Alyr

Apvalkotā tablete

Alyr 10 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/PVDH/Al blisteris, N7
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Cetirizini dihydrochloridum

Alyr aktīvā viela ir cetirizīna dihidrohlorīds. Alyr ir pretalerģijas līdzeklis. Pieaugušajiem un bērniem no 6 gadu Alyr ir indicēts: lai atvieglotu deguna un acu simptomus sezonāla un pastāvīga alerģiska rinīta gadījumā; nātrenes mazināšanai.

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Maks. cenu diapazons

€ ar PVN

4.36 €

Zāļu produkta identifikators

16-0125-01

Zāļu reģistrācijas numurs

16-0125

Ražotājs

ICN Polfa Rzeszow S.A., Poland

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

14-JUL-16

Reģ. apliecības derīguma termiņš

13-JUL-21

Zāļu izsniegšanas kārtība

Bez receptes

Zāļu stiprums/koncentrācija

10 mg

Zāļu forma

Apvalkotā tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

PharmaSwiss Ceska republika s.r.o., Czech Republic

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Alyr 10 mg apvalkotās tabletes

Cetirizini dihydrochloridum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts vai farmaceits.

 • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 • Ja Jums nepieciešama papildu informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

 • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

 • Ja pēc 3 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Alyr un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Alyr lietošanas

3. Kā lietot Alyr

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Alyr

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Alyr un kādam nolūkam to lieto

Alyr aktīvā viela ir cetirizīna dihidrohlorīds.

Alyr ir pretalerģijas līdzeklis.

Pieaugušajiem un bērniem no 6 gadu Alyr ir indicēts:

– lai atvieglotu deguna un acu simptomus sezonāla un pastāvīga alerģiska rinīta gadījumā;

– nātrenes mazināšanai.

Ja pēc 3 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

2. Kaj Jums jāzina pirms Alyr lietošanas

Nelietojiet Alyr šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret cetirizīna dihidrohlorīdu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu, pret hidroksizīnu vai pret piperazīna atvasinājumiem (ļoti līdzīgas aktīvās vielas citu zāļu sastāvā);

- ja Jums ir smaga nieru slimība (smagi nieru darbības traucējumi ar kreatinīna klīrensu, zemāku par 10 ml/min);

- ja Jums ir reta iedzimta galaktozes nepanesība, Lapp laktāzes deficīts vai glikozes-galaktozes malabsorbcija.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Konsultējieties ar savu ārstu, ja Jums ir nieru mazspēja; ja nepieciešams, Jūs lietosiet mazāku devu. Jauno devu noteiks Jūsu ārsts.

Lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu, ja Jums ir urinēšanas traucējumi (piemēram, muguras smadzeņu bojājumi vai problēmas ar prostatu vai urīnpūsli).

Konsultējieties ar savu ārstu, ja Jums ir epilepsija vai krampju risks.

Nav novērota klīniski nozīmīga mijiedarbība starp alkoholu (pie 0,5 promilēm alkohola asinīs, kas atbilst vienai glāzei vīna) un cetirizīna lietošanu standarta devās. Tomēr nav pieejami dati par drošumu gadījumos, kad kopā ar alkoholu tiek lietotas lielākas cetirizīna devas. Tādēļ, līdzīgi kā lietojot citus prethistamīna līdzekļus, ieteicams izvairīties no vienlaicīgas Alyr un alkohola lietošanas.

Ja Jums tiek plānota alerģijas testa veikšana, jautājiet savam ārstam, ja Jums jāpārtrauc lietot Alyr dažas dienas pirms pārbaudes. Šīs zāles var ietekmēt Jūsu alerģijas testa rezultātus.

Bērni

Nedodiet šīs zāles bērniem līdz 6 gadu vecumam, jo, lietojot tās tablešu formā, nav iespējama nepieciešamā devas pielāgošana.

Citas zāles un Alyr

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Alyr kopā ar uzturu un dzērienu

Uzturs neietekmē Alyr uzsūkšanos.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecēm ir jāizvairās no Alyr lietošanas. Ja grūtniece nejauši ir lietojusi šīs zāles, tām nevajadzētu izraisīt kaitīgu ietekmi uz augli. Tomēr šīs zāles drīkst lietot tikai tad, ja nepieciešams, un pēc konsultācijas ar ārstu.

