Desloratadine Sopharma

Šķīdums iekšķīgai lietošanai

Desloratadine Sopharma 0,5 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai

Kartona kastīte, PET pudele, N1
Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Zālēm nav nepieciešami īpaši temperatūras uzglabāšanas apstākļi.
Desloratadinum

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI
Zāļu produkta identifikators

15-0132-01

Zāļu reģistrācijas numurs

15-0132

Ražotājs

Sopharma AD, Bulgaria

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

12-JUN-15

Reģ. apliecības derīguma termiņš

11-JUN-20

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

0,5 mg/ml

Zāļu forma

Šķīdums iekšķīgai lietošanai

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Sopharma AD, Bulgaria

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Desloratadine Sopharma 0,5 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai

Desloratadinum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet savam ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Desloratadine Sopharma šķīdums iekšķīgai lietošanai un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Desloratadine Sopharma šķīduma iekšķīgai lietošanai lietošanas

Kā lietot Desloratadine Sopharma šķīdumu iekšķīgai lietošanai

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Desloratadine Sopharma šķīdumu iekšķīgai lietošanai

Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Desloratadine Sopharma šķīdums iekšķīgai lietošanai un kādam nolūkam to lieto

Kas ir Desloratadine Sopharma šķīdums iekšķīgai lietošanai

Desloratadine Sopharma satur desloratadīnu, kas ir prethistamīna līdzeklis.

Kā iedarbojas Desloratadine Sopharma šķīdums iekšķīgai lietošanai

Desloratadine Sopharma šķīdums iekšķīgai lietošanai ir pretalerģisks līdzeklis, kas neizraisa miegainību. Tas palīdz mazināt alerģiskas reakcijas un tās simptomus.

Kad jālieto Desloratadine Sopharma šķīdums iekšķīgai lietošanai

Desloratadine Sopharma šķīdums iekšķīgai lietošanai mazina ar alerģisko iesnu (deguna eju iekaisums, ko izraisa alerģija, piemēram, siena drudzis vai alerģija pret putekļu ērcītēm) saistītus simptomus pieaugušajiem, pusaudžiem un bērniem no 1 gada vecuma. Šie simptomi ir šķaudīšana, iesnas vai nieze degunā, aukslēju nieze un acu nieze, apsārtums vai ūdeņaini izdalījumi no acīm.

Desloratadine Sopharma šķīdumu iekšķīgai lietošanai lieto arī, lai atvieglotu ar nātreni (ādas slimība, ko izraisa alerģija) saistītus simptomus. Šie simptomi ir nieze un izsitumi.

Šie simptomi tiek mazināti visas dienas garumā, un tas Jums palīdz atgūt parasto ikdienas ritmu un miegu.

2. Kas Jums jāzina pirms Desloratadine Sopharma šķīduma iekšķīgai lietošanai lietošanas

Nelietojiet Desloratadine Sopharma šķīdumu iekšķīgai lietošanai šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija desloratadīnu, kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu, vai loratadīnu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Desloratadine Sopharma šķīduma iekšķīgai lietošanai lietošanas konsultējieties ar savu ārstu, farmaceitu vai medmāsu:

ja Jums ir nieru darbības traucējumi;

ja Jūsu vai ģimenes anamnēzē ir krampji.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Šīs zāles nedrīkst lietot bērniem līdz 1 gada vecumam.

Citas zāles un Desloratadine Sopharma šķīdums iekšķīgai lietošanai

Nav zināma Desloratadine Sopharma šķīduma iekšķīgai lietošanai mijiedarbība ar citām zālēm.

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, esat lietojis pēdējā laikā vai varētu lietot.

Desloratadine Sopharma šķīdums iekšķīgai lietošanai kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Desloratadine Sopharma var lietot ēdienreizes laikā vai neatkarīgi no ēdienreizēm.

Lietojot Desloratadine Sopharma vienlaicīgi ar alkoholu, jāievēro piesardzība.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Desloratadine Sopharma šķīduma iekšķīgai lietošanai lietošana nav ieteicama, ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti.

Fertilitāte

Nav pieejama informācija par ietekmi uz vīriešu/sieviešu auglību.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Lietojot ieteicamajās devās, nav sagaidāms, ka šīs zāles ietekmēs spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus. Lai gan vairumam cilvēku nav novērojama miegainība, tomēr nav ieteicams uzsākt tādas aktivitātes, kur nepieciešama garīga uzmanība, piemēram, automašīnas vadīšana vai mehānismu apkalpošana, kamēr nav zināma Jūsu individuālā atbildes reakcija pret zālēm.

Desloratadine Sopharma šķīdums iekšķīgai lietošanai satur sorbītu

Ja Jūsu ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar savu ārstu.

3. Kā lietot Desloratadine Sopharma šķīdumu iekšķīgai lietošanai

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā Jūsu ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

Bērni

Bērni vecumā no 1 līdz 5 gadiem

Ieteicamā deva ir 2,5 ml šķīduma iekšķīgai lietošanai vienu reizi dienā.

