Tamisten

Apvalkotā tablete

Tamisten 5 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/PVDH/Al blisteris (caurspīdīgs), N10
Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.
Solifenacini succinas

Tamisten aktīvā viela pieder zāļu grupai, ko sauc par antiholīnerģiskiem līdzekļiem. Šīs zāles lieto, lai samazinātu pārlieku aktīva urīnpūšļa darbību. Tas ļauj Jums ilgāk paciesties, pirms doties uz tualeti, kā arī palielina urīna daudzumu, ko Jūsu urīnpūslis spēj saturēt. Tamisten lieto tā sauktā pārlieku aktīva urīnpūšļa simptomu ārstēšanai. Šie simptomi ir pēkšņa, izteikta nepieciešamība urinēt, bez iepriekšējiem simptomiem, nepieciešamība bieži urinēt vai slapināšanās, ja nepaspējat tikt līdz tualetei laikus.

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI
Zāļu produkta identifikators

18-0159-01

Zāļu reģistrācijas numurs

18-0159

Ražotājs

Medochemie Ltd., Central Factory, Cyprus

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

30-OCT-18

Reģ. apliecības derīguma termiņš

29-OCT-23

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

5 mg

Zāļu forma

Apvalkotā tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Medochemie Ltd., Cyprus

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Tamisten 5 mg apvalkotās tabletes

Solifenacini succinas

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

 • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 • Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

 • Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

 • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

  Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 1. Kas ir Tamisten un kādam nolūkam to lieto

 2. Kas Jums jāzina pirms Tamisten lietošanas

 3. Kā lietot Tamisten

 4. Iespējamās blakusparādības

 5. Kā uzglabāt Tamisten

 6. Iepakojuma saturs un cita informācija

  1. Kas ir Tamisten un kādam nolūkam to lieto

Tamisten aktīvā viela pieder zāļu grupai, ko sauc par antiholīnerģiskiem līdzekļiem. Šīs zāles lieto, lai samazinātu pārlieku aktīva urīnpūšļa darbību. Tas ļauj Jums ilgāk paciesties, pirms doties uz tualeti, kā arī palielina urīna daudzumu, ko Jūsu urīnpūslis spēj saturēt.

Tamisten lieto tā sauktā pārlieku aktīva urīnpūšļa simptomu ārstēšanai. Šie simptomi ir pēkšņa, izteikta nepieciešamība urinēt, bez iepriekšējiem simptomiem, nepieciešamība bieži urinēt vai slapināšanās, ja nepaspējat tikt līdