Progesterone Besins

Vaginālā kapsula, mīkstā

Progesterone Besins 200 mg mīkstās vaginālās kapsulas

Kartona kastīte, PVH/Al blisteris, N90
Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.
Progesteronum

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI
Zāļu produkta identifikators

19-0041-03

Zāļu reģistrācijas numurs

19-0041

Ražotājs

Cyndea Pharma S.L., Spain; Besins Manufacturing Belgium, Belgium

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

25-MAR-19

Reģ. apliecības derīguma termiņš

24-MAR-24

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

200 mg

Zāļu forma

Vaginālā kapsula, mīkstā

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Besins Healthcare Ireland Limited, Ireland

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Progesterone Besins 200 mg vaginālās mīkstās kapsulas

Progesterone

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Progesterone Besins un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Progesterone Besins lietošanas

Kā lietot Progesterone Besins

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Progesterone Besins

Iepakojuma saturs un cita informācija

Kas ir Progesterone Besins un kādam nolūkam to lieto

Zāļu nosaukums ir Progesterone Besins 200 mg vaginālās mīkstās kapsulas (šajā instrukcijā ar nosaukumu Progesterone Besins). Progesterone Besins satur hormonu, ko sauc par progesteronu.

Kādam nolūkam lieto Progesterone Besins?

Progesterone Besins lieto grūtniecības atbalstīšanai in vitro fertilizācijas (IVF) gadījumos.

Grūtniecības atbalstīšanai

Progesterone Besins 200 mg vaginālās mīkstās kapsulas ir domāts sievietēm, kurām ir nepieciešams papildu

progesterons, ārstējoties ART (asistēta reproduktīvā tehnoloģija) programmas ietvaros.

Kas Jums jāzina pirms Progesterone Besins lietošanas

Nelietojiet Progesterone Besins šādos gadījumos:

Ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret soju;

Ja Jums ir alerģija pret progesteronu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums ir smaga aknu slimība;

ja Jums ir nezināmas izcelsmes vagināla asiņošana;

ja Jums ir krūts vai dzimumorgānu vēzis;

ja Jums ir tromboflebīts;

ja Jums pašreiz ir vai ir bijis asins receklis vēnā (tromboze), piemēram, kājās (dziļo vēnu tromboze) vai plaušās (plaušu embolija);

Jums ir asiņošana smadzenēs;

Jums ir reti novērotas, no paaudzes paaudzē nodotas (iedzimtas) izmaiņas asins sastāvā, ko sauc par porfīriju.

ja Jums ir grūtniecība, bet auglis vairs nav dzīvs (spontānais aborts).

Brīdinājumi un piesardzība

Progesterone Besins jālieto pirmo 3 grūtniecības mēnešu laikā.

Pirms Progesterone Besins lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Progesterone Besins nav kontracepcijas līdzeklis.

Ja Jūs domājat, ka Jums varētu būt aborts, sazinieties savu ārstu, jo var būt nepieciešams pārtraukt lietot Progesterone Besins.

Bērni

Progesterone Besins nav paredzēts lietošanai bērniem.

Citas zāles un Progesterone Besins

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis, vai varētu lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes, tostarp ārstniecības augu preparātus. Tas ir tādēļ, ka Progesterone Besins var ietekmēt dažu citu zāļu iedarbību. Arī dažas citas zāles var ietekmēt Progesterone Besins darbību.

Jo īpaši pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja lietojat kādu no šīm zālēm:

• bromokriptīnu, ko lieto hipofīzes dziedzeru vai Parkinsona slimības problēmu gadījumā.

• ciklosporīnu (lieto imūnsistēmas nomākšanai).

• rifamicīnu saturošas zāles, piemēram, rifampicīnu (lieto infekcijas ārstēšanai).

• ketokonazolu (lieto sēnīšu infekciju ārstēšanai).

Progesterone Besins kopā ar uzturu un dzērienu

Progesterone Besins lieto intravagināli. Ēdiens un dzēriens neietekmē ārstēšanu.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Progesterone Besins lietošana palīdzēs iestāties grūtniecībai. Skatīt 3.punktu par Progesterone Besins lietošanu.

Ja barojat bērnu ar krūti, nelietojiet Progesterone Besins.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Progesterone Besins ir neliela ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismu.

Progesterone Besins satur sojas pupiņu lecitīnu.