Cetirizīns izdalās mātes pienā. Tādēļ Alyr nedrīkst lietot, kamēr barojat bērnu ar krūti, ja vien neesat sazinājusies ar ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Klīniskajos pētījumos nav gūti pierādījumi, ka Alyr ieteicamajās devās nevēlami ietekmētu uzmanību, modrību un transportlīdzekļu vadīšanas spējas.

Pēc Alyr lietošanas Jums rūpīgi jānovēro Jūsu reakcija uz zālēm, ja Jūs plānojat vadīt transportlīdzekli, iesaistīties potenciāli bīstamās aktivitātēs vai apkalpot mehānismus. Jūs nedrīkstat pārsniegt ieteikto devu.

Alyr apvalkotās tabletes satur laktozi. Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms šo zāļu lietošanas, lūdzu, sazinieties ar savu ārstu.

3. Ka lietot Alyr

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts vai farmaceits. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Tabletes jānorij, uzdzerot glāzi šķidruma.

Tableti var sadalīt 2 vienādās devās.

Pieaugušie un pusaudži no 12 gadu vecuma

Ieteicamā deva ir 10 mg (1 tablete) vienreiz dienā.

6 – 12 gadus veci bērni

Ieteicamā deva ir 5 mg (puse tabletes) divreiz dienā.

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Ieteicamā deva pacientiem ar vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem ir 5 mg (puse tabletes) vienreiz dienā.

Ja Jums ir smaga nieru slimība, lūdzu, sazinieties ar savu ārstu vai farmaceitu, kurš var atbilstoši pielāgot devu.

Ja Jūsu bērnam ir smaga nieru slimība, lūdzu, sazinieties ar savu ārstu vai farmaceitu, kurš var pielāgot devu atbilstoši Jūsu bērna vajadzībām.

Ja Jums liekas, ka Alyr iedarbība ir pārāk vāja vai pārāk spēcīga, konsultējieties ar savu ārstu.

Ārstēšanas ilgums

Ārstēšanas ilgums ir atkarīgs no Jūsu sūdzību veida, ilguma un gaitas. Lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Ja esat lietojis Alyr vairāk nekā noteikts

Ja Jums liekas, ka esat lietojis Alyr vairāk nekā noteikts, dariet to zināmu savam ārstam.

Jūsu ārsts izlems, vai ir jāveic kādi pasākumi.

Pēc pārdozēšanas var attīstīties spilgtāk izteiktas turpmāk uzskaitītās blakusparādības. Ir ziņots par tādām blakusparādībām kā apjukums, caureja, reibonis, nogurums, galvassāpes, savārgums, zīlīšu paplašināšanās, nieze, nemiers, sedācija, miegainība, stupors, izteikti paātrināta sirdsdarbība, trīce un urīna aizture.

Ja esat aizmirsis lietot Alyr

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Turpmāk minētās blakusparādības ir retas vai ļoti retas, bet, ja Jūs tās novērojat, Jums jāpārtrauc zāļu lietošana un nekavējoties jākonsultējas ar savu ārstu:

 • alerģiskas reakcijas, tostarp smagas reakcijas un angioedēma (smaga alerģiska reakcija, kas izraisa sejas vai rīkles pietūkumu).

  Šīs reakcijas var sākties uzreiz pēc pirmās zāļu lietošanas reizes vai tās var sākties vēlāk.

