Anastrozole Accord

Apvalkotā tablete

Anastrozole Accord 1 mg apvalkotās tabletes

PVH/PVDH/Al blisteris, N28
Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C
Anastrozolum

Anastrozole Accord satur vielu, ko sauc par anastrozolu. Tā pieder pie zāļu grupas, ko sauc par aromatāzes inhibitoriem. To lieto krūts vēža ārstēšanai sievietēm pēc menopauzes. Anastrozols darbojas samazinot hormona, ko sauc par estrogēnu, līmeni, kuru izstrādā Jūsu organisms. Tas notiek, bloķējot dabīgo vielu (enzīmu) Jūsu organismā, kuru sauc par „aromatāzi”.

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Maks. cenu diapazons

€ ar PVN

10.07 €

Zāļu produkta identifikators

08-0336-01

Zāļu reģistrācijas numurs

08-0336

Ražotājs

Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Poland; Accord Healthcare Limited, United Kingdom

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

26-FEB-18

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

1 mg

Zāļu forma

Apvalkotā tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Accord Healthcare B.V., Netherlands

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

ANASTROZOLE ACCORD 1 MG APVALKOTĀS TABLETES

Anastrozolum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Anastrozole Accord un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Anastrozole Accord lietošanas

3. Kā lietot Anastrozole Accord

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Anastrozole Accord

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Anastrozole Accord un kādam nolūkam to lieto

Anastrozole Accord satur vielu, ko sauc par anastrozolu. Tā pieder pie zāļu grupas, ko sauc par aromatāzes inhibitoriem. To lieto krūts vēža ārstēšanai sievietēm pēc menopauzes.

Anastrozols darbojas samazinot hormona, ko sauc par estrogēnu, līmeni, kuru izstrādā Jūsu organisms. Tas notiek, bloķējot dabīgo vielu (enzīmu) Jūsu organismā, kuru sauc par „aromatāzi”.

2. Kas Jums jāzina pirms Anastrozole Accord lietošanas

Nelietojiet Anastrozole Accord šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret anastrozolu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

grūtniecības vai zīdīšanas laikā (skatīt apakšpunktu “Grūtniecība un zīdīšanas periods”).;

Nelietojiet Anastrozole Accord, ja jebkas no iepriekšminētā attiecas uz Jums. Neskaidrību gadījumā pirms Anastrozole Accord lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Anastrozole Accord lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu:

ja Jums joprojām ir mēnešreizes un vēl nav menopauze. Jums ir osteoporoze vai ir bijis kāds stāvoklis, kas ietekmē Jūsu kaulu stiprību. Anastrozols pazemina sievišķo hormonu līmeni, un tas var izraisīt kaulu minerālu zudumu, kas var samazināt to stiprību. Jums var būt nepieciešams ārstēšanās laikā veikt kaulu blīvuma izmeklēšanu. Jūsu ārsts var parakstīt Jums zāles kaulaudu zuduma novēršanai;

ja Jūs lietojat zāles, kas satur tamoksifēnu vai zāles, kas satur estrogēnu (skatīt apakšpunktu „Citas zāles un Anastrozole Accord”);

ja Jums jebkad ir bijuši traucējumi, kas ietekmē Jūsu kaulu stiprību (osteoporoze);

ja Jums ir aknu vai nieru darbības traucējumi.

Ja Jums ir neskaidrs, kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums, pirms Anastrozole Accord lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja dodaties uz slimnīcu, informējiet medicīnisko personālu, ka lietojat Anastrozole Accord.

Bērni un pusaudži

Nedodiet šīs zāles bērniem, jo to drošums nav zināms.

Citas zāles un Anastrozole Accord

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis. Tai skaitā zāles, ko var iegādāties bez receptes un augu izcelsmes zāles. Tas ir svarīgi, jo Anastrozole Accord var ietekmēt citu zāļu darbību un citas zāles var ietekmēt Anastrozole Accord iedarbību.

Nelietojiet Anastrozole Accord, ja Jūs jau lietojat kādas no sekojošām zālēm:

noteiktas zāles krūts vēža ārstēšanai (selektīvi estrogēnu receptoru modulatori), piemēram, zāles, kas satur tamoksifēnu, jo tas var pārtraukt pareizu Anastrozole Accord iedarbību;

zāles, kas satur estrogēnu, piemēram, hormonu aizstājterapiju (HAT).

Ja minētais attiecas uz Jums, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam, ja Jūs lietojat:

zāles, kuras pazīst kā „LHAH analogus". To skaitā ir gonadorelīns, buserelīns, goserelīns, leuprorelīns un triptorelīns. Šīs zāles lieto krūts vēža, noteiktu sievietes veselības stāvokļu (ginekoloģisku slimību un neauglības) ārstēšanai.

Anastrozole Accord kopā ar uzturu un dzērienu:

Anastrozole Accord lietošana kopā ar uzturu neietekmē tā absorbciju.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Anastrozole Accord nedrīkst lietot grūtniecības vai zīdīšanas laikā. Ja Jums iestājusies grūtniecība, pārtrauciet anantrozola lietošanu un konsultējieties ar ārstu.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Anastrozole Accord nevarētu nelabvēlīgi ietekmēt Jūsu spēju vadīt transportlīdzekļus, lietot darbarīkus vai apkalpot mehānismus. Taču dažiem cilvēkiem Anastrozole Accord var radīt vājumu vai miegainību. Ja tas notiek, Jums jākonsultējas ar ārstu vai farmaceitu.

Anastrozole Accord satur laktozi

Anastrozole Accord satur laktozi kas ir cukura veids. Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3. Kā lietot Anastrozole Accord

Vienmēr lietojiet Anastrozole Accord tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir viena tablete vienu reizi dienā.

Norijiet tableti veselu, uzdzerot ūdeni.

Centieties lietot tableti katru dienu vienā un tai pašā laikā.

Nav svarīgi, vai lietojat anastrozolu pirms ēšanas, tās laikā vai pēc tās.

Turpiniet lietot Anastrozole Accord tik ilgi, cik Jūsu ārsts vai farmaceits Jums teicis. Šī ir ilgstoša ārstēšana un Jums var būt nepieciešams turpināt lietošanu vairākus gadus. Neskaidrību gadījumā, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Lietošana bērniem un pusaudžiem
Anastrozole Accord nedrīkst lietot bērniem un pusaudžiem.

Ja esat lietojis Anastrozole Accord vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis Anastrozole Accord vairāk nekā Jums vajadzētu, nekavējoties sazinieties ar ārstu. Ja esat lietojis vairāk Anastrozole Accord, nekā noteikts, vai arī ja kāds cits ir lietojis Anastrozole Accord, sazinieties ar tuvākās slimnīcas uzņemšanas nodaļu. Lai atvieglotu atpazīšanu, paņemiet līdzi jebkādas atlikušās tabletes vai tukšu iepakojumu.

Ja esat aizmirsis lietot Anastrozole Accord

Ja esat aizmirsis lietot devu, lietojiet nākamo devu parastajā laikā. Nelietojiet dubultu devu (divas devas vienā reizē), lai aizvietotu aizmirsto tableti.

