ un uzlabo simptomus pacientiem ar kreisā kambara sistolisko disfunkciju, kā tas parādīts programmā „Kandesartāna lietošana pacientiem ar sirds mazspēju: saslimstības un mirstības rādītāju samazinājuma izvērtējums” (CHARM).

Šī placebo kontrolētā, dubultaklā pētījumu programma II-IV klases (pēc Ņujorkas Sirds Asociācijas. (NYHA) klasifikācijas) pacientiem ar hronisku sirds mazspēju (HSM) sastāvēja no trīs atsevišķiem pētījumiem: CHARM-Alternative (n=2,028) pacientiem ar KKIF < 40%, kuri netika ārstēti ar AKE inhibitoriem to nepanesamības (galvenokārt, klepus dēļ, 72%), CHARM-Added (n=2,548) pacientiem ar KKIF < 40%, kuri tika ārstēti ar AKE inhibitoru, un CHARM-Preserved (n=3,023) pacientiem ar KKIF > 40%. Pacienti ar optimālu sākotnējo SSM ārstēšanas kursu tika nejaušināti izvēlēti lietot placebo vai kandesartāna cileksetilu (titrējot devu no 4 mg vai 8 mg 1 reizi dienā līdz 32 mg 1 reizi dienā vai līdz augstākajai panesamajai devai, vidējā deva – 24 mg) un turpināja kursu vidēji 37,7 mēnešus. Pēc 6 mēnešu ārstēšanas 63% pacientu, kuri joprojām lietoja kandesartāna cileksetilu (89%), saņēma mērķa devu 32 mg.

CHARM-Alternative pētījuma daļā saliktais vērtētais raksturlielums kardiovaskulārās mirstības rādītājam vai pirmajai SSM bija būtiski samazināts kandesartāna lietotāju grupā, salīdzinot ar placebo grupu, riska rādītājs (RR) 0,77 (95% TI: 0,67 līdz 0,89, p< 0,001). Tas atbilst relatīvā riska samazinājumam par 23%. Kandesartāna grupā 33,0% pacientu (95% TI: 30,1 līdz 36,0) un placebo grupā 40,0% pacientu (95% TI: 37,0 līdz 43,1) sasniedza šo raksturlielumu, absolūtā starpība – 7,0% (95% TI: 11,2 līdz 2,8). Četrpadsmit pacienti bija jāārstē visu pētījuma laiku, lai novērstu viena pacienta nāvi no kardiovaskulāras patoloģijas vai hospitalizāciju sirds mazspējas ārstēšanai. Lietojot kandesartānu, ievērojami uzlabojās arī saliktais vērtētais raksturlielums jebkāda iemesla izraisītai nāvei vai pirmajai hospotalizācijai SSM dēļ, RR 0,80 (95% TI: 0,70 līdz 0.92 p=0,001). Kandesartāna grupā 36,6% pacientu (95% TI: 33,7 līdz 39,7) un placebo grupā 42,7% pacientu (95% TI: 39,6 līdz 45,8) sasniedza šo raksturlielumu, absolūtā atšķirība – 6,0% (95% TI: 10,3 līdz 1,8). Gan saslimstības, gan mirstības (SSM hospitalizācijas) saliktie vērtētie raksturlielumi bija attiecināmi uz kandesartāna labvēlīgo iedarbību. Ārstēšana ar kandesartāna cileksetilu uzlaboja funkcionālo stāvokli pēc NYHA klasifikācijas (p=0,008).

