Anastrozole SanoSwiss

Apvalkotā tablete

Anastrozole SanoSwiss 1 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVDH/PE/PVH/Al blisteris, N500
Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi
Anastrozolum

Anastrozole SanoSwiss 1 mg satur vielu, ko sauc par anastrozolu. Tas pieder pie zāļu grupas, ko sauc par „aromatāzes inhibitoriem”. Anastrozolu lieto krūts vēža ārstēšanai sievietēm pēc menopauzes. Anastrozols darbojas samazinot hormona, ko sauc par estrogēnu, līmeni, kuru izstrādā Jūsu organisms. Tas notiek, bloķējot dabīgo vielu (enzīmu) Jūsu organismā, kuru sauc par „aromatāzi”.

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI
Zāļu produkta identifikators

07-0289-15

Zāļu reģistrācijas numurs

07-0289

Ražotājs

Synthon BV, Netherlands; Synthon Hispania S.L., Spain

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

03-MAY-11

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

1 mg

Zāļu forma

Apvalkotā tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

SanoSwiss UAB, Lithuania

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Anastrozole SanoSwiss 1 mg apvalkotās tabletes

Anastrozolum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

 • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 • Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam,farmaceitam vai medmāsai.

 • Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

 • Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu,farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Skatīt 4. punktu.

  Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Anastrozole SanoSwiss 1 mg apvalkotās tabletes un kādam nolūkam tās lieto

2. Kas jāzina pirms Anastrozole SanoSwiss 1 mg apvalkoto tablešu lietošanas

3. Kā lietot Anastrozole SanoSwiss 1 mg apvalkotās tabletes

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Anastrozole SanoSwiss 1 mg apvalkotās tabletes

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Anastrozole SanoSwiss 1 mg apvalkotās tabletes un kādam nolūkam tās lieto

Anastrozole SanoSwiss 1 mg satur vielu, ko sauc par anastrozolu. Tas

pieder pie zāļu grupas, ko sauc par „aromatāzes inhibitoriem”. Anastrozolu lieto krūts vēža ārstēšanai sievietēm pēc menopauzes.

Anastrozols darbojas samazinot hormona, ko sauc par estrogēnu, līmeni, kuru izstrādā Jūsu organisms. Tas notiek, bloķējot dabīgo vielu (enzīmu) Jūsu organismā, kuru sauc par
„aromatāzi”.

2. Kas jāzina pirms Anastrozole SanoSwiss 1 mg apvalkoto tablešu lietošanas

Nelietojiet Anastrozole SanoSwiss 1 mg apvalkotās tabletes šādos gadījumos

 • ja Jums ir alerģija pret anastrozolu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

 • ja Jūs esat stāvoklī vai barojat bērnu ar krūti (skatīt apakšpunktu “Grūtniecība un zīdīšanas periods”).

Nelietojiet Anastrozole SanoSwiss 1 mg apvalkotās tabletes, ja jebkas no iepriekšminētā attiecas uz Jums. Ja neesat pārliecināta, pirms Anastrozole SanoSwiss 1 mg apvalkoto tablešu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Anastrozole SanoSwiss 1 mg apvalkoto tablešu lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu:

 • ja Jums joprojām ir mēnešreizes un nav beigusies menopauze;

 • ja Jūs lietojat zāles, kas satur tamoksifēnu vai zāles, kas satur estrogēnu (skatīt apakšpunktu „Citas zāles un Anastrozole SanoSwiss 1 mg apvalkotās tabletes”);

 • ja Jums jebkad ir bijuši traucējumi, kas ietekmē Jūsu kaulu stiprību (osteoporoze);

 • ja Jums ir aknu vai nieru darbības traucējumi.

Ja neesat pārliecināta, ka jebkas no iepriekšminētā attiecas uz Jums, pirms Anastrozole SanoSwiss 1 mg apvalkoto tablešu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Ja dodaties ārstēties uz slimnīcu, informējiet medicīnas personālu, ka lietojat Anastrozole SanoSwiss 1 mg apvalkotās tabletes.

Citas zāles un Anastrozole SanoSwiss 1 mg apvalkotās tabletes

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojusi vai varētu lietot.Tas ietver zāles, ko var iegādāties bez receptes un augu izcelsmes zāles. Tas ir svarīgi, jo anastrozols var ietekmēt veidu, kā dažas zāles iedarbojas, un dažām zālēm, savukārt, var būt ietekme uz anastrozola darbību.

Nelietojiet Anastrozole SanoSwiss 1 mg apvalkotās tabletes, ja Jūs jau lietojat kādas no šādām zālēm:

 • noteiktas zāles krūts vēža ārstēšanai (selektīvi estrogēnu receptoru modulatori), piemēram zāles, kas satur tamoksifēnu, jo tas var pārtraukt pareizu Anastrozole SanoSwiss 1 mg apvalkoto tablešu iedarbību;

 • zāles, kas satur estrogēnu, piemēram, hormonu aizstājterapiju (HAT).

Ja iepriekš minētais attiecas uz Jums, jautājiet padomu ārstam vai farmaceitam.

Pastāstiet Jūsu ārstam vai farmaceitam, ja Jūs lietojat:

 • zāles, kuras pazīst kā „LHAH analogus”. Tās ir gonadorelīns, buserelīns, goserelīns, leuprorelīns un triptorelīns. Šīs zāles lieto krūts vēža, noteiktu sievietes veselības stāvokļu (ginekoloģijā) un neauglības ārstēšanai.

  Grūtniecība un zīdīšanas periods

  Nelietojiet Anastrozole SanoSwiss 1 mg apvalkotās tabletes, ja esat stāvoklī vai barojat bērnu ar krūti. Pārtrauciet lietot Anastrozole SanoSwiss 1 mg apvalkotās tabletes, ja esat palikusi stāvoklī un konsultējieties ar savu ārstu.

  Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

  Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Anastrozols nevarētu nelabvēlīgi ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus vai iekārtas. Tomēr dažas pacientes Anastrozole SanoSwiss 1 mg apvalkotās tabletes lietošanas laikā reizēm var justies nogurušas vai miegainas. Šādas iedarbības gadījumā lūdziet padomu ārstam vai farmaceitam.

Anastrozole SanoSwiss 1 mg apvalkotās tabletes satur laktozi

Anastrozole SanoSwiss 1 mg apvalkotās tabletes satur laktozi, kas ir cukura veids. Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3. Kā lietot Anastrozole SanoSwiss 1 mg apvalkotās tabletes

Vienmēr lietojiet šīs zāles saskaņā ar ārsta vai farmaceita norādījumiem. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 • Ieteicamā deva ir viena tablete dienā.

 • Centieties lietot zāles katru dienu vienā laikā.

 • Norijiet tableti veselu, uzdzerot ūdeni.

 • Jūs varat lietot Anastrozole SanoSwiss 1 mg apvalkoto tableti neatkarīgi no ēdienreizes.

Turpiniet lietot Anastrozole SanoSwiss 1 mg apvalkotās tabletes tik ilgi, cik noteicis ārsts vai farmaceits. Ārstēšana ir ilgstoša un Jums var nākties lietot Anastrozole SanoSwiss 1 mg apvalkotās tabletes vairākus gadus. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Anastrozole SanoSwiss 1 mg apvalkotās tabletes nedrīkst dot bērniem un pusaudžiem.

