Amoksiklav

Disperģējamā/mutē disperģējamā tablete

Amoksiklav 500 mg/125 mg disperģējamās/mutē disperģējamās tabletes

Kartona kastīte, Al/Al blisteris, N14
Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.
Amoxicillinum Acidum clavulanicum

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI
Zāļu produkta identifikators

05-0170-02

Zāļu reģistrācijas numurs

05-0170

Ražotājs

Lek Pharmaceuticals d.d., Production Plant Prevalje, Slovenia; Lek Pharmaceuticals d.d., Slovenia

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

01-OCT-10

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

500 mg/125 mg

Zāļu forma

Disperģējamā/mutē disperģējamā tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Sandoz d.d., Slovenia

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Amoksiklav 500 mg/125 mg disperģējamās/mutē disperģējamās tabletes

Amoxicillinum, acidum clavulanicum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai medmāsai

- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4.punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Amoksiklav un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Amoksiklav lietošanas

3. Kā lietot Amoksiklav

4. Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Amoksiklav

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Amoksiklav un kādam nolūkam to lieto

Amoksiklav ir antibiotisks līdzeklis, kas darbojas, panākot infekcijas slimības izraisošo baktēriju bojāeju. Tas satur divus atšķirīgus savienojumus – amoksicilīnu un klavulānskābi. Amoksicilīns pieder pie zāļu grupas, kuras sauc par "penicilīniem", un tā darbību baktērijas dažkārt novērš (inaktivē). Otra aktīvā viela (klavulānskābe) neļauj tam notikt.

Amoksiklav pieaugušajiem un bērniem lieto šādu infekcijas slimību ārstēšanai:

vidusauss un deguna blakusdobumu infekcijas,

elpceļu infekcijas slimības,

urīnceļu infekcijas,

ādas un mīksto audu infekcijas, tai skaitā zobu infekcijas,

kaulu un locītavu infekcijas.

2. Kas Jums jāzina pirms Amoksiklav lietošanas

Nelietojiet Amoksiklav šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret amoksicilīnu, klavulānskābi, penicilīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums jebkad ir bijusi smaga alerģiska (paaugstinātas jutības) reakcija pret jebkādu citu antibiotisku līdzekli. Šāda reakcija var izpausties ar izsitumiem uz ādas vai sejas vai kakla pietūkšanu;

ja Jums jebkad antibiotiska līdzekļa lietošanas laikā ir bijuši aknu darbības traucējumi vai dzelte (kuras gadījumā āda kļūst dzeltena).

Nelietojiet Amoksiklav, ja kāds no iepriekš minētajiem faktiem attiecas uz Jums. Neskaidrību gadījumā pirms Amoksiklav lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Amoksiklav lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Īpaša piesardzība, lietojot Amoksiklav, nepieciešama šādos gadījumos

Pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

• ja Jums ir infekciozā mononukleoze,

• ja Jums tiek veikta aknu vai nieru darbības traucējumu ārstēšana,

• ja Jums ir neregulāra urinēšana.

Ja neesat pārliecināts, vai kāds no iepriekš minētajiem apgalvojumiem attiecas uz Jums, pirms zāļu lietošanas pārrunājiet to ar savu ārstu vai farmaceitu.

Dažos gadījumos ārsts var nozīmēt izmeklējumu, lai noskaidrotu, kāda baktērija izraisa Jūsu infekcijas slimību. Atkarībā no izmeklējuma rezultātiem Jums var būt jālieto cita stipruma amoksicilīna/klavulānskābes kombinācija vai citas zāles.

Slimības, kuru rašanās ir jāuzrauga

Amoksiklav var izraisīt dažu esošu slimību pasliktināšanos vai nopietnas blakusparādības. Pie tām pieder alerģiskas reakcijas, krampji un resnās zarnas iekaisums. Lai mazinātu medicīnisku problēmu risku, Amoksiklav lietošanas laikā Jums jāuzrauga, vai nerodas noteikti simptomi. Skatīt „Stāvokļi, kam jāpievērš uzmanība 4. punktā.

Asins un urīna analīzes

Ja Jums jāveic asins (piemēram, eritrocītu analīzes vai aknu darbības izmeklējumi) vai urīna analīzes (glikozes noteikšanai), informējiet ārstu vai medicīnas māsu, ka lietojat Amoksiklav. Šīs zāles var ietekmēt šāda veida izmeklējumu rezultātus.

Citas zāles un Amoksiklav

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Ja vienlaikus ar Amoksiklav lietojat allopurinolu (lieto podagras ārstēšanai), palielinās alerģiskas ādas reakcijas iespēja.

Ja lietojat probenecīdu (lieto podagras ārstēšanai), ārsts var izlemt, ka jāmaina Jums nepieciešamā Amoksiklav deva.

Ja vienlaikus ar Amoksiklav tiek lietotas zāles asinsreces mazināšanai (piemēram, varfarīns), var būt nepieciešami papildu asins izmeklējumi.

Amoksiklav var ietekmēt metotreksāta (zāles, ko lieto vēža vai reimatisku slimību ārstēšanai) iedarbību.

Amoksiklav nevajadzētu lietot vienlaikus ar disulfiramu (lieto alkoholisma ārstēšanai).

Amoksiklav var ietekmēt digoksīna (zāles, ko lieto sirds mazspējas ārstēšanai) iedarbību.

Amoksiklav var ietekmēt sulfasalazīna (pretreimatisma un zāļes, ko lieto zarnu iekaisuma ārstēšanai) iedarbību.

Amoksiklav var ietekmēt mikofenolāta mofetila (transplantētu orgānu atgrūšanas profilaksei izmantotu zāļu) iedarbību.

Amoksiklav kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Lai mazinātu iespējamu nepanesamību kuņģa un zarnu traktā, lietojiet tabletes tieši pirms maltītes.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Amoksiklav var izraisīt blakusparādības, un šie simptomi var samazināt Jūsu spēju vadīt transportlīdzekli. Nevadiet transportlīdzekli un neapkalpojiet mehānismus, ja nejūtaties labi.

Amoksiklav satur aspartāmu

Šīs zāles satur aspartāmu, kas ir fenilalanīna avots, tas var būt kaitīgs cilvēkiem ar fenilketonūriju un hidrogenētu rīcineļļu, kas var izraisīt kuņģa darbības traucējumus un caureju.

3. Kā lietot Amoksiklav

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Pieaugušie un bērni, kuru ķermeņa masa ir vismaz 40 kg

parastā deva – pa 1 tabletei trīs reizes dienā

Pacienti ar nieru un aknu darbības traucējumiem

• Nieru darbības traucējumu gadījumā, iespējams, jāmaina zāļu deva. Ārsts var noteikt Jums lietot cita stipruma līdzekli vai citas zāles.

