Zāļu saraksts

Sterofundin BG-5 šķīdums infūzijām

Plastmasas pudele, N10
Natrii chloridum Kalii chloridum Magnesii chloridum hexahydricum Natrii dihydrogenophosphas Natrii lactas Glucosum monohydricum

Sterofundin BG-5 šķīdums infūzijām

Plastmasas pudele, N10
Natrii chloridum Kalii chloridum Magnesii chloridum hexahydricum Natrii dihydrogenophosphas Natrii lactas Glucosum monohydricum

Physioneal 40 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH divkameru dubultmaiss, lineo savienotājs, N5
Glucosum monohydricum Calcii chloridum Magnesii chloridum Natrii chloridum Natrii lactas Natrii hydrogenocarbonas

Physioneal 40 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH divkameru maiss, luera savienotājs, N4
Glucosum monohydricum Calcii chloridum Magnesii chloridum Natrii chloridum Natrii lactas Natrii hydrogenocarbonas

Physioneal 40 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH divkameru maiss, luera savienotājs, N5
Glucosum monohydricum Calcii chloridum Magnesii chloridum Natrii chloridum Natrii lactas Natrii hydrogenocarbonas

Physioneal 40 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH divkameru dubultmaiss, luera savienotājs, N4
Glucosum monohydricum Calcii chloridum Magnesii chloridum Natrii chloridum Natrii lactas Natrii hydrogenocarbonas

Physioneal 40 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH divkameru dubultmaiss, luera savienotājs, N5
Glucosum monohydricum Calcii chloridum Magnesii chloridum Natrii chloridum Natrii lactas Natrii hydrogenocarbonas

Physioneal 40 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH divkameru maiss, ķīļveida savienotājs, N4
Glucosum monohydricum Calcii chloridum Magnesii chloridum Natrii chloridum Natrii lactas Natrii hydrogenocarbonas

Physioneal 40 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH divkameru maiss, ķīļveida savienotājs, N5
Glucosum monohydricum Calcii chloridum Magnesii chloridum Natrii chloridum Natrii lactas Natrii hydrogenocarbonas

Physioneal 40 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH divkameru dubultmaiss, ķīļveida savienotājs, N4
Glucosum monohydricum Calcii chloridum Magnesii chloridum Natrii chloridum Natrii lactas Natrii hydrogenocarbonas

Physioneal 40 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH divkameru dubultmaiss, ķīļveida savienotājs, N5
Glucosum monohydricum Calcii chloridum Magnesii chloridum Natrii chloridum Natrii lactas Natrii hydrogenocarbonas

Physioneal 40 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH divkameru dubultmaiss, lineo savienotājs, N4
Glucosum monohydricum Calcii chloridum Magnesii chloridum Natrii chloridum Natrii lactas Natrii hydrogenocarbonas

Physioneal 40 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH divkameru dubultmaiss, lineo savienotājs, N5
Glucosum monohydricum Calcii chloridum Magnesii chloridum Natrii chloridum Natrii lactas Natrii hydrogenocarbonas

Rehydron pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai

Kartona kastīte, Papīra/PE/Al/Surlyn paciņa, N20
Glucosum anhydricum Natrii chloridum Natrii citras Kalii chloridum

Physioneal 40 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH divkameru maiss, luera savienotājs, N5
Glucosum monohydricum Calcii chloridum Magnesii chloridum Natrii lactas Natrii chloridum Natrii hydrogenocarbonas

Physioneal 40 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH divkameru maiss, luera savienotājs, N6
Glucosum monohydricum Calcii chloridum Magnesii chloridum Natrii lactas Natrii chloridum Natrii hydrogenocarbonas

Physioneal 40 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH divkameru dubultmaiss, luera savienotājs, N5
Glucosum monohydricum Calcii chloridum Magnesii chloridum Natrii lactas Natrii chloridum Natrii hydrogenocarbonas

Physioneal 40 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH divkameru dubultmaiss, luera savienotājs, N6
Glucosum monohydricum Calcii chloridum Magnesii chloridum Natrii lactas Natrii chloridum Natrii hydrogenocarbonas

Physioneal 40 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH divkameru maiss, ķīļveida savienotājs, N5
Glucosum monohydricum Calcii chloridum Magnesii chloridum Natrii lactas Natrii chloridum Natrii hydrogenocarbonas

Physioneal 40 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH divkameru maiss, ķīļveida savienotājs, N6
Glucosum monohydricum Calcii chloridum Magnesii chloridum Natrii lactas Natrii chloridum Natrii hydrogenocarbonas

Physioneal 40 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH divkameru dubultmaiss, ķīļveida savienotājs, N5
Glucosum monohydricum Calcii chloridum Magnesii chloridum Natrii lactas Natrii chloridum Natrii hydrogenocarbonas

Physioneal 40 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH divkameru dubultmaiss, ķīļveida savienotājs, N6
Glucosum monohydricum Calcii chloridum Magnesii chloridum Natrii lactas Natrii chloridum Natrii hydrogenocarbonas

Physioneal 40 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH divkameru dubultmaiss, lineo savienotājs, N5
Glucosum monohydricum Calcii chloridum Magnesii chloridum Natrii lactas Natrii chloridum Natrii hydrogenocarbonas

Physioneal 40 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH divkameru dubultmaiss, lineo savienotājs, N6
Glucosum monohydricum Calcii chloridum Magnesii chloridum Natrii lactas Natrii chloridum Natrii hydrogenocarbonas

Physioneal 40 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH divkameru maiss, luera savienotājs, N4
Glucosum monohydricum Calcii chloridum Magnesii chloridum Natrii lactas Natrii chloridum Natrii hydrogenocarbonas

Physioneal 40 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH divkameru maiss, luera savienotājs, N5
Glucosum monohydricum Calcii chloridum Magnesii chloridum Natrii lactas Natrii chloridum Natrii hydrogenocarbonas

Physioneal 40 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH divkameru dubultmaiss, luera savienotājs, N4
Glucosum monohydricum Calcii chloridum Magnesii chloridum Natrii lactas Natrii chloridum Natrii hydrogenocarbonas

Physioneal 40 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH divkameru dubultmaiss, luera savienotājs, N5
Glucosum monohydricum Calcii chloridum Magnesii chloridum Natrii lactas Natrii chloridum Natrii hydrogenocarbonas

Physioneal 40 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH divkameru maiss, ķīļveida savienotājs, N4
Glucosum monohydricum Calcii chloridum Magnesii chloridum Natrii lactas Natrii chloridum Natrii hydrogenocarbonas

Physioneal 40 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH divkameru maiss, ķīļveida savienotājs, N5
Glucosum monohydricum Calcii chloridum Magnesii chloridum Natrii lactas Natrii chloridum Natrii hydrogenocarbonas