CHARM-Added pētījuma daļā saliktais vērtētais raksturlielums kardiovaskulārās mirstības rādītājam vai pirmajai SSM hospitalizācijai bija būtiski samazināts kandesartāna lietotāju grupā, salīdzinot ar placebo grupu, RR 0,85 (95% TI: 0,75 līdz 0,96, p=0,011). Tas atbilst relatīvā riska samazinājumam par 15%. Kandesartāna grupā 37,9% pacientu (95% TI: 35,2 līdz 40,6) un placebo grupā 42,3% pacientu (95% TI: 39,6 līdz 45,1) sasniedza šo raksturlielumu, absolūtā starpība – 4,4% (95% TI: 8,2 līdz 0,6). Divdesmit trīs pacienti bija jāārstē visu pētījuma laiku, lai novērstu viena pacienta nāvi no kardiovaskulāras patoloģijas vai hospitalizāciju sirds mazspējas ārstēšanai. Lietojot kandesartānu, ievērojami uzlabojās arī saliktais vērtētais raksturlielums jebkāda iemesla izraisītai nāvei vai pirmajai hospotalizācijai SSM dēļ, RR 0,87 (95% TI: 0,78 līdz 0,98, p=0,021). Kandesartāna grupā 42,2% pacientu (95% TI: 39,5 līdz 45,0) un placebo grupā 46,1% pacientu (95% TI: 43,4 līdz 48,9) sasniedza šo raksturlielumu, absolūtā starpība – 3,9% (95% CI: 7,8 līdz 0,1). Gan saslimstības, gan mirstības (SSM hospitalizācijas) saliktie vērtētie raksturlielumi bija attiecināmi uz kandesartāna labvēlīgo iedarbību. Ārstēšana ar kandesartāna cileksetilu uzlaboja funkcionālo stāvokli pēc NYHA klasifikācijas (p=0,020).

CHARM-Preserved pētījuma daļā netika iegūts statistiski nozīmīgs samazinājums saliktajam vērtētajam raksturlielumam kardiovaskulārās mirstības rādītājam vai pirmajai SSM hospitalizācijai, RR 0,89 (95% TI: 0,77 līdz 1,03, p=0,118).

Jebkāda iemesla izraisītas nāves rādītāji nebija statistiski nozīmīgi, analizējot tos atsevišķi katrā CHARM pētījuma daļā. Neskatoties uz to, jebkāda iemesla izraisīta, nāves gadījumi tika izvērtēti arī apvienotajās pētījuma daļu CHARMAlternative un CHARM-Added, RR 0,88 (95% TI: 0,79 līdz 0,98, p=0,018) un visu trīs pētījuma daļu, RR 0,91 (95% TI: 0,83 līdz 1,00, p=0,055) populācijās.

Kandesartāna labvēlīgā ietekme bija nemainīga, neatkarīgi no vecuma, dzimuma un vienlaikus lietotajiem medikamentiem. Kandesartāns iedarbojās arī pacientiem, kuri vienlaicīgi lietoja gan beta blokatorus, gan AKE inhibitorus, un labvēlīgā ietekme tika panākta, neatkarīgi no tā, vai pacients lietoja AKE inhibitorus ārstēšanas norādījumos noteiktajā mērķa devā vai nelietoja.

Pacientiem ar sastrēguma sirds mazspēju un kreisā kambara sistolisko disfunkciju (kreisā kambara izsviedes frakcija, KKIF < 40%) kandesartāns mazina sistēmisko asinsvadu pretestību un spiedienu plaušu kapilārajā tīklā, palielina renīna un angiotenzīna II aktivitāti plazmā, kā arī samazina aldosterona koncentrāciju.

Divos lielos nejaušinātos, kontrolētos klīniskajos pētījumos ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) un VA NEPHRON-D (The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes) tika pētīta AKE inhibitoru lietošana kombinācijā ar angiotenzīna II receptoru blokatoriem.

ONTARGET pētījumā piedalījās pacienti, kuriem anamnēzē ir sirds-asinsvadu sistēmas vai cerebrovaskulāra slimība, vai 2.tipa cukura diabēts ar pierādījumiem par mērķorgāna bojājumu. VA NEPHRON-D pētījumā piedalījās pacienti ar 2.tipa cukura diabētu un diabētisku nefropātiju. Šajos pētījumos nenovēroja nozīmīgu un labvēlīgu ietekmi uz nieru un/vai sirds-asinsvadu sistēmas iznākumiem un mirstību, savukārt novēroja palielinātu hiperkaliēmijas, akūtu nieru bojājumu un/vai hipotensijas rašanās risku, salīdzinot ar monoterapiju. Ņemot vērā šo zāļu līdzīgās farmakodinamiskās īpašības, šie rezultāti attiecināmi arī uz citiem AKE inhibitoriem un angiotenzīna II receptoru blokatoriem.