Ja esat lietojusi Anastrozole SanoSwiss 1 mg apvalkotās tabletes vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojusi Anastrozole SanoSwiss 1 mg apvalkotās tabletes vairāk nekā noteikts, nekavējoties sazinieties ar ārstu.

Ja esat aizmirsusi lietot Anastrozole SanoSwiss 1 mg apvalkotās tabletes

Ja esat aizmirsusi lietot devu, lietojiet nākamo devu parastajā laikā.

Nelietojiet dubultu devu (divas tabletes vienlaicīgi), lai aizvietotu aizmirsto tableti.

Ja pārtraucat lietot Anastrozole SanoSwiss 1 mg apvalkotās tabletes

Nepārtrauciet tablešu lietošanu, kamēr ārsts nav to noteicis.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti biežas blakusparādības (novēro biežāk kā 1 no 10 lietotājiem)

Galvassāpes • karstuma viļņi • slikta dūša (nelabums) • ādas izsitumi • sāpes vai stīvums locītavās • iekaisums locītavās (artrīts) • kaulu masas zudums (osteoporoze) • nespēks.

Biežas blakusparādības (novēro 1 līdz 10 lietotājiem no 100)

Ēstgribas zudums • asinīs esošo taukvielu - holesterīna paaugstināts vai augsts līmenis. To nosaka asins analīzēs. • miegainība • karpālā kanāla sindroms (tirpšana, sāpju, aukstuma vai nespēka sajūta rokās) • pulsējoša sajūta, tirpšana vai ādas nejūtīgums, samazināta garšas sajūta/ garšas sajūtas zudums • caureja • slikta dūša (vemšana) • izmaiņas asins analīzēs, kas parāda kā strādā Jūsu aknas • matu biezuma samazināšanās (matu izkrišana) • alerģiskas (palielinātas jutības) reakcijas, ieskaitot sejas, lūpu vai mēles pietūkumu • sāpes kaulos • maksts sausums • maksts asiņošana (parasti dažās pirmajās terapijas nedēļās – ja asiņošana turpinās, konsultējieties ar ārstu), • muskuļu sāpes.

Retākas blakusparādības (novēro 1 līdz 10 lietotājiem no 1000)

Izmaiņas īpašās asins analīzēs, kas parāda kā strādā Jūsu aknas (gamma-GT un bilirubīns) • aknu iekaisums (hepatīts) • nātrene vai ādas izsitumi • saliektā pirksta sindroms (stāvoklis, kura gadījumā viens no pirkstiem vai īkšķis nofiksējas saliektā stāvoklī), • Palielināts kalcija līmenis asinīs. Ja Jums ir slikta dūša, vemšana un slāpju sajūta, jums vajadzētu par to pastāstīt ārstam, farmaceitam vai medmāsai, jo var būt nepieciešams veikt asins analīzes.

Retas blakusparādības (novēro 1 līdz 10 lietotājiem no 10 000)

Rets ādas iekaisums, kas var būt arī sarkani pleķi un čulgas • paaugstinātas jutības izraisīti ādas izsitumi (alerģiskas vai anafilaktoīdas reakcijas) • sīko asinsvadu iekaisums, kas izraisa sarkanus vai purpurkrāsas plankumus uz ādas. Ļoti reti var būt sāpes locītavās, sāpes vēderā vai sāpes nierēs; tas ir pazīstams kā „Henoha-Šēnleina purpura”.

Ļoti retas blakusparādības (novēro mazāk kā 1 lietotājam no 10 000)

Īpaši smagas ādas reakcijas ar čūlām vai čulgām. To pazīst kā Stīvensa-Džonsona sindromu • alerģiskas (paaugstinātas jutības) reakcijas ar rīkles pietūkumu, kas var apgrūtināt rīšanu vai elpošanu; pazīstams kā „angioedēma”.

Ja Jums rodas šādas blakusparādības, nekavējoties izsauciet medicīnisko palīdzību vai apmeklējiet ārstu – Jums var būt nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība.

Ietekme uz Jūsu kauliem

Anastrozols samazina hormona estrogēna daudzumu Jūsu organismā. Tas var samazināt Jūsu kaulu minerālvielu saturu. Jūsu kauli var kļūt mazāk stipri un var būt iespējami lūzumi. Jūsu ārsts novērsīs šos riskus atbilstoši kaulu veselības uzturēšanas terapijas vadlīnijām sievietēm pēc menopauzes. Pārrunājiet ar ārstu risku un ārstēšanas iespējas.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīga, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Anastrozole SanoSwiss 1 mg apvalkotās tabletes

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Uzglabāt tabletes drošā vietā, kur bērni nevar tās redzēt vai tām piekļūt. Jūsu tabletes viņiem var kaitēt.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc “EXP”. Pirmie divi cipari norāda mēnesi un pēdējie četri cipari norāda gadu. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Anastrozole SanoSwiss 1 mg apvalkotās tabletes satur

 • Aktīvā viela ir anastrozols. Katra apvalkotā tablete satur 1 mg anastrozola.

 • Citas sastāvdaļas tabletes kodolā ir laktozes monohidrāts, nātrija cietes glikolāts (A tipa), povidons (E1201) un magnija stearāts (E572).
  Sastāvdaļas tabletes apvalkā ir makrogols 400, hipromeloze (E464) un titāna dioksīds (E171).

Anastrozole SanoSwiss 1 mg apvalkoto tablešu ārējais izskats un iepakojums

Baltas, apvalkotas, apaļas, abpusēji izliektas tabletes, ar uzrakstu „ANA” un „1” vienā pusē.

Anastrozole SanoSwiss ir pieejams blisteros ar 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 vai 300 tabletēm un iepakojumos slimnīcām - blisteri ar 28, 50, 84, 98, 300 vai 500 tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

UAB „SanoSwiss“

Aukštaičių g. 26 A

Kaunas, LT-44157

Lietuva

info@sanoswiss.com

Ražotāji:

Synthon BV

Microweg 22,

6545 CM Nijmegen

Nīderlande

Synthon Hispania, S.L.

C/Castelló, 1, Polígono Las Salinas

08830 Sant Boi de Llobregat

Barcelona

Spānija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Nīderlande Anastrozol Synthon 1 mg filmomhulde tabletten
Austrija Anastrozol + pharma 1 mg Filmtabletten
Vācija Anastrozol Sandoz 1 mg Filmtabletten
Igaunija Anastrozole SanoSwiss 1 mg
Grieķija Londer
Somija Anazol
Francija ANASTROZOLE GNR 1 mg, comprimé pelliculé
Ungārija Anastrozol Alvogen 1 mg filmtabletta
Īrija Anastrozole Synthon 1 mg
Islande Astrozol 1 mg
Lietuva Anastrozole SanoSwiss1 mg, plėvele dengtos tabletės
Latvija Anastrozole SanoSwiss 1 mg apvalkotās tabletes
Portugāle Anastrozol Generis 1 mg comprimidos revestidos por película

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta:

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Anastrozole SanoSwiss 1 mg apvalkotās tabletes

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra apvalkotā tablete satur 1 mg anastrozola (Anastrozolum).

Palīgviela (-s) ar zināmu iedarbību:

katra tablete satur 93 mg laktozes monohidrāta (sktatīt 4.4. apakšpunktu).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Apvalkotā tablete.

