Anastrozole-Teva

Apvalkotā tablete

Anastrozole-Teva 1 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/PVDH/Al blisteris, N90
Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.
Anastrozolum

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI
Zāļu produkta identifikators

07-0287-11

Zāļu reģistrācijas numurs

07-0287

Ražotājs

Galien LPS, France; Merckle GmbH, Germany; Pharmachemie B.V., Netherlands; TEVA Czech Industries s.r.o., Czech Republic; TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Hungary; Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Hungary; Teva UK Ltd., United Kingdom

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

18-JUN-10

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

1 mg

Zāļu forma

Apvalkotā tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Teva Pharma B.V., Netherlands

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Anastrozole-Teva 1 mg apvalkotās tabletes

Anastrozolum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Anastrozole-Teva un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Anastrozole-Teva lietošanas

Kā lietot Anastrozole-Teva

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Anastrozole-Teva

Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Anastrozole-Teva un kādam nolūkam to lieto

Anastrozole-Teva satur vielu, ko sauc par anastrozolu. Tā pieder zāļu grupai, ko sauc par „aromatāzes inhibitoriem”. Anastrozole-Teva lieto krūts vēža ārstēšanai sievietēm pēc menopauzes.

• Anastrozole-Teva darbojas samazinot hormona, ko sauc par estrogēnu, līmeni Jūsu organismā. Tas notiek, bloķējot Jūsu organismā dabīgo vielu (enzīmu), ko sauc par „aromatāzi”.

2. Kas Jums jāzina pirms Anastrozole-Teva lietošanas

Nelietojiet Anastrozole-Teva šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret anastrozolu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti (skatīt punktu „Grūtniecība un barošana ar krūti”).

Nelietojiet Anastrozole-Teva, ja jebkas no iepriekšminētā attiecas uz Jums. Ja neesat pārliecināta, pirms Anastrozole-Teva lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Anastrozole-Teva lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, ja:

- Jums joprojām ir mēnešreizes un nav iestājusies menopauze;

- Jūs lietojat zāles, kas satur tamoksifēnu, vai zāles, kas satur estrogēnu (skatīt punktu “Citas zāles un Anastrozole-Teva”);

Jums jebkad ir bijuši traucējumi, kas ietekmē kaulu stiprumu (osteoporoze);

Jums ir aknu vai nieru darbības traucējumi.

Ja neesat pārliecināta, vai jebkas no iepriekšminētā attiecas uz Jums, pirms Anastrozole-Teva lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Ja dodaties ārstēties uz slimnīcu, informējiet medicīnas personālu, ka lietojat Anastrozole-Teva.

Citas zāles un Anastrozole-Teva

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojusi vai varētu lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes un augu izcelsmes zāles. Tas ir svarīgi, jo Anastrozole-Teva var ietekmēt veidu, kā dažas zāles iedarbojas, un dažām zālēm, savukārt, var būt ietekme uz Anastrozole-Teva darbību.

Nelietojiet Anastrozole-Teva, ja Jūs jau lietojat kādas no šīm zālēm:

noteiktas zāles krūts vēža ārstēšanai (selektīvi estrogēnu receptoru modulatori), piemēram, zāles, kas satur tamoksifēnu, jo tas var pārtraukt pareizu Anastrozole-Teva iedarbību;

zāles, kas satur estrogēnu, piemēram, hormonu aizstājterapiju (HAT).

Ja iepriekš minētais attiecas uz Jums, jautājiet padomu ārstam vai farmaceitam.

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja Jūs lietojat:

zāles, kuras pazīst kā „LHAH analogus”. Tās ir gonadorelīns, buserelīns, goserelīns, leuprorelīns un triptorelīns. Šīs zāles lieto krūts vēža, noteiktu sievietes veselības stāvokļu (ginekoloģijā) un neauglības ārstēšanai.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Nelietojiet Anastrozole-Teva, ja esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti. Pārtrauciet lietot Anastrozole-Teva, ja Jums iestājusies grūtniecība, un konsultējieties ar savu ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Anastrozole-Teva nevarētu nelabvēlīgi ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus. Tomēr dažas pacientes Anastrozole-Teva lietošanas laikā reizēm var justies nogurušas un miegainas. Šādas iedarbības gadījumā lūdziet padomu ārstam vai farmaceitam.

Anastrozole-Teva satur laktozi

Laktoze ir cukura veids. Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3. Kā lietot Anastrozole-Teva

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir viena tablete dienā.

Centieties lietot zāles katru dienu vienā un tajā pašā laikā.

Norijiet tableti veselu, uzdzerot ūdeni.

Nav svarīgi, vai Jūs lietojat Anastrozole-Teva pirms ēšanas, pēc ēšanas vai ēšanas laikā.

Turpiniet lietot Anastrozole-Teva tik ilgi, cik noteicis ārsts. Ārstēšana ir ilgstoša un Jums var nākties lietot Anastrozole-Teva vairākus gadus.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Anastrozole-Teva nedrīkst dot bērniem un pusaudžiem.

Ja esat lietojusi Anastrozole-Teva vairāk nekā noteikts

Ja Jūs esat lietojusi vairāk Anastrozole-Teva nekā noteikts, nekavējoties sazinieties ar ārstu.

Ja esat aizmirsusi lietot Anastrozole-Teva

Ja esat aizmirsusi lietot devu, lietojiet nākamo devu parastajā laikā.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Anastrozole-Teva

Nepārtrauciet tablešu lietošanu, kamēr to nav noteicis ārsts.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti biežas blakusparādības (var rasties vairāk nekā 1 no 10 lietotājiem)

Galvassāpes.

Karstuma viļņi.

Slikta dūša.

Ādas izsitumi.

Sāpes vai stīvums locītavās.

Iekaisums locītavās (artrīts).

Nespēks.

Kaulu masas zudums (osteoporoze).

Biežas blakusparādības (var rasties ne vairāk kā 1 no 10 lietotājiem)

Ēstgribas zudums.

Asinīs esošo tauku - holesterīna paaugstināts vai augsts līmenis. To nosaka asins analīzēs.

Miegainība.

Karpālā kanāla sindroms (tirpšana, sāpju, aukstuma vai nespēka sajūta rokās).

Caureja.

Slikta dūša (vemšana).

Izmaiņas asins analīzēs, kas parāda, kā strādā Jūsu aknas.

Matu biezuma samazināšanās (matu izkrišana).

Alerģiskas (paaugstinātas jutības) reakcijas, ieskaitot sejas, lūpu vai mēles pietūkumu.

Sāpes kaulos.

Maksts sausums.

Maksts asiņošana (parasti dažās pirmajās terapijas nedēļās – ja asiņošana turpinās, konsultējieties ar ārstu).

Sāpes muskuļos.

Retākas blakusparādības (var rasties ne vairāk kā 1 no 100 lietotājiem)

Izmaiņas īpašās asins analīzēs, kas parāda, kā strādā Jūsu aknas (gamma-GT un bilirubīns).

Aknu iekaisums (hepatīts).

Nātrene vai ādas izsitumi.