Tādēļ AKE inhibitorus un angiotenzīna II receptoru blokatorus nedrīkst vienlaicīgi lietot pacientiem ar

diabētisku nefropātiju.

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) bija pētījums, kurā tika pētīts ieguvums no aliskirēna pievienošanas papildus

standarta ārstēšanai ar AKE inhibitoru vai angiotenzīna II receptoru blokatoru pacientiem ar 2.tipa

cukura diabētu un hronisku nieru slimību, sirds-asinsvadu sistēmas slimību vai abām šīm slimībām

kopā. Pētījums tika priekšlaicīgi pārtraukts palielināta nevēlamu iznākumu riska dēļ. Aliskirēna grupā,

salīdzinot ar placebo grupu, skaitliski biežāk novēroja kardiovaskulāras nāves un insulta gadījumus, un

aliskirēna grupā, salīdzinot ar placebo grupu, biežāk ziņoja par nevēlamām blakusparādībām un

interesējošām nopietnām nevēlamām blakusparādībām (hiperkaliēmiju, hipotensiju un nieru darbības

traucējumiem).

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās un izkliede

Pēc iekšķīgas lietošanaskandesartāna cileksetils tiek pārvērsts par aktīvu vielu – kandesartānu. Absolūtā kandesartāna biopieejamība pēc kandesartāna cileksetila šķīduma perorālas lietošanas ir aptuveni 40%. Relatīvā biopieejamība, lietojot tabletes, salīdzinot ar tādu pašu perorālo šķīdumu, ir aptuveni 34% ar ļoti nelielām svārstībām. Tādēļ aprēķinātā absolūtā biopieejamība tabletēm ir 14%. Vidējā maksimālā koncentrācija serumā (Cmax) tiek sasniegta 3-4 stundas pēc tabletes lietošanas. Kandesartāna koncentrācija serumā palielinās lineāri devas palielināšanai ārstnieciskās devas robežās. Nav novērotas kandesartāna farmakokinētisko īpašību atšķirības saistībā ar pacientu dzimumu. Uzturs būtiski neietekmē kandesartāna laukumu zem seruma koncentrācijas rādītāja attiecībā pret laika līkni (AUC).

Kandesartāns izteikti saistās ar plazmas olbaltumvielām (vairāk kā 99%). Kandesartāna šķietamais sadales tilpums ir 0,1 l/kg.

Uzturs neietekmē kandesartāna biopieejamību.

Biotransformācija un eliminācija

Kandesartāns galvenokārt tiek eliminēts neizmainītā formā ar urīnu un žulti un tikai neliels daudzums tiek izvadīts aknu metabolisma procesā (CYP2C9). Pieejamie mijiedarbības pētījumi norāda, ka nav ietekmes uz CYP2C9 un CYP3A4. Pamatojoties uz datiem in vitro, netiek paredzēta mijiedarbība in vivo ar zālēm, kuru metabolisms atkarīgs no citohroma P450 izoenzīmiem CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 vai CYP3A4. Kandesartāna terminālais pusperiods ir aptuveni 9 stundas. Pēc vairākkārtēju devu lietošanas uzkrāšanās nenotiek.

Kopējais kandesartāna plazmas klīrenss ir aptuveni 0,37 ml/min/kg, nieru klīrenss – aptuveni 0,19 ml/min/kg. Kandesartāna eliminācija caur nierēm notiek gan glomerulārās filtrācijas, gan aktīvas tubulārās sekrēcijas ceļā. Pēc radioaktīvi iezīmēta 14C-kandesartāna cileksetila devas lietošanas aptuveni 26% devas tiek izvadīta ar urīnu kandesartāna veidā un 7% neaktīva metabolīta veidā, savukārt fēcēs atklājas 56% devas kandesartāna veidā un 10% neaktīvā metabolīta veidā.

