Amoksiklav

Apvalkotā tablete

Amoksiklav 2 x 1000 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, Alumīnija blisteris, N14
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.
Amoxicillinum Acidum clavulanicum

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Maks. cenu diapazons

€ ar PVN

14.16 €

Zāļu produkta identifikators

I000845-01

Zāļu reģistrācijas numurs

I000845

Ražotājs

Lek Pharmaceuticals d.d, Slovenia; Lek Pharmaceuticals d.d., Slovenia

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

25-SEP-17

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

875 mg/125 mg

Zāļu forma

Apvalkotā tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Lek Pharmaceuticals d.d., Slovenia

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Amoksiklav 2 x 1000 mg

apvalkotās tabletes

Amoxicillinum, acidum clavulanicum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4.punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Amoksiklav un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Amoksiklav lietošanas

3. Kā lietot Amoksiklav

4. Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Amoksiklav

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Amoksiklav un kādam nolūkam to lieto

Amoksiklav ir antibiotisks līdzeklis, kas darbojas, panākot infekcijas slimības izraisošo baktēriju bojāeju. Tas satur divus atšķirīgus savienojumus – amoksicilīnu un klavulānskābi. Amoksicilīns pieder pie zāļu grupas, kuras sauc par "penicilīniem", un tā darbību baktērijas dažkārt novērš (inaktivē). Otra aktīvā viela (klavulānskābe) neļauj tam notikt.

Amoksiklav pieaugušajiem un bērniem lieto šādu infekcijas slimību ārstēšanai:

 • vidusauss un deguna blakusdobumu infekcijas,

 • elpceļu infekcijas slimības,

 • urīnceļu infekcijas,

 • ādas un mīksto audu infekcijas, tai skaitā zobu infekcijas,

 • kaulu un locītavu infekcijas.

  2. Kas Jums jāzina pirms Amoksiklav lietošanas

Nelietojiet Amoksiklav šādos gadījumos:

 • ja Jums ir alerģija pret amoksicilīnu, klavulānskābi, penicilīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

 • ja Jums jebkad ir bijusi smaga alerģiska (paaugstinātas jutības) reakcija pret jebkādu citu antibiotisku līdzekli. Šāda reakcija var izpausties ar izsitumiem uz ādas vai sejas vai kakla pietūkšanu;

 • ja Jums jebkad antibiotiska līdzekļa lietošanas laikā ir bijuši aknu darbības traucējumi vai dzelte (kuras gadījumā āda kļūst dzeltena).

Nelietojiet Amoksiklav, ja kāds no iepriekš minētajiem faktiem attiecas uz Jums. Neskaidrību gadījumā pirms Amoksiklav lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Amoksiklav lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Īpaša piesardzība, lietojot Amoksiklav, nepieciešama šādos gadījumos

Pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

• ja Jums ir infekciozā mononukleoze,

• ja Jums tiek veikta aknu vai nieru darbības traucējumu ārstēšana,

• ja Jums ir neregulāra urinēšana.

Ja neesat pārliecināts, vai kāds no iepriekš minētajiem apgalvojumiem attiecas uz Jums, pirms zāļu lietošanas pārrunājiet to ar savu ārstu vai farmaceitu.

Dažos gadījumos ārsts var nozīmēt izmeklējumu, lai noskaidrotu, kāda baktērija izraisa Jūsu infekcijas slimību. Atkarībā no izmeklējuma rezultātiem Jums var būt jālieto cita stipruma amoksicilīna/klavulānskābes kombinācija vai citas zāles.

Slimības, kuru rašanās ir jāuzrauga

Amoksiklav var izraisīt dažu esošu slimību pasliktināšanos vai nopietnas blakusparādības. Pie tām pieder alerģiskas reakcijas, krampji un resnās zarnas iekaisums. Lai mazinātu medicīnisku problēmu risku, Amoksiklav lietošanas laikā Jums jāuzrauga, vai nerodas noteikti simptomi. Skatīt „Stāvokļi, kam jāpievērš uzmanība 4.punktā.

Asins un urīna analīzes

Ja Jums jāveic asins (piemēram, eritrocītu analīzes vai aknu darbības izmeklējumi) vai urīna analīzes (glikozes noteikšanai), informējiet ārstu vai medicīnas māsu, ka lietojat Amoksiklav. Šīs zāles var ietekmēt šāda veida izmeklējumu rezultātus.