Saliektā pirksta sindroms (stāvoklis, kura gadījumā viens no pirkstiem vai īkšķis nofiksējas saliektā stāvoklī).

Paaugstināts kalcija līmenis asinīs. Ja Jums ir slikta dūša, vemšana un slāpes, pastāstiet to ārstam vai farmaceitam, jo var būt nepieciešams veikt asins analīzes.

Retas blakusparādības (var rasties ne vairāk kā 1 no 1000 lietotājiem)

Rets ādas iekaisums, kas var būt arī sarkani pleķi un pūšļi.

Paaugstinātas jutības izraisīti ādas izsitumi (alerģiskas vai anafilaktoīdas reakcijas).

Sīko asinsvadu iekaisums, kas izraisa sarkanus vai purpurkrāsas plankumus uz ādas. Ļoti reti var būt sāpes locītavās, sāpes vēderā vai sāpes nierēs; tas ir pazīstams kā „Henoha-Šēnleina purpura”.

Ļoti retas blakusparādības (var rasties ne vairāk kā 1 no 10 000 lietotāju)

Īpaši smagas ādas reakcijas ar čūlām vai pūšļiem. To pazīst kā Stīvensa-Džonsona sindromu.

Alerģiskas (paaugstinātas jutības) reakcijas ar rīkles pietūkumu, kas var apgrūtināt rīšanu vai elpošanu; pazīstamas kā „angioedēma”.

Ja Jums rodas šādas blakusparādības, nekavējoties izsauciet medicīnisko palīdzību vai apmeklējiet ārstu – Jums var būt nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība.

Ietekme uz Jūsu kauliem

Anastrozole-Teva samazina hormona, ko sauc par estrogēnu, daudzumu Jūsu organismā. Tas var samazināt Jūsu kaulu minerālvielu saturu. Jūsu kauli var kļūt mazāk stipri un var būt iespējami lūzumi. Jūsu ārsts novērsīs šos riskus atbilstoši kaulu veselības uzturēšanas terapijas vadlīnijām sievietēm pēc menopauzes. Pārrunājiet ar ārstu riskus un ārstēšanas iespējas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv"www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Anastrozole-Teva

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz ārējā iepakojuma pēc “EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko satur Anastrozole-Teva

Aktīvā viela ir anastrozols. Katra apvalkotā tablete satur 1 mg anastrozola (Anastrozolum).

Citas sastāvdaļas ir:

Tabletes kodols: laktozes monohidrāts, magnija stearāts (E572), povidons K-30 un A tipa nātrija cietes glikolāts.

Apvalks: hipromeloze (E464), makrogols 400 un makrogols 6000, titāna dioksīds (E171).

Anastrozole-Teva ārējais izskats un iepakojums

Anastrozole-Teva 1 mg apvalkotās tabletes ir baltas līdz pelēkbaltas, apaļas apvalkotās tabletes. Vienā tabletes pusē iespiests „93”, otrā tabletes pusē iespiests „A10”.

Anastrozole-Teva 1 mg apvalkotās tabletes ir pieejamas iepakojumos pa 1, 14, 20, 28, 30, 30 (3x10), 56, 60, 84, 90, 98, 100 un 300 tabletēm. Slimnīcu iepakojumos ar 84 tabletēm un slimnīcu vienas devas iepakojumos ar 10 (10x1) un 50 (50x1) apvalkotajām tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Teva Pharma B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nīderlande

Ražotājs

TEVA UK Ltd, Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, Lielbritānija

Pharmachemie B.V., Swensweg 5, Postbus 552, 2003 RN Haarlem, Nīderlande

GALIEN LPS, 98 Rue Bellocier, 89100 Sens, Francija

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi ùt 13, 4042 Debrecen, Ungārija

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Táncsics Mihály út 82, H-2100 Gödöllő, Ungārija

TEVA Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, 747 70 Opava–Komárov, Čehijas Republika

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Straße 3, 89143 Blaubeuren, Vācija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Beļģijā

Anastrozole TEVA 1 mg filmomhulde tabletten

Čehijas Republikā

Anastrozol - Teva 1 mg

Vācijā

Anastrozol AbZ 1 mg Filmtabletten

Igaunijā

Anastrozole-Teva 1 mg

Spānijā

Anastrozol Teva 1mg comprimidos recubiertos con película

Somijā

Anastrozole TEVA 1 mg

Francijā

Anastrozole TEVA 1 mg, comprimé pelliculé

Īrijā

Anastrozole Teva 1 mg Film-coated Tablets

Itālijā

Anastrozolo TEVA

Lietuvā

Anastrozole-Teva 1 mg plėvele dengtos tabletės

Luksemburgā

Anastrozole TEVA 1 mg comprimés pelliculés

Nīderlandē

Anastrozol 1 PCH, filmomhulde tabletten 1 mg

Norvēģijā

Anastrozole TEVA 1 mg

Polijā

Anastrozol Teva

Portugālē

Anastrozol Teva

Rumānijā

Anastrozol Teva 1 mg, comprimate filmate

Zviedrijā

Anastrozole TEVA 1 mg

Lielbritānijā

Anastrozole 1 mg Film-coated Tablets

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 04/2018

SASKAŅOTS ZVA 12-07-2018

PAGE \* MERGEFORMAT 1

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Anastrozole-Teva 1 mg apvalkotās tabletes.

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra apvalkotā tablete satur 1 mg anastrozola (Anastrozolum).

Palīgvielas ar zināmu iedarbību:

Katra tablete satur 87 mg laktozes monohidrāta (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Apvalkotā tablete.

Baltas līdz pelēkbaltas, apaļas apvalkotās tabletes. Vienā tabletes pusē iespiests „93”, otrā tabletes pusē iespiests „A10”.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Anastrozole-Teva indicēts:

hormonu receptoru pozitīva progresējoša krūts vēža ārstēšanai sievietēm pēc menopauzes;

adjuvantai terapijai sievietēm pēc menopauzes ar hormonu receptoru pozitīvu agrīnu invazīvu krūts vēzi;

adjuvantai terapijai sievietēm pēc menopauzes ar hormonu receptoru pozitīvu agrīnu invazīvu krūts vēzi, kuras 2 līdz 3 gadus ir saņēmušas adjuvantu tamoksifēna terapiju.

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Ieteicamā anastrozola deva pieaugušajiem, ieskaitot gados vecākas pacientes, ir viena 1 mg tablete vienu reizi dienā.

Sievietēm pēc menopauzes ar hormonu receptoru pozitīvu agrīnu invazīvu krūts vēzi ieteicamais adjuvantās endokrīnās terapijas ilgums ir 5 gadi.

Īpašas pacientu grupas

Pediatriskā populācija

Anastrozols nav ieteicams bērniem un pusaudžiem, jo nav pietiekamas informācijas par drošumu un efektivitāti (skatīt 4.4. un 5.1. apakšpunktu).

Nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem devas izmaiņas nav ieteicamas. Pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem anastrozols jānozīmē ar piesardzību (skatīt 4.4. un 5.2. apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar vieglu aknu slimību devas izmaiņas nav ieteicamas. Pacientiem ar vidēji smagiem un smagiem aknu darbības traucējumiem jāievēro piesardzība (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Lietošanas veids

Anastrozole-Teva apvalkotās tabletes jālieto iekšķīgi.