Farmakokinētika īpašām pacientu grupām

Gados vecākiem pacientiem (pēc 65 gadu vecuma) kandesartāna Cmax un AUC ir palielināts attiecīgi par aptuveni 50% un 80%, salīdzinot ar jauniem cilvēkiem. Neskatoties uz to, asinsspiediena izmaiņas un nelabvēlīgo blakusparādību norise, reaģējot uz vienādu lietoto Candegamma devu, abām grupām ir vienāda (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Pacientiem ar vieglu vai mērenu nieru darbības pavājināšanos, lietojot devu atkārtoti, kandesartāna Cmax un AUC attiecīgi paaugstinājās par aptuveni 50% un 70%, bet t½ nemainījās, salīdzinot ar pacientiem ar normālu nieru darbību. Attiecīgās izmaiņas pacientiem ar smagu nieru darbības pavājināšanos bija aptuveni 50% un 110%. Terminālais kandesartāna t½ rādītājs pacientiem ar smagu nieru darbības pavājināšanos bija divas reizes lielāks. Kandesartāna AUC rādītājs pacientiem, kuriem tiek veikta hemodialīze, bija līdzīga kā pacientiem ar smagu nieru darbības pavājināšanos.

Divos pētījumos, abos iekļaujot pacientus ar viegliem un mēreniem nieru darbības traucējumiem, vidējais kandesartāna AUC rādītājs paaugstinājās par aptuveni 20% vienā pētījumā un 80% otrā pētījumā (skatīt 4.2. apakšpunktu). Nav pieredzes ar pacientiem ar smagu nieru darbības pavājināšanos.

Pediatriskā populācija

Kandesartāna farmakokinētiskās īpašības tika novērtētas 1 līdz 6 gadus un 6 līdz 17 gadus veciem bērniem ar hipertensiju divos vienas devas farmakokinētikas pētījumos.

Vecuma grupā no 1 līdz 6 gadiem 10 bērni, kuru ķermeņa masa bija no 10 līdz 25 kg saņēma vienas reizes devu 0,2 mg/kg perorālas suspensijas veidā. Cmax un AUC korelācija ar vecumu vai ķermeņa masu netika novērota. Klīrensa dati netika iegūti, tāpēc iespējamā korelācija starp klīrensu un ķermeņa masu/vecumu šajā populācijā nav zināma.

Vecuma grupā no 6 līdz 17 gadiem, 22 bērni saņēma vienas reizes devu – 16 mg tableti. Cmax un AUC korelācija ar vecumu netika novērota. Taču šķiet, ka ķermeņa masa būtiski korelē ar Cmax (p=0,012) un AUC (p=0,011). Klīrensa dati netika iegūti, tāpēc iespējamā korelācija starp klīrensu un ķermeņa masu/vecumu šajā populācijā nav zināma.

Iedarbība bērniem, kas vecāki par 6 gadiem, bija līdzīga kā pieaugušajiem, kas saņēma tādu pašu devu.

Kandesartāna cileksetila farmakokinētiskās īpašības netika pētītas pediatriskiem pacientiem, kas jaunāki par 1 gadu.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Lietojot klīniski nozīmīgas devas, netika novērots normām neatbilstošs sistēmisks vai mērķorgānu toksiskums. Preklīniskajos pētījumos, kas veikti drošības nolūkos, kandesartāns uzrādīja iedarbību uz nierēm un eritrocītu rādītājiem, lietojot lielas devas pelēm, žurkām, suņiem un pērtiķiem. Kandesartāns samazināja eritrocītu raksturlielumus (eritrocītu skaitu, hemoglobīna, hematokrīta līmeni). Kandesartāna iedarbība uz nierēm (piemēram, veicinot intersticiāla nefrīta, kanāliņu izplešanās, bazofīlisku kanāliņu rašanos, paaugstinot urīnvielas un kreatinīna koncentrāciju plazmā) varētu būt sekundāra hipotensijas ietekme, kas rada nieru perfūzijas izmaiņas. Bez tam, kandesartāns izraisīja jukstaglomerulāro šūnu hiperplāziju/hipertrofiju. Tiek uzskatīts, ka šīs izmaiņas rada kandesartāna farmakoloģiskā darbība. Lietojot ārstnieciskas kandesartāna devas cilvēkam, nieru jukstaglomerulāro šūnu hiperplāzijai/hipertrofijai nav nozīmes.