Ja Jums ir alerģija pret zemesriekstiem vai soju, nelietojiet šīs zāles.

3. Kā lietot Progesterone Besins

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Devas: Jūsu ārsts ņems vērā nacionālās un vietējās ārstēšanas vadlīnijas.

Šo zāļu lietošana palīdz grūtniecības laikā

Lietojiet šīs zāles, ievietojot tās dziļi makstī.

Nelietojiet tās iekšķīgi, ja nejauši esat lietojusi Progesterone Besins iekšķīgi, tas Jums nekaitēs, tikai samazinās Jūsu grūtniecības izredzes.

Cik daudz lietot

Jūsu ārstēšana sāksies embrija ievietošanas dienā.

Lietojiet 200 mg Progesterone Besins katru dienu no rīta, pusdienlaikā un pirms gulētiešanas vai 200 mg no rīta un vakarā, kā norādījis ārsts.

Ja laboratoriski tiek apstiprināta grūtniecība, turpiniet to pašu devu režīmu līdz 7.-12. grūtniecības nedēļai, kā norādījis ārsts.

Ja esat lietojusi Progesterone Besins vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojusi vairāk Progesterone Besins nekā noteikts, konsultējieties ar savu ārstu vai dodieties uz slimnīcu. Paņemiet līdzi zāļu iepakojumu.

Var rasties sekojošas blakusparādības: reibonis vai nogurums.

Ja esat aizmirsusi lietot Progesterone Besins

Ja esat aizmirsusi devu, ievietojiet to, tiklīdz atceraties. Tomēr, ja gandrīz pienācis laiks līdz nākamajai devai, izlaidiet aizmirsto devu.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Šīs zāles var izraisīt šādas blakusparādības:

Nav zināmi (sastopamības biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

Izdalījumi no maksts

vaginālā asiņošana

nieze.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Progesterone Besins

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc EXP. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi. Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Progesterone Besins satur

Aktīvā viela ir progesterons. Katra kapsula satur 200 mg progesterona.

Citas sastāvdaļas ir saulespuķu eļļa un sojas pupiņu lecitīns. Citas sastāvdaļas kapsulas apvalkā ir želatīns, glicerīns, titāna dioksīds (E171) un attīrīts ūdens.

Progesterone Besins ārējais izskats un iepakojums

Progesterone Besins ir olveida un viegli iedzeltenas mīkstās kapsulas, kas satur baltu eļļainu suspensiju.

Tās tiek piegādātas pa 15, 21 vai 90 kapsulām PVH/Al blisteros.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Besins Healthcare Ireland Limited

16 Pembroke Street Upper

Dublin 2

D02HE63

Īrija

Ražotājs

Besins Manufacturing Belgium,

Groot Bijgaardenstraat 128

1620 Drogenbos,

Beļģija

Cyndea Pharma, S.L.

Poligono Industrial Emiliano Revilla Sanz,

Avenida de Agreda, 31,

Ólvega 42110 (Soria),

Spānija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Lielbritānija Utrogestan Vaginal 200mg Capsules

Bulgārija Utrogestan 200 mg vaginal capsules, soft

Čehija Progesteron Besins

Igaunija Utrogestan

Ungārija Utrogestan 200mg hüvelykapszula

Horvātija Utrogestan 200 mg meke kapsule za rodnicu

Īrija Utrogestan Vaginal 200mg Capsules

Lietuva Utrogestan ® 200 mg Makšties minkštoji kapsulė

Latvija Progesterone Besins 200 mg vaginālās mīkstās kapsulas

Nīderlande Utrogestan 200 mg, zachte capsules voor vaginaal gebruik

Norvēģija Utrogestan

Polija Utrogestan

Zviedrija Utrogestan 200 mg Vaginalkapsel, mjukProgesterone Besins

Slovēnija Utrogestan 200 mg mehke vaginalne kapsuleProgesterone Besins

Slovākija Utrogestan 200 mg mäkké vaginálne kapsulyProgesterone Besins

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 03/2019.

SASKAŅOTS ZVA 21-03-2019

PAGE 1

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

ZĀĻU NOSAUKUMS

Progesterone Besins 200 mg vaginālās mīkstās kapsulas

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra kapsula satur 200 mg progesterona (mikronizēta) ) (Progesteronum).

.

Palīgviela (s) ar zināmu iedarbību: sojas pupiņu lecitīns.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā

ZĀĻU FORMA

Vaginālā kapsula, mīksta.

