Antiflat

Košļājamā tablete

Antiflat 42 mg košļājamās tabletes

Kartona kastīte, PVH/Al blisteris, N30
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.
Simeticonum

Kuņģa- zarnu trakta darbības traucējumi, nepiemērota diēta, pārtika, kas izraisa vēdera uzpūšanos, un gaisa rīšana izraisa gāzu veidošanos un uzkrāšanos. Liekais gāzes daudzums kuņģa- zarnu traktā atrodas neaktīvu, sīku burbulīšu veidā. Sakarā ar to tiek traucēta vai pat pilnīgi nomākta gāzu uzsūkšanās caur zarnu gļotādu. Pēc Antiflat tablešu lietošanas zāļu aktīvā viela simetikons izraisa tūlītēju burbulīšu sadalīšanos. Rezultātā atbrīvojušās gāzes spēj no organisma izkļūt parastajā ceļā. Aktīvā viela neuzsūcas organismā un tā tiek izvadīta no organisma neizmainītā veidā. Antiflat tablešu lietošanas rezultātā samazinās sūdzības un izzūd saspīlējuma sajūta vēderā. Izzūd arī diafragmas pārvietošanās izraisītā spiediena sajūta sirdī (Rēmhelda sindroms).

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI
Zāļu produkta identifikators

07-0155-02

Zāļu reģistrācijas numurs

07-0155

Ražotājs

G.L. Pharma GmbH, Austria

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

26-JUN-12

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Bez receptes

Zāļu stiprums/koncentrācija

42 mg

Zāļu forma

Košļājamā tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

G.L. Pharma GmbH, Austria

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Antiflat 42 mg košļājamās tabletes

Simeticonum

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts vai farmaceits.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas, Jums nepieciešams konsultēties ar ārstu.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Antiflat tabletes un kādam nolūkam tās lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Antiflat tablešu lietošanas

3. Kā lietot Antiflat tabletes

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Antiflat tabletes

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Antiflat tabletes un kādam nolūkam tās lieto

Kuņģa- zarnu trakta darbības traucējumi, nepiemērota diēta, pārtika, kas izraisa vēdera uzpūšanos, un gaisa rīšana izraisa gāzu veidošanos un uzkrāšanos. Liekais gāzes daudzums kuņģa- zarnu traktā atrodas neaktīvu, sīku burbulīšu veidā. Sakarā ar to tiek traucēta vai pat pilnīgi nomākta gāzu uzsūkšanās caur zarnu gļotādu.

Pēc Antiflat tablešu lietošanas zāļu aktīvā viela simetikons izraisa tūlītēju burbulīšu sadalīšanos. Rezultātā atbrīvojušās gāzes spēj no organisma izkļūt parastajā ceļā. Aktīvā viela neuzsūcas organismā un tā tiek izvadīta no organisma neizmainītā veidā.

Antiflat tablešu lietošanas rezultātā samazinās sūdzības un izzūd saspīlējuma sajūta vēderā. Izzūd arī diafragmas pārvietošanās izraisītā spiediena sajūta sirdī (Rēmhelda sindroms).

Kādam nolūkam lieto Antiflat tabletes?

Antiflat tabletes lieto šādos gadījumos:

pārlieka gāzu veidošanās un uzkrāšanās kuņģa–zarnu traktā (meteorisms), tostarp arī funkcionāli zarnu darbības traucējumi, piemēram, gāzu uzkrāšanās, vēdera pilnuma un saspīlējuma sajūta;

pastiprināta gāzu veidošanās pēc ķirurģiskām operācijām vai Rēmhelda sindroms jeb gastrokardiālais sindroms;

sagatavošanai pirms vēdera dobuma orgānu diagnostiskiem izmeklējumiem, lai uzlabotu redzamību, atbrīvojot no gāzes burbuļiem, kas aizēno redzes lauku sonogrāfisko un rentgenoloģisko izmeklējumu laikā.