Preklīniskajos pētījumos jaundzimušām un jaunām žurkām ar normālu arteriālo asinsspiedienu, kandesartāns izraisīja ķermeņa masas un sirds masas samazināšanos. Tiek uzskatīts, ka šo parādību cēlonis, tāpat kā pieaugušām žurkām, ir kandesartāna farmakoloģiskā iedarbība. Lietojot zemāko devu 10 mg/kg, kandesartāna iedarbība bija 12 līdz 78 reizes lielāka nekā konstatēta bērniem vecumā no 1 līdz 6 gadiem, kas saņēma kandesartāna cileksetilu 0,2 mg/kg, un 7 līdz 54 reizes lielāka nekā konstatēta bērniem vecumā no 6 līdz 17 gadiem, kas saņēma kandesartāna cileksetilu 16 mg devā. Tā kā šajos pētījumos netika noteikta deva, pie kuras iedarbību nenovēro, tad drošuma robeža ietekmei uz sirds masu un atradnes klīniskais nozīmīgums nav zināms.

Vēlīnā grūtniecības periodā ir novērota toksiska ietekme uz augli (skatīt 4.6. apakšpunktu).

Mutaģenēzes pētījumu in vitro un in vivo dati norāda, ka klīniskas lietošanas apstākļos kandesartānam nav paredzama mutagēna vai klastogēna iedarbība.

Netika iegūti pierādījumi par kancerogēnu iedarbību.

Renīna-angiotensīna-aldosterona sistēmai ir izšķiroša nozīme augļa nieru attīstībai in utero. Ir pierādīts, ka renīna-angiotensīna-aldosterona sistēmas blokāde ļoti jaunām pelēm ir iemesls patoloģiskai nieru attīstībai. Zāļu, kas tieši ietekmē renīna-angiotensīna-aldosterona sistēmu, lietošana var ietekmēt nieru normālu attīstību. Tāpēc bērni, kas jaunāki par 1 gadu, nedrīkst saņemt Candegamma (skatīt 4.3. apakšpunktu).

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Karmelozes kalcija sāls (E466)

Laktozes monohidrāts

Hidroksipropilceluloze (E463)

Makrogols 8000

Magnija stearāts (E572)

Kukurūzas ciete

Papildus 16 mg un 32 mg tabletēs:

Sarkanais dzelzs oksīds (E172)

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama

6.3. Uzglabāšanas laiks

2 mg vai 4 mg kandesartāna tabletes

30 mēneši

8 mg, 16 mg vai 32 mg kandesartāna tabletes

3 gadi

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Šīm zālēm nav īpašu uzglabāšanas nosacījumu.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Kartona iepakojums ar Al/PVH/PE/PVdH blisteriem pa 7, 10 un 14 tabletēm.

Iepakojuma lielumi: pa 7, 10, 14, 28, 30, 56, 98, 100, 300 tabletēm.

Visi iepakojuma veidi tirgū var nebūt pieejami.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi lietošanas norādījumi

Nav īpašu prasību.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG

Calwer Str. 7, 71034 Böblingen,

Vācija

Tel: 07031/6204-0

Fakss: 07031/6204-31

E-pasts: info@woerwagpharma.com

REĢISTRĀCIJAS NUMURS/-I

Candegamma 2 mg tabletes 13-0005

Candegamma 4 mg tabletes 13-0006

Candegamma 8 mg tabletes 13-0007

Candegamma 16 mg tabletes 13-0008

Candegamma 32 mg tabletes 13-0009

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2013. gada 21. janvāris

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

10/2018

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Zāļu valsts aģentūras mājaslapā.

SASKAŅOTS ZVA 20-12-2018

PAGE \* MERGEFORMAT 3

Vers.: Candegamma SPC_okt2018_var0012

Atbilst: spcen-track_proposed Candegamma_201810

Candegamma variācijas