Baltas, apvalkotas, apaļas, abpusēji izliektas tabletes, ar uzrakstu „ANA” un „1” vienā pusē.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Anastrozole SanoSwiss ir indicēts:

progresējoša krūts vēža ārstēšanai hormonu receptoru pozitīvām sievietēm pēc menopauzes;

adjuvantai terapijai sievietēm pēc menopauzes ar hormonu receptoru pozitīvu agrīnu invazīvu krūts vēzi;

agrīna krūts vēža papildterapija hormonu receptoru pozitīvām sievietēm pēc menopauzes, kas 2 līdz 3 gadus saņēmušas papildterapiju ar tamoksifēnu.

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Anastrozola ieteicamā deva pieaugušiem, ieskaitot gados vecākus cilvēkus, ir viena 1 mg tablete vienu reizi dienā.

Sievietēm pēc menopauzes ar hormonu receptoru pozitīvu agrīnu invazīvu krūts vēzi ieteicamais papildterapijas kursa ilgums ir 5 gadi.

Īpašas pacientu grupas

Pediatriskā populācija

Anastrozols nav piemērots lietošanai bērniem un pusaudžiem, jo nav pietiekamas informācijas par drošību un efektivitāti (skatīt 4.4. un 5.1. apakšpunktu).

Nieru darbības traucējumi

Pacientēm ar viegliem vai vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem deva nav jāmaina. Pacientēm ar smagiem nieru darbības traucējumiem, ordinējot anastrozolu, jāievēro piesardzība (skatīt 4.4. un 5.2. apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumi

Pacientēm ar viegliem aknu darbības traucējumiem deva nav jāmaina. Pacientēm ar vidēji smagiem un smagiem nieru darbības traucējumiem jāievēro piesardzība (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Lietošanas veids

Anastrozole SanoSwiss jālieto iekšķīgi.

4.3. Kontrindikācijas

Anastrozols ir kontrindicēts:

grūtniecēm un ar krūti barojošām sievietēm,

paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Vispārīgi

Anastrozolu nedrīkst lietot sievietēm pirms menopauzes. Ja pastāv šaubas par hormonālo stāvokli, jebkurai pacientei menopauze ir jānosaka bioķīmiski (luteinizējošais hormons [LH], folikulu stimulējošais hormons [FSH], un/vai estradiola līmenis). Nav datu, kas apstiprinātu anastrozola lietošanu kopā ar LHAH analogiem.

Nedrīkst vienlaicīgi nozīmēt anastrozolu un tamoksifēna vai estrogēnu terapiju, jo tādā gadījumā var mazināties tā farmakoloģiskā iedarbība (skatīt 4.5. un 5.1. apakšpunktu).

Ietekme uz kaulu minerālblīvumu

Tā kā anastrozols pazemina cirkulējošo estrogēnu līmeni, tas var izraisīt kaulu minerālblīvuma samazināšanos un iespējami palielināt lūzumu risku (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Sievietēm ar osteoporozi vai osteoporozes risku jānosaka kaulu minerālblīvums pirms terapijas nozīmēšanas un regulāri terapijas laikā. Nepieciešamības gadījumā jāsāk osteoporozes profilakse vai terapija, un tā rūpīgi jākontrolē. Jāapsver specifiskas terapijas, piemēram, bisfosfonātu lietošana, kas var apturēt anastrozola izraisītu turpmāku kaulu minerālvielu zudumu sievietēm pēc menopauzes (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumi

Anastrozols nav pētīts krūts vēža pacientēm ar vidēji smagiem vai smagiem aknu darbības traucējumiem. Pacientēm ar aknu darbības traucējumiem anastrozola iedarbība var būt pastiprināta (skatīt 5.2. apakšpunktu); pacientēm ar vidēji smagiem un smagiem aknu darbības traucējumiem anastrozols jālieto ar piesardzību (skatīt 4.2. apakšpunktu). Terapijas pamatā jābūt individuālam katras pacientes ieguvumu-risku izvērtējumam.

Nieru darbības traucējumi

Anastrozols nav pētīts krūts vēža pacientēm ar smagiem nieru darbības traucējumiem. Nav novērota pastiprināta anastrozola iedarbība pacientēm ar smagiem nieru darbības traucējumiem (GFĀ< 30 ml/min, skatīt 5.2. apakšpunktu); pacientēm ar smagiem nieru darbības traucējumiem anastrozols jālieto piesardzīgi (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Anastrozols nav ieteicams lietošanai bērniem un pusaudžiem, jo šai pacientu grupai zāļu lietošanas drošums un efektivitāte nav pierādīta (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Anastrozols nav ieteicams lietošanai zēniem ar augšanas hormona deficītu papildus augšanas hormona terapijai. Centrālā klīniskajā pētījumā tā efektivitāte netiek novērota un drošumsnetiek atzīta (skatīt 5.1. apakšpunktu). Tā kā anastrozols samazina estradiola līmeni, anastrozols nav ieteicams lietošanai meitenēm ar augšanas hormona deficītu papildus augšanas hormona terapijai. Ilgtermiņa drošuma dati par bērniem un pusaudžiem nav pieejami.

Paaugstināta jutība pret laktozi

Šīs zāles satur laktozi. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, Lapp laktāzes deficītu vai glikozes – galaktozes malabsorbciju.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

In vitro anastrozols inhibē CYPs 1A2, 2C8/9 un 3A4. Klīniskie pētījumi ar antipirīnu un varfarīnu norāda, ka anastrozola 1 mg deva būtiski neietekmē antipirīna un R- un S-varfarīna metabolismu, kas liecina, ka anastrozola un citu zāļu vienlaicīga lietošana neizraisa klīniski nozīmīgu pastarpinātu CYP enzīmu mediētu zāļu mijiedarbību.

Enzīmi, kas mediē anastrozola metabolismu nav zināmi. Cimetidīns, kas ir vājš, nespecifisks CYP enzīmu inhibitors, neietekmēja anastrozola koncentrāciju plazmā. Spēcīgu CYP inhibitoru iedarbība nav zināma.

Klīnisko pētījumu drošuma datu bāzes apskats neliecina par klīniski nozīmīgu mijiedarbību ar anastrozolu ārstētiem pacientiem, kuri saņēma arī citas bieži nozīmētas zāles. Klīniski nozīmīgas mijiedarbības ar bisfosfonātiem nav (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Nedrīkst vienlaicīgi nozīmēt anastrozolu un tamoksifēna vai estrogēnu terapiju, jo tādā gadījumā var mazināties tā farmakoloģiskā iedarbība (skatīt 4.4. un 5.1. apakšpunktu).

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšanas periods

Grūtniecība

Dati par anastrozola lietošanu grūtniecības laikā nav pieejami. Pētījumi ar dzīvniekiem pierāda reproduktīvo toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu). Anastrozols ir kontrindicēts grūtniecības laikā (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Barošana ar krūti

Dati par anastrozola lietošanu zīdīšanas periodā nav pieejami. Anastrozols ir kontrindicēts zīdīšanas laikā (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Fertilitāte

Nav pētīta anastrozola ietekme uz cilvēku fertilitāti. Pētījumi ar dzīvniekiem pierāda reproduktīvo toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu).

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Anastrozols neietekmē vai nedaudz ietekmē pacientes spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Tomēr, lietojot anastrozolu, novērota astēnija un miegainība, tāpēc šādu simptomu gadījumā jāievēro piesardzība, vadot transportlīdzekļus vai apkalpojot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Tabulā zemāk apkopotas blakusparādības, par kurām ziņots klīniskajos pētījumos, pēcreģistrācijas pētījumos vai spontānajos ziņojumos. Ja vien nav norādīts citādi, biežuma iedalījums ir aprēķināts ievērojot nevēlamo blakusparādību skaitu, kas aprakstīts plašā III fāzes pētījuma laikā, iesaistot 9366 sievietes pēc menopauzes ar operējamu krūts vēzi, kuras saņēma adjuvantu terapiju piecus gadus (The Anastrozole, Tamoxifen, Alone or in Combination [ATAC] pētījums).

Tālāk norādītās blakusparādības sagrupētas atbilstoši to sastopamības biežumam un orgānu sistēmu klasifikācijai (OSK). Blakusparādību biežums norādīts šādi: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1000 līdz < 1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1000) un ļoti reti (< 1/10 000). Visbiežāk ziņots par galvassāpēm, karstuma viļņiem, sliktu dūšu, izsitumiem, artralģiju, locītavu stīvumu, artrītu, un astēniju.

1. tabula Blakusparādības pēc orgānu sistēmu klasifikācijas un biežuma

Orgānu sistēmas klase

Biežums

Blakusparādības

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Bieži

Anoreksija

Hiperholesterinēmija

Retāk

Hiperkalciēmija (ar vai bez parathormona līmeņa palielināšanās)

Nervu sistēmas traucējumi

Ļoti bieži

Galvassāpes

Bieži

Miegainība

Karpālā kanāla sindroms*, Jušanas traucējumi (tostarp parestēzija, garšas zudums un garšas sajūtas izmaiņas)

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Ļoti bieži

Karstuma viļņi

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Ļoti bieži

Slikta dūša

Bieži

Caureja

Vemšana

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Bieži

Paaugstināts sārmainās fosfatāzes, alanīna aminotransferāzes un aspartāta aminotransferāzes līmenis

Retāk

Paaugstināts gamma-GT un bilirubīna līmenis

Hepatīts

Ādas un zemādas audu bojājumi

Ļoti bieži

Izsitumi

Bieži

Matu izkrišana (alopēcija)

Alerģiskas reakcijas

Retāk

Nātrene

Reti

Erythema multiforme

Anafilaktoīda reakcija

Ādas vaskulīts (tai skaitā daži ziņojumi par Henoha-Šēnleina purpuru)**

Ļoti reti

Stīvensa-Džonsona sindroms

Angioedēma

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Ļoti bieži

Artralģija/locītavu stīvums

Artrīts

Osteoporoze

Bieži

Kaulu sāpes, muskuļu sāpes

Retāk

Ierobežota pirksta kustība

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības

Bieži

Maksts sausums

Asiņošana no maksts***

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti bieži

Astēnija

* Klīniskajos pētījumos pacientēm, kuras saņēma anastrozolu, biežāk novēroja karpālā kanāla sindromu, salīdzinot ar pacientēm, kuras saņēma tamoksifēnu. Tomēr lielākoties šie gadījumi bija pacientēm ar noteiktiem riska faktoriem šī stāvokļa attīstībai.

** Tā kā ādas vaskulīts un Henoha-Šēnleina purpura netika novēroti ATAC pētījumā, šo blakusparādību biežumu var vērtēt kā „ reti” (≥ 0.01% un < 0.1%), pamatojoties uz punkta novērtējuma sliktāko vērtību.

*** Bieži novērota maksts asiņošana, galvenokārt pacientēm ar progresējošu krūts vēzi pirmajās pāris nedēļās pēc hormonālās terapijas nomaiņas uz terapiju ar anastrozolu. Ja asiņošana turpinās, papildus jānovērtē pacientes stāvoklis.

Turpmāk tabulā norādīts iepriekš minēto blakusparādību biežums ATAC pētījumā pēc vidēji 68 novērošanas mēnešiem, neatkarīgi no cēloņa, par kurām ziņots pētījuma terapiju saņēmušajām pacientēm un līdz pat 14 dienām pēc pētījuma terapijas pārtraukšanas.

2. tabula Iepriekš minēto blakusparādību biežums ATAC pētījumā

Blakusparādības

anastrozols (n=3092)

tamoksifēns (n=3094)

Karstuma viļņi

1104 (35,7 %)

1264 (40,9 %)

Sāpes/stīvums locītavās

1100 (35,6 %)

911 (29,4 %)

Garastāvokļa maiņa

597 (19,3 %)

554 (17,9 %)

Nogurums/astēnija

575 (18,6 %)

544 (17,6 %)

Slikta dūša un vemšana

393 (12,7 %)

384 (12,4 %)

Lūzumi

315 (10,2 %)

209 (6,8 %)

Mugurkaula, gūžas kaula vai plaukstas locītavas lūzumi

133 (4,3 %)

91 (2,9 %)

Plaukstas locītavas lūzumi

67 (2,2 %)

50 (1,6 %)

Mugurkaula lūzumi

43 (1,4 %)

22 (0,7 %)

Gūžas kaula lūzumi

28 (0,9 %)

26 (0,8 %)

Katarakta

182 (5,9 %)

213 (6,9 %)

Asiņošana no maksts

167 (5,4 %)

317 (10,2 %)

Išēmiska sirds-asinsvadu slimība

127 (4,1 %)

104 (3,4 %)

Stenokardija

71 (2,3 %)

51 (1,6 %)

Miokarda infarkts

37 (1,2 %)

34 (1,1 %)

Koronāro artēriju traucējumi

25 (0,8 %)

23 (0,7 %)

Miokarda išēmija

22 (0,7 %)

14 (0,5 %)

Izdalījumi no maksts

109 (3,5 %)

408 (13,2 %)

Vēnu trombembolija

87 (2,8 %)

140 (4,5 %)

Dziļo vēnu trombembolijas gadījumi, arī PE (plaušu embolija)

48 (1,6 %)

74 (2,4 %)

Išēmisks cerebrovaskulārs gadījums

62 (2,0 %)

88 (2,8 %)

Endometrija vēzis

4 (0,2 %)

13 (0,6 %)

Anastrozola un tamoksifēna grupās tika novēroti attiecīgi 22 lūzumi uz 1000 pacientgadiem un 15 lūzumi uz 1000 pacientgadiem pēc vidēji 68 mēnešus ilgas novērošanas. Novērotais lūzumu biežums anastrozola grupā ir līdzīgs attiecīgā vecumā pēc menopauzes populācijā novērotajam rādītāju diapazonam. Osteoporozes biežums pacientēm, kuras tika ārstētas ar anastrozolu, bija 10,5% un pacientēm, kuras tika ārstētas ar tamoksifēnu, – 7,3%.

Nav noteikts, vai ATAC pētījuma laikā novērotais lūzumu skaits un osteoporoze pacientiem, kuri lieto anastrozolu, atspoguļo tamoksifēna aizsargiedarbību, anastrozola specifisko iedarbību, vai abas iedarbības.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīga, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

*

4.9. Pārdozēšana

Ir neliela klīniskā pieredze par nejaušu pārdozēšanu.

Pētījumos ar dzīvniekiem anastrozols uzrādījis nelielu akūto toksicitāti.