Citas zāles un Amoksiklav

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Ja vienlaikus ar Amoksiklav lietojat alopurinolu (lieto podagras ārstēšanai), palielinās alerģiskas ādas reakcijas iespēja.

Ja lietojat probenecīdu (lieto podagras ārstēšanai), ārsts var izlemt, ka jāmaina Jums nepieciešamā Amoksiklav deva.

Ja vienlaikus ar Amoksiklav tiek lietotas zāles asinsreces mazināšanai (piemēram, varfarīns), var būt nepieciešami papildu asins izmeklējumi.

Amoksiklav var ietekmēt metotreksāta (zāles, ko lieto vēža vai reimatisku slimību ārstēšanai) iedarbību.

Amoksiklav var ietekmēt mikofenolāta mofetila (transplantētu orgānu atgrūšanas profilaksei izmantotu zāļu) iedarbību.

Amoksiklav kopā ar uzturu

Lai mazinātu iespējamu nepanesību kuņģa un zarnu traktā, lietojiet tabletes tieši pirms maltītes.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Amoksiklav var izraisīt blakusparādības, un šie simptomi var samazināt Jūsu spēju vadīt transportlīdzekli. Nevadiet transportlīdzekli un neapkalpojiet mehānismus, ja nejūtaties labi.

3. Kā lietot Amoksiklav

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Pieaugušie un bērni, kuru ķermeņa masa ir vismaz 40 kg

 • parastā deva – pa 1 tabletei divas reizes dienā;

 • lielākā deva – pa 1 tabletei trīs reizes dienā.

Lietošana bērniem

Bērni ar ķermeņa masu līdz 40 kg

Bērnus ar ķermeņa masu mazāku par 25 kg ieteicams ārstēt ar amoksicilīna/klavulānskābes iekšķīgi lietojamu suspensiju vai paciņās fasētu līdzekli.

Lietojot Amoksiklav tabletes bērniem, kuru ķermeņa masa nepārsniedz 40 kg, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Pacienti ar nieru un aknu darbības traucējumiem

• Nieru darbības traucējumu gadījumā, iespējams, jāmaina zāļu deva. Ārsts var noteikt Jums lietot cita stipruma līdzekli vai citas zāles.

• Aknu darbības traucējumu gadījumā Jums, iespējams, biežāk jāveic asins analīzes, lai novērtētu aknu darbību.

Kā lietot Amoksiklav

• Lietojiet tabletes maltītes sākumā vai nedaudz pirms tās.

• Dienas laikā ievērojiet vienādus devas lietošanas starplaikus – vismaz 4 stundas. Nelietojiet divas devas 1 stundas laikā.

• Nelietojiet zāles ilgāk par 2 nedēļām. Ja vēl arvien nejūtaties labi, atkārtoti apmeklējiet ārstu.

Dalījuma līnija paredzēta tikai, lai palīdzētu Jums salauzt tableti, ja Jums ir grūtības norīt to veselu.

Ja esat lietojis Amoksiklav vairāk nekā noteikts

Pazīmes, kas liecina, ka esat lietojis pārāk daudz Amoksiklav, var būt gremošanas traucējumi (slikta dūša, vemšana vai caureja) vai krampji. Cik ātri vien iespējams, konsultējieties ar savu ārstu. Paņemiet līdzi un parādiet ārstam zāļu kastīti vai pudeli.

Ja esat aizmirsis lietot Amoksiklav

Ja esat aizmirsis lietot devu, lietojiet to, tiklīdz par to atceraties. Jūs nedrīkstat lietot nākamo devu pārāk ātri, un pirms nākamās devas lietošanas nogaidiet aptuveni 4 stundas. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti.

Ja Jūs pārtraucat lietot Amoksiklav

Turpiniet Amoksiklav lietošanu līdz terapijas kursa beigām pat tad, ja jūtaties labāk. Infekcijas novēršanai Jums var būt nepieciešamas visas preparāta devas. Ja dažas baktērijas izdzīvos, tās var izraisīt infekcijas atkārtošanos.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Stāvokļi, kam jāpievērš uzmanība

Alerģiskas reakcijas:

 • izsitumi uz ādas;

 • asinsvadu iekaisums (vaskulīts), kas var izpausties ar sarkaniem vai purpurkrāsas, paceltiem plankumiem uz ādas, taču var skart arī citas ķermeņa daļas;

 • drudzis, locītavu sāpes, palielināti kakla, padušu vai cirkšņu limfmezgli;

 • pietūkums, dažkārt sejas vai mutes dobuma pietūkums (angioneirotiskā tūska), kas apgrūtina elpošanu;

 • ģībonis.

Ja Jums rodas kāds no šiem simptomiem, nekavējoties sazinieties ar ārstu. Pārtrauciet Amoksiklav lietošanu.

Resnās zarnas iekaisums

Resnās zarnas iekaisums, kas izpaužas ar ūdeņainu, parasti asinis un gļotas saturošu caureju, sāpēm vēderā un/vai drudzi.

Šo simptomu rašanās gadījumā, cik ātri vien iespējams, sazinieties ar savu ārstu.

Citas blakusparādības

Ļoti bieži (rodas vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem)

 • Caureja (pieaugušajiem).

Bieži (rodas mazāk nekā 1 no 10 cilvēkiem)

 • pienēde (kandidoze – rauga sēnītes infekcija makstī, mutes dobumā vai ādas krokās);

 • slikta dūša, īpaši lielu devu lietošanas gadījumā. Ja rodas šādas izpausmes, lietojiet Amoksiklav pirms ēdienreizes;

 • vemšana;

 • caureja (bērniem).

Retāk (rodas mazāk nekā 1 no 100 cilvēkiem)

 • izsitumi, nieze;

 • pacelti, niezoši izsitumi (nātrene);

 • gremošanas traucējumi;

 • reibonis;

 • galvassāpes.

Retākas blakusparādības, kas var izpausties asins analīžu rezultātos:

 • dažu aknās veidotu savienojumu (enzīmu) līmeņa paaugstināšanās.

Reti (rodas mazāk nekā 1 no 1 000 cilvēkiem)

 • izsitumi, kas var kļūt par pūšļiem un izskatās pēc maziem mērķiem (centrā izvietoti tumši plankumi, ko aptver bālāka āda, bet gar malu ir tumšs gredzens – erythema multiforme).

Ja Jums rodas kāds no šiem simptomiem, nekavējoties konsultējieties ar ārstu.

Retas blakusparādības, kas var izpausties asins analīžu rezultātos:

 • samazināts asinsrecē iesaistīto asins šūnu skaits;

 • samazināts leikocītu skaits.

Blakusparādības, kuru biežums nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

 • alerģiskas reakcijas (skatīt iepriekš);

 • resnās zarnas iekaisums (skatīt iepriekš);

 • galvas smadzenes aptverošā aizsargapvalka iekaisums (aseptisks meningīts);

 • nopietnas ādas reakcijas:

- plaši izsitumi ar pūšļiem un ādas lobīšanos, īpaši ap muti, degunu, acīm un dzimumorgāniem (Stīvensa-Džonsona sindroms) un smagāka forma, kas izraisa plašu ādas lobīšanos (vairāk nekā 30% ķermeņa virsmas – toksiska epidermas nekrolīze);

- plaši sarkani izsitumi uz ādas ar nelieliem strutas saturošiem pūšļiem (bullozs eksfoliatīvs dermatīts);

- sarkani, zvīņaini izsitumi ar sabiezējumiem zem ādas un pūšļiem (eksantematoza pustuloze);

- gripai līdzīgi simptomi ar izsitumiem, drudzi, palielinātiem limfmezgliem un patoloģiskiem asins analīžu rezultātiem (tai skaitā palielinātu balto asinsšūnu skaitu (eozinofīliju) un paaugstinātu aknu enzīmu līmeni) (zāļu izraisīta reakcija ar eozinofīliju un sistēmiskiem simptomiem (DRESS)).

Ja Jums rodas kāds no šiem simptomiem, nekavējoties sazinieties ar ārstu.

 • aknu iekaisums (hepatīts);

 • dzelte, kuru izraisa bilirubīna (savienojums, kas veidojas aknās) līmeņa paaugstināšanās asinīs, un tas var ādu un acu baltumus iekrāsot dzeltenus;

 • nieru kanāliņu iekaisums;

 • ilgāks laiks, līdz sarec asinis;

 • hiperaktivitāte;

 • krampji (cilvēkiem, kas lietojuši lielas Amoksiklav devas vai kuriem ir nieru darbības traucējumi);

 • melna mēle, kas izskatās mataina;

 • krāsoti zobi (bērniem), krāsojums parasti izzūd pēc zobu tīrīšanas ar zobu birstīti.

Blakusparādības, kas var izpausties asins vai urīna analīžu rezultātos:

 • izteikta leikocītu skaita samazināšanās;

 • mazs eritrocītu skaits (hemolītiskā anēmija);

 • kristāli urīnā.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Amoksiklav

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc EXP. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Amoksiklav satur:

- Aktīvās vielas ir amoksicilīns un klavulānskābe.

Viena Amoksiklav 2 x 1000 mg apvalkotā tablete satur 875 mg amoksicilīna (amoksicilīna trihidrāta veidā) un 125 mg klavulānskābes (kālija klavulanāta veidā).

- Citas sastāvdaļas ir:

Kodols: bezūdens koloidālais silīcija dioksīds, krospovidons, kroskarmelozes nātrija sāls, magnija stearāts, mikrokristāliska celuloze

Apvalks: hidroksipropilceluloze, etilceluloze, polisorbāts 80, trietilcitrāts, talks, titāna dioksīds E171

Amoksiklav ārējais izskats un iepakojums

2x 1000 mg tabletes ir baltas vai pelēkbaltas, iegarenas apvalkotās tabletes ar slīpām malām, dalījuma līniju un iespiedumu 875/125 vienā pusē un AMC otrā pusē.

Šīs zāles ir iepakotas:

Amoksiklav 2x 1000 mg apvalkotās tabletes

Kastītēs pa diviem blistera iepakojumiem, katrs blisteris satur 7 apvalkotās tabletes (14 tabletes)

Primārā marķējuma informācija

Amoksiklav 2x

1000 mg

Apvalkotās tabletes

Amoksicilīns 875 mg + klavulānskābe 125 mg

Sandoz

Sērija (LOT)/Ražošanas datums (MNF)/Derīgs līdz (EXP)

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Lek Pharmaceuticals d.d

Verovškova 57

1526 Ljubljana

Slovēnija

Ražotājs

Lek Pharmaceuticals d.d

Verovškova 57

1526 Ljubljana

Slovēnija

Lek Pharmaceuticals d.d

Perzonali 47

SI-2391, Prevalje

Slovēnija

Paralēli importēto zāļu izplatītājs un pārpakotājs Latvijā:

SIA „MAGNUM MEDICAL”, Ulbrokas ielā 23, Rīga, LV-1021, t. 67718700

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas numurs: I000845.

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas turētājs lietošanas instrukciju pēdējo reizi pārskatījis 09/2018.

Ieteikumi / izglītošana par veselību

Antibiotiskos līdzekļus lieto, lai ārstētu baktēriju izraisītas infekcijas slimības. Tie nav efektīvi pret vīrusu izraisītām infekcijas slimībām.

Dažreiz baktēriju izraisīta infekcija nereaģē pret ārstēšanas kursu ar antibiotisku līdzekli. Viens no biežākajiem šīs parādības cēloņiem ir infekciju izraisošās baktērijas, kas kļuvušas nejutīgas (rezistentas) pret lietoto antibiotisko līdzekli. Tādēļ tās spēj izdzīvot un pat vairoties, neraugoties uz antibiotiskā līdzekļa lietošanu.

Baktērijas var kļūt rezistentas pret antibiotiskiem līdzekļiem daudzu iemeslu dēļ. Piesardzīga antibiotiku lietošana var palīdzēt mazināt iespēju, ka baktērijas pret tām kļūs rezistentas.

Ja ārsts parakstījis antibiotiku kursu, tas paredzēts tikai Jūsu pašreizējās slimības ārstēšanai. Sekojošo ieteikumu ievērošana palīdzēs novērst baktēriju rezistences rašanos, un tas varētu pārtraukt antibiotisko līdzekļu efektivitātes mazināšanos.

1. Ir ļoti svarīgi antibiotikas lietot pareizā devā, pareizā laikā un pareizu dienu skaitu. Izlasiet instrukcijas uz zāļu iepakojuma un lūdziet, lai ārsts vai farmaceits izskaidro Jums neskaidros jautājumus.

2. Jūs nedrīkstat lietot antibiotiskos līdzekļus, ja vien tie nav parakstīti tieši Jums, un Jums tie jālieto tikai tās infekcijas slimības ārstēšanai, kurai tie parakstīti.

3. Jūs nedrīkstat lietot antibiotiskos līdzekļus, kas parakstīti citiem cilvēkiem, pat tad, ja viņiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

4. Jūs nedrīkstat dot citiem antibiotiskos līdzekļus, kas parakstīti Jums.

5. Pēc ārsta norādītā ārstēšanas kursa pabeigšanas neizlietotās antibiotikas nododiet aptiekā, kur tās tiks atbilstoši iznīcinātas.

Amoksiklav variācijas