Biežas blakusparādības (var skart līdz 1 no 10 pacientiem):

- miegainība

- reibonis, galvassāpes

- faringīts, rinīts (bērniem)

- caureja, slikta dūša, sausa mute

- nogurums

Retākas blakusparādības (var skart līdz 1 no 100 pacientiem):

 • uzbudinājums

 • parestēzijas (neparastas sajūtas ādā)

 • sāpes vēderā

 • nieze (niezoša āda), izsitumi

 • astēnija (ārkārtējs nogurums), savārgums

Retas blakusparādības (var skart līdz 1 no 1000 pacientiem):

 • alerģiskas reakcijas, dažreiz smagas (ļoti reti)

 • depresija, halucinācijas, agresija, apjukums, bezmiegs

 • krampji

 • tahikardija (paātrināta sirdsdarbība)

 • aknu darbības traucējumi

 • nātrene

 • tūska (pietūkums)

 • ķermeņa masas pieaugums

Ļoti retas blakusparādības (var skart līdz 1 no 10 000 pacientu):

 • trombocitopēnija (zems trombocītu līmenis asinīs)

 • tiki (ieraduma spazmas)

 • sinkope (ģībonis), diskinēzija (patvaļīgas kustības), distonija (ilgstošas muskuļu kontrakcijas), trīce, disgeizija (garšas sajūtas traucējumi)

 • neskaidra redze, akomodācijas traucējumi (grūtības fokusēt skatienu), nekontrolētas riņķveida acs ābola kustības

 • angioedēma (smaga alerģiska reakcija, kas izraisa sejas vai rīkles pietūkumu), fiksēti, ar zāļu lietošanu saistīti izsitumi

 • urīna izvadīšanas traucējumi (slapināšana gultā, sāpīga un/vai apgrūtināta urinēšana)

Nav zināms blakusparādību biežums (biežumu nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem):

 • palielināta apetīte

 • domas par pašnāvību (regulāras vai nopietnas domas par pašnāvību)

 • atmiņas zudums, atmiņas traucējumi

 • reibonis (griešanās vai kustības sajūta)

 • urīna retence (nespēja iztukšot urīnpūsli pilnībā)

  Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Ka uzglabāt Alyr

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25˚ C. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz blistera un kastītes pēc: “Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Alyr satur

 • Alyr aktīvā viela ir cetirizīna dihidrohlorīds. Viena apvalkotā tablete satur 10 mg cetirizīna dihidrohlorīda.

 • Citas sastāvdaļas ir laktozes monohidrāts, mikrokristāliskā celuloze, koloidāls bezūdens silīcija dioksīds, magnija stearāts, apvalks Opadry Y-1-7000 white: hipromeloze, titāna dioksīds (E171), makrogols 400.

Alyr ārējais izskats un iepakojums

Alyr ir baltas vai gandrīz baltas, apaļas, abās pusēs izliektas apvalkotas tabletes ar izmēru 7,0-7,2 mm un dalījuma līniju vienā pusē.

Pieejamie iepakojumi: 7, 10 apvalkotās tabletes Al/PVH/PVDH folijas blisterī, kas ievietots kartona kastītē.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Pharmaswiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Čehija

Ražotājs

ICN Polfa Rzeszów S.A.

ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów

Polija

Šīs zāles Eiropas ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Polija - CetAlergin Ten

Vācija - Cetirizin Dr. Mann 10 mg Filmtabletten

Igaunija - ALYR

Lietuva - ALYR 10 mg plėvele dengtos tabletės

Slovākija - Izatexi 10 mg

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi tika pārskatīta 05/2016

Lejupielādēt zāļu aprakstu

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Alyr 10 mg apvalkotās tabletes

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra apvalkotā tablete satur 10 mg cetirizīna dihidrohlorīda (Cetirizini dihydrochloridum).

Palīgvielas: katra apvalkotā tablete satur 66,4 mg laktozes monohidrāta.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Apvalkotās tabletes.

Baltas vai gandrīz baltas, apaļas, abās pusēs izliektas, apvalkotas tabletes ar izmēru 7,0-7,2 mm un dalījuma līniju vienā pusē.

Tableti var sadalīt vienādās devās.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Alyr ir paredzēts lietošanai pieaugušajiem un bērniem no 6 gadu vecuma:

– lai atvieglotu deguna un acu simptomus sezonāla un pastāvīga alerģiska rinīta gadījumā;

– hroniskas idiopātiskas nātrenes simptomu mazināšanai.

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušie

10 mg (1 tablete) vienreiz dienā.

Gados vecāki cilvēki

Pieejamie dati neliecina, ka gados vecākiem cilvēkiem nepieciešama devas samazināšana ar nosacījumu, ka nieru darbība ir normāla.