Klīniskie pētījumi veikti ar dažādām anastrozola devām, ievadot līdz 60 mg vienā reizē veseliem brīvprātīgiem vīriešiem un līdz 10 mg dienā sievietēm pēc menopauzes ar progresējošu krūts vēzi; šīm devām bija laba panesamība. Dzīvībai bīstamus simptomus izraisoša anastrozola reizes deva nav noskaidrota.

Nav specifiska antidota pārdozēšanas gadījumam un ārstēšanai jābūt simptomātiskai.

Ārstējot pārdozēšanu, jāņem vērā, ka var būt lietotas vairākas zāles. Vemšanu var izraisīt, ja pacients iepriekš brīdināts. Var noderēt dialīze, jo anastrozols maz saistās ar olbaltumiem. Indicēta vispārēja uzturoša terapija, ieskaitot biežu dzīvībai svarīgo funkciju kontroli un rūpīgu pacientes novērošanu, ja nepieciešams.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Enzīma inhibitors

ATC kods: L02B G03

Darbības mehānisms un farmakodinamiskā iedarbība

Anastrozols ir spēcīgs un izteikti selektīvs nesteroīds aromatāzes inhibitors. Sievietēm pēc menopauzes estradiols veidojas galvenokārt androstenēndionam pārvēršoties par estronu aromatāzes enzīma kompleksā perifēros audos. Tālāk estrons tiek pārvērsts par estradiolu. Pazeminātais estradiola līmenis asinīs labvēlīgi ietekmē krūts vēža slimnieces.

Sievietēm pēc menopauzes anastrozols 1 mg dienas devā izraisīja estradiola līmeņa pazemināšanos vairāk nekā par 80% (izmantojot ļoti jutīgu pārbaudes metodi).

Anastrozolam nepiemīt gestagēna, androgēna un estrogēna iedarbība.

Anastrozola dienas devai līdz 10 mg nav nekāda efekta uz kortizola vai aldosterona sekrēciju, novērtētai pirms un pēc standarta adrenokortikotropā hormona (AKTH) testa. Tāpēc nav nepieciešams kortikosteroīdu papildinājums.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Progresējošs krūts vēzis

Progresējoša krūts vēža pirmās rindas terapija sievietēm pēc menopauzes

Lai novērtētu anastrozola efektivitāti, salīdzinot ar tamoksifēnu, pirmās rindas terapijā sievietēm pēc menopauzes ar hormonu receptoru pozitīvu vai hormonu receptoru nezināmu lokāli progresējošu vai metastātisku krūts vēzi veikti divi dubultmaskēti, kontrolēti pētījumi ar līdzīgu pētījuma dizainu (pētījums 1033IL/0030 un pētījums 1033IL/0027). Kopā tika randomizēta 1021 paciente, kura saņēma anastrozolu 1 mg vienu reizi dienā vai tamoksifēnu 20 mg vienu reizi dienā. Primārie mērķa kritēriji abos pētījumos bija laiks līdz audzēja progresēšanai, audzēja objektīvās atbildes reakcijas rādītāji un drošums.

Izvērtējot primāros mērķa kritērijus, pētījumā 1033IL/0030 konstatēja, ka kritērijā laiks līdz audzēja progresijai anastrozols ir statistiski nozīmīgi pārāks par tamoksifēnu attiecībā uz laiku līdz audzēja progresēšanai (riska attiecība (HR) 1,42, 95% ticamības intervāls (TI) [1,11, 1,82], vidējais laiks līdz audzēja progresēšanai 11,1 un 5,6 mēneši attiecīgi anastrozolam un tamoksifēnam, p=0,006); audzēja objektīvās atbildes reakcijas bija līdzīgas anstrozola un tamoksifēna grupās. Pētījumā 1033IL/0027 konstatēja, ka audzēja objektīvās atbildes reakcijas rādītāji un laiks līdz audzēja progresēšanai anastrozolam un tamoksifēnam ir līdzīgi. Sekundāro mērķa kritēriju rezultāti apstiprināja primāro efektivitātes mērķa kritēriju rezultātus. Abās terapijas grupās bija pārāk mazs nāves gadījumu skaits, lai izdarītu secinājumus par kopējās dzīvildzes atšķirībām.

Progresējoša krūts vēža otrās rindas terapija sievietēm pēc menopauzes

Anastrozols tika pētīts divos kontrolētos pētījumos (pētījums 0004 un pētījums 0005) sievietēm pēc menopauzes ar progresējošu vai agrīnu krūts vēzi, kurām slimība bija progresējusi pēc tamoksifēna terapijas. Kopumā tika randomizētas 764 pacientes, kuras saņēma 1 mg vai 10 mg anastrozola vienu reizi dienā vai 40 mg megestrola acetāta četras reizes dienā. Primārie efektivitātes kritēriji bija laiks līdz audzēja progresēšanai un audzēja objektīvās atbildes reakcijas rādītājs. Aprēķināja arī ilgstošas (vairāk kā 24 nedēļas) stabilas slimības rādītāju, progresēšanas un dzīvildzes rādītājus. Abos pētījumos nebija nozīmīgas atšķirības starp terapijas grupām kādā no efektivitātes rādītājiem.

Adjuvantā terapija sievietēm pēc menopauzes ar hormonu receptoru pozitīvu agrīnu invazīvu krūts vēzi

Plašā III fāzes pētījumā, ko veica 9366 pēcmenopauzes vecuma sievietēm ar operējamu krūts vēzi, kas ārstēts 5 gadus (skatīt tālāk), pierādīja, ka anastrozols ir statistiski pārāks par tamoksifēnu attiecībā uz dzīvildzi bez slimības pazīmēm. Izteiktāku labvēlīgo ietekmi uz dzīvildzi bez slimības pazīmēm par labu anastrozolam, salīdzinot ar tamoksifēnu, novēroja prospektīvi definētai hormonu receptoru pozitīvai grupai.

3. tabula ATAC mērķa kritēriju kopsavilkums: 5 gadus ilgas ārstēšanas pabeigšanas analīze

Efektivitātes mērķa kritēriji

Gadījumu skaits (biežums)

Pacientu populācija, kuriem uzsākta ārstēšana

Hormonu receptoru pozitīvs audzēja statuss

anastrozols

(n=3125)tamoksifēns

(n=3116)anastrozols

(n=2618)tamoksifēns

(n=2598)Dzīvildze bez slimības pazīmēma

575 (18,4)

651 (20,9)

424 (16,2)

497 (19,1)

Riska attiecība

0,87

0,83

2-pusējs 95% TI

0,78 līdz 0,97

0,73 līdz 0,94

p-vērtība

0,0127

0,0049

Attāla dzīvildze bez slimības pazīmēmb

500 (16,0)

530 (17,0)

370 (14,1)

394 (15,2)

Riska attiecība

0,94

0,93

2-pusējs 95% TI

0,83 līdz 1,06

0,80 līdz 1,07

p-vērtība

0,2850

0,2838

Laiks līdz recidīvamc

402 (12,9)

498 (16,0)

282 (10,8)

370 (14,2)

Riska attiecība

0,79

0,74

2-pusējs 95% TI

0,70 līdz 0,90

0,64 līdz 0,87

p-vērtība

0,0005

0,0002

Laiks līdz attālam recidīvamd

324 (10,4)

375 (12,0)

226 (8,6)

265 (10,2)

Riska attiecība

0,86

0,84

2-pusējs 95% TI

0,74 līdz 0,99

0,70 līdz 1,00

p-vērtība

0,0427

0,0559

Primārs pretējās krūts vēzis

35 (1,1)

59 (1,9)

26 (1,0)

54 (2,1)

Izredžu attiecība

0,59

0,47

2-pusējs 95% TI

0,39 līdz 0,89

0,30 līdz 0,76

p-vērtība

0,0131

0,0018

Kopējā dzīvildzee

411 (13,2)

420 (13,5)

296 (11,3)

301 (11,6)

Riska attiecība

0,97

0,97

2-pusējs 95% TI

0,85 līdz 1,12

0,83 līdz 1,14

p-vērtība

0,7142

0,7339

a Dzīvildze bez slimības pazīmēm ietver visus recidīva gadījumus un ir definēta kā pirmais lokāli reģionāls recidīvs, jauns vēzis pretējās puses krūtī, attāls recidīvs vai nāve (jebkāda cēloņa).

b Attāla dzīvildze bez slimības pazīmēm ir definēta kā attāla recidīva pirmā izpausme vai nāve (jebkāda cēloņa).

c Laiks līdz recidīvam ir definēts kā laiks līdz pirmajam lokāli reģionālajam recidīvam, jaunam vēzim pretējās puses krūtī, attālam recidīvam vai nāvei krūts vēža dēļ.

d Laiks līdz attālam recidīvam tiek definēts kā attāla recidīva pirmā izpausme vai krūts vēža izraisīta nāve.

e Mirušo pacientu skaits (%).

Anastrozola un tamoksifēna kombinācijas efektivitāte visām pacientēm, kā arī hormonu receptoru pozitīvai grupai bija tāda pati, kā lietojot tamoksifēnu. Šī ārstēšanas grupa tika izslēgta no pētījuma.

Anastrozola terapijas iedarbība ilgtermiņa salīdzinājumā ar tamoksifēnu pēc atjaunotiem vidēji 10 gadus ilgas novērošanas datiem bija atbilstoša iepriekšējām analīzēm.

Agrīna krūts vēža adjuvanta terapija hormonu receptoru pozitīvām pacientēm, kuras tiek ārstētas ar tamoksifēna terapiju

III fāzes pētījumā (Austrian Breast and Colorectal Cancer Group [ABCSG] 8) iesaistot 2579 sievietes pēc menopauzes ar hormonu receptoru pozitīvu agrīnu krūts vēzi un kurām tika veikta ķirurģiska operācija ar vai bez staru terapijas un bez ķīmijterapijas (skatīt turpmāk), nomainot 2 gadus ilgu adjuvanto tamoksifēna terapiju ar anastrozolu, pēc vidēji 24 mēnešus ilgas novērošanas bija statistiski labāki dzīvildzes bez slimības pazīmēm rādītāji nekā pacientēm, kurām saglabājās tamoksifēna terapija.

4. tabula ABCSG 8 pētījuma mērķa kritēriju un rezultātu kopsavilkums

Efektivitātes novērtējums

Gadījumu skaits (biežums)

anastrozols

(n=1297)

tamoksifēns

(n=1282)

Dzīvildze bez slimības pazīmēm

65 (5,0)

93 (7,3)

Riska attiecība

067

2-pusējs 95% TI

0,49 līdz 0,92

p-vērtība

0,014

Laiks līdz jebkādam recidīvam

36 (2,8)

66 (5,1)

Riska attiecība

0,53

2-pusējs 95% TI

0,35 līdz 0,79

p-vērtība

0,002

Laiks līdz attālam recidīvam

22 (1,7)

41 (3,2)

Riska attiecība

0,52

2-pusējs 95% TI

0,31 līdz 0,88

p-vērtība

0,015

Jauns vēzis pretējās puses krūtī

7 (0,5)

15 (1,2)

Izredžu attiecība

0,46

2-pusējs 95% TI

0,19 līdz 1,13

p-vērtība

0,090

Kopējā dzīvildze

43 (3,3)

45 (3,5)

Riska attiecība

0,96

2-pusējs 95% TI

0,63 līdz 1,46

p-vērtība

0,840

Divi nākošie līdzīgie pētījumi (GABG/ARNO 95 un ITA), vienā no kuriem pacienti saņēma ķirurģisku un ķīmijterapiju, kā arī kombinēta ABCSG 8 un GABG/ARNO 95 analīze, atbalstīja šos rezultātus. Šajos trīs pētījumos anastrozola drošuma ziņojums sevī ietvēra jau zināmo drošuma informāciju, konstatētu sievietēm pēc menopauzes ar hormonu receptoru pozitīvu krūts vēzi agrīnā stadijā.

Kaulu minerālvielu blīvums (KMB)

III/IV fāzes pētījuma (Study of Anastrozole with the Bisphosphonate Risedronate [SABRE]) laikā 234 sievietes pēc menopauzes ar hormonu receptoru pozitīvu krūts vēzi agrīnā stadijā, kurām nozīmēts anastrozols 1 mg/dienā, atbilstoši pastāvošajam kaulu trausluma izraisīta lūzuma riskam tika iedalītas zema, vidēja un augsta riska grupās. Primārās efektivitātes rādītājs bija mugurkaula jostas daļas kaulu masas blīvuma analīze ar DEXA skenēšanas metodi. Visas pacientes saņēma ārstēšanu ar D vitamīnu un kalciju. Zema riska grupas pacientes saņēma tikai anastrozolu (N=42), vidēja riska grupas pacientes tika randomizētas anastrozols kopā ar risedronātu 35 mg 1 reizi nedēļā (N=77) vai anastrozols kopā ar placebo (N=77) terapijas grupās, bet augsta riska grupas pacientes saņēma anastrozolu kopā ar risedronātu 35 mg 1 reizi nedēļā (N=38). Primārais mērķa kritērijs bija izmaiņa mugurkaula jostas daļas kaulu masas blīvumā pēc 12 mēnešiem, salīdzinot ar sākotnējo rādītāju.

12 mēnešu laikā iegūto datu analīzes galvenie rezultāti pierādīja, ka vidējam vai lielam kaulu trausluma izraisītam lūzumu riskam pakļautām pacientēm, lietojot anastrozolu 1 mg/dienā kombinācijā ar risedronātu 35 mg 1 reizi nedēļā, kaulu masas blīvums (ko novērtēja ar DEXA skenēšanu mugurkaula jostas daļā) nesamazinājās.

Turklāt zema riska grupā, ko ārstēja tikai ar anastrozolu 1 mg/dienā novēroja statistiski nenozīmīgu KMB samazināšanos. Šos konstatētos faktus atspoguļo sekundārais efektivitāti raksturojošais rādītājs – visas gūžas KMB izmaiņas no pētījuma sākuma līdz 12. mēnesim.

Šī pētījuma rezultāti pierāda, ka sievietēm pēc menopauzes ar krūts vēzi agrīnā stadijā, kurām ir ordinēta terapija ar anastrozolu, būtu jāapsver bisfosfonātu lietošana iespējamā kaulu minerālvielu zuduma novēršanai.

Pediatriskā populācija

Anastrozols nav indicēts lietošanai bērniem un pusaudžiem. Pētītajā pediatriskajā populācijā efektivitāte nav noteikta (skatīt turpmāk). Ārstēto bērnu skaits bija pārāk ierobežots, lai izdarītu jebkādus ticamus secinājumus par drošību. Dati par potenciālo anastrozola terapijas ilgtermiņa ietekmi uz bērniem un pusaudžiem nav pieejami (skatīt arī 5.3. apakšpunktu).

Eiropas zāļu aģentūra ir atļāvusi neiesniegt anastrozola pētījumu rezultātus vienā vai vairākās pacientu vecuma apakšgrupās, kurās iekļauti bērni ar mazu augumu augšanas hormona deficīta (AHD), testotoksikozes, ginekomastijas vai Makkīna-Olbraita sindroma dēļ (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Mazs augums augšanas hormona deficīta dēļ

Randomizēta, dubultmaskēta daudzcentru pētījuma laikā tika vērtēti 52 pubertātes vecuma zēni (vecumā no 11 līdz 16 gadiem ieskaitot) ar AHD, kurus 12 – 36 mēnešus ārstēja ar 1 mg anastrozola dienā vai placebo kombinācijā ar augšanas hormonu. Tikai 14 pacienti pabeidza 36 mēnešus ilgu ārstēšanu ar anastrozolu.

Attiecībā uz parametriem, kas saistīti ar augšanu – paredzamo pieauguša cilvēka auguma garumu, auguma garumu, auguma SDS (standarta novirzes rādītājs) un augšanas ātrumu – statistiski nozīmīga atšķirība, salīdzinot ar placebo, netika novērota. Beidzamie augšanas dati nebija pieejami. Neraugoties uz to, ka, lai izdarītu jebkādus viennozīmīgus secinājumus par drošību, ārstēto bērnu skaits bija pārāk ierobežots, anastrozola grupā salīdzinot ar placebo grupu, bija paaugstināts kaulu lūzumu rādītājs un kaulu minerālvielu blīvuma samazināšanās tendence.

Testotoksikoze

Atklāta, nesalīdzinoša, daudzcentru pētījuma laikā tika vērtēti 14 zēni (vecumā no 2 līdz 9 gadiem) ar ģimenei raksturīgu priekšlaicīgu tikai vīriešu pubertāti (pazīstama arī kā testotoksikoze), ko ārstēja ar anastrozola un bikalutamīda kombināciju. Primārais mērķis bija novērtēt šīs kombinētās terapijas shēmas efektivitāti un drošību 12 mēnešu laikā. 13 no šiem 14 iekļautajiem pacientiem tika pabeigta 12 mēnešus ilga kombinēta terapija (viens pacients novērošanas periodā pārtrauca dalību pētījumā). Salīdzinot ar augšanas ātrumu 6 mēnešu laikā pirms iekļaušanas pētījumā, pēc 12 mēnešus ilgas terapijas nozīmīgas augšanas ātruma atšķirības nebija.

Ginekomastijas pētījumi

Pētījums 0006 bija randomizēts, dubultmaskēts, daudzcentru pētījums, iesaistot 82 pubertātes vecuma zēnus (vecumā no 11 līdz 18 gadiem ieskaitot) ar ilgāku par 12 mēnešiem ginekomastiju, kurus līdz 6 mēnešiem ārstēja ar 1 mg anastrozola vienu reizi dienā vai placebo. Pēc 6 mēnešu terapijas starp anastrozola 1 mg un placebo grupām nenovēroja nozīmīgu atšķirību pacientu skaitā, kuriem bija 50% vai lielāks kopējā krūšu tilpuma samazinājums.

Pētījums 0001 bija nemaskēts, dažādu devu farmakokinētikas (FK) pētījums, lietojot 1 mg anastrozola dienā, iesaistot 36 pubertātes vecuma zēnus ar ginekomastiju, kas ilgusi mazāk par 12 mēnešiem. Sekundārie mērķi bija novērtēt pacientu īpatsvaru, kuriem, salīdzinot ar izejas līmeni, no 1. dienas līdz pat 6 mēnešus pēc terapijas vismaz par 50% samazinājās abām krūtīm aprēķinātais ginekomastijas apjoms, kā arī novērtēt panesamību un drošību. Pēc 6 mēnešiem kopējā krūšu apjoma samazinājumu par 50% vai vairāk novēroja 56% (20/36) zēnu.

Makkīna-Olbraita (McCune Albright) sindroma pētījums

Pētījums 0046 bija starptautisks, atklāts, daudzcentru anastrozola pētījums, iesaistot 28 meitenes (vecumā no 2 līdz ≤ 10 gadiem) ar Makkīna-Olbraita sindromu (MAS). Primārais mērķa kritērijs bija izvērtēt anastrozola 1 mg dienā drošību un efektivitāti pacientēm ar MAS. Terapijas efektivitātes vērtējuma pamatā bija pacienšu īpatsvars, kuras atbilda noteiktiem kritērijiem attiecībā uz maksts asiņošanu, kaulu vecumu un augšanas ātrumu.

Statistiski nozīmīgas maksts asiņošanas dienu skaita biežuma izmaiņas terapijas laikā netika novērotas. Klīniski nozīmīgas izmaiņas Tannera stadijā, vidējā olnīcu tilpumā vai vidējā dzemdes tilpumā netika novērotas. Statistiski nozīmīgas kaulu vecuma pieauguma ātruma izmaiņas terapijas laikā, salīdzinot ar sākotnējo ātrumu, netika novērotas. Salīdzinājumā ar izejas stāvokli, laikā no 0. līdz 12. mēnesim nozīmīgi (p<0,05) samazinājās augšanas ātrums (cm gadā). Salīdzinājumā ar izejas stāvokli tas samazinājās arī otru 6 mēnešu laikā (no 7. līdz 12. mēnesim).

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Anastrozols ātri uzsūcas un parasti maksimālā koncentrācija plazmā tiek sasniegta divās stundās pēc devas lietošanas (tukšā dūšā).

Uzturs nedaudz palēnina uzsūkšanās ātrumu, bet ne apjomu. Lietojot Anastrozole SanoSwiss 1 mg apvalkotās tabletes vienreiz dienā, nelielās uzsūkšanās ātruma izmaiņas nevarētu izraisīt klīniski nozīmīgu ietekmi uz līdzsvara koncentrāciju plazmā. Apmēram 90 - 95% anastrozola līdzsvara koncentrācijas plazmā tiek sasniegta pēc 7 dienas devām, uzkrāšanās ir 3- līdz 4-kārtīga. Nav pierādījumu par anastrozola farmakokinētisko raksturlielumu atkarību no laika vai devas.

Anastrozola farmakokinētiku nav atkarīga no sievietes vecuma pēc menopauzes.

Izkliede

Tikai 40% anastrozola saistās ar plazmas olbaltumiem.

Eliminācija

Anastrozols izvadās lēni - plazmas eliminācijas pusperiods ir 40 – 50 stundas. Sievietēm pēc menopauzes anastrozols plaši metabolizējas, mazāk nekā 10% devas tiek izvadīta urīnā neizmainītā veidā 72 stundu laikā pēc devas lietošanas. Anastrozola metabolisms notiek N-dealkilācijas, hidroksilēšanās un glikuronidācijas veidā. Metabolīti tiek izvadīti galvenokārt ar urīnu. Triazols, kas ir galvenais metabolīts plazmā, neinhibē aromatāzi.