Ja pārtraucat lietot Anastrozole Accord

Nepārtrauciet tablešu lietošanu, ja vien to neiesaka Jūsu ārsts.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Pārtrauciet Anastrozole Accord lietošanu un vērsieties pēc steidzamas medicīniskās palīdzības, ja Jums rodas kāda no šīm nopietnām, bet ļoti retām blakusparādībām:

• ļoti smaga ādas reakcija ar čūlas vai čulgām. Tā ir pazīstama kā „Stīvensa-Džonsona sindroms”.

• alerģiskas (paaugstinātas jutības) reakcija ar rīkles pietūkumu, kas var apgrūtināt rīšanu vai elpošanu; pazīstama kā „angioedēma”.

Ļoti bieži (var ietekmēt vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem)

Karstuma viļņi

Vājums

Sāpes vai stīvums locītavās

Locītavu iekaisums (artrīts)

Ādas izsitumi

Slikta dūša (nelabums)

Galvassāpes

Kaulu masas zudums (osteoporoze)

Bieži (var ietekmēt līdz 1 no 10 cilvēkiem)

Maksts sausums

Maksts asiņošana (parasti pirmajās ārstēšanās nedēļās; ja asiņošana turpinās sazinieties ar ārstu)

Matu izkrišana (matu zudums)

Caureja

Ēstgribas zudums

Paaugstināts vai augsts taukvielu līmenis asinīs, pazīstams kā holesterīns asinīs. To var redzēt asins ainā.

Slikta dūša (vemšana).

Miegainība

Karpālā kanāla sindroms (durstoša sajūta, sāpes, aukstums, rokas daļu vājums)

Ādas kņudēšana, tirpšana vai nejutīgums, garšas zaudējums/trūkums

Izmaiņas asins analīzēs, kas raksturo aknu darbību

Kaulu sāpes

Alerģiskas (palielinātas jutības) reakcijas ieskaitot sejas, lūpu vai mēles pietūkumu

Muskuļu sāpes

Retāk (var ietekmēt līdz 1 no 100 cilvēkiem)

Ierobežotas pirkstu kustības (stāvoklis, kura gadījumā viens no pirkstiem vai īkšķis nofiksējas saliektā stāvoklī)

Izmaiņas īpašās asins analīzēs, kas parāda kā strādā Jūsu aknas (gamma-GT un bilirubīns)

Aknu iekaisums (hepatīts)

Nātrene vai ādas izsitumi

Paaugstināts kalcija līmenis asinīs. Ja Jums ir slikta dūša, vemšana un slāpes, pastāstiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai, jo Jums var būt nepieciešams veikt asins analīzes.

Reti (var ietekmēt līdz 1 cilvēku no 1 000)

Rets ādas iekaisums, kas var būt arī sarkani plankumi un čulgas

Sīko asinsvadu iekaisums, kas izraisa sarkanus vai purpurkrāsas plankumus uz ādas. Ļoti reti var būt sāpes locītavās, sāpes vēderā vai sāpes nierēs; tas ir pazīstams kā „Henoha-Šēnleina purpura”

Ietekme uz kauliem

Anastrozols samazina hormona, ko sauc par estrogēnu, daudzumu ķermenī. Tas var samazināt minerālvielu saturu kaulos. Jūsu kauli var būt mazāk stipri ar tendenci veidoties lūzumiem. Jūsu ārsts kontrolēs šos riskus atbilstoši kaulu veselības pārvaldības vadlīnijām sievietēm pēcmenopauzes periodā. Pārrunājiet ar ārstu risku un ārstēšanas iespējas.

Ja kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, vai Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, lūdzu, pastāstiet to ārstam vai farmaceitam.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām tieši:

Zāļu valsts aģentūra

Jersikas iela 15

Rīga, LV 1003

Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv"www.zva.gov.lv

5. Kā uzglabāt Anastrozole Accord

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Uzglabāt tabletes drošā vietā, kur bērni tās nevar redzēt un sasniegt. Jūsu tabletes var tiem kaitēt.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Visas neizlietotās zāles vienmēr atgrieziet farmaceitam. Saglabājiet tās tikai tad, ja Jums to iesaka Jūsu ārsts.

Nelietojiet Anastrozole Accord pēc derīguma termiņa beigām, kas ir norādīts uz iepakojuma un blistera pēc “Der. līdz:” vai “EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt tabletes oriģinālā iepakojumā.

Zāles nedrīkst izmest kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Anastrozole Accord satur

Aktīvā viela ir anastrozols. Katra apvalkotā tablete satur 1 mg anastrozola.

Citas sastāvdaļas ir:

Tabletes kodols: laktozes monohidrāts (95,250 mg), povidons K-30, nātrija cietes glikolāts (A tipa), magnija stearāts.

Apvalks: titāna dioksīds (E171), makrogols 300, hipromeloze E-5.

Anastrozole Accord ārējais izskats un iepakojums

Anastrozole Accord ir baltas līdz pelēkbaltas, apaļas, abpusēji izliektas, apvalkotas tabletes ar uzrakstu “AHI” vienā pusē un gludu otro pusi.

Anastrozole Accord tabletes ir iepakotas blisteros. Iepakojumā ir 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 vai 300 tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgu var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nīderlande

Ražotājs:

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow, Middlesex,

HA1 4 HF,

Lielbritānija

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice,

Polija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem

Dalībvalsts

Zāļu nosaukums

Beļģija

Anastrozole Accord Healthcare 1 mg Comprimés Pelliculés / Filmomhulde Tabletten / Filmtabletten

Dānija

Anastrozole Accord 1 mg filmovertrukne tabletter

Igaunija

Anastrozole Accord 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Itālija

Anastrozole AHCL 1 mg compresse rivestite con film

Īrija

Anastrozole 1mg Film-coated Tablets

Francija

Anastrozole Accord 1 mg Comprimés Pelliculés

Kipra

Αναστροζόλη Ακόρντ 1 mg, δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο

Latvija

Anastrozole Accord 1 mg apvalkotās tabletes

Lielbritānija

Anastrozole 1 mg Film-coated Tablets

Lietuva

Anastrozole Accord 1 mg plėvele dengtos tabletės

Malta

Anastrozole Accord 1 mg Film-coated Tablets

Nīderlande

Anastrozole Accord 1mg Filmomhulde Tabletten

Portugāle

Anastrozol Accord 1 mg comprimidos revestidos por película

Rumānija

Anastrozole Medico Uno 1 mg comprimate filmate

Spānija

Anastrozol Accord 1 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Ungārija

Anastrozole Accord 1 mg Filmtabletta

Vācija

Anastrozole Accord 1 mg Filmtabletten

Zviedrija

Anastrozole Accord 1 mg filmdragerade tabletter

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 07/2019.

SASKAŅOTS ZVA 15-08-2019

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Anastrozole Accord 1 mg apvalkotās tabletes

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra apvalkotā tablete satur 1 mg anastrozola (Anastrozolum).

Palīgviela ar zināmu iedarbību: laktozes monohidrāts 95,250 mg.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Apvalkotās tabletes.

Baltas līdz pelēkbaltas, apaļas, abpusēji izliektas, apvalkotās tabletes ar uzrakstu „AHI” vienā pusē un gludu otro pusi.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Anastrozole Accord 1 mg apvalkotās tabletes ir indicētas:

progresējošā krūts vēža ārstēšanai hormonu receptoru pozitīvām sievietēm pēc menopauzes. Nav pierādīta efektivitāte estrogēna receptoru negatīvām pacientēm, ja vien viņām nebija iepriekšējās pozitīvās klīniskas atbildes reakcijas uz tamoksifēnu.

