No-spa

Tablete

No-spa 40 mg tabletes

PVH/Al blisteris, N24
Uzglabāt oriģinālā iepakojumā temperatūrā līdz 25°C.
Drotaverini hydrochloridum

NO-SPA tabletes satur drotaverīna hidrohlorīdu, kas ir spazmolītisks līdzeklis. Tas atslābina gludo muskulatūru kuņģa-zarnu traktā, žultsceļos, urīnceļos, dzimumorgānos un asinsvadu sistēmā. To lieto, lai mazinātu gludo muskuļu spazmas šādos gadījumos: žultsakmeņu slimība, žultspūšļa iekaisums (holecistīts), žultsvadu iekaisums (holangīts un papilīts); nierakmeņu slimība (nefrolitiāze), urīnvadu akmeņi (ureterolitiāze), nieru bļodiņas iekaisums, urīnpūšļa iekaisums un urīnpūšļa spazmas.

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Maks. cenu diapazons

€ ar PVN

3.79 €

Zāļu produkta identifikators

96-0152-05

Zāļu reģistrācijas numurs

96-0152

Ražotājs

Chinoin Private Co.Ltd., Hungary

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

19-DEC-06

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Bez receptes

Zāļu stiprums/koncentrācija

40 mg

Zāļu forma

Tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Sanofi-aventis Latvia, SIA, Latvija

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

NO-SPA 40 mg tabletes

Drotaverīna hidrohlorīds (Drotaverini hydrochloridum)

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts vai farmaceits.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildu informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Ja pēc 3 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir NO-SPA un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms NO-SPA lietošanas

3. Kā lietot NO-SPA

4. Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt NO-SPA

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir NO-SPA un kādam nolūkam to lieto

NO-SPA tabletes satur drotaverīna hidrohlorīdu, kas ir spazmolītisks līdzeklis. Tas atslābina gludo muskulatūru kuņģa-zarnu traktā, žultsceļos, urīnceļos, dzimumorgānos un asinsvadu sistēmā.

To lieto, lai mazinātu gludo muskuļu spazmas šādos gadījumos:

žultsakmeņu slimība, žultspūšļa iekaisums (holecistīts), žultsvadu iekaisums (holangīts un papilīts);

nierakmeņu slimība (nefrolitiāze), urīnvadu akmeņi (ureterolitiāze), nieru bļodiņas iekaisums, urīnpūšļa iekaisums un urīnpūšļa spazmas.

Par papildterapiju šādos gadījumos:

gludās muskulatūras spazmas kuņģa-zarnu traktā: kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas čūla, gastrīts, kuņģa atveres un vārtnieka spazmas, tievo zarnu iekaisums (enterīts), resno zarnu iekaisums (kolīts), spastisks kolīts ar aizcietējumu un vēdera pūšanās (meteorisms) kairinātas zarnas sindroma gadījumā;

saspringuma galvassāpes;

sāpīgas mēnešreizes.

2. Kas Jums jāzina pirms NO-SPA lietošanas

Nelietojiet NO-SPA šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret drotaverīna hidrohlorīdu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

- ja Jums ir smaga aknu, nieru vai sirds mazspēja;

- bērniem līdz 1 gada vecumam.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms NO-SPA lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu

- ja Jums ir pazemināts asinsspiediens;

- ja Jums ir paaugstināta jutība pret laktozi, tabletē esošā laktoze var izraisīt kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumus.

Bērni un pusaudži

Drotaverīna lietošana bērniem klīniskajos pētījumos nav novērtēta.

Citas zāles un NO-SPA

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Lietojot vienlaikus ar levodopu, var vājināties tā iedarbība Parkinsona slimības gadījumā, t. i., var pastiprināties skeleta muskuļu stīvums un trīce.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Dati par NO-SPA lietošanu grūtniecības laikā ir ierobežoti. Pētījumi ar dzīvniekiem neuzrāda tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi uz grūtniecību un embrionālu/augļa attīstību. Neraugoties uz to, jāievēro piesardzība, lietojot šīs zāles grūtniecības laikā.

Drotaverīna izdalīšanās pienā nav pētīta dzīvniekiem. Tādēļ tā lietošana bērna barošanas ar krūti laikā nav ieteicama.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ja Jums rodas reibonis (vertigo), jāizvairās no transportlīdzekļu vadīšanas un mehānismu apkalpošanas.