Pacienti ar vidēji smagiem vai smagiem nieru darbības traucējumiem

Dati par efektivitātes/drošuma attiecību pacientiem ar nieru darbības traucējumiem nav pieejami. Tā kā cetirizīns tiek izdalīts galvenokārt caur nierēm (skatīt 5.2. apakšpunktu), gadījumos, kad nav iespējams izvēlēties citu ārstēšanās līdzekli, devas lietošanas intervāli jāpielāgo individuāli, atbilstoši nieru funkcijai. Vadieties pēc informācijas, kas pieejama turpmāk esošajā tabulā, un pielāgojiet devu, kā norādīts. Lai izmantotu šo dozēšanas tabulu, jāaprēķina pacienta kreatinīna klīrenss (KLkr) (ml/min). KLkr (ml/min) var aprēķināt, nosakot seruma kreatinīna līmeni (mg/dl) un izmantojot šādu formulu:

[140 - vecums (gados)] x ķermeņa masa (kg)

KLkr =________________________________________ (x 0,85 sievietēm)

72 x seruma kreatinīna līmenis (mg/dl)

Devas pielāgošana pieaugušiem pacientiem ar nieru darbības traucējumiem.

Nieru funkcijas traucējumu līmenis Kreatinīna klīrenss (ml/min) Deva
Normāla nieru funkcija ≥ 80 10 mg vienreiz dienā
Viegli nieru darbības traucējumi 50–79 10 mg vienreiz dienā
Vidēji smagi nieru darbības traucējumi 30–49 5 mg vienreiz dienā
Smagi nieru darbības traucējumi < 30 5 mg vienreiz dienā, katru otro dienu
Termināla nieru mazspēja, dializējami pacienti < 10 kontrindicēts

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Devas pielāgošana pacientiem, kuriem ir tikai aknu darbības traucējumi, nav nepieciešama. Pacientiem ar aknu un nieru darbības traucējumiem ieteicama devas pielāgošana (skatīt sadaļu “Pacienti ar vidēji smagiem vai smagiem nieru darbības traucējumiem” iepriekš).

Pediatriskā populācija

Šīs zāles tablešu formā nevajadzētu lietot bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem, jo tādējādi nav iespējams pielāgot nepieciešamo devu.

6–12 gadus veci bērni: 5 mg (puse tabletes) divreiz dienā.

Pusaudži no 12 gadu vecuma: 10 mg (1 tablete) vienreiz dienā.

Pediatriskajiem pacientiem ar nieru darbības traucējumiem deva jāpielāgo individuāli, ņemot vērā pacienta renālo klīrensu, vecumu un ķermeņa masu.

Lietošanas veids

Tabletes jānorij, uzdzerot glāzi šķidruma.

4.3. Kontrindikācijas

Hipersensitivitāte pret aktīvo vielu vai jebkuru no palīgvielām, kas uzskaitītas 6.1. apakšpunktā, vai pret hidroksizīnu vai jebkuru piperazīna atvasinājumu.

Pacienti ar smagiem nieru darbības traucējumiem, kuriem kreatinīna klīrenss ir zem 10 ml/min.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Lietojot šīs zāles terapeitiskajā devā, nav novērota klīniski nozīmīga mijiedarbība ar alkoholu (pie alkohola līmeņa asinīs 0,5 g/l). Tomēr, lietojot vienlaicīgi ar alkoholu, jāievēro piesardzība.

Piesardzība jāievēro pacientiem ar predispozīciju uz urīna retenci (piem., pacienti ar muguras smadzeņu bojājumu, prostatas hiperplāziju), jo cetirizīns var palielināt urīna retences risku.

Pacientiem ar epilepsiju un krampju risku šīs zāles ieteicams lietot piesardzīgi.

Antihistamīni inhibē alerģiskos ādas testus, tādēļ pirms to veikšanas nepieciešams šīs zāles atcelt uz noteiktu laika periodu (3 dienām pirms testa veikšanas).

Šīs zāles satur laktozi, tādēļ tās nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, Lapp laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.

