Zevesin

Apvalkotā tablete

Zevesin 5 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, OPA/Al/PVH/Al blisteris, N50
Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Solifenacini succinas

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI
Zāļu produkta identifikators

11-0032-04

Zāļu reģistrācijas numurs

11-0032

Ražotājs

Saneca Pharmaceuticals a.s., Slovakia; Zentiva, k.s., Czech Republic

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

10-APR-15

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

5 mg

Zāļu forma

Apvalkotā tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Zentiva, k.s., Czech Republic

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija zāļu lietotājam

Zevesin 5 mg apvalkotās tabletes

Solifenacini succinas

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Zevesin un kādam nolūkam tās lieto

Kas Jums jāzina pirms Zevesin lietošanas

Kā lietot Zevesin

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Zevesin

Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Zevesin un kādam nolūkam tās lieto

Zevesin aktīvā viela pieder zāļu grupai, ko sauc par antiholīnerģiskiem līdzekļiem. Šīs zāles lieto, lai samazinātu pārlieku aktīva urīnpūšļa darbību. Tas ļauj Jums ilgāk paciesties, pirms doties uz tualeti, kā arī palielina urīna daudzumu, ko Jūsu urīnpūslis spēj saturēt.

Zevesin tabletes lieto tā sauktā pārlieku aktīva urīnpūšļa simptomu ārstēšanai. Šie simptomi ir: pēkšņa, izteikta vajadzība urinēt bez iepriekšējiem simptomiem, vajadzība bieži urinēt vai urīna noplūšana, ja nepaspējat laikus nokļūt līdz tualetei.

2. Kas Jums jāzina pirms Zevesin lietošanas

Nelietojiet Zevesin šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret solifenacīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu,

ja Jūs nespējat izvadīt šķidrumu vai pilnībā iztukšot urīnpūsli (urīna retence),

ja Jums ir smaga kuņģa vai zarnu saslimšana (ieskaitot toksisku palielinātu resno zarnu, komplikācija, kas saistīta ar čūlaino kolītu),

ja Jums ir muskuļu slimība, ko sauc par myasthenia gravis, kas var izraisīt izteiktu atsevišķu muskuļu vājumu,

ja Jums ir paaugstināts acu spiediens, ar pakāpenisku redzes zudumu (glaukoma),

ja Jums tiek veikta nieru dialīze,

ja Jums ir smaga aknu slimība,

ja Jums ir smaga nieru slimība vai vidēji smaga aknu slimība UN vienlaicīgi Jūs lietojat zāles, kas var kavēt Zevesin izvadīšanu no organisma (piem., ketokonazolu). Ja tas tā ir, ārsts vai farmaceits to būs Jums teicis.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Zevesin lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

ja Jums ir apgrūtināta pūšļa iztukšošana (pūšļa obstrukcija) vai ja Jums ir grūtības izvadīt urīnu (piem., vāja urīna plūsma); Jums ir lielāks urīna uzkrāšanās pūslī risks (urīna retence);

ja Jums ir kuņģa-zarnu trakta obstrukcija (aizsprostojums);

ja Jums ir kuņģa-zarnu trakta palēninātas darbības risks (kuņģa un zarnu darbība); ja tas tā ir, ārsts to būs Jums teicis;

ja Jums ir smaga nieru slimība;

ja Jums ir vidēji smaga aknu slimība;

ja Jūs lietojat zāles, kas var kavēt Zevesin izvadīšanu no organisma (piemēram, ketokonazolu);

ja Jums ir barības vada atveres trūce (hiatus hernia) vai dedzināšana aiz krūšu kaula;

ja Jums ir nervu slimība (autonomā neiropātija).

Pirms Zevesin lietošanas pastāstiet ārstam, ja Jums ir vai kādreiz ir bijis kāds no augstāk minētajiem stāvokļiem. Pirms Zevesin lietošanas ārsts izvērtēs vai tam, ka Jums ir vajadzība bieži urinēt, nav kāds cits iemesls (piemēram, sirds mazspēja (nepietiekama sirds spēja pumpēt asinis) vai nieru slimība). Ja Jums ir urīnceļu infekcija, ārsts nozīmēs Jums antibiotiku lietošanu (ārstēšanu pret noteiktām bakteriālām infekcijām).

Bērni un pusaudži

Zevesin nav paredzēts lietošanai bērniem vai pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam.

Citas zāles un Zevesin

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Jo īpaši svarīgi ir informēt ārstu, ja Jūs lietojat:

citas antiholīnerģiskas zāles; abu zāļu iedarbība un blaknes var pastiprināties;

holīnerģiskus līdzekļus, jo tie var mazināt Zevesin iedarbību;

tādas zāles, kā metoklopramīdu un cisaprīdu, kas veicina kuņģa-zarnu trakta darbību; Zevesin var mazināt to iedarbību;

tādas zāles, kā ketokonazolu, ritonavīru, nelfinavīru, itrakonazolu, verapamilu un diltiazēmu, kas palēnina Zevesin sadalīšanos organismā;

tādas zāles, kā rifampicīnu, fenitoīnu un karbamazepīnu, jo tās paātrina Zevesin sadalīšanos organismā;

tādas zāles, kā bisfosfonātus, kas var izraisīt vai pastiprināt barības vada iekaisumu (ezofagīts).

