Amelgen

Pesārijs

Amelgen 400 mg pesāriji

Kartona kastīte, PVH/PE plāksnīte, N15
Uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C.
Progesteronum

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI
Zāļu produkta identifikators

17-0216-02

Zāļu reģistrācijas numurs

17-0216

Ražotājs

Gedeon Richter Plc., Hungary; Accord-UK-Limited, United Kingdom

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

03-OCT-17

Reģ. apliecības derīguma termiņš

02-OCT-22

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

400 mg

Zāļu forma

Pesārijs

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Gedeon Richter Plc., Hungary

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Amelgen 400 mg pesāriji

Progesteronum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

 • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 • Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

 • Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

 • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

  Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 1. Kas ir Amelgen un kādam nolūkam to lieto

 2. Kas Jums jāzina pirms Amelgen lietošanas

 3. Kā lietot Amelgen

 4. Iespējamās blakusparādības

 5. Kā uzglabāt Amelgen

 6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 1. Kas ir Amelgen un kādam nolūkam to lieto

  Amelgen satur progesteronu, kas ir dabīgs sieviešu dzimumhormons, kas veidojas organismā.

  Amelgen paredzēts sievietēm, kurām ir nepieciešams papildu progesterons mākslīgās apaugļošanas procedūras ietvaros.

  Progesterons iedarbojas uz dzemdes gļotādu un, ja Jums tiek ārstēta neauglība, tas palīdz iestāties grūtniecībai un to saglabāt.

 2. Kas Jums jāzina pirms Amelgen lietošanas

  Nelietojiet Amelgen šādos gadījumos:

 • ja Jums ir alerģija pret progesteronu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

 • ja Jums ir nediagnosticēta maksts asiņošana;

 • ja Jums ir pret hormoniem jutīgs audzējs vai aizdomas par to;

 • ja Jums ir porfīrija (iedzimtu vai iegūtu enzīmu darbības traucējumu kopums);

 • ja Jums ir vai ir bijuši asins recekļi kājās, plaušās, acīs vai citviet ķermenī;

 • ja Jums ir vai ir bijuši nopietni aknu darbības traucējumi;

 • ja Jums ir bijis aborts vai Jūsu ārstam ir aizdomas, ka audi vēl ir saglabājušies dzemdē, vai ir ārpusdzemdes grūtniecība.

  Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

  Ievērojat piesardzību un nekavējoties ziņojiet ārstam, ja Jums ārstēšana laikā vai pat dažas dienas pēc pēdējās devas lietošanas rodas kāds no šiem simptomi:

 • sāpes ikros vai krūšu kurvī, pēkšņs elpas trūkums vai asiņu atklepošana, kas norāda uz iespējamiem asins recekļiem kājās, sirdī vai plaušās;

 • stipras galvassāpes vai vemšana, reibonis, ģībšana vai redzes un runas izmaiņas, nogurums vai roku vai kāju tirpšana, kas norāda uz iespējamiem asins recekļiem smadzenēs vai acīs;

 • depresijas pastiprināšanās.

Pirms Amelgen lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, ja Jums ir vai jebkad ir bijuši:

 • aknu darbības traucējumi;

 • epilepsija;

 • migrēna;

 • astma;

 • sirds vai nieru darbības traucējumi;

 • cukura diabēts.

  Bērni un pusaudži

Amelgen nav piemērots lietošanai bērniem.

Citas zāles un Amelgen

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Tas ir īpaši svarīgi, ja Jūs lietojat karbamazepīnu (piemēram, lai novērstu krampjus, ārstētu konkrētus sāpju veidus vai garastāvokļa traucējumus), rifampicīnu (lai ārstētu infekcijas) vai fenitoīnu (piemēram, lai novērstu krampjus vai ārstētu konkrētus sāpju veidus), jo tie var samazināt progesterona efektivitāti.