Pediatriskā populācija

Zāles apvalkotu tablešu formā nav ieteicams lietot bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem, jo šādā formā nav iespējama atbilstoša devas pielāgošana. Ieteicams lietot tādas cetirizīna zāļu formas, kas paredzētas pediatriskajai populācijai.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Cetirizīna farmakokinētiskā, farmakodinamiskā un tolerances profila dēļ mijiedarbība ar citām zālēm nav sagaidāma. Veiktajos zāļu savstarpējās mijiedarbības pētījumos, īpaši ar pseidoefedrīnu vai teofilīnu (400 mg/dienā), netika ziņots ne par farmakodinamisko, ne nozīmīgu farmakokinētisko mijiedarbību.

Uzturs nesamazina cetirizīna uzsūkšanās pakāpi, kaut arī samazinās uzsūkšanās ātrums.

Jutīgiem pacientiem šo zāļu vienlaicīga lietošana ar alkoholu vai citiem CNS depresantiem var radīt papildu uzmanības samazināšanos un samazināt veiktspēju, kaut arī cetirizīns nepastiprina alkohola radītos efektus (pie 0,5 g/l līmeņa asinīs).

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Prospektīvi iegūtie dati par cetirīzīna ietekmi uz grūtniecības iznākumu neliecina par iespējamu mātes vai augļa/embrija toksicitāti virs populācijas pamatlīmeņa.

Pētījumi ar dzīvniekiem neliecina par tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi uz grūtniecību, embrionālo/augļa attīstību, dzemdībām vai postnatālu attīstību. Lietojot grūtniecēm, jāievēro piesardzība.

Barošana ar krūti

Cetirizīns tiek izdalīts cilvēka pienā koncentrācijā, kas atbilst 25–90% no cetirizīna līmeņa plazmā atkarībā no parauga ņemšanas laika pēc zāļu lietošanas. Tādēļ, nozīmējot cetirizīnu sievietēm, kas baro ar krūti, jāievēro piesardzība.

Fertilitāte

Dati par ietekmi uz cilvēka fertilitāti ir ierobežoti, taču bažas par drošumu nav radušās.

Dati par dzīvniekiem neuzrāda iemeslu bažām par drošumu attiecībā uz cilvēka reprodukciju.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Objektīva transportlīdzekļu vadīšanas spēju, iemigšanas un mehānismu apkalpošanas spēju noteikšana neuzrādīja nekādu klīniski nozīmīgu ietekmi, lietojot zāles ieteicamajā devā, kas atbilst 10 mg. Tomēr pacientiem, kuriem novēro miegainību, jāatturas no transportlīdzekļu vadīšanas, iesaistīšanās iespējami bīstamās aktivitātēs vai mehānismu apkalpošanā. Šie pacienti nedrīkst pārsniegt ieteicamo devu un viņiem jāņem vērā novērotā atbildes reakcija uz šo zāļu lietošanu.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Klīniskie pētījumi

 • Pārskats

Klīniskajos pētījumos konstatēts, ka cetirizīna lietošanai ieteicamajās devās ir minimāla nevēlama ietekme uz CNS, kas ietver miegainību, nogurumu, reiboni un galvassāpes. Dažos gadījumos ziņots par paradoksālu CNS stimulāciju.

Kaut arī cetirizīns ir selektīvs perifēro H1 receptoru antagonists un tam principā nav antiholīnerģiskas aktivitātes, atsevišķos gadījumos ziņots par urinēšanas grūtībām, acu akomodācijas traucējumiem un sausu muti.

Ziņots par gadījumiem, kuros konstatēta traucēta aknu darbība ar paaugstinātiem aknu enzīmu līmeņiem kombinācijā ar paaugstinātu bilirubīna līmeni asinīs. Vairumā gadījumu, pārtraucot terapijā lietot cetirizīna dihidrohlorīdu, šie traucējumi izzūd.

 • Nevēlamo blakusparādību saraksts

Dubultaklos kontrolētos klīniskajos pētījumos, kuros cetirizīns tika salīdzināts ar placebo un citiem antihistamīniem ieteicamajās devās (10 mg cetirizīnam) un kuriem pieejami kvantitatīvi dati par drošumu, tika iekļauti vairāk nekā 3200 pacienti, kuri lietoja cetirizīnu.