4.3. Kontrindikācijas

Anastrozole-Teva ir kontrindicēts:

grūtniecēm un ar krūti barojošām sievietēm;

pacientēm ar zināmu paaugstinātu jutību pret anastrozolu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Vispārēji

Anastrozolu nedrīkst nozīmēt sievietēm pirms menopauzes. Ja pastāv šaubas par hormonālo stāvokli, jebkurai pacientei menopauze ir jānosaka bioķīmiski (lutenizējošais hormons [LH], folikulu stimulējošais hormons [FSH] un/vai estradiola līmenis). Nav datu, kas apstiprinātu anastrozola lietošanu kopā ar LHAH analogiem.

Jāizvairās no vienlaicīgas anastrozola un tamoksifēna vai estrogēnus saturošas terapijas nozīmēšanas, jo var mazināties anastrozola farmakoloģiskā iedarbība (skatīt 4.5. un 5.1. apakšpunktu).

Ietekme uz kaulu minerālvielu blīvumu

Tā kā anastrozols pazemina cirkulējošo estrogēnu līmeni, tas var izraisīt kaulu minerālvielu blīvuma samazināšanos un iespējams paaugstināt lūzumu risku (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Sievietēm ar osteoporozi vai osteoporozes risku jānosaka kaulu minerālvielu blīvums pirms terapijas nozīmēšanas un regulāri terapijas laikā. Nepieciešamības gadījumā jāsāk osteoporozes profilakse vai terapija, un tā rūpīgi jākontrolē. Jāapsver specifiskas terapijas, piemēram, bisfosfonātu lietošana, kas var apturēt anastrozola izraisītu turpmāku kaulu minerālvielu zudumu sievietēm pēc menopauzes (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumi

Anastrozols nav pētīts krūts vēža pacientēm ar vidēji smagiem vai smagiem aknu darbības traucējumiem. Pacientēm ar aknu darbības traucējumiem anastrozola iedarbība var būt pastiprināta (skatīt 5.2. apakšpunktu); pacientēm ar vidēji smagiem un smagiem aknu darbības traucējumiem anastrozols jānozīmē ar piesardzību (skatīt 4.2. apakšpunktu). Terapijas pamatā jābūt individuālam katras pacientes ieguvumu-risku izvērtējumam.

Nieru darbības traucējumi

Anastrozols nav pētīts krūts vēža pacientēm ar smagiem nieru darbības traucējumiem.

Nav novērota pastiprināta anastrozola iedarbība pacientēm ar smagiem nieru darbības traucējumiem (GFĀ <30 ml/min, skatīt 5.2. apakšpunktu); pacientēm ar smagiem nieru darbības traucējumiem anastrozols jālieto piesardzīgi (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Anastrozols nav ieteicams lietošanai bērniem un pusaudžiem, jo nav pietiekamas informācijas par drošumu un efektivitāti šai pacientu grupai (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Anastrozols nav ieteicams lietošanai zēniem ar augšanas hormona deficītu papildus augšanas hormona terapijai. Centrālā klīniskajā pētījumā tā efektivitāte netiek novērota un drošums netiek atzīts (skatīt 5.1. apakšpunktu). Tā kā anastrozols samazina estradiola līmeni, tas nav ieteicams lietošanai meitenēm ar augšanas hormona deficītu papildus augšanas hormona terapijai. Nav pieejami dati par drošumu bērniem un pusaudžiem ilgstošas lietošanas gadījumā.

Paaugstināta jutība pret laktozi

Šīs zāles satur laktozi. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, Lapp laktāzes nepietiekamību vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

In vitro anastrozols inhibē CYP 1A2, 2C8/9 un 3A4. Klīniskie pētījumi ar antipirīnu un varfarīnu norāda, ka 1 mg liela anastrozola deva būtiski neietekmē antipirīna un R- un S-varfarīna metabolismu, kas liecina, ka anastrozola un citu zāļu vienlaicīga lietošana neizraisa klīniski nozīmīgu CYP enzīmu mediētu zāļu mijiedarbību.

Enzīmi, kas mediē anastrozola metabolismu, nav zināmi. Cimetidīns, kas ir vājš, nespecifisks CYP enzīmu inhibitors, neietekmēja anastrozola koncentrāciju plazmā. Spēcīgu CYP inhibitoru iedarbība nav zināma.

Klīnisko pētījumu drošuma datu bāzes apskats neliecina par klīniski nozīmīgu mijiedarbību ar anastrozolu ārstētiem pacientiem, kuri saņēma arī citas bieži nozīmētas zāles.

Klīniski nozīmīgas mijiedarbības ar bisfosfonātiem nav (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Jāizvairās no vienlaicīgas anastrozola un tamoksifēna vai estrogēnus saturošas terapijas nozīmēšanas, jo var mazināties anastrozola farmakoloģiskā iedarbība (skatīt 4.5. un 5.1. apakšpunktu).

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Dati par anastrozola lietošanu grūtniecības laikā nav pieejami. Pētījumi ar dzīvniekiem pierāda reproduktīvo toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Anastrozole-Teva ir kontrindicēts grūtniecības laikā (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Barošana ar krūti

Dati par anastrozola lietošanu periodā, kad baro ar krūti, nav pieejami. Anastrozole-Teva ir kontrindicēts, ja baro bērnu ar krūti (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Fertilitāte

Nav pētīta anastrozola ietekme uz cilvēku fertilitāti. Pētījumi ar dzīvniekiem pierāda reproduktīvo toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu).

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Anastrozole-Teva neietekmē vai nedaudz ietekmē pacientu spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Tomēr anastrozola lietošanas laikā ir novērota astēnija un miegainība, tāpēc, šādu simptomu gadījumā jāievēro piesardzība, vadot transportlīdzekļus un apkalpojot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Tabulā turpmāk uzrādītas blakusparādības, par kurām ziņots klīniskajos pētījumos, pēcreģistrācijas pētījumos vai spontānajos ziņojumos. Ja vien nav norādīts citādi, biežuma iedalījums ir aprēķināts, ievērojot nevēlamo blakusparādību skaitu, par kuriem ziņots plaša III fāzes pētījuma laikā, iesaistot 9366 sievietes pēc menopauzes ar operējamu krūts vēzi, kuras saņēma adjuvantu terapiju piecus gadus (The Arimidex, Tamoxifen, Alone or in Combination [ATAC] pētījums).

Tālāk norādītās blakusparādības sagrupētas atbilstoši to sastopamības biežumam un orgānu sistēmu klasifikācijai (OSK). Blakusparādību biežums norādīts šādi: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz

< 1/10), retāk (≥ 1/1000 līdz < 1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1000) un ļoti reti (< 1/10 000). Visbiežāk ziņots par galvassāpēm, karstuma viļņiem, sliktu dūšu, izsitumiem, artralģiju, locītavu stīvumu, artrītu un astēniju.

tabula Blakusparādības pēc orgānu sistēmu klasifikācijas un biežuma

Blakusparādības pēc OSK un biežuma

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Bieži

Anoreksija

Hiperholesterinēmija

Retāk

Hiperkalcēmija (ar vai bez paaugstināta paratiroīdhormona līmeņa)

Nervu sistēmas traucējumi

Ļoti bieži

Galvassāpes

Bieži

Miegainība

Karpālā kanāla sindroms*

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Ļoti bieži

Karstuma viļņi

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Ļoti bieži

Slikta dūša

Bieži

Caureja

Vemšana

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Bieži

Paaugstināts sārmainās fosfotāzes, alanīnaminotransferāzes un aspartātaminotransferāzes līmenis

Retāk

Paaugstināts gamma-GT un bilirubīna līmenis

Hepatīts

Ādas un zemādas audu bojājumi

Ļoti bieži

Izsitumi

Bieži

Matu izkrišana (alopēcija)

Alerģiskas reakcijas

Retāk

Nātrene

Reti

Erythema multiforme

Anafilaktoīdas reakcijas

Ādas vaskulīts (tajā skaitā daži ziņojumi par Henoha-Šēnleina purpuru)**

Ļoti reti

Stīvensa–Džonsona sindroms

Angioedēma

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Ļoti bieži

Artralģija/locītavu stīvums

Artrīts

Osteoporoze

Bieži

Sāpes kaulos

Mialģija

Retāk

Saliektā pirksta sindroms

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības

Bieži

Maksts sausums

Maksts asiņošana***

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti bieži

Astēnija

* Klīniskajos pētījumos pacientēm, kuras saņēma anastrozolu, biežāk novēroja karpālā kanāla sindromu, salīdzinot ar pacientēm, kuras saņēma tamoksifēnu. Tomēr lielākoties šie gadījumi bija pacientēm ar noteiktiem riska faktoriem šī stāvokļa attīstībai.

** Tā kā ādas vaskulīts un Henoha-Šēnleina purpura netika novēroti ATAC pētījumā, šo blakusparādību biežumu var vērtēt kā „ reti” (≥ 0,01% un < 0,1%), pamatojoties uz punkta novērtējuma sliktāko vērtību.

*** Bieži novērota maksts asiņošana, galvenokārt pacientēm ar progresējošu krūts vēzi pirmajās pāris nedēļās pēc hormonālās terapijas nomaiņas ar anastrozolu. Ja asiņošana turpinās, papildus jānovērtē pacientes stāvoklis.

Turpmāk tabulā norādīts iepriekš minēto blakusparādību biežums ATAC pētījumā pēc vidēji 68 novērošanas mēnešiem, neatkarīgi no cēloņa, par kurām ziņots pētījuma terapiju saņēmušajām pacientēm un līdz pat 14 dienām pēc pētījuma terapijas pārtraukšanas.

tabula Iepriekš minēto blakusparādību biežums ATAC pētījumā

Blakusparādības

Anastrozols
(N=3092)

Tamoksifēns
(N=3094)

Karstuma viļņi

1104 (35,7%)

1264 (40,9%)

Locītavu sāpes/stīvums

1100 (35,6%)

911 (29,4%)

Garastāvokļa pārmaiņas

597 (19,3%)

554 (17,9%)

Nogurums/astēnija

575 (18,6%)

544 (17,6%)

Slikta dūša un vemšana

393 (12,7%)

384 (12,4%)

Lūzumi

315 (10,2%)

209 (6,8%)

Mugurkaula, gūžas vai plaukstas locītavas (tipiskā vietā) lūzumi

133 (4,3%)

91 (2,9%)

Plaukstas locītavas lūzumi tipiskā vietā

67 (2,2%)

50 (1,6%)

Mugurkaula lūzumi

43 (1,4%)

22 (0,7%)

Gūžas lūzumi

28 (0,9%)

26 (0,8%)

Katarakta

182 (5,9%)

213 (6,9%)

Maksts asiņošana

167 (5,4%)

317 (10,2%)

Sirds išēmiskā slimība

127 (4,1%)

104 (3,4%)

Stenokardija

71 (2,3%)

51 (1,6%)

Miokarda infarkts

37 (1,2%)

34 (1,1%)

Koronāro artēriju slimība

25 (0,8%)

23 (0,7%)

Miokarda išēmija

22 (0,7%)

14 (0,5%)

Izdalījumi no maksts

109 (3,5%)

408 (13,2%)

Jebkādi vēnu trombembolijas gadījumi

87 (2,8%)

140 (4,5%)

Dziļo vēnu trombembolijas gadījumi, arī PE (plaušu embolija)

48 (1,6%)

74 (2,4%)

Išēmiski cerebrovaskulāri traucējumi

62 (2,0%)

88 (2,8%)

Endometrija vēzis

4 (0,2%)

13 (0,6%)

Pēc vidēji 68 mēnešus ilgas novērošanas anastrozola un tamoksifēna grupās tika novēroti attiecīgi 22 lūzumi uz 1000 pacientgadiem un 15 uz 1000 pacientgadiem.

Novērotais lūzumu biežums anastrozola grupā ir līdzīgs attiecīgā vecuma pēcmenopauzes populācijā novērotajam rādītāja diapazonam.

Osteoporozes biežums pacientēm, kuras ārstētas ar anastrozolu, bija 10,5% un pacientēm, kuras ārstētas ar tamoksifēnu – 7,3%.

Nav noteikts, vai ATAC pētījuma laikā novērotais lūzumu skaits un osteoporoze pacientiem, kuri lieto anastrozolu, atspoguļo tamoksifēna aizsargājošo iedarbību, anastrozola specifisko iedarbību, vai abas iedarbības.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003, tālr.: +371 67078400, fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv"www.zva.gov.lv.

4.9. Pārdozēšana

Par nejaušu pārdozēšanu ir pieejama ierobežota klīniskā pieredze. Pētījumos ar dzīvniekiem anastrozolam konstatēta neliela akūtā toksicitāte. Klīniskie pētījumi veikti ar dažādām anastrozola devām, lietojot līdz 60 mg vienā reizē veseliem brīvprātīgiem vīriešiem un līdz 10 mg dienā sievietēm pēc menopauzes ar progresējošu krūts vēzi; šīm devām bija laba panesība. Dzīvībai bīstamus simptomus izraisoša anastrozola reizes deva nav noskaidrota. Nav specifiska antidota pārdozēšanas gadījumā, terapijai jābūt simptomātiskai.

Ārstējot pārdozēšanu, jāņem vērā, ka iespējams lietotas vairākas zāles vienlaicīgi. Ja paciente ir pie samaņas, var izraisīt vemšanu. Var būt noderīga dialīze, jo anastrozols nelielā daudzumā saistās ar olbaltumvielām. Ieteicama vispārēja atbalstoša terapija, ieskaitot regulāru dzīvībai svarīgo funkciju kontroli un rūpīgu pacientes novērošanu.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: enzīmu inhibitori.

ATĶ kods: L02BG03

Darbības mehānisms un farmakodinamiskā iedarbība

Anastrozols ir spēcīgs un izteikti selektīvs nesteroīds aromatāzes inhibitors. Sievietēm pēc menopauzes estradiols veidojas galvenokārt androstendionam pārvēršoties par estronu ar aromatāzes enzīma kompleksa perifērajos audos palīdzību.