NO-SPA satur laktozi

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3. Kā lietot NO-SPA

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva pieaugušajiem: pa 1 vai 2 tabletēm (40-80 mg) 2 līdz 3 reizes dienā. Maksimālais tablešu skaits dienā ir 6 tabletes (240 mg).

Lietošana bērniem

Drotaverīna lietošana bērniem klīniskajos pētījumos nav novērtēta.

Ja esat lietojis NO-SPA vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis vairāk NO-SPA tablešu nekā Jums noteikts, nekavējoties paziņojiet par to

ārstam.

Drotaverīna pārdozēšanas gadījumā var rasties sirds ritma un sirds ritmu nosakošo impulsu pārvades traucējumi, kas var ietvert arī pilnīgu impulsu pārvades blokādi pa vienu no sirds impulsu pārvades sistēmas zariem un sirdsdarbības apstāšanos, kas var izraisīt nāvi.

Ja esat aizmirsis lietot NO-SPA

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti.

Ja pārtraucat lietot NO-SPA

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Turpmāk norādītas nevēlamās blakusparādības, par kurām klīnisko pētījumu laikā ziņojis pētnieks un kurām bija vislielākā iespēja būt saistītām ar drotaverīna lietošanu; tās iedalītas atbilstoši sastopamības klasifikācijai: ļoti bieži (≥ 1/10); bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10); retāk (≥1/1 000 līdz < 1/100); reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1000); ļoti reti (< 1/10 000), un orgānu sistēmas klasifikācijai.

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Reti: slikta dūša, aizcietējums.

Nervu sistēmas traucējumi

Reti: galvassāpes, reibonis, bezmiegs.

Sirds funkcijas un asinsvadu sistēmas traucējumi

Reti: sirdsklauves, hipotensija (zems asinsspiediens).

Imūnās sistēmas traucējumi

Reti: alerģiska reakcija (sejas, lūpu, mutes, mēles vai rīkles pietūkums, nātrene, izsitumi, nieze).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428; Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv" www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt NO-SPA

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Alumīnija/alumīnija blisteris: uzglabāt oriģinālā iepakojumā, temperatūrā līdz 30°C.

PVH/alumīnija blisteris; polipropilēna trauciņš ar dozatoru; polipropilēna trauciņš: uzglabāt oriģinālā iepakojumā, temperatūrā līdz 25°C.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc „Derīgs līdz:/EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko NO-SPA satur

Aktīvā viela ir drotaverīna hidrohlorīds. Katra tablete satur 40 mg drotaverīna hidrohlorīda.

Citas sastāvdaļas ir magnija stearāts, talks, polividons, kukurūzas ciete, laktozes monohidrāts.

NO-SPA ārējais izskats un iepakojums

NO-SPA 40 mg tabletes: dzeltenas, apaļas, izliektas tabletes ar zaļganu vai oranžu nokrāsu. Uz

vienas tabletes puses rakstīts “spa”. Tabletes diametrs aptuveni 7 mm, biezums aptuveni 3,4 mm.

Kartona kastītē 20 tabletes alumīnija/alumīnija vai PVH/alumīnija blisteros.

Kartona kastītē 24 (1 x 24) tabletes PVH/alumīnija blisterī.

Kartona kastītē polipropilēna trauciņš: 100 tabletes.

Kartona kastītē polipropilēna trauciņš ar dozatoru: 60 tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

sanofi-aventis Latvia SIA

Kr. Valdemāra 33-8, Rīga, LV-1010

Latvija

Ražotājs

CHINOIN Pharmaceutical and Chemical Works Private Co.Ltd.

5 Lévai utca, H-2112 Veresegyház, Ungārija.

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību Latvijā:

sanofi-aventis Latvia SIA

Kr. Valdemāra iela 33-8

Rīga, LV-1010

Tel.: +371 67 332451

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 12/2016

SASKAŅOTS ZVA 19-01-2017

PAGE \* MERGEFORMAT 1

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

NO-SPA 40 mg tabletes

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra NO-SPA tablete satur 40 mg drotaverīna hidrohlorīda (Drotaverini hydrochloridum).

Palīgviela ar zināmu iedarbību: viena tablete satur 52 mg laktozes monohidrāta.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Tablete.