Bērni vecumā no 6 līdz 11 gadiem

Ieteicamā deva ir 5 ml šķīduma iekšķīgai lietošanai vienu reizi dienā.

Pieaugušie un pusaudži no 12 gadu vecuma

Ieteicamā deva ir 10 ml šķīduma iekšķīgai lietošanai vienu reizi dienā.

Lai paņemtu atbilstošu šķīduma daudzumu, izmantojiet iepakojumā esošo mērtrauciņu vai šļirci zāļu iekšķīgai lietošanai.

Šīs zāles paredzētas iekšķīgai lietošanai.

Norijiet šķīduma iekšķīgai lietošanai devu un pēc tam uzdzeriet nedaudz ūdens. Jūs varat lietot šīs zāles neatkarīgi no ēdienreizēm.

Lietošanas ilgums ir atkarīgs no Jūsu ārsta noteiktā alerģiskā rinīta veida, un viņš noteiks, cik ilgu laiku Jums ir jālieto Desloratadine Sopharma.

Ja Jums esošais alerģiskais rinīts ir intermitējošs (tiek definēts kā simptomi mazāk nekā 4 dienas nedēļā vai mazāk nekā 4 nedēļas), ārsts Jums ieteiks ārstēšanas laiku, kas būs atkarīgs no Jūsu slimības vēstures izvērtējuma.

Ja Jums esošais alerģiskais rinīts ir persistējošs (tiek definēts kā simptomu esamība 4 dienas un vairāk nedēļā un ilgāk nekā 4 nedēļas), ārsts Jums var nozīmēt ilgāku ārstēšanas kursu.

Nātrenes gadījumā ārstēšanas ilgums dažādiem pacientiem var būt atšķirīgs, tādēļ Jums ir jāievēro Jūsu ārsta sniegtie norādījumi.

Ja Jūs esat lietojis Desloratadine Sopharma šķīdumu iekšķīgai lietošanai vairāk nekā noteikts

Lietojiet Desloratadine Sopharma šķīdumu iekšķīgai lietošanai tikai tā, kā Jums nozīmēts. Nejaušas pārdozēšanas gadījumā nav paredzami nopietni sarežģījumi. Tomēr, ja Jūs esat lietojis vairāk Desloratadine Sopharma nekā Jums nozīmēts, nekavējoties konsultējieties ar savu ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Ja Jūs esat aizmirsis lietot Desloratadine Sopharma šķīdumu iekšķīgai lietošanai

Ja Jūs esat aizmirsis lietot devu paredzētā laikā, lietojiet to, tiklīdz atceraties, un turpiniet lietošanu pēc parastās terapijas shēmas. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Desloratadine Sopharma šķīdumu iekšķīgai lietošanai

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Desloratadīna pēcreģistrācijas lietošanas laikā ļoti reti ziņots par smagām alerģiskām reakcijām (apgrūtināta elpošana, sēkšana, nieze, nātrene un tūska). Ja Jūs novērojat kādu no šīm nopietnajām blakusparādībām, pārtrauciet šo zāļu lietošanu un nekavējoties meklējiet neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Klīniskajos pētījumos vairumam bērnu un pieaugušo, lietojot desloratadīnu, blakusparādības bija sastopamas apmēram tikpat bieži, kā lietojot šķīdumu vai tableti bez aktīvās vielas. Tomēr biežas blakusparādības bērniem līdz 2 gadu vecumam bija caureja, drudzis un bezmiegs, savukārt pieaugušajiem biežāk nekā neaktīvas tabletes grupā ziņots par nogurumu, sausumu mutē un galvassāpēm.

Desloratadīna klīniskajos pētījumos ziņots par sekojošām blakusparādībām:

Bērni

bieži (bērniem līdz 2 gadu vecumam), kas var ietekmēt mazāk nekā 1 bērnu no 10:

caureja;

drudzis;

bezmiegs.

Pieaugušie

bieži, kas var ietekmēt mazāk nekā 1 cilvēku no 10:

nogurums;

sausums mutē;

galvassāpes.

Desloratadīna pēcreģistrācijas lietošanas laikā ziņots par sekojošām blakusparādībām:

Pieaugušie

ļoti reti, kas var ietekmēt mazāk nekā 1 cilvēku no 10000:

smagas alerģiskas reakcijas

paātrināta sirdsdarbība

vemšana

reibonis

muskuļu sāpes

nemiers ar pastiprinātām ķermeņa kustībām

izsitumi

sāpes vēderā

kuņģa darbības traucējumi

miegainība

halucinācijas

aknu iekaisums

sirdsklauves vai neregulāra sirdsdarbība

slikta dūša

caureja

miega traucējumi

krampji

novirzes aknu funkcionālajās analīzēs

Nav zināmi: sastopamības biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem:

neparasts vājums

dzeltenīga ādas un/vai acu nokrāsa

pastiprināta ādas jutība pret sauli, arī apmākušās dienās, un UV (ultravioleto) starojumu, piemēram, UV starojums solārijā

sirdsdarbības izmaiņas

neadekvāta uzvedība

agresivitāte

ķermeņa masas palielināšanās

palielināta ēstgriba

Bērni

Nav zināmi: sastopamības biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem:

palēnināta sirdsdarbība;

sirdsdarbības izmaiņas;

neadekvāta uzvedība;

agresivitāte.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv" www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Desloratadine Sopharma šķīdumu iekšķīgai lietošanai

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona kastītes un pudeles pēc „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Zālēm nav nepieciešami īpaši temperatūras uzglabāšanas apstākļi.

Šīs zāles drīkst lietot 3 mēnešus pēc pirmās pudeles atvēršanas.

Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt jebkādas šķīduma iekšķīgai lietošanai izskata pārmaiņas.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet savam farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Desloratadine Sopharma šķīdums iekšķīgai lietošanai satur

Aktīvā viela ir desloratadīns. 1 ml šķīduma iekšķīgai lietošanai satur 0,5 mg desloratadīna.

Citas sastāvdaļas ir sorbīta šķīdums (kristālus neveidojošs) (E420), propilēnglikols, sukraloze (E955), hipromeloze 2910 (15 mPa.s), nātrija citrāta dihidrāts, skābo ķiršu aromatizētājs (D-limonēns, benzaldehīds, alfa-terpineols, 2-feniletilspirts, triacetīns, propilēnglikols), citronskābes monohidrāts, dinātrija edetāts un attīrīts ūdens.

Desloratadine Sopharma šķīduma iekšķīgai lietošanai ārējais izskats un iepakojums

Desloratadine Sopharma šķīdums iekšķīgai lietošanai ir dzidrs, bezkrāsains šķīdums ar skābo ķiršu garšu.

120 ml Desloratadine Sopharma šķīdums iekšķīgai lietošanai pieejams tumši brūnās stikla (III klase) pudelēs vai PET pudelēs, kas noslēgtas ar bērniem neatveramu vāciņu un drošības gredzenu ar ZBPE pārklājumu, kuru nominālais tilpums ir 125 ml. Iepakojumā pieejams mērtrauciņš (ar 2,5 ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml un 20 ml vai 2,5 ml, 3 ml, 5 ml, 7,5 ml, 10 ml, 12,5 ml, 15 ml un 20 ml devu atzīmēm) un graduēta šļirce zāļu iekšķīgai lietošanai (ar 0,5 ml, 1 ml, 1,5 ml, 2 ml, 2,5 ml, 3 ml, 3,5 ml, 4 ml, 4,5 ml un 5 ml devu atzīmēm) zāļu dozēšanai.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

SOPHARMA AD, 16 Iliensko Shosse Str., Sofia 1220, Bulgārija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Latvija

Desloratadine Sopharma 0,5 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai

Bulgārija

Деслоратадин Софарма 0,5 mg/ml перорален разтвор

Igaunija

Desloratadine Sopharma

Somija

Desloratadine Sopharma 0,5 mg/ml oraaliliuos

Lietuva

Desloratadine Sopharma 0,5 mg/ml geriamasis tirpalas

Polija

Desloratadine Sopharma

Zviedrija

Desloratadine Sopharma 0,5 mg/ml oral lösning

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 2017.gada novembrī.

SASKAŅOTS ZVA 25-01-2018

LV/H/0123/001/IA/005

EQ PAGE 1

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Desloratadine Sopharma 0,5 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 ml šķīduma iekšķīgai lietošanai satur 0,5 mg desloratadīna (Desloratadinum).

Palīgviela ar zināmu iedarbību:

Šīs zāles satur 150 mg sorbīta vienā ml.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums iekšķīgai lietošanai.

Dzidrs, bezkrāsains šķīdums ar skābo ķiršu garšu.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Desloratadine Sopharma ir paredzēts lietošanai pieaugušajiem, pusaudžiem un bērniem vecumā no 1 gada simptomu mazināšanai:

alerģiska rinīta gadījumā (skatīt 5.1. apakšpunktu);

nātrenes gadījumā (skatīt 5.1. apakšpunktu).

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušie un pusaudži no 12 gadu vecuma

Ieteicamā Desloratadine Sopharma deva ir pa 10 ml (5 mg) šķīduma iekšķīgai lietošanai vienu reizi dienā.

Pediatriskā populācija

Ārstam jāpievērš uzmanība, ka vairumam bērnu līdz 2 gadu vecumam rinītam ir infekcioza izcelsme (skatīt 4.4. apakšpunktu) un nav papildu datu par infekciozā rinīta ārstēšanu ar desloratadīnu.

Bērni vecumā no 1 līdz 5 gadiem:

2,5 ml (1,25 mg) šķīduma iekšķīgai lietošanai vienu reizi dienā.

Bērni vecumā no 6 līdz 11 gadiem:

5 ml (2,5 mg) šķīduma iekšķīgai lietošanai vienu reizi dienā.

Desloratadīna 0,5 mg/ml šķīduma iekšķīgai lietošanai drošums un efektivitāte, lietojot bērniem līdz 1 gada vecumam, nav pierādīta. Dati nav pieejami.

Klīnisko pētījumu pieredze par desloratadīna lietošanas efektivitāti bērniem vecumā no 1 līdz 11 gadiem un pusaudžiem vecumā no 12 līdz 17 gadiem ir ierobežota (skatīt 4.8. un 5.1. apakšpunktu).

Intermitējošais alerģiskais rinīts (tiek definēts kā simptomi mazāk nekā 4 dienas nedēļā vai mazāk nekā 4 nedēļas) jāārstē saskaņā ar pacienta slimības vēstures novērtējumu, un ārstēšanu var pārtraukt pēc simptomu izzušanas un atsākt pēc to atjaunošanās. Persistējoša alerģiskā rinīta gadījumā (simptomu izpausmes 4 dienas vai vairāk nedēļā un ilgāk par 4 nedēļām) pacientam var ieteikt turpināt ārstēšanu visā alergēna iedarbības perioda laikā.

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

Devu var lietot neatkarīgi no ēdienreizēm.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu, jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām vai loratadīnu.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Krampji

Desloratadīns piesardzīgi jālieto pacientiem, kam anamnēzē vai ģimenes anamnēzē ir krampji, īpaši maziem bērniem, kas desloratadīna terapijas laikā ir uzņēmīgāki pret pirmreizējiem krampjiem. Veselības aprūpes speciālisti var apsvērt desloratadīna lietošanas pārtraukšanu pacientiem, kam terapijas laikā rodas krampji.

Pediatriskā populācija

Bērniem līdz 2 gadu vecumam ir īpaši grūti atšķirt alerģisko rinītu no citām rinīta formām. Jāņem vērā augšējo elpošanas ceļu infekciju iespējamība vai strukturālās patoloģijas, kā arī pacienta slimības vēsture, fiziskais stāvoklis, atbilstoši laboratoriskie rādītāji un ādas pārbaudes.

Aptuveni 6% pieaugušo un bērnu vecumā no 2 līdz 11 gadiem pieder pie fenotipa, kas vāji metabolizē desloratadīnu, un šajā gadījumā zāļu iedarbība ir izteiktāka (skatīt 5.2. apakšpunktu). Desloratadīna drošums bērniem vecumā no 2 līdz 11 gadiem, kas ir vāji metabolizētāji, ir tāds pats kā bērniem, kas ir normāli metabolizētāji. Desloratadīna iedarbība uz vājiem metabolizētājiem, jaunākiem par 2 gadiem, nav izpētīta.

Smagas nieru mazspējas gadījumā desloratadīns jālieto piesardzīgi (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Šīs zāles satur sorbītu. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu fruktozes nepanesību.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Klīniskajos pētījumos, lietojot desloratadīna tabletes vienlaicīgi ar eritromicīnu vai ketokonazolu, netika novērota klīniski nozīmīga mijiedarbība (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Mijiedarbības pētījumi veikti tikai pieaugušajiem.

Klīniski farmakoloģiskajā pētījumā vienlaicīga desloratadīna tablešu un alkohola lietošana nepastiprināja alkohola kavējošo ietekmi uz reakcijas spējām (skatīt 5.1. apakšpunktu). Tomēr pēcreģistrācijas novērošanas periodā ir ziņots par alkohola nepanesamību un intoksikāciju. Tāpēc vienlaicīgas alkohola lietošanas gadījumā jāievēro piesardzība.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Liels datu apjoms par grūtniecēm (vairāk nekā 1000 grūtniecības iznākumu) neliecina par patoloģisku vai toksisku desloratadīna iedarbību uz augli/jaundzimušo. Pētījumi ar dzīvniekiem neliecina par tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi attiecībā reproduktīvo toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu). Piesardzības nolūkos ieteicams izvairīties no desloratadīna lietošanas grūtniecības laikā.

Barošana ar krūti

Desloratadīns konstatēts ārstētu sieviešu ar krūti barotu jaundzimušo/zīdaiņu organismā. Desloratadīna iedarbība jaundzimušajam/zīdainim nav zināma. Lēmums pārtraukt barošanu ar krūti vai pārtraukt/atturēties no terapijas ar desloratadīnu jāpieņem, izvērtējot krūts barošanas ieguvumu bērnam un ieguvumu no terapijas sievietei.

Fertilitāte

Nav pieejami dati par vīriešu un sieviešu fertilitāti.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Pamatojoties uz klīnisko pētījumu datiem, desloratadīns neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Pacienti jāinformē, ka vairumam cilvēku netiek novērota miegainība. Tomēr atsevišķiem cilvēkiem ir iespējama atšķirīga atbildes reakcija pret visām zālēm, tādēļ ieteicams informēt pacientu neuzsākt tādas aktivitātes, kur nepieciešama garīga uzmanība, piemēram, automašīnas vadīšana vai mehānismu apkalpošana, kamēr nav zināma pacienta individuālā atbildes reakcija pret zālēm.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Pediatriskā populācija

Klīniskajos pētījumos ar bērniem desloratadīna sīrupa zāļu forma tika lietota pavisam 246 bērniem vecumā no 6 mēnešiem līdz 11 gadiem. Kopējais nevēlamo blakusparādību sastopamības biežums bērniem vecumā no 2 līdz 11 gadiem bija līdzīgs desloratadīna un placebo grupās. Zīdaiņiem un maziem bērniem vecumā no 6 līdz 23 mēnešiem visbiežāk ziņotās nevēlamās blakusparādības, kuru biežums pārsniedza biežumu placebo grupā, bija caureja (3,7%), drudzis (2,3%) un bezmiegs (2,3%). Papildu pētījumā pacientiem vecumā no 6 līdz 11 gadiem pēc vienreizējas 2,5 mg desloratadīna šķīduma iekšķīgai lietošanai devas netika novērotas nevēlamas blakusparādības.

Klīniskajā pētījumā ar 578 pusaudžiem vecumā no 12 līdz 17 gadiem visbiežāk novērotā blakusparādība bija galvassāpes. Tās tika novērotas 5,9 % ar desloratadīnu ārstēto un 6,9 % placebo saņēmušo pacientu.

Pieaugušie un pusaudži

Klīniskajos pētījumos pieaugušajiem un pusaudžiem dažādu indikāciju gadījumā, ieskaitot alerģisko rinītu un hronisko idiopātisku nātreni, lietojot ieteicamajā devā, 3% pacientu desloratadīnu grupā nevēlamās blakusparādības tika novērotas vairāk, nekā placebo grupā. Visbiežākās ziņotās nevēlamās blakusparādības, kas bija biežākas nekā placebo grupā, bija nogurums (1,2%), sausums mutē (0,8%) un galvassāpes (0,6%).

Blakusparādību uzskaitījums tabulas veidā

Blakusparādības, par kurām klīniskajos pētījumos ziņots biežāk nekā lietojot placebo, un citas nevēlamās blakusparādības, par kurām ir ziņots pēcreģistrācijas periodā, ir uzskaitītas tabulā zemāk. Sastopamības biežums ir definēts sekojoši: ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1 000 līdz <1/100), reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000), ļoti reti (<1/10 000) un nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Orgānu sistēma

Sastopamības biežums

Blakusparādības, kas novērotas saistībā ar desloratadīna lietošanu

Psihiskie traucējumi

Ļoti reti

Nav zināmi

Halucinācijas

Neadekvāta uzvedība, agresivitāte

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži

Galvassāpes

Bieži (bērniem līdz 2 gadu vecumam)

Bezmiegs

Ļoti reti

Reibonis, miegainība, bezmiegs, psihomotora hiperaktivitāte, krampji

Sirds funkcijas traucējumi

Ļoti reti

Nav zināmi

Tahikardija, sirdsklauves

Pagarināts QT intervāls

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Bieži

Sausums mutē

Bieži (bērniem līdz 2 gadu vecumam)

Caureja

Ļoti reti

Sāpes vēderā, slikta dūša, vemšana, dispepsija, caureja

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Ļoti reti

Nav zināmi

Paaugstināts aknu enzīmu līmenis, paaugstināts bilirubīna līmenis, hepatīts

Dzelte

Ādas un zemādas audu bojājumi

Nav zināmi

Fotosensitivitāte

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Ļoti reti

Mialģija

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Bieži

Nogurums

Bieži (bērniem līdz 2 gadu vecumam)

Drudzis

Ļoti reti

Nav zināmi

Paaugstinātas jutības reakcijas (piemēram, anafilakse, angioedēma, elpas trūkums, nieze, izsitumi un nātrene)

Astēnija

Izmeklējumi

Nav zināmi

Palielināta ēstgriba, ķermeņa masas palielināšanās

Pediatriskā populācija

Citas pēcreģistrācijas periodā bērniem novērotās nevēlamās blakusparādības, kuru sastopamības biežums nav zināms, bija QT intervāla pagarināšanās, aritmija, bradikardija, neadekvāta uzvedība un agresivitāte.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv" www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Pēcreģistrācijas periodā veikto novērojumu rezultāti liecina, ka ar pārdozēšanu saistītās nevēlamās blakusparādības ir līdzīgas tām, kas novērotas pēc terapeitisku devu lietošanas, tomēr tās var būt izteiktākas.

Terapija

Pārdozēšanas gadījumā jāapsver standartmetodes neabsorbētās aktīvās vielas izvadīšanai. Ieteicama simptomātiska un atbalstoša terapija.

Desloratadīnu nevar izvadīt ar hemodialīzes palīdzību. Nav zināms, vai to var izvadīt ar peritoneālās dialīzes palīdzību.

Simptomi

Vairāku devu klīniskajā pētījumā ar pieaugušajiem un pusaudžiem, lietojot līdz 45 mg desloratadīna (deviņas reizes vairāk par klīnisko devu), netika novērota klīniski nozīmīga iedarbība.

Pediatriskā populācija

Pēcreģistrācijas periodā veikto novērojumu rezultāti liecina, ka ar pārdozēšanu saistītās nevēlamās blakusparādības ir līdzīgas tām, kas novērotas pēc terapeitisku devu lietošanas, tomēr tās var būt izteiktākas.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: citi antihistamīna līdzekļi sistēmiskai lietošanai.

ATĶ kods: R06AX27

Darbības mehānisms

Desloratadīns ir nesedatīvs, ilgstošas darbības histamīna antagonists, kam piemīt selektīva antagoniska ietekme uz perifērajiem H1 receptoriem. Pēc iekšķīgas lietošanas desloratadīns selektīvi bloķē perifēros histamīna H1 receptorus, jo šī viela neiekļūst centrālajā nervu sistēmā.

In vitro pētījumos desloratadīnam pierādītas antialerģiskas īpašības. Tās izpaužas, kavējot iekaisuma mediatoru citokīnu IL-4, IL-6, IL-8, un IL-13 izdalīšanos no cilvēka tuklajām šūnām/bazofilajiem leikocītiem, kā arī nomācot adhēzijas molekulas P-selektīna izpausmes endotēlija šūnās. Šo novērojumu klīniskā nozīme vēl nav apstiprināta.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Pediatriskā populācija

Desloratadīna šķīduma iekšķīgai lietošanai efektivitāte bērniem atsevišķos pētījumos nav pētīta. Tomēr, desloratadīna sīrupa zāļu formas, kura satur tādu pašu daudzumu desloratadīna, drošums bērniem ir pierādīts trijos pētījumos. Bērni vecumā no 1 līdz 11 gadiem, kuriem bija nepieciešama ārstēšana ar antihistamīna līdzekļiem, saņēma 1,25 mg (vecumā no 1 līdz 5 gadiem) vai 2,5 mg (vecumā no 6 līdz 11 gadiem) desloratadīna dienā. Ārstēšanu pacienti panesa labi, ko apstiprina klīniski laboratorisko testu rezultāti, dzīvībai svarīgo orgānu darbība un EKG intervālu dati, tajā skaitā QTc intervāla garums. Lietojot ieteiktās devas, desloratadīna koncentrācijas plazmā (skatīt 5.2. apakšpunktu) bērniem un pieaugušajiem bija līdzīgas. Tā kā alerģiskā rinīta/hroniskas idiopātiskas nātrenes norise un desloratadīna iedarbība pieaugušajiem un bērniem ir līdzīga, desloratadīna efektivitātes datus, kas iegūti ar pieaugušajiem, var attiecināt uz bērniem.

Desloratadīna sīrupa efektivitāte klīniskajos pētījumos bērniem, kuri jaunāki par 12 gadiem, nav pētīta.

Pieaugušie un pusaudži

Vairāku devu klīniskajā pētījumā ar pieaugušajiem un pusaudžiem, lietojot līdz pat 20 mg desloratadīna dienā 14 dienas, netika novērota statistiski vai klīniski nozīmīga ietekme uz sirds un asinsvadu sistēmu. Klīniski farmakoloģiskā pētījumā ar pieaugušajiem un pusaudžiem, lietojot pieaugušajiem 45 mg desloratadīna dienā (9 reizes vairāk par klīnisko devu) desmit dienas, QTc intervāla pagarināšanos nenovēroja.

Desloratadīns būtībā nenokļūst centrālajā nervu sistēmā. Kontrolētos klīniskajos pētījumos, lietojot pieaugušajiem un pusaudžiem ieteicamo devu 5 mg dienā, miegainības rašanās biežums nebija lielāks kā placebo lietošanas gadījumā. Klīniskajos pētījumos, lietojot pieaugušajiem un pusaudžiem 7,5 mg devu desloratadīna tablešu formā vienu reizi dienā, netika ietekmētas psihomotorās spējas. Vienas devas pētījumā ar pieaugušajiem 5 mg desloratadīna neietekmēja lidaparātu vadīšanas spējas standarta rādītājus, tajā skaitā nepastiprināja miegainību un neapgrūtināja lidošanas uzdevumu veikšanu.

Klīniskās farmakoloģijas pētījumos ar pieaugušajiem, lietojot vienlaicīgi ar alkoholu, nepastiprinājās alkohola ietekme uz reakcijas spējām vai pastiprinātas miegainības rašanās. Lietojot atsevišķi vai vienlaicīgi ar alkoholu, netika novērotas nozīmīgas psihomotoro testu rezultātu atšķirības starp desloratadīna un placebo grupām.

Klīniskajos pētījumos par zāļu mijiedarbību, lietojot vairākas ketokonazola un eritromicīna devas, netika novērotas klīniski nozīmīgas desloratadīna koncentrācijas izmaiņas plazmā.

Pieaugušajiem un pusaudžiem ar alerģisko rinītu desloratadīna tabletes efektīvi mazināja simptomus, piemēram, šķaudīšanu, iesnas un niezi degunā, acu niezi, asarošanu un apsārtumu, kā arī aukslēju niezi. Desloratadīns efektīvi mazināja simptomus 24 stundas. Desloratadīna tablešu efektivitāte pētījumos ar pusaudžiem vecumā no 12 līdz 17 gadiem nav skaidri demonstrēta.

Papildus apstiprinātajai klasifikācijai, bez sezonālā un pastāvīgā alerģiskā rinīta var izdalīt arī intermitējošu alerģisku rinītu un persistējošu alerģisku rinītu atbilstoši simptomu ilgumam. Intermitējošs alerģisks rinīts tiek definēts kā simptomi mazāk nekā 4 dienas nedēļā vai mazāk nekā 4 nedēļas. Persistējošs alerģisks rinīts tiek definēts kā simptomu esamība 4 dienas un vairāk nedēļā un ilgāk nekā 4 nedēļas.

Kopējie dzīves kvalitātes aptaujas rezultāti par rinokonjunktivītu parādīja, ka desloratadīna tabletes bija efektīvas sezonāla alerģiska rinīta atvieglošanai. Izteiktāko uzlabošanos novēroja attiecībā uz praktiskajiem sarežģījumiem un ikdienas aktivitātēm, ko ietekmēja simptomi.

Kā nātrenes klīniskais modelis tika pētīta hroniska idiopātiska nātrene, jo patofizioloģiskais mehānisms ir līdzīgs neatkarīgi no izcelsmes, un pacientus ar hroniskiem traucējumiem ir vieglāk iesaistīt prospektīvā pētījumā. Tā kā visu nātrenes veidu traucējumu cēloniskais faktors ir histamīna atbrīvošanās, paredzams, ka desloratadīns, papildus hroniskas idiopātiskas nātrenes simptomu mazināšanai, efektīvi nodrošinās simptomu mazināšanos arī citu nātrenes veida traucējumu gadījumā, kā norādīts klīniskajās vadlīnijās.

Divos placebo kontrolētos sešu nedēļu pētījumos pacientiem ar hronisku idiopātisku nātreni desloratadīns efektīvi mazināja niezi un izsitumu apmērus un skaitu jau pirmās devas iedarbības beigās. Katrā pētījumā iedarbība saglabājās 24 stundu dozēšanas intervālā. Līdzīgi kā citos hroniskas idiopātiskas nātrenes pētījumos ar antihistamīna līdzekļiem, pacientu mazākā daļa, kuriem nebija atbildes reakcijas pret antihistamīna līdzekļiem, tika izslēgti no pētījuma. Niezes mazināšanos vairāk nekā par 50% novēroja 55% ar desloratadīnu ārstēto pacientu salīdzinājumā ar 19% pacientu, kuri saņēma placebo. Ārstēšana ar desloratadīnu arī ievērojami mazināja miegainību un ietekmi uz ikdienas aktivitāšu veikšanu, ko noteica, izvērtējot šos raksturlielumus pēc četru punktu skalas.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Desloratadīna koncentrāciju plazmā var noteikt 30 minūtes pēc desloratadīna lietošanas pieaugušajiem un pusaudžiem. Desloratadīns labi uzsūcas, sasniedzot maksimālo koncentrāciju plazmā apmēram pēc 3 stundām; terminālās fāzes eliminācijas pusperiods ir apmēram 27 stundas. Desloratadīna uzkrāšanās līmenis bija atbilstošs tā eliminācijas pusperiodam (aptuveni 27 stundas) un lietošanai vienu reizi dienā. Lietojot vienu reizi dienā, 5 mg līdz 20 mg robežās desloratadīna biopieejamība bija proporcionāla devai.

Farmakokinētisko un klīnisko pētījumu sērijās 6% pacientu novēroja augstāku desloratadīna koncentrāciju. Šī vājā metabolisma fenotipa izplatība pārsvarā bija salīdzināma pieaugušajiem (6%) un bērniem no vecumā no 2 līdz 11 gadiem (6%), un tā bija lielāka melnās rases pārstāvjiem (18% pieaugušajiem, 16% bērniem) nekā baltās rases pārstāvjiem (2% pieaugušajiem, 3% bērniem) abās populācijās.

Vairāku devu farmakokinētiskais pētījums ar tablešu formu veseliem pieaugušajiem pacientiem liecināja, ka četri pacienti bija vājāki desloratadīna metabolizētāji. Šādiem pacientiem Cmax koncentrācija bija 3 reizes augstāka, aptuveni pēc 7 stundām terminālais eliminācijas pusperiods bija aptuveni 89 stundas.

Līdzīgi farmakokinētiskie rādītāji tika novēroti daudzu devu farmakokinētiskajos pētījumos ar sīrupu bērniem vecumā no 2-11 gadiem, kuri ir vāji metabolizētāji, alerģiskā rinīta diagnozes gadījumā. Desloratadīna iedarbība (AUC) bija aptuveni 6 reizes lielāka un Cmax bija aptuveni 3 līdz 4 reizes augstāks pēc 3 - 6 stundām, un terminālais eliminācijas pusperiods bija apmēram 120 stundas. Pieaugušajiem un bērniem, kuri ir vāji metabolizētāji, iedarbība, ārstējot ar vecumam piemērotu devu, bija tāda pati. Kopumā šādiem pacientiem drošuma profils neatšķīrās no vispārējās populācijas. Desloratadīna efektivitāte vājiem metabolizētājiem līdz 2 gadu vecumam nav pētīta.

Atsevišķos vienas devas pētījumos, lietojot ieteiktās devas, bērniem desloratadīna AUC un Cmax bija līdzīgi kā pieaugušajiem, kuri saņēma 5 mg desloratadīna sīrupa.

