Zāļu saraksts

Vesicare 5 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/Al blisteris, N5
Solifenacini succinas

Vesicare 5 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/Al blisteris, N10
Solifenacini succinas

Vesicare 5 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/Al blisteris, N30
Solifenacini succinas

Vesicare 5 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/Al blisteris, N50
Solifenacini succinas

Vesicare 5 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/Al blisteris, N60
Solifenacini succinas

Vesicare 5 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/Al blisteris, N90
Solifenacini succinas

Vesicare 5 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/Al blisteris, N100
Solifenacini succinas

Vesicare 5 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/Al blisteris, N20
Solifenacini succinas

Vesicare 5 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, ABPE pudele, N100
Solifenacini succinas

Vesicare 5 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/Al blisteris, N200
Solifenacini succinas

Vesicare 10 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/Al blisteris, N3
Solifenacini succinas

Vesicare 10 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/Al blisteris, N5
Solifenacini succinas

Vesicare 10 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/Al blisteris, N10
Solifenacini succinas

Vesicare 10 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/Al blisteris, N30
Solifenacini succinas

Vesicare 10 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/Al blisteris, N50
Solifenacini succinas

Vesicare 10 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/Al blisteris, N60
Solifenacini succinas

Vesicare 10 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/Al blisteris, N90
Solifenacini succinas

Vesicare 10 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/Al blisteris, N100
Solifenacini succinas

Vesicare 10 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/Al blisteris, N20
Solifenacini succinas

Vesicare 10 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, ABPE pudele, N100
Solifenacini succinas

Vesicare 10 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/Al blisteris, N200
Solifenacini succinas

Vesicare 5 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/Al blisteris, N3
Solifenacini succinas

Asolfena 10 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/PVDH/Al blisteris, N10
Solifenacini succinas

Asolfena 10 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/PVDH/Al blisteris, N30
Solifenacini succinas

Asolfena 10 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/PVDH/Al blisteris, N50
Solifenacini succinas

Asolfena 10 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/PVDH/Al blisteris, N60
Solifenacini succinas

Asolfena 10 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/PVDH/Al blisteris, N90
Solifenacini succinas

Asolfena 10 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/PVDH/Al blisteris, N100
Solifenacini succinas

Asolfena 10 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, ABPE konteiners, N250
Solifenacini succinas

Asolfena 5 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/PVDH/Al blisteris, N10
Solifenacini succinas