Amelgen lietošana vienlaicīgi ar citiem vagināliem līdzekļiem nav ieteicama, jo nav zināms, kā tie var ietekmēt ārstēšanu.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Amelgen var tikt lietots pirmā trimestra laikā sievietēm, kurām ir nepieciešams papildu progesterons mākslīgās apaugļošanas procedūras laikā.

Iedzimto anomāliju, tai skaitā dzimumorgānu anomāliju jaundzimušajiem, risks pēc progesterona lietošanas grūtniecības laikā nav pilnībā noteikts.

Amelgen nedrīkst lietot sievietes, kuras baro bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Amelgen maz vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Tas var izraisīt reiboni, tāpēc ir jāievēro piesardzība, vadot transportlīdzekļus un apkalpojot mehānismus.

 1. Kā lietot Amelgen

  Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam.

Ieteicamā deva ir 400 mg vagināli divas reizes dienā. Sāciet lietot Amelgen dienā, kad tiek iegūta olšūna. Ja grūtniecība tiek apstiprināta, Amelgen terapija ir jāturpina vēl 38 dienas.

Kā ievietot Amelgen

Vienmēr nomazgājiet rokas pirms pesārija ievietošanas.

Lai ievietotu pesāriju makstī, ievietojiet to starp kaunuma lūpām un iespiediet to pēc iespējas dziļāk makstī. Jums to vieglāk būs izdarīt, guļot uz muguras vai tupus stāvoklī.

Ja esat lietojusi Amelgen vairāk nekā noteikts

Ja Jūs vai kāds cits nejauši esat norijis kādu pesāriju vai esat lietojis vairāk pesāriju nekā noteikts, sazinieties ar tuvākās slimnīcas uzņemšanas nodaļu vai konsultējieties ar ārstu.

Ja esat aizmirsusi lietot Amelgen

Ja Jūs esat aizmirsusi ievietot pesāriju, dariet to tiklīdz atceraties, ja vien nav pienācis laiks lietot nākamo devu. Nekad nelietojiet dubultu devu. Atlikušās devas atcerieties lietot pareizajā laikā.

Ja pārtraucat lietot Amelgen

Lūdzu konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, ja Jūs izlemjat pārtraukt Amelgen lietošanu. Pēkšņa progesterona lietošanas pārtraukšana var izraisīt nemieru, garastāvokļa pārmaiņas un paaugstinātu jutību pret krampjiem.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

 1. Iespējamās blakusparādības

  Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

  Tālāk norādītas blakusparādības, kas novērotas pacientēm mākslīgās apaugļošanas procedūras

  ietvaros.

  Biežas blakusparādības (var ietekmēt līdz 1 no 10 cilvēkiem):

 • vēdera uzpūšanās, sāpes vēderā, aizcietējums;

 • miegainība;

 • nogurums;

 • karstuma viļņi;

 • sāpīgas krūtis.

  Retākas blakusparādības (var ietekmēt līdz 1 no 100 cilvēkiem)

 • galvassāpes, reibonis, garastāvokļa pārmaiņas;

 • garšas pārmaiņas, vemšana, gāzu uzkrāšanās (meteorisms), caureja, vēdera uzpūšanās, taisnās zarnas audzējs;

 • nakts svīšana, izsitumi uz ādas vai nieze;

 • locītavu sāpes;

 • sāpes iegurnī, olnīcu palielināšanās, maksts asiņošana;

 • bieža urinēšana, nekontrolēta urīna izdalīšanās;

 • ķermeņa masas palielināšanās;

 • asiņošana;

 • nieze ievadīšanas vietā, aukstuma sajūta vai ķermeņa temperatūras izmaiņas vai vispārējs diskomforts.

Pēc Amelgen lietošanas un pesārija izšķīšanas, Jūs varat novērot pesārija pamatmasas nelielu noplūdi. Neuztraucieties, tā ir normāla parādība pēc zāļu, kas tiek ievietotas makstī vai taisnajā zarnā, lietošanas.

Ziņošana par blakusparādībām
Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 1. Kā uzglabāt Amelgen

  Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un plāksnītes pēc Derīgs līdz/EXP. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 1. Iepakojuma saturs un cita informācija

  Ko Amelgen satur

 • Aktīvā viela ir progesterons. Katrs pesārijs satur 400 mg progesterona.

 • Cita sastāvdaļa ir cietie tauki.

Amelgen ārējais izskats un iepakojums

Pelēkbalti, izmērs aptuveni 10 mm x 30 mm, torpēdas formas pesāriji PVH/PE plāksnīšu iepakojumos.

Iepakojuma lielumi: 12, 15, 30, 45 pesāriji.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21.,

1103 Budapest

Ungārija

Ražotāji

ACCORD-UK Limited,

Whiddon Valley, Barnstaple,

North Devon, EX32 8NS,

Lielbritānija

Gedeon Richter Plc,

Gyömrői út 19-21.,

1103 Budapest,

Ungārija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Austrijā: Cyclogest 400 mg Vaginalzäpfchen

Beļģijā: Amelgen 400 mg ovulen, ovules, Vaginalzäpfchen

Bulgārijā: Циклогест 400 mg песари

Čehijā: Amelgen

Dānijā: Cyclogest

Francijā: Amelgen

Grieķijā: Cyclogest

Horvātijā: Cyclogest 400 mg vagitoriji

Igaunijā: Amelgen

Islandē: Cyclogest

Itālijā: Amelgen

Īrijā: Progesterone 400 mg pessaries

Kiprā: Cyclogest

Latvijā: Amelgen 400 mg pesāriji

Lielbritānijā: Progesterone 400 mg pessaries

Luksemburgā: Amelgen

Maltā: Cyclogest

Nīderlandē: Cyclogest

Norvēģijā: Cyclogest

Polijā: Cyclogest

Portugālē: Cyclogest

Rumānijā: Cyclovita 400 mg ovule

Slovākijā: Amelgen

Slovēnijā: Amelgen 400 mg vaginalne globule

Somijā: Cyclogest

Spānijā: Cyclogest

Ungārijā: Cyclogest 400 mg hüvelykúp

Vācijā: Cyclogest

Zviedrijā: Cyclogest

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

05/2019

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Amelgen 400 mg pesāriji

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katrs pesārijs satur 400 mg progesterona (Progesteronum).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Pesārijs.

Pelēkbalti, torpēdas formas pesāriji, izmērs aptuveni 10 mm x 30 mm.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Amelgen ir indicēts kā papildterapija luteālās fāzes laikā sievietēm mākslīgās apaugļošanas procedūras ietvaros.

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušie

Pa vienam 400 mg pesārijam vagināli divas reizes dienā, sākot ar olšūnas iegūšanas fāzi. Ja grūtniecība tiek apstiprināta, Amelgen terapija ir jāturpina vēl 38 dienas.

Pediatriskā populācija

Amelgen nav paredzēts lietošanai pediatriskajā populācijā.

Gados vecāki pacienti

Klīniskie dati par pacientēm, kuras vecākas 65 gadiem, nav vākti.

Lietošana īpašām pacientu grupām

Nav pieredzes par Amelgen lietošanu pacientēm ar aknu vai nieru darbības traucējumiem.

Lietošanas veids

Vaginālai lietošanai.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Nediagnosticēta maksts asiņošana.

Progeteronjutīgs ļaundabīgs audzējs vai aizdomas par to.

Porfīrija.

Spontānais aborts vai ārpusdzemdes grūtniecība.

Esoša arteriāla vai venoza trombembolija vai smags tromboflebīts, vai šie traucējumi anamnēzē.

Smagi aknu darbības traucējumi vai slimība.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Amelgen lietošana ir jāpārtrauc, ja ir aizdomas par jebkuru no šiem stāvokļiem: miokarda infarkts, cerebrovaskulāri traucējumi, arteriāla vai venoza trombembolija (venoza trombembolija vai pulmonāla embolija), tromboflebīts vai retināla tromboze.