Zevesin kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Zāles var lietot gan kopā ar ēdienu, gan atsevišķi, kā Jums ērtāk.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt

grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar

ārstu vai farmaceitu. Nelietojiet Zevesin grūtniecības laikā, ja vien nav absolūti

nepieciešami.

Nelietojiet Zevesin, ja barojat bērnu ar krūti, jo solifenacīns var izdalīties mātes pienā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Zevesin lietošanas rezultātā var rasties neskaidra redze un reizēm miegainība vai nogurums. Ja novērojat kādu no šīm blakusparādībām, nevadiet transporta līdzekļus un neapkalpojiet mehānismus.

Zevesin satur laktozes monohidrātu. Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3. Kā lietot Zevesin

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Parastā deva ir 5 mg dienā, ja vien ārsts nav norādījis lietot 10 mg dienā.

Centieties lietot Zevesin katru dienu vienā laikā.

Tablete ir jānorij vesela, uzdzerot šķidrumu. Tā ir Jūsu izvēle, vai to lietot ēdienreizes laikā vai neatkarīgi no ēšanas. Nesasmalciniet tableti.

Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, ja Jums šķiet, ka Zevesin iedarbība ir pārāk vāja vai stipra.

Ja esat lietojis Zevesin vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis pārāk daudz Zevesin vai, ja tabletes nejauši lietojis bērns, nekavējoties sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.

Pārdozēšanas simptomi var būt galvassāpes, sausuma sajūta mutē, reibonis, miegainība un neskaidra redze, lietu redzēšana, kuru patiesībā nav (halucinācijas), izteikts uzbudinājums, lēkme (krampji), apgrūtināta elpošana, paātrināta sirdsdarbība (tahikardija), urīna uzkrāšanās urīnpūslī (urīna retence) un paplašinātas acu zīlītes (midriāze).

Ja esat aizmirsis lietot Zevesin

Ja esat aizmirsis lietot tableti parastajā laikā, iedzeriet to, tiklīdz atceraties, ja vien nav laiks lietot nākamo devu. Nekādā gadījumā nelietojiet vairāk kā vienu devu dienā. Šaubu gadījumā vienmēr konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja pārtraucat lietot Zevesin

Pārtraucot lietot Zevesin, hiperaktīva urīnpūšļa simptomi var atjaunoties vai pastiprināties. Ja domājat pārtraukt terapiju, vienmēr konsultējieties ar ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja Jums rodas alerģija vai smaga ādas reakcija (piemēram, pūšļi uz ādas un ādas lobīšanās), nekavējoties informējiet ārstu vai farmaceitu.

Ir ziņots par angioedēmu (alerģija uz ādas, kā rezultātā audos tieši zem ādas virsmas rodas pietūkums) ar elpceļu nosprostošanos (apgrūtināta elpošana) dažiem pacientiem, kuri lieto solifencīna sukcinātu. Ja rodas angioedēma, solifenacīna sukcinātu nekavējoties jāpārtrauc lietot un jānodrošina atbilstoša terapija un/vai rīcība.

Zevesin var izraisīt šādas blakusparādības:

Ļoti bieži (var rasties vairāk kā 1 no 10 lietotājiem):

sausa mute.

Bieži (var rasties līdz 1 no 10 lietotājiem):

neskaidra redze,

aizcietējums, slikta dūša, gremošanas traucējumi ar tādiem simptomiem kā pilnuma sajūta vēderā, sāpes vēderā, atraugas, un grēmas (dispepsija), diskomforta sajūta vēderā.

Retāk (var rasties līdz 1 no 100 lietotājiem):

urīnceļu infekcija, urīnpūšļa infekcija (cistīts),

miegainība, garšas sajūtas traucējumi (disgeizija),

sausas (kairinātas) acis,

sausas deguna ejas,

atviļņa slimība (gastroezofagāls reflukss), sausuma sajūta rīklē,

sausa āda,

apgrūtināta urinēšana,

nogurums, kāju pietūkums (tūska).

Reti (var rasties līdz 1 no 1000 lietotājiem):

reibonis, galvassāpes,

sastrēgums zarnās, liela daudzuma cietu fekāliju masas uzkrāšanās resnajā zarnā,

vemšana,

nieze, izsitumi,

urīna uzkrāšanās urīnpūslī, ko izraisa nespēja to pilnībā iztukšot (urīna retence).

Ļoti reti (var rasties līdz 1 no 10 000 lietotājiem):

halucinācijas, apjukums,

alerģiski izsitumi.

