Glucosamin-ratiopharm

Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai

Glucosamin-ratiopharm 1,5 g pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai

Kartona kastīte, Papīra/Al/ZBPE paciņa, N20
Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.
Glucosamini sulfas

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Maks. cenu diapazons

€ ar PVN

14.65 €

Zāļu produkta identifikators

08-0195-01

Zāļu reģistrācijas numurs

08-0195

Ražotājs

Merckle GmbH, Germany

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

20-JAN-17

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Bez receptes

Zāļu stiprums/koncentrācija

1,5 g

Zāļu forma

Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Ratiopharm GmbH, Germany

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Glucosamin-ratiopharm 1,5 g pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai

Glucosamini sulfas

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts vai farmaceits.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Ja pēc 14 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Glucosamin-ratiopharm un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Glucosamin-ratiopharm lietošanas

3. Kā lietot Glucosamin-ratiopharm

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Glucosamin-ratiopharm

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Glucosamin-ratiopharm un kādam nolūkam to lieto

Glucosamin-ratiopharm pieder zāļu grupai, kuras nosaukums ir citi nesteroīdi pretiekaisuma un pretreimatisma līdzekļi.

Glucosamin-ratiopharm lieto viegla līdz vidēji smaga ceļgala osteoartrīta simptomu mazināšanai.

2. Kas Jums jāzina pirms Glucosamin-ratiopharm lietošanas

Nelietojiet Glucosamin-ratiopharm šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret glikozamīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

- ja Jums ir alerģija pret vēžveidīgajiem, jo glikozamīns ir ražots no vēžveidīgajiem.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Glucosamin-ratiopharm lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

- ja Jums ir traucēta glikozes tolerance. Uzsākot ārstēšanu ar glikozamīnu, var būt nepieciešams daudz biežāk kontrolēt glikozes līmeni asinīs;

- ja Jums ir nieru vai aknu darbības traucējumi;

- ja Jums ir zināms sirds-asinsvadu slimības riska faktors, jo dažos gadījumos ar glikozamīnu ārstētiem pacientiem novērota hiperholesterinēmija;

- ja Jūs slimojat ar astmu. Sākot lietot glikozamīnu, Jums jāzina, ka iespējama simptomu pastiprināšanās.

Par šo zāļu lietošanu jākonsultējas ar ārstu, lai pārliecinātos, ka Jums nav locītavu slimības, kam nepieciešama cita veida ārstēšana.

Bērni un pusaudži

Glucosamin-ratiopharm nedrīkst lietot bērni un pusaudži līdz 18 gadu vecumam.

Citas zāles un Glucosamin-ratiopharm

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Jāievēro piesardzība, ja Glucosamin-ratiopharm lieto kopā ar citām zālēm, īpaši:

tetraciklīnu;

dažu veidu zālēm, ko lieto, lai novērstu asins recekļu veidošanos (piemēram, varfarīnu, dikumarolu, fenprokumonu, acenokumarolu un fluindionu). Šo zāļu iedarbība var būt stiprāka, ja tās lieto vienlaicīgi ar glikozamīnu.

Pacienti, kuri saņem šādu kombinētu ārstēšanu, sākot vai beidzot terapiju ar glikozamīnu, ļoti rūpīgi jānovēro.

Lūdzu sazinieties ar ārstu par zāļu lietošanu.

Glucosamin-ratiopharm kopā ar uzturu un dzērienu

Izšķīdiniet paciņas saturu glāzē ūdens un lietojiet zāles kopā ar uzturu vai neatkarīgi no tā.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Glucosamin-ratiopharm nedrīkst lietot grūtniecības laikā.

Neiesaka lietot glikozamīnu, kamēr barojat bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav veikti pētījumi, lai novērtētu ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Ja Jums rodas reibonis vai miegainība, Jūs nedrīkstat vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus (skatīt arī 4. punktu ,,Iespējamās blakusparādības’’).

Glucosamin-ratiopharm satur aspartāmu

Glucosamin-ratiopharm satur aspartāmu un var būt kaitīgs pacientiem ar fenilketonūriju.

Glucosamin-ratiopharm satur sorbītu

Glucosamin-ratiopharm satur sorbītu. Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

Glucosamin-ratiopharm satur nātriju

Viena paciņa Glucosamin-ratiopharm satur 384 mg nātrija hlorīda. Tas jāievēro pacientiem ar kontrolētu nātrija diētu, piemēram, paaugstināta asinsspiediena (hipertensijas) gadījumā.

3. Kā lietot Glucosamin-ratiopharm

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ārsts piemēros devu atkarībā no Jūsu stāvokļa. Ieteicamā sākumdeva parasti ir viena paciņa (1500 mg glikozamīna) vienu reizi dienā.