Kaut arī trombembolijas rašanās risks tiek saistīts ar estrogēnu lietošanu, saistība ar progestīniem nav izslēdzama. Tādēļ sievietēm ar vispārēji zināmiem trombembolijas rašanās riska faktoriem vai gadījumiem personīgajā vai ģimenes anamnēzē terapija ar Amelgen var vēl vairāk palielināt šo traucējumu rašanās risku. Šīm sievietēm Amelgen terapijas priekšrocības ir jānovērtē attiecībā pret iespējamo risku. Tomēr jāņem vērā arī tas, ka grūtniecība pati no sevis paaugstina trombembolijas rašanās risku.

Pacienti ar depresiju anamnēzē ir rūpīgi jānovēro. Ja simptomi pastiprinās, jāapsver zāļu lietošanas pārtraukšana.

Tā kā progesterons zināmā mērā var izraisīt šķidruma aizturi, nepieciešama rūpīga novērošana, ja ir kāds no stāvokļiem, kurus tas var ietekmēt (piemēram, epilepsija, migrēna, astma, sirds vai nieru darbības traucējumi).

Nelielam skaitam pacientu, kuri lietojuši kombinētas estrogēnu - progestīnu saturošas zāles, ir novērota glikozes tolerances pazemināšanās. Šīs pazemināšanās mehānisms nav zināms. Tādēļ pacienti ar cukura diabētu terapijas ar progestīnu laikā ir rūpīgi jānovēro.

Progesterons tiek metabolizēts aknās un tas jālieto piesardzīgi pacientiem ar aknu darbības traucējumiem.

Pēkšņa progesterona lietošanas pārtraukšana var izraisīt nemieru, garastāvokļa svārstības un palielinātu jutīgumu pret krampjiem.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Zāles, kuras zināmas kā aknu CYP450-3A4 inducētājas (piemēram, rifampicīns, karbamazepīns vai fenitoīns), var pastiprināt progesterona elimināciju, līdz ar to samazinot progesterona biopieejamību.

Citu vaginālo līdzekļu ietekme uz progesterona darbību, lietojot Amelgen, nav pētīta, tādēļ nav ieteicama.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Amelgen ir indicēts vienīgi grūtniecības pirmā trimestra laikā kā daļa no mākslīgās apaugļošanas procedūras (pilnu informāciju skatīt 4.1. apakšpunktā). Ir pieejami nepietiekami un nepilnīgi dati, kas saistīti ar iedzimto anomāliju risku, tai skaitā dzimumorgānu anomāliju jaundzimušajiem, intrauterīnas iedarbības ietekmē grūtniecības laikā. Klīnisko pētījumu laikā novēroto iedzimto anomāliju, spontāno abortu un ārpusdzemdes grūtniecību gadījumu skaits bija salīdzināms ar gadījumu skaitu kopējā populācijā, tomēr kopējā iedarbība ir pārāk zema, lai varētu izdarīt kādus secinājumus.

Barošana ar krūti

Zināms progesterona daudzums nonāk mātes pienā. Tādēļ Amelgen nav ieteicams lietot mātēm, kuras baro bērnu ar krūti.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Progesterons var izraisīt reiboni, tāpēc ir jāievēro piesardzība, vadot transportlīdzekļus un apkalpojot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Blakusparādības, kas novērojamas pacientiem, kuriem veic papildterapiju luteālās fāzes laikā mākslīgās apaugļošanas procedūras ietvaros, ir norādītas tālāk tabulā.