• Aknu darbības traucējumu gadījumā Jums, iespējams, biežāk jāveic asins analīzes, lai novērtētu aknu darbību.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Bērni ar ķermeņa masu līdz 40 kg

Bērnus ar ķermeņa masu mazāku par 25 kg ieteicams ārstēt ar amoksicilīna/klavulānskābes iekšķīgi lietojamu suspensiju vai paciņās fasētu līdzekli.

Disperģējamās tabletes nav ieteicams lietot bērniem, kuru ķermeņa masa nepārsniedz 40 kg.

Lietojot Amoksiklav tabletes bērniem, kuru ķermeņa masa nepārsniedz 40 kg, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Kā lietot Amoksiklav

• Lietojiet tabletes maltītes sākumā vai nedaudz pirms tās.

• Dienas laikā ievērojiet vienādus devas lietošanas starplaikus – vismaz 4 stundas. Nelietojiet divas devas 1 stundas laikā.

• Nelietojiet zāles ilgāk par 2 nedēļām. Ja vēl arvien nejūtaties labi, atkārtoti apmeklējiet ārstu.

Šīs tabletes ir pieejamas blisteros ar 2 tabletēm. Pārdaliet blisteri perforētajā vietā. Paceliet krāsaino trijstūri un velciet bultiņas norādītajā virzienā. Nemēģiniet izspiest tableti caur foliju.

Pirms lietošanas tabletes ir jāiemaisa pusglāzē ūdens un glāzes saturs ir rūpīgi jāsamaisa. Jūs varat arī ielikt tableti mutē, kur tā pirms norīšanas ātri izšķīdīs.

Ja esat lietojis Amoksiklav vairāk nekā noteikts

Pazīmes, kas liecina, ka esat lietojis pārāk daudz Amoksiklav, var būt gremošanas traucējumi (slikta dūša, vemšana vai caureja) vai krampji. Cik ātri vien iespējams, konsultējieties ar savu ārstu. Paņemiet līdzi un parādiet ārstam zāļu kastīti vai pudeli.

Ja esat aizmirsis lietot Amoksiklav

Ja esat aizmirsis lietot devu, lietojiet to, tiklīdz par to atceraties. Jūs nedrīkstat lietot nākamo devu pārāk ātri, un pirms nākamās devas lietošanas nogaidiet aptuveni 4 stundas.

Ja pārtraucat lietot Amoksiklav

Turpiniet Amoksiklav lietošanu līdz terapijas kursa beigām pat tad, ja jūtaties labāk. Infekcijas novēršanai Jums var būt nepieciešamas visas preparāta devas. Ja dažas baktērijas izdzīvos, tās var izraisīt infekcijas atkārtošanos.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Stāvokļi, kam jāpievērš uzmanība

Alerģiskas reakcijas:

izsitumi uz ādas;

asinsvadu iekaisums (vaskulīts), kas var izpausties ar sarkaniem vai purpurkrāsas, paceltiem plankumiem uz ādas, taču var skart arī citas ķermeņa daļas;

drudzis, locītavu sāpes, palielināti kakla, padušu vai cirkšņu limfmezgli;

pietūkums, dažkārt sejas vai mutes dobuma pietūkums (angioedēma), kas apgrūtina elpošanu;

ģībonis.

Ja Jums rodas kāds no šiem simptomiem, nekavējoties sazinieties ar ārstu. Pārtrauciet Amoksiklav lietošanu.

Resnās zarnas iekaisums

Resnās zarnas iekaisums, kas izpaužas ar ūdeņainu, parasti asinis un gļotas saturošu caureju, sāpēm vēderā un/vai drudzi.

Šo simptomu rašanās gadījumā, cik ātri vien iespējams, sazinieties ar savu ārstu.

Citas blakusparādības

Ļoti bieži (rodas vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem)

Caureja (pieaugušajiem).

Bieži (rodas mazāk nekā 1 no 10 cilvēkiem)

pienēde (kandidoze – rauga sēnītes infekcija makstī, mutes dobumā vai ādas krokās);

slikta dūša, īpaši lielu devu lietošanas gadījumā. Ja rodas šādas izpausmes, lietojiet Amoksiklav pirms ēdienreizes;

vemšana;

caureja (bērniem).

Retāk (rodas mazāk nekā 1 no 100 cilvēkiem)

izsitumi, nieze;

pacelti, niezoši izsitumi (nātrene);

gremošanas traucējumi;

reibonis;

galvassāpes.

Retākas blakusparādības, kas var izpausties asins analīžu rezultātos:

dažu aknās veidotu savienojumu (enzīmu) līmeņa paaugstināšanās.

Reti (rodas mazāk nekā 1 no 1 000 cilvēkiem)

izsitumi, kas var kļūt par pūšļiem un izskatās pēc maziem mērķiem (centrā izvietoti tumši plankumi, ko aptver bālāka āda, bet gar malu ir tumšs gredzens – erythema multiforme).

Ja Jums rodas kāds no šiem simptomiem, nekavējoties konsultējieties ar ārstu.

Retas blakusparādības, kas var izpausties asins analīžu rezultātos:

samazināts asinsrecē iesaistīto asins šūnu skaits;

samazināts leikocītu skaits.

Blakusparādības, kuru biežums nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

alerģiskas reakcijas (skatīt iepriekš);

resnās zarnas iekaisums (skatīt iepriekš);

galvas smadzenes aptverošā aizsargapvalka iekaisums (aseptisks meningīts).

nopietnas ādas reakcijas:

- plaši izsitumi ar pūšļiem un ādas lobīšanos, īpaši ap muti, degunu, acīm un dzimumorgāniem (Stīvensa-Džonsona sindroms), un smagāka forma, kas izraisa plašu ādas lobīšanos (vairāk nekā 30% ķermeņa virsmas – toksiska epidermas nekrolīze);

- plaši sarkani izsitumi uz ādas ar nelieliem strutas saturošiem pūšļiem (bullozs eksfoliatīvs dermatīts);

- sarkani, zvīņaini izsitumi ar sabiezējumiem zem ādas un pūšļiem (eksantematoza pustuloze);

- gripai līdzīgi simptomi ar izsitumiem, drudzi, palielinātiem limfmezgliem un patoloģiskiem asins analīžu rezultātiem (tai skaitā palielinātu balto asinsšūnu skaitu (eozinofīliju) un paaugstinātu aknu enzīmu līmeni) (zāļu izraisīta reakcija ar eozinofīliju un sistēmiskiem simptomiem (DRESS)).

Ja Jums rodas kāds no šiem simptomiem, nekavējoties sazinieties ar ārstu.

aknu iekaisums (hepatīts);

dzelte, kuru izraisa bilirubīna (savienojums, kas veidojas aknās) līmeņa paaugstināšanās asinīs, un tas var ādu un acu baltumus iekrāsot dzeltenus;

nieru kanāliņu iekaisums;

ilgāks laiks, līdz sarec asinis;

hiperaktivitāte;

krampji (cilvēkiem, kas lietojuši lielas Amoksiklav devas vai kuriem ir nieru darbības traucējumi);

melna mēle, kas izskatās mataina;

krāsoti zobi (bērniem), krāsojums parasti izzūd pēc zobu tīrīšanas ar zobu birstīti.

Blakusparādības, kas var izpausties asins vai urīna analīžu rezultātos:

izteikta leikocītu skaita samazināšanās;

mazs eritrocītu skaits (hemolītiskā anēmija);

kristāli urīnā.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv" www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Amoksiklav

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc EXP. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Amoksiklav satur

- Aktīvās vielas ir amoksicilīns un klavulānskābe.

Viena tablete satur 500 mg amoksicilīna (amoksicilīna trihidrāta formā) un 125 mg klavulānskābes (kālija klavulanāta formā). Katra tablete satur arī 25 mg kālija.

- Citas sastāvdaļas ir tropisko augļu aromātviela, saldo apelsīnu aromātviela, aspartāms E951, koloidāls bezūdens silīcija dioksīds, dzelzs oksīds (dzeltenais) E 172, talks, hidrogenēta rīcineļļa, mikrokristāliskā celuloze.

Amoksiklav ārējais izskats un iepakojums

Disperģējamā/mutē disperģējamā tablete.

Dzeltenīgi brūnas, raibas, oktagonālas tabletes ar tropisko augļu aromātu.

Al/Al blisteri, kastītēs pa 10 (5x2) un 14 (7x2) tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Sandoz d.d.

Verovškova 57

1000 Ljubljana

Slovēnija

Ražotājs

Lek Pharmaceuticals d.d

Verovškova 57

1526 Ljubljana

Slovēnija

Lek Pharmaceuticals d.d

Penicillin production plant

Perzonali 47

SI-2391, Prevalje

Slovēnija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 01/2017

SASKAŅOTS ZVA 12-07-2018

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Amoksiklav 500 mg/125 mg disperģējamās/mutē disperģējamās tabletes

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viena tablete satur 500 mg amoksicilīna (Amoxicillinum) (amoksicilīna trihidrāta formā) un 125 mg klavulānskābes (Acidum clavulanicum) (kālija klavulanāta formā).

Viena tablete satur 6,5 mg aspartāma (E951).

Viena tablete satur 26 mg hidrogenētu rīcineļļu.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Disperģējamā/mutē disperģējamā tablete.

Dzeltenīgi brūnas, raibas, oktagonālas tabletes ar tropisko augļu aromātu.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Amoksiklav lietošana indicēta šādu infekcijas slimību ārstēšanai pieaugušajiem un bērniem (skatīt 4.2., 4.4. un 5.1. apakšpunktu):

akūts bakteriāls sinusīts (ja diagnoze noteikta adekvāti);

akūts vidusauss iekaisums;

akūts hroniska bronhīta paasinājums (ja diagnoze noteikta adekvāti);

sadzīves pneimonija;

cistīts;

pielonefrīts;

ādas un mīksto audu infekcija, īpaši celulīts, dzīvnieku kodumi, smags zoba abscess ar progresējošu celulītu;

kaulu un locītavu infekcijas slimības, īpaši osteomielīts.

Noteikti jāņem vērā oficiālās vadlīnijas par racionālu antibakteriālo līdzekļu lietošanu.

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Devas visā zāļu aprakstā norādītas kā amoksicilīna/klavulānskābes daudzums.

Izvēloties Amoksiklav devu noteiktas infekcijas slimības ārstēšanai, noteikti jāievēro šādi faktori:

paredzamie patogēni un to iespējamā jutība pret antibakteriālajiem līdzekļiem (skatīt 4.4. apakšpunktu);

infekcijas smaguma pakāpe un lokalizācija;

pacienta vecums, ķermeņa masa un nieru darbība, kā norādīts tālāk.

Pēc vajadzības jāapsver citu amoksicilīna/klavulānskābes kombinēto līdzekļu (piemēram, ar lielāku amoksicilīna devu un/vai atšķirīgu amoksicilīna un klavulānskābes daudzuma attiecību) lietošana (skatīt 4.4. un 5.1. apakšpunktu).

Pieaugušajiem un bērniem ≥ 40 kg Amoksiklav, lietojot to, kā norādīts tālāk, nodrošina kopējo dienas devu 1500 mg amoksicilīna/375 mg klavulānskābes.

Bērniem ar ķermeņa masu < 40 kg šis Amoksiklav līdzeklis, lietojot to, kā norādīts tālāk, nodrošina maksimālo dienas devu 2400 mg amoksicilīna/600 mg klavulānskābes. Ja nepieciešama lielāka amoksicilīna dienas deva, ieteicams izvēlēties citu Amoksiklav līdzekli, lai izvairītos no nevajadzīgi lielas klavulānskābes dienas devas lietošanas (skatīt 4.4. un 5.1. apakšpunktu).

Terapijas ilgums ir atkarīgs no pacienta atbildes reakcijas. Dažu infekcijas slimību (piemēram, osteomielīta) gadījumā nepieciešama ilgāka ārstēšana. Ārstēšanas ilgums, to atkārtoti nepārskatot, nedrīkst pārsniegt 14 dienas (informāciju par ilgstošu lietošanu skatīt 4.4. apakšpunktā).

Pieaugušie un bērni ar ķermeņa masu ≥ 40 kg

Pa vienai tabletei (500 mg/125 mg viena deva) trīs reizes dienā.

Bērni ar ķermeņa masu < 40 kg

20 mg/5 mg/kg/dienā līdz 60 mg/15 mg/kg/dienā, dalot trīs reizes devās.

Bērnus ar ķermeņa masu mazāku par 25 kg ieteicams ārstēt ar amoksicilīna/klavulānskābes suspensiju vai līdzekli, kas fasēts bērniem domātās paciņās.

Nav klīnisko datu par šī Amoksiklav līdzekļa (aktīvo vielu daudzuma attiecība 4:1) devu, kas pārsniedz 40 mg/10 mg/kg dienā, lietošanu bērniem līdz 2 gadu vecumam.

Gados vecāki pacienti

Devas pielāgošana netiek uzskatīta par nepieciešamu.

Nieru darbības traucējumi

Devas pielāgošana ir atkarīga no maksimālā ieteicamā amoksicilīna līmeņa.

Pacientiem, kuriem kreatinīna klīrenss (CrCl) pārsniedz 30 ml/min, devas pielāgošana nav nepieciešama.

Pieaugušie un bērni ar ķermeņa masu ≥ 40 kg

CrCl: 10‑30 ml/min

500 mg/125 mg divas reizes dienā

CrCl < 10 ml/min

500 mg/125 mg vienu reizi dienā

Pacienti, kuriem tiek veikta hemodialīze

Pa 500 mg/125 mg ik pēc 24 stundām un 500 mg/125 mg dialīzes laikā, šāda deva atkārtoti jālieto dialīzes beigās (jo amoksicilīna un klavulānskābes koncentrācija serumā ir samazinājusies).

Bērni ar ķermeņa masu < 40 kg

CrCl: 10‑30 ml/min

15 mg/3,75 mg/kg divas reizes dienā (maksimālā deva pa 500 mg/125 mg divas reizes dienā).

CrCl < 10 ml/min

15 mg/3,75 mg/kg vienā dienas devā (maksimālā deva 500 mg/125 mg).

Pacienti, kuriem tiek veikta hemodialīze

15 mg/3,75 mg/kg dienā ar vienu reizes devu.

Pirms hemodialīzes 15 mg/3,75 mg/kg. Lai atjaunotu zāļu līmeni asinīs, pēc hemodialīzes pabeigšanas jālieto deva 15 mg/3,75 mg/kg.

Aknu darbības traucējumi

Deva jānosaka, ievērojot piesardzību, un ar regulāru starplaiku jākontrolē aknu darbība (skatīt 4.3. un 4.4. apakšpunktu).

Lietošanas veids

Amoksiklav tabletes paredzētas iekšķīgai lietošanai.

Lietot ēdienreizes sākumā, lai mazinātu iespējamu nepanesību kuņģa un zarnu traktā.

Terapiju var sākt parenterāli atbilstoši intravenozi lietojamās zāļu formas aprakstam un turpināt ar iekšķīgi lietojamu zāļu formu.

Disperģējamās tabletes pirms lietošanas jāizšķīdina nelielā daudzumā ūdens vai pirms norīšanas jāpatur mutē, kamēr izšķīst.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām, jebkuru penicilīna grupas līdzekli vai jebkuru no palīgvielām.

Smaga tūlītēja tipa paaugstinātas jutības reakcija (piemēram, anafilakse) pret citu bēta laktāma grupas līdzekli (piemēram, cefalosporīnu, karbapenēmu vai monobaktāmu) anamnēzē.

Amoksicilīna/klavulānskābes izraisīta dzelte/aknu darbības traucējumi anamnēzē (skatīt 4.8. apakšpunktu).

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms amoksicilīna/klavulānskābes terapijas sākšanas pacients rūpīgi jāiztaujā par paaugstinātas jutības reakcijām pret pencilīniem, cefalosporīniem vai citiem bēta laktāma grupas līdzekļiem (skatīt 4.3. un 4.8. apakšpunktu).

Pacientiem, kuri saņem penicilīna terapiju, ziņots par nopietnām un dažkārt letālām paaugstinātas jutības reakcijām (tai skaitā anafilaktoīdām un smagām ādas nevēlamām blakusparādībām). Lielāka šo reakciju rašanās iespēja ir pacientiem ar paaugstinātu jutību pret penicilīna grupas līdzekli anamnēzē, kā arī atopiskiem slimniekiem. Ja rodas alerģiska reakcija, amoksicilīna/klavulānskābes terapija ir jāpārtrauc un jāsāk piemērota alternatīva terapija.

Ja pierādīts, ka infekciju izraisa pret amoksicilīnu jutīgs mikroorganisms(i), jāapsver amoksicilīna/klavulānskābes aizstāšana ar amoksicilīnu atbilstoši oficiālajām vadlīnijām.

Šī Amoksiklav līdzekļa lietošana nav piemērota, ja ir liels risks, ka paredzamajiem patogēniem ir samazināta jutība pret beta laktāma grupas līdzekļiem, kuru nepastarpina pret klavuklānskābi jutīgas beta laktamāzes. Šo līdzekli nedrīkst lietot pret penicilīnu rezistentas S. pneumoniae infekcijas terapijā.

Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem, kā arī personām, kuras lieto lielas devas, var rasties krampji (skatīt 4.8. apakšpunktu).

No amoksicilīna/klavulānskābes lietošanas jāizvairās, ja ir aizdomas par infekciozo mononukleozi, jo ar šo slimību pēc amoksicilīna lietošanas tikusi saistīta masalām līdzīgu izsitumu rašanās.

Allopurinola lietošana vienlaikus ar amoksicilīna terapiju var palielināt alerģisku ādas reakciju iespēju.

Ilgstoša lietošana dažkārt var izraisīt nejutīgu mikroorganismu pārmērīgu savairošanos.

Terapijas sākumā radusies febrila ģeneralizēta eritēma, kas saistīta ar pustulu veidošanos, var būt akūtas ģeneralizētas eksantematozas pustulozes (AĢEP) simptoms (skatīt 4.8. apakšpunktu). Šādas reakcijas gadījumā Amoksiklav lietošana jāpārtrauc, un turpmāka amoksicilīna lietošana pacientam ir kontrindicēta.

Amoksicilīns/klavulānskābe piesardzīgi jālieto pacientiem ar aknu darbības traucējumu izpausmēm (skatīt 4.2., 4.3. un 4.8. apakšpunktu).

Par aknu komplikāciju rašanos ziņots galvenokārt vīriešiem un gados vecākiem pacientiem, un tās var būt saistītas ar ilgstošu lietošanu. Par šādām komplikācijām ļoti reti ziņots bērniem. Visās pacientu grupās komplikāciju izpausmes un simptomi parasti rodas terapijas laikā vai īsi pēc tās pabeigšanas, taču dažos gadījumos tie rodas tikai vairākas nedēļas pēc terapijas pabeigšanas. Parasti tās ir atgriezeniskas. Aknu komplikācijas var būt smagas, un ārkārtīgi retos gadījumos ziņots par nāves gadījumiem. Gandrīz visi šādi gadījumi bijuši pacientiem ar nopietnām pamatslimībām vai pacientiem, kuri vienlaikus lietojuši zāles ar nevēlamas iedarbības iespēju uz aknām (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Gandrīz visu antibakteriālo līdzekļu, tai skaitā amoksicilīna, lietošanas gadījumā saņemti ziņojumi par ar antibiotiku lietošanu saistīto kolītu, un tā smaguma pakāpe var būt no vieglas līdz dzīvībai bīstamai (skatīt 4.8. apakšpunktu). Tādēļ ir svarīgi šādas diagnozes iespēju apsvērt pacientiem, kuriem caureja radusies jebkādu antibiotisko līdzekļu lietošanas laikā vai pēc tās. Ja radies ar antibiotiku lietošanu saistītais kolīts, Amoksiklav lietošana nekavējoties jāpārtrauc, jākonsultējas ar ārstu un jāuzsāk piemērota terapija. Šādā gadījumā peristaltiku mazinošu līdzekļu lietošana ir kontrindicēta.

Ilgstošas lietošanas laikā ieteicams periodiski novērtēt orgānu sistēmu darbību, tai skaitā nieru, aknu un asinsrades sistēmas darbību.

Retos gadījumos pacientiem, kas lieto amoksicilīnu/klavulānskābi, ziņots par protrombīna laika pagarināšanos. Ja vienlaikus tiek lietoti antikoagulanti, jāveic piemērota kontrole. Lai saglabātu vēlamo asinsreci nomācošās darbības līmeni, var būt nepieciešama perorālo antikoagulantu devas pielāgošana (skatīt 4.5. un 4.8. apakšpunktu).

Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem deva jāpielāgo atkarībā no traucējumu pakāpes (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Pacientiem, kuriem samazināts izvadītā urīna daudzums, ļoti reti, galvenokārt parenterālas terapijas gadījumā, novērota kristalūrija. Lielu amoksicilīna devu lietošanas laikā ieteicams saglabāt adekvātu šķidruma patēriņu un urīna izvadi, lai mazinātu amoksicilīna kristalūrijas iespēju. Pacientiem, kuriem ievietots urīna katetrs, jānodrošina regulāra tā caurlaidības pārbaude (skatīt 4.9. apakšpunktu).

Amoksicilīna lietošanas laikā, nosakot glikozi urīnā, jāizmanto enzimātiskas glikozes oksidāzes metodes, jo, lietojot ne-enzimātiskas metodes, var rasties viltus pozitīvs rezultāts.

Amoksiklav esošā klavulānskābe var izraisīt nespecifisku IgG un albumīna piesaistīšanos pie eritrocītu membrānām, tā ierosinot viltus pozitīvu rezultātu Kūmbsa testā.

Ziņots, ka amoksicilīna/klavulānskābes terapiju saņēmušiem pacientiem, izmantojot Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA testu, šai izmeklējumā bijis pozitīvs rezultāts, lai arī vēlāk konstatēts, ka Aspergillus infekcijas nav. Ziņots par ne-Aspergillus polisaharīdu un polifuranožu krusteniskām reakcijām ar Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA testu. Tādēļ pozitīvs izmeklējuma rezultāts pacientiem, kuri lieto amoksicilīnu/klavulānskābi, jāinterpretē piesardzīgi un jāapstiprina, izmantojot citu diagnozes noteikšanas metodi.

Viena Amoksiklav 500 mg/125 mg disperģējamā tablete satur 6,5 mg aspartāma (E951), kas ir fenilalanīna avots. Tādēļ šīs zāles piesardzīgi jālieto pacientiem ar fenilketonūriju.

Tās satur arī hidrogenizētu rīcineļļu (26 mg), kas var izraisīt kuņģa darbības traucējumus un caureju.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Perorālie antikoagulanti

Praksē perorālie antikoagulanti un penicilīna grupas antibiotikas ir plaši lietotas, un nav saņemti ziņojumi par mijiedarbību. Taču literatūrā atrodami gadījumu apraksti par palielinātu starptautisko normalizēto attiecību pacientiem, kuri acenokumarolu vai varfarīnu lietojuši vienlaikus ar amoksicilīna terapijas kursu. Ja nepieciešama šo līdzekļu lietošana vienlaikus, sākot vai pārtraucot amoksicilīna lietošanu, rūpīgi jākontrolē protrombīna laiks vai starptautiskā normalizētā attiecība. Bez tam var būt nepieciešama perorālo antikoagulantu devas pielāgošana (skatīt 4.4. un 4.8. apakšpunktu).

Metotreksāts

Penicilīna grupas līdzekļi var mazināt metotreksāta izvadīšanu, palielinot toksicitātes pastiprināšanās iespēju.

Probenecīds

Lietošana vienlaikus ar probenecīdu nav ieteicama. Probenecīds mazina amoksicilīna sekrēciju nieru kanāliņos. Lietošana vienlaikus ar probenecīdu var paaugstināt un ilgāk saglabāt amoksicilīna, bet ne klavulānskābes līmeni asinīs.

Mikofenolāta mofetils

Ir saņemti ziņojumi, ka mikofenolāta mofetila lietotājiem pēc iekšķīgas amoksicilīna un klavulānskābes kombinācijas lietošanas sākšanas aktīvā metabolīta mikofenolskābes (MFS) koncentrācija pirms nākamās devas lietošanas samazinājusies par aptuveni 50%. Šāda MFS līmeņa izmaiņa pirms nākamās devas lietošanas, iespējams, neatspoguļo kopējās MFS iedarbības izmaiņas pareizi. Tādēļ tad, ja nav klīnisku pierādījumu par transplantāta disfunkciju, mikofenolāta mofetila devas maiņa parasti nav nepieciešama. Taču kombinācijas lietošanas laikā un neilgi pēc antibiotiku terapijas pārtraukšanas pacientam nepieciešama rūpīga klīniskā novērošana.

Allopurinols

Vienlaicīgi lietojot allopurinolu amoksicilīna terapijas laikā, var paaugstināties alerģisku ādas reakciju risks.

Sulfasalazīns

Aminopenicilīns var samazināt sulfasalazīna koncentrāciju plazmā.

Digoksīns

Ir iespējama digoksīna absorbcijas paaugstināšanās, vienlaicīgi nozīmējot Amoksiklav.

Disufirams

Amoksiklav nevajadzētu lietot vienlaikus ar disulfiramu.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Pētījumi ar dzīvniekiem tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi uz grūtniecību, embrionālo/augļa attīstību, dzemdībām vai pēcdzemdību attīstību neuzrāda (skatīt 5.3. apakšpunktu). Ierobežota informācija par amoksicilīna/klavulānskābes lietošanu grūtniecības laikā neliecina par palielinātu iedzimtu defektu risku cilvēkiem. Vienā pētījumā, kurā piedalījās sievietes ar priekšlaicīgu, nenobrieduša augļa apvalku plīsumu, tika ziņots, ka profilaktiska terapija ar amoksicilīnu/klavulānskābi var būt saistīta ar palielinātu nekrotizējošā enterokolīta risku jaundzimušajiem. No līdzekļa lietošanas grūtniecības laikā jāizvairās, ja vien ārsts to neuzskata par absolūti nepieciešamu.

Barošana ar krūti

Abas aktīvās vielas tiek izvadītas ar mātes pienu (nav informācijas par klavulānskābes ietekmi uz zīdaini). Tāpēc ar krūti barotam zīdainim iespējama caureja un gļotādu sēnīšinfekcija, un iespējams, ka barošana ar krūti ir jāpārtrauc. Jāņem vērā, ka iespējama sensibilizācija.

Amoksicilīnu/klavulānskābi bērna barošanas ar krūti laikā drīkst lietot tikai tad, ja atbildīgais ārsts ir novērtējis ieguvumu/risku.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi, lai novērtētu ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekli un apkalpot mehānismus. Taču var rasties nevēlamas blakusparādības (piemēram, alerģiskas reakcijas, reibonis, krampji), kas var ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekli un apkalpot mehānismus (skatīt 4.8 apakšpunktu).

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Visbiežāk ziņotās nevēlamās blakusparādības ir caureja, slikta dūša un vemšana.

Klīniskajos pētījumos novērotās un pēcreģistrācijas uzraudzības laikā ziņotās blakusparādības, kas sagrupētas atbilstoši MedDRA orgānu sistēmu klasifikācijai, norādītas tālāk.

Nevēlamās blakusparādības pēc to rašanās biežuma iedala šādās grupās:

Ļoti bieži (≥1/10)

Bieži (≥1/100 līdz <1/10)

Retāk (≥1/1 000 līdz <1/100)

Reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000)

Ļoti reti (<1/10 000)

Nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

Infekcijas un infestācijas

Ādas un gļotādu kandidoze

Bieži

Nejutīgu mikroorganismu pārmērīga savairošanās

Nav zināmi

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Atgriezeniska leikopēnija (arī neitropēnija)

Reti

Trombocitopēnija

Reti

Atgriezeniska agranulocitoze

Nav zināmi

Hemolītiskā anēmija

Nav zināmi

Asinsteces laika un protrombīna laika pagarināšanās1

Nav zināmi

Imūnās sistēmas traucējumi 10

Angioedēma

Nav zināmi

Anafilakse

Nav zināmi

Seruma slimībai līdzīgais sindroms

Nav zināmi

Hipersensitivitātes vaskulīts

Nav zināmi

Nervu sistēmas traucējumi

Reibonis

Retāk

Galvassāpes

Retāk

Atgriezeniska hiperaktivitāte

Nav zināmi

Krampji2

Nav zināmi

Aseptisks meningīts

Nav zināmi

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Caureja

Ļoti bieži

Slikta dūša3

Bieži

Vemšana

Bieži

Gremošanas traucējumi

Retāk

Ar antibiotiku lietošanu saistītais kolīts4

Nav zināmi

Melna mēle, kas izskatās mataina

Nav zināmi

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

ASAT un/vai ALAT līmeņa paaugstināšanās5

Retāk

Hepatīts6

Nav zināmi

Holestatiska dzelte6

Nav zināmi

Ādas un zemādas audu bojājumi 7

Izsitumi uz ādas

Retāk

Nieze

Retāk

Nātrene

Retāk

Erythema multiforme

Reti

Stīvensa-Džonsona sindroms

Nav zināmi

Toksiskā epidermālā nekrolīze

Nav zināmi

Bulozs eksfoliatīvais dermatīts

Nav zināmi

Akūta ģeneralizēta eksantematoza pustuloze (AĢEP) 9

Nav zināmi

Zāļu izraisīta reakcija ar eozinofīliju un sistēmiskiem simptomiem (DRESS)

Nav zināmi

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

Intersticiāls nefrīts

Nav zināmi

Kristalūrija8

Nav zināmi

1 Skatīt 4.4. apakšpunktu

2 Skatīt 4.4. apakšpunktu

3 Slikta dūša bieži ir saistīta ar lielākām iekšķīgi lietotām devām. Ja rodas reakcijas kuņģa un zarnu traktā, tās var mazināt, Amoksiklav lietojot ēdienreizes sākumā.

4 Tai skaitā pseidomembranozais kolīts un hemorāģiskais kolīts (skatīt 4.4 apakšpunktu).

5 Pacientiem, kas ārstēti ar beta laktāma grupas antibiotiskajiem līdzekļiem, novērota mērena ASAT un/vai ALAT līmeņa paaugstināšanās, taču šī atklājuma nozīme nav zināma.

6 Šādas blakusparādības novērotas citu penicilīnu un cefalosporīnu lietošanas gadījumā (skatīt 4.4 apakšpunktu).

7 Ja rodas jebkāda veida paaugstinātas jutības dermatīta reakcija, terapija jāpārtrauc (skatīt 4.4 apakšpunktu ).

8 Skatīt 4.9. apakšpunktu .

9 Skatīt 4.4. apakšpunktu.

10 Skatīt 4.3. un 4.4. apakšpunktu .

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām
Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv/?id=613&sa=613&top=3" www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Pārdozēšanas simptomi un izpausmes

Var būt vērojami kuņģa un zarnu trakta simptomi un šķidruma un elektrolītu līdzsvara traucējumi. Novērota amoksicilīna kristalūrija, kas dažos gadījumos izraisījusi nieru mazspēju (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem, kā arī slimniekiem, kas lieto lielas devas, var rasties krampji.

Saņemti ziņojumi, ka amoksicilīns var izgulsnēties urīnpūšļa katetros, galvenokārt pēc lielu devu ievadīšanas intravenozi. Tādēļ regulāri jāpārbauda katetru caurlaidība (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Intoksikācijas ārstēšana

Kuņģa un zarnu trakta simptomus var ārstēt simptomātiski, īpašu uzmanību pievēršot ūdens un elektrolītu līdzsvaram.

Amoksicilīnu/klavulānskābi no asinsrites var izvadīt ar hemodialīzes palīdzību.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1 Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: bēta laktāma grupas antibakteriālie līdzekļi. Penicilīna grupas antibiotisko līdzekļu kombinācijas ar bēta laktamāzes inhibitoriem.

ATĶ kods: J01CR02

Darbības mehānisms

Amoksicilīns ir pussintētisks penicilīns (bēta laktāma grupas antibiotisks līdzeklis), kas inhibē vienu vai vairākus enzīmus (tos bieži sauc par penicilīnu piesaistošajiem proteīniem, PPP) baktēriju peptidoglikāna biosintēzes reakciju ķēdē; peptidoglikāns ir neatņemama baktēriju šūnas sienas sastāvdaļa. Peptidoglikāna sintēzes nomākšana samazina šūnas sienas izturību, un tam parasti seko šūnas lizēšanās un bojāeja.

Amoksicilīns ir jutīgs pret rezistento baktēriju izdalītajām bēta-laktamāzēm, tādēļ amoksicilīna aktivitātes spektrā nav šos enzīmus veidojošie mikroorganismi.

Klavulānskābe ir bēta laktāms, kas pēc uzbūves līdzinās penicilīniem. Tā inaktivē dažu veidu beta laktamāzes enzīmus, novēršot amoksicilīna inaktivēšanu. Klavulānskābei vienai pašai nav klīniski noderīgas antibakteriālas iedarbības.

FK/FD saistība

Par galveno amoksicilīna efektivitāti noteicošo faktoru uzskata laiku, kādu koncentrācija pārsniedz minimālo inhibējošo koncentrāciju (T>MIC).

Rezistences mehānismi

Divi galvenie mehānismi, kas nodrošina rezistenci pret amoksicilīnu/klavulānskābi, ir šādi:

inaktivēšana ar tām baktēriju bēta laktamāzēm, kuras neinhibē klavulānskābe, tai skaitā B, C un D klases bēta laktamāzēm;

PPP pārmaiņas, kuru rezultātā mazinās antibakteriālā līdzekļa afinitāte pret tā iedarbības mērķi.

Baktēriju necaurlaidība vai izplūdes sūkņu mehānismi var izraisīt vai veicināt baktēriju, sevišķi gramnegatīvo baktēriju, rezistenci.

Robežkoncentrācijas

MIC robežkoncentrācijas amoksicilīnam/klavulānskābei noteikusi Eiropas Pretmikrobu līdzekļu jutības noteikšanas komiteja (the European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing – EUCAST)

Mikroorganisms

Jutības robežkoncentrācijas (μg/ml)

Jutīgie mikroorganismi

Vidēja jutība

Rezistence

Haemophilus influenzae1

≤ 1

-

> 1

Moraxella catarrhalis1

≤ 1

-

> 1

Staphylococcus aureus 2

≤ 2

-

> 2

Koagulāzes negatīvie stafilokoki 2

≤ 0,25

> 0,25

Enterococcus1

≤ 4

8

> 8

Streptococcus A, B, C, G5

≤ 0,25

-

> 0,25

Streptococcus pneumoniae3

≤ 0,5

1-2

> 2

Enterobaktērijas 1,4

-

-

> 8

Gramnegatīvie anaerobie mikroorganismi1

≤ 4

8

> 8

Grampozitīvie anaerobie mikroorganismi1

≤ 4

8

> 8

Ar sugām nesaistītās robežkoncentrācijas1

≤ 2

4-8

> 8

1 Norādītās vērtības atbilst amoksicilīna koncentrācijai. Jutības pārbaudēs klavulānskābes koncentrācija ir nemainīga – 2 mg/l.

2 Norādītās vērtības atbilst oksacilīna koncentrācijai.

3 Robežkoncentrāciju vērtības tabulā ir balstītas uz ampicilīna robežkoncentrācijām.

4 Rezistences robežkoncentrācija R>8 mg/l nodrošina, ka visi izolētie mikroorganismi, kuriem ir rezistences mehānismi, tiek uzskatīti par rezistentiem.

5 Robežkoncentrāciju vērtības tabulā ir balstītas uz benzilpenicilīna robežkoncentrācijām.

Rezistences izplatība noteiktiem mikroorganismiem dažādās ģeogrāfiskās vietās un dažādā laikā var atšķirties, tādēļ vēlama vietējā informācija par rezistenci, sevišķi smagu infekcijas slimību gadījumā. Pēc vajadzības jākonsultējas ar ekspertiem, ja rezistences vietējā izplatība ir tik liela, ka līdzekļa lietderība vismaz dažu veidu infekcijas slimību gadījumā ir apšaubāma.

Parasti jutīgi mikroorganismi

Aerobie grampozitīvie mikroorganismi

Enterococcus faecalis

Gardnerella vaginalis

Staphylococcus aureus (meticilīnjutīgs)a

Koagulāzes negatīvie stafilokoki (meticilīnjutīgi)

Streptococcus agalactiae

Streptococcus pneumoniae¹

Streptococcus pyogenes un citi beta hemolītiskie streptokoki

Streptococcus viridans grupa

Aerobie gramnegatīvie mikroorganismi

Capnocytophaga sugas

Eikenella corrodens

Haemophilus influenzae2

Moraxella catarrhalis

Pasteurella multocida

Anaerobie mikroorganismi

Bacteroides fragilis

Fusobacterium nucleatum

Prevotella sugas

Mikroorganismi, kuru gadījumā problēmas var radīt iegūta rezistence

Aerobie grampozitīvie mikroorganismi

Enterococcus faecium b

Aerobie gramnegatīvie mikroorganismi

Escherichia coli

Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae

Proteus mirabilis

Proteus vulgaris

Dabiski rezistentie mikroorganismi

Aerobie gramnegatīvie mikroorganismi

Acinetobacter suga

Citrobacter freundii

Enterobacter suga

Legionella pneumophila

Morganella morganii

Providencia sugas

Pseudomonas suga

Serratia suga

Stenotrophomonas maltophilia

Citi mikroorganismi

Chlamydophila pneumoniae

Chlamydophila psittaci

Coxiella burnetti

Mycoplasma pneumoniae

a Ja nav iegūtu rezistences mehānismu, šie organismi dabiski ir vidēji jutīgi.

b Visi meticilīnrezistentie stafilokoki ir rezistenti pret amoksicilīnu/klavulānskābi.

1 Pret penicilīnu rezistenta Streptococcus pneumoniae infekciju nedrīkst ārstēt ar šo amoksicilīna/klavulānskābes līdzekli (skatīt 4.4 apakšpunktu).

2 Ziņots, ka dažās ES valstīs šādu mikroorganismu celmu ar samazinātu jutību sastopamība pārsniedz 10%.

5.2 Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Amoksicilīns un klavulānskābe ūdens šķīdumā fizioloģiska pH apstākļos disociē pilnīgi. Abas aktīvās vielas pēc iekšķīgas lietošanas ātri un labi uzsūcas. Amoksicilīna/klavulānskābes uzsūkšanās uzlabojas, ja līdzekli lieto ēdienreizes sākumā. Pēc iekšķīgas lietošanas amoksicilīna un klavulānskābes biopieejamība ir aptuveni 70%. Abu savienojumu koncentrācijas līknes plazmā ir līdzīgas, un abos gadījumos laiks līdz maksimālajai koncentrācijai plazmā (Tmax) ir aptuveni viena stunda.

Tālāk norādīti rezultāti, kas iegūti farmakokinētiskā pētījumā, kurā veselu brīvprātīgo grupa amoksicilīnu/klavulānskābi lietoja tukšā dūšā (pa 500 mg/125 mg tabletei trīs reizes dienā).

Farmakokinētikas raksturlielumu vidējā vērtība (± SN)

Lietotā(s) aktīvā(s)

viela(s)

Deva

Cmax

Tmax *

AUC (0-24h)

T 1/2

(mg)

(μg/ml)

(h)

((μg.h/ml)

(h)

Amoksicilīns

AMX/CA

500/125 mg

500

7,19

±2,26

1,5 (1,0-2,5)

53,5

±8,87

1,15

±0,20

Klavulānskābe

AMX/CA

500 mg/125 mg

125

2,40

± 0,83

1,5 (1,0-2,0)

15,72

±3,86

0,98 ±0,12

AMX – amoksicilīns, CA – klavulānskābe

* Vidējā vērtība (intervāls)

Amoksicilīna un klavulānskābes koncentrācija serumā, kas tiek sasniegta pēc amoksicilīna/klavulānskābes lietošanas, ir līdzīga koncentrācijai, kāda tiek sasniegta pēc amoksicilīna vai klavulānskābes atsevišķu līdzvērtīgu devu iekšķīgas lietošanas.

Izkliede

Aptuveni 25% visas plazmā esošās klavulānskābes un 18% visa plazmā esošā amoksicilīna ir piesaistījušies pie proteīniem. Šķietamais izkliedes tilpums ir aptuveni 0,3‑0,4 l/kg amoksicilīnam un aptuveni 0,2 l/kg klavulānskābei.

Pēc intravenozas ievadīšanas gan amoksicilīns, gan klavulānskābe konstatēta žultspūslī, vēdera audos, ādā, taukos, muskuļaudos, sinoviālajā un peritoneālajā šķidrumā, žultī un strutās. Amoksicilīns cerebrospinālajā šķidrumā neizkliedējas adekvāti.

Pētījumos ar dzīvniekiem nav gūti pierādījumi par aktīvo vielu atvasinājumu nozīmīgu aizturi audos. Amoksicilīnu, tāpat kā vairumu penicilīnu, var noteikt mātes pienā. Arī klavulānskābi nelielā daudzumā var noteikt mātes pienā (skatīt 4.6 apakšpunktu).

Pierādīts, ka gan amoksicilīns, gan klavulānskābe šķērso placentas barjeru (skatīt 4.6. apakšpunktu).

Biotransformācija

Amoksicilīns daļēji tiek izvadīts ar urīnu neaktīvas penicilīnskābes formā un daudzumā, kas atbilst līdz 10 ‑ 25% sākotnējās devas. Klavulānskābe cilvēka organismā tiek plaši metabolizēta un izvadīta ar urīnu un fēcēm, kā arī oglekļa dioksīda formā ar izelpoto gaisu.

Eliminācija

Amoksicilīna galvenais izvadīšanas ceļš ir caur nierēm, savukārt klavulānskābe tiek izvadīta gan ar renāla, gan nerenāla mehānisma palīdzību.

Amoksicilīna/klavulānskābes vidējais eliminācijas pusperiods veseliem cilvēkiem ir aptuveni viena stunda, bet vidējais kopējais klīrenss – aptuveni 25 l/h. Aptuveni 60 ‑ 70% amoksicilīna un aptuveni 40‑65% klavulānskābes nemainītā formā tiek izvadīti ar urīnu pirmo 6 h laikā pēc vienas amoksicilīna/klavulānskābes 250 mg/125 mg vai 500 mg/125 mg tabletes lietošanas. Dažādos pētījumos atklāts, ka 24 stundu laikā amoksicilīna izvadīšana ar urīnu ir 50 ‑ 85%, bet klavulānskābes izvadīšana ar urīnu – 27 ‑ 60%. Klavulānskābes gadījumā lielākais zāļu daudzums tiek izvadīts pirmo 2 stundu laikā pēc ievadīšanas.

Lietošana vienlaikus ar probenecīdu aizkavē amoksicilīna izvadīšanu, bet neaizkavē klavulānskābes izvadīšanu caur nierēm (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Vecums

Bērniem no aptuveni 3 mēnešu līdz 2 gadu vecumam amoksicilīna eliminācijas pusperiods ir līdzīgs tā eliminācijas pusperiodam vecākiem bērniem un pieaugušajiem. Ļoti maziem bērniem (tai skaitā priekšlaicīgi dzimušiem zīdaiņiem) pirmajā dzīves nedēļā zāļu ievadīšanas starplaiks nedrīkst pārsniegt lietošanu divas reizes dienā, jo nav nobriedis renālās eliminācijas ceļš. Tā kā gados vecākiem pacientiem ir lielāka vājākas nieru darbības iespēja, viņiem, izvēloties devu, jāievēro piesardzība un var būt noderīga nieru darbības kontrole.

Dzimums

Pēc iekšķīgas amoksicilīna/klavulānskābes lietošanas veseliem vīriešiem un sievietēm dzimumam nebija nozīmīgas ietekmes uz amoksicilīna un klavulānskābes farmakokinētiku.

Nieru darbības traucējumi

Kopējais amoksicilīna/klavulānskābes klīrenss serumā samazinās proporcionāli nieru darbības traucējumu pakāpei. Zāļu klīrensa mazināšanās amoksicilīnam ir izteiktāka nekā klavulānskābei, jo caur nierēm tiek izvadīta lielāka daļa amoksicilīna. Tādēļ nieru darbības traucējumu gadījumā lietotām devām jānovērš nevēlama amoksicilīna uzkrāšanās, saglabājot adekvātu klavulānskābes līmeni (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar aknu darbības traucējumiem deva jāizvēlas piesardzīgi un ar regulāru starplaiku jākontrolē aknu darbība.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, genotoksicitāti un toksisku ietekmi uz reproduktivitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam.

Atkārtotu devu toksicitātes pētījumos ar suņiem atklāts, ka amoksicilīns/klavulānskābe izraisa kuņģa kairinājumu un vemšanu, kā arī mēles krāsas pārmaiņas.

Ar amoksicilīna/klavulānskābes līdzekli vai tā sastāvdaļām nav veikti kancerogenitātes pētījumi.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Tropisko augļu aromātviela

Saldo apelsīnu aromātviela

Aspartāms (E951)

Koloidāls bezūdens silīcija dioksīds

Dzelzs oksīds (dzeltenais) E 172

Talks

Hidrogenēta rīcineļļa

Mikrokristāliskā celuloze (Mikrokristāliskas celulozes (98%) un koloidāla bezūdens silīcija dioksīda (2%) maisījums)

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

3 gadi

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Al/Al blisteri, kastītēs pa 10 (5x2) un 14 (7x2) tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Sandoz d.d.

Verovškova 57

1000 Ljubljana

Slovēnija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

05-0170

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2005. gada 7. jūnijs

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2010. gada 1. oktobris

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

01/2018

SASKAŅOTS ZVA 12-07-2018

PAGE

PAGE 1

EQ

EQ PAGE 1

Amoksiklav variācijas