Izmantojot šo datu kopu, placebo kontrolētos pētījumos, kuros cetirizīns tika lietots 10 mg devā, ar biežumu 1,0% vai biežāk tika ziņots par turpmāk uzskaitītajām cetirizīna nevēlamajām blakusparādībām:

Nevēlamās blakusparādības

(WHO-ART)

Cetirizīns 10 mg

(n = 3260)

Placebo

(n = 3061)

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Nogurums

1,63% 0,95%

Nervu sistēmas traucējumi

Reibonis

Galvassāpes

1,10%

7,42%

0,98%

8,07%

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Sāpes vēderā

Sausa mute

Slikta dūša

0,98%

2,09%

1,07%

1,08%

0,82%

1,14%

Psihiskie traucējumi

Miegainība

9,63% 5,00%

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Faringīts

1,29% 1,34%

Kaut arī miegainība statistiski nozīmīgi biežāk bija sastopama pacientiem, kuri terapijā saņēma cetirizīnu, nevis placebo grupā, vairumā gadījumu tā bija vieglas vai vidējas pakāpes. Citi objektīvie testi neuzrādīja nekādu ietekmi uz aktivitātes līmeni jaunu, veselu brīvprātīgo grupā, lietojot cetirizīnu ieteicamajā dienas devā.

Pediatriskā populācija

Nevēlamās blakusparādības, kas placebo kontrolētos klīniskos pētījumos iekļauto bērnu grupā no 6 līdz 12 gadiem tika novērotas ar biežumu 1% vai biežāk, bija šādas:

Nevēlamās blakusparādības

(WHO-ART)

Cetirizīns

(n = 1656)

Placebo

(n = 1294)

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Caureja

1,0% 0,6%

Psihiskie traucējumi

Miegainība

1,8% 1,4%

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Rinīts

1,4% 1,1%

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Nogurums

1,0% 0,3%

Pieredze pēcreģistrācijas periodā

Papildus tām nevēlamajām blakusparādībām, par kurām tika ziņots klīnisko pētījumu laikā un kuras uzskaitītas iepriekš, pēcreģistrācijas periodā ziņots arī par turpmāk uzskaitītajām nevēlamajām blakusparādībām.

Nevēlamās blakusparādības ir uzskaitītas saskaņā ar MedDRA orgānu sistēmu klasifikāciju un atkarībā no noteiktā blakusparādību sastopamības biežuma pēcreģistrācijas periodā.

Sastopamības biežums tiek definēts šādi:

ļoti bieži (≥1/10);

bieži (no ≥1/100 līdz <1/10);

retāk (no ≥1/1000 līdz <1/100);

reti (no ≥1/10 000 līdz <1/1000);

ļoti reti (no <1/10 000);

nav zināms (pēc pieejamajiem datiem nav iespējams novērtēt).

 • Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Ļoti reti: trombocitopēnija

 • Imūnās sistēmas traucējumi

Reti: hipersensitivitāte

Ļoti reti: anafilaktiskais šoks

 • Vielmaiņas un uztures traucējumi

Nav zināms: paaugstināta apetīte

 • Psihiskie traucējumi

Retāk: uzbudinājums

Reti: agresija, apjukums, depresija, halucinācijas, bezmiegs

Ļoti reti: tiki

Nav zināms: domas par pašnāvību

 • Nervu sistēmas traucējumi

Retāk: parestēzija

Reti: krampji

Ļoti reti: disgeizija (garšas sajūtas izmaiņas), sinkope, trīce, distonija, diskinēzija

Nav zināms: amnēzija, atmiņas traucējumi

 • Acu bojājumi

Ļoti reti: akomodācijas traucējumi, neskaidra redze, patoloģiskas acs ābolu kustības

 • Ausu un labirinta bojājumi

Nav zināms: reibonis

 • Sirds funkcijas traucējumi

Reti: tahikardija

 • Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Retāk: caureja

 • Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Reti: aknu darbības traucējumi (paaugstināts transamināžu, sārmainās fosfatāzes, γ-GT un bilirubīna līmenis)

 • Ādas un zemādas audu bojājumi

Retāk: nieze, izsitumi

Reti: nātrene

Ļoti reti: angioedēma, fiksēti, ar zāļu lietošanu saistīti izsitumi

 • Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

Ļoti reti: dizūrija, enurēze

Nav zināms: urīna retence

 • Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Retāk: astēnija, vājums

Reti: tūska

 • Izmeklējumi

Reti: ķermeņa masas pieaugums

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

4.9. Pārdozēšana

Simptomi.