Nieru un aknu darbības traucējumi

Brīvprātīgajiem ar stabilu aknu cirozi pēc iekšķīgas anastrozola lietošanas tā šķietamais klīrenss (CL/F) bija aptuveni par 30% zemāks, salīdzinot ar kontroles grupu (pētījums 1033IL/0014). Taču anastrozola koncentrācija plazmā brīvprātīgajiem ar aknu cirozi anastrozola koncentrācija asins plazmā bija līdzīga kā veseliem cilvēkiem citos pētījumos. Ilgtermiņa efektivitātes pētījumos anastrozola koncentrācija plazmā pacientiem ar aknu darbības traucējumiem bija līdzīga kā pacientiem bez aknu darbības traucējumiem.

Pētījumā 1033IL/0018 brīvprātīgajiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem (GFĀ < 30 ml/min) anastrozola šķietamais klīrenss (CL/F) nemainījās, kas ir saskaņā ar faktu, ka anastrozols primāri tiek izvadīts metabolizējoties. Ilgtermiņa efektivitātes pētījumos novērotā anastrozola koncentrācija plazmā pacientiem ar nieru darbības traucējumiem bija līdzīga kā pacientiem bez nieru darbības traucējumiem. Pacientēm ar smagiem nieru darbības traucējumiem, lietojot anastrozolu, jāievēro piesardzība (skatīt 4.2. un 5.2. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Zēnu, kuriem ir pubertātes ginekomastija (10-17 gadus veci), organismā anastrozols ātri absorbējās. Tam bija raksturīga plaša izkliede un lēna eliminācija, kuras pusperiods bija aptuveni 2 dienas. Meitenēm (3-10 gadus vecām) anastrozola klīrensa ātrums bija mazāks nekā vecākiem zēniem, bet iedarbības intensitāte bija lielāka. Meiteņu organismā anastrozolam bija raksturīga plaša izkliede un lēna eliminācija.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošību, atkārtotu devu toksicitāti, genotoksicitāti, iespējamu kancerogenitāti un toksisku ietekmi uz reproduktivitāti un attīstību neliecina par īpašu risku cilvēkam.

Akūta toksicitāte

Pētījumos ar dzīvniekiem toksicitāti novēroja tikai pēc augstu devu lietošanas. Akūtas toksicitātes pētījumos grauzējiem anastrozola vidējā letālā deva pārsniedza 100 mg/kg dienā, lietojot iekšķīgi, un 50 mg/kg dienā, lietojot intraperitoneāli. Iekšķīgas lietošanas akūtās toksicitātes pētījumā suņiem vidējā letālā deva pārsniedza 45 mg/kg dienā.

Hroniska toksicitāte

Pētījumos ar dzīvniekiem nevēlamu ietekmi novēroja tikai pēc augstu devu lietošanas. Vairākkārtēju devu toksicitātes pētījumos izmantoja žurkas un suņus. Toksicitātes pētījumos netika noteikts anastrozola bezefekta līmenis; mazu devu (1 mg/kg dienā) un vidēju devu (sunim 3 mg/kg dienā; žurkai 5 mg/kg dienā) lietošanas gadījumā novērotā iedarbība bija saistīta vai nu ar anastrozola farmakoloģiskām, vai enzīmus inducējošām īpašībām un bez nozīmīgām pavadošām toksiskām vai deģeneratīvām izmaiņām.

Mutagenitāte

Anastrozola ģenētiskie toksikoloģiskie pētījumi liecina, ka tas nav mutagēns un klastogēns.

Reproduktīvā toksicitāte

Fertilitātes pētījuma laikā no zīdīšanas atšķirti vīrišķā dzimuma žurku mazuļi 10 nedēļas iekšķīgi ar dzeramo ūdeni saņēma 50 vai 400 mg/l lielas anastrozola devas. Vidējā plazmas koncentrācija bija attiecīgi 44,4 (± 14,7) ng/ml un 165 (± 90) ng/ml. Nevēlamu ietekmi uz pārošanos novēroja abu devu grupās, tomēr fertilitātes samazināšanās bija acīmredzama tikai 400 mg/l devu līmenī. Šī samazināšanās bija pārejoša, jo pēc 9 nedēļas ilga atlabšanas perioda, kura laikā zāles netika lietotas, visi uz pārošanos un fertilitāti attiecinātie parametri bija līdzīgi tiem, kādi novēroti kontroles grupā.

Anastrozola iekšķīga ievadīšana žurku mātītēm izraisīja lielu neauglības biežumu, lietojot devu 1 mg/kg dienā, un palielinātu pre-implanta zudumu, lietojot devu 0,02 mg/kg dienā. Šādu ietekmi novēroja, lietojot klīniski atbilstošas devas. Ietekmi cilvēkiem nevar izslēgt. Šī ietekme bija saistīta ar vielas farmakoloģiju un bija pilnībā atgriezeniska 5 nedēļas pēc vielas - nelietojot substanci.

Anastrozola iekšķīga ievadīšana grūsnām žurkām un trušiem attiecīgi 1,0 un 0,2 mg/kg dienā neradīja teratogēnu iedarbību. Novērotā iedarbība (placentas hipertrofija žurkām un aborts trušiem) bija saistīta ar vielas farmakoloģiju.

Žurku, kas saņēma 0,02 mg/kg un vairāk anastrozola dienā (no 17 grūsnības dienas līdz 22 dienai pēc dzemdībām), mazuļu dzīvotspēja bija samazināta. Šī ietekme bija saistīta ar vielas farmakoloģisko iedarbību uz dzemdību norisi. Negatīvu ietekmi uz pirmās paaudzes pēcnācēju uzvedību un vairošanos, kas varētu būt saistīta ar anastrozola terapiju mātei, nenovēroja.

Kancerogenitāte

Divu gadu ilgā kancerogenitātes pētījumā žurkām novērota aknu jaunveidojumu un dzemdes stromas polipu mātītēm, kā arī vairogdziedzera adenomu tēviņiem biežuma palielināšanās, lietojot tikai lielu devu (25 mg/kg dienā). Šīs pārmaiņas radās, lietojot 100 reižu lielāku devu nekā terapeitiskā deva cilvēkam, un tika novērtētas kā klīniski nesaistītas ar pacientu ārstēšanu ar anastrozolu.

Divu gadu ilgā kancerogenitātes pētījumā pelēm tika novērota labdabīgu olnīcu audzēju veidošanās un limforetikulāru jaunveidojumu biežuma maiņa (retāk histiocitāras sarkomas mātītēm un biežāki nāves gadījumi limfomas dēļ). Šīs pārmaiņas tiek uzskatītas par pelēm specifisku aromatāzes inhibēšanas ietekmi un nav klīniski saistītas ar pacientu anastrozola terapiju.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Tabletes kodols:

Laktozes monohidrāts

Nātrija cietes glikolāts (A tips)

Povidons (K31) (E1201)

Magnija stearāts (E572)

Tabletes apvalks:

Makrogols 400

Hipromeloze (E464)

Titāna dioksīds (E171)

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

4 gadi.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

PVH/PE/PVDH/alumīnija blisteri ar 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 vai 300 tabletēm, kuri iepakoti kartona kastītēs un iepakojumi slimnīcām - PVH/PE/PVDH/alumīnija blisteri ar 28, 50, 84, 98, 300 vai 500 tabletēm, kuri iepakoti kartona kastītēs.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

UAB "SanoSwiss"

Aukštaičių g. 26A

Kaunas, LT-44157

Lietuva

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

07-0289

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2007. gada 31. oktobris

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2011. gada 3. maijs

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

09/2016

SASKAŅOTS ZVA 06-10-2016

EQ

EQ