Olveida un viegli iedzeltenas mīkstās kapsulas, kas satur baltu eļļainu suspensiju.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Progesterone Besins 200 mg vaginālās mīkstās kapsulas ir indicētas sievietēm luteālās fāzes papildināšanai asistētās reproduktīvās tehnoloģijas (ART) cikla laikā.

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Ieteicamā deva ir 600 mg / dienā trīs dalītās devās, sākot no embrija ievietošanas dienas, līdz vismaz 7. grūtniecības nedēļai un ne ilgāk kā līdz 12. grūtniecības nedēļai.

Bērni

Progesterone Besins 200 mg vaginālās mīkstās kapsulas nav piemērotas lietošanai bērniem.

Gados vecāki cilvēki

Progesterone Besins 200 mg vaginālās mīkstās kapsulas nav piemērotas lietošanai gados vecākiem cilvēkiem.

Lietošanas veids

Vagināli.

Katra Progesterone Besins 200 mg mīkstā vaginālā kapsula jāievieto dziļi makstī.

Devas: jāņem vērā nacionālās un vietējās ārstēšanas vadlīnijas.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Smagi aknu darbības traucējumi

Nediagnosticēta vagināla asiņošana

Krūts vai dzimumorgānu karcinoma

Tromboflebīts, trombemboliski traucējumi

Cerebrāla hemorāģija

Porfīrija

Spontānais aborts

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Brīdinājumi

Progesterone Besins 200 mg vaginālās mīkstās kapsulas drīkst lietot tikai pirmajos trīs grūtniecības mēnešos, un tās jālieto tikai vagināli. Progesterona nozīmēšana pēc grūtniecības pirmā trimestra var radīt graviditātes holestāzi.

Progesterone Besins 200 mg vaginālās mīkstās kapsulas nav piemērotas lietošanai

kā kontracepcijas līdzekli.

Ārstēšana jāpārtrauc pēc spontāna aborta diagnosticēšanas.

Piesardzība lietošanā

Progesterone Besins 200 mg vaginālās mīkstās kapsulas satur sojas lecitīnu un var izraisīt paaugstinātas jutības reakcijas (pacientiem ar paaugstinātu jutību nātreni un anafilaktisko šoku). Tā kā ir iespējama mijiedarbība starp zemesriekstu alerģiju un sojas alerģiju, tad pacientiem ar alerģiju pret soju ir jāizvairās no Progesterone Besins 200 mg vaginālās mīkstās kapsulas lietošanas

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Progesterone Besins 200 mg vaginālās mīkstās kapsulas var ietekmēt bromokriptīna efektivitāti un palielināt ciklosporīna koncentrāciju plazmā. Progesterone Besins 200 mg vaginālās mīkstās kapsulas var ietekmēt aknu un / vai endokrīno funkciju laboratorisko izmeklējumu rezultātus.

Progesterone Besins 200 mg mīksto vaginālo kapsulu metabolismu veicina rifamicīnu saturošas zāles (piemēram, rifampicīns) un antibakteriālie līdzekļi.

Ketokonazols inhibē progesterona metabolismu cilvēka aknu mikrosomās (IC50 <0,1 μM).

Ketokonazols ir zināms citohroma P450 3A4 inhibitors. Šie dati tādejādi liecina, ka ketokonazols var palielināt progesterona biopieejamību. In vitro atradnes klīniskā nozīme nav zināma.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Nav atklātas saistības starp dabīgā progesterona lietošanu mātei agrīnā grūtniecības laikā un augļa anomālijām.

Barošana ar krūti

Progesterone Besins 200 mg mīksto vaginālo kapsulu lietošana nav indicēta barošanas ar krūti laikā.

Zināms progesterona daudzums nonāk mātes pienā.

Fertilitāte

Tā kā šīs zāles lieto luteālās nepietiekamības gadījumā subfertilām vai neauglīgām sievietēm, nav zināma kaitīga ietekme uz fertilitāti.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Progesterone Besins kapsulas būtiski neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Pēcreģistrācijas pieredze

Tālāk sniegtā informācija ir balstīta uz plašu pēcreģistrācijas pieredzi saistībā ar progesterona intravaginālu lietošanu. Nevēlamās blakusparādības iedalītas atbilstoši to sastopamības biežumam:

Ļoti bieži (≥1/10)

Bieži (≥1/100 līdz <1/10)

Retāk (≥1/1 000 līdz <1/100)

Reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000)

Ļoti reti (<1/10 000)

Nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

Orgānu sistēmas klase

Sastopamības biežums: Nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības

Vaginālā asiņošana, izdalījumi no maksts

Ādas un zemādas audu bojājumi

Nieze

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

4.9. Pārdozēšana

Pārdozēšanas simptomi var būt miegainība, reibonis, eiforija vai dismenoreja.

Ārstēšana ir novērošana un, ja nepieciešams, jāpiemēro simptomātiskie līdzekļi un atbalstoši pasākumi.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: dzimumhormoni un uroģenitālās sistēmas modulatori, progestogēni.

ATĶ kods: G03DA04

Darbības mehānisms

Progesterons ir dabisks progestagēns, galvenais dzeltenā ķermeņa un placentas hormons. Tas iedarbojas uz endometriju, pārvēršot proliferācijas fāzi sekretorā fāzē.

Progesterone Besins 200 mg mīkstām vaginālām kapsulām ir visas endogēnā progesterona īpašības ar pilnu sekrēcijas endometrija indukciju, un jo īpaši gestagēnu, antiestrogēnu, nelielu antiandrogēnu un antialdosterona iedarbību.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Pēc iekšķīgas lietošanas mikronizēts progesterons uzsūcas gremošanas traktā.

Farmakokinētiskie pētījumi, ko veica veseliem brīvprātīgajiem, parādīja, ka pēc divu 100 mg kapsulu (200 mg) perorālas lietošanas progesterona līmenis plazmā palielinājās, sasniedzot Cmax 13,8 ng / ml +/- 2,9 ng / ml 2,2 ± 1,4 stundas.

Eliminācijas pusperiods bija novērots 16,8 +/- 2,3 stundas.

Starp individuālām variācijām vairāku mēnešu laikā tika saglabāti arī individuāli farmakokinētiski raksturlielumi, norādot prognozējamas atbildes reakcijas uz zālēm.

Pēc vaginālas lietošanas mikronizēts progesterons ātri uzsūcas un sasniedz stabilu līmeni plazmā 4-12 ng / ml diapazonā atkarībā no dienas devas, ar daudz mazākām individuālām atšķirībām nekā pēc iekšķīgas lietošanas.

Izkliede

Apmēram 96-99% progesterona saistās ar seruma proteīniem, galvenokārt ar seruma albumīnu (50% -54%) un transkortīnu (43% -48%).

Eliminācija

Izvadīšana ar urīnu 95% tiek novērota glikuro-konjugēto metabolītu formā, galvenokārt kā 3α, 5 β-pregnanediols (pregnadiols).

Biotransformācija

Progesterons galvenokārt tiek metabolizēts aknās.

Pēc iekšķīgas lietošanas galvenie metabolīti plazmā ir 20 α hidroksi-Δ4 α-prenolons un 5 α dihidroprogesterons. Daži progesterona metabolīti izdalās ar žulti, un tie var tikt dekonjugēti un tālāk metabolizēti zarnās caur redukciju, dehidroksilāciju un epimerizāciju. Galvenie plazmas un urīna metabolīti ir līdzīgi tiem, kas konstatēti dzeltenā ķermeņa fizioloģiskās sekrēcijas laikā.

Pēc vaginālas lietošanas tika konstatēts tikai zems pregnanolona un 5α-dihidroprogesterona līmenis plazmā pirmā loka metabolisma trūkuma dēļ.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Preklīniskie dati neliecina par īpašu risku cilvēkam, pamatojoties uz drošuma farmakoloģijas un toksicitātes konvencionāliem pētījumiem.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Kapsulas saturs:

Saulespuķu eļļa, rafinēta

Sojas lecitīns

Kapsulas apvalks:

Želatīns

Glicerīns

Titāna dioksīds (E171)

Attīrīts ūdens

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

3 gadi

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Zāles tiek piegādātas PVC / alumīnija blisteros, kas atrodas kartona kastītēs.

Iepakojuma lielumi: blistera iepakojums pa 15, 21 vai 90 kapsulām.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Nav īpašu prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Besins Healthcare Ireland Limited

16 Pembroke Street Upper

Dublin 2

D02HE63

Īrija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: {DD mēnesis GGGG}

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

03/2019

SASKAŅOTS ZVA 21-03-2019

PAGE 1