Zāļu saraksts

Calcivid 600 mg/400 SV apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/Al blisteris, N30
Calcium Colecalciferolum

Calcivid 600 mg/400 SV apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/Al blisteris, N60
Calcium Colecalciferolum

Calcivid 600 mg/400 SV apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/Al blisteris, N90
Calcium Colecalciferolum

Calcigran Forte Flex 500 mg/400 SV apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, ABPE trauciņš, N20
Calcium Colecalciferolum

Calcigran Forte Flex 500 mg/400 SV apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, ABPE trauciņš, N30
Calcium Colecalciferolum

Calcigran Forte Flex 500 mg/400 SV apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, ABPE trauciņš, N50
Calcium Colecalciferolum

Calcigran Forte Flex 500 mg/400 SV apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, ABPE trauciņš, N60
Calcium Colecalciferolum

Calcigran Forte Flex 500 mg/400 SV apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, ABPE trauciņš, N90
Calcium Colecalciferolum

Calcigran Forte Flex 500 mg/400 SV apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, ABPE trauciņš, N100
Calcium Colecalciferolum

Calcigran Forte Flex 500 mg/400 SV apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, ABPE trauciņš, N120
Calcium Colecalciferolum

Calcigran Forte Flex 500 mg/400 SV apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, ABPE trauciņš, N180
Calcium Colecalciferolum

Calcigran Forte Flex 500 mg/400 SV apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, ABPE trauciņš, N250
Calcium Colecalciferolum

Calcigran Forte Extra D 500 mg/800 SV košļājamās tabletes

Kartona kastīte, PVDH/PE/PVH/Al blisteris, N140
Calcium Colecalciferolum

Calcigran Forte Extra D 500 mg/800 SV košļājamās tabletes

Kartona kastīte, PVDH/PE/PVH/Al blisteris, N168
Calcium Colecalciferolum

Calcigran Forte Extra D 500 mg/800 SV košļājamās tabletes

ABPE trauciņš, N20
Calcium Colecalciferolum

Calcigran Forte Extra D 500 mg/800 SV košļājamās tabletes

ABPE trauciņš, N30
Calcium Colecalciferolum

Calcigran Forte Extra D 500 mg/800 SV košļājamās tabletes

ABPE trauciņš, N50
Calcium Colecalciferolum

Calcigran Forte Extra D 500 mg/800 SV košļājamās tabletes

ABPE trauciņš, N60
Calcium Colecalciferolum

Calcigran Forte Extra D 500 mg/800 SV košļājamās tabletes

ABPE trauciņš, N90
Calcium Colecalciferolum

Calcigran Forte Extra D 500 mg/800 SV košļājamās tabletes

ABPE trauciņš, N100
Calcium Colecalciferolum

Calcigran Forte Extra D 500 mg/800 SV košļājamās tabletes

ABPE trauciņš, N120
Calcium Colecalciferolum

Calcigran Forte Extra D 500 mg/800 SV košļājamās tabletes

ABPE trauciņš, N168
Calcium Colecalciferolum

Calcigran Forte Extra D 500 mg/800 SV košļājamās tabletes

ABPE trauciņš, N180
Calcium Colecalciferolum

Calcigran Forte Extra D 500 mg/800 SV košļājamās tabletes

Kartona kastīte, PVDH/PE/PVH/Al blisteris, N7
Calcium Colecalciferolum

Calcigran Forte Extra D 500 mg/800 SV košļājamās tabletes

Kartona kastīte, PVDH/PE/PVH/Al blisteris, N14
Calcium Colecalciferolum

Calcigran Forte Extra D 500 mg/800 SV košļājamās tabletes

Kartona kastīte, PVDH/PE/PVH/Al blisteris, N28
Calcium Colecalciferolum

Calcigran Forte Extra D 500 mg/800 SV košļājamās tabletes

Kartona kastīte, PVDH/PE/PVH/Al blisteris, N50
Calcium Colecalciferolum

Calcigran Forte Extra D 500 mg/800 SV košļājamās tabletes

Kartona kastīte, PVDH/PE/PVH/Al blisteris, N56
Calcium Colecalciferolum

Calcigran Forte Extra D 500 mg/800 SV košļājamās tabletes

Kartona kastīte, PVDH/PE/PVH/Al blisteris, N84
Calcium Colecalciferolum

Calcigran Forte Extra D 500 mg/800 SV košļājamās tabletes

Kartona kastīte, PVDH/PE/PVH/Al blisteris, N112
Calcium Colecalciferolum