Anastrozolo-Teva

Apvalkotā tablete

Anastrozolo Teva 1 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/PVDH/Al blisteris, N28
Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.
Anastrozolum

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Maks. cenu diapazons

€ ar PVN

10.06 €

Zāļu produkta identifikators

I001108-01

Zāļu reģistrācijas numurs

I001108

Ražotājs

Galien LPS, France; Merckle GmbH, Germany; Pharmachemie B.V., Netherlands; TEVA Czech Industries s.r.o., Czech Republic; TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Hungary; Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Hungary; Teva UK Ltd., United Kingdom

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

27-JUN-19

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

1 mg

Zāļu forma

Apvalkotā tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Teva Italia S.r.l., Italy

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Anastrozolo Teva 1 mg apvalkotās tabletes

Anastrozolum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Anastrozolo Teva un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Anastrozolo Teva lietošanas

Kā lietot Anastrozolo Teva

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Anastrozolo Teva

Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Anastrozolo Teva un kādam nolūkam to lieto

Anastrozolo Teva satur vielu, ko sauc par anastrozolu. Tā pieder zāļu grupai, ko sauc par „aromatāzes inhibitoriem”. Anastrozolo Teva lieto krūts vēža ārstēšanai sievietēm pēc menopauzes.

• Anastrozolo Teva darbojas samazinot hormona, ko sauc par estrogēnu, līmeni Jūsu organismā. Tas notiek, bloķējot Jūsu organismā dabīgo vielu (enzīmu), ko sauc par „aromatāzi”.

2. Kas Jums jāzina pirms Anastrozolo Teva lietošanas

Nelietojiet Anastrozolo Teva šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret anastrozolu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti (skatīt punktu „Grūtniecība un barošana ar krūti”).

Nelietojiet Anastrozolo Teva, ja jebkas no iepriekšminētā attiecas uz Jums. Ja neesat pārliecināta, pirms Anastrozolo Teva lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Anastrozolo Teva lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, ja:

- Jums joprojām ir mēnešreizes un nav iestājusies menopauze;

- Jūs lietojat zāles, kas satur tamoksifēnu, vai zāles, kas satur estrogēnu (skatīt punktu “Citas zāles un Anastrozolo Teva”);

Jums jebkad ir bijuši traucējumi, kas ietekmē kaulu stiprumu (osteoporoze);

Jums ir aknu vai nieru darbības traucējumi.

Ja neesat pārliecināta, vai jebkas no iepriekšminētā attiecas uz Jums, pirms Anastrozolo Teva lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Ja dodaties ārstēties uz slimnīcu, informējiet medicīnas personālu, ka lietojat Anastrozolo Teva.

Citas zāles un Anastrozolo Teva

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojusi vai varētu lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes un augu izcelsmes zāles. Tas ir svarīgi, jo Anastrozolo Teva var ietekmēt veidu, kā dažas zāles iedarbojas, un dažām zālēm, savukārt, var būt ietekme uz Anastrozolo Teva darbību.

Nelietojiet Anastrozolo Teva, ja Jūs jau lietojat kādas no šīm zālēm:

noteiktas zāles krūts vēža ārstēšanai (selektīvi estrogēnu receptoru modulatori), piemēram, zāles, kas satur tamoksifēnu, jo tas var pārtraukt pareizu Anastrozolo Teva iedarbību;

zāles, kas satur estrogēnu, piemēram, hormonu aizstājterapiju (HAT).

Ja iepriekš minētais attiecas uz Jums, jautājiet padomu ārstam vai farmaceitam.

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja Jūs lietojat:

zāles, kuras pazīst kā „LHAH analogus”. Tās ir gonadorelīns, buserelīns, goserelīns, leuprorelīns un triptorelīns. Šīs zāles lieto krūts vēža, noteiktu sievietes veselības stāvokļu (ginekoloģijā) un neauglības ārstēšanai.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Nelietojiet Anastrozolo Teva, ja esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti. Pārtrauciet lietot Anastrozolo Teva, ja Jums iestājusies grūtniecība, un konsultējieties ar savu ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Anastrozolo Teva nevarētu nelabvēlīgi ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus. Tomēr dažas pacientes Anastrozolo Teva lietošanas laikā reizēm var justies nogurušas un miegainas. Šādas iedarbības gadījumā lūdziet padomu ārstam vai farmaceitam.