NO-SPA 40 mg tabletes: dzeltenas, apaļas, izliektas tabletes ar zaļganu vai oranžu nokrāsu. Uz

vienas tabletes puses rakstīts “spa”. Tabletes diametrs aptuveni 7 mm, biezums aptuveni 3,4 mm.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Gludās muskulatūras spazmas žultsceļu slimību gadījumā: holecistolitiāze, holangiolitiāze,

holecistīts, periholecistīts, holangīts un papilīts.

Gludās muskulatūras spazmas urīnceļu slimību gadījumā: nefrolitiāze, ureterolitiāze,

pielīts, cistīts un urīnpūšļa spazmas.

Par papildterapiju šādos gadījumos:

- Gludās muskulatūras spazmas kuņģa-zarnu traktā: kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas čūla, gastrīts, kuņģa atveres un vārtnieka spazmas, enterīts, kolīts, spastisks kolīts ar aizcietējumu un meteorisms kairinātas zarnas sindroma gadījumā.

- Saspringuma tipa galvassāpes.

- Ginekoloģiskas slimības: dismenoreja.

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušajiem: parastā vidējā dienas deva ir 120-240 mg (2-3 dalītās devās) dienā.

Pediatriskā populācija

Drotaverīna lietošana bērniem klīniskajos pētījumos nav novērtēta.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Smaga nieru, aknu vai sirds mazspēja (zemas izsviedes sindroms).

Bērniem līdz 1 gada vecumam.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Hipotensijas gadījumā šīs zāles jālieto ar īpašu piesardzību.

Sastāvā esošās laktozes dēļ pacienti ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, Lapp laktāzes trūkumu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju nedrīkst lietot šīs zāles.

Drotaverīna lietošana bērniem nav novērtēta klīniskajos pētījumos.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Fosfodiesterāzes inhibitori līdzīgi papaverīnam samazina levodopas pretparkinsonisma darbību. Lietojot kopā ar levodopu, tā pretparkinsonisma darbība samazinās, tādēļ pastiprinās rigiditāte un trīce.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Dati par NO-SPA lietošanu grūtniecības laikā ir ierobežoti. Pētījumi ar dzīvniekiem neuzrāda tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi uz grūtniecību un embrionālu/augļa attīstību (skatīt 5.3. apakšpunktu). Neraugoties uz to, parakstot šīs zāles grūtniecēm, jāievēro piesardzība.

Barošana ar krūti

Drotaverīna izdalīšanās pienā nav pētīta dzīvniekiem. Tādēļ tā lietošana bērna barošanas ar krūti laikā nav ieteicama.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Pacientiem jāpastāsta, ka, rodoties vertigo, viņiem jāizvairās no iespējami bīstamām darbībām, piemēram, transportlīdzekļu vadīšanas un mehānismu apkalpošanas.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Turpmāk norādītas nevēlamās blakusparādības, par kurām klīnisko pētījumu laikā ziņojis pētnieks, kurām bija vislielākā iespēja būt saistītām ar drotaverīna lietošanu; tās iedalītas atbilstoši sastopamības klasifikācijai: ļoti bieži (≥ 1/10); bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10); retāk (≥1/1 000 līdz < 1/100); reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1000); ļoti reti (< 1/10 000), un orgānu sistēmas klasifikācijai:

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Reti: slikta dūša, aizcietējums.

Nervu sistēmas traucējumi

Reti: galvassāpes, reibonis, bezmiegs.

Sirds funkcijas un asinsvadu sistēmas traucējumi

Reti: sirdsklauves, hipotensija.

Imūnās sistēmas traucējumi

Reti: alerģiska reakcija (angioedēma, nātrene, izsitumi, nieze).

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai Jersikas ielā 15, Rīgā,

LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428; Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv" www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Drotaverīna pārdozēšana ir bijusi saistīta ar sirds ritma un vadīšanas traucējumiem, tostarp pilnu Hisa kūlīša kājiņas blokādi un sirds apstāšanos, kas var būt nāvējoši.

Pārdozēšanas gadījumā pacients rūpīgi jānovēro un jāārstē ar simptomātisku un uzturošu terapiju.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Zāles funkcionālu gastrointestinālu traucējumu ārstēšanai, ATĶ kods: A03A D02.