Tālāk estrons tiek pārvērsts par estradiolu. Pazeminātais estradiola līmenis asinīs labvēlīgi ietekmē krūts vēža slimnieces. Sievietēm pēc menopauzes 1 mg anastrozola deva dienā izraisīja estradiola līmeņa pazemināšanos vairāk nekā par 80%, kas noteikts, izmantota ļoti jutīgu pārbaudi.

Anastrozolam nepiemīt nekāda progestogēna, androgēna vai estrogēna iedarbība.

Līdz 10 mg anastrozola dienas deva neietekmē kortizola un aldosterona sekrēciju, nosakot to pirms vai pēc standarta adrenokortikotropā hormona (AKTH) pārbaudes testa. Tāpēc nav nepieciešama papildus kortikoīdu lietošana.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Progresējošs krūts vēzis

Progresējoša krūts vēža pirmās izvēles terapija sievietēm pēc menopauzes

Lai novērtētu anastrozola efektivitāti, salīdzinot ar tamoksifēnu, pirmās izvēles terapijā sievietēm pēc menopauzes ar hormonu receptoru pozitīvu vai hormonu receptoru nezināmu lokāli progresējošu vai metastātisku krūts vēzi, veikti divi dubultmaskēti, kontrolēti pētījumi ar līdzīgu pētījuma dizainu (pētījums 1033IL/0030 un pētījums 1033IL/0027). Kopā tika randomizēta 1021 paciente, kura saņēma anastrozolu 1 mg vienu reizi dienā vai tamoksifēnu 20 mg vienu reizi dienā. Primārie mērķa kritēriji abos pētījumos bija laiks līdz audzēja progresēšanai, audzēja objektīvās atbildes reakcijas rādītāji un drošums.

Izvērtējot primāros mērķa kritērijus, pētījumā 1033IL/0030 konstatēja, ka anastrozols ir statistiski nozīmīgi pārāks par tamoksifēnu attiecībā uz laiku līdz audzēja progresēšanai (riska attiecība (HR) 1,42, 95% ticamības intervāls (TI) [1,11, 1,82], vidējais laiks līdz audzēja progresēšanai 11,1 un 5,6 mēneši attiecīgi anastrozolam un tamoksifēnam, p=0,006); audzēja objektīvās atbildes reakcijas bija līdzīgas anastrozola un tamoksifēna grupās. Pētījumā 1033IL/0027 konstatēja, ka audzēja objektīvās atbildes reakcijas rādītāji un laiks līdz audzēja progresēšanai anastrozolam un tamoksifēnam ir līdzīgi. Sekundāro mērķa kritēriju rezultāti apstiprināja primāro efektivitātes mērķa kritēriju rezultātus. Abās terapijas grupās bija pārāk mazs nāves gadījumu skaits, lai izdarītu secinājumus par kopējās dzīvildzes atšķirībām.

Progresējoša krūts vēža otrās izvēles terapija sievietēm pēc menopauzes

Anastrozols tika pētīts divos kontrolētos pētījumos (pētījums 0004 un pētījums 0005) sievietēm pēc menopauzes ar progresējošu vai agrīnu krūts vēzi, kurām slimība bija progresējusi pēc tamoksifēna terapijas. Kopumā tika randomizētas 764 pacientes, kuras saņēma 1 mg vai 10 mg anastrozola vienu reizi dienā vai 40 mg megestrola acetāta četras reizes dienā. Primārie efektivitātes kritēriji bija laiks līdz audzēja progresēšanai un audzēja objektīvās atbildes reakcijas rādītājs. Aprēķināja arī ilgstošas (vairāk kā 24 nedēļas) stabilas slimības rādītāju, progresēšanas un dzīvildzes rādītājus. Abos pētījumos nebija nozīmīgas atšķirības starp terapijas grupām kādā no efektivitātes rādītājiem.

Adjuvantā terapija sievietēm pēc menopauzes ar hormonu receptoru pozitīvu agrīnu invazīvu krūts vēzi

Plašā III fāzes pētījumā, ko veica 9366 pēcmenopauzes vecuma sievietēm ar operējamu krūts

vēzi, kas ārstētas 5 gadus (skatīt tālāk), pierādīja, ka anastrozols ir statistiski pārāks par tamoksifēnu attiecībā uz dzīvildzi bez slimības pazīmēm. Izteiktāku labvēlīgo ietekmi uz dzīvildzi bez slimības pazīmēm par labu anastrozolam, salīdzinot ar tamoksifēnu, novēroja prospektīvi definētai hormonu receptoru pozitīvai grupai.

3.tabula ATAC pētījuma mērķa kritēriju kopsavilkums: 5 gadus ilgas terapijas gala analīze

Efektivitātes mērķa kritērijs

Gadījumu skaits (biežums)

Pacientu populācija, kuriem uzsākta ārstēšana

Hormonu receptoru pozitīvs audzējs

Anastrazols

(N=3 125)

Tamoksifēns

(n=3 116)

Anastrazols

(N=2618)

Tamoksifēns

(N=2598)

Dzīvildze bez slimības pazīmēma

575 (18,4)

651 (20,9)

424 (16,2)

497 (19,1)

Riska attiecība

0,87

0,83

Divpusējs 95% TI

0,78 līdz 0,97

0,73 līdz 0,94

p-vērtība

0,0127

0,0049

Attāla dzīvildze bez slimības pazīmēmb

500 (16,0)

530 (17,0)

370 (14,1)

394 (15,2)

Riska attiecība

0,94

0,93

Divpusējs 95% TI

0,83 līdz 1,06

0,80 līdz 1,07

p-vērtība

0,2850

0,2838

Laiks līdz recidīvamd

402 (12,9)

498 (16,0)

282 (10,8)

370 (14,2)

Riska attiecība

0,79

0,74

Divpusējs 95% TI

0,70 līdz 0,90

0,64 līdz 0,87

p-vērtība

0,0005

0,0002

Laiks līdz attālam recidīvamª

324 (10,4)

375 (12,0)

226 (8,6)

265 (10,2)

Riska attiecība

0,86

0,84

Divpusējs 95% TI

0,74 līdz 0,99

0,70 līdz 1,00

p-vērtība

0,0427

0,0559

Primārs pretējās krūts vēzis

35 (1,1)

59 (1,9)

26 (1,0)

54 (2,1)

Krusteniskā attiecība (OR)

0,59

0,47

Divpusējs 95% TI

0,39 līdz 0,89

0,30 līdz 0,76

p-vērtība

0,0131

0,0018

Kopējā dzīvildzee

411 (13,2)

420 (13,5)

296 (11,3)

301 (11,6)

Riska attiecība

0,97

0,97

Divpusējs 95% TI

0,85 līdz 1,12

0,83 līdz 1,14

p-vērtība

0,7142

0,7339

a Dzīvildze bez slimības ietver visus recidīvu gadījumus, un tiek definēta kā pirmais lokāli-reģionālais recidīvs, jauns pretējās puses krūts vēzis, attāls recidīvs vai nāve (jebkura iemesla dēļ).

b Attāla dzīvildze bez slimības tiek definēta kā attāla recidīva pirmā izpausme vai nāve (jebkura iemesla dēļ).

c Laiks līdz recidīvam tiek definēts kā laiks līdz pirmajam lokāli-reģionālajam recidīvam, jaunam pretējās puses krūts vēzim, attālam recidīvam vai krūts vēža izraisītai nāvei.

d Laiks līdz attālajam recidīvam tiek definēts kā attāla recidīva pirmā izpausme vai krūts vēža izraisītā nāve.

e Mirušo pacientu skaits (%).

Anastrozola un tamoksifēna kombinācijas efektivitāte visām pacientēm, kā arī hormonu receptoru pozitīvai grupai bija tāda pati, kā lietojot tamoksifēnu. Šī ārstēšanas grupa tika izslēgta no pētījuma.

Anastrozola terapijas iedarbība ilgtermiņa salīdzinājumā ar tamoksifēnu pēc atjaunotiem vidēji 10 gadus ilgas novērošanas datiem bija atbilstoša iepriekšējām analīzēm

Agrīnā krūts vēža adjuvantā terapija hormonu receptoru pozitīvām pacientēm, kuras saņēma adjuvanto tamoksifēna terapiju

III fāzes pētījumā (Austrian Breast and Colorectal Cancer Group [ABCSG] 8), iesaistot 2579 sievietes pēc menopauzes ar hormonu receptoru pozitīvo agrīno krūts vēzi un kuras saņēma ķirurģisku terapiju ar vai bez staru terapijas un bez ķīmijterapijas (skatīt turpmāk), nomainot 2 gadus ilgu adjuvanto tamoksifēna terapiju ar anastrozolu, pēc vidēji 24 mēnešu novērošanas perioda bija statistiski labāki dzīvildzes bez slimības pazīmēm rezultāti nekā tamoksifēna terapijai.

4.tabula ABCSG 8 pētījuma mērķa kritēriju un rezultātu kopsavilkums

Efektivitātes mērķa kritēriji

Gadījumu skaits (biežums)

Anastrazols

(N=1297)

Tamoksifēns

(N=1282)

Dzīvildze bez slimības pazīmēm

65 (5,0)

93 (7,3)

Riska attiecība

0,67

Divpusējs 95% TI

0,49 līdz 0,92

p-vērtība

0,014

Laiks līdz jebkādam recidīvam

36 (2,8)

66 (5,1)

Riska attiecība

0,53

Divpusējs 95% TI

0,35 līdz 0,79

p-vērtība

0,002

Laiks līdz attālam recidīvam

22 (1,7)

41 (3,2)

Riska attiecība

0,52

Divpusējs 95% TI

0,31 līdz 0,88

p-vērtība

0,015

Jauns pretējās puses krūts vēzis

7 (0,5)

15 (1,2)

Krusteniskā attiecība

0,46

Divpusējs 95% TI

0,19 līdz 1,13

p-vērtība

0,090

Kopējā dzīvildze

43 (3,3)

45 (3,5)

Riska attiecība

0,96

Divpusējs 95% TI

0,63 līdz 1,46

p-vērtība

0,840

Divi nākamie līdzīgie pētījumi (GABG/ARNO 95 un ITA), vienā no kuriem pacientes saņēma ķirurģisku terapiju un ķīmijterapiju, kā arī ABCSG 8 un GABG/ARNO 95 pētījumu kombinēta analīze apstiprināja šos rezultātus.

Anastrozola drošuma rādītāji šajos 3 pētījumos atbilda zināmajiem drošuma rādītājiem, kas tika noteikti sievietēm pēc menopauzes ar hormonu receptoru pozitīvo agrīno krūts vēzi.

Kaulu minerālvielu blīvums (KMB)

III/IV fāzes pētījuma (Study of Anastrozole with the Bisphosphonate Risedronate [SABRE]) laikā 234 sievietes pēc menopauzes ar hormonu receptoru pozitīvu krūts vēzi agrīnā stadijā, kurām nozīmēts anastrozols 1 mg/dienā, atbilstoši pastāvošajam kaulu trausluma izraisīta lūzuma riskam tika iedalītas zema, vidēja un augsta riska grupās. Primārās efektivitātes rādītājs bija mugurkaula jostas daļas kaulu masas blīvuma analīze ar DEXA skenēšanas metodi. Visas pacientes saņēma ārstēšanu ar D vitamīnu un kalciju. Zema riska grupas pacientes saņēma tikai anastrozolu (N=42), vidēja riska grupas pacientes tika randomizētas anastrozola kopā ar risedronātu 35 mg 1 reizi nedēļā (N=77) vai anastrozola kopā ar placebo (N=77) terapijas grupās, bet augsta riska grupas pacientes saņēma anastrozolu kopā ar risedronātu 35 mg 1 reizi nedēļā (N=38). Primārais mērķa kritērijs bija izmaiņa mugurkaula jostas daļas kaulu masas blīvumā pēc 12 mēnešiem, salīdzinot ar sākotnējo rādītāju.

12 mēnešu laikā iegūto datu analīzes galvenie rezultāti pierādīja, ka vidējam vai lielam kaulu trausluma izraisītam lūzumu riskam pakļautām pacientēm, lietojot anastrozolu 1 mg/dienā kombinācijā ar risedronātu 35 mg 1 reizi nedēļā, kaulu masas blīvums (ko novērtēja ar DEXA skenēšanu mugurkaula jostas daļā) nesamazinājās. Turklāt zema riska grupā, ko ārstēja tikai ar anastrozolu 1 mg/dienā novēroja statistiski nenozīmīgu KMB samazināšanos. Šos konstatētos faktus atspoguļo sekundārais efektivitāti raksturojošais rādītājs – visas gūžas KMB izmaiņas no pētījuma sākuma līdz 12. mēnesim.

Šī pētījuma rezultāti pierāda, ka sievietēm pēc menopauzes ar krūts vēzi agrīnā stadijā, kurām ir ordinēta terapija ar anastrozolu, būtu jāapsver bisfosfonātu lietošana iespējamā kaulu minerālvielu zuduma novēršanai.

Pediatriskā populācija

Anastrozols nav indicēts lietošanai bērniem un pusaudžiem. Pētītajā pediatriskajā populācijā efektivitāte nav noteikta (skatīt turpmāk). Ārstēto bērnu skaits bija pārāk ierobežots, lai izdarītu jebkādus ticamus secinājumus par drošumu . Dati par potenciālo anastrozola terapijas ilgtermiņa ietekmi uz bērniem un pusaudžiem nav pieejami (skatīt arī 5.3. apakšpunktu).