Anastrozolo Teva satur laktozi

Laktoze ir cukura veids. Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3. Kā lietot Anastrozolo Teva

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir viena tablete dienā.

Centieties lietot zāles katru dienu vienā un tajā pašā laikā.

Norijiet tableti veselu, uzdzerot ūdeni.

Nav svarīgi, vai Jūs lietojat Anastrozolo Teva pirms ēšanas, pēc ēšanas vai ēšanas laikā.

Turpiniet lietot Anastrozolo Teva tik ilgi, cik noteicis ārsts. Ārstēšana ir ilgstoša un Jums var nākties lietot Anastrozolo Teva vairākus gadus.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Anastrozolo Teva nedrīkst dot bērniem un pusaudžiem.

Ja esat lietojusi Anastrozolo Teva vairāk nekā noteikts

Ja Jūs esat lietojusi vairāk Anastrozolo Teva nekā noteikts, nekavējoties sazinieties ar ārstu.

Ja esat aizmirsusi lietot Anastrozolo Teva

Ja esat aizmirsusi lietot devu, lietojiet nākamo devu parastajā laikā.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Anastrozolo Teva

Nepārtrauciet tablešu lietošanu, kamēr to nav noteicis ārsts.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti biežas blakusparādības (var rasties vairāk nekā 1 no 10 lietotājiem)

Galvassāpes.

Karstuma viļņi.

Slikta dūša.

Ādas izsitumi.

Sāpes vai stīvums locītavās.

Iekaisums locītavās (artrīts).

Nespēks.

Kaulu masas zudums (osteoporoze).

Biežas blakusparādības (var rasties ne vairāk kā 1 no 10 lietotājiem)

Ēstgribas zudums.

Asinīs esošo tauku - holesterīna paaugstināts vai augsts līmenis. To nosaka asins analīzēs.

Miegainība.

Karpālā kanāla sindroms (tirpšana, sāpju, aukstuma vai nespēka sajūta rokās).

Caureja.

Slikta dūša (vemšana).

Izmaiņas asins analīzēs, kas parāda, kā strādā Jūsu aknas.

Matu biezuma samazināšanās (matu izkrišana).

Alerģiskas (paaugstinātas jutības) reakcijas, ieskaitot sejas, lūpu vai mēles pietūkumu.

Sāpes kaulos.

Maksts sausums.

Maksts asiņošana (parasti dažās pirmajās terapijas nedēļās – ja asiņošana turpinās, konsultējieties ar ārstu).

Sāpes muskuļos.

Retākas blakusparādības (var rasties ne vairāk kā 1 no 100 lietotājiem)

Izmaiņas īpašās asins analīzēs, kas parāda, kā strādā Jūsu aknas (gamma-GT un bilirubīns).

Aknu iekaisums (hepatīts).

Nātrene vai ādas izsitumi.

Saliektā pirksta sindroms (stāvoklis, kura gadījumā viens no pirkstiem vai īkšķis nofiksējas saliektā stāvoklī).

Paaugstināts kalcija līmenis asinīs. Ja Jums ir slikta dūša, vemšana un slāpes, pastāstiet to ārstam vai farmaceitam, jo var būt nepieciešams veikt asins analīzes.

Retas blakusparādības (var rasties ne vairāk kā 1 no 1000 lietotājiem)

Rets ādas iekaisums, kas var būt arī sarkani pleķi un pūšļi.

Paaugstinātas jutības izraisīti ādas izsitumi (alerģiskas vai anafilaktoīdas reakcijas).

Sīko asinsvadu iekaisums, kas izraisa sarkanus vai purpurkrāsas plankumus uz ādas. Ļoti reti var būt sāpes locītavās, sāpes vēderā vai sāpes nierēs; tas ir pazīstams kā „Henoha-Šēnleina purpura”.

Ļoti retas blakusparādības (var rasties ne vairāk kā 1 no 10 000 lietotāju)

Īpaši smagas ādas reakcijas ar čūlām vai pūšļiem. To pazīst kā Stīvensa-Džonsona sindromu.