Nav zināms ( biežumu nevar noteikt no pieejamiem datiem):

samazināta apetīte, augsts kālija līmenis asinīs, kas var radīt sirds ritma izmaiņas (hiperkaliēmija),

delīrijs,

paaugstināts acu spiediens (glaukoma),

neregulāra sirdsdarbība (Torsade de Pointes), sirds elektriskās aktivitātes izmaiņas (EKG), sirdsklauves, paātrināta sirdsdarbība,

apgrūtināta runa (disfonija),

tievo zarnu nosprostojums (ileus), nepatīkama sajūta vēderā,

aknu bojājums, izmainīti aknu testi,

ādas eritēma un lobīšanās (eksfoliatīvais dermatīts),

muskuļu vājums,

nieru bojājums,

anafilaktiska reakcija.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv"www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Zevesin

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši temperatūras uzglabāšanas apstākļi.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai saimniecības atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojums saturs un cita informācija

Ko Zevesin satur

Aktīvā viela ir solifenacīna sukcināts.

Katra tablete satur 5 mg solifenacīna sukcināta, kas atbilst 3,8 mg solifenacīna.

Citas sastāvdaļas ir:

tabletes kodols: preželatinizēta kukurūzas ciete, laktozes monohidrāts, mikrokristāliskā celuloze, hipromeloze, magnija stearāts.

tabletes apvalks: makrogols 6000, talks, hipromeloze,titāna dioksīds (E171), dzeltenais dzelzs oksīds (E172).

Zevesin ārējais izskats un iepakojums

Zevesin 5 mg tabletes ir baltas vai bāli dzeltenas noapaļotas, abpusēji izliektas apvalkotās tabletes ar diametru 8,0 – 8,2 mm.

Iepakojuma lielumi: 10, 30, 50, 90 vai 100 apvalkotās tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Zentiva, k.s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praha 10, Čehija

Ražotājs

Zentiva, k.s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praha 10, Čehija

Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovākija

Šīs zāles ir reģistrētas citās Eiropas Ekonomikas Zonas valstīs ar šādiem nosaukumiem:

Bulgārijā: Зевесин 5 mg филмирани таблетки

Čehijā, Polijā: Zevesin

Latvijā: Zevesin 5 mg apvalkotās tabletes

Lietuvā: Zevesin 5 mg plėvele dengtos tabletės

Rumānijā: Zevesin 5 mg / 10 mg, comprimate filmate

Slovākijā: Zevesin 5 mg / 10 mg, filmom obalené tablety

Vācijā: Solifenacin Succinate Zentiva 5 mg / 10 mg Filmtabletten

Francijā: SOLIFENACINE ZENTIVA 5 mg / 10 mg, comprimé pelliculé

Spānijā: Solifenacina Zentiva 5 mg / 10 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Lielbritānijā: Solifenacin succinate 5mg / 10mg Film coated tablets

Šī lietošanas informācija pēdējo reizi pārskatīta 04/2019

SASKAŅOTS ZVA 06-06-2019

SK/H/0129/001-002/IA/017/G

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Zevesin 5 mg apvalkotās tabletes

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra tablete satur 5 mg solifenacīna sukcināta (Solifenacini succinas), kas atbilst 3,8 mg solifenacīna.

Palīgviela(s) ar zināmu iedarbību: katra tablete satur 149,05 mg laktozes monohidrāta.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Apvalkotā tablete.

Baltas vai bāli dzeltenīgas noapaļotas abpusēji izliektas apvalkotās tabletes, diametrs 8,0 – 8,2 mm.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Simptomātiska urīna nesaturēšanas un/vai biežākas un neatliekami nepieciešamas urinācijas ārstēšana pacientiem ar hiperaktīva urīnpūšļa sindromu.

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušie, ieskaitot gados vecākus cilvēkus

Ieteicamā deva ir 5 mg solifenacīna sukcināta vienu reizi dienā. Nepieciešamības gadījumā devu var palielināt līdz 10 mg solifenacīna sukcināta vienu reizi dienā.

Pediatriskā populācija

Solifenacīna lietošanas drošums un efektivitāte bērniem vēl nav noteikta. Tādēļ bērniem soliffenacīnu lietot nedrīkst.

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Pacientiem ar vieglu vai vidēji smagu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss > 30 ml/min) deva nav jāpielāgo. Pacientu ar smagu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss < 30 ml/min) ārstēšanā jāievēro piesardzība, un viņiem jāsaņem ne vairāk par 5 mg vienu reizi dienā (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Pacientiem ar viegliem aknu darbības traucējumiem deva nav jāpielāgo. Pacientu ar vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem (7 līdz 9 Child-Pugh punkti) ārstēšanā jāievēro piesardzība, un viņiem jāsaņem ne vairāk par 5 mg vienu reizi dienā (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Spēcīgi citohroma P450 3A4 inhibitori

Maksimālā solifenacīna sukcināta deva jāierobežo līdz 5 mg, ja pacienti vienlaicīgi tiek ārstēti ar ketokonazolu vai citu spēcīgu CYP3A4 inhibitoru terapeitiskām devām, piem., ritonavīru, nelfinavīru, itrakonazolu (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Lietošanas veids

Zevesin tablete paredzēta iekšķīgai lietošanai, un tā jānorij vesela, uzdzerot šķidrumu. To var lietot kopā ar ēdienu vai atsevišķi.