Simptomi, kas novēroti pēc cetirizīna pārdozēšanas, galvenokārt saistīti ar ietekmi uz CNS vai ar tādu ietekmi, kas var liecināt par antiholīnerģisku aktivitāti.

Nevēlamās blakusparādības, kas novērotas pēc vismaz 5 reizes lielākas devas lietošanas nekā ieteicamā dienas deva, ir šādas: apjukums, caureja, reibonis, nogurums, galvassāpes, vājums, midriāze, nieze, nemiers, sedācija, miegainība, stupors, tahikardija, trīce un urīna retence.

Ārstēšana

Cetirizīnam nav zināmu specifisku antidotu.

Pārdozēšanas gadījumā ieteicama simptomātiska un atbalsta terapija. Kuņģa skalošanu var apsvērt neilgi pēc zāļu iedzeršanas.

Cetirizīnu nevar efektīvi izvadīt hemodialīzes laikā.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: sistēmiski lietojamie antihistamīna līdzekļi, piperazīna atvasinājumi, ATĶ kods: R06A E07.

Darbības mehānisms

Cetirizīns, hidroksizīna metabolīts cilvēka organismā, ir spēcīgs un selektīvs perifēro H1 histamīna receptoru antagonists. In vitro receptoru saistīšanas pētījumos ir noskaidrots, ka tam ir nosakāma afinitāte tikai pret H1 receptoriem.

Farmakodinamiskās īpašības

Papildus anti-H1 ietekmei cetirizīnam ir arī pretalerģiska iedarbība: 10 mg devā vienu vai divas reizes dienā tas inhibē eozinofilo leikocītu piesaistīšanas vēlīno fāzi ādā un konjunktīvā atopiskiem pacientiem, kuri ir pakļauti alergēna ietekmei.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Pētījumos ar veseliem brīvprātīgajiem ir novērots, ka cetirizīns 5 un 10 mg devā spēcīgi inhibē nātrenes un apsārtuma reakcijas, kuras inducē ļoti augsta histamīna koncentrācija ādā, bet korelācija ar efektivitāti nav konstatēta.

Sešas nedēļas ilgā placebo kontrolētā pētījumā, kurā piedalījās 186 pacienti ar alerģisku rinītu un vienlaicīgi vieglu līdz vidēji smagu astmu, 10 mg cetirizīna reizi dienā uzlaboja rinīta simptomus un nepasliktināja plaušu funkciju. Šis pētījums apstiprina, ka cetirizīnu var droši nozīmēt alerģiskiem pacientiem ar vieglu līdz vidēji smagu astmu.

Placebo kontrolētā pētījumā, lietojot cetirizīnu lielā devā (60 mg dienā) septiņas dienas ilgi, netika izraisīta statistiski nozīmīga QT intervāla pagarināšanās.

Lietojot to ieteicamajā devā, cetirizīns uzlabo dzīves kvalitāti pacientiem ar pastāvīgu un sezonālu alerģisku rinītu.

Pediatriskā populācija

Trīsdesmit piecas dienas ilgā pētījumā, kurā piedalījās 5 – 12 gadus veci bērni, netika atklāta tolerance pret cetirizīna prethistamīno ietekmi (nātrenes un apsārtuma supresiju). Pārtraucot ārstēšanu ar cetirizīnu pēc atkārtotas lietošanas, āda atguva savu normālo jutību pret histamīnu 3 dienu laikā.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Maksimālā līdzsvara koncentrācija plazmā ir aptuveni 300 ng/ml, un tā tiek sasniegta pēc 1,0 ± 0,5 stundas. Izkliedes farmakokinētiskie raksturlielumi, tādi kā maksimālā koncentrācija plazmā (Cmax ) un laukums zem līknes (AUC) ir līdzīgs.

