Elify XR

Ilgstošās darbības kapsula, cietā

Elify XR 37,5 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

Kartona kastīte, PVH/Al blisteris, N20
Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi
Venlafaxinum

Elify XR ir antidepresants, kas pieder zāļu grupai, ko sauc par serotonīna un norepinefrīna atpakaļsaistīšanās inhibitoriem (SNAI). Šīs grupas zāles lieto depresijas un citu stāvokļu, piemēram, trauksmes, ārstēšanai. Tiek uzskatīts, ka pacientiem ar depresiju un/vai trauksmi ir samazināts serotonīna un noradrenalīna līmenis smadzenēs. Antidepresantu darbība nav izpētīta pilnībā, bet tie var palīdzēt paaugstināt serotonīna un noradrenalīna līmeni smadzenēs. Elify XR lieto depresijas ārstēšanai pieaugušajiem. Elify XR lieto arī sociālās trauksmes (bailes vai izvairīšanās no sociāliem kontaktiem) ārstēšanai pieaugušajiem. Pareizai depresijas vai trauksmes stāvokļu ārstēšanai ir liela nozīme, lai Jūs justos labāk. Neārstējot, Jūsu stāvoklis var neuzlaboties un tas var pasliktināties, un to būs grūtāk izārstēt.

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI
Zāļu produkta identifikators

07-0085-01

Zāļu reģistrācijas numurs

07-0085

Ražotājs

Medochemie Ltd., Cyprus

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

20-MAR-12

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

37,5 mg

Zāļu forma

Ilgstošās darbības kapsula, cietā

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Medochemie Ltd., Cyprus

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

ELIFY XR 37,5 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

ELIFY XR 75 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

ELIFY XR 150 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

Venlafaxinum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir ELIFY XR un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms ELIFY XR lietošanas

Kā lietot ELIFY XR

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt ELIFY XR

Iepakojuma saturs un cita informācija

1. KAS IR ELIFY XR UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Elify XR ir antidepresants, kas pieder zāļu grupai, ko sauc par serotonīna un norepinefrīna atpakaļsaistīšanās inhibitoriem (SNAI). Šīs grupas zāles lieto depresijas un citu stāvokļu, piemēram, trauksmes, ārstēšanai. Tiek uzskatīts, ka pacientiem ar depresiju un/vai trauksmi ir samazināts serotonīna un noradrenalīna līmenis smadzenēs. Antidepresantu darbība nav izpētīta pilnībā, bet tie var palīdzēt paaugstināt serotonīna un noradrenalīna līmeni smadzenēs.

Elify XR lieto depresijas ārstēšanai pieaugušajiem. Elify XR lieto arī sociālās trauksmes (bailes vai izvairīšanās no sociāliem kontaktiem) ārstēšanai pieaugušajiem. Pareizai depresijas vai trauksmes stāvokļu ārstēšanai ir liela nozīme, lai Jūs justos labāk. Neārstējot, Jūsu stāvoklis var neuzlaboties un tas var pasliktināties, un to būs grūtāk izārstēt.

2. KAS JUMS JĀZINA PIRMS ELIFY XR LIETOŠANAS

Nelietojiet ELIFY XR šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret venlafaksīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jūs vienlaicīgi lietojat vai pēdējo 14 dienu laikā esat lietojis kādas citas zāles, ko sauc par neatgriezeniskajiem monoaminooksidāzes inhibitoriem (MAOI), depresijas vai Parkinsona slimības ārstēšanai. Neatgriezeniskā MAOI lietošana kopā ar Elify XR var izraisīt nopietnas vai pat dzīvību apdraudošas blakusparādības. Bez tam, Elify XR lietošana jāpārtrauc vismaz 7 dienas pirms jebkura MAOI lietošanas sākšanas (skatīt sadaļu „Citas zāles un ELIFY XR” un informāciju sadaļā „Serotonīna sindroms”).

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms ELIFY XR lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

ja Jūs lietojat citas zāles, kuru lietošana vienlaicīgi ar Elify XR var palielināt serotonīna sindroma attīstības risku (skatīt sadaļu „Citas zāles un ELIFY XR”);

ja Jums ir problēmas ar acīm, piemēram, noteikta veida glaukoma (palielināts acs iekšējais spiediens);

ja Jums iepriekš ir bijis paaugstināts asinsspiediens;

ja Jums iepriekš ir bijuši sirdsdarbības traucējumi;

ja Jums iepriekš ir bijuši krampji;

ja Jums iepriekš ir bijusi samazināta nātrija koncentrācija asinīs (hiponatriēmija);

ja Jums ir nosliece uz zilumu veidošanos vai arī Jums ātri rodas asiņošana (iepriekš bijuši asiņošanas traucējumi), vai arī, ja Jūs lietojat citas zāles, kas var palielināt asiņošanas risku, piemēram, varfarīnu (lieto, lai novērstu asins trombu veidošanos);

ja Jums paaugstinās holesterīna līmenis;

ja Jums vai kādam no Jūsu ģimenes locekļiem iepriekš ir bijusi mānija vai bipolārs traucējums (pārmērīga uzbudinājuma vai eiforijas sajūta);

ja Jums iepriekš ir bijusi agresīva uzvedība.

Elify XR var radīt nemiera sajūtu vai nespēju mierīgi nosēdēt vai nostāvēt. Ja Jums attīstās šādi simptomi, pastāstiet par to ārstam.

Ja kādu no šiem apstākļiem var attiecināt uz Jums, lūdzu, pastāstiet to ārstam pirms Elify XR lietošanas.

Domas par pašnāvību un depresijas vai trauksmes pastiprināšanās

Ja Jums ir depresija un/vai trauksme, dažkārt Jums var rasties domas par paškaitējumu vai pašnāvību. Šīs domas var pastiprināties, ja antidepresantus sākat lietot pirmoreiz, jo nepieciešams laiks, parasti apmēram divas nedēļas, bet dažreiz vairāk, līdz visas šā veida zāles sāk iedarboties.

Šādas domas biežāk var rasties:

ja jau iepriekš Jums ir bijušas domas par paškaitējumu vai pašnāvību;

ja Jūs esat gados jauns pieaugušais. Klīniskie pētījumi sniedz informāciju, ka palielināts pašnāvnieciskas uzvedības risks ir pieaugušajiem, kuri jaunāki par 25 gadiem, un kuri psihisku traucējumu ārstēšanai lietojuši antidepresantus.

Ja Jums jebkurā laikā rodas domas par paškaitējumu vai pašnāvību, nekavējoties sazinieties ar ārstu vai dodieties uz slimnīcu.

Jums var palīdzēt tas, ka Jūs pastāstāt radiniekam vai tuvam draugam, ka Jums ir depresija vai trauksme, un lūdzat viņiem izlasīt šo lietošanas instrukciju. Jums vajadzētu viņiem lūgt, lai viņi pasaka Jums, ja viņiem šķiet, ka Jūsu depresija vai trauksme pasliktinās, vai arī, ja viņiem rodas bažas par pārmaiņām Jūsu uzvedībā.

Sausums mutē

10 % pacientu, kuri lietojuši venlafaksīnu, ziņots par sausuma sajūtu mutē. Tas var palielināt kariesa attīstības risku. Tādēļ, Jums īpaši jārūpējas par zobu higiēnu.

Bērni un pusaudži

Elify XR parasti nevajadzētu lietot bērniem un pusaudžiem, kuri jaunāki par 18 gadiem. Bez tam, Jums ir jāzina, ka pacienti, kuri jaunāki par 18 gadiem, lietojot šīs grupas zāles, biežāk cieš no blakusparādībām, piemēram, pašnāvības mēģinājumiem, domām par pašnāvību un naidīguma (galvenokārt agresivitātes, opozicionāras uzvedības un dusmām). Neskatoties uz to, ārsts var nozīmēt Elify XR pacientiem, kuri jaunāki par 18 gadiem, ja domā, ka tas ir viņu interesēs. Ja ārsts ir nozīmējis Elify XR pacientam, kurš ir jaunāks par 18 gadiem, un Jūs vēlaties to apspriest, lūdzu, konsultējieties ar ārstu. Ja kāds no iepriekš minētajiem simptomiem parādās vai pasliktinās Elify XR lietošanas laikā pacientam, kurš jaunāks par 18 gadiem, izstāstiet par to ārstam. Turklāt, vēl nav pierādīts Elify XR ilgstošas lietošanas drošums attiecībā uz augšanu, nobriešanu, kognitīvo un uzvedības attīstību šīs vecuma grupas pacientiem.

Citas zāles un ELIFY XR

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Ārsts izlems, vai Jūs drīkstat lietot Elify XR kopā ar citām zālēm.

Nesāciet lietot citas zāles vai nepārtrauciet to lietošanu, arī to zāļu, ko izsniedz bez receptes, dabīgo un ārstniecības augu līdzekļu lietošanu, pirms neesat konsultējies ar ārstu vai farmaceitu.

Monoaminooksidāzes inhibitorus (lieto depresijas un Parkinsona slimības ārstēšanai) nedrīkst lietot vienlaicīgi ar Elify XR. Pastāstiet ārstam, ja Jūs esat lietojuši šīs zāles pēdējo 14 dienu laikā (MAOI: skatīt punktu „KAS JUMS JĀZINA PIRMS ELIFY XR LIETOŠANAS”);

Serotonīna sindroms

Lietojot venlafaksīnu, it īpaši vienlaicīgi ar citām zālēm, iespējamas dzīvībai bīstamas reakcijas vai ļaundabīgs neiroleptiskais sindroms (ĻNS) (skatīt punktu „IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS”). Šādu zāļu piemēri:

triptāni (lieto migrēnas ārstēšanai);

citas zāles depresijas ārstēšanai, piemēram, SNAI, SSAI, tricikliskie antidepresanti vai zāles, kas satur litiju;

zāles, kas satur antibiotisko līdzekli linezolīdu (lieto infekciju ārstēšanai);

zāles, kas satur atgriezenisko MAOI moklobemīdu (lieto depresijas ārstēšanai);

zāles, kas satur sibutramīnu (lieto ķermeņa masas samazināšanai);

zāles, kas satur tramadolu (pretsāpju līdzeklis);

zāles, kas satur asinszāli (sauktu arī par “Hypericum perforatum” – dabīgu ārstniecības augu līdzekli depresijas simptomu mazināšanai);

zāles, kas satur triptofānu (lieto miega traucējumu un depresijas ārstēšanai);

antipisihotiskie līdzekļi (lieto slimības, ar tādiem simptomiem, kā neesošu lietu dzirdēšana, redzēšana vai sajušana, maldīgi uzskati, neparastas aizdomas, neskaidras domas un atsvešināšanās sajūta, ārstēšanai).

Serotonīna sindroma pazīmes un simptomi var ietvert šādu simptomu kombināciju: nemiers, halucinācijas, koordinācijas zudums, paātrināta sirdsdarbība, paaugstināta ķermeņa temperatūra, strauji mainīgs asinsspiediens, pārāk izteikti refleksi, caureja, koma, slikta dūša, vemšana.

Serotonīna sindroma vissmagākā forma var līdzināties ļaundabīgam neiroleptiskam sindromam (ĻNS). ĻNS pazīmes un simptomi var ietvert tādu simptomu kombināciju, kā drudzis, paātrināta sirdsdarbība, svīšana, izteikts muskuļu stīvums, apjukums, paaugstināts muskuļu enzīmu līmenis (nosaka ar asins analīžu palīdzību).

Ja Jums šķiet, ka Jums attīstās serotonīna sindroms, nekavējoties pastāstiet par to ārstam vai dodieties uz tuvākās slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļu.

Ar Elify XR var mijiedarboties arī šādas zāles, tāpēc tās jālieto piesardzīgi. Īpaši svarīgi pastāstīt ārstam vai farmaceitam, ja Jūs lietojat zāles, kas satur:

ketokonazolu (pretsēnīšu līdzeklis);

haloperidolu vai risperidonu (lieto psihisku traucējumu ārstēšanai);

metoprololu (bēta blokators augsta asinsspiediena un sirdsdarbības traucējumu ārstēšanai).

ELIFY XR kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Elify XR jālieto ēdienreižu laikā (skatīt 3. punktu - „KĀ LIETOT ELIFY XR”). Elify XR lietošanas laikā Jums jāizvairās no alkohola lietošanas.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai arī Jūs plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Pastāstiet ārstam, ja Jums iestājas grūtniecība vai arī, ja Jūs plānojat grūtniecību. Elify XR būtu jālieto vienīgi pēc tam, kad esat ar ārstu pārrunājusi iespējamo ieguvumu un risku vēl nedzimušajam bērnam.

Lūdzu, dariet zināmu vecmātei un/vai ārstam, ka Jūs lietojat Elify XR. Lietojot līdzīgas zāles (SSAI) grūtniecības laikā, var palielināties nopietnu veselības traucējumu risks jaundzimušajiem, ko sauc par jaundzimušo persistējošu plaušu hipertensiju (JPPH), kas bērnam izraisa paātrinātu elpošanu un ādas zilganumu. Šie simptomi parasti sākas 24 stundu laikā pēc dzimšanas. Ja tā notiek Jūsu bērnam, Jums nekavējoties jākonsultējas ar vecmāti un/vai ārstu.

Ja Jūs lietojat šīs zāles grūtniecības laikā, citi iespējamie simptomi Jūsu bērnam pēc piedzimšanas ir apgrūtināta elpošana ar barošanās traucējumiem. Ja Jūsu bērnam pēc dzimšanas ir šie simptomi un tas Jūs uztrauc, konsultējieties ar ārstu un/vai vecmāti, kas sniegs Jums padomu.

Elify XR izdalās mātes pienā. Pastāv ietekmes risks uz bērnu. Tāpēc šie jautājumi Jums jāpārrunā ar ārstu. Ārsts izlems, vai Jums jāpārtrauc bērna barošana ar krūti vai arī jāpārtrauc Elify XR lietošana.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nevadiet transportlīdzekļus un neapkalpojiet nekādas ierīces vai mehānismus, līdz Jūs neesat noskaidrojis, kādā veidā Elify XR Jūs ietekmē.

ELIFY XR satur saharozi

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

ELIFY XR 37,5 mg cietās kapsulas satur sarkano kumaču 4R (E124)

Var izraisīt alerģiskas reakcijas.

ELIFY XR 75 mg un 150 mg cietās kapsulas satur saulrieta dzelteno FCF (E110)

Var izraisīt alerģiskas reakcijas.

3. KĀ LIETOT ELIFY XR

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Parasti ieteicamā sākuma deva depresijas un sociālās trauksmes ārstēšanai ir 75 mg dienā. Ārsts devu var pakāpeniski palielināt – depresijas gadījumā, ja nepieciešams, līdz pat maksimālajai devai – 375 mg dienā. Maksimālā deva sociālās trauksmes traucējumu ārstēšanai ir 225 mg/dienā.

Lietojiet Elify XR katru dienu aptuveni vienā un tajā pašā laikā, vai nu no rīta vai arī vakarā.

Kapsulas jānorij veselas, uzdzerot šķidrumu. Tās nedrīkst atvērt, sasmalcināt, sakošļāt vai izšķīdināt.

Elify XR jālieto ēdienreižu laikā.

Ja Jums ir aknu vai nieru darbības traucējumi, pastāstiet to ārstam, jo Jums var būt nepieciešama cita Elify XR deva.

Nepārtrauciet Elify XR lietošanu bez ārsta ziņas (skatīt sadaļu „Ja pārtraucat lietot ELIFY XR”).

Ja esat lietojis ELIFY XR vairāk nekā noteikts

Ja Jūs esat lietojis vairāk Elify XR nekā ārsts Jums nozīmējis, nekavējoties sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.

Iespējamie pārdozēšanas simptomi var būt paātrināta sirdsdarbība, modrības izmaiņas (no miegainības līdz pat komai), neskaidra redze, lēkmes vai krampji un vemšana.

Ja esat aizmirsis lietot ELIFY XR

Ja Jūs esat izlaidis devas lietošanu, lietojiet to, tiklīdz to atceraties. Tomēr, ja ir pienācis laiks jau nākamās devas lietošanai, izlaidiet aizmirsto devu un lietojiet tikai vienu kārtējo devu kā parasti. Vienas dienas laikā nelietojiet lielāku Elify XR dienas devu, kā Jums nozīmēts.

Ja pārtraucat lietot ELIFY XR

Nepārtrauciet zāļu lietošanu un nesamaziniet devu bez ārsta ziņas pat tad, ja Jūs jūtaties labāk. Ja ārsts uzskatīs, ka Jums vairs nav nepieciešams lietot Elify XR, viņš/a Jums ieteiks devu vispirms pamazām samazināt un tikai pēc tam pilnīgi pārtraukt lietošanu. Zināms, ka pacientiem, kuri pārtrauc Elify XR lietošanu, novērojamas blakusparādības, it īpaši, ja Elify XR lietošana tiek pārtraukta pēkšņi vai deva tiek samazināta pārāk strauji. Dažiem pacientiem iespējami tādi simptomi kā nogurums, reibonis, apdullums, galvassāpes, bezmiegs, nakts murgi, sausuma sajūta mutē, apetītes zudums, slikta dūša, caureja, nervozitāte, uzbudinājums, apjukums, troksnis ausīs, tirpas vai retos gadījumos elektriska šoka sajūta, nespēks, svīšana, krampji vai gripai līdzīgi simptomi.

Ārsts ieteiks, kā pakāpeniski pārtraukt Elify XR lietošanu. Ja Jūs novērojat kādu no šiem vai citus traucējošus simptomus, jautājiet padomu ārstam vai farmaceitam.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja Jums rodas kaut kas no zemāk minētā, nelietojiet vairāk Elify XR. Nekavējoties pastāstiet par to ārstam vai arī dodieties uz tuvākās slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļu:

spiediena sajūta krūškurvī, sēkšana, apgrūtināta norīšana vai elpošana;

sejas, rīkles, roku vai pēdu pietūkums;

nervozitātes vai trauksmes sajūta, reibonis, trīcēšanas sajūta, pēkšņs ādas apsārtums un/vai karstuma sajūta;

smagi izsitumi, nieze vai nātrene (piepacelti, sārti vai bāli ādas laukumi, kas bieži vien ir niezoši);

serotonīna sindroma pazīmes vai simptomi, kas var ietvert nemieru, halucinācijas, koordinācijas zudumu, paātrinātu sirdsdarbību, paaugstinātu ķermeņa temperatūru, straujas asinsspiediena izmaiņas, pārāk aktīvus refleksus, caureju, komu, sliktu dūšu un vemšanu.

Serotonīna sindroma vissmagākā forma var līdzināties ļaundabīgam neiroleptiskam sindromam (ĻNS). ĻNS pazīmes un simptomi var ietvert tādu simptomu kombināciju, kā drudzis, paātrināta sirdsdarbība, svīšana, izteikts muskuļu stīvums, apjukums, paaugstināts muskuļu enzīmu līmenis (nosaka ar asins analīžu palīdzību).

Citas blakusparādības, par kurām Jums jāpastāsta ārstam, ir:

klepus, sēkšana, elpas trūkums un paaugstināta ķermeņa temperatūra;

tumši (darvaini) izkārnījumi vai asins piejaukums izkārnījumos;

dzeltenīga āda vai acis, nieze vai tumšas krāsas urīns, kas var būt aknu iekaisuma (hepatīta) simptomi;

sirdsdarbības traucējumi, piemēram, ātra vai neregulāra sirdsdarbība, paaugstināts asinsspiediens;

acu bojājumi, piemēram, neskaidra redze, paplašinātas acu zīlītes;

nervu darbības traucējumi, piemēram, reibonis, tirpas, kustību traucējumi, krampji;

psihiski traucējumi, piemēram, hiperaktivitāte un eiforija (neparasta pacilātības sajūta);

zāļu lietošanas atcelšanas efekti (skatīt punktu „KĀ LIETOT ELIFY XR”, sadaļu „Ja pārtraucat lietot ELIFY XR”).

Ja pēc Elify XR lietošanas izkārnījumos Jūs redzat mazas baltas granulas vai lodītes, neuztraucieties. Elify XR kapsulās ir sferoīdi vai mazas baltas lodītes, kas satur aktīvo vielu venlafaksīnu. Šie sferoīdi izdalās no kapsulas Jūsu kuņģa – zarnu traktā. Kamēr sferoīdi pārvietojas pa Jūsu kuņģa – zarnu traktu, lēni tiek izdalīts venlafaksīns. Sferoīdu „čaulas” neizšķīst un tiek izvadītas ar izkārnījumiem. Tādēļ, kaut arī Jūs izkārnījumos varat redzēt sferoīdus, Jūsu venlafaksīna deva ir uzsūkusies.

Pilns blakusparādību saraksts

Ļoti biežas blakusparādības (var ietekmēt vairāk kā 1 pacientu no 10)

reibonis; galvassāpes; sausuma sajūta mutē; svīšana (tajā skaitā svīšana nakts laikā);

slikta dūša.

Biežas blakusparādības (var ietekmēt mazāk kā 1 pacientu no 10)

samazināta ēstgriba; aizcietējums; vemšana; paaugstināts holesterīna līmenis;

sajūta, ka esat atdalījies no sevis un realitātes (dubultojies); nervozitāte; apjukums; neparasti sapņi; bezmiegs;

trīce; palielināts muskuļu tonuss;

tirpas;

paaugstināts asinsspiediens; pietvīkums; sirdsklauves;

biežāka urinācija; apgrūtināta urīna izvadīšana;

samazināta dzimumtieksme; ejakulācijas/orgasma anomālijas (vīriešiem); orgasma trūkums; erektila disfunkcija (impotence);

menstruāciju traucējumi, piemēram, pastiprināta asiņošana vai biežāka neregulāra asiņošana;

vājums (astēnija); sedācija; drebuļi;

neskaidra redze;

troksnis ausīs (tinnīts);

žāvas.

Retākas blakusparādības (var ietekmēt mazāk kā 1 pacientu no 100)

zilumu veidošanās; tumši (darvaini) izkārnījumi vai asins piejaukums izkārnījumos, kas var būt iekšējas asiņošanas pazīmes;

zobu griešana; nekontrolētas muskuļu kustības;

halucinācijas;

iespējams vispārīgs ādas pietūkums, it īpaši sejas, mutes, mēles, rīkles apvidus vai roku un pēdu pietūkums un/vai piepacelti, niezoši izsitumi (nātrene);

paaugstināta jutība pret saules gaismu; neparasta matu izkrišana; izsitumi;

koordinācijas un līdzsvara traucējumi; reiboņa sajūta (it īpaši strauji pieceļoties stāvus), ģībonis, paātrināta sirdsdarbība;

ķermeņa masas samazināšanās; ķermeņa masas palielināšanās; caureja;

garšas sajūtu izmaiņas;

sajūtu vai emociju zudums; uzbudinājums;

nespēja urinēt;

orgasma anomālijas (sievietēm).

Retas blakusparādības (var ietekmēt mazāk kā 1 pacientu no 1000)

nemiera sajūta vai nespēja mierīgi nosēdēt vai nostāvēt; lēkmes vai krampji; pārmērīga uzbudinājuma sajūta vai eiforija;

nespēja kontrolēt urināciju.

Nav zināmi (sastopamības biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

trombocītu skaita samazināšanās asinīs, kas var palielināt zilumu veidošanās vai asiņošanas risku; izmaiņas asins sastāvā, kas var palielināt infekciju risku; nelielas aknu enzīmu līmeņa izmaiņas asinīs; nātrija koncentrācijas samazināšanās asinīs;

nieze, dzeltenīga āda vai acis, tumšas krāsas urīns vai gripai līdzīgi simptomi, kas ir aknu iekaisuma (hepatīta) simptomi;

liels ūdens patēriņš (saukts par NADHSS);

patoloģiska piena izdalīšanās no krūts dziedzeriem;

paaugstināta ķermeņa temperatūra ar muskuļu stīvumu, apjukums vai uzbudinājums un svīšana, vai arī saraustītas muskuļu kustības, kuras nav iespējams kontrolēt – tie varētu būt nopietna stāvokļa – ļaundabīgā neiroleptiskā sindroma - simptomi;

eiforija, miegainība, aizkavētas, ātras acu kustības, neveiklība, nemiers, alkohola reibuma sajūta, svīšana vai muskuļu stīvums, kas ir serotonīna sindroma simptomi;

dezorientācija un apjukums, ko bieži vien pavada halucinācijas (delīrijs);

muskuļu stīvums, spazmas un patvaļīgas muskuļu kustības;

domas par paškaitējumu vai pašnāvību;

stipras sāpes acīs un pavājināta vai neskaidra redze;

pazemināts asinsspiediens; patoloģiska, ātra vai neregulāra sirdsdarbība, kas var izraisīt ģīboni;

klepus, sēkšana, elpas trūkums un paaugstināta ķermeņa temperatūra, kas ir plaušu iekaisuma simptomi paaugstināta balto asins šūnu skaita dēļ (plaušu eozinofīlija);

stipras vēdera vai muguras sāpes (tas var liecināt par nopietniem zarnu, aknu vai aizkuņģa dziedzera darbības traucējumiem);

izsitumi uz ādas, kas var izraisīt nopietnas čulgas un ādas lobīšanos; nieze; vidēji smagi izsitumi;

neizskaidrojamas muskuļu sāpes, muskuļu jutīgums jeb vājums (rabdomiolīze);

sejas vai mēles pietūkums, elpas trūkums vai apgrūtināta elpošana, bieži vien kopā ar izsitumiem uz ādas (tā var būt nopietna alerģiska reakcija);

apjukums;

vertigo;

agresivitāte.

Elify XR dažkārt izraisa nevēlamas blakusparādības, par kurām Jūs nenojaušat, piemēram, paaugstināts asinsspiediens vai sirdsdarbības traucējumi; nelielas pārmaiņas aknu enzīmu, nātrija vai holesterīna līmenī asinīs. Daudz retāk Elify XR var pavājināt trombocītu funkciju asinīs, kas izraisa palielinātu zilumu veidošanās un asiņošanas risku. Tādēļ ārsts var reizēm nozīmēt Jums asins analīžu veikšanu, it īpaši, ja Jūs esat lietojis Elify XR ilgu laiku.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas iela 15, Rīga, LV 1003. Tīmekļa vietne: HYPERLINK "https://www.zva.gov.lv/../" www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. KĀ UZGLABĀT ELIFY XR

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. IEPAKOJUMA SATURS UN CITA INFORMĀCIJA

Ko ELIFY XR satur

Aktīvā viela ir venlafaksīns.

ELIFY XR 37,5 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

Katra kapsula satur venlafaksīna hidrohlorīdu, kas atbilst 37,5 mg venlafaksīna.

Citas sastāvdaļas ir: kapsulas saturs – cukura granulas (satur saharozi), hidroksipropilceluloze, hipromeloze, talks, etilceluloze, dibutilsebakāts, oleīnskābe un bezūdens koloidālais silīcija dioksīds; kapsulas apvalks – želatīns, nātrija laurilsulfāts, kumačs 4R (E124), hinolīna dzeltenais (E104) un titāna dioksīds (E171).

ELIFY XR 75 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

Katra kapsula satur venlafaksīna hidrohlorīdu, kas atbilst 75 mg venlafaksīna.

Citas sastāvdaļas ir: kapsulas saturs – cukura granulas (satur saharozi), hidroksipropilceluloze, hipromeloze, talks, etilceluloze, dibutilsebakāts, oleīnskābe un bezūdens koloidālais silīcija dioksīds; kapsulas apvalks – želatīns, nātrija laurilsulfāts, saulrieta dzeltenais FCF (E110), hinolīna dzeltenais (E104) un titāna dioksīds (E171).

ELIFY XR 150 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

Katra kapsula satur venlafaksīna hidrohlorīdu, kas atbilst 150 mg venlafaksīna.

Citas sastāvdaļas ir: kapsulas saturs – cukura granulas (satur saharozi), hidroksipropilceluloze, hipromeloze, talks, etilceluloze, dibutilsebakāts, oleīnskābe un bezūdens koloidālais silīcija dioksīds; kapsulas apvalks – želatīns, nātrija laurilsulfāts, saulrieta dzeltenais FCF (E110), patentzilais V (E131), hinolīna dzeltenais (E104) un titāna dioksīds (E171).

ELIFY XR ārējais izskats un iepakojums

ELIFY XR 37,5 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

Baltas līdz gandrīz baltas granulas kapsulā ar oranžu augšdaļas pusi un caurspīdīgu apakšdaļas pusi.

ELIFY XR 75 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

Baltas līdz gandrīz baltas granulas kapsulā ar dzeltenu augšdaļas pusi un caurspīdīgu apakšdaļas pusi.

ELIFY XR 150 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

Baltas līdz gandrīz baltas granulas kapsulā ar viegli oranži - dzeltenu augšdaļas pusi un caurspīdīgu apakšdaļas pusi.

Ilgstošās darbības kapsulas ir pieejamas iepakojumos pa 20, 28, 30, 50, 98 vai 100 ilgstošās darbības kapsulām, kas iepakotas PVH/alumīnija blisteros. Tās ir pieejamas arī ABPE pudelītēs pa 50 vai 100 ilgstošās darbības cietajām kapsulām.

20, 28, 30, 50, 98 un 100 kapsulas blisteros (PVH/alumīnija).

50 un 100 kapsulas ABPE pudelēs ar skrūvējamu ABPE vāciņu un silikagela maisiņu (desikants).

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Medochemie Ltd., 1-10 Constantinoupoleos street, 3011 Limassol, Kipra

Ražotājs:

Medochemie Ltd. (Central Factory), 1-10 Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol, Kipra

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Nīderlande

Venfalex XR 37,5 mg capsules met verlengde afgifte, hard

Venfalex XR 75 mg capsules met verlengde afgifte, hard

Venfalex XR 150 mg capsules met verlengde afgifte, hard

Bulgārija

ELIFY XR 37.5 mg (prolonged release capsules, hard)

ELIFY XR 75 mg (prolonged release capsules, hard)

ELIFY XR 150 mg (prolonged release capsules, hard)

Čehija

Elify 75 mg tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním

Elify 150 mg tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním

Kipra

ELIFY XR 37.5 mg (prolonged release capsules)

ELIFY XR 75 mg (prolonged release capsules)

ELIFY XR 150 mg (prolonged release capsules)

Igaunija

Venlafaxin Medochemie XR 37.5 mg (prolonged release capsules)

Venlafaxin Medochemie XR 75 mg (prolonged release capsules)

Venlafaxin Medochemie XR 150 mg (prolonged release capsules)

Grieķija

Velpine XR 37.5 mg (prolonged release capsules)

Velpine XR 75 mg (prolonged release capsules)

Velpine XR 150 mg (prolonged release capsules)

Lietuva

Elify 37,5 mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsulės

Elify 75 mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsulės

Elify 150 mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsulės

Latvija

ELIFY XR 37,5 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

ELIFY XR 75 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

ELIFY XR 150 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

Rumānija

Elify EP 37.5 mg (prolonged release capsules)

Elify EP 75 mg (prolonged release capsules)

Elify EP 150 mg (prolonged release capsules)

Slovākija

ELIFY XR 75 mg (prolonged release capsules)

ELIFY XR 150 mg (prolonged release capsules)

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 2018.gada novembrī.

SASKAŅOTS ZVA 13-06-2019

NL/H/0927/001-003/IB/022

EQ PAGE 1

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

ELIFY XR 37,5 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

ELIFY XR 75 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

ELIFY XR 150 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

ELIFY XR 37,5 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

Katra kapsula satur venlafaksīna hidrohlorīdu, kas atbilst 37,5 mg venlafaksīna (Venlafaxinum).

Palīgvielas ar zināmu iedarbību:

Saharoze: maksimāli: 46,35 mg.

Kumačs 4R sarkanais: 0,0267 mg.

ELIFY XR 75 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

Katra kapsula satur venlafaksīna hidrohlorīdu, kas atbilst 75 mg venlafaksīna (Venlafaxinum).

Palīgvielas ar zināmu iedarbību:

Saharoze: maksimāli: 92,69 mg.

Saulrieta dzeltenais FCF (E110): 0,0006 mg.

ELIFY XR 150 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

Katra kapsula satur venlafaksīna hidrohlorīdu, kas atbilst 150 mg venlafaksīna (Venlafaxinum).

Palīgvielas ar zināmu iedarbību:

Saharoze: maksimāli: 185,38 mg.

Saulrieta dzeltenais FCF (E110): 0,0183 mg.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Ilgstošās darbības cietā kapsula.

ELIFY XR 37,5 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

Baltas līdz gandrīz baltas granulas kapsulā ar oranžu augšdaļas pusi un caurspīdīgu apakšdaļas pusi.

ELIFY XR 75 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

Baltas līdz gandrīz baltas granulas kapsulā ar dzeltenu augšdaļas pusi un caurspīdīgu apakšdaļas pusi.

ELIFY XR 150 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

Baltas līdz gandrīz baltas granulas kapsulā ar viegli oranži - dzeltenu augšdaļas pusi un caurspīdīgu apakšdaļas pusi.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Depresijas epizožu ārstēšana.

Depresijas epizožu recidīvu profilakse.

Sociālas trauksmes ārstēšana.

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Depresijas epizodes

Ieteicamā ilgstošās darbības venlafaksīna sākuma deva ir 75 mg vienu reizi dienā. Pacientiem, kuriem nenovēro atbildes reakciju uz sākotnējo dienas devu 75 mg/dienā, venlafaksīna devu var palielināt līdz maksimālajai devai – 375 mg/dienā. Devu var palielināt ik pa 2 nedēļām vai retāk. Ja klīniski attaisnojams simptomu smaguma dēļ, devu var palielināt biežāk, bet ne biežāk kā ik pēc 4 dienām.

Tā kā pastāv no devas lieluma atkarīgs nevēlamu blakusparādību risks, devu drīkst palielināt tikai pēc klīniskas izvērtēšanas (skatīt 4.4. apakšpunktu). Jālieto mazākā efektīvā deva.

Pacienti jāārstē pietiekami ilgu laiku, parasti vairākus mēnešus vai ilgāk. Terapija regulāri jāpārvērtē katram pacientam individuāli. Ilgstoša ārstēšana var būt piemērota arī depresijas epizožu (DE) recidīva profilaksei. Vairumā gadījumu ieteicamā deva DE recidīva profilaksei ir tāda pati, kāda tika lietota epizodes laikā.

Antidepresanti jāturpina lietot vismaz sešus mēnešus pēc remisijas iestāšanās.

Sociālā trauksme

Ieteicamā ilgstošās darbības venlafaksīna deva ir 75 mg vienu reizi dienā. Nav pierādījumu, ka lielāka deva dotu papildu labumu.

Tomēr dažiem pacientiem, kuriem nenovēro atbildes reakciju uz sākotnējo dienas devu 75 mg/dienā, var apsvērt devas palielināšanu līdz maksimālajai devai – 225 mg/dienā. Devu var palielināt ik pa 2 nedēļām vai retāk.

Tā kā pastāv no devas lieluma atkarīgs nevēlamu blakusparādību risks, devu drīkst palielināt tikai pēc klīniskas izvērtēšanas (skatīt 4.4. apakšpunktu). Jālieto mazākā efektīvā deva.

Pacienti jāārstē pietiekami ilgu laiku, parasti vairākus mēnešus vai ilgāk. Terapija regulāri jāpārvērtē katram pacientam individuāli.

Lietošana gados vecākiem pacientiem

Gados vecākiem pacientiem nav nepieciešama īpaša venlafaksīna devas pielāgošana tikai vecuma dēļ. Tomēr, ārstējot gados vecākus pacientus, jāievēro piesardzība (piemēram, varbūtēju nieru darbības traucējumu dēļ, iespējamas vecuma izraisītas neiromediatoru jutības un afinitātes izmaiņas). Vienmēr jālieto mazākā efektīvā deva, un pacienti rūpīgi jānovēro, ja nepieciešama devas palielināšana.

Lietošana bērniem un pusaudžiem, kuri jaunāki par 18 gadiem

Venlafaksīnu nav ieteicams lietot bērniem un pusaudžiem.

Kontrolētos klīniskajos pētījumos ar bērniem un pusaudžiem, kuriem bija depresīvi traucējumi, netika pierādīta zāļu efektivitāte un nav pamatota venlafaksīna lietošana šiem pacientiem (skatīt 4.4. un 4.8. apakšpunktu).

Venlafaksīna efektivitāte un drošums citu indikāciju gadījumā bērniem un pusaudžiem, kuri jaunāki par 18 gadiem, nav pierādīta.

Lietošana pacientiem ar aknu darbības traucējumiem

Pacientiem ar viegliem un vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem jāapsver nepieciešamība samazināt devu – parasti par 50 %. Tomēr, ņemot vērā interindividuālo klīrensa mainību, var būt nepieciešama individuāla devu pielāgošana.

Informācija par pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem ir ierobežota. Ieteicams ievērot piesardzību un apsvērt devas samazināšanu par vairāk nekā 50 %. Ārstējot pacientus ar smagiem aknu darbības traucējumiem, jāizvērtē iespējamā ieguvuma un riska attiecība.

Lietošana pacientiem ar nieru darbības traucējumiem

Kaut gan pacientiem ar nieru darbības traucējumiem, kuriem glomerulārās filtrācijas ātrums (GFĀ) ir robežās no 30 līdz 70 ml/minūtē, nav nepieciešams mainīt devu, ieteicams ievērot piesardzību. Pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem (GFĀ < 30 ml/minūtē) un pacientiem, kuriem nepieciešama hemodialīze, deva jāsamazina par 50 %. Ņemot vērā interindividuālo klīrensa mainību, var būt nepieciešama individuāla devu pielāgošana.

Atcelšanas simptomi, pārtraucot venlafaksīna lietošanu

Ārstēšanu nevajadzētu pārtraukt pēkšņi. Pārtraucot venlafaksīna lietošanu, deva jāsamazina pakāpeniski - vismaz vienas vai divu nedēļu laikā, lai samazinātu atcelšanas reakciju risku (skatīt 4.4. un 4.8. apakšpunktu). Ja pēc devas samazināšanas vai ārstēšanas pārtraukšanas attīstās traucējoši simptomi, jāapsver iepriekšējās devas lietošanas atsākšana. Pēc tam ārsts var turpināt devas samazināšanu, bet tā jāveic lēnāk.

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

Venlafaksīna ilgstošās darbības kapsulas ieteicams lietot ēdienreižu laikā, katru dienu aptuveni vienā un tajā pašā laikā. Kapsulas jānorij veselas, uzdzerot šķidrumu, nesadalot, nesasmalcinot, nesakošļājot un neizšķīdinot.

Pacientiem, kuri ir lietojuši tūlītējās iedarbības venlafaksīna tabletes, terapiju var mainīt uz venlafaksīna ilgstošās darbības kapsulām, nozīmējot vistuvāko ekvivalento devu. Piemēram, terapiju ar tūlītējas iedarbības venlafaksīna 37,5 mg tabletēm divas reizes dienā var aizstāt ar 75 mg venlafaksīna ilgstošās darbības kapsulām vienu reizi dienā. Var būt nepieciešama individuāla devas pielāgošana.

Ilgstošās darbības venlafaksīna kapsulas satur sferoīdus, kas aktīvo vielu lēni izdala gremošanas traktā. Šo sferoīdu nešķīstošās daļas tiek izvadītas, un tās var būt pamanāmas izkārnījumos.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Vienlaicīga lietošana ar neatgriezeniskajiem monoaminooksidāzes inhibitoriem (MAOI) ir kontrindicēta, jo pastāv serotonīna sindroma attīstības risks ar tādiem simptomiem kā ažitācija, trīce un hipertermija. Venlafaksīna lietošanu nedrīkst uzsākt agrāk par 14 dienām pēc neatgriezeniskā MAOI lietošanas pārtraukšanas.

Venlafaksīna lietošana jāpārtrauc vismaz 7 dienas pirms neatgriezeniskā MAOI lietošanas sākšanas (skatīt 4.4. un 4.5. apakšpunktu).

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pašnāvība/domas par pašnāvību vai klīniska pasliktināšanās

Depresija ir saistīta ar palielinātu pašnāvniecisku domu, paškaitējuma un pašnāvības (ar pašnāvību saistīti gadījumi) risku. Šāds risks pastāv, iekams nav sasniegta būtiska remisija. Tā kā stāvokļa uzlabošanās var neiestāties dažu pirmo nedēļu vai pat vēl ilgākā laika periodā pēc ārstēšanas sākšanas, pacienti rūpīgi jānovēro līdz stāvoklis uzlabojas. Vispārējā klīniskā pieredze liecina, ka agrīnā atveseļošanās posmā pašnāvības risks var palielināties.

Arī citi psihiskie traucējumi, kuru ārstēšanai nozīmē venlafaksīnu, var būt saistīti ar palielinātu pašnāvniecisku notikumu risku. Turklāt šie traucējumi var kombinēties ar depresiju. Tāpēc, ārstējot pacientiem citus psihiskus traucējumus, jāievēro tāda pati piesardzība, kā ārstējot depresiju.

Pacientiem, kuriem anamnēzē ir pašnāvnieciski notikumi vai pirms ārstēšanas sākšanas bijušas izteiktas domas par pašnāvību, pastāv lielāks pašnāvniecisku domu vai pašnāvības mēģinājuma risks, un tāpēc ārstēšanas laikā viņi rūpīgi jānovēro. Placebo kontrolēto klīnisko pētījumu metaanalīze par antidepresantu lietošanu psihisku traucējumu ārstēšanai pieaugušiem cilvēkiem liecina par palielinātu pašnāvnieciskas uzvedības risku pacientiem, kuri bija jaunāki par 25 gadiem un lietoja antidepresantus, salīdzinot ar pacientiem, kuri lietoja placebo.

Zāļu lietošanas laikā, it īpaši terapijas sākumā un pēc devas maiņas, pacienti (it īpaši palielināta riska grupas pacienti) rūpīgi jānovēro. Pacienti un viņu aprūpētāji jābrīdina par nepieciešamību uzraudzīt vai nenotiek klīniska pasliktināšanās, nerodas pašnāvnieciska uzvedība vai domas par pašnāvību un neparastas uzvedības pārmaiņas. Viņi arī jābrīdina, ka minēto simptomu rašanās gadījumā nekavējoties jāmeklē medicīniskā palīdzība.

Lietošana bērniem un pusaudžiem, kuri jaunāki par 18 gadiem

Elify XR nedrīkst lietot bērnu un pusaudžu (līdz 18 gadu vecumam) ārstēšanai. Klīniskajos pētījumos pašnāvnieciska uzvedība (pašnāvības mēģinājumi un domas par pašnāvību) un naidīga izturēšanās (galvenokārt agresija, opozicionāra uzvedība un dusmas) biežāk tika novērota bērniem un pusaudžiem, kuri tika ārstēti ar antidepresantiem, salīdzinājumā ar tiem, kuri saņēma placebo. Tomēr, ja, pamatojoties uz klīnisko nepieciešamību, tiek pieņemts lēmums uzsākt terapiju, pacienti rūpīgi jānovēro attiecībā uz pašnāvniecisku simptomu attīstību. Turklāt nav pieejami ilgtermiņa drošuma dati attiecībā uz bērnu un pusaudžu augšanu, nobriešanu un kognitīvo un uzvedības attīstību.

Serotonīna sindroms

Līdzīgi citiem serotonīnerģiskajiem līdzekļiem, serotonīna sindroms vai ļaundabīgs neiroleptisks sindroms (ĻNS) – potenciāli dzīvību apdraudošs stāvoklis - iespējams arī lietojot venlafaksīnu, it īpaši, ja to lieto vienlaicīgi ar citiem serotonīnerģiskiem līdzekļiem (tajā skaitā SSAI, SNAI un triptāni), līdzekļiem, kas ietekmē serotonīna metabolismu, piemēram, MAO inhibitoriem (piemēram, metilēnzilo), antipsihotiskajiem līdzekļiem vai citiem dopamīna antagonistiem (skatīt 4.3. un 4.5. apakšpunktu).

Serotonīna sindroma simptomi var ietvert psihiskā stāvokļa pārmaiņas (piemēram, ažitāciju, halucinācijas, komu), autonomās nervu sistēmas nestabilitāti (piemēram, tahikardiju, asinsspiediena izmaiņas, hipertermiju), neiromuskulāras darbības novirzes (piemēram, refleksu pastiprināšanos, koordinācijas traucējumus) un/vai kuņģa – zarnu trakta simptomus (piemēram, sliktu dūšu, vemšanu, caureju). Serotonīna sindroma vissmagākā forma var līdzināties ĻNS, kas izpaužas, kā hipertermija, muskuļu stīvums, autonomās nervu sistēmas nestabilitāte ar iespējamām straujām dzīvībai svarīgo funkciju vai psihiskā stāvokļa izmaiņām.

Ja venlafaksīna lietošana vienlaicīgi ar citām zālēm, kas var ietekmēt serotonīnerģisko un/vai dopamīnerģisko neiropārvades sistēmu, ir klīniski pamatota, ieteicams pacientu rūpīgi novērot, it īpaši terapijas sākumā vai palielinot devu.

Venlafaksīna lietošana vienlaikus ar serotonīna prekursoriem (piemēram, triptofānu saturošiem uztura bagātinātājiem) nav ieteicama.

Šaura leņķa glaukoma

Saistībā ar venlafaksīna lietošanu iespējama midriāze. Ieteicams rūpīgi novērot pacientus, kuriem ir paaugstināts acs iekšējais spiediens, kā arī pacientus ar akūtas šaura leņķa glaukomas (slēgta kakta glaukomas) attīstības risku.

Asinsspiediens

Venlafaksīna lietošanas gadījumā bieži ziņots par no devas atkarīgu asinsspiediena paaugstināšanos. Pēcreģistrācijas pieredzē ziņots par ļoti augsta asinsspiediena gadījumiem, kad ir nepieciešama tūlītēja ārstēšana. Visi pacienti jānovēro attiecībā uz paaugstinātu asinsspiedienu un, ja pacientam iepriekš ir bijusi hipertensija, tā jākontrolē pirms ārstēšanas sākšanas. Asinsspiediens pēc ārstēšanas sākšanas periodiski jāpārbauda, tas jāpārbauda arī pēc devas palielināšanas. Piesardzība jāievēro pacientiem, kuriem asinsspiediena paaugstināšanās var pasliktināt fona veselības problēmas, piemēram, pacienti ar sirdsdarbības traucējumiem.

Sirdsdarbības ātrums

Sirdsdarbība var paātrināties, it īpaši lietojot lielas devas. Piesardzība jāievēro pacientiem, kuriem sirdsdarbības paātrināšanās var pasliktināt fona veselības problēmas.

Sirds slimības un aritmijas risks

Venlafaksīns nav pētīts pacientiem, kuriem nesenā slimības vēsturē ir bijis miokarda infarkts vai nestabila sirds slimība. Tāpēc, šādiem pacientiem šīs zāles jālieto piesardzīgi.

Pēcreģistrācijas pieredzē, saistībā ar venlafaksīna lietošanu, ir ziņots par letāliem sirds aritmijas gadījumiem, it īpaši pārdozēšanas gadījumā. Pacientiem ar nopietnu sirds aritmijas risku, pirms venlafaksīna nozīmēšanas jāapsver riska/ieguvuma attiecība.

Krampji

Venlafaksīna lietošanas gadījumā iespējami krampji. Pacientiem, kuriem anamnēzē ir krampji, venlafaksīna, tāpat kā citu antidepresantu, lietošana jāuzsāk piesardzīgi, un šie pacienti rūpīgi jānovēro. Ja pacientam novērojami krampji, ārstēšana jāpārtrauc.

Hiponatriēmija

Venlafaksīna lietošanas gadījumā iespējama hiponatriēmija vai neatbilstošas antidiurētiskā hormona sekrēcijas sindroms (NADHSS). Par to visbiežāk ziņots pacientiem ar šķidruma deficītu un vai dehidratētiem pacientiem. Gados vecākiem pacientiem, pacientiem, kuri lieto diurētiskos līdzekļus, un pacientiem, kuriem citu iemeslu dēļ ir šķidruma deficīts, pastāv lielāks šīs blakusparādības risks.

Patoloģiska asiņošana

Zāles, kas nomāc serotonīna saistīšanos, var izraisīt trombocītu funkcijas pasliktināšanos. Pacientiem, kuri lieto venlafaksīnu, var būt palielināts ādas un gļotādu asiņošanas risks, tajā skaitā arī kuņģa – zarnu trakta asiņošana. Venlafaksīns, tāpat kā citi serotonīna atpakaļsaistīšanās inhibitori, piesardzīgi jālieto pacientiem ar noslieci uz asiņošanu, tajā skaitā pacientiem, kuri lieto antikoagulantus vai trombocītu agregācijas inhibitorus.

Holesterīna līmenis serumā

Placebo kontrolētos klīniskajos pētījumos, kas ilga vismaz 3 mēnešus, pacientiem, kuri lietoja venlafaksīnu, klīniski nozīmīgs holesterīna palielinājums serumā reģistrēts 5,3 % gadījumu, un 0,0 % pacientu, kuri lietoja placebo. Ilgstošas terapijas gadījumā jāapsver holesterīna līmeņa noteikšana serumā.

Vienlaicīga lietošana ar ķermeņa masu samazinošiem līdzekļiem

Nav pierādīta venlafaksīna terapijas efektivitāte un drošums, lietojot vienlaicīgi ar ķermeņa masu samazinošiem līdzekļiem, tajā skaitā fentermīnu. Nav ieteicama vienlaicīga venlafaksīna un ķermeņa masu samazinošu līdzekļu lietošana. Venlafaksīna monoterapija vai kombinēta terapija ar citiem līdzekļiem nav indicēta ķermeņa masas samazināšanai.

Mānija/hipomānija

Nelielai pacientu daļai ar garastāvokļa traucējumiem, kuri lietojuši antidepresantus, tajā skaitā venlafaksīnu, iespējama mānija/hipomānija. Pacientiem, kuriem anamnēzē vai ģimenes anamnēzē bijuši bipolāri traucējumi, venlafaksīns, tāpat kā citi antidepresanti, jālieto piesardzīgi.

Agresija

Nelielam skaitam pacientu, kuri lietojuši antidepresantus, tajā skaitā venlafaksīnu, iespējama agresija. Par to ziņots, uzsākot ārstēšanu, mainot devu un pārtraucot ārstēšanu.

Pacientiem, kuriem anamnēzē ir agresija, venlafaksīns, tāpat kā citi antidepresanti, jālieto piesardzīgi.

Terapijas pārtraukšana

Pārtraucot ārstēšanu, bieži tiek novēroti atcelšanas simptomi, it īpaši, ja ārstēšana tiek pārtraukta pēkšņi (skatīt 4.8. apakšpunktu). Klīniskajos pētījumos, pārtraucot ārstēšanu (devas samazināšanas laikā un pēc tam), nevēlamās blakusparādības tika novērotas aptuveni 31 % pacientu, kuri lietoja venlafaksīnu un 17 % pacientu, kuri lietoja placebo.

Atcelšanas simptomu risku ietekmē vairāki faktori, tajā skaitā terapijas ilgums un lietotā deva, kā arī devas samazināšanas ātrums. Visbiežāk ziņots par šādām reakcijām: reiboni, jušanas traucējumiem (tajā skaitā parestēzijām), miega traucējumiem (tajā skaitā bezmiegu un spilgtiem sapņiem), ažitāciju vai trauksmi, sliktu dūšu un/vai vemšanu, trīci un galvassāpēm. Šie simptomi pārsvarā ir viegli vai vidēji smagi, tomēr dažiem pacientiem tie var būt arī smagi. Parasti tie parādās pirmajās dienās pēc terapijas pārtraukšanas, bet ir saņemti arī ļoti reti ziņojumi par šādu simptomu attīstību pacientiem, kuri nejauši aizmirsuši lietot zāļu devu. Šie simptomi pārsvarā izzūd paši par sevi 2 nedēļu laikā, kaut gan dažiem pacientiem tie var būt ilgāku laiku (2 – 3 mēnešus vai ilgāk). Tāpēc, pārtraucot ārstēšanu, venlafaksīna devu ieteicams samazināt pakāpeniski - vairāku nedēļu vai mēnešu laikā, atbilstoši pacienta vajadzībām (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Akatīzija/psihomotors nemiers

Venlafaksīna lietošana ir saistīta ar akatīzijas attīstību, kurai raksturīgs subjektīvi nepatīkams vai traucējošs nemiers un nepieciešamība bieži kustēties, ko pavada nespēja mierīgi nosēdēt vai nostāvēt. Šie simptomi visdrīzāk iespējami pirmajās terapijas nedēļās. Pacientiem, kuriem attīstās šie simptomi, devas palielināšana var būt kaitīga.

Sausums mutē

10 % pacientu, kuri lietoja venlafaksīnu, ir ziņots par sausuma sajūtu mutē. Tas var palielināt kariesa attīstības risku, tāpēc pacientiem jāiesaka rūpīgi ievērot zobu higiēnu.

Diabēts

Diabēta pacientiem SSAI vai venlafaksīna terapija var ietekmēt glikozes kontroli. Var būt nepieciešams pielāgot insulīna un/vai iekšķīgi lietojamā pretdiabēta līdzekļa devu.

ELIFY XR 37,5 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

Palīgviela kumačs 4R sarkanais (E124), kas ietilpst kapsulas apvalkā, var izraisīt alerģiskas reakcijas.

Tā kā kapsulas satur saharozi, tad pacientiem ar retām iedzimtām fruktozes nepanesības problēmām, glikozes – galaktozes malabsorbcijas sindromu vai saharozes – izomaltāzes nepietiekamību nevajadzētu lietot šīs zāles.

ELIFY XR 75 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

Palīgviela saulrieta dzeltenais FCF (E110), kas ietilpst kapsulas apvalkā, var izraisīt alerģiskas reakcijas.

Tā kā kapsulas satur saharozi, tad pacientiem ar retām iedzimtām fruktozes nepanesības problēmām, glikozes – galaktozes malabsorbcijas sindromu vai saharozes – izomaltāzes nepietiekamību nevajadzētu lietot šīs zāles.

ELIFY XR 150 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

Palīgviela saulrieta dzeltenais FCF (E110), kas ietilpst kapsulas apvalkā, var izraisīt alerģiskas reakcijas.

Tā kā kapsulas satur saharozi, tad pacientiem ar retām iedzimtām fruktozes nepanesības problēmām, glikozes – galaktozes malabsorbcijas sindromu vai saharozes – izomaltāzes nepietiekamību nevajadzētu lietot šīs zāles.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Monoaminooksidāzes inhibitori (MAOI)

Neatgriezeniskie neselektīvie MAOI

Venlafaksīnu nedrīkst lietot vienlaicīgi ar neatgriezeniskajiem, neselektīvajiem MAOI. Venlafaksīna lietošanu nedrīkst uzsākt agrāk par 14 dienām pēc neatgriezeniskā neselektīvā MAOI lietošanas pārtraukšanas. Venlafaksīna lietošana jāpārtrauc vismaz 7 dienas pirms neatgriezeniskā neselektīvā MAOI lietošanas sākšanas (skatīt 4.3. un 4.4. apakšpunktu).

Atgriezeniskais selektīvais MAO-A inhibitors (moklobemīds)

Serotonīna sindroma riska dēļ, nav ieteicama vienlaicīga venlafaksīna lietošana ar atgriezeniskajiem un selektīvajiem MAOI, piemēram, moklobemīdu. Pēc terapijas ar atgriezenisko MAO inhibitoru un pirms venlafaksīna lietošanas sākšanas var ievērot par 14 dienām īsāku atcelšanas periodu. Venlafaksīna lietošanu ieteicams pārtraukt vismaz 7 dienas pirms terapijas sākšanas ar atgriezenisko MAOI (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Atgriezeniskais neselektīvais MAOI (linezolīds)

Antibiotiskais līdzeklis linezolīds ir vājš atgriezeniskais un neselektīvais MAOI un to nevajadzētu lietot pacientiem, kuri lieto venlafaksīnu (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Ir ziņots par smagām blakusparādībām pacientiem, kuri neilgi pirms venlafaksīna lietošanas sākšanas bija pārtraukuši lietot MAOI, vai neilgi pirms MAOI lietošanas sākšanas bija pārtraukuši lietot venlafaksīnu. Šīs parādības ietvēra trīci, miokloniju, diaforēzi, sliktu dūšu, vemšanu, pietvīkumu, reiboni un hipertermiju ar pazīmēm, kas atgādina ļaundabīgo neiroleptisko sindromu, krampjus un nāvi.

Serotonīna sindroms

Līdzīgi citiem serotonīnerģiskajiem līdzekļiem, lietojot venlafaksīnu, var rasties iespējami dzīvību apdraudošs stāvoklis - serotonīna sindroms, it īpaši vienlaicīgas citu līdzekļu, kas var ietekmēt serotonīnerģisko neirotransmisijas sistēmu (tajā skaitā, triptāni, SSAI, SNAI, litijs, sibutramīns, tramadols un asinszāli [Hypericum perforatum] saturoši līdzekļi), zāļu, kas ietekmē serotonīna metabolismu (piemēram, MAOI, t.i., metilēnzilais) vai serotonīna prekursoru (piemēram, triptofānu saturošu uztura bagātinātāju) lietošanas gadījumā.

Ja vienlaicīga venlafaksīna un SSAI, SNAI vai serotonīna receptoru agonista (triptāna) lietošana ir klīniski pamatota, ieteicams pacientus rūpīgi novērot, it īpaši terapijas sākumā un palielinot devu. Nav ieteicama vienlaicīga venlafaksīna un serotonīna prekursoru (piemēram, triptofānu saturošu uztura bagātinātāju) lietošana (skatīt 4.4. apakšpunktu).

CNS ietekmējošas vielas

Risks, vienlaicīgi lietojot venlafaksīnu un citas CNS ietekmējošas vielas, nav sistemātiski izvērtēts. Tāpēc, jāievēro piesardzība, lietojot venlafaksīnu vienlaicīgi ar citām CNS ietekmējošām vielām.

Alkohols

Pierādīts, ka venlafaksīns nepastiprina alkohola izraisītos garīgos un motoros traucējumus. Tomēr, līdzīgi citām CNS ietekmējošām vielām, pacientiem jāiesaka izvairīties no alkohola lietošanas.

Venlafaksīna ietekme uz citām zālēm, ko metabolizē citohroma P450 izoenzīmi

In vivo pētījumi liecina, ka venlafaksīns ir salīdzinoši vājš CYP2D6 inhibitors. Venlafaksīns in vivo nenomāca CYP3A4 (alprazolāms un karbamazepīns), CYP1A2 (kofeīns) un CYP2C9 (tolbutamīds) vai CYP2C19 (diazepāms).

Citu zāļu ietekme uz venlafaksīnu

Ketokonazols (CYP3A4 inhibitors)

Farmakokinētiskajā pētījumā ar ketokonazolu spēcīgiem (SM) un vājiem (VM) CYP2D6 metabolizētājiem pēc ketokonazola lietošanas palielinājās venlafaksīna AUC (attiecīgi par 70 % un 21 % VM un SM CYP2D6 pacientiem) un O-desmetilvenlafaksīna AUC (attiecīgi par 33 % un 23 % VM un SM CYP2D6 pacientiem). Vienlaicīga CYP3A4 inhibitoru (piemēram, atazanavīra, klaritromicīna, indinavīra, itrakonazola, vorikonazola, posakonazola, ketokonazola, nelfinavīra, ritonavīra, sakvinavīra, telitromicīna) un venlafaksīna lietošana var palielināt venlafaksīna un O-desmetilvenlafaksīna koncentrāciju. Tādēļ jāievēro piesardzība, ja pacienta terapija ietver vienlaicīgu CYP3A4 inhibitora un venlafaksīna lietošanu.

Venlafaksīna ietekme uz citām zālēm

Litijs

Lietojot venlafaksīnu vienlaicīgi ar litiju iespējams serotonīna sindroms (skatīt Serotonīna sindroms).

Diazepāms

Venlafaksīns neietekmē diazepāma un tā aktīvā metabolīta desmetildiazepāma farmakokinētiku un farmakodinamiku. Šķiet, ka arī diazepāms neietekmē venlafaksīna un O-desmetilvenlafaksīna farmakokinētiku. Nav zināms, vai pastāv farmakokinētiska un/vai farmakodinamiska mijiedarbība ar citiem benzodiazepīniem.

Imipramīns

Venlafaksīns neietekmēja imipramīna un 2-OH-imipramīna farmakokinētiku. Tika novērota no devas atkarīga 2-OH-dezipramīna AUC palielināšanās par 2,5 līdz 4,5 reizēm, ja lietotā venlafaksīna deva bija 75 mg līdz 150 mg dienā. Imipramīns neietekmē venlafaksīna un O-desmetilvenlafaksīna farmakokinētiku. Šīs mijiedarbības klīniskā nozīme nav zināma. Lietojot venlafaksīnu vienlaicīgi ar imipramīnu, jāievēro piesardzība.

Haloperidols

Farmakokinētiskais pētījums ar haloperidolu liecina, ka haloperidola kopējais perorālais klīrenss samazinājās par 42 %, AUC palielinājās par 70 %, Cmax palielinājās par 88 %, bet eliminācijas pusperiods nemainījās. Tas jāņem vērā, ja pacienti vienlaicīgi lieto haloperidolu un venlafaksīnu. Šīs mijiedarbības klīniskā nozīme nav zināma.

Risperidons

Venlafaksīns palielināja risperidona AUC par 50 %, bet būtiski neizmainīja kopējās aktīvās frakcijas (risperidons plus 9-hidroksirisperidons) farmakokinētisko profilu. Šīs mijiedarbības klīniskā nozīme nav zināma.

Metoprolols

Abu zāļu farmakokinētiskās mijiedarbības pētījumā, veseliem brīvprātīgajiem lietojot venlafaksīnu vienlaicīgi ar metoprololu, metoprolola koncentrācija plazmā palielinājās par aptuveni 30 – 40 %, bet tā aktīvā metabolīta α-hidroksimetoprolola koncentrācija palika nemainīga. Šīs sakarības klīniskā nozīme hipertensijas pacientiem nav zināma. Metoprolols neizmainīja venlafaksīna vai tā aktīvā metabolīta O-desmetilvenlafaksīna farmakokinētisko profilu. Lietojot venlafaksīnu vienlaicīgi ar metoprololu, jāievēro piesardzība.

Indinavīrs

Indinavīra farmakokinētiskais pētījums liecina, ka tā AUC samazinājās par 28 %, bet Cmax samazinājās par 36 %. Indinavīrs neietekmē venlafaksīna un O-desmetilvenlafaksīna farmakokinētiku. Šīs mijiedarbības klīniskā nozīme nav zināma.

Iekšķīgi lietojamie kontracepcijas līdzekļi

Pēcreģistrācijas pieredzē ziņots par nevēlamu grūtniecību, lietojot iekšķīgi lietojamos kontracepcijas līdzekļus vienlaicīgi ar venlafaksīnu. Nav skaidru pierādījumu, ka šīs grūtniecības iestājās zāļu mijiedarbības ar venlafaksīnu dēļ. Mijiedarbības pētījumi ar hormonālajiem kontracepcijas līdzekļiem nav veikti.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Nav pietiekamu datu par venlafaksīna lietošanu grūtniecēm.

Pētījumi ar dzīvniekiem liecina par reproduktīvo toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu). Iespējamais risks cilvēkam nav zināms. Grūtnieces venlafaksīnu drīkst lietot vienīgi tad, ja iespējamais ieguvums pārsniedz iespējamos risku.

Līdzīgi citiem serotonīna atpakaļsaistīšanās inhibitoriem (SSAI/SNAI), jaundzimušajiem iespējami zāļu atcelšanas simptomi, ja venlafaksīns ir lietots līdz dzemdībām vai neilgi pirms dzemdībām. Dažiem jaundzimušajiem, kuri tikuši pakļauti venlafaksīna iedarbībai grūtniecības trešajā trimestrī, attīstījās komplikācijas, kuru ārstēšanai bija nepieciešama barošana caur zondi, mākslīgā elpināšana un ilgstoša hospitalizācija. Šādas komplikācijas var rasties uzreiz pēc dzemdībām.

Epidemioloģiski dati liecina, ka SSAI lietošana grūtniecības laikā, it īpaši vēlīnā grūtniecības stadijā, var palielināt jaundzimušo persistējošas plaušu hipertensijas (JPPH) risku. Lai gan nav veikti pētījumi par JPPH saistību ar SSAI lietošanu, šo potenciālo risku nav iespējams izslēgt venlafaksīna lietošanas gadījumā, ņemot vērā šo zāļu darbības mehānismu (serotonīna atpakaļsaistes nomākšana).

Ja māte ir lietojusi SSAI/SNAI vēlīnā grūtniecības stadijā, jaundzimušajiem iespējami šādi simptomi: uzbudinājums, trīce, hipotonija, nepārtraukta raudāšana, zīšanas vai miega traucējumi. Šo simptomu cēlonis var būt serotonīnerģiskā darbība vai zāļu iedarbības simptomi. Vairumā gadījumu šīs komplikācijas tiek novērotas uzreiz pēc piedzimšanas vai arī tās attīstās 24 stundu laikā.

Barošana ar krūti

Venlafaksīns un tā aktīvais metabolīts – O-desmetilvenlafaksīns izdalās ar mātes pienu. Pēcreģistrācijas pieredzē saņemti ziņojumi par ar krūti barotiem zīdaiņiem, kuriem novēroja raudāšanu, uzbudinājumu un miega traucējumus. Pārtraucot bērna barošanu ar krūti, ziņots arī par simptomiem, kas atbilst venlafaksīna lietošanas pārtraukšanas simptomiem. Nevar izslēgt risku zīdainim. Tādēļ lēmums par bērna barošanu ar krūti turpināšanu/pārtraukšanu vai Elify XR terapijas turpināšanu/pārtraukšanu jāpieņem, izvērtējot ieguvumu bērnam no barošanas ar krūti un ieguvumu mātei no Elify XR terapijas.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Visas psihoaktīvās zāles var pasliktināt spriešanas spējas, domāšanu un motoriskās prasmes. Tāpēc, visi pacienti, kuri lieto venlafaksīnu, jābrīdina būt piesardzīgiem attiecībā uz spējām vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot bīstamus mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Visbiežāk (>1/10) ziņotās nevēlamās blakusparādības klīniskajos pētījumos bija slikta dūša, sausuma sajūta mutē, galvassāpes un svīšana (tajā skaitā svīšana nakts laikā).

Nevēlamās blakusparādības ir uzskaitītas zemāk atbilstoši orgānu sistēmām un to sastopamības biežumam.

Sastopamības biežums ir definēts sekojoši: ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1000 līdz <1/100), reti (≥1/10000 līdz <1/1000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Orgānu sistēma

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

Reti

Nav zināmi

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Trombocitopēnija, asins sastāva pārmaiņas (tajā skaitā agranulocitoze, aplastiska anēmija, neitropēnija un pancitopēnija)

Imūnās sistēmas traucējumi

Anafilaktiska reakcija

Endokrīnās sistēmas traucējumi

Neatbilstošas antidiurētiskā hormona sekrēcijas sindroms (NADHSS)

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Samazināta ēstgriba

Hiponatriēmija

Psihiskie traucējumi

Apjukuma stāvoklis, depersonalizācija, anorgasmija, samazināta dzimumtieksme, nervozitāte, bezmiegs, neparasti sapņi

Halucinācijas, derealizācija, uzbudinājums, izmainīts orgasms (sievietēm), apātija, hipomānija, bruksisms

Mānija

Domas par pašnāvību un pašnāvnieciska uzvedība*, delīrijs, agresija**

Nervu sistēmas traucējumi

Reibonis, galvassāpes***

Miegainība, trīce, parestēzija, hipertonija

Akatīzija/ psihomotors nemiers, ģībonis, mioklonuss, koordinācijas traucējumi, līdzsvara traucējumi, garšas sajūtu pārmaiņas

Krampji

Ļaundabīgais neiroleptiskais sindroms (ĻNS), serotonīnerģiskais sindroms, ekstrapiramidāli traucējumi, tajā skaitā distonija un diskinēzija, tardīvā diskinēzija

Acu bojājumi

Redzes traucējumi, tajā skaitā neskaidra redze, midriāze, akomodācijas traucējumi

Šaura leņķa glaukoma

Ausu un labirinta bojājumi

Troksnis ausīs

Vertigo

Sirds funkcijas traucējumi

Sirdsklauves

Tahikardija

Kambaru fibrilācija, kambaru tahikardija (tajā skaitā Torsade de pointes)

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Hipertensija, asinsvadu paplašināšanās (visbiežāk kā piesārtums)

Ortostatiskā hipotensija

Hipotensija, asiņošana (gļotādu asiņošana)

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Žāvas

Plaušu eozinofilija

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Slikta dūša, sausums mutē

Vemšana, caureja, aizcietējums

Kuņģa-zarnu trakta asiņošana

Pankreatīts

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Hepatīts, novirzes aknu funkcionālajos rādītājos

Ādas un zemādas audu bojājumi

Pastiprināta svīšana (tajā svīšana nakts laikā)

Angioedēma, fotosensitivitātes reakcijas, zemādas asinsizplūdumi, izsitumi, alopēcija

Stīvensa–Džonsona sindroms, Erythema multiforme, toksiska epidermas nekrolīze, nieze, nātrene

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Rabdomiolīze

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

Dizūrija (galvenokārt, nespēja urinēt), polakiūrija

Urīna aizture

Urīna nesaturēšana

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības

Menstruālā cikla traucējumi, kas saistīti ar pastiprinātu asiņošanu vai neregulāru asiņošanu (piemēram, menorāģija, metrorāģija), ejakulācijas traucējumi, erektilā disfunkcija

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Astēnija, nogurums, drebuļi

Izmeklējumi

Paaugstināts holesterīna līmenis asinīs

Ķermeņa masas palielināšanās, ķermeņa masas samazināšanās

Pagarināts QT intervāls elektrokardiogrammā, pagarināts asinsteces laiks, paaugstināts prolaktīna līmenis asinīs

*Apvienotos klīniskajos pētījumos, lietojot venlafaksīnu, galvassāpes novēroja 30,3 % pacientu, salīdzinot ar 31,3 % pacientu, kuri lietoja placebo.

**Ir ziņojumi par pašnāvības domām un pašnāvniecisku uzvedību venlafaksīna lietošanas laikā vai drīz pēc tā lietošanas pārtraukšanas (skatīt 4.4. apakšpunktu).

*** Skatīt 4.4. apakšpunktu.

Venlafaksīna lietošanas pārtraukšana (it īpaši pēkšņa) bieži vien izraisa atcelšanas simptomus. Visbiežāk ziņots par šādām reakcijām: reiboni, jušanas traucējumiem (tajā skaitā parestēzijām), miega traucējumiem (tajā skaitā bezmiegu un spilgtiem sapņiem), ažitāciju vai trauksmi, sliktu dūšu un/vai vemšanu, trīci, vertigo, galvassāpēm un gripas sindromu. Pārsvarā šie simptomi ir viegli līdz vidēji smagi un izzūd paši no sevis, tomēr dažiem pacientiem tie var būt arī smagi un/vai ilgstoši. Tāpēc, ja venlafaksīna lietošana vairs nav nepieciešama, to ieteicams pārtraukt pakāpeniski – pakāpeniski samazinot devu (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Venlafaksīna nevēlamo blakusparādību profils (placebo kontrolētos klīniskajos pētījumos) bērniem un pusaudžiem (vecumā no 6 līdz 17 gadiem) kopumā bija līdzīgs kā pieaugušajiem. Tāpat kā pieaugušajiem, samazinājās apetīte, novēroja ķermeņa masas samazināšanos, asinsspiediena palielināšanos un holesterīna līmeņa palielināšanos serumā (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Klīniskajos pētījumos ar bērniem novērotas nevēlamas blakusparādības, kas saistītas ar domām par pašnāvību. Ir ziņots par biežākiem naidīguma un, it īpaši depresīvu traucējumu gadījumā, paškaitējuma gadījumiem.

Bērniem, it īpaši, novēroja šādas nevēlamās blakusparādības: sāpes vēderā, ažitāciju, dispepsiju, ekhimozi, asiņošanu no deguna un mialģiju.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas iela 15, Rīga, LV 1003. Tīmekļa vietne: HYPERLINK "https://www.zva.gov.lv/../" www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Pēcreģistrācijas pieredzē par venlafaksīna pārdozēšanu galvenokārt ir ziņots saistībā ar vienlaicīgu alkohola un/vai citu zāļu lietošanu. Pārdozēšanas gadījumā visbiežākās parādības bija tahikardija, apziņas līmeņa pārmaiņas (no miegainības līdz komai), midriāze, krampji un vemšana. Citi ziņotie notikumi ietver izmaiņas elektrokardiogrammā (piemēram, QT intervāla pagarināšanās, Hisa kūlīša zara blokāde, QRS intervāla pagarināšanās), ventrikulāro tahikardiju, bradikardiju, hipotensiju, reiboni un nāvi.

Publicētajos retrospektīvajos pētījumos ziņots, ka venlafaksīna pārdozēšana var būt saistīta ar palielinātu letāla iznākuma risku, salīdzinot ar to, kas novērots pacientiem, kuri lietoja SSAI antidepresantus, bet šis risks ir mazāks nekā pacientiem, kuri lietoja tricikliskos antidepresantus. Epidemioloģiskie pētījumi liecina, ka pacientiem, kuri lietojuši venlafaksīnu, ir vairāk pašnāvību veicinošu riska faktoru nekā pacientiem, kuri lietoja SSAI. Nav skaidrs, vai šie secinājumi par palielinātu letāla iznākuma risku ir saistāmi ar venlafaksīna toksicitāti pārdozējot, vai ar venlafaksīnu lietojušu pacientu atsevišķām īpašībām.

Lai novērstu pārdozēšanas risku, venlafaksīns pacientam jānozīmē nelielā daudzumā, atbilstoši labai pacientu ārstēšanas praksei.

Ieteicamā ārstēšana

Ieteicama atbalstoša un simptomātiska terapija; jānovēro sirdsdarbības ritms un citi dzīvībai svarīgie rādītāji. Ja pastāv aspirācijas risks, nav ieteicams izraisīt vemšanu. Neilgi pēc zāļu lietošanas vai arī simptomātiskiem pacientiem var veikt kuņģa skalošanu. Aktīvās vielas uzsūkšanos var ierobežot arī aktivētās ogles lietošana. Maz ticams, ka labumu var dot forsēta diurēze, dialīze, hemoperfūzija vai asins pārliešana. Nav zināmi specifiski venlafaksīna antidoti.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: psihoanaleptiskie līdzekļi, citi antidepresanti.

ATĶ kods: N06AX16

Venlafaksīna depresiju mazinošās darbības mehānisms cilvēkiem tiek saistīts ar tā spēju veicināt neiromediatoru aktivitāti centrālajā nervu sistēmā. Preklīniskie pētījumi liecina, ka venlafaksīns un tā galvenais metabolīts, O-desmetilvenlafaksīns (ODV), ir serotonīna un noradrenalīna atpakaļsaistīšanās inhibitori. Venlafaksīns ir arī vājš dopamīna atpakaļsaistīšanās inhibitors. Venlafaksīns un tā aktīvais metabolīts pavājina β adrenerģiskās atbildes reakcijas gan akūtas (vienreizēja deva), gan regulāras lietošanas gadījumā. Venlafaksīna un ODV vispārējā iedarbība uz neiromediatoru atpakaļsaistīšanos un piesaisti receptoriem ir ļoti līdzīga.

Venlafaksīnam in vitro faktiski nepiemīt afinitāte pret žurkas galvas smadzeņu muskarīna, holīnerģiskajiem, H1 histamīnerģiskajiem un α1 adrenerģiskajiem receptoriem. Farmakoloģiskā aktivitāte šajos receptoros var būt saistīta ar dažādām blakusparādībām, ko novēro, lietojot citus antidepresantus, piemēram, antiholīnerģiskām, sedatīvām un kardiovaskulārām blakusparādībām.

Venlafaksīnam nepiemīt monoaminooksidāzi (MAO) nomācoša iedarbība.

In vitro pētījumi liecina, ka venlafaksīnam faktiski nepiemīt afinitāte pret opiātu vai benzodiazepīnu jutīgajiem receptoriem.

Depresijas epizodes

Tūlītējas iedarbības venlafaksīna efektivitāte depresijas epizožu ārstēšanā tika pierādīta piecos randomizētos, dubultaklos, placebo kontrolētos, īstermiņa (4 līdz 6 nedēļas ilgos), klīniskajos pētījumos, lietojot devas, kas nepārsniedza 375 mg/dienā. Ilgstošās darbības venlafaksīna efektivitāte depresijas epizožu ārstēšanā tika pierādīta divos placebo kontrolētos, īstermiņa (8 un 12 nedēļas ilgos), pētījumos, lietojot devas robežās no 75 līdz 225 mg/dienā.

Vienā ilgstošākā pētījumā pieauguši ambulatorie pacienti, kuriem novēroja atbildes reakciju 8 nedēļu ilgā atklātā klīniskajā pētījumā ar ilgstošās darbības venlafaksīnu (75, 150 vai 225 mg), tika randomizēti ārstēšanas turpināšanai ar to pašu ilgstošās darbības venlafaksīna devu vai placebo līdz 26 nedēļām ilgi, lai novērotu recidīvus.

Otrā ilgstošākā pētījumā – placebo kontrolētā, dubultaklā klīniskajā pētījumā ambulatoriem pacientiem ar recidivējošām depresijas epizodēm, kuriem pēdējās depresijas epizodes laikā tika novērota atbildes reakcija uz ārstēšanu ar venlafaksīnu (100 līdz 200 mg/dienā, lietojot divas reizes dienā), tika pierādīta venlafaksīna efektivitāte depresijas epizožu recidīvu profilaksē 12 mēnešu laikā.

Sociālā trauksme

Ilgstošās darbības venlafaksīna kapsulu efektivitāte, ārstējot sociālo trauksmi, tika noteikta pieaugušiem ambulatoriem pacientiem četros dubultaklos, paralēlu grupu, 12 nedēļu ilgos, multicentru, placebo kontrolētos, mainīgas devas pētījumos un vienā dubultaklā, paralēlu grupu, 6 mēnešus ilgā, placebo kontrolētā, fiksētas/mainīgas devas pētījumā. Pacienti saņēma devas robežās no 75 līdz 225 mg/dienā. 6 mēnešus ilgajā pētījumā netika novērots, ka grupā, kas saņēma devas robežās no 150 līdz 225 mg/dienā, būtu lielāka efektivitāte nekā grupā, kas saņēma 75 mg/dienas devu.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Venlafaksīns tiek plaši metabolizēts, galvenokārt par aktīvo metabolītu O-desmetilvenlafaksīnu (ODV). Venlafaksīna un ODV vidējais ± SD plazmas eliminācijas pusperiods ir attiecīgi 5 ± 2 stundas un 11 ± 2 stundas. Venlafaksīna un ODV līdzsvara koncentrācija tiek sasniegta 3 dienu laikā pēc vairāku iekšķīgu devu lietošanas. Venlafaksīnam un ODV ir lineāra kinētika devu robežās no 75 mg līdz 450 mg/dienā.

Uzsūkšanās

Vismaz 92 % venlafaksīna uzsūcas pēc tūlītējas iedarbības venlafaksīna vienas devas iekšķīgas lietošanas. Presistēmiskā metabolisma dēļ absolūtā biopieejamība ir 40 % līdz 45 %. Pēc tūlītējas iedarbības venlafaksīna lietošanas venlafaksīna un ODV maksimālā koncentrācija plazmā tiek sasniegta attiecīgi 2 un 3 stundu laikā. Lietojot ilgstošās darbības venlafaksīna kapsulas, venlafaksīna un ODV maksimālā koncentrācija plazmā tiek sasniegta attiecīgi pēc 5,5 un 9 stundām. Ja tiek lietotas vienādas venlafaksīna devas, vai kā tūlītējas iedarbības tabletes vai ilgstošās darbības kapsulas, ilgstošās darbības kapsulas uzsūcas lēnāk, bet uzsūkšanās apjoms ir tāds pats, kā tūlītējas iedarbības tabletēm. Uzturs neietekmē venlafaksīna un ODV biopieejamību.

Izkliede

Terapeitiskajās koncentrācijās venlafaksīns un ODV minimāli saistās ar cilvēka plazmas olbaltumvielām (attiecīgi 27 % un 30 %). Līdzsvara koncentrācijas stāvoklī, ievadot intravenozi, venlafaksīna izkliedes tilpums ir 4,4 ± 1,6 l/kg.

Biotransformācija

Venlafaksīns tiek plaši metabolizēts aknās. In vitro un in vivo pētījumi liecina, ka CYP2D6 biotransformē venlafaksīnu par tā galveno aktīvo metabolītu – ODV. In vitro un in vivo pētījumi liecina, ka CYP3A4 pārveido venlafaksīnu par nenozīmīgāku, mazāk aktīvu metabolītu – N-desmetilvenlafaksīnu. In vitro un in vivo pētījumos ir pierādīts, ka venlafaksīns ir vājš CYP2D6 inhibitors. Venlafaksīns nenomāc CYP1A2, CYP2C9 un CYP3A4.

Eliminācija

Venlafaksīns un tā metabolīti galvenokārt tiek izvadīti caur nierēm. Aptuveni 87 % no venlafaksīna devas ir konstatēta urīnā 48 stundu laikā kā neizmainīts venlafaksīns (5 %), nekonjugēts ODV (29 %), konjugēts ODV (26 %) vai citi nenozīmīgi, neaktīvi metabolīti (27 %). Venlafaksīna un ODV vidējais ± SD līdzsvara koncentrācijas plazmas klīrenss ir attiecīgi 1,3 ± 0,6 l/st./kg un 0,4 ± 0,2 l/st./kg.

Īpašas pacientu grupas

Vecums un dzimums

Pacientu vecums un dzimums būtiski neietekmē venlafaksīna un ODV farmakokinētiskās īpašības.

Spēcīgi/vāji CYP2D6 metabolizētāji

Vājiem CYP2D6 metabolizētājiem venlafaksīna koncentrācija plazmā ir lielāka nekā spēcīgiem metabolizētājiem. Tā kā kopējā venlafaksīna un ODV ietekme (AUC) vājiem un spēcīgiem metabolizētājiem ir līdzīga, nav nepieciešama dažāda venlafaksīna lietošanas režīma noteikšana šīm pacientu grupām.

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Pacientiem ar viegliem (Child-Pugh A) un vidēji smagiem (Child-Pugh B) aknu darbības traucējumiem, salīdzinājumā ar veseliem cilvēkiem, venlafaksīna un ODV eliminācijas pusperiods bija garāks. Bija samazināts venlafaksīna un ODV perorālais klīrenss. Tika novērots liels mainīgums starp pacientiem. Pieejama ierobežota informācija par pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Dialīzes pacientiem, salīdzinājumā ar veseliem cilvēkiem, venlafaksīna eliminācijas pusperiods bija par aptuveni 180 % ilgāks, bet klīrenss samazināts par aptuveni 57 %, turpretim ODV eliminācijas pusperiods bija par aptuveni 142 % ilgāks, bet klīrenss samazināts par aptuveni 56 %. Pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem un hemodialīzes pacientiem nepieciešama devas pielāgošana (skatīt 4.2. apakšpunktu).

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Pētījumos ar žurkām un pelēm venlafaksīns neuzrādīja kancerogēnas īpašības. Daudzos in vitro un in vivo pētījumos venlafaksīns nebija mutagēns.

Reproduktīvās toksicitātes pētījumos ar dzīvniekiem tika konstatēts, ka žurkām samazinājās pēcnācēju svars, palielinājās nedzīvi dzimušu mazuļu skaits un palielinājās mazuļu mirstība pirmo 5 laktācijas dienu laikā. Šo nāves gadījumu cēlonis nav zināms. Šo efektu novēroja, ja deva bija 30 mg/kg/dienā, kas pārsniedz cilvēkiem lietojamo (375 mg) venlafaksīna devu 4 reizes (kā pamatu izmantojot mērvienību mg/kg). Deva, pie kuras nenovēroja šo efektu, bija 1,3 reizes lielāka nekā cilvēkiem lietotā deva. Iespējamais risks cilvēkiem nav zināms.

Pētījumā ar žurku tēviņiem un mātītēm novēroja auglības samazināšanos, ja dzīvnieki tika pakļauti ODV iedarbībai. Šī iedarbība tika novērota, lietojot devas, kas aptuveni 1 līdz 2 reizes pārsniedza venlafaksīna devu cilvēkam 375 mg/dienā. Šīs parādības klīniskā nozīme cilvēkiem nav zināma.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

ELIFY XR 37,5 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

Kapsulas saturs:

Cukura granulas (satur saharozi)

Etilceluloze (E462)

Hidroksipropilceluloze

Hipromeloze (E464)

Talks (E553b)

Dibutilsebakāts

Oleīnskābe

Bezūdens koloidālais silīcija dioksīds

Kapsulas apvalks:

Želatīns

Nātrija laurilsulfāts

Krāsvielas:

Kumačs 4R sarkanais (E124)

Hinolīna dzeltenais (E104)

Titāna dioksīds (E171)

ELIFY XR 75 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

Kapsulas saturs:

Cukura granulas (satur saharozi)

Etilceluloze (E462)

Hidroksipropilceluloze

Hipromeloze (E464)

Talks (E553b)

Dibutilsebakāts

Oleīnskābe

Bezūdens koloidālais silīcija dioksīds

Kapsulas apvalks:

Želatīns

Nātrija laurilsulfāts

Krāsvielas:

Saulrieta dzeltenais FCF (E110)

Hinolīna dzeltenais (E104)

Titāna dioksīds (E171)

ELIFY XR 150 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

Kapsulas saturs:

Cukura granulas (satur saharozi)

Etilceluloze (E462)

Hidroksipropilceluloze

Hipromeloze (E464)

Talks (E553b)

Dibutilsebakāts

Oleīnskābe

Bezūdens koloidālais silīcija dioksīds

Kapsulas apvalks:

Želatīns

Nātrija laurilsulfāts

Krāsvielas:

Saulrieta dzeltenais FCF (E110)

Patentzilais (E131)

Hinolīna dzeltenais (E104)

Titāna dioksīds (E171)

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

20, 28, 30, 50, 98 un 100 kapsulas blisteros (PVH/alumīnija).

50 un 100 kapsulas ABPE pudelēs ar skrūvējamu ABPE vāciņu un silikagela maisiņu (desikants).

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Medochemie Ltd., 1-10 Constantinoupoleos street, 3011 Limassol, Kipra

8. REĢISTRĀCIJAS NUMURI

ELIFY XR 37,5 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas: 07-0085

ELIFY XR 75 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas: 07-0086

ELIFY XR 150 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas: 07-0087

9. REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2007.gada 14.marts.

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2012.gada 20.marts.

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

2018.gada novembrī.

SASKAŅOTS ZVA 13-06-2019

NL/H/0927/001-003/IB/022

Elify XR variācijas
Citi medikamenti ar aktīvo vielu: Venlafaxinum