Asanix

Tablete

Asanix 1 mg tabletes

Kartona kastīte, OPA/Al/PVH/Al blisteris, N112
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C
Rasagilinum

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI
Zāļu produkta identifikators

16-0114-06

Zāļu reģistrācijas numurs

16-0114

Ražotājs

Pharmaceutical Works Polpharma SA, Poland

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

1 mg

Zāļu forma

Tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Pharmaceutical Works Polpharma SA, Poland

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

ASANIX 1 mg tabletes

Rasagilinum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

 • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 • Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 • Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

 • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir ASANIX un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms ASANIX lietošanas

3. Kā lietot ASANIX

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt ASANIX

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 1. Kas ir ASANIX un kādam nolūkam to lieto

ASANIX sastāvā ir aktīvā viela rasagilīns un to lieto Parkinsona slimības ārstēšanai pieaugušajiem. To var lietot vienlaicīgi ar levodopu vai bez levodopas (citas zāles, ko izmanto Parkinsona slimības ārstēšanai).

Parkinsona slimības gadījumā iet bojā šūnas, kuras galvas smadzenēs veido dopamīnu. Dopamīns ir ķīmiska viela, kas galvas smadzenēs ir iesaistīta kustību regulācijā. ASANIX palīdz palielināt un noturēt dopamīna līmeni galvas smadzenēs.

 1. Kas Jums jāzina pirms ASANIX lietošanas

Nelietojiet ASANIX šādos gadījumus

- Ja Jums ir alerģija pret rasagilīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

- ja Jums ir smagi aknu darbības traucējumi.

Nelietojiet šādas zāles, kamēr lietojat ASANIX:

- monoamīnoksidāzes (MAO) inhibitorus (piemēram, depresijas vai Parkinsona slimības ārstēšanai vai lietojot citai indikācijai), arī bezrecepšu zāles un dabas izcelsmes līdzekļus, piemēram, divšķautņu asinszāli;

- petidīnu (spēcīgs pretsāpju līdzeklis).

Pēc tam, kad pārtraukta ASANIX lietošana, Jums jānogaida vismaz 14 dienu, pirms tiek sākta MAO inhibitoru vai petidīna lietošana.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms ASANIX lietošanas konsultējieties ar ārstu.

- Ja Jums ir jebkādi aknu darbības traucējumi.

- Jums jākonsultējas ar ārstu par jebkādām aizdomīgām ādas pārmaiņām.

Informējiet ārstu, ja Jūs vai Jūsu ģimenes locekļi/aprūpētājs pamana Jums neparastu uzvedību, piemēram, nespēju pretoties impulsiem, dziņām vai tieksmi veikt noteiktas kaitīgas vai nevēlamas darbības sev vai citiem. Tos sauc par impulsu kontroles traucējumiem. Pacientiem, kuri lieto ASANIX un/vai citas zāles, ko izmanto Parkinsona slimības ārstēšanai, novērota šāda uzvedība: tieksme veikt kādas darbības, uzmācīgas domas, atkarība no azartspēlēm, pārmērīga naudas tērēšana un patoloģiski spēcīgas seksuālās tieksmes vai seksuālu domu vai izjūtu pastiprināšanās. Jūsu ārstam var nākties pielāgot Jūsu zāļu devu vai pārtraukt šo zāļu lietošanu (skatīt 4. punktu).

ASANIX var izraisīt miegainību un pēkšņu iemigšanu ikdienas aktivitāšu laikā, īpaši ja lietojat arī citus dopamīnerģiskus līdzekļus (ko izmanto Parkinsona slimības ārstēšanā). Papildu informāciju lūdzam skatīt punktā par transportlīdzekļu vadīšanu un mehānismu apkalpošanu.

Bērni un pusaudži

ASANIX nav piemērots lietošanai bērniem un pusaudžiem. Tādēļ ASANIX nav ieteicams lietošanai vecumā līdz 18 gadiem.

Citas zāles un ASANIX

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Īpaši pastāstiet ārstam vai farmaceitam, ja lietojat jebkuras no šīm zālēm: noteikti antidepresanti (selektīvie serotonīna atpakaļsaistes inhibitori, selektīvie serotonīna-norepinefrīna atpakaļsaistes inhibitori, tricikliskie vai tetracikliskie antidepresanti);

 • antibiotika ciprofloksacīns, ko lieto pret infekcijām;

 • klepu nomācošas zāles dekstrometorfāns;

 • simpatomimētiskie līdzekļi, piemēram, acu vai deguna pilienu vai perorāli lietojamo dekongestantu sastāvā, vai pretsaaukstēšanās līdzekļi, kuru sastāvā ir efedrīns vai pseidoefedrīns.

Jāizvairās lietot ASANIX kopā ar fluoksetīnu vai fluvoksamīnu saturošiem antidepresantiem.

Sākot lietot ASANIX, Jums jānogaida vismaz 5 nedēļas pēc tam, kad pārtraukta fluoksetīna lietošana.

Sākot lietot fluoksetīnu vai fluvoksamīnu, Jums jānogaida vismaz 14 dienas pēc tam, kad pārtraukta ASANIX lietošana.

Informējiet ārstu vai farmaceitu, ja esat smēķētājs vai plānojat atmest smēķēšanu. Smēķēšana var samazināt ASANIX daudzumu asinīs.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Jums jāizvairās no ASANIX lietošanas, ja esat grūtniece, jo ASANIX ietekme uz grūtniecību un vēl nedzimušu bērnu nav zināma.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Pirms transportlīdzekļa vadīšanas un mehānismu apkalpošanas konsultējieties ar ārstu, jo Parkinsona slimība pati, kā arī ārstēšana ar ASANIX var ietekmēt Jūsu spēju veikt šādas darbības. ASANIX var izraisīt reiboni vai miegainību; tas var izraisīt arī pēkšņas iemigšanas epizodes.

Šis efekts var būt spēcīgs, ja Parkinsona slimības simptomu novēršanai Jūs lietojat arī citas zāles vai ja Jūs lietojat zāles, kuras var izraisīt miegainību, vai ja ASANIX lietošanas laikā lietojat alkoholu. Ja Jums iepriekš vai ASANIX lietošanas laikā bijusi miegainība un/vai pēkšņas iemigšanas epizodes, nevadiet transportlīdzekļus un neapkalpojiet mehānismus (skatīt 2. punktu).

 1. Kā lietot ASANIX

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

ASANIX parastā deva ir viena 1 mg tablete iekšķīgi vienreiz dienā. ASANIX var lietot ēdienreižu laikā vai neatkarīgi no tām.

Ja esat lietojis ASANIX vairāk nekā noteikts

Ja domājat, ja Jūs, iespējams, esat lietojot pārāk daudz ASANIX tablešu, nekavējoties sazinieties ar ārstu vai farmaceitu. Paņemiet līdzi ASANIX kastīti/pudelīti, lai parādītu to ārstam vai farmaceitam.

Ziņotie ASANIX pārdozēšanas simptomi bija nedaudz eiforisks garastāvoklis (viegla mānijas forma), ļoti augsts asinsspiediens un serotonīna sindroms (skatīt 4. punktu).

Ja esat aizmirsis lietot ASANIX

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Lietojiet nākamo devu kā parasti un tad, kad ir pienācis tās lietošanas laiks.

Ja Jūs pārtraucat lietot ASANIX

Nepārtrauciet lietot ASANIX, nekonsultējoties ar ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

 1. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja novērojat jebkuru no tālāk minētajiem simptomiem, nekavējoties sazinieties ar ārstu. Jums var būt nepieciešama neatliekama medicīniska konsultācija vai ārstēšana.

 • Ja Jums izveidojas neparasta uzvedība, piemēram, tieksme veikt kādas darbības, uzmācīgas domas, atkarība no azartspēlēm, pārmērīga iepirkšanās vai naudas tērēšana, impulsīva uzvedība un patoloģiski spēcīga dzimumtieksme vai seksuālo domu pastiprināšanās (impulsu kontroles traucējumi; skatīt 2. punktu).

- Ja redzat vai dzirdat neeksistējošas lietas (halucinācijas).

- Jebkāda halucināciju, drudža, nemiera, trīces un svīšanas kombinācija (serotonīna sindroms).

- Ja pamanāt jebkādas aizdomīgas izmaiņas ādā, jo pacientiem ar Parkinsona slimību ir lielāks ādas vēža risks (skatīt 2. punktu).

Citas blakusparādības

Ļoti bieži (var ietekmēt vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem)

 • patvaļīgas kustības (diskinēzija);

 • galvassāpes.

Bieži (var ietekmēt līdz 1 no 10 cilvēkiem)

 • sāpes vēderā;

 • kritieni;

 • alerģija;

 • drudzis;

 • gripa;

 • slikta vispārējā pašsajūta (savārgums);

 • sāpes kakla rajonā;

 • sāpes krūškurvī (stenokardija);

 • zems asinsspiediens, pieceļoties stāvus; simptomi ir līdzīgi reibonim/apreibuma sajūtai (ortostatiskā hipotensija);

 • samazināta ēstgriba;

 • aizcietējums;

 • sausa mute;

 • slikta dūša un vemšana;

 • vēdera uzpūšanās;

 • novirzes asinsanalīžu rezultātos (leikopēnija);

 • sāpes locītavās (artralģija);

 • skeleta-muskuļu sāpes;

 • locītavu iekaisums (artrīts);

 • notirpums un muskuļu vājums plaukstā (karpālā kanāla sindroms);

 • samazināta ķermeņa masa;

 • patoloģiski sapņi;

 • muskuļu koordinācijas traucējumi (līdzsvara traucējumi);

 • depresija;

 • reibonis (apreibuma sajūta);

 • paildzinātas msukulatūras kontrakcijas (distonija);

 • izdalījumi no deguna (rinīts);

 • ādas kairinājums (dermatīts);

 • izsitumi;

 • apsārtušas acis (konjunktivīts);

 • neatliekama vajadzība urinēt.

Retāk (var ietekmēt līdz 1 no 100 cilvēkiem)

 • trieka (insults);

 • sirdslēkme (miokarda infarkts);

 • pūslīšveida izsitumi (vezikobullozi izsitumi).

Nav zināmi (biežumu nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem)

- paaugstināts asinsspiediens;

- pārmērīga miegainība;

- pēkšņa iemigšana.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai,

Jersikas ielā 15,

Rīgā, LV 1003

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 1. Kā uzglabāt ASANIX

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes vai blistera. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Jautājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 1. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko ASANIX satur

 • Aktīvā viela ir rasagilīns. Katra tablete satur 1 mg rasagilīna (mesilāta veidā).

- Citas sastāvdaļas ir mannīts (E421), preželatinēta kukurūzas ciete, bezūdens silīcija dioksīds, stearīnskābe, talks.

ASANIX ārējais izskats un iepakojums

ASANIX tabletes ir baltas līdz bālganas, apaļas, no abām pusēm plakanas un ar slīpi nošķeltām malām.

Tabletes ir pieejamas blisteriepakojumos pa 7, 10, 28, 30, 100 un 112 tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Pharmaceutical Works POLPHARMA SA

19 Pelplińska Street, 83-200 Starogard Gdański, Polija

Šīs zāles EEZ dalībvalstīs pieejamas ar šādiem nosaukumiem:

Lietuva: ASANIX 1 mg tabletės

Latvija: ASANIX 1 mg tabletes

Polija: ASANIX

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

ASANIX 1 mg tabletes

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra tablete satur 1 mg rasagilīna (mesilāta veidā, rasagilinum).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Tablete

Baltas līdz bālganas tabletes, apaļas, plakanas no abām pusēm, ar slīpi nošķeltām malām.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

ASANIX ir paredzēts lietošanai pieaugušajiem idiopātiskas Parkinsona slimības ārstēšanai monoterapijā (bez levodopas) vai papildterapijā (ar levodopu) pacientiem ar zāļu līmeņa svārstībām zāļu devas iedarbības beigās.

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Rasagilīna ieteicamā deva ir 1 mg (viena tablete ASANIX) vienreiz dienā, kas jālieto kopā ar levodopu vai bez tās.

Gados vecāki cilvēki

Gados vecākiem pacientiem deva nav jāmaina (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumi

Rasagilīns ir kontrindicēts pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem (skatīt 4.3. apakšpunktu). Jāizvairās no rasagilīna lietošanas pacientiem ar vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem. Jāievēro piesardzība, sākot lietot rasagilīnu pacientiem ar viegliem aknu darbības traucējumiem. Ja pacienta aknu darbības traucējumi progresē no viegliem līdz vidēji smagiem, rasagilīna lietošana jāpārtrauc (skatīt 4.4. un 5.2. apakšpunktu).

Nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar nieru funkcijas traucējumiem īpaši piesardzības pasākumi nav nepieciešami.

Pediatriskā populācija

ASANIX drošums un efektivitāte bērniem un pusaudžiem nav pierādīts. ASANIX nav paredzēts lietošanai pediatriskajā populācijā Parkinsona slimības indikācijai.

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

ASANIX var lietot ēdienreižu laikā vai neatkarīgi no tām.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu un/vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Vienlaicīga citu monoamīnoksidāzes (MAO) inhibitoru (gan zāļu, gan dabas izcelsmes bezrecepšu līdzekļu, piemēram, divšķautņu asinszāles) vai petidīna lietošana (skatīt 4.5. apakšpunktu). Pēc tam, kad pārtraukta rasagilīna lietošana, jāpaiet vismaz 14 dienām, pirms var sākt lietot MAO inhibitorus vai petidīnu.

Smagi aknu darbības traucējumi.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Rasagilīna un citu zāļu vienlaicīga lietošana

Jāizvairās no rasagilīna un fluoksetīna vai fluvoksamīna vienlaicīgas lietošanas (skatīt 4.5. apakšpunktu). Pēc tam, kad pārtraukta fluoksetīna lietošana, jāpaiet vismaz piecām nedēļām, pirms var sākt lietot rasagilīnu. Pēc tam, kad pārtraukta rasagilīna lietošana, jāpaiet vismaz 14 dienām, pirms var sākt lietot fluoksetīnu vai fluvoksamīnu.

Rasagilīnu nav ieteicams lietot vienlaikus ar dekstrometorfānu vai simpatomimētiskiem līdzekļiem, kas ir, piemēram, intranazāli un iekšķīgi lietojamo deguna gļotādas tūsku mazinošo līdzekļu sastāvā, vai ar pretsaaukstēšanās līdzekļiem, kuru sastāvā ir efedrīns vai pseidoefedrīns (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Rasagilīna un levodopas vienlaicīga lietošana

Tā kā rasagilīns pastiprina levodopas iedarbību, var pastiprināties levodopas blakusparādības, kā arī paasināties jau iepriekš bijusi diskinēzija. Šo blakusparādību var mazināt, samazinot levodopas devu.

Ir bijuši ziņojumi par hipotensiju, lietojot rasagilīnu vienlaikus ar levodopu. Esošo gaitas traucējumu dēļ pacienti ar Parkinsona slimību ir īpaši jutīgi pret hipotensijas nevēlamo ietekmi.

Dopamīnerģiska iedarbība

Pārmērīga miegainība dienas laikā (PMDL) un pēkšņas iemigšanas (PI) epizodes

Rasagilīns var izraisīt miegainību dienas laikā un dažkārt, īpaši ja to lieto kopā ar citiem dopamīnerģiskiem līdzekļiem, iemigšanu ikdienas aktivitāšu veikšanas laikā. Pacienti par to jābrīdina, un viņiem jāiesaka ievērot piesardzību, rasagilīna lietošanas laikā vadot transportlīdzekli vai apkalpojot mehānismus. Pacientiem, kuriem bijusi miegainība un/vai pēkšņas iemigšanas epizode, jāatturas no transportlīdzekļu vadīšanas vai mehānismu apkalpošanas (skatīt 4.7. apakšpunktu).

Impulsu kontroles traucējumi (IKT)

Pacientiem, kuri terapijā lieto dopamīna agonistus un/vai dopamīnerģiskos līdzekļus, var rasties IKT. Līdzīgi ziņojumi par IKT saņemti arī rasagilīna pēcreģistrācijas lietošanas periodā. Regulāri jāvēro, vai pacientiem nerodas impulsu kontroles traucējumi. Pacientiem un aprūpētājiem jābūt informētiem par impulsu kontroles traucējumu simptomiem, kas saistīti ar uzvedību un novēroti pacientiem, kuri lietojuši rasagilīnu, tostarp obsesīvām domām, patoloģisku tieksmi uz azartspēlēm, pastiprinātu dzimumtieksmi, hiperseksualitāti, impulsīvu uzvedību un kompulsīvu naudas tērēšanu vai iepirkšanos.

Melanoma

Tika apsvērta klīniskās izstrādes programmā novēroto melanomas gadījumu iespējamā saistība ar rasagilīna lietošanu. Apkopotie dati liecina, ka Parkinsona slimība, bet ne kādas konkrētas zāles, ir saistīta ar lielāku ādas vēža (ne tikai melanomas) risku. Jebkādi aizdomīgi ādas bojājumi jāpārbauda pie speciālista.

Aknu darbības traucējumi

Jāievēro piesardzība, sākot lietot rasagilīnu pacientiem ar viegliem aknu darbības traucējumiem. Jāizvairās no rasagilīna lietošanas pacientiem ar vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem. Ja pacienta aknu darbības traucējumi progresē no viegliem līdz vidēji smagiem, rasagilīna lietošana jāpārtrauc (skatīt 5.2. apakšpunktu).

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

MAO inhibitori

Rasagilīns kontrindicēts kopā ar citiem MAO inhibitoriem (zālēm vai dabas izcelsmes bezrecepšu līdzekļiem, piemēram, divšķautņu asinszāli), jo var būt neselektīvas MAO inhibīcijas risks, kas var izraisīt hipertensīvo krīzi (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Petidīns

Saistībā ar vienlaicīgu petidīna un MAO inhibitoru, arī cita selektīva MAO-B inhibitora, lietošanu ir ziņots par būtiskām blakusparādībām. Rasagilīna un petidīna vienlaicīga lietošana ir kontrindicēta (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Simpatomimētiskie līdzekļi

Saistībā ar MAO inhibitoriem ir bijuši ziņojumi par šo zāļu mijiedarbību ar vienlaikus lietotiem simpatomimētiskiem līdzekļiem. Tāpēc, ņemot vērā rasagilīna MAO inhibējošo darbību, rasagilīnu nav ieteicams lietot vienlaikus ar simpatomimētiskām vielām, piemēram, tādām, kas ir deguna pilienu vai iekšķīgi lietojamu dekongestantu sastāvā, vai ar pretsaaukstēšanās līdzekļiem, kuru sastāvā ir efedrīns vai pseidoefedrīns (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Dekstrometorfāns

Ir bijuši ziņojumi par mijiedarbību starp dekstrametorfānu un vienlaikus lietotiem neselektīviem MAO inhibitoriem. Tāpēc, ņemot vērā rasagilīna MAO inhibējošo darbību, nav ieteicama rasagilīna un dekstrometorfāna vienlaicīga lietošana (skatīt 4.4. apakšpunktu).

SNAI/SSAI/tri- un tetracikliskie antidepresanti

Jāizvairās no rasagilīna un fluoksetīna vai fluvoksamīna vienlaicīgas lietošanas (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Informāciju par rasagilīna un selektīvo serotonīna atpakaļsaistes inhibitoru (SSAI) vai selektīvo serotonīna-norepinefrīna atpakaļsaistes inhibitoru (SNAI) vienlaicīgu lietošanu klīniskajos pētījumos skatīt 4.8. apakšpunktā.

Ziņots par būtiskām blakusparādībām, kad vienlaicīgi ar MAO inhibitoriem tika lietoti SSAI, SNAI vai tricikliskie/tetracikliskie antidepresanti. Tāpēc, ņemot vērā rasagilīna MAO inhibējošo darbību, antidepresanti lietojami piesardzīgi.

CYP1A2 aktivitāti ietekmējoši līdzekļi

In vitro metabolisma pētījumos konstatēts, ka galvenais par rasagilīna metabolismu atbildīgais enzīms ir citohroms P450 1A2 (CYP1A2).

CYP1A2 inhibitori

Rasagilīna un ciprofloksacīna (CYP1A2 inhibitors) vienlaicīga lietošana palielināja rasagilīna zemlīknes laukumu (AUC) par 83 %. Rasagilīna un teofilīna (CYP1A2 substrāts) vienlaicīga lietošana neietekmēja farmakokinētiku nevienām no šīm zālēm. Tas nozīmē, ka spēcīgi CYP1A2 inhibitori var mainīt rasagilīna koncentrāciju plazmā un ir lietojami piesardzīgi.

CYP1A2 induktori

Pacientiem, kuri ir smēķētāji, rasagilīna koncentrācija plazmā var būt mazāka, jo tiek inducēts metabolizējošais enzīms CYP1A2.

Citi citohroma P450 izoenzīmi

In vitro pētījumos pierādīts, ka rasagilīns koncentrācijā 1 μg/ml (atbilst līmenim, kas 160 reižu pārsniedz vidējo Cmax (~ 5,9–8,5 ng/ml) pacientiem ar Parkinsona slimību pēc vairākkārtējas rasagilīna lietošanas 1 mg devā), neinhibē citohroma P450 izoenzīmus CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4 vai CYP4A. Šie rezultāti liecina, ka maz ticams, ka rasagilīns terapeitiskā koncentrācijā varētu izraisīt jebkādu klīniski nozīmīgu mijiedarbību ar šo enzīmu substrātiem (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Levodopa un citas zāles Parkinsona slimības ārstēšanai

Parkinsona slimības pacientiem, kuri papildterapijā ilgstoši lietoja levodopu, nebija vērojama klīniski nozīmīga ietekme uz rasagilīna klīrensu.

Rasagilīna un entakapona vienlaicīgas lietošanas gadījumā bija par 28 % lielāks perorāli lietota rasagilīna klīrenss.

Tiramīna/rasagilīna mijiedarbība

Piecos tiramīna challenge pētījumos (ar brīvprātīgajiem un Parkinsona slimības pacientiem) iegūtie rezultāti kopā ar mājas apstākļos pēc ēdienreizēm veiktās asinsspiediena monitorēšanas rezultātiem (464 pacienti papildus levodopai lietojuši rasagilīnu devā 0,5 vai 1 mg dienā vai placebo, neierobežojot tiramīna uzņemšanu), un fakts, ka bez tiramīna ierobežošanas veiktajos klīniskajos pētījumos nebija neviena ziņojuma par tiramīna un rasagilīna mijiedarbību, liecina, ka rasagilīnu var lietot droši lietot, neierobežojot tiramīna uzņemšanu ar uzturu.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Nav datu par rasagilīna lietošanu grūtniecēm. Pētījumi ar dzīvniekiem neliecina par tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi uz reproduktīvo funkciju (skatīt 5.3. apakšpunktu). Piesardzības apsvērumu dēļ no rasagilīna lietošanas grūtniecības laikā vēlams izvairīties.

Barošana ar krūti

Neklīniskie dati liecina, ka rasagilīns inhibē prolaktīna sekrēciju un tādējādi var kavēt laktāciju. Nav zināms, vai rasagilīns izdalās cilvēka pienā. Lietojot rasagilīnu sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti, jāievēro piesardzība.

Fertilitāte

Dati par rasagilīna ietekmi uz cilvēka fertilitāti nav pieejami. Neklīniskie dati liecina, ka rasagilīns neietekmē fertilitāti.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Pacientiem, kuriem ir miegainība/pēkšņas iemigšanas epizodes, rasagilīns var būtiski ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Pacienti jābrīdina nelietot bīstamus mehānismus, arī nevadīt transportlīdzekļus, kamēr viņi nav pamatoti pārliecinājušies, ka rasagilīnam uz viņiem nav nevēlamas ietekmes.

Pacienti, kuri tiek ārstēti ar rasagilīnu un kuriem ir bijusi miegainība un/vai pēkšņas iemigšanas epizodes, jāinformē, ka jāatturas no transportlīdzekļu vadīšanas vai iesaistīšanās tādās aktivitātēs, kur samazināta modrība var pakļaut viņus vai citus cilvēkus būtisku traumu vai nāves riskam (piemēram, mehānismu apkalpošana), līdz viņi uzkrājuši pietiekamu pieredzi ar rasagilīnu un citiem dopamīnerģiskiem līdzekļiem, lai varētu izvērtēt, vai tiem piemīt vai nepiemīt negatīva ietekme uz viņu mentālo un/vai motorisko veiktspēju.

Ja jebkurā brīdī ārstēšanas laikā novēro palielinātu miegainību vai jaunas iemigšanas epizodes, veicot ikdienas aktivitātes (piemēram, skatoties televīziju, kā pasažierim braucot transportlīdzeklī u.c.), pacienti nedrīkst vadīt transportlīdzekli vai piedalīties iespējami bīstamās aktivitātēs.

Ja pacientiem iepriekš rasagilīna lietošanas laikā izpaudusies miegainība un/vai viņi iemiguši bez brīdinājuma pazīmēm, viņi nedrīkst vadīt transportlīdzekļus, apkalpot mehānismus vai strādāt augstumā.

Pacienti jābrīdina par darbības pastiprināšanos, lietojot sedatīvus līdzekļus, alkoholu vai citus centrālo nervu sistēmu nomācošus līdzekļus (piemēram, benzodiazepīnus, antipsihotiskos līdzekļus, antidepresantus) kombinācijā ar rasagilīnu vai vienlaikus lietojot zāles, kuras palielina rasagilīna koncentrāciju plazmā (piemēram, ciprofloksacīnu; skatīt 4.4. apakšpunktu).

 1. Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Parkinsona slimības klīniskajos pētījumos biežākās ziņotās blakusparādības bija šādas: galvassāpes, depresija, vertigo un gripa (gripa un rinīts) monoterapijas gadījumā; diskinēzija, ortostatiska hipotensija, kritieni, sāpes vēderā, slikta dūša un vemšana, kā arī sausa mute, lietojot papildus levodopas terapijai; kaulu un muskuļu sāpes, piemēram, sāpes mugurā un kakla daļā, un artralģija abu terapijas shēmu gadījumā. Šīs nevēlamās blakusparādības nebija saistītas ar lielāku tādu gadījumu biežumu, kad zāļu lietošana tika pārtraukta.

Blakusparādību saraksts tabulā

Nevēlamās blakusparādības turpmāk 1. un 2. tabulā ir minētas atbilstoši orgānu sistēmu klasēm un sastopamības biežumam, izmantojot šādu klasifikācijas shēmu: ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥1/100, <1/10), retāk (≥1/1000, <1/100), reti (≥1/10 000, <1/1000), ļoti reti (<1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Monoterapija

Tālāk tabulā minētas nevēlamās blakusparādības, kuras ar placebo kontrolētajos pētījumos biežāk novērotas pacientiem, kuri lietojuši 1 mg rasagilīna dienā.

Orgānu sistēmu klasifikācija Ļoti bieži Bieži Retāk Nav zināmi
Infekcijas un infestācijas Gripa
Labdabīgi, ļaundabīgi un neprecizēti audzēji (ieskaitot cistas un polipus) Ādas karcinoma
Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi Leikopēnija
Imūnās sistēmas traucējumi Alerģija
Vielmaiņas un uztures traucējumi Samazināta ēstgriba
Psihiskie traucējumi Depresija Halucinācijas* Impulsu kontroles traucējumi*
Nervu sistēmas traucējumi Galvassāpes Cerebrovaskulārs notikums Serotonīna sindroms*, pārmērīga miegainība dienas laikā (PMDL) un pēkšņas iemigšanas (PI) epizodes*
Acu bojājumi Konjunktivīts
Ausu un labirinta bojājumi Vertigo
Sirds funkcijas traucējumi Stenokardija Miokarda infarkts

Asinsvadu sistēmas

traucējumi

Hipertensija*
Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības Iesnas
Kuņģa-zarnu trakta traucējumi Flatulence
Ādas un zemādas audu bojājumi Dermatīts Vezikobulozi izsitumi
Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Skeleta-muskuļu sāpes,

sāpes kakla rajonā,

artrīts

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi Neatliekama vajadzība urinēt
Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Drudzis,

slikta vispārējā pašsajūta

*Skatīt atsevišķu blakusparādību aprakstu

Papildterapija

Tālāk esošajā tabulas veida sarakstā iekļautas blakusparādības, kuras ar placebo kontrolētajos pētījumos biežāk novēroja pacientiem, kuri lietoja rasagilīnu devā 1 mg .

Orgānu sistēmu klasifikācija Ļoti bieži Bieži Retāk Nav zināmi
Labdabīgi, ļaundabīgi un neprecizēti audzēji (arī cistas un polipi) Ādas melanoma*
Vielmaiņas un uztures traucējumi Samazināta ēstgriba
Psihiskie traucējumi Halucinācijas*, patoloģiski sapņi Apmulsums Impulsu kontroles traucējumi*
Nervu sistēmas traucējumi Diskinēzija

Distonija,

karpālā kanāla sindroms, līdzsvara traucējumi

Cerebrovaskulārs notikums Serotonīna sindroms*, pārmērīga miegainība dienas laikā (PMDL) un pēkšņas iemigšanas (PI) epizodes*
Sirds funkcijas traucējumi Stenokardija
Asinsvadu sistēmas traucējumi Ortostatiska hipotensija* Hipertensija*
Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Sāpes vēderā, aizcietējums, slikta dūša un vemšana,

sausa mute

Ādas un zemādas audu bojājumi Izsitumi
Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi*

Artralģija,

sāpes kakla rajonā

Izmeklējumi Samazināta ķermeņa masa
Traumas, saindēšanās un ar manipulācijām saistītas komplikācijas Kritieni
*Skatīt atsevišķu blakusparādību aprakstu

Atsevišķu blakusparādību apraksts

Ortostatiska hipotensija

Maskētos, ar placebo kontrolētos pētījumos smaga ortostatiska hipotensija novērota vienai pētāmai personai (0,3%) rasagilīna grupā (papildu pētījumi), bet tā nav novērota nevienai pētāmai personai placebo grupā. Klīnisko pētījumu dati turklāt ļauj domāt, ka visbiežāk ortostatiska hipotensija rodas pirmajos divos rasagilīna terapijas mēnešos un ka laika gaitā tai ir tendence samazināties.

Hipertensija

Rasagilīns selektīvi inhibē MAO-B un indicētajā devā (1 mg dienā) nav saistīts ar palielinātu jutību pret tiramīnu. Maskētos ar placebo kontrolētos pētījumos (monoterapijas un papildterapijas pētījumos) smagu hipertensiju nenovēroja nevienai pētāmai personai rasagilīna grupā. Pēcreģistrācijas periodā ziņots, ka pacientiem, kuri lietojuši rasagilīnu, bijis paaugstināts asinsspiediens, arī reti un nopietni hipertensīvās krīzes gadījumi, kas saistīti ar nezināma daudzuma tiramīnu bagātīgi saturošu pārtikas produktu lietošanu uzturā. Pēcreģistrācijas periodā bija viens paaugstināta asinsspiediena gadījums pacientam, kurš rasagilīna lietošanas laikā lietoja arī oftalmoloģisku asinsvadus sašaurinošu līdzekli tetrahidrozolīna hidrohlorīdu.

Impulsu kontroles traucējumi

Ar placebo kontrolētā monoterapijas pētījumā ziņots par vienu hiperseksualitātes gadījumu. Pēc zāļu reģistrācijas ziņots par šādiem notikumiem, kuru biežums nav zināms: kompulsīva uzvedība, kompulsīva iepirkšanās, dermatilomānija, dopamīna disregulācijas sindroms, impulsu kontroles traucējumi, impulsīva uzvedība, kleptomānija, zagšana, obsesīvas domas, obsesīvi kompulsīvi traucējumi, stereotipiska domāšana, tieksme uz azartspēlēm, patoloģiska nodošanās azartspēlēm, pastiprināta dzimumtieksme, hiperseksualitāte, psihoseksuāli traucējumi, neatbilstoša seksuālā uzvedība. Pusi no ziņotajiem IKT gadījumiem vērtēja kā nopietnus. Ziņošanas laikā atveseļošanās nebija notikusi tikai dažos no ziņotajiem gadījumiem.

Pārmērīga miegainība dienas laikā (PMDL) un pēkšņas iemigšanas (PI) epizodes

Pacientiem, kuri tiek ārstēti ar dopamīna agonistiem un/vai citiem dopamīnerģiskajiem līdzekļiem, var rasties pārmērīga miegainība dienas laikā (hipersomnija, letarģija, sedācija, miega lēkmes, miegainība, pēkšņa iemigšana). Par līdzīgu pārmērīgu miegainību dienas laikā ziņots arī pēcreģistrācijas pieredzē ar rasagilīnu.

Ziņots par gadījumiem, kad pacienti, kuri lietojuši rasagilīnu un citus dopamīnerģiskos līdzekļus, iemiguši ikdienas aktivitāšu laikā. Lai gan daudzi no šiem pacientiem ziņoja par miegainību rasagilīna un citu dopamīnerģisko līdzekļu lietošanas laikā, daži norādīja, ka viņiem nebija nekādu brīdinājuma pazīmju, piemēram, pārmērīgas miegainības, un uzskatīja, ka tieši pirms attiecīgā notikuma viņi bija modri. Daži no šiem notikumiem novēroti vairāk nekā 1 gadu pēc ārstēšanas sākšanas.

Halucinācijas

Parkinsona slimība ir saistīta ar tādiem simptomiem kā halucinācijas un apmulsums. Pēcreģistrācijas periodā šādi simptomi novēroti arī pacientiem ar Parkinsona slimību, kuri lietojuši rasagilīnu.

Serotonīna sindromsRasagilīna klīniskajos pētījumos nebija ļauts vienlaicīgi ar rasagilīnu lietot fluoksetīnu vai fluvoksamīnu, bet rasagilīna pētījumos bija ļauts lietot šādus antidepresantus norādītajās devās: amitriptilīns (≤50 mg dienā), trazodons (≤100 mg dienā), citaloprams (≤20 mg dienā), sertralīns (≤100 mg dienā) un paroksetīns (≤30 mg dienā) (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Pēcreģistrācijas periodā pacienti, kuri vienlaikus ar rasagilīnu lietoja antidepresantus, meperidīnu, tramadolu, metadonu vai propoksifēnu, ziņojuši par iespējami dzīvībai bīstamā serotonīna sindroma gadījumiem, kas saistīti ar nemieru, apmulsumu, stīvumu, drudzi un mioklonusu.

Ļaundabīga melanoma

Ādas melanomas sastopamība ar placebo kontrolētajos klīniskajos pētījumos bija 2/380 (0,5%) rasagilīna 1 mg grupā, kurā šīs zāles lietoja papildus levodopai, bet placebo grupā tās sastopamība bija 1/388 (0,3%). Pēcreģistrācijas periodā ziņots par papildu ļaundabīgas melanomas gadījumiem. Visos ziņojumos šos notikumus uzskatīja par nopietniem.

Ziņošana par iespējamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai,

Jersikas ielā 15,

Rīgā, LV 1003,

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Simptomi

Pēc rasagilīna pārdozēšanas, lietojot devu no 3 mg līdz 100 mg, ziņotie simptomi ietvēra disforiju, hipomāniju, hipertensīvo krīzi un serotonīna sindromu.

Pārdozēšana var būt saistīta ar būtisku MAO-A un MAO-B inhibīciju. Vienreizēju devu pētījumā veseli brīvprātīgie saņēma 20 mg dienā, bet desmit dienu ilgā pētījumā veseli brīvprātīgie saņēma 10 mg dienā. Blakusparādības bija vieglas vai vidēji smagas un nebija saistītas ar rasagilīna terapiju. Devas kāpināšanas pētījumā, kurā pacientiem, kas ilgstoši lietoja levodopu, lietoja 10 mg rasagilīna dienā, bija ziņojumi par kardiovaskulārām nevēlamām blakusparādībām (arī par hipertensiju un posturālu hipertensiju), kas izzuda pēc ārstēšanas pārtraukšanas. Šie simptomi var līdzināties tiem, kādus novēro, lietojot neselektīvus MAO inhibitorus.

Ārstēšana

Specifiska antidota nav. Pārdozēšanas gadījumā pacienti jānovēro un jānodrošina atbilstoša simptomātiska un atbalsta terapija.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: zāles Parkinsona slimības ārstēšanai, monoamīnoksidāzes B inhibitori,

ATĶ kods: N04BD02.

Darbības mehānisms

Pierādīts, ka rasagilīns ir spēcīgs, neatgriezenisks selektīvais MAO-B inhibitors, kas var izraisīt ekstracelulārā dopamīna līmeņa paaugstināšanos striatum daļā. Domājams, ka rasagilīna pozitīvā ietekme, kas novērota dopamīnerģiskas motorās disfunkcijas modeļos, skaidrojama ar šo paaugstināto dopamīna līmeni un sekojošo dopamīnerģiskās aktivitātes pieaugumu.

1-aminoindāns ir galvenais aktīvais metabolīts, un tas nav MAO-B inhibitors.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Rasagilīna efektivitāte pierādīta trīs pētījumos: monoterapijas pētījumā I un papildterapijas pētījumos II un III, lietojot papildus levodopai.

Monoterapija

Pētījumā I 404 pacienti nejaušināti tika sadalīti grupās, lai saņemtu placebo (138 pacienti), rasagilīnu devā 1 mg dienā (134 pacienti) vai rasagilīnu devā 2 mg dienā (132 pacienti), un tika ārstēti 26 nedēļas; aktīvas salīdzinājuma zāles neizmantoja.

Šajā pētījumā primārais efektivitātes mērķa kritērijs bija izmaiņas Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS, I–III daļa) punktu kopskaitā salīdzinājumā ar sākumstāvokli. Atšķirības vidējās izmaiņās no sākumstāvokļa līdz 26. nedēļai vai pētījuma pārtraukšanai (PVN, pēdējais veiktais novērojums) bija statistiski nozīmīgas (UPDRS, I–III daļa: rasagilīns devā 1 mg salīdzinājumā ar placebo -4,2, 95 % TI [‑5,7, -2,7]; p<0,0001; rasagilīns devā 2 mg salīdzinājumā ar placebo -3,6, 95 % TI [-5,0, -2,1]; p<0,0001, UPDRS Motor, II daļa: rasagilīns devā 1 mg salīdzinājumā ar placebo -2,7, 95 % TI [‑3,87, -1,55]; p<0,0001; rasagilīns devā 2 mg salīdzinājumā ar placebo -1,68, 95 % TI [-2,85, -0,51]; p=0,0050). Efekts bija redzams, lai gan pacientu populācijā ar vieglu slimību tā nozīmīgums bija neliels. Būtiski uzlabojās dzīves kvalitāte (vērtējot PD-QUALIF skalā).

Papildterapija

Pētījumā II pacienti nejaušināti tika sadalīti grupās, lai saņemtu placebo (229 pacienti) vai rasagilīnu devā 1 mg dienā (231 pacients), vai katehol-O-metiltransfāzes (KOMT) inhibitoru entakaponu devā 200 mg, vienlaikus turpinot lietot levodopu (LD)/dekarboksilāzes inhibitoru noteiktajā devā (227 pacienti), un tika ārstēti 18 nedēļu garumā. Pētījumā III pacienti nejaušināti tika sadalīti grupās, lai saņemtu placebo (159 pacienti), rasagilīnu devā 0,5 mg dienā (164 pacienti) vai rasagilīnu devā 1 mg dienā (149 pacienti), un tika ārstēti 26 nedēļas.

Abos pētījumos primārais efektivitātes mērķa kritērijs bija izmaiņas vidējā stundu skaitā dienas laikā, kas tika aizvadītas “OFF” stāvoklī, ārstēšanas periodā salīdzinājumā ar sākumstāvokli (nosakot pēc "24 stundu" dienasgrāmatām, kas tika aizpildītas mājas apstākļos 3 dienas pirms katras novērtējuma vizītes).

Pētījumā II vidējā atšķirība “OFF” stāvoklī aizvadīto stundu skaitā salīdzinājumā ar placebo bija -0,78 h, 95 % TI [-1,18, -0,39], p=0,0001. Vidējais kopējais dienas OFF laika samazinājums entakapona grupā (-0,80 h, 95 % TI [-1,20, -0,41], p<0,0001) bija līdzīgs tam, kādu novēroja rasagilīna 1 mg grupā. Pētījumā III vidējā atšķirība salīdzinājumā ar placebo bija -0,94 h, 95 % TI [-1,36, -0,51], p<0,0001. Statistiski nozīmīgu uzlabojumu salīdzinājumā ar placebo novēroja arī rasagilīna 0,5 mg grupā, taču uzlabojums bija mazāks. Primārā efektivitātes mērķa kritērija rezultātu stabilitāte tika apstiprināta arī virknē papildu statistisko modeļu, un tas tika pierādīts trīs kohortās (ITT, protokolam atbilstošie pacienti un pacienti, kuri pabeidza pētījuma).

Sekundārie efektivitātes mērķa kritēriji bija vispārējais uzlabojums vērtētāja skatījumā, Activities of Daily Living (ADL) apakšskalas vērtības OFF laikā un UPDRS motor vērtības ON laikā. Rasagilīns nodrošināja statistiski nozīmīgu uzlabojumu salīdzinājumā ar placebo.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Rasagilīns ātri uzsūcas, maksimālo koncentrāciju plazmā (Cmax) sasniedzot aptuveni 0,5 stundu laikā. Vienreizējas rasagilīna devas absolūtā biopieejamība ir aptuveni 36 %. Uzturs rasagilīna Tmax neietekmē, lai gan, lietojot šīs zāles kopā ar maltīti ar augstu tauku saturu, Cmax un ekspozīcija (AUC) samazinās attiecīgi par 60 % un 20 %. Tā ietekme uz AUC nav nozīmīga, rasagilīnu var lietot ēdienreižu laikā vai neatkarīgi no tām.

Izkliede

Vidējais izkliedes tilpums pēc vienreizējas intravenozas rasagilīna devas lietošanas ir 243 l. Saistīšanās ar plazmas proteīniem pēc vienreizējas perorālas ar 14C-iezīmēta rasagilīna devas lietošanas ir aptuveni 60 līdz 70 %.

Biotransformācija

Pirms izvadīšanas rasagilīns tiek pakļauts gandrīz pilnīgai biotransformācijai aknās. Rasagilīnam ir divi nozīmīgākie metabolisma ceļi: N-dealkilēšana un/vai hidroksilēšana, veidojoties 1-aminoindānam, 3-hidroksi-N-propargil-1 aminoindānam un 3-hidroksi-1-aminoindānam. In vitro eksperimenti liecina, ka abi rasagilīna metabolisma ceļi ir atkarīgi no citohroma P450 sistēmas un ka galvenais rasagilīna metabolismā iesaistītais izoenzīms ir CYP1A2. Konstatēts, ka galvenais rasagilīna un tā metabolītu eliminācijas ceļš ir konjugācija, veidojoties glikuronīdiem. Ex vivo un in vitro pētījumos konstatēts, ka rasagilīnam nepiemīt galveno CYP450 enzīmu inhibējošas vai inducējošas īpašības (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Eliminācija

Pēc ar 14C iezīmēta rasagilīna perorālas lietošanas eliminācija notika galvenokārt ar urīnu (62,6 %) un sekundāri ar fēcēm (21,8 %), un kopumā 38 dienu laikā tika izvadīti 84,4 % no lietotās devas. Mazāk nekā 1 % rasagilīna izdalās ar urīnu neizmainītā veidā.

Linearitāte/nelinearitāte

Rasagilīna farmakokinētika devu diapazonā no 0,5 līdz 2 mg ir lineāra. Tā terminālais puslaiks ir 0,6–2 stundas.

Aknu darbības traucējumi

Personām ar viegliem aknu darbības traucējumiem AUC un Cmax bija attiecīgi par 80 % un 38 % lielāki. Personām ar vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem AUC un Cmax bija attiecīgi par 568 % un 83 % lielāki (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Nieru darbības traucējumi

Rasagilīna farmakokinētiskās īpašības personām ar viegliem (CLcr 50–80 ml/min) vai vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem (CLcr 30–49 ml/min) bija līdzīgas kā veseliem cilvēkiem.

Gados vecāki cilvēki

Vecums nedaudz ietekmē rasagilīna farmakokinētiku gados vecākiem cilvēkiem (> 65 gadi) (skatīt 4.2. apakšpunktu).

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti, genotoksicitāti, kancerogenitāti un toksisku ietekmi uz reproduktivitāti un attīstību neliecina par īpašu risku cilvēkam.

Rasagilīns neuzrādīja genotoksicitātes potenciālu ne in vivo, ne vairākās in vitro sistēmās, izmantojot baktērijas vai hepatocītus. Metabolītu aktivācijas apstākļos rasagilīns koncentrācijās ar pārmērīgu citotoksicitāti, ko nevar sasniegt klīniskas lietošanas apstākļos, inducēja hromosomu aberāciju skaita pieaugumu.

Rasagilīns nebija kancerogēns žurkām, kad sistēmiskā ekspozīcija 84–339 reizes pārsniedza paredzamo ekspozīciju plazmā cilvēkam, lietojot devu 1 mg dienā. Pelēm novēroja palielinātu kombinētas bronhiolāras/alveolāras adenomas un/vai karcinomas sastopamības biežumu, kad sistēmiskā ekspozīcija 144–213 reižu pārsniedza paredzamo ekspozīciju cilvēkam, lietojot devu 1 mg dienā.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Mannīts (E421)

Preželatinēta kukurūzas ciete

Koloidāls bezūdens silīcija dioksīds

Stearīnskābe

Talks

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

2 gadi.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

 1. Iepakojuma veids un saturs

OPA/alumīnija/PVH/alumīnija blisteriepakojumi pa 7, 10, 28, 30, 100 vai 112 tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu atkritumu likvidēšanas prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Pharmaceutical Works POLPHARMA SA

19 Pelplińska Street, 83-200 Starogard Gdański, Polija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

Reģ. No: 16-0114

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 17.06.2016

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS