Arthryl

Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai

Arthryl 1500 mg pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai

Kartona kastīte, Papīra/Al/PE paciņa, N20
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.
Glucosamini sulfas

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Maks. cenu diapazons

€ ar PVN

16.49 €

Zāļu produkta identifikators

I000981-01

Zāļu reģistrācijas numurs

I000981

Ražotājs

Rottapharm Ltd., Ireland

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

29-JUN-18

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

1500 mg

Zāļu forma

Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Meda Pharma GmbH & Co.KG, Germany

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Arthryl 1500 mg pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai

Glucosamini sulfas

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu

informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad,

ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Arthryl un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Arthryl lietošanas

3. Kā lietot Arthryl

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Arthryl

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Arthryl un kādam nolūkam to lieto

Arthryl aktīvā viela ir glikozamīna sulfāts, kas pieder zāļu grupai, ko sauc par citiem nesteroīdiem pretiekaisuma un pretreimatisma līdzekļiem.

Arthryl ir zāles vieglu vai vidēji izteiktu ceļa locītavas osteoartrīta simptomu mazināšanai.

2. Kas Jums jāzina pirms Arthryl lietošanas

Nelietojiet Arthryl šādos gadījumos

- ja Jums ir alerģija pret glikozamīna sulfātu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

- ir Jums ir alerģija pret vēžveidīgajiem, jo glikozamīns tiek iegūts no vēžveidīgajiem;

- ja Jums ir fenilketonūrija;

- ja Jums ir kāda cukura nepanesība.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Arthryl lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

- ja Jums ir traucēta glikozes tolerance. Uzsākot glikozamīna terapiju, iespējams, būs

nepieciešama biežāka glikozes līmeņa noteikšana asinīs;

- ja Jums ir sirds-asinsvadu slimības risks, jo dažiem pacientiem, kas tika ārstēti ar glikozamīniem, tika novērots neparasti augsts holesterīna līmenis asinīs;

- ja Jums ir astma. Pirms glikozamīna lietošanas uzsākšanas Jums jāzina, ka ir iespējama astmas simptomu pasliktināšanās;

- ja ievērojat kontrolētu sāls diētu;

- ja Jums ir traucēta aknu vai nieru funkcija.

Jākonsultējas ar ārstu, lai izslēgtu tādas locītavu slimības esamību, kuras gadījumā vajadzētu apsvērt cita veida ārstēšanu.

Nekavējoties pārtrauciet Arthryl lietošanu un sazinieties ar ārstu, ja novērojat tādus angioneirotiskās tūskas simptomus, kā sejas, mēles vai rīkles pietūkumu, grūtības norīt, nātreni un apgrūtinātu elpošanu.

Bērni un pusaudži

Drošums un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem jaunākiem par 18 gadiem, nav pierādītas pētījumos, tāpēc šai pacientu grupai zāles lietot nedrīkst.

Citas zāles un Arthryl

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Piesardzība jāievēro, ja Arthryl lietojams vienlaicīgi ar citām zālēm, īpaši:

  • dažām zālēm, kuras lieto asins sarecēšanas novēršanai (piemēram, varfarīns, dikumarols, fenprokumons, acenokumarols un fluidions). Lietojot kopā ar glikozamīnu, šo zāļu iedarbība var būt spēcīgāka, tādēļ, uzsākot vai pārtraucot ārstēšanu ar glikozamīnu, ar šādām kombinācijām ārstētie pacienti jāuzrauga īpaši rūpīgi.

  • tetraciklīniem (antibiotiskiem līdzekļiem, ko lieto infekciju ārstēšanai).

Ir ziņots par pastiprinātu kumarīnu tipa antikoagulantu (piem., varfarīna un acenokumarola) iedarbību, ja tie lietoti vienlaicīgi ar glikozamīnu. Tādēļ pacienti, kurus ārstē ar šādu zāļu kombināciju, sākot vai beidzot terapiju, rūpīgi jāpārbauda koagulācijas rādītāji.

Lūdzu, sazinieties ar ārstu, ja nepieciešams medicīniska rakstura padoms.

Arthryl kopā ar uzturu

Arthryl ieteicams lietot maltītes laikā.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Nelietojiet Arthryl grūtniecības laikā.

Nav ieteicama Arthryl lietošana bērna barošanas ar krūti laikā.

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus nav sagaidāma. Tomēr nav veikti īpaši pētījumi, lai novērtētu ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Ievērojiet piesardzību, ja novērojat galvassāpes, miegainību, nogurumu, reiboni vai redzes traucējumus.

Arthryl satur nātriju, aspartāmu un sorbītu

Šīs zāles satur 151 mg nātrija (galvenā pārtikā lietojamās/vārāmās sāls sastāvdaļa) katrā devā. Tas ir līdzvērtīgi 7,6% ieteicamās maksimālās nātrija dienas devas pieaugušajiem. Tas ir jāņem vērā pacientiem ar kontrolētu sāls diētu.

Šīs zāles satur 2,5 mg aspartāma katrā devā. Aspartāms ir fenilalanīna avots. Tas var būt kaitīgs, ja Jums ir fenilketonūrija (FKU), kas ir reta ģenētiska slimība, kuras gadījumā fenilalanīns uzkrājas, jo organisms nevar to pareizi izvadīt.