Glikozamīns nav paredzēts, lai ārstētu akūtas sāpes. Simptomu samazināšanos (it īpaši sāpju mazināšanos) var novērot tikai pēc dažām ārstēšanās nedēļām un dažos gadījumos pat vēl vēlāk. Ja simptomu samazināšanos nenovēro pēc 2-3 mēnešiem, būtu vēlreiz jāizvērtē turpmāka ārstēšana ar glikozamīnu.

Iekšķīgai lietošanai.

Izšķīdiniet paciņas saturu glāzē ūdens un lietojiet zāles kopā ar uzturu vai neatkarīgi no tā.

Pēc izšķīdināšanas iegūst dzidru, bezkrāsainu šķīdumu.

Ja esat lietojis Glucosamin-ratiopharm vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis lielu daudzumu, Jums jāsazinās ar savu ārstu vai slimnīcu.

Glikozamīna pārdozēšanas pazīmes un simptomi var būt galvassāpes, reibonis, apjukums, locītavu sāpes, slikta dūša, vemšana, caureja vai aizcietējums. Ja parādās pārdozēšanas pazīmes, pārtrauciet glikozamīna lietošanu.

Ja esat aizmirsis lietot Glucosamin-ratiopharm

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Glucosamin-ratiopharm

Jūsu slimības simptomi var atkārtoties.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Jums nekavējoties jāpārtrauc lietot Glucosamin-ratiopharm un jāapmeklē ārsts, ja Jūs novērojat angioedēmas simptomus, piemēram:

sejas, mēles vai rīkles pietūkumu;

rīšanas grūtības;

nātreni vai apgrūtinātu elpošanu.

Ir ziņots par šādām blakusparādībām.

Bieži: var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem

Galvassāpes, nogurums, slikta dūša, sāpes vēderā, gremošanas traucējumi, caureja, aizcietējums.

Retāk: var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem

Vemšana, izsitumi, nieze, pietvīkums.

Nav zināms: biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem

Reibonis, astmas paasināšanās, aknu enzīmu līmeņa paaugstināšanās, dzelte, sejas, mēles vai rīkles pietūkums (angioedēma, skatīt iepriekš), nātrene, augsts holesterīna līmenis, glikozes līmeņa asinīs kontroles pasliktināšanās pacientiem ar cukura diabētu, tūska, potīšu, kāju un pēdu pietūkums.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv"www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Glucosamin-ratiopharm

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un paciņas pēc „Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Glucosamin-ratiopharm satur

Aktīvā viela ir glikozamīna sulfāts.

Katra paciņa satur 1,5 g glikozamīna sulfāta (glikozamīna sulfāta nātrija hlorīda veidā), kas atbilst 1,178 g glikozamīna.

Citas sastāvdaļas ir aspartāms (E951), sorbīts (E420), bezūdens citronskābe un makrogols 4000.

Glucosamin-ratiopharm ārējais izskats un iepakojums

Glucosamin-ratiopharm 1,5 g pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai: balts, kristālisks pulveris.

Iepakojums: 10, 20, 30, 60 vai 90 paciņas.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Vācija

Ražotājs

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143 Blaubeuren, Vācija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Igaunijā: Glucosamin-ratiopharm

Latvijā: Glucosamin-ratiopharm 1,5 g pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai

Lietuvā: Glucosamin-ratiopharm 1,5g milteliai geriamajam tirpalui

Portugālē: Glucosamina ratiopharm

Somijā: Glucosamin ratiopharm 1.5 g jauhe oraaliliuosta varten

Vācijā: Glucosamin-ratiopharm

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 03/2018

SASKAŅOTS ZVA 10-05-2018

PAGE \* MERGEFORMAT 2 Version: 2018-03-19_var017_3.1

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Glucosamin-ratiopharm 1,5 g pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra paciņa satur 1,5 g glikozamīna sulfāta (Glucosamini sulfas), kas atbilst 1,884 g glikozamīna sulfāta nātrija hlorīda, kas atbilst 1,178 g glikozamīna.

Palīgvielas ar zināmu iedarbību

Aspartāms 2,5 mg

Sorbīts 2028,5 mg

Nātrijs 151 mg (6,57 mmol)

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai.

Balts, kristālisks pulveris.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Viegla līdz vidēji smaga ceļgala osteoartrīta simptomu mazināšanai.

4.2. Devas un lietošanas veids

Paciņas saturu (1500 mg glikozamīna sulfāta pulvera), izšķīdinātu glāzē ūdens, lieto vienu reizi dienā.

Pēc izšķīdināšanas iegūst dzidru, bezkrāsainu šķīdumu.

Glikozamīns nav indicēts akūtu sāpju simptomu ārstēšanai. Simptomu mazināšanās (galvenokārt sāpju mazināšanās) var nebūt ātrāk, kā pēc vairākām terapijas nedēļām un dažos gadījumos pat vēl ilgāka laika. Ja simptomu mazināšanos nenovēro pēc 2 – 3 mēnešiem, glikozamīna terapijas turpināšana ir jāizvērtē atkārtoti.

Zāles var lietot kopā ar ēdienu vai neatkarīgi no tā.

Gados vecāki cilvēki

Nav veikti specifiski pētījumi, taču, ņemot vērā klīnisko pieredzi, nav nepieciešama devas pielāgošana, ārstējot citādi veselus, bet gados vecākus pacientus.

Nieru un/vai aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar nieru un/vai aknu darbības traucējumiem nav iespējams sniegt rekomendācijas par devām, jo nav veikti attiecīgi pētījumi.

Pediatriskā populācija

Glikozamīnu nedrīkst lietot bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam (skatīt 4.4. apakšpunktu).

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret glikozamīnu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Glucosamin-ratiopharm nedrīkst lietot pacienti, kuriem ir alerģija pret vēžveidīgajiem, jo aktīvā viela ir iegūta no vēžveidīgajiem.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Par šo zāļu lietošanu jāinformē ārsts, lai pārliecinātos, ka nav locītavu slimības, kam nepieciešama cita veida ārstēšana.

Pacientiem ar traucētu glikozes toleranci pirms terapijas uzsākšanas un periodiski ārstēšanas laikā ieteicams kontrolēt glikozes koncentrāciju asinīs un, ja nepieciešams, lietot insulīnu.

Pacientiem ar zināmu kardiovaskulāras slimības riska faktoru ieteicams kontrolēt lipīdu koncentrāciju asinīs, jo dažos gadījumos ar glikozamīnu ārstētiem pacientiem novērota hiperholesterinēmija.

Ir aprakstīts gadījums par astmas simptomu paasinājumu, kas sācies pēc glikozamīna terapijas sākuma (pēc glikozamīna lietošanas pārtraukšanas simptomi izzuda). Tādēļ pacienti, kuri slimo ar astmu un sāk lietot glikozamīnu, jāinformē par simptomu iespējamu pastiprināšanos.

Glikozamīnu nedrīkst lietot bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam, jo lietošanas drošums un efektivitāte nav noskaidrota.

Katra paciņa Glucosamin-ratiopharm satur 384 mg nātrija hlorīda. Tas jāņem vērā pacientiem ar kontrolētu nātrija diētu (piem., pacienti ar hipertensiju).

Satur fenilalanīna avotu. Var būt kaitīgs pacientiem ar fenilketonūriju.

Zāles satur saldinātāju sorbītu. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu fruktozes nepanesību.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Ir ierobežoti dati par iespējamo zāļu mijiedarbību ar glikozamīnu, bet ir ziņots par INR (international normalized ratio) parametra pieaugumu, lietojot vienlaicīgi ar iekšķīgi lietojamiem K-vitamīna antagonistiem.

Tādēļ pacienti, kurus ārstē ar iekšķīgi lietojamiem K-vitamīna antagonistiem, sākot vai beidzot terapiju ar glikozamīnu, rūpīgi jānovēro.

Vienlaicīga ārstēšana ar glikozamīnu var pastiprināt tetraciklīnu uzsūkšanos un paaugstināt to koncentrāciju serumā, taču šīs mijiedarbības klīniskā nozīme, iespējams, ir ierobežota.

Ņemot vērā ierobežoto dokumentāciju par zāļu iespējamo mijiedarbību ar glikozamīnu, pacientiem būtu jāzina par mainītu atbildes reakciju vai vienlaikus lietotu zāļu koncentrācijas izmaiņām.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Nav pietiekamas informācijas par glikozamīna lietošanu grūtniecēm. Informācija, kas pieejama no pētījumiem ar dzīvniekiem, ir nepietiekama. Tādēļ Glucosamin-ratiopharm nevajadzētu lietot grūtniecības laikā.

Barošana ar krūti

Nav pieejama informācija par glikozamīna izdalīšanos mātes pienā. Tādēļ, barojot bērnu ar krūti, neiesaka lietot glikozamīnu, jo nav informācijas par drošumu zīdainim.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi, lai novērtētu ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Ja rodas reibonis vai miegainība, transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana nav ieteicama.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Biežākās nevēlamās blakusparādības, kas saistītas ar glikozamīna terapiju, ir slikta dūša, sāpes vēderā, gremošanas traucējumi, aizcietējums un caureja. Papildus ziņots arī par galvassāpēm, nogurumu, izsitumiem, niezi, pietvīkumu un vemšanu. Nevēlamās blakusparādības, par kurām saņemti ziņojumi, parasti ir viegli izteiktas un pārejošas.