ORGĀNU SISTĒMU KLASIFIKĀCIJA

Bieži

≥ 1 /100 līdz < 1/10

Retāk

≥ 1/1000 līdz < 1/100

Labdabīgi, ļaundabīgi un neprecizēti audzēji Taisnās zarnas audzējs
Psihiskie traucējumi Garastāvokļa maiņas
Nervu sistēmas traucējumi Miegainība Galvassāpes, reibonis, dizgeizija
Asinsvadu sistēmas traucējumi Karstuma viļņi Asiņošana
Kuņģa-zarnu trakta traucējumi Vēdera uzpūšanās, sāpes vēderā, aizcietējums Caureja, vemšana, meteorisms, kuņģa dilatācija
Ādas un zemādas audu bojājumi Paaugstinātas jutības reakcijas (piemēram, izsitumi, nieze), svīšana naktī
Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi Locītavu sāpes
Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi Bieža urinēšana, urīna nesaturēšana
Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības Sāpīgas krūtis Vagināla asiņošana, sāpes iegurnī, dzemdes asiņošana (metrorāģija), olnīcu palielināšanās, vulvovagināla nieze
Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā Nogurums Aukstuma sajūta, ķermeņa temperatūras maiņas sajūta, nieze ievadīšanas vietā, diskomforts
Izmeklējumi Ķermeņa masas pieaugums

Tāpat kā ar citiem vagināliem līdzekļiem, var notikt neliela pesārija pamatmasas noplūšana.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Progesterona pesārijiem ir plaša drošuma rezerve, tomēr pārdozēšana var izraisīt eiforiju vai dismenoreju.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: dzimumhormoni un uroģenitālās sistēmas modulatori, progestagēni; Pregnēn-(4)-atvasinājumi; ATĶ kods: G03DA04

Progesterons ir dabīgs steroīds, kuru izstrādā olnīcas, placenta un virsnieru dziedzeri. Pateicoties pietiekamam estrogēna līmenim, progesterons proliferatīvu endometriju pārveido sekretorā stāvoklī. Progesterons ir nepieciešams, lai paaugstinātu endometrija saistīšanas spēju embrija implantācijai. Tiklīdz embrijs ir implantējies, progesterons darbojās uz grūtniecības saglabāšanu.

Klīniskā efektivitāte un drošums

III fāzes klīnisko pētījumu laikā sievietēm pirms menopauzes mākslīgās apaugļošanas (assisted reproductive technologies ‑ ART) un ārpusķermeņa apaugļošanas (in vitro fertilisation – IVF) procedūru ietvaros grūtniecības gadījumu skaits pēc Amelgen pesāriju (400 mg divas reizes dienā) lietošanas bija 38,3% (pilnas analīzes komplekts - full analysis set (FAS)) un 38,1% (protokolā noteiktais -per protocol (PP)), veicot 38 dienas ilgu papildterapiju luteālās fāzes laikā. Klīnisko grūtniecību gadījumu skaits bija 34,5% pēc 70 dienu ilgas papildterapijas luteālās fāzes laikā.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Vagināla Amelgen 400 mg pesāriju lietošana ik pēc 12 stundām veselām sievietēm parādīja efektīvu un ātru seruma progesterona fizioloģiskā līmeņa koncentrācijas sasniegšanu un uzturēšanu, kas atbilda ovulācijas procesa luteālās fāzes vidum un agrai grūtniecībai. Vidējais Cmax pēc 10 dienu vairāku devu lietošanas bija 18,4 ng/ml un Ctrough - 10,5 ng/ml.

Izkliede

Apmēram 96% - 99% progesterona saistās ar seruma proteīniem, sākotnēji ar seruma albumīnu un kortikoīdus saistošo globulīnu.

Biotransformācija

Sākotnēji progesterons tiek metabolizēts aknās, galvenokārt, par pregnanedioliem un pregnanoloniem.

Pregnanedioli un pregnanoloni aknās tiek konjugēti par glikuronīdu un sulfātu metabolītiem. Progesterona metabolīti, kas izdalās ar žulti, var dekonjugēties un tikt tālāk metabolizēti zarnās, pateicoties reducēšanās, hidroksilēšanās un konjugēšanās reakcijām.

Eliminācija

Progesterons tiek izvadīts caur nierēm un žulti.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Progesterons ir labi pazīstams cilvēku un dzīvnieku dabīgs steroīdais dzimumhormons, kas nav toksisks.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Cietie tauki

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

4 gadi

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

PVH/PE plāksnītes.

12, 15, 30, 45 pesāriji.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21

1103 Budapest

Ungārija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

17-0216

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2017. gada 3. oktobris

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

05/2019