Zāļu saraksts

Cipramil 20 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/PVDH/Al blisteris, N28
Citalopramum

Citalopram-Teva 20 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, ABPE trauciņš, N100
Citalopramum

Citalopram-Teva 20 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/PVDH/Al blisteris, N100
Citalopramum

Citalopram-Teva 20 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/PVDH/Al blisteris, N30
Citalopramum

Citalopram-Teva 20 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/PVDH/Al blisteris, N10
Citalopramum

Citalopram-Teva 20 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/PVDH/Al blisteris, N20
Citalopramum

Citalopram-Teva 20 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/PVDH/Al blisteris, N50
Citalopramum

Citalopram-Teva 20 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/PVDH/Al blisteris, N56
Citalopramum

Citalopram-Teva 20 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/PVDH/Al blisteris, N98
Citalopramum

Citalopram-Teva 20 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/PVDH/Al blisteris, N50
Citalopramum

Citalopram-Teva 20 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/PVDH/Al blisteris, N60
Citalopramum

Citalopram-Teva 20 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/PVDH/Al blisteris, N120
Citalopramum

Citalopram-Teva 20 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, ABPE trauciņš, N250
Citalopramum

Citalopram-Teva 20 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/PVDH/Al blisteris, N14
Citalopramum

Citalopram Vitabalans 20 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/PVDH/Al blisteris, N10
Citalopramum

Citalopram Vitabalans 20 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/PVDH/Al blisteris, N14
Citalopramum

Citalopram Vitabalans 20 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/PVDH/Al blisteris, N20
Citalopramum

Citalopram Vitabalans 20 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/PVDH/Al blisteris, N30
Citalopramum

Citalopram Vitabalans 20 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/PVDH/Al blisteris, N60
Citalopramum

Citalopram Vitabalans 20 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/PVDH/Al blisteris, N100
Citalopramum

Citalopram Vitabalans 40 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/PVDH/Al blisteris, N10
Citalopramum

Citalopram Vitabalans 40 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/PVDH/Al blisteris, N14
Citalopramum

Citalopram Vitabalans 40 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/PVDH/Al blisteris, N20
Citalopramum

Citalopram Vitabalans 40 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/PVDH/Al blisteris, N30
Citalopramum

Citalopram Vitabalans 40 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/PVDH/Al blisteris, N60
Citalopramum

Citalopram-Teva 20 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/PVDH/Al blisteris, N28
Citalopramum

Alorit 20 mg apvalkotās tabletes

PVH/PVDH/Al blisteris, N100
Citalopramum

Pram 10 mg apvalkotās tabletes

Blisteris, N14
Citalopramum

Alorit 20 mg apvalkotās tabletes

PVH/PVDH/Al blisteris, N28
Citalopramum

Pram 10 mg apvalkotās tabletes

Blisteris, N28
Citalopramum