Alerģiskas (paaugstinātas jutības) reakcijas ar rīkles pietūkumu, kas var apgrūtināt rīšanu vai elpošanu; pazīstamas kā „angioedēma”.

Ja Jums rodas šādas blakusparādības, nekavējoties izsauciet medicīnisko palīdzību vai apmeklējiet ārstu – Jums var būt nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība.

Ietekme uz Jūsu kauliem

Anastrozolo Teva samazina hormona, ko sauc par estrogēnu, daudzumu Jūsu organismā. Tas var samazināt Jūsu kaulu minerālvielu saturu. Jūsu kauli var kļūt mazāk stipri un var būt iespējami lūzumi. Jūsu ārsts novērsīs šos riskus atbilstoši kaulu veselības uzturēšanas terapijas vadlīnijām sievietēm pēc menopauzes. Pārrunājiet ar ārstu riskus un ārstēšanas iespējas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv"www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Anastrozolo Teva

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz ārējā iepakojuma pēc “Exp/Scad.”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko satur Anastrozolo Teva

Aktīvā viela ir anastrozols. Katra apvalkotā tablete satur 1 mg anastrozola (Anastrozolum).

Citas sastāvdaļas ir:

Tabletes kodols: laktozes monohidrāts, magnija stearāts (E572), povidons K-30 un A tipa nātrija cietes glikolāts.

Apvalks: hipromeloze (E464), makrogols 400 un makrogols 6000, titāna dioksīds (E171).

Anastrozolo Teva ārējais izskats un iepakojums

Anastrozolo Teva 1 mg apvalkotās tabletes ir baltas līdz pelēkbaltas, apaļas apvalkotās tabletes. Vienā tabletes pusē iespiests „93”, otrā tabletes pusē iespiests „A10”.

Anastrozolo Teva 1 mg apvalkotās tabletes ir pieejamas iepakojumos pa 28 tabletēm.

Informācija uz primārā iepakojuma

Anastrozolo Teva 1 mg

apvalkotās tabletes

Teva Italia S.r.l.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Teva Italia S.r.l. – Piazzale Luigi Cadorna,4 – 20123 Milano, Itālija

Ražotājs

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company - Pallagi st. 13 – H- 4042 Debrecen, Ungārija

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company - Táncsics Mihály st. 82- H-2100 Gödöllő, Ungārija

TEVA UK Ltd. - Brampton Road - Hampden Park - BN22 9AG Eastbourne - East Sussex, Lielbritānija

Pharmachemie B.V. - Swensweg 5 – P.O. Box 552 - 2003 RN Haarlem, Nīderlande

GALIEN LPS - 98 Rue Bellocier - 89100 Sens (Francija)

TEVA Czech Industries s.r.o. - Ostravská 29, č.p. 305, 74770 Opava–Komárov, Čehijas Republika

Merckle GmbH - Ludwig-Merckle-Straße, 3 - 89143 Blaubeuren, Vācija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Beļģijā

Anastrozole TEVA 1 mg filmomhulde tabletten

Čehijas Republikā

Anastrozol - Teva 1 mg

Vācijā

Anastrozol AbZ 1 mg Filmtabletten

Igaunijā

Anastrozole-Teva 1 mg

Spānijā

Anastrozol Teva 1mg comprimidos recubiertos con película

Somijā

Anastrozole TEVA 1 mg

Francijā

Anastrozole TEVA 1 mg, comprimé pelliculé

Īrijā

Anastrozole Teva 1 mg Film-coated Tablets

Itālijā

Anastrozolo TEVA

Lietuvā

Anastrozole-Teva 1 mg plėvele dengtos tabletės

Luksemburgā

Anastrozole TEVA 1 mg comprimés pelliculés

Nīderlandē

Anastrozol 1 PCH, filmomhulde tabletten 1 mg

Norvēģijā

Anastrozole TEVA 1 mg

Polijā

Anastrozol Teva

Portugālē

Anastrozol Teva

Rumānijā

Anastrozol Teva 1 mg, comprimate filmate

Zviedrijā

Anastrozole TEVA 1 mg

Lielbritānijā

Anastrozole 1 mg Film-coated Tablets

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 06/2019

Saskaņots ZVA 26.06.2019.

PAGE \* MERGEFORMAT 1