Izkliede

Desloratadīns vidēji izteikti (83 – 87%) saistās ar plazmas olbaltumvielām. Pēc 5 – 20 mg desloratadīna lietošanas pieaugušajiem un pusaudžiem vienu reizi dienā 14 dienas netika novērota klīniski nozīmīga aktīvās vielas uzkrāšanās.

Vienas devas krustotā desloratadīna pētījumā novēroja, ka tablešu un sīrupa zāļu formas ir bioekvivalentas. Tā kā desloratadīna šķīdums iekšķīgai lietošanai satur tādu pašu desloratadīna koncentrāciju, tādēļ bioekvivalences pētījums nebija nepieciešams, un paredzams, ka tas ir līdzvērtīgs sīrupam un tabletēm.

Biotransformācija

Enzīms, kas ir atbildīgs par desloratadīna metabolismu, vēl nav noteikts, tādēļ pilnībā nevar noliegt mijiedarbības iespējamību ar citām zālēm. In vivo desloratadīns nenomāc CYP3A4, un in vitro pētījumos pierādīts, ka zāles nenomāc CYP2D6, kā arī nav P-glikoproteīna substrāts vai inhibitors.

Eliminācija

Vienas devas pētījumā, lietojot 7,5 mg desloratadīna, netika novērota uztura (brokastu ar lielu tauku saturu un augstu kaloritāti) ietekme uz desloratadīna izkliedi. Citā pētījumā greipfrūtu sula neietekmēja desloratadīna izkliedi.

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Desloratadīna farmakokinētika hroniskas nieru mazspējas (HNM) pacientu un veselu brīvprātīgo organismā ir salīdzināta vienā pētījumā par vienreizēju devu lietošanu un vienā pētījumā par atkārtotu devu lietošanu. Pētījumā par vienreizēju devu lietošanu desloratadīna iedarbības intensitāte pacientiem ar vieglu līdz vidēji smagu un smagu HNM bija attiecīgi 2 un 2,5 reizes lielāka nekā veseliem brīvprātīgajiem. Pētījumā par atkārtotu devu lietošanu līdzsvara koncentrācija tika sasniegta pēc 11. dienas, un salīdzinājumā ar veseliem brīvprātīgajiem pacientiem ar vieglu līdz vidēji smagu un smagu HNM desloratadīna iedarbības intensitāte bija attiecīgi ~ 1,5 un 2,5 reizes lielāka. Abos pētījumos desloratadīna un 3-hidroksidesloratadīna iedarbības intensitātes (AUC un Cmax) pārmaiņas nebija klīniski nozīmīgas.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Desloratadīns ir loratadīna galvenais aktīvais metabolīts. Neklīniskajos pētījumos ar desloratadīnu un loratadīnu pierādīts, ka salīdzināmas desloratadīna ietekmes gadījumā nav novērojamas desloratadīna un loratadīna kvalitatīvas vai kvantitatīvas toksicitātes atšķirības.

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti, genotoksicitāti, iespējamu kancerogenitāti un toksisku ietekmi uz reproduktivitāti un attīstību neliecina par īpašu risku cilvēkam. Pētījumos ar desloratadīnu un loratadīnu netika novērots kancerogēns potenciāls.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Sorbīta šķīdums (kristālus neveidojošs) (E420)

Propilēnglikols

Sukraloze (E955)

Hipromeloze 2910 (15 mPa.s)

Nātrija citrāta dihidrāts

Skābo ķiršu aromatizētājs (D-limonēns, benzaldehīds, alfa-terpineols, 2-feniletilspirts, triacetīns, propilēnglikols)

Citronskābes monohidrāts

Dinātrija edetāts

Attīrīts ūdens

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

2 gadi.

Uzglabāšanas laiks pēc pudeles pirmās atvēršanas: 3 mēneši.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Zālēm nav nepieciešami īpaši temperatūras uzglabāšanas apstākļi.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

120 ml Desloratadine Sopharma šķīdums iekšķīgai lietošanai pieejams tumši brūnās stikla (III klase) pudelēs vai PET pudelēs, kas noslēgtas ar bērniem neatveramu vāciņu un drošības gredzenu ar ZBPE pārklājumu, kuru nominālais tilpums ir 125 ml. Iepakojumā pieejams mērtrauciņš (ar 2,5 ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml un 20 ml vai 2,5 ml, 3 ml, 5 ml, 7,5 ml, 10 ml, 12,5 ml, 15 ml un 20 ml devu atzīmēm) un graduēta šļirce zāļu iekšķīgai lietošanai (ar 0,5 ml, 1 ml, 1,5 ml, 2 ml, 2,5 ml, 3 ml, 3,5 ml, 4 ml, 4,5 ml un 5 ml devu atzīmēm) zāļu dozēšanai.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

SOPHARMA AD, 16 Iliensko Shosse Str., Sofia 1220, Bulgārija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

15-0132

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2015.gada 12.jūnijs.

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

2017.gada novembris.

SASKAŅOTS ZVA 25-01-2018

LV/H/0123/001/IA/005

EQ PAGE 1