Drotaverīns ir izohinolīna atvasinājums, kas, inhibējot enzīmu fosfodiesterāzi IV (FDE IV), darbojas spazmolītiski uz gludo muskulatūru. FDE IV inhibēšanas rezultātā paaugstinās cAMF koncentrācija, kas, inaktivējot miozīna vieglās ķēdes kināzes enzīmu (MVĶK), rada gludās muskulatūras atslābumu. Drotaverīns inhibē fosfodiesterāzi (FDE) IV in vitro, neinhibējot izoenzīmus FDE III un FDE V.

Funkcionāli FDE IV ir ļoti nozīmīgs faktors gludās muskulatūras konktraktilitātes samazināšanā, kas liecina, ka selektīvus FDE IV inhibitorus varētu lietot hipermotilitātes traucējumu un dažādu slimību, ko pavada kuņģa un zarnu trakta spazmas, ārstēšanai.

Enzīms, kas hidrolizē cAMF miokarda un asinsvadu gludās muskulatūras šūnās, galvenokārt ir FDE III izoenzīms. Tas nozīmē, ka drotaverīns ir efektīvs spazmolītisks līdzeklis bez nopietnām kardiovaskulārām blakusparādībām un bez stipras kardiovaskulāras terapeitiskas aktivitātes.

Tas ir efektīvs gan neirālas, gan muskulāras cilmes gludo muskuļu spazmu gadījumā. Neatkarīgi no autonomās inervācijas tipa drotaverīns darbojas uz gludiem muskuļiem kuņģa-zarnu traktā, žultsceļos, uroģenitālajā un asinsvadu sistēmā.

Asinsvadus paplašinošā efekta dēļ tas palielina asinsriti audos. Tas ir stiprāks par papaverīnu, uzsūcas straujāk un pilnīgāk, mazāk saistās ar seruma olbaltumiem. Drotaverīna priekšrocība ir tā, ka, to lietojot, nerodas elpošanas paātrināšanās, ko novēro pēc papaverīna parenterālas lietošanas.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Drotaverīns pēc perorālas un parenterālas lietošanas uzsūcas ātri un pilnīgi. Tas izteikti saistās ar cilvēka plazmas olbaltumiem (95-98 %), īpaši albumīnu, gamma un beta globulīniem. Cmax tiek sasniegta 45 – 60 minūšu laikā pēc perorālas lietošanas. Pēc pirmā loka metabolisma 65 % lietotās devas nonāk asinsritē nemainītā veidā. Tas metabolizējas aknās. Tā bioloģiskais pusperiods ir 8-10 stundas.

Praktiski 72 stundu laikā tas tiek izvadīts no organisma. Vairāk nekā 50 % izdalās ar urīnu un aptuveni 30 % ar izkārnījumiem. Zāles galvenokārt tiek izvadītas metabolītu veidā; to neizmainītā forma urīnā nav noteikta.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, genotoksicitāti un toksisku ietekmi uz reproduktivitāti un attīstību neliecina par īpašu risku cilvēkam:

- drotaverīns nekavē kambaru repolarizāciju, pamatojoties uz in vitro un in vivo pētījumiem;

- drotaverīnam nebija genotoksiskas ietekmes in vitro un in vivo mutagenitātes pētījumos, piemēram, Eimsa testā, peļu limfomas testā un kodoliņu testā žurkām;

- drotaverīns neietekmē žurku auglību un žurku un trušu embrionālu/augļa attīstību.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Magnija stearāts, talks, polividons, kukurūzas ciete, laktozes monohidrāts.

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Alumīnija/alumīnija blisteris: uzglabāt oriģinālā iepakojumā, temperatūrā līdz 30°C.

PVH/alumīnija blisteris; polipropilēna trauciņš ar dozatoru; polipropilēna trauciņš: uzglabāt oriģinālā iepakojumā, temperatūrā līdz 25°C.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Kartona kastītē 20 tabletes alumīnija/alumīnija vai PVH/alumīnija blisteros.

Kartona kastītē 24 (1 x 24) tabletes PVH/alumīnija blisterī.

Kartona kastītē polipropilēna trauciņš ar dozatoru ar 60 tabletēm.

Kartona kastītē polipropilēna trauciņš ar 100 tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

sanofi-aventis Latvia SIA

Kr. Valdemāra 33-8, Rīga, LV-1010

Latvija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

Reģ.Nr.: 96-0152

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 1996. gada 2. maijs.

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2006. gada 19. decembris.

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

12/2016

SASKAŅOTS ZVA 21-12-2017

PAGE \* MERGEFORMAT 1