2. Kas Jums jāzina pirms Antiflat tablešu lietošanas

Nelietojiet Antiflat tabletes, ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret jebkuru no zāļu sastāvdaļām.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Īpaša piesardzība, lietojot Antiflat tabletes, nepieciešama šādos gadījumos

Ja sūdzības neizzūd, vai, lietojot Antiflat tabletes, nav sasniegti gaidītie rezultāti, lūdzam sazināties ar ārstu, lai saņemtu turpmākus ieteikumus.

Lūdzu, konsultējieties ar ārstu, ja simptomi neuzlabojas 3 dienu laikā. Viņš Jūs vai Jūsu bērnu izmeklēs, lai noskaidrotu, vai sūdzību pamatā nav cita slimība, kam būtu nepieciešama cita veida ārstēšana.

Citas zāles un Antiflat tabletes

Lai gan ar simetikona lietošanu saistīta mijiedarbība nav novērota, sakarā ar simetikona virsmas aktīvajām īpašībām nav iespējams pilnīgi izslēgt tā iespējamo ietekmi uz citu aktīvo vielu uzsūkšanos.

Antiflat tabletes kopā ar uzturu un dzērieniem

Ēdiens un dzērieni neietekmē Antiflat tablešu iedarbību.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Tā kā simetikons no kuņģa- zarnu trakta neuzsūcas, Antiflat tabletes ir atļauts lietot grūtniecības un krūts barošanas periodā. Tomēr terapijas laiks nedrīkst pārsniegt 3 dienas un pēc šī perioda 14 dienas Antiflat tabletes lietot nav atļauts.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Līdz šim ietekme nav novērota.

Antiflat tabletes satur saharozi un glikozi

Viena Antiflat tablete satur aptuveni 0,25 g saharozes un 0,3 g glikozes. Tas atbilst aptuveni 0,05 maizes vienībām. Ja ārsts teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3. Kā lietot Antiflat tabletes

Vienmēr lietojiet šīs zāles saskaņā ar šo instrukciju vai saskaņā ar ārsta norādījumiem. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Pieaugušajiem

Pārliekas gāzu uzkrāšanās un meteorisma terapijai ir ieteicamas šādas devas:

1 līdz 2 tabletes trīs reizes dienā ēdienreizes laikā vai pēc tās. Ja nepieciešams, 1- 2 tabletes var lietot pirms gulētiešanas.

Ja pieaugušajiem Antiflat tabletes lieto, lai sagatavotos vēdera dobuma orgānu diagnostiskiem izmeklējumiem, 2- 3 tabletes lieto dienu pirms izmeklējumiem pēc ēdienreizēm, kā arī procedūras dienas rītā.

Bērniem no 6 gadu vecuma un pusaudžiem

Pārliekas gāzu veidošanās un meteorisma terapijai ir ieteicamas šādas devas:

1 tableti trīs reizes dienā ēdienreizes laikā vai pēc tās. Ja nepieciešams, 1 tableti var lietot pirms gulētiešanas

Bērniem līdz 6 gadu vecumam

Bērniem līdz 6 gadu vecumam ir pieejama piemērotāka zāļu forma- Antiflat suspensija iekšķīgai lietošanai.

Lietošanas ilgums

Zāļu lietošanas ilgums ir atkarīgs no sūdzību rakstura un gaitas. Nepieciešamības gadījumā Antiflat tabletes ir piemērotas ilgstošai lietošanai, ja tā ir noteicis ārsts.

Ja sūdzības neizzūd, vai lietojot Antiflat tabletes, nav sasniegti gaidītie rezultāti, lūdzam sazināties ar ārstu, lai saņemtu turpmākus ieteikumus.

Lietošanas veids

Antiflat tabletes lieto iekšķīgi. Tabletes ir jāsakošļā.

Ja esat lietojis Antiflat tabletes vairāk nekā noteikts

Lūdzu, sazinieties ar ārstu vai farmaceitu, ja Jūs esat lietojis lielu daudzumu Antiflat tablešu.

Ja esat aizmirsis lietot Antiflat tabletes

Lūdzu, nelietojiet dubultu devu, lai aizvieto aizmirstu devu, bet lietojiet nākamo devu kā parasti.

Ja pārtraucat lietot Antiflat tabletes

Lūdzu, sazinieties ar ārstu, ja vēlaties pārtraukt Antiflat tablešu lietošanu.

4. Iespējamās blakusparādības

Līdz šim nevēlamas blakusparādības nav aprakstītas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Antiflat tabletes

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Tabletes trauciņos: uzglabāt cieši noslēgtā trauciņā, lai pasargātu no mitruma.

Nelietot Antiflat tabletes pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona kārbas. Derīguma termiņš attiecas uz mēneša pēdējo dienu.

Tabletes trauciņos- nelietot zāles, ja pēc pirmās atvēršanas pagājis vairāk kā viens gads.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma satur un cita informācija

Ko Antiflat tabletes satur

Aktīvā viela ir simetikons (Simeticonum).

1 košļājamā tablete satur 42 mg simetikona.

Citas sastāvdaļas ir glicerīna monostearāts SE, fenheļa ēteriskā eļļa, piparmētras ēteriskā eļļa, ķimeņu ēteriskā eļļa, glikoze (300,03 mg) un saharoze (247,61 mg).

Antiflat tablešu iepakojums

Blisteri ar 30 un 50 tabletēm.

Trauciņi ar 300 tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

G. L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austrija.

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta: 29.06.2014.

Saskaņots ZVA 03-07-2014

FILENAME Antiflat tabletes 42 mg LI 29.06.2014.doc Lappuse PAGE 2 no NUMPAGES 3

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Antiflat 42 mg košļājamās tabletes

Antiflat 41,2 mg/ml suspensija iekšķīgai lietošanai

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 tablete satur 42 mg simetikona (Simeticonum).

1 ml (atbilst 2 dozatora nospiešanas reizēm vai 16 pilieniem) suspensijas satur 41,2 mg simetikona (Simeticonum).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Košļājamās tabletes.

Suspensija iekšķīgai lietošanai.

Antiflat tabletes ir baltas, apaļas abpusēji izliegtas tabletes ar raksturīgu fenheļa un ķimeņu garšu un smaržu.

Antiflat suspensija iekšķīgai lietošanai ir pienaina, duļķaina suspensija.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Antiflat tabletes lieto šādos gadījumos:

pārlieka gāzu veidošanās un uzkrāšanās kuņģa- zarnu traktā (meteorisms), tostarp arī funkcionāli zarnu darbības traucējumi, piemēram, gāzu uzkrāšanās, vēdera pilnuma un saspīlējuma sajūta;

pastiprināta gāzu veidošanās pēc ķirurģiskām operācijām un Rēmhelda jeb gastrokardiālais sindroms;

sagatavošanai pirms vēdera dobuma orgānu diagnostiskiem izmeklējumiem, lai uzlabotu redzamību, atbrīvojot no gāzes burbuļiem, kas aizēno redzes lauku sonogrāfisko un rentgenoloģisko izmeklējumu laikā.

Antiflat suspensiju lieto šādos gadījumos:

pārlieka gāzu veidošanās un uzkrāšanās kuņģa- zarnu traktā (meteorisms), tostarp arī funkcionāli zarnu darbības traucējumi, piemēram, gāzu uzkrāšanās, vēdera pilnuma un saspīlējuma sajūta, kuri veidojušies, piemēram, gaisa rīšanas gadījumos vai nepareizas diētas vai barošanas dēļ;

pastiprināta gāzu veidošanās pēc ķirurģiskām operācijām un Rēmhelda jeb gastrokardiālais sindroms;

sagatavošanai pirms vēdera dobuma orgānu diagnostiskiem izmeklējumiem, lai atbrīvotos no gāzes burbuļiem, kas aizēno redzes lauku sonogrāfisko un rentgenoloģisko izmeklējumu laikā;

kā antidotu pēc saindēšanās ar deterģentiem.

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Antiflat tabletes

Pieaugušajiem

Pārliekas gāzu veidošanās un meteorisma terapijai ir ieteicamas šādas devas:

1- 2 tabletes trīs reizes dienā ēdienreizes laikā vai pēc tās. Ja nepieciešams, 1- 2 tabletes var lietot pirms gulētiešanas.

Ja pieaugušajiem zāles lieto, lai sagatavotos vēdera dobuma orgānu diagnostiskiem izmeklējumiem, 2- 3 tabletes jālieto dienu pirms izmeklējumiem pēc ēdienreizēm, kā arī procedūras dienas rītā.

Bērniem no 6 gadu vecuma un pusaudžiem

Pārliekas gāzu veidošanās un meteorisma terapijai ir ieteicamas šādas devas:

1 tablete trīs reizes dienā ēdienreizes laikā vai pēc tās. Ja nepieciešams, 1 tableti var lietot pirms gulētiešanas

Bērniem līdz 6 gadu vecumam

Bērniem līdz 6 gadu vecumam ir pieejama piemērotāka zāļu forma- suspensija iekšķīgai lietošanai.

Antiflat suspensija

Antiflat suspensija ir īpaši piemērota zīdaiņiem, maziem bērniem, gados vecākiem pacientiem un pacientiem ar zobu protēzēm.

Antiflat suspensija ir piemērota cukura diabēta slimniekiem.

Pārliekas gāzu uzkrāšanās un meteorisma terapijai ir ieteicamas šādas devas:

zīdaiņiem un maziem bērniem- katrai ēdiena pudelei pievieno 1 ml suspensijas (atbilst 2 dozatora nospiešanas reizēm vai 16 pilieniem);

bērniem- 1 ml suspensijas (atbilst 2 dozatora nospiešanas reizēm vai 16 pilieniem) ar malku ūdens ēdienreizes laikā vai pēc tās. Ja nepieciešams, pirms gulētiešanas var lietot papildu devu, kas atbilst 2 dozatora nospiešanas reizēm vai 16 pilieniem.

pieaugušajiem ēdienreizes laikā vai pēc ēšanas kopā ar malku ūdens jālieto 1- 2 ml suspensijas (atbilst 2- 4 dozatora nospiešanas reizēm vai 16- 32 pilieniem). Ja nepieciešams, pirms gulētiešanas var lietot papildu devu, kas atbilst 2 dozatora nospiešanas reizēm vai 16 pilieniem.

Ja pieaugušajiem zāles lieto, lai sagatavotos vēdera dobuma orgānu diagnostiskiem izmeklējumiem, 2- 3 ml suspensijas (atbilst 4- 6 dozatora nospiešanas reizēm vai 32- 48 pilieniem) jālieto dienu pirms izmeklējumiem pēc ēdienreizēm, kā arī procedūras dienas rītā.

Ja zāles lieto kā antidotu pēc saindēšanās ar deterģentiem, to deva ir jāpielāgo intoksikācijas smagumam. Kā minimālā deva ieteicams Antiflat suspensijas daudzums, kas atbilst 5 ml suspensijas (10 dozatora nospiešanas reizēm vai 80 pilieniem).

Lietošanas veids

Antiflat tabletes lieto perorāli. Tabletes ir jāsakošļā.

Antiflat suspensiju atļauts lietot gan ēdienreizes laikā, gan pēc tās. To var arī pievienot siltiem vai aukstiem dzērieniem (piemēram, tējai, ūdenim vai pienam), kā arī barojamo pudelīšu saturam vai ar mazu karotīti, pipeti vai šļirci dot zīdainim tieši pirms zīdīšanas.

Antiflat suspensija pirms lietošanas ir jāsakrata.

Lietošanas ilgums

Zāļu lietošanas ilgums ir jāpielāgo sūdzību raksturam un gaitai. Nepieciešamības gadījumā Antiflat tabletes un Antiflat suspensija ir piemēroti ilgstošai lietošanai.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1 apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Viena Antiflat tablete satur aptuveni 0,25 g saharozes un 0,3 g glikozes. Tas atbilst aptuveni 0,05 maizes vienībām. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu fruktozes nepanesību, glikozes- galaktozes malabsorbciju vai saharāzes- izomaltāzes nepietiekamību.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Lai gan ar simetikona lietošanu saistīta mijiedarbība nav novērota, sakarā ar simetikona virsmas aktīvajām īpašībām nav iespējams pilnībā izslēgt tā iespējamo ietekmi uz citu aktīvo vielu absorbciju.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Tā kā simetikons neuzsūcas, Antiflat tabletes un Antiflat suspensiju ir atļauts lietot grūtniecības un barošanas ar krūti periodā. Tomēr terapijas laiks nedrīkst pārsniegt 3 dienas un pēc šī perioda 14 dienas zāles lietot nav atļauts.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Līdz šim ietekme nav novērota.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Līdz šim nevēlamas blakusparādības nav novērotas.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.
Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv/?id=613&sa=613&top=3" www.zva.gov.lv.

4.9. Pārdozēšana

Lietojot perorāli, simetikons nav toksisks. Pat ļoti lielu zāļu devu lietošana nekādu ar vielas lietošanu saistītu kaitējumu nerada.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: zāles funkcionālu zarnu darbības traucējumu ārstēšanai, silikoni.

ATĶ kods: A03AX13

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Kuņģa- zarnu trakta darbības traucējumi izraisa gāzu veidošanos un uzkrāšanos. Liekais gāzes daudzums kuņģa- zarnu traktā atrodas neaktīvu, sīku burbulīšu veidā. Sakarā ar to tiek traucēta vai pat pilnīgi nomākta gāzu absorbcija caur zarnu gļotādu.

Antiflat tablešu un Antiflat suspensijas aktīvā viela- simetikons izraisa tūlītēju burbulīšu sadalīšanos kuņģa- zarna traktā. Rezultātā atbrīvojušās gāzes spēj no organisma izkļūt parastajā ceļā.

Antiflat tablešu un Antiflat suspensijas lietošanas rezultātā samazinās sūdzības par kuņģa-zarna trakta darbību un izzūd saspīlējuma sajūta vēderā. Izzūd arī diafragmas pārvietošanās izraisītā spiediena sajūta sirdī.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Aktīvā viela sistēmiski neuzsūcas un tiek izvadīta nemainītā veidā.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Preklīniskie pētījumi ir veikti ar pelēm, žurkām, trušiem un kaķiem, preparātu ievadot perorāli, intravenozi, intraperitoneāli, inhalāciju un lokālu aplikāciju veidā. Akūtās un hroniskās toksicitātes pētījumu laikā nozīmīgi fakti nav konstatēti.

Pētījumos ar pelēm, žurkām un trušiem pierādījumi par iespējamu mutagēnu potenciālu nav iegūti. Turklāt pētījumos ar pelēm un žurkām nav konstatēta arī kancerogēniska iedarbība.

Pētījumos ar pelēm, žurkām un trušiem pēc simetikona lietošanas teratogēna iedarbība nav konstatēta.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Antiflat tabletes

Glicerīna monostearāts SE, fenheļa ēteriskā eļļa, piparmētras ēteriskā eļļa, ķimeņu ēteriskā eļļa, glikoze (300,03 mg) un saharoze (247,61 mg).

Antiflat suspensija

Sorbīnskābe 1,20 mg/ml, kālija sorbāts 0,402 mg/ml, nātrija ciklamāts 1,35 mg/ml, saharīna nātrija sāls 0,15 mg/ml, makrogols 6000, IIA tipa magnija-alumīnija silikāts, hidroksietilceluloze, polioksietilēn-25-gliceriltrioleāts, banānu aromātviela, citronskābes monohidrāts un attīrīts ūdens.

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

Antiflat tabletes

Blisteri:

5 gadi.

PP trauciņi:

5 gadi. Pēc pirmās atvēršanas: 1 gads.

Antiflat suspensija

3 gadi. Pēc pirmās atvēršanas: 6 mēneši.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Antiflat tabletes

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Tabletēm trauciņos- nelietot zāles, ja pēc pirmās atvēršanas ir pagājis vairāk kā viens gads.

Uzglabāt cieši noslēgtā trauciņā, lai pasargātu no mitruma.

Antiflat suspensija

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Nelietot zāles, ja pēc pirmās atvēršanas ir pagājuši vairāk kā 6 mēneši.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Antiflat tabletes

PVH-Al blisteri ar 30 vai 50 tabletēm.

PP trauciņi ar 300 tabletēm.

Antiflat suspensija

Dzintara krāsas stikla pudeles (III klases hidrolītiska stikla) pa 50 vai 100 ml un skrūvējamu korķīti.

Iespējamās iepakojumiem pievienotās mērīšanas ierīces:

balts caurspīdīgs PE/PP sūknis-dozators; 1 ml ekvivalents 2 dozatora nospiešanas reizēm.

caurspīdīgs PE- pilinātājs; 1 ml suspensijas ir ekvivalenta 16 pilieniem.

caurspīdīga 5 ml PP- mērkarote ar 1 ml, 2 ml, 3 ml un 4 ml atzīmēm.

balta 3 ml PE / PS šļirce perorālai ievadīšanai ar atzīmēm 0- 3 ml un PE-šļirces adapteri.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Antiflat tabletes

Nav īpašu prasību.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Antiflat suspensija

Dozatora lietošanas instrukcija:

Noņemiet uzskrūvējamo vāciņu.

Pieskrūvējiet dozatoru pudeles kaklam.

Sakratiet pudeli.

Iestatiet dozatoru I pozīcijā (skatīt uz vāciņa) un pēc tam darbiniet to, līdz izdalās šķidrums. Ar pirmajām divām dozatora nospiešanas reizēm iegūto šķidruma daudzumu nelietojiet.

Sūknēšanas laikā turiet pudeli vertikāli.

Lai kompensētu šķidruma zudumus, kas rodas dozatora aktivācijas laikā, kā arī šķidruma daudzumu, kas paliek dozatorā pēc zāļu izlietošanas, pudelē ir iepildīts pietiekams papildu suspensijas daudzums. Dozatoru noslēdz, pagriežot to pa labi līdz “0” pozīcijai (skatīt uz vāciņa).

Šļirces lietošanas instrukcija:

Sakratiet pudeli.

Noņemiet uzskrūvējamo vāciņu.

Iespiediet dozēšanas virzuli šļircē pilnībā un pieskrūvējiet šļirci pudelei.

Pudeli ar šļirci turiet vertikālā pozīcijā un ar virzuli nomēriet nepieciešamo zāļu daudzumu. Atkārtojiet vēlreiz, ja nepieciešams.

Pēc katras lietošanas virzuli nomazgājiet zem tekoša ūdens un šļirces detaļas savienojiet kad tās nožuvušas.

Pilinātāja lietošanas instrukcija:

1. Sakratiet pudeli.

2. Noņemiet uzskrūvējamo vāciņu.

3. Pilināšanas laikā pudeli ar pilinātāju turiet vertikāli uz leju līdz ir iegūts nepieciešamais zāļu daudzums.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

G. L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austrija.

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (-I)

Antiflat tabletes

07-0155

Antiflat suspensija

07-0156

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

27.06.2007/26.06.2012

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

29.06.2014.

SASKAŅOTS ZVA 03-07-2014

Lappuse PAGE 1 no NUMPAGES 5