4.3. Kontrindikācijas

Solifenacīns ir kontrindicēts pacientiem

ar paaugstinātu jutību pret aktīvo vielu un/vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām;

ar urīna aizturi, smagu kuņģa-zarnu trakta slimību (tai skaitā toksisku resnās zarnas paplašinājumu); myasthenia gravis vai šaurā leņķa glaukomu, kā arī pacientiem, kam ir šo slimību risks;

kuriem tiek veikta hemodialīze (skatīt 5.2. apakšpunktu);

ar smagiem aknu darbības traucējumiem (skatīt 5.2. apakšpunktu);

ar smagu nieru mazspēju vai vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem un kuri vienlaicīgi saņem spēcīgu CYP3A4 inhibitoru terapiju, piemēram, ketokonazolu (skatīt 4.5. apakšpunktu).

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Zevesin terapijas jāizvērtē citi biežas urinācijas iemesli (sirds mazspēja vai nieru slimība). Ja ir urīnceļu infekcija, jāuzsāk atbilstoša antibakteriāla terapija.

Zevesin jālieto piesardzīgi pacientiem, kuriem ir:

klīniski būtiska urīnizvadkanāla obstrukcija ar urīna aiztures risku;

kuņģa-zarnu trakta obstruktīvi traucējumi;

palēninātas kuņģa-zarnu trakta peristaltikas risks;

smaga nieru mazspēja (kreatinīna klīrenss < 30 ml/min; skatīt 4.2. un 5.2. apakšpunktu), un šiem pacientiem deva nedrīkst pārsniegt 5 mg;

vidēji smagi aknu darbības traucējumi (7 līdz 9 Child-Pugh punkti; skatīt 4.2. un 5.2. apakšpunktu), un šiem pacientiem deva nedrīkst pārsniegt 5 mg;

vienlaicīga spēcīga CYP3A4 inhibitora, piem., ketokonazola, lietošana (skatīt 4.2. un 4.5. apakšpunktu);

barības vada trūce/gastroezofagālais atvilnis, un/vai kuri vienlaicīgi lieto zāles (piem., bisfosfonātus), kas var izraisīt vai paasināt barības vada iekaisumu;

autonomā neiropātija.

Pacientiem ar riska faktoriem, piemēram, pagarinātu QT intervāla sindromu un hipokaliēmiju, novērota QT intervāla pagarināšanās un Torsade de Pointes.

Zāļu lietošanas drošums un efektivitāte vēl nav noteikta pacientiem ar neirogēnu urīnpūšļa muskulatūras hiperaktivitāti.

Ir ziņojumi par angioedēmu ar elpceļu obstrukciju dažiem pacientiem, kuri lietoja solifenacīna sukcinātu. Ja rodas angioedēma, solifenacīna sukcināta lietošana jāpārtrauc un jālieto atbilstoša terapija un/vai jāveic atbilstoši pasākumi.

Ir ziņojumi par anafilaktisku reakciju dažiem pacientiem, kuri lietoja solifenacīna sukcinātu. Pacientiem, kuriem rodas anafilaktiskas reakcijas, solifenacīna sukcināta lietošana jāpārtrauc un jālieto atbilstoša terapija un/vai jāveic atbilstoši pasākumi.

Maksimālo Zevesin iedarbību var noteikt ne ātrāk, kā pēc 4 nedēļu lietošanas.

Zāles satur laktozes monohidrātu. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, pilnīgu laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Farmakoloģiskā mijiedarbība

Vienlaicīga ārstēšana ar citām zālēm, kurām piemīt antiholīnerģiskās īpašības, var izraisīt izteiktāku terapeitisko iedarbību un nevēlamas blakusparādības. Pēc terapijas ar Zevesin jāievēro apmēram vienas nedēļas pārtraukums pirms citas antiholīnerģiskas terapijas sākšanas. Solifenacīna terapeitisko iedarbību var mazināt vienlaicīga holīnerģisku receptoru agonistu lietošana.

Solifenacīns var pavājināt kuņģa-zarnu trakta peristaltiku veicinošu zāļu (piemēram, metoklopramīda un cisaprīda) iedarbību.

Farmakokinētiskā mijiedarbība

In vitro pētījumos ir pierādīts, ka terapeitiskā koncentrācijā solifenacīns neinhibē CYP1A1/2, 2C9, 2C19, 2D6 vai 3A4, kas veidojas cilvēka aknu mikrosomās. Tādēļ maz ticams, ka solifenacīns izmaina to zāļu klīrensu, kuru metabolismā ir iesaistīti šie CYP enzīmi.