Eiropas zāļu aģentūra ir atļāvusi neiesniegt Anastrozole-Teva pētījumu rezultātus vienā vai vairākās pacientu vecuma apakšgrupās, kurās iekļauti bērni ar mazu augumu augšanas hormona deficīta (AHD), testotoksikozes, ginekomastijas vai Makkīna-Olbraita sindroma dēļ (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Mazs augums augšanas hormona deficīta (AHD) dēļ

Randomizēta, dubultmaskēta daudzcentru pētījuma laikā tika vērtēti 52 pubertātes vecuma zēni (vecumā no 11 līdz 16 gadiem ieskaitot) ar AHD, kurus 12 – 36 mēnešus ārstēja ar 1 mg anastrozola dienā vai placebo kombinācijā ar augšanas hormonu. Tikai 14 pacienti pabeidza 36 mēnešus ilgu ārstēšanu ar anastrozolu.

Attiecībā uz parametriem, kas saistīti ar augšanu – paredzamo pieauguša cilvēka auguma garumu, auguma garumu, auguma SDS (standarta novirzes rādītājs) un augšanas ātrumu – statistiski nozīmīga atšķirība, salīdzinot ar placebo, netika novērota. Beidzamie augšanas dati nebija pieejami. Neraugoties uz to, ka, lai izdarītu jebkādus viennozīmīgus secinājumus par drošumu, ārstēto bērnu skaits bija pārāk ierobežots, anastrozola grupā salīdzinot ar placebo grupu, bija paaugstināts kaulu lūzumu rādītājs un kaulu minerālvielu blīvuma samazināšanās tendence.

Testotoksikoze

Atklāta, nesalīdzinoša, daudzcentru pētījuma laikā tika vērtēti 14 zēni (vecumā no 2 līdz 9 gadiem) ar ģimenei raksturīgu priekšlaicīgu vīriešu pubertāti (pazīstama arī kā testotoksikoze), ko ārstēja ar anastrozola un bikalutamīda kombināciju. Primārais mērķis bija novērtēt šīs kombinētās terapijas shēmas efektivitāti un drošumu 12 mēnešu laikā. 13 no šiem 14 iekļautajiem pacientiem tika pabeigta 12 mēnešus ilga kombinēta terapija (viens pacients novērošanas periodā pārtrauca dalību pētījumā). Salīdzinot ar augšanas ātrumu 6 mēnešu laikā pirms iekļaušanas pētījumā, pēc 12 mēnešus ilgas terapijas nozīmīgas augšanas ātruma atšķirības nebija.

Ginekomastijas pētījumi

Pētījums 0006 bija randomizēts, dubultmaskēts, daudzcentru pētījums, iesaistot 82 pubertātes vecuma zēnus (vecumā no 11 līdz 18 gadiem ieskaitot) ar ilgāku par 12 mēnešiem ginekomastiju, kurus līdz 6 mēnešiem ārstēja ar 1 mg anastrozola vienu reizi dienā vai placebo. Pēc 6 mēnešu terapijas anastrozola 1 mg un placebo grupā nenovēroja nozīmīgu atšķirību pacientu skaitā, kuriem bija 50 % vai lielāks kopējā krūšu tilpuma samazinājums.

Pētījums 0001 bija atklāts, dažādu devu farmakokinētikas (FK) pētījums, lietojot 1 mg anastrozola dienā, iesaistot 36 pubertātes vecuma zēnus ar ginekomastiju, kas ilgusi mazāk par 12 mēnešiem. Sekundārie mērķi bija novērtēt pacientu īpatsvaru, kuriem, salīdzinot ar izejas līmeni, no 1 dienas un līdz pat 6 mēnešus pēc terapijas vismaz par 50 % samazinājās abām krūtīm aprēķinātais ginekomastijas apjoms, kā arī novērtēt panesību un drošumu. Pēc 6 mēnešiem kopējā krūšu apjoma samazinājumu par 50 % vai vairāk novēroja 56 % (20/36) zēnu.

Makkīna-Olbraita (McCune Albright) sindroma pētījums

Pētījums 0046 bija starptautisks, atklāts, daudzcentru anastrozola pētījums, iesaistot 28 meitenes (vecumā no 2 līdz ≤ 10 gadiem) ar Makkīna-Olbraita sindromu (MAS). Primārais mērķa kritērijs bija izvērtēt anastrozola 1 mg dienā drošumu un efektivitāti pacientēm ar MAS. Terapijas efektivitātes vērtējuma pamatā bija pacienšu īpatsvars, kuras atbilda noteiktiem kritērijiem attiecībā uz maksts asiņošanu, kaulu vecumu un augšanas ātrumu.

Statistiski nozīmīgas maksts asiņošanas dienu skaita biežuma izmaiņas terapijas laikā netika novērotas. Klīniski nozīmīgas izmaiņas Tannera stadijā, vidējā olnīcu tilpumā vai vidējā dzemdes tilpumā netika novērotas. Statistiski nozīmīgas kaulu vecuma pieauguma ātruma izmaiņas terapijas laikā, salīdzinot ar sākotnējo ātrumu, netika novērotas. Salīdzinājumā ar sākotnējo stāvokli, laikā no 0 līdz 12 mēnesim nozīmīgi (p<0,05) samazinājās augšanas ātrums (cm gadā). Salīdzinājumā ar sākotnējo stāvokli tas samazinājās arī otru 6 mēnešu laikā (no 7. līdz 12. mēnesim).

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Anastrozols ātri uzsūcas un parasti maksimālā koncentrācija plazmā tiek sasniegtas divās stundās pēc devas lietošanas (tukšā dūšā). Uzturs nedaudz palēnina uzsūkšanās ātrumu, bet ne apjomu. Lietojot anastrozola tabletes vienu reizi dienā, uzsūkšanās ātruma nelielās pārmaiņas nevarētu izraisīt klīniski nozīmīgu ietekmi uz līdzsvara koncentrāciju plazmā. Apmēram 90 – 95 % anastrozola līdzsvara koncentrācijas plazmā tiek sasniegta pēc 7 dienu terapijas un akumulācija ir 3- līdz 4-kārtīga. Nav pierādījumu par anastrozola farmakokinētisko raksturlielumu atkarību no laika vai devas.

Anastrozola farmakokinētika nav atkarīga no sievietes vecuma pēc menopauzes.

Izkliede

Tikai 40 % anastrozola saistās ar plazmas olbaltumvielām.

Eliminācija

Anastrozols izvadās lēni – plazmas eliminācijas pusperiods ir 40 – 50 stundas. Sievietēm pēc menopauzes anastrozols plaši metabolizējas, mazāk nekā 10 % devas tiek izvadīta urīnā neizmainītā veidā 72 stundu laikā pēc devas lietošanas. Anastrozola metabolisms notiek N-dealkilācijas, hidroksilēšanās un glikuronidācijas veidā. Metabolīti tiek izvadīti galvenokārt ar urīnu. Triazols, kas ir galvenais metabolīts plazmā, neinhibē aromatāzi.

Nieru vai aknu darbības traucējumi

Pēc iekšķīgas anastrozola lietošanas tā šķietamais klīrenss (CL/F) brīvprātīgajiem ar stabilu aknu cirozi bija aptuveni par 30 % zemāks nekā kontroles grupai (pētījums 1033IL/0014). Tomēr anastrozola koncentrācija plazmā brīvprātīgajiem ar aknu cirozi bija līdzīga kā veseliem cilvēkiem citos pētījumos. Ilgtermiņa efektivitātes pētījumos anastrozola koncentrācija plazmā pacientiem ar aknu darbības traucējumiem bija līdzīga kā pacientiem bez aknu darbības traucējumiem.

Pētījumā 1033IL/0018 brīvprātīgajiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem (GFĀ <30 ml/min) anastrozola šķietamais klīrenss (CL/F) nemainījās, kas ir saskaņā ar faktu, ka anastrozols primāri tiek izvadīts metabolizējoties. Ilgtermiņa efektivitātes pētījumos novērotā anastrozola koncentrācija plazmā pacientiem ar nieru darbības traucējumiem bija līdzīga kā pacientiem bez nieru darbības traucējumiem. Pacientēm ar smagiem nieru darbības traucējumiem, lietojot anastrozolu, jāievēro piesardzība (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Zēnu, kuriem ir pubertātes ginekomastija (10-17 gadus veci), organismā anastrozols ātri absorbējās. Tam bija raksturīga plaša izkliede un lēna eliminācija, kuras pusperiods bija aptuveni 2 dienas. Meitenēm (3-10 gadus vecām) anastrozola klīrensa ātrums bija mazāks nekā vecākiem zēniem, bet iedarbības intensitāte bija lielāka. Meiteņu organismā anastrozolam bija raksturīga plaša izkliede un lēna eliminācija.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti, genotoksicitāti, iespējamu kancerogenitāti un toksisku ietekmi uz reproduktivitāti un attīstību neliecina par īpašu risku cilvēkam.

Akūta toksicitāte

Pētījumos ar dzīvniekiem toksicitāti novēroja tikai pie lielu devu lietošanas. Akūtas toksicitātes pētījumos grauzējiem anastrozola vidējā letālā deva pārsniedza 100 mg/kg dienā, lietojot iekšķīgi, un 50 mg/kg dienā, lietojot intraperitoneāli. Iekšķīgas lietošanas akūtās toksicitātes pētījumā suņiem vidējā letālā deva pārsniedza 45 mg/kg dienā.

Hroniska toksicitāte

Pētījumos ar dzīvniekiem nevēlamās blakusparādības novēroja tikai pie lielu devu lietošanas. Atkārtotu devu toksicitātes pētījumos izmantoja žurkas un suņus. Toksicitātes pētījumos netika noteikts anastrozola bezefekta līmenis; mazu devu (1 mg/kg dienā) un vidēju devu (suņiem 3 mg/kg dienā; žurkām 5 mg/kg dienā) lietošanas gadījumā novērotā iedarbība tika saistīta ar anastrozola farmakoloģiskām vai enzīmus inducējošām īpašībām un bez nozīmīgām pavadošām toksiskām vai deģeneratīvām pārmaiņām.

Mutagenitāte

Anastrozola ģenētiskie toksikoloģiskie pētījumi liecina, ka tas nav mutagēns un klastogēns.

Reproduktīvā toksicitāte

Fertilitātes pētījuma laikā no zīdīšanas atšķirti vīrišķā dzimuma žurku mazuļi 10 nedēļas iekšķīgi ar dzeramo ūdeni saņēma 50 vai 400 mg/l lielas anastrozola devas. Vidējā plazmas koncentrācija bija attiecīgi 44,4 (± 14,7) ng/ml un 165 (± 90) ng/ml. Nevēlamu ietekmi uz pārošanos novēroja abu devu grupās, tomēr fertilitātes samazināšanās bija acīmredzama tikai 400 mg/l devu līmenī. Šī samazināšanās bija pārejoša, jo pēc 9 nedēļas ilga atlabšanas perioda, kura laikā zāles netika lietotas, visi uz pārošanos un fertilitāti attiecinātie parametri bija līdzīgi tiem, kādi novēroti kontroles grupā.

Anastrozola iekšķīga lietošana žurku mātītēm izraisīja lielu neauglības gadījumu skaitu, lietojot 1 mg/kg dienā un paaugstināja pirmsimplantācijas zudumu, lietojot devu 0,02 mg/kg dienā. Šī iedarbība tika novērota klīniski būtiskās devās. Šo iedarbību cilvēkiem nevar izslēgt. Šī iedarbība ir saistīta ar vielas farmakoloģisko iedarbību un bija pilnīgi atgriezeniska pēc 5 nedēļām, pārtraucot vielas lietošanu.

Anastrozola iekšķīga lietošanām grūsnām žurkām un trušiem attiecīgi 1,0 un 0,2 mg/kg dienā neuzrādīja teratogēnu iedarbību. Novērotā iedarbība (placentas hipertrofija žurkām un aborts trušiem) bija saistīta ar vielas farmakoloģisko iedarbību.

Žurku, kas saņēma 0,02 mg/kg un vairāk anastrozola dienā (no 17. grūtniecības dienai līdz 22. dienai pēc dzemdībām), mazuļu dzīvotspēja bija samazināta. Šī ietekme bija saistīta ar vielas farmakoloģisko iedarbību uz dzemdību norisi. Negatīvu ietekmi uz pirmās paaudzes pēcnācēju uzvedību un vairošanos, kas varētu būt saistīta ar anastrozola terapiju mātei, nenovēroja.

Kancerogenitāte

Divu gadu ilgā onkogenitātes pētījumā žurkām novērota aknu jaunveidojumu un dzemdes stromas polipus mātītēm, kā arī vairogdziedzera adenomu biežuma palielināšanos tēviņiem, lietojot tikai lielu devu (25 mg/kg dienā). Šīs pārmaiņas radās, lietojot 100 reizes lielāku devu nekā terapeitiskā deva cilvēkam, un tika novērtētas kā klīniski nesaistītas ar pacientu ārstēšanu ar anastrozolu.

Divu gadu ilgā onkogenitātes pētījumā pelēm tika novērota labdabīgu olnīcu audzēju veidošanās un limforetikulāru jaunveidojumu biežuma izmaiņas (retāk retikulosarkomas mātītēm un biežāki nāves gadījumi limfomas dēļ). Šīs pārmaiņas tiek uzskatītas par pelēm specifisku aromatāzes inhibēšanas ietekmi un nav klīniski saistītas ar anastrozola terapiju pacientiem.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Kodols: laktozes monohidrāts, magnija stearāts (E572), povidons K-30 un A tipa nātrija cietes glikolāts.

Apvalks: hipromeloze (E464), makrogols 400 un makrogols 6000, titāna dioksīds (E171).

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

3 gadi

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Caurspīdīgi PVH/PVdH alumīnija blisteri.

Iepakojumi: 1, 14, 20, 28, 30, 30 (3x10), 56, 60, 84, 90, 98, 100 un 300 apvalkotās tabletes.

Slimnīcu iepakojumi ar 84 apvalkotajām tabletēm.

Slimnīcu vienas devas iepakojumi ar 10 (10x1) un 50 (50x1) apvalkotām tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Teva Pharma B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nīderlande

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

07-0287

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2007.gada 31.oktobris

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2010.gada 18.jūnijs

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

06/2015

SASKAŅOTS ZVA 17-09-2015

PAGE \* MERGEFORMAT 13