Arthryl satur sorbītu. Sorbīts ir fruktozes avots. Ja ārsts ir teicis, ka Jums (vai Jūsu bērnam) ir kāda cukura nepanesība, vai Jums ir diagnosticēta reta ģenētiska slimība – iedzimta fruktozes nepanesība, kuras gadījumā organismā nesadalās fruktoze, pirms lietojat vai saņemat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3. Kā lietot Arthryl

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Lietot vienu reizi dienā, izšķīdinot vienu paciņu ar pulveri glāzē ūdens, ieteicams ēšanas laikā.

Glikozamīna sulfāta drošums un efektivitāte pierādīta klīniskos pētījumos, lietojot zāles līdz pat 3 gadiem.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Bērniem un pusaudžiem jaunākiem par 18 gadiem glikozamīnu lietot nedrīkst.

Gados vecāki pacienti

Nav nepieciešama devas pielāgošana.

Pacienti ar nieru un/vai aknu darbības traucējumiem

Ņemot vērā to, ka nav veikti atbilstoši pētījumi, nav iespējams sniegt devas rekomendācijas.

Glikozamīna sulfāta efektivitāte var parādīties tikai pēc 4 nedēļu lietošanas, tādēļ nepieciešamības gadījumā, uzsākot ārstēšanu, to var lietot kopā ar nesteroīdiem pretiekaisuma līdzekļiem.

Glikozamīns nav indicēts akūtu sāpju simptomu ārstēšanai. Simptomu atvieglošana (īpaši sāpju atvieglošana) var nebūt pamanāma ātrāk kā pēc vairākām ārstēšanas nedēļām, bet dažos gadījumos arī ilgāk. Ja simptomu atvieglošanu nenovēro pēc 2-3 mēnešiem, jāpārvērtē turpmāka ārstēšana ar glikozamīnu.

Ja esat lietojis Arthryl vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis vairāk zāļu nekā noteikts, nekavējoties sazinieties ar ārstu vai farmaceitu. Glikozamīna pārdozēšanas pazīmes un simptomi var izpausties kā galvassāpes, reibonis, apjukums, locītavu sāpes, slikta pašsajūta, vemšana (slikta dūša), caureja vai aizcietējums. Ja novērojat kādu pārdozēšanas pazīmi, pārtrauciet glikozamīna lietošanu.

Ja esat aizmirsis lietot Arthryl

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Ja gandrīz pienācis nākamās devas lietošanas laiks, izlaidiet aizmirsto devu un lietojiet nākamo Arthryl devu parastajā laikā.

Ja pārtraucat lietot Arthryl

Jūsu simptomi var atjaunoties.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Klīniskie pētījumi liecina, ka ir laba šo zāļu panesamība. Blakusparādības ir novērotas retos gadījumos. Tās ir viegli izteiktas un pārejošas, un tās var iedalīt pēc sekojoša novērošanas biežuma:

Bieži novērotas blakusparādības (retāk kā 1 no 10, bet biežāk kā 1 no 100 cilvēkiem)

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi: sāpes vēderā, slikta dūša, vēdera uzpūšanās, aizcietējums, caureja vai dispepsija.

Nervu sistēmas traucējumi: galvassāpes, miegainība, nogurums.

Retāk novērotas blakusparādības (retāk kā 1 no 100, bet biežāk kā 1 no 1 000 cilvēkiem)

Ādas un zemādas audu bojājumi: eritēma, izsitumi, ādas nieze.

Asinsvadu sistēmas traucējumi: piesarkums.

Blakusparādības, kuru novērošanas biežums nav zināms

Sejas, mēles vai rīkles pietūkums (angioneirotiskā tūska, skatīt 2. punktu Brīdinājumi un piesardzība lietošanā), nātrene, pietūkums/ potīšu, kāju un pēdu pietūkums, reibonis, astma / astmas pasliktināšanās, vemšana (slikta pašsajūta), cukura diabēta pacientiem pasliktinājusies glikozes kontrole asinīs, hiperholesterinēmija, alerģiskas reakcijas, hipersensitivitāte (paaugstināta jutība), redzes traucējumi, matu izkrišana, bezmiegs, sirds aritmijas (piemēram, tahikardija), dzelte, izmeklējumu rezultāti uzrāda paaugstinātus aknu enzīmu rādītājus, paaugstinātu glikozes līmeni asinīs, paaugstinātu asinsspiedienu, starptautiskā standartizētā koeficienta svārstības.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas iela 15, Rīga, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Arthryl

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc „Termin ważności”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Arthryl satur

- Aktīvā viela ir glikozamīna sulfāts.

Viena paciņa satur 1884 mg glikozamīna sulfāta nātrija hlorīda, kas atbilst 1500 mg glikozamīna sulfāta un 384 mg nātrija hlorīda.

- Citas sastāvdaļas ir aspartāms (E951), makrogols, bezūdens citronskābe, sorbīts.

Arthryl ārējais izskats un iepakojums

Atsevišķas devas paciņa satur baltas krāsas kristālisko pulveri iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai.

Iepakojuma izmēri: 20 paciņas.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstrasse 1

61352 Bad Homburg

Vācija

Ražotājs

ROTTAPHARM Ltd.

Damastown Industrial park

Mulhuddart, Dublin 15

Īrija

Paralēli importēto zāļu izplatītājs un pārpakotājs Latvijā:

SIA „MAGNUM MEDICAL”, Ulbrokas ielā 23, Rīga, LV-1021, t. 67718700

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas numurs: I000981

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 02/2019.