Citu zāļu iedarbība uz solifenacīna farmakokinētiku

Solifenacīnu metabolizē CYP3A4. Ketokonazola (200 mg/dienā), spēcīga CYP3A4 inhibitora, vienlaicīga lietošana divreiz palielināja solifenacīna AUC, bet ketokonazola deva 400 mg/dienā trīsreiz palielināja solifenacīna AUC. Tādēļ maksimālā Zevesin deva jāierobežo līdz 5 mg, ja pacientu vienlaicīgi ārstē ar ketokonazolu vai citu spēcīgu CYP3A4 inhibitoru terapeitiskām devām (piem., ritonavīru, nelfinavīru, itrakonazolu) (skatīt 4.2. apakšpunktu). Vienlaicīga solifenacīna un spēcīga CYP3A4 inhibitora lietošana ir kontrindicēta pacientiem ar smagu nieru mazpēju vai vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem.

Enzīmu indukcijas iedarbība uz solifenacīna un tā metabolītu farmakokinētiku, kā arī lielākas afinitātes CYP3A4 substrātu iedarbība uz solifenacīnu nav pētīta. Tā kā solifenacīnu metabolizē CYP3A4, iespējama farmakokinētiska mijiedarbība ar citiem CYP3A4 substrātiem ar lielāku afinitāti (piem., verapamilu, diltiazēmu) un CYP3A4 inducētājiem (piem., rifampicīnu, fenitoīnu, karbamazepīnu).

Solifenacīna iedarbība uz citu zāļu farmakokinētiku

Perorālie kontraceptīvie līdzekļi

Lietojot solifenacīnu, netika novērota farmakokinētiska solifenacīna mijiedarbība ar kombinētajiem perorālajiem kontraceptīvajiem līdzekļiem (etinilestradiolu/levonorgestrelu).

Varfarīns

Lietojot solifenacīnu, neizmainījās R-varfarīna un S-varfarīna farmakokinētika vai to iedarbība uz protrombīna laiku.

Digoksīns

Solifenacīna lietošana neietekmē digoksīna farmakokinētiku.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Klīniski dati par sievietēm, kurām solifenacīna lietošanas laikā iestājās grūtniecība, nav pieejami. Pētījumos ar dzīvniekiem netika novērota tieša kaitīga ietekme uz auglību, embrija / augļa attīstību vai dzemdībām (skatīt 5.3. apakšpunktu). Iespējamais risks cilvēkiem nav zināms. Grūtniecēm Zevesin jāizraksta piesardzīgi.

Barošana ar krūti

Nav datu par solifenacīna izdalīšanos mātes pienā. Pelēm solifenacīns un/vai tā metabolīti izdalījās pienā, un atkarībā no devas kavēja peļu jaundzimušo augšanu (skatīt 5.3. apakšpunktu). Tādēļ Zevesin jāizvairās lietot, barojot bērnu ar krūti.

Fertilitāte

Nav pieejami dati par fertilitāti.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Tā kā solifenacīns, līdzīgi kā citi antiholīnerģiskie līdzekļi, var izraisīt redzes traucējumus un retāk miegainību vai nogurumu (skatīt 4.8. apakšpunktu), spēja vadīt transporta līdzekļus un apkalpot mehānismus var būt traucēta.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Solifenacīna farmakoloģiskās iedarbības dēļ solifenacīns var izraisīt (pārsvarā) vieglas vai vidēji smagas antiholīnerģiskas blakusparādības. Antiholīnerģisko blakusparādību biežums ir atkarīgs no devas. Visbiežāk novērotā solifenacīna izraisītā blakusparādība ir sausuma sajūta mutē. Tā novērota 11% pacientu, kuri lietoja 5 mg vienu reizi dienā, 22% pacientu, kuri lietoja 10 mg vienu reizi dienā un 4% pacientu, kuri saņēma placebo. Sausuma sajūta mutē galvenokārt bija viegla, un tikai dažos gadījumos terapija bija jāpārtrauc. Kopumā zāļu panesamība bija ļoti augsta (aptuveni 99%) un apmēram 90% pacientu, kurus ārstēja ar solifenacīnu, pabeidza pilnu pētījumā paredzēto 12 nedēļu terapijas kursu.

Blakusparādību saraksts tabulas formā

Tabulā solifenacīna nevēlamās blakusparādības sakārtotas pēc sastopamības biežuma, lietojot MedDRA klasifikāciju: ļoti bieži (≥1/10); bieži (≥1/100 līdz <1/10); retāk (≥1/1 000 līdz <1/100); reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000); ļoti reti (<1/10 000); nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