Adjuvantai ārstēšanai sievietēm pēc menopauzes ar hormonu receptoru pozitīvu agrīnu invazīvo krūts vēzi.

Agrīnā invazīvā krūts vēža adjuvantā terapija hormonu receptoru pozitīvām sievietēm pēc menopauzes, kas 2 līdz 3 gadus saņēma adjuvanto tamoksifēna terapiju.

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Anastrozole Accord 1 mg apvalkoto tablešu ieteicamā deva pieaugušiem, ieskaitot gados vecākus cilvēkus, ir viena 1 mg tablete vienu reizi dienā.

Sievietēm pēc menopauzes ar hormonu receptoru pozitīvu agrīnu invazīvu krūts vēzi ieteicamais adjuvantās endokrīnās terapijas kursa ilgums ir 5 gadi.

Īpašas pacientu grupas

Pediatriskā populācija

Anastrozolu nav ieteicams lietot bērniem un pusaudžiem, jo nav pietiekamas informācijas par drošumu un efektivitāti (skatīt 4.4. un 5.1. apakšpunktu).

Nieru darbības traucējumi

Pacientēm ar viegliem vai mēreniem nieru darbības traucējumiem devas pielāgošana nav nepieciešama. Pacientēm ar smagiem nieru darbības traucējumiem, lietojot Anastrozole Accord 1 mg apvalkotās tabletes, jāievēro piesardzība (skatīt 4.4. un 5.2. apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumi

Pacientēm ar vieglu aknu slimību devas pielāgošana nav nepieciešama. Pacientēm ar vidēji smagiem un smagiem nieru darbības traucējumiem jāievēro piesardzība (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Lietošanas veids

Anastrozole Accord 1 mg apvalkotās tabletes jālieto iekšķīgi.

4.3. Kontrindikācijas

Anastrozols ir kontrindicēts:

grūtniecēm un ar krūti barojošām sievietēm;

pacientēm ar zināmu paaugstinātu jutību pret anastrozolu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītām palīgvielām.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Vispārīgi

Anastrozolu nedrīkst lietot sievietēm pirms menopauzes. Ja pastāv šaubas par hormonālo stāvokli, jebkurai pacientei menopauze ir jānosaka bioķīmiski (luteinizējošais hormons [LH], folikulu stimulējošais hormons [FSH], un/vai estradiola līmenis). Nav datu, kas apstiprinātu anastrozola lietošanu kopā ar LHAH analogiem.

Nedrīkst vienlaicīgi nozīmēt anastrozolu un tamoksifēna vai estrogēnu terapiju, jo tādā gadījumā var mazināties tā farmakoloģiskā iedarbība (skatīt 4.5. un 5.1. apakšpunktu).

Ietekme uz kaulu minerālblīvumu

Tā kā anastrozols pazemina cirkulējošo estrogēnu līmeni, tas var izraisīt kaulu minerālblīvuma samazināšanos un iespējami palielināt lūzumu risku (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Sievietēm ar osteoporozi vai osteoporozes risku jānosaka kaulu minerālblīvums pirms terapijas nozīmēšanas un regulāri terapijas laikā. Nepieciešamības gadījumā jāsāk osteoporozes profilakse vai terapija, un tā rūpīgi jākontrolē. Jāapsver specifiskas terapijas, piemēram, bisfosfonātu lietošana, kas var apturēt anastrozola izraisītu turpmāku kaulu minerālvielu zudumu sievietēm pēc menopauzes (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumi

Anastrozols nav pētīts krūts vēža pacientēm ar vidēji smagiem vai smagiem aknu darbības traucējumiem. Pacientēm ar aknu darbības traucējumiem anastrozola iedarbība var būt pastiprināta (skatīt 5.2. apakšpunktu); pacientēm ar vidēji smagiem un smagiem aknu darbības traucējumiem anastrozols jālieto ar piesardzību (skatīt 4.2. apakšpunktu). Terapijas pamatā jābūt individuālam katras pacientes ieguvumu-risku izvērtējumam.

Nieru darbības traucējumi

Anastrozols nav pētīts krūts vēža pacientēm ar smagiem nieru darbības traucējumiem. Nav novērota pastiprināta anastrozola iedarbība pacientēm ar smagiem nieru darbības traucējumiem (GFĀ< 30 ml/min, skatīt 5.2. apakšpunktu); pacientēm ar smagiem nieru darbības traucējumiem anastrozols jālieto piesardzīgi (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Anastrozolu nav ieteicams lietot bērniem un pusaudžiem, jo šai pacientu grupai zāļu drošums un efektivitāte netika noteikta (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Anastrozolu nedrīkst lietot papildus augšanas hormonu terapijai zēniem ar augšanas hormona deficītu. Centrālā klīniskā pētījumā efektivitāte nav pierādīta un drošums nav noteikts (skatīt 5.1. apakšpunktu). Tā kā anastrozols pazemina estradiola līmeni, anastrozolu nedrīkst lietot papildus augšanas hormonu terapijai meitenēm ar augšanas hormona deficītu. Ilgtermiņa drošuma dati par bērniem un pusaudžiem nav pieejami.

Paaugstināta jutība pret laktozi

Šīs zāles satur laktozi. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, ar Lapp laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

In vitro anastrozols inhibē CYPs 1A2, 2C8/9 un 3A4. Klīniskie pētījumi ar antipirīnu un varfarīnu norāda, ka anastrozola 1 mg deva būtiski neietekmē antipirīna un R- un S-varfarīna metabolismu, kas liecina, ka anastrozola un citu zāļu vienlaicīga lietošana neizraisa klīniski nozīmīgu pastarpinātu CYP enzīmu mediētu zāļu mijiedarbību.

Enzīmi, kas mediē anastrozola metabolismu nav zināmi. Cimetidīns, kas ir vājš, nespecifisks CYP enzīmu inhibitors, neietekmēja anastrozola koncentrāciju plazmā. Spēcīgu CYP inhibitoru iedarbība nav zināma.

Klīnisko pētījumu drošuma datu bāzes apskats neliecina par klīniski nozīmīgu mijiedarbību ar anastrozolu ārstētiem pacientiem, kuri saņēma arī citas bieži nozīmētas zāles. Ar bifosfonātiem nebija klīniski nozīmīgas mijiedarbības (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Nedrīkst vienlaicīgi nozīmēt anastrozolu un tamoksifēna vai estrogēnu terapiju, jo tādā gadījumā var mazināties tā farmakoloģiskā iedarbība (skatīt 4.4 un 5.1. apakšpunktu).

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Dati par anastrozola lietošanu grūtniecības laikā nav pieejami. Pētījumi ar dzīvniekiem pierāda reproduktīvo toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu). Anastrozols ir kontrindicēts grūtniecības laikā (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Barošana ar krūti

Dati par anastrozola lietošanu zīdīšanas periodā nav pieejami. Anastrozols ir kontrindicēts zīdīšanas laikā (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Fertilitāte

Nav pētīta anastrozola ietekme uz cilvēku fertilitāti. Pētījumi ar dzīvniekiem pierāda reproduktīvo toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu).

4.7. Iedarbība uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Anastrozols neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Taču, lietojot anastrozolu, tika ziņots par astēniju un miegainību, un kamēr šādi simptomi saglabājas, ir jāievēro piesardzība, vadot transportlīdzekļus vai apkalpojot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Tabulā zemāk apkopotas blakusparādības, par kurām ziņots klīniskajos pētījumos, pēcreģistrācijas pētījumos vai spontānajos ziņojumos. Ja vien nav norādīts citādi, biežuma iedalījums ir aprēķināts, ievērojot nevēlamo blakusparādību skaitu, kas aprakstīts plašā III fāzes pētījuma laikā, iesaistot 9366 sievietes pēc menopauzes ar operējamu krūts vēzi, kuras saņēma adjuvantu terapiju piecus gadus (The Anastrozole, Tamoxifen, Alone or in Combination [ATAC] pētījums).

Tālāk norādītās blakusparādības sagrupētas atbilstoši to sastopamības biežumam un orgānu sistēmu klasifikācijai (OSK). Blakusparādību biežums norādīts šādi: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1 000 līdz < 1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000) un ļoti reti (< 1/10 000). Visbiežāk ziņotās nevēlamās blakusparādības bija galvassāpes, karstuma viļņi, slikta dūša, izsitumi, artralģija, locītavu stīvums, artrīts un astēnija.

1. tabula Blakusparādības pēc orgānu sistēmu klasifikācijas un biežuma

Blakusparādības pēc OSK un biežuma

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Bieži

Anoreksija

Hiperholesterinēmija

Retāk

Hiperkalcēmija (ar vai bez epitēlijķermenīšu hormona paaugstināšanās)

Nervu sistēmas traucējumi

Ļoti bieži

Galvassāpes

Bieži

Miegainība

Karpālā kanāla sindroms*

Jušanas traucējumi (ieskaitot parestēziju, garšas zudumu vai izmaiņas)

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Ļoti bieži

Karstuma viļņi

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Ļoti bieži

Slikta dūša

Bieži

Caureja

Vemšana

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Bieži

Paaugstināts sārmainās fosfatāzes, alanīnaminotransferāzes un aspartātaminotransferāzes līmenis

Retāk

Paaugstināta gamma-GT un bilirubīna koncentrācija

Hepatīts

Ādas un zemādas audu bojājumi

Ļoti bieži

Izsitumi

Bieži

Matu izkrišana (alopēcija)

Alerģiskas reakcijas

Retāk

Nātrene

Reti

Erythema multiforme

Anafilaktoīdas reakcijas

Ādas vaskulīts (tai skaitā daži ziņojumi par Henoha-Šēnleina purpuru)**

Ļoti reti

Stīvensa – Džonsona sindroms

Angioedēma

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Ļoti bieži

Artralģija/locītavu stīvums

Artrīts

Osteoporoze

Bieži

Sāpes kaulos

Mialģija

Retāk

Saliektā pirksta sindroms

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības

Bieži

Maksts sausums

Maksts asiņošana***

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti bieži

Astēnija

* Klīniskajos pētījumos pacientēm, kuras saņēma anastrozolu, biežāk novēroja karpālā kanāla sindromu, salīdzinot ar pacientēm, kuras saņēma tamoksifēnu. Tomēr lielākoties šie gadījumi bija pacientēm ar noteiktiem riska faktoriem šī stāvokļa attīstībai.

** Tā kā ādas vaskulīts un Henoha-Šēnleina purpura netika novēroti ATAC pētījumā, šo blakusparādību biežumu var vērtēt kā „ reti” (≥ 1/10 000 līdz 1/1 000), pamatojoties uz punkta novērtējuma sliktāko vērtību.

*** Asiņošana no maksts tika novērota bieži, pārsvarā pacientēm ar progresējošu krūts vēzi pirmo dažu nedēļu laikā pēc pārejas no hormonu terapijas uz ārstēšanu ar anastrozolu. Ja asiņošanas turpinās, jāapsver turpmāka izmeklēšana.

Tabula zemāk rāda blakusparādību biežumu ATAC pētījumā pēc vidēji 68 novērošanas mēnešiem, neskatoties uz iemesliem, ziņotiem pacientiem, kas saņem pētījuma terapiju, un līdz 14 dienām pēc pētījuma terapijas pārtraukšanas.

2. tabula Iepriekš minēto blakusparādību biežums ATAC pētījumā

Nevēlamās blakusparādības

Anastrozols

(N=3092)

Tamoksifēns

(N=3094)

Karstuma viļņi

1104 (35,7%)

1264 (40,9%)

Sāpes/stīvums locītavās

1100 (35,6%)

911 (29,4%)

Garastāvokļa maiņa

597 (19,3%)

554 (17,9%)

Nogurums/astēnija

575 (18,6%)

544 (17,6%)

Slikta dūša un vemšana

393 (12,7%)

384 (12,4%)

Lūzumi

315 (10,2%)

209 (6,8%)

Mugurkaula, gūžas kaula vai plaukstas locītavas (tipiskā vietā) lūzumi

133 (4,3%)

91 (2,9%)

Plaukstas locītavas lūzumi (tipiskā vietā)

67 (2,2%)

50 (1,6%)

Mugurkaula lūzumi

43 (1,4%)

22 (0,7%)

Gūžas kaula lūzumi

28 (0,9%)

26 (0,8%)

Katarakta

182 (5,9%)

213 (6,9%)

Asiņošana no maksts

167 (5,4%)

317 (10,2%)

Sirds išēmiskā slimība

127 (4,1%)

104 (3,4%)

Stenokardija

71 (2,3%)

51 (1,6%)

Miokarda infarkts

37 (1,2%)

34 (1,1%)

Koronāro artēriju traucējumi

25 (0,8%)

23 (0,7%)

Miokarda išēmija

22 (0,7%)

14 (0,5%)

Izdalījumi no maksts

109 (3,5%)

408 (13,2%)

Jebkādi vēnu trombembolijas gadījumi

87 (2,8%)

140 (4,5%)

Dziļo vēnu trombembolijas gadījumi, tai skaitā PE (plaušu embolija)

48 (1,6%)

74 (2,4%)

Išēmiskie cerebrovaskulārie notikumi

62 (2,0%)

88 (2,8%)

Endometrija vēzis

4 (0,2%)

13 (0,6%)

Anastrozola un tamoksifēna grupās tika novēroti attiecīgi 22 lūzumi uz 1000 pacientgadiem un 15 lūzumi uz 1000 pacientgadiem pēc vidēji 68 novērošanas mēnešiem. Novērotais lūzumu biežums anastrozola grupā ir vienāds ar līdzīga vecuma pēcmenopauzes populācijā novēroto rādītāju diapazonu. Osteoporozes biežums pacientiem, kuri tika ārstēti ar anastrozolu, bija 10,5% un ar tamoksifēnu ārstētiem pacientiem - 7,3%.

Nav noteikts, vai ATAC pētījuma laikā novērotais lūzumu skaits un osteoporoze pacientiem, kuri lieto anastrozolu, atspoguļo tamoksifēna aizsargājošo iedarbību, anastrozola specifisko iedarbību, vai abas iedarbības.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām tieši:

Zāļu valsts aģentūra

Jersikas iela 15

Rīga, LV 1003

Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv" www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Klīniskā informācija par nejaušu pārdozēšanu ir ierobežota. Pētījumos ar dzīvniekiem anastrozols uzrādīja nelielu akūto toksicitāti. Klīniskie pētījumi veikti ar dažādām anastrozola devām, ievadot līdz 60 mg vienā reizē veseliem brīvprātīgiem vīriešiem un līdz 10 mg dienā sievietēm pēc menopauzes ar progresējošu krūts vēzi; šīm devām bija laba panesamība. Anastrozola reizes deva, kas izraisa dzīvībai bīstamus simptomus, nav noskaidrota. Nav specifiska antidota pārdozēšanas gadījumā, un ārstēšanai jābūt simptomātiskai.

Ārstējot pārdozēšanu, jāņem vērā, ka var būt lietotas vairākas vielas. Ja paciente ir pie samaņas, var izraisīt vemšanu. Var būt noderīga dialīze, jo anastrozols maz saistās ar olbaltumvielām. Indicēta vispārēja uzturoša terapija, ieskaitot biežu dzīvībai svarīgo funkciju kontroli un rūpīgu pacientes novērošanu.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: enzīmu inhibitori, ATĶ kods: L02B G03

Darbības mehānisms un farmakodinamiskā iedarbība

Anastrozols ir spēcīgs un izteikti selektīvs nesteroīdu aromatāzes inhibitors. Sievietēm pēc menopauzes estradiols veidojas galvenokārt androstenēndionam pārvēršoties par estronu aromatāzes enzīma kompleksā perifēros audos. Tālāk estrons tiek pārvērsts par estradiolu. Estradiola līmeņa asinīs pazemināšanās labvēlīgi ietekmē krūts vēža slimnieces. Sievietēm pēc menopauzes 1 mg anastrozola deva dienā izraisīja estradiola līmeņa pazemināšanos vairāk nekā par 80%, kas tika noteikta ar augstas sensitivitātes testu.

Anastrozolam nepiemīt nekāda progestogēna, androgēna vai estrogēna iedarbība.

Anastrozola dienas devas līdz 10 mg neietekmē kortizola vai aldosterona sekrēciju, kas tiek noteikta pirms vai pēc standarta adrenokortikotropā hormona (AKTH) stimulācijas testa. Tāpēc kortikoīdu līdzekļu papildu lietošana nav nepieciešama.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Progresējošs krūts vēzis

Progresējoša krūts vēža pirmās rindas terapija sievietēm pēc menopauzes

Lai novērtētu anastrozola efektivitāti, salīdzinot ar tamoksifēnu, pirmās rindas terapijā sievietēm pēc menopauzes ar hormonu receptoru pozitīvu vai hormonu receptoru nezināmu lokāli progresējošu vai metastātisku krūts vēzi veikti divi dubultmaskēti, kontrolēti pētījumi ar līdzīgu pētījuma dizainu (pētījums 1033IL/0030 un pētījums 1033IL/0027). Kopā tika randomizēta 1021 paciente, kura saņēma anastrozolu 1 mg vienu reizi dienā vai tamoksifēnu 20 mg vienu reizi dienā. Primārie mērķa kritēriji abos pētījumos bija laiks līdz audzēja progresēšanai, audzēja objektīvās atbildes reakcijas rādītāji un drošums.

Izvērtējot primāros mērķa kritērijus, pētījumā 1033IL/0030 konstatēja, ka kritērijā laiks līdz audzēja progresijai anastrozols ir statistiski nozīmīgi pārāks par tamoksifēnu attiecībā uz laiku līdz audzēja progresēšanai (riska attiecība (HR) 1,42, 95% ticamības intervāls (TI) [1,11, 1,82], vidējais laiks līdz audzēja progresēšanai 11,1 un 5,6 mēneši attiecīgi anastrozolam un tamoksifēnam, p=0,006); audzēja objektīvās atbildes reakcijas bija līdzīgas anstrozola un tamoksifēna grupās. Pētījumā 1033IL/0027 konstatēja, ka audzēja objektīvās atbildes reakcijas rādītāji un laiks līdz audzēja progresēšanai anastrozolam un tamoksifēnam ir līdzīgi. Sekundāro mērķa kritēriju rezultāti apstiprināja primāro efektivitātes mērķa kritēriju rezultātus. Abās terapijas grupās bija pārāk mazs nāves gadījumu skaits, lai izdarītu secinājumus par kopējās dzīvildzes atšķirībām.

Progresējoša krūts vēža otrās rindas terapija sievietēm pēc menopauzes

Anastrozols tika pētīts divos kontrolētos pētījumos (pētījums 0004 un pētījums 0005) sievietēm pēc menopauzes ar progresējošu vai agrīnu krūts vēzi, kurām slimība bija progresējusi pēc tamoksifēna terapijas. Kopumā tika randomizētas 764 pacientes, kuras saņēma 1 mg vai 10 mg anastrozola vienu reizi dienā vai 40 mg megestrola acetāta četras reizes dienā. Primārie efektivitātes kritēriji bija laiks līdz audzēja progresēšanai un audzēja objektīvās atbildes reakcijas rādītājs. Aprēķināja arī ilgstošas (vairāk kā 24 nedēļas) stabilas slimības rādītāju, progresēšanas un dzīvildzes rādītājus. Abos pētījumos nebija nozīmīgas atšķirības starp terapijas grupām kādā no efektivitātes rādītājiem.

Adjuvantā terapija pacientēm ar hormonu receptoru pozitīvu agrīnu invazīvu krūts vēzi

Plašā III fāzes pētījumā, ko veica 9366 pēcmenopauzes vecuma sievietēm ar operējamu krūts vēzi, kas ārstētas 5 gadus (skatīt tālāk), pierādīja, ka anastrozols ir statistiski pārāks par tamoksifēnu attiecībā uz dzīvildzi bez slimības pazīmēm. Izteiktāku labvēlīgo ietekmi uz dzīvildzi bez slimības pazīmēm par labu anastrozolam, salīdzinot ar tamoksifēnu, novēroja prospektīvi definētai hormonu receptoru pozitīvai grupai.

3. tabula ATAC mērķa kritēriju kopsavilkums: 5 gadus ilgas ārstēšanas pabeigšanas analīze

Efektivitātes rādītāji

Gadījumu skaits (biežums)

Pacientu populācija, kuriem uzsākta ārstēšana

Hormonu receptoru pozitīvais audzējs

Anastrozols

(N=3125)

Tamoksifēns

(N=3116)

Anastrozols

(N=2618)

Tamoksifēns

(N=2598)

Dzīvildze bez slimības a

575 (18,4)

651 (20,9)

424 (16,2)

497 (19,1)

Riska attiecība

0,87

0,83

Divpusējs 95% TI

0,78 līdz 0,97

0,73 līdz 0,94

p-vērtība

0,0127

0,0049

Attāla dzīvildze bez slimības b

500 (16,0)

530 (17,0)

370 (14,1)

394 (15,2)

Riska attiecība

0,94

0,93

Divpusējs 95% TI

0,83 līdz 1,06

0,80 līdz 1,07

p-vērtība

0,2850

0,2838

Laiks līdz recidīvam c

402 (12,9)

498 (16,0)

282 (10,8)

370 (14,2)

Riska attiecība

0,79

0,74

Divpusējs 95% TI

0,70 līdz 0,90

0,64 līdz 0,87

p-vērtība

0,0005

0,0002

Laiks līdz attālajam recidīvam d

324 (10,4)

375 (12,0)

226 (8,6)

265 (10,2)

Riska attiecība

0,86

0,84

Divpusējs 95% TI

0,74 līdz 0,99

0,70 līdz 1,00

p-vērtība

0,0427

0,0559

Primārs pretējās krūts vēzis

35 (1,1)

59 (1,9)

26 (1,0)

54 (2,1)

Izredžu attiecība(OR)

0,59

0,47

Divpusējs 95% TI

0,39 līdz 0,89

0,30 līdz 0,76

p-vērtība

0,0131

0,0018

Kopējā dzīvildze e

411 (13,2)

420 (13,5)

296 (11,3)

301 (11,6)

Riska attiecība

0,97

0,97

Divpusējs 95% TI

0,85 līdz 1,12

0,83 līdz 1,14

p-vērtība

0,7142

0,7339

a Dzīvildze bez slimības ietver visus recidīvu gadījumus, un tiek definēta kā pirmais lokāli-reģionālais recidīvs, jauns pretējās puses krūts vēzis, attāls recidīvs vai nāve (jebkura iemesla dēļ).

b Attāla dzīvildze bez slimības tiek definēta kā attāla recidīva pirmā izpausme vai nāve (jebkura iemesla dēļ).

c Laiks līdz recidīvam tiek definēts kā pirmais lokāli-reģionālais recidīvs, jauns pretējās puses krūts vēzis, attālais recidīvs vai krūts vēža izraisītā nāve.

d Laiks līdz attālajam recidīvam tiek definēts kā attāla recidīva pirmā izpausme vai krūts vēža izraisītā nāve.

e Mirušo pacientu skaits (%).

Anastrozola un tamoksifēna kombinācijas efektivitāte visām pacientēm, kā arī hormonu receptoru pozitīvai grupai bija tāda pati, kā lietojot tamoksifēnu. Šī ārstēšanas grupa tika izslēgta no pētījuma.

Anastrozola terapijas iedarbība ilgtermiņa salīdzinājumā ar tamoksifēnu pēc atjaunotiem vidēji 10 gadus ilgas novērošanas datiem bija atbilstoša iepriekšējām analīzēm.

Agrīna invazīva krūts vēža adjuvantā terapija hormonu receptoru pozitīvām pacientēm, kuras tiek ārstētas ar adjuvanto tamoksifēna terapiju

III fāzes pētījumā (Austrian Breast and Colorectal Cancer Group [ABCSG] 8), iesaistot 2579 sievietes pēc menopauzes ar hormonu receptoru pozitīvo agrīno krūts vēzi, kuras saņēma ķirurģisku terapiju ar vai bez staru terapijas un bez ķīmijterapijas (skatīt turpmāk), nomainot 2 gadus ilgu adjuvanto tamoksifēna terapiju ar anastrozolu, pēc vidēji 24 mēnešu novērošanas perioda bija statistiski labāki dzīvildzes bez slimības rezultāti nekā tamoksifēna terapijai.

4. tabula ABCSG 8 pētījuma mērķa kritēriju un rezultātu kopsavilkums

Efektivitātes rādītāji

Gadījumu skaits (biežums)

Anastrozols

(N=1297)

Tamoksifēns

(N=1282)

Dzīvildze bez slimības

65 (5,0)

93 (7,3)

Riska attiecība

0,67

Divpusējs 95% TI

0,49 līdz 0,92

p-vērtība

0,014

Laiks līdz jebkuram recidīvam

36 (2,8)

66 (5,1)

Riska attiecība

0,53

Divpusējs 95% TI

0,35 līdz 0,79

p-vērtība

0,002

Laiks līdz attālam recidīvam

22 (1,7)

41 (3,2)

Riska attiecība

0,52

Divpusējs 95% TI

0,31 līdz 0,88

p-vērtība

0,015

Jauns pretējās puses krūts vēzis

7 (0,5)

15 (1,2)

Izredžu attiecība (OR)

0,46

Divpusējs 95% TI

0,19 līdz 1,13

p-vērtība

0,090

Kopējā dzīvildze

43 (3,3)

45 (3,5)

Riska attiecība

0,96

Divpusējs 95% TI

0,63 līdz 1,46

p-vērtība

0,840

Divi nākošie līdzīgie pētījumi (GABG/ARNO 95 un ITA), vienā no kuriem pacientes saņēma ķirurģisku terapiju un ķīmijterapiju, kā arī ABCSG 8 un GABG/ARNO 95 pētījumu kombinēta analīze apstiprināja šos rezultātus.

Anastrozola drošuma rādītāji šajos 3 pētījumos atbilda zināmajiem drošuma rādītājiem, kas tika noteikti sievietēm pēc menopauzes ar hormonu receptoru pozitīvo agrīno krūts vēzi.

Kaulu minerālu blīvums (KMB)

III/IV fāzes (Study of Anastrozole with the Bisphosphonate Risedronate [SABRE]) pētījumā 234 pēcmenopauzes vecuma sievietes ar hormonu receptoru pozitīvu agrīnu krūts vēzi, ko ārstēja ar anastrozolu 1 mg/dienā, tika iedalītas grupās ar zemu, vidēju un augstu riska pakāpi atkarībā no to pašreizējā lūzumu riska kaulu trausluma dēļ. Primārais efektivitātes rādītājs bija mugurkaula jostas daļas kaulu masas blīvuma analīze, izmantojot DEXA skenēšanu. Visas pacientes saņēma ārstēšanu ar D vitamīnu un kalciju. Pacientes zema riska pakāpes grupā saņēma anastrozola monoterapiju (N = 42), vidēja riska pakāpes grupā tika randomizētas anastrozola plus 35 mg risedronāta saņemšanai vienu reizi nedēļā (N = 77) vai anastrozols plus placebo (N = 77), un pacientes augsta riska pakāpes grupā saņēma anastrozolu plus 35 mg risedronāta vienu reizi nedēļā (N = 38). Primārais mērķa kritērijs bija mugurkaula jostas daļas kaulu masas blīvuma izmaiņas pēc12 mēnešiem salīdzinājumā ar sākuma stāvokli.

12 mēnešu galvenā analīze liecina, ka pacientēm, kas jau bija vidēja vai augsta riska pakāpes kaulu lūzumu grupā to trausluma dēļ kaulu masas blīvums nesamazinājās (mugurkaula jostas daļas kaulu minerālu blīvumu novērtēja, izmantojot DEXA skenēšanu), ja tās lietoja anastrozolu 1 mg/dienā kopā ar risedronātu 35 mg vienu reizi nedēļā. Turklāt, statistiski nenozīmīgu KMB samazinājumu novēroja zema riska pakāpes grupā, ko ārstēja ar anastrozola monoterapiju 1 mg/dienā. Šie secinājumi tika atspoguļoti sekundāras efektivitātes mainīgo lielumu izmaiņās, salīdzinot kopējo gūžas KMB pēc 12 mēnešiem ar sākuma stāvokli.

Šis pētījums liecina, pēcmenopauzes vecuma sievietēm ar agrīnu krūts vēzi, kuras plāno ārstēt ar anastrozolu, iespējama kaulu minerālu blīvuma zuduma kontrolei būtu jāapsver bifosfonātu lietošana.

Pediatriskā populācija

Anastrozols nav paredzēts lietošanai bērniem un pusaudžiem. Pediatriskās populācijas pētījumā efektivitāte nav pierādīta (skatīt zemāk). Ārstēto bērnu skaits ir pārāk ierobežots ticamiem secinājumiem par drošumu. Nav pieejamu datu par iespējamo anastrozola terapijas ilgtermiņa ietekmi uz bērniem un pusaudžiem (skatīt arī 5.3. apakšpunktu).

Eiropas Zāļu aģentūra atbrīvojusi no pienākuma iesniegt pētījumu rezultātus par anastrozolu vienā vai vairākās pediatriskās populācijas maza auguma apakšgrupās augšanas hormona deficīta (AHD), testotoksikozes, ginekomastijas un McCune-Albright sindroma dēļ (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Mazs augums augšanas hormona deficīta dēļ

Randomizētā dubultaklā daudzcentru pētījumā vērtēja 52 pubertātes vecuma zēnus (vecumā no 11 līdz 16 gadiem ieskaitot) ar AHD, kurus 12 līdz 36 mēnešus ārstēja ar anastrozolu 1 mg/dienā vai placebo kombinācijā ar augšanas hormonu. Tikai 14 pacienti pabeidza 36 mēnešu ārstēšanos ar anastrozolu.

Attiecībā uz placebo nenovēroja statistiski nozīmīgas atšķirības augšanas parametru sakarā paredzamo pieaugušo augumu, augumu, auguma SDS (standarta novirzes rādītājs) un augšanas ātrumu. Galīgie dati par augumu nebija pieejami. Neskatoties uz to, ka ārstēto bērnu skaits bija pārāk ierobežots, lai izdarītu ticamus secinājumus par drošumu, anastrozola grupā salīdzinājumā ar placebo bija palielināts lūzumu skaits un tendence uz samazinātu kaulu minerālu blīvumu.

Testotoksikoze

Atklātā nesalīdzinošā daudzcentru pētījumā vērtēja 14 vīriešu dzimuma pacientus (vecumā no 2 līdz 9 gadiem) ar ģimenes vīriešiem raksturīgu pāragru pubertāti, pazīstamu kā testotoksikozi, kurus ārstēja ar anastrozola un bikalutamīda kombināciju. Galvenais mērķis bija novērtēt šīs kombinācijas shēmas efektivitāti un drošumu 12 mēnešu laikā. Trīspadsmit no 14 pētījumā iekļautajiem pacientiem pabeidza 2 mēnešus ilgo kombinēto ārstēšanu (vienam pacientam nevarēja veikt kontroli). Nebija būtisku atšķirību augšanas ātrumā pēc 12 mēnešu ilgas ārstēšanas, salīdzinot ar augšanas ātrumu 6 mēnešu laikā pirms iekļaušanas pētījumā.

Ginekomastijas pētījumi

0006 pētījums bija randomizēts, dubultakls daudzcentru pētījums 82 vīriešu dzimuma pacientiem (vecumā no 11-18 gadiem ieskaitot) ar ginekomastiju, kas ilgāk par 12 mēnešiem tika ārstēti ar anastrozolu 1 mg/dienā vai ar placebo katru dienu līdz 6 mēnešiem ilgi. Pacientu skaits, kuriem novēroja 50% vai lielāku kopējā krūšu apjoma samazinājumu pēc 6 mēnešu ilgas ārstēšanas ar 1 mg anastrozola un placebo grupā būtiski neatšķīrās.

0001 pētījums bija atklāts daudzdevu farmakokinētikas pētījums par anastrozola 1 mg/dienā lietošanu mazāk nekā 12 mēnešus 36 pubertātes vecumā zēniem ar ginekomastiju. Sekundārais mērķis bija novērtēt pacientu daļu, kuriem laikā no 1. pētījuma dienas līdz 6 ārstēšanas mēnešiem ginekomastijas samazinājums mērot abu krūšu kopējo apjomu, salīdzinot ar sākotnēji aprēķināto, bija vismaz 50%, kā arī zāļu panesamību un drošumu pacientiem. Pēc 6 mēnešiem kopējā krūšu apjoma samazinājumu par 50% vai vairāk novēroja 56% (20/36) zēnu.

McCune-Albright sindroma pētījums

0046 pētījums bija starptautisks daudzcentru atklāts izpētes pētījums, lietojot anastrozolu 28 meitenēm (vecumā no 2 līdz 10 gadiem) ar McCune-Albright sindromu (MAS). Galvenais mērķis bija izvērtēt drošumu un efektivitāti anastrozola lietošanai 1 mg/dienā pacientēm ar MAS. Pētījuma ārstēšanas efektivitāte tika pamatota ar pacienšu daļu, kas atbilda noteiktiem kritērijiem, kas attiecas uz maksts asiņošanu, kaulu vecumu un augšanas ātrumu. Ārstējot netika novērotas statistiski būtiskas izmaiņas maksts asiņošanas biežumā. Nebija klīniski nozīmīgu izmaiņu Tanner posmos, vidējā olnīcu apjomā vai vidējā dzemdes apjomā. Ārstējot nenovēroja statistiski būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar sākotnējo līmeni kaulu vecuma pieaugumā. Pieauguma ātrums (cm/gadā) bija būtiski mazāks (p <0,05) no pirmsārstēšanas laika 0. mēneša līdz 12. mēnesim un no pirmsārstēšanas laika līdz nākamajiem 6 mēnešiem (no 7. līdz 12. mēnesim).

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Anastrozola absorbcija notiek ātri, un maksimālā koncentrācija plazmā parasti tiek sasniegta divu stundu laikā pēc devas lietošanas (tukšā dūšā). Uzturs nedaudz samazina šo rādītāju, taču neietekmē uzsūkšanās apjomu. Lietojot anastrozola tabletes vienu reizi dienā, nelielās izmaiņas absorbcijas ātrumā nevarētu izraisīt klīniski nozīmīgu ietekmi uz līdzsvara koncentrāciju plazmā. Aptuveni 90 līdz 95% anastrozola līdzsvara koncentrācijas plazmā tiek sasniegta pēc 7 dienas devām, uzkrāšanās ir 3- līdz 4-kārtīga. Nav pierādījumu par anastrozola farmakokinētisko parametru atkarību no laika vai devas.

Anastrozola farmakokinētika nav atkarīga no vecuma sievietēm pēcmenopauzes periodā.

Izkliede

Tikai 40% anastrozola saistās ar plazmas proteīniem.

Eliminācija

Anastrozols izvadās lēni - plazmas eliminācijas pusperiods ir 40 – 50 stundas. Sievietēm pēc menopauzes tika novērots plašs anastrozola metabolisms, mazāk nekā 10% devas tiek izvadīta ar urīnu neizmainītā veidā 72 stundu laikā pēc devas lietošanas. Anastrozola metabolisms notiek N-dealkilēšanas, hidroksilācijas un glikuronidācijas ceļā. Metabolīti primāri tiek ekskretēti ar urīnu. Triazols, galvenais metabolīts plazmā, neinhibē aromatāzi.

Nieru un aknu darbības traucējumi

Brīvprātīgajiem ar stabilu aknu cirozi pēc iekšķīgas anastrozola lietošanas tā šķietamais klīrenss (CL/F) bija aptuveni par 30% zemāks, salīdzinot ar kontroles grupu (pētījums 1033IL/0014). Taču anastrozola koncentrācija plazmā brīvprātīgajiem ar aknu cirozi bija līdzīga kā veseliem cilvēkiem citos pētījumos. Ilgtermiņa efektivitātes pētījumos anastrozola koncentrācija plazmā pacientiem ar aknu darbības traucējumiem bija līdzīga kā pacientiem bez aknu darbības traucējumiem.

Pētījumā 1033IL/0018 brīvprātīgajiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem (GFĀ < 30 ml/min) anastrozola šķietamais klīrenss (CL/F) nemainījās, kas ir saskaņā ar faktu, ka anastrozols primāri tiek izvadīts metabolizējoties. Ilgtermiņa efektivitātes pētījumos novērotā anastrozola koncentrācija plazmā pacientiem ar nieru darbības traucējumiem bija līdzīga kā pacientiem bez nieru darbības traucējumiem. Pacientēm ar smagiem nieru darbības traucējumiem, lietojot anastrozolu, jāievēro piesardzība (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Zēnu, kuriem ir pubertātes ginekomastija (10-17 gadus veci), organismā anastrozols ātri absorbējās. Tam bija raksturīga plaša izkliede un lēna eliminācija, kuras pusperiods bija aptuveni 2 dienas. Meitenēm (3-10 gadus vecām) anastrozola klīrensa ātrums bija mazāks nekā vecākiem zēniem, bet iedarbības intensitāte bija lielāka. Meiteņu organismā anastrozolam bija raksturīga plaša izkliede un lēna eliminācija.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti, genotoksicitāti, iespējamu kancerogenitāti un toksisku ietekmi uz reproduktivitāti un attīstību neliecina par īpašu risku cilvēkam.

Akūtā toksicitāte

Pētījumos ar dzīvniekiem toksicitāti novēroja tikai pēc augstu devu lietošanas. Akūtās toksicitātes pētījumos ar grauzējiem anastrozola vidējā letālā deva pārsniedza 100 mg/kg dienā iekšķīgi un 50 mg/kg dienā intraperitoneāli. Iekšķīgas lietošanas akūtās toksicitātes pētījumos ar suņiem vidējā letālā deva pārsniedza 45 mg/kg dienā.

Hroniskā toksicitāte

Pētījumos ar dzīvniekiem nevēlamu ietekmi novēroja tikai pēc augstu devu lietošanas. Atkārtotas devas toksicitātes pētījumos tika izmantotas žurkas un suņi. Toksicitātes pētījumos anastrozolam netika noteikts beziedarbības līmenis, taču iedarbība, kas tika novērota pie zemām devām (1 mg/kg dienā) un vidējām devām (suņiem 3 mg/kg dienā; žurkām 5 mg/kg dienā) bija saistīta ar anastrozola farmakoloģiskām vai enzīmu inducējošām īpašībām, un to nepavadīja būtiskas toksiskas vai deģeneratīvas izmaiņas.

Mutagenitāte

Anastrozola ģenētiskie toksikoloģijas pētījumi liecina, ka tas nav mutagēns vai klastogēns.

Reproduktīvā toksikoloģija

Fertilitātes pētījumā no mātītes atšķirtām vīriešu dzimuma žurkām ar dzeramo ūdeni 10 nedēļas iekšķīgi ievadīja 50 vai 400 mg/l anastrozola. Izmērītā vidējā koncentrācija plazmā bija attiecīgi 44,4 (± 14,7) ng/ml un 165 (± 90) ng/ml. Pārošanās rādītāji tika negatīvi ietekmēti abās devu grupās, bet auglības samazinājums acīmredzams bija tikai 400 mg/l devas līmenī. Samazinājums bija pārejošs, jo visi pārošanās un auglības parametri pēc 9 nedēļām bez ārstēšanas atlabšanas periodā bija līdzīgi kontroles grupas vērtībām.

Anastrozola iekšķīga lietošana sieviešu dzimuma žurkām izraisīja augstu neauglības biežumu, lietojot devu 1 mg/kg dienā, un paaugstinātu pirmsimplantācijas zudumu, lietojot devu 0,02 mg/kg dienā. Šī iedarbība tika novērota, lietojot klīniski piemērotas devas. Nav izslēgta iedarbība uz cilvēku. Šī iedarbība bija saistīta ar preparāta farmakoloģiju un bija pilnībā atgriezeniska 5 nedēļas pēc preparāta lietošanas pārtraukšanas.

Anastrozola lietošanai grūsnām žurkām un trušiem nebija teratogēnas iedarbības, lietojot devas attiecīgi līdz 1,0 un 0,2 mg/kg dienā. Novērotā iedarbība (placentas hipertrofija žurkām un grūtniecības pataloģija trušiem) bija saistīta ar preparāta farmakoloģiju.

Metiena dzīvildze žurkām, kas saņēma anastrozola devu 0,02 mg/kg dienā un vairāk (no 17. grūtniecības dienas līdz 22. dienai pēc dzemdībām) tika apdraudēta. Šī iedarbība bija saistīta ar preparāta farmakoloģisko iedarbību uz dzemdībām. Netika novērota kaitīga iedarbība uz pirmās paaudzes metiena uzvedību vai reproduktivitāti saistībā ar mātes ārstēšanu ar anastrozolu.

Kancerogenitāte

Divu gadu ilgā kancerogenitātes pētījumā žurkām tika novēroti aknu jaunveidojumi un dzemdes stromas polipi mātītēm, kā arī vairogdziedzera adenomas tēviņiem biežuma palielināšanās, lietojot lielas devas (25 mg/kg/dienā). Šīs izmaiņas parādījās lietojot 100 reižu lielāku devu nekā terapeitiskā deva cilvēkam, un tika novērtēts, ka tās nav klīniski saistītas ar pacientu anastrozola terapiju.

Divu gadu ilgā kancerogenitātes pētījumā pelēm tika novērota labdabīgu olnīcu audzēju veidošanās un izmaiņas limforetikulāru jaunveidojumu biežumā (retāk retikulosarkomas mātītēm un biežāki nāves gadījumi limfomas dēļ). Šīs pārmaiņas tiek uzskatītas par pelēm specifisku aromatāzes inhibēšanas ietekmi un nav klīniski saistītas ar pacientu anastrozola terapiju.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Anastrozole 1 mg tabletes:

Tabletes kodols:

Laktozes monohidrāts

Povidons K-30

Nātrija cietes glikolāts (A tipa)

Magnija stearāts

Apvalks:

Hipromeloze E-5

Makrogols 300

Titāna dioksīds E171

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

3 gadi

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

PVH/PVDH/Al blisters.

Iepakojumā ir 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 vai 300 tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgu var nebūt pieejami.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nīderlande

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

08-0336

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

27/11/2008

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

12/2018

SASKAŅOTS ZVA 21-03-2019