Orgānu sistēmu klase

Bieži

(≥1/100 līdz <1/10)

Retāk

(≥1/1 000 līdz ≤1/100

Nav zināms

(nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

Nervu sistēmas traucējumi

Galvassāpes

Nogurums

-

Reibonis

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

-

-

Astmas paasināšanās

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Slikta dūša

Sāpes vēderā

Gremošanas traucējumi

Caureja

Aizcietējums

Vemšana

-

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

-

-

Aknu enzīmu līmeņa paaugstināšanās

Dzelte

Ādas un zemādas audu bojājumi

-

Izsitumi

Nieze

Pietvīkums

Angioedēma

Nātrene

Vielmaiņas un uztures traucējumi

-

-

Nepietiekoša cukura diabēta kontrole

Hiperholesterinēmija

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

-

-

Tūska

Perifēriska tūska

Ir ziņots par hiperholesterinēmijas, astmas paasinājuma un nepietiekošas cukura diabēta kontroles gadījumiem, taču cēloņsakarība nav apstiprināta.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv" www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Nejaušas vai tīšas pārdozēšanas pazīmes un simptomi var būt galvassāpes, reibonis, orientācijas zudums, locītavu sāpes, slikta dūša, vemšana, caureja vai aizcietējums.

Pārdozēšanas gadījumā ārstēšana ar glikozamīnu ir jāpārtrauc un, ja nepieciešams, jāveic standarta pasākumi.

Klīniskajos pētījumos vienam no pieciem jauniem, veseliem cilvēkiem pēc 30 g glikozamīna infūzijas novēroja galvassāpes.

Papildus ir ziņots par vienu gadījumu, kad 12 gadus veca meitene iedzēra 28 g glikozamīna hidrohlorīda. Viņai novēroja locītavu sāpes, vemšanu un orientācijas zudumu. Paciente pilnībā atveseļojās.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: citi pretiekaisuma un pretreimatisma līdzekļi, nesteroīdi līdzekļi.

ATĶ kods: M01AX05

Glikozamīns ir endogēna viela, skrimšļa matrices un sinoviālā šķidruma glikozaminoglikānu polisaharīdu ķēžu normāla sastāvdaļa. Pētījumos in vitro un in vivo konstatēts, ka glikozamīns stimulē fizioloģisko glikozaminoglikānu un proteoglikānu sintēzi hondrocītos un hialuronskābes sintēzi sinoviocītos.

Glikozamīna darbības mehānisms cilvēka organismā nav zināms. Nav zināms laiks līdz atbildes reakcijai.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Glikozamīns ir relatīvi maza molekula (molekulmasa 179), kas labi šķīst ūdenī un hidrofīlos organiskajos šķīdinātājos.

Pieejamā informācija par glikozamīna farmakokinētiku ir ierobežota. Absolūtā biopieejamība nav zināma. Izkliedes tilpums ir aptuveni 5 litri, un eliminācijas pusperiods pēc intravenozas lietošanas ir aptuveni 2 stundas. Ar urīnu izdalās aptuveni 38% no intravenozi ievadītas devas.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

D-glikozamīna akūtā toksicitāte ir zema.

Glikozamīnam nav pieejama eksperimentos ar dzīvniekiem iegūta informācija par toksicitāti atkārtotas lietošanas gadījumā, reproduktīvo toksicitāti, mutagenitāti un kancerogenitāti.

Rezultāti, veicot pētījumus ar dzīvniekiem in vitro un in vivo, liecina, ka glikozamīns samazina insulīna sekrēciju un izraisa insulīna rezistenci, iespējams, inhibējot glikokināzes darbību beta šūnās. Klīniskā saistība nav zināma.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Aspartāms (E951)

Sorbīts (E420)

Bezūdens citronskābe

Makrogols 4000

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Balts papīrs/alumīnijs/ZBPE folijas paciņas.

Iepakojumā 10, 20, 30, 60 vai 90 paciņas.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Str. 3

89079 Ulm

Vācija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

08-0195

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2008. gada 14. jūlijs

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2017. gada 20. janvāris

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

03/2018

SASKAŅOTS ZVA 10-05-2018

EQ PAGE 2 Version: 2018-03-19_var017_2.1

Version: 2015-01-08_var012_0.1

EQ PAGE 1