Uzturs nesamazina cetirizīna uzsūkšanās pakāpi, kaut arī samazinās uzsūkšanās ātrums. Lietojot cetirizīnu šķīduma, kapsulu vai tablešu formā, tā biopieejamība ir līdzīga.

Izkliede

Šķietamais izkliedes tilpums ir 0,50 l/kg. Plazmā 93 ± 0,3% cetirizīna saistās ar plazmas proteīniem.

Cetirizīns neietekmē varfarīna saistīšanos ar proteīniem.

Biotransformācija

Cetirizīns netiek pakļauts plašām pirms fāzes metabolisma reakcijām.

Eliminācija

Terminālais eliminācijas pusperiods ir aptuveni 10 stundas un, lietojot cetirizīnu 10 mg devā 10 dienas, uzkrāšanās organismā netiek novērota. Aptuveni divas trešdaļas cetirizīna devas izdalās neizmainītā veidā ar urīnu.

Linearitāte / nelinearitāte

Devas diapazonā no 5 līdz 60 mg cetirizīns uzrāda lineāru kinētiku.

Nieru darbības traucējumi: zāļu farmakokinētika pacientiem ar viegliem nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss vairāk nekā 40 ml/min) un veseliem brīvprātīgajiem bija līdzīga. Pacientiem ar vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem, salīdzinot ar veseliem brīvprātīgajiem, 3 reizes pagarinājās eliminācijas pusperiods un par 70% samazinājās klīrenss.

Pacientiem, kuriem tiek veikta hemodialīze (kreatinīna klīrenss mazāks par 7 ml/min), vienreizējai cetirizīna 10 mg iekšķīgi lietotai devai bija 3 reizes ilgāks eliminācijas pusperiods un par 70% mazāks klīrenss nekā veseliem cilvēkiem. Hemodialīzes laikā cetirizīns tika izdalīts vāji. Pacientiem ar vidēji smagiem līdz smagiem nieru darbības traucējumiem ir nepieciešama devas pielāgošana (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumi: pacientiem ar hroniskām aknu slimībām (hepatocelulāru, holestātisku un biliāru cirozi), lietojot 10 vai 20 mg cetirizīna vienreizējā devā, par 50% pagarinājās eliminācijas pusperiods un par 40% samazinājās klīrenss, salīdzinot ar veseliem cilvēkiem.

Devas pielāgošana ir nepieciešama tikai tajos gadījumos, kad pacientam ir gan aknu, gan nieru darbības traucējumi.

Gados vecāki cilvēki: 16 gados vecākiem pacientiem pēc vienreizējas 10 mg devas lietošanas eliminācijas pusperiods pagarinājās par 50% un klīrenss samazinājās par 40%, salīdzinot ar jaunākiem pacientiem. Cetirizīna klīrensa samazināšanās šiem gados vecākiem brīvprātīgajiem izrādījās saistīta ar viņu pavājināto nieru darbību.

Pediatriskā populācija: cetirizīna eliminācijas pusperiods 6 – 12 gadus veciem bērniem bija aptuveni 6 stundas un 2 – 6 gadus veciem bērniem – 5 stundas. Zīdaiņiem un maziem bērniem vecumā no 6 – 24 mēnešiem tas ir samazināts līdz 3,1 stundām.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti, genotoksicitāti, iespējamu kancerogenitāti un toksisku ietekmi uz reproduktivitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Laktozes monohidrāts

Mikrokristāliskā celuloze

Koloidāls bezūdens silīcija dioksīds

Magnija stearāts

Apvalks: Opadry Y-1-7000 white:

Hipromeloze

Titāna dioksīds (E171)

Makrogols 400

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25˚C. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Al/PVH/PVDH folijas blisteris , kas ievietots kartona kastītē.

Iepakojuma lielums: 7, 10 apvalkotās tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Nav īpašu prasību.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Pharmaswiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Čehija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums:

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

05/2016