MedDRA sistēmas orgānu

klasifikācija

Biežums

Nevēlamās blakusparādības

Infekcijas un infestācijas

Retāk

Urīnceļu infekcija

Cistīts

Imūnās sistēmas traucējumi

Nav zināms

Anafilaktiska reakcija*

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Nav zināms

Samazināta apetīte*

Hiperkaliēmija*

Psihiskie

traucējumi

Ļoti reti

Halucinācijas*

Apjukuma stāvokļi*

Nav zināms

Delīrijs*

Nervu sistēmas

traucējumi

Retāk

Miegainība

Garšas sajūtas izmaiņas

Reti

Reibonis*

Galvassāpes*

Acu bojājumi

Bieži

Redzes miglošanās

Retāk

Sausums acīs

Nav zināms

Glaukoma*

Sirds funkcijas traucējumi

Nav zināms

Torsades de Pointes*

Pagarināts QT elektrokardiogrammā*

Priekškambaru fibrilācija*

Sirdsklauves*

Tahikardija*

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Retāk

Sausums degunā

Nav zināms

Disfonija*

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Ļoti bieži

Sausums mutē

Bieži

Aizcietējums

Slikta dūša

Gremošanas traucējumi

Sāpes vēderā

Retāk

Kuņģa un barības vada atviļņa

slimības

Sausums kaklā

Reti

Resnās zarnas obstrukcija

Fekāliju uzkrāšanās

Vemšana*

Nav zināms

Ileuss*

Diskomforta sajūta vēderā*

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Nav zināms

Aknu funkcijas traucējumi*

Izmainīti aknu funkcionālie testi*

Ādas un zemādas audu bojājumi

Retāk

Sausa āda

Reti

Nieze*

Izsitumi*

Ļoti reti

Erythema multiforme *

Nātrene *

Angioedēma*

Nav zināms

Eksfoliatīvais dermatīts*

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas traucējumi

Nav zināms

Muskuļu vājums*

Nieru un urīnizvades sistēmas

traucējumi

Retāk

Apgrūtināta urinācija

Reti

Urīna aizture

Nav zināms

Nieru funkcijas traucējumi*

Vispārēji traucējumi un reakcijas

ievadīšanas vietā

Retāk

Nogurums

Perifēra tūska

* novērots pēcreģistrācijas periodā

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15,

Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv"www.zva.gov.lv.

4.9. Pārdozēšana

Simptomi

Solifenacīna sukcināta pārdozēšana potenciāli spēj izraisīt smagas antiholīnerģiskas reakcijas. Lielākā solifenacīna sukcināta deva, kas nejauši iedota vienam pacientam, bija 280 mg piecu stundu laikā. Rezultāts bija psihiskās izmaiņas, taču hospitalizācija nebija nepieciešama.

Ārstēšana

Solifenacīna sukcināta pārdozēšanas gadījumā pacients jāārstē ar aktivēto ogli. Kuņģa skalošana ir efektīva, ja tā tiek veikta 1 stundas laikā. Taču vemšanu izraisīt nedrīkst.

Līdzīgi kā citiem antiholīnerģiskiem līdzekļiem, simptomus var ārstēt šādi:

Smaga centrāla antiholīnerģiska iedarbība, piemēram, halucinācijas vai izteikts uzbudinājums: ārstē ar fizostigmīnu vai karbaholu.

Konvulsijas vai izteikts uzbudinājums: ārstē ar benzodiazepīniem.

Elpas trūkums: lieto mākslīgo elpināšanu.

Tahikardija: ārstē ar bēta-blokatoriem.

Urīna aizture: veic kateterizāciju.

Midriāze: ārstē ar pilokarpīna acu pilieniem un/vai pacientu ievieto tumšā telpā.

Līdzīgi kā ar citiem antimuskarīna preparātiem pārdozēšanas gadījumā īpaša uzmanība jāpievērš pacientiem, kuriem ir zināms QT intervāla pagarināšanās risks (t.i., hipokaliēmija, bradikardija un vienlaicīgi tiek lietotas zāles, kas pagarina QT intervālu) un agrāk bijušas nopietnas sirds slimības (t.i., miokarda išēmija, aritmija, sastrēguma sirds mazspēja).

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: uroloģiski līdzekļi, zāles biežas urinēšanas un nesaturēšanas ārstēšanai,

ATĶ kods: G04BD08.

Darbības mehānisms

Solifenacīns ir konkurētspējīgs, specifisks holīnerģisko receptoru antagonists.

Urīnpūsli inervē parasimpātiskie holīnerģiskie nervi. Acetilholīns savelk urīnpūšļa gludo muskuli, iedarbojoties uz muskarīnreceptoriem, no kuriem iesaistīts,.galvenokārt ir M3 apakštips. In vitro un in vivo farmakoloģijas pētījumos novērots, ka solifenacīns ir konkurētspējīgs M3 apakštipa muskarīnreceptoru inhibitors. Bez tam solifenacīns izrādījās specifisks muskarīnreceptoru antagonists, un tam bija neliela vai nemaz nepiemita afinitāte pret dažādiem citiem pārbaudītajiem receptoriem un jonu kanāliem.

Farmakodinamiskā iedarbība

Terapija ar solifenacīna 5 mg un 10 mg devu dienā tika pētīta vairākos dubultmaskētos, randomizētos, kontrolētos klīniskos pētījumos vīriešiem un sievietēm ar hiperaktīvu urīnpūsli.

Kā redzams tabulā, gan 5 mg, gan 10 mg solifenacīna devas statistiski būtiski uzlaboja primāros un sekundāros mērķa raksturlielumus salīdzinājumā ar placebo. Iedarbību novēroja pēc vienas nedēļas terapijas, un tā nostabilizējas 12 nedēļās. Ilgtermiņa atklātā pētījumā tika novērots, ka iedarbība saglabājas vismaz 12 mēnešus. Aptuveni 50% pacientu, kuriem pirms ārstēšanas bija nesaturēšana, pēc 12 nedēļu terapijas nesaturēšanas gadījumus nenovēroja, un vēl 35% pacientu urinēšanas biežums samazinājās līdz mazāk nekā 8 reizēm dienā. Hiperaktīva urīnpūšļa simptomu ārstēšana uzlabo vairākus dzīves kvalitātes rādītājus, piemēram, vispārējais veselības stāvoklis, nesaturēšanas ietekme, ikdienas pienākumu veikšana, fiziski ierobežojumi, sociāli ierobežojumi, emocijas, simptomu smaguma pakāpe, pasākumi smaguma pakāpes mazināšanai un miegs/enerģija.

Četru kontrolētu 3. fāzes pētījumu rezultāti (apkopotie dati), kuros terapijas ilgums bija 12 nedēļas.

Placebo

Solifenacīns

5 mg vienu reizi dienā

Solifenacīns

10 mg vienu reizi dienā

Tolterodīns

2 mg divas reizes dienā

Urinēšanas reižu skaits/24 h

Vidējie sākumdati

Vidējais samazinājums no sākumdatiem

% izmaiņas no sākumdatiem

n

p-vērtība*

11,9 1,4 (12%) 1138

12,1

2,3

(19%)

552

<0,001

11,9

2,7

(23%)

1158

<0,001

12,1

1,9

(16%)

250

0,004

Neatliekamības epizožu skaits/24 h

Vidējie sākumdati

Vidējais samazinājums no sākumdatiem

% izmaiņas no sākumdatiem

n

p-vērtība*

6,3

2,0

(32%) 1124

5,9

2,9

(49%)

548

<0,001

6,2

3,4

(55%)

1151

<0,001

5,4

2,1

(39%)

250

0,031

Nesaturēšanas epizožu skaits/24 h

Vidējie sākumdati

Vidējais samazinājums no sākumdatiem

% izmaiņas no sākumdatiem

n

p-vērtība*

2,9

1,1

(38%) 781

2,6

1,5

(58%)

314

<0,001

2,9

1,8

(62%)

778

<0,001

2,3

1,1

(48%)

157

0,009

Nakts urinēšanas epizožu skaits/24 h

Vidējie sākumdati

Vidējais samazinājums no sākumdatiem

% izmaiņas no sākumdatiem

n

p-vērtība*

1,8

0,4

(22%) 1005

2,0

0,6

(30%)

494

0,025

1,8

0,6

(33%)

1035

<0,001

1,9

0,5

(26%)

232

0,199

Iztukšošanās apjoms/urinēšana

Vidējie sākumdati

Vidējais palielinājums no sākumdatiem

% izmaiņas no sākumdatiem

n

p-vērtība*

166 ml

9 ml

(5%)

1135

146 ml

32 ml

(21%)

552

<0,001

163 ml

43 ml

(26%)

1156

<0,001

147 ml

24 ml

(16%)

250

<0,001

Ieliktnīšu skaits/24 h

Vidējie sākumdati

Vidējais samazinājums no sākumdatiem

% izmaiņas no sākumdatiem

n

p-vērtība*

3,0

0,8

(27%)

238

2,8

1,3

(46%)

236

<0,001

2,7

1,3

(48%)

242

<0,001

2,7

1,0

(37%)

250

0,010

Piezīme: četros galvenajos pētījumos lietoja 10 mg solifenacīna un placebo. Divos no četriem pētījumiem lietoja arī 5 mg solifenacīna un vienā pētījumā – arī tolterodīnu 2 mg 2 reizes dienā. Katrā atsevišķā pētījumā netika izvērtēti visi parametri un terapijas grupas. Tādēļ uzskaitītais pacientu skaits var nebūt precīzs attiecībā uz parametriem un terapijas grupām.

* P-vērtība pāru salīdzinājumam ar placebo.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Pēc solifenacīna tablešu lietošanas solifenacīna maksimālā koncentrācija plazmā (Cmax) tiek sasniegta pēc 3 līdz 8 stundām. Tmax nav atkarīgs no devas. Cmax, un laukums zem līknes (AUC) palielinās proporcionāli devai no 5 līdz 40 mg. Absolūtā biopieejamība ir apmēram 90%. Uztura uzņemšana neietekmē solifenacīna Cmax un AUC.

Izkliede

Solifenacīna izkliedes tilpums pēc intravenozas ievadīšanas ir apmēram 600 L. Solifenacīns lielā mērā (aptuveni 98%) ir saistīts ar plazmas proteīniem, galvenokārt α1-skābes glikoproteīnu.

Biotransformācija

Solifenacīnu plaši metabolizē aknas, galvenokārt citohroma P450 3A4 (CYP3A4). Tomēr ir arī alternatīvi metabolisma ceļi, kas var ietekmēt solifenacīna metabolismu. Sistēmisks solifenacīna klīrenss ir apmēram 9,5 l/h, un terminālais solifenacīna pusperiods ir 45-68 stundas. Pēc perorālas devas plazmā bez solifenacīna tika noteikti viens farmakoloģiski aktīvs (4R-hidroksisolifenacīns) un trīs neaktīvi metabolīti (solifenacīna N-glukuronīds, N-oksīds un 4R-hidroksi-N-oksīds).

Eliminācija

Pēc vienreizējas 10 mg [14C-marķēta]-solifenacīna devas pēc 26 dienām apmēram 70% radioaktivitātes tika noteikta urīnā un 23% fekālijās. Urīnā aptuveni 11% radioaktivitātes ir atklāti kā neizmainījusies aktīvā viela; apmēram 18% kā N-oksīda metabolīts, 9% kā 4R-hidroksi-N-oksīda metabolīts un 8% kā 4R-hidroksimetabolīts (aktīvais metabolīts).

Linearitāte/ nelinearitāte

Terapeitisku devu diapazonā farmakokinētika ir lineāra.

Īpašas populācijas

Gados vecāki pacienti

Atkarībā no pacienta vecuma deva nav jāpielāgo. Pētījumi ar vecākiem pacientiem apstiprināja, ka solifenacīna iedarbība, kas izteikta kā AUC, pēc solifenacīna sukcināta lietošanas (5 mg un 10 mg vienreiz dienā), bija līdzīga veseliem gados vecākiem pacientiem (vecumā no 65 līdz 80 gadiem) un veseliem jauniem pacientiem (jaunākiem par 55 gadiem). Vidējais uzsūkšanās ātrums, kas izteikts kā tmax, vecākiem cilvēkiem bija mazliet lēnāks, un terminālais pusperiods vecākiem pacientiem bija aptuveni par 20% garāks. Šīs nelielās atšķirības netika uzskatītas par klīniski būtiskām.

Solifenacīna farmakokinētika nav noteikta bērniem un pusaudžiem.

Dzimums

Solifenacīna farmakokinētiku neietekmē dzimums.

Rase

Solifenacīna farmakokinētiku neietekmē rase.

Nieru mazspēja

Solifenacīnu lietojot pacientiem ar vieglu un vidēji smagu nieru mazspēju, AUC un Cmax būtiski neatšķīrās no šiem rādītājiem veseliem brīvprātīgajiem. Pacientiem ar smagu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss < 30 ml/min), lietojot solifenacīnu, iedarbība bija būtiski lielāka nekā kontroles grupā ar Cmax palielinājumu par apmēram 30%, AUC par vairāk nekā 100% un t½ par vairāk nekā 60%. Statistiski būtisku saistību novēroja starp kreatinīna klīrensu un solifenacīna klīrensu.

Farmakokinētika nav pētīta pacientiem, kuriem tiek veikta hemodialīze.

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem (7 līdz 9 Child-Pugh punkti) Cmax netiek ietekmēts, AUC palielinās par 60% un t½ divkāršojas. Solifenacīna farmakokinētika pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem nav pētīta.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti, fertilitāti, embrija un augļa attīstību, genotoksicitāti un iespējamu kancerogenitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam. Pre- un postnatālas attīstības pētījumos pelēm mātītes ārstēšana ar solifenacīnu zīdīšanas laikā izraisīja no devas atkarīgu pazeminātu pēcnācēju pēcdzemdību izdzīvošanas koeficientu, samazinātu svaru un lēnāku fizisko attīstību, kas bija klīniski būtiski.

Pusaugu pelēm, kuras, sākot ar 10. vai 21. dienu pēc dzimšanas, tika ārstētas ar devām, kas nodrošina farmakoloģisko efektu, novēroja ar devu saistītas mirstības pieaugumu bez iepriekšējām klīniskām pazīmēm. Abām grupām, salīdzinot ar pieaugušām pelēm, novēroja paaugstinātu mirstību. Pusaugu pelēm, kuru ārstēšanu uzsāka ar 10. dienu, ekspozīcija plazmā bija augstāka nekā pieaugušām pelēm; sākot ar 21. dienu ārstēt uzsāktajām pelēm sistēmiskā ekspozīcija bija salīdzināma ar pieaugušām pelēm novēroto ekspozīciju. Pusaugu peļu paaugstinātās mirstības klīniskā nozīme nav zināma.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Tabletes kodols

Preželatinizēta kukurūzas ciete

Laktozes monohidrāts

Mikrokristāliskā celuloze

Hipromeloze

Magnija stearāts

Apvalks

Makrogols 6000

Talks

Hipromeloze

Titāna dioksīds (E171)

Dzeltenais dzelzs oksīds (E172)

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

2 gadi

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zālēm nav nepieciešami īpaši temperatūras uzglabāšanas apstākļi.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Iepakojums: OPA/Al/PVH/Al blisteri.

Iepakojuma lielumi: 10, 30, 50, 90 vai 100 apvalkotās tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Zentiva, k.s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praha 10, Čehija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

11-0032

9. REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 01.02.2011

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 10.04.2015

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

4/2019

SASKAŅOTS ZVA 06-06-2019

SK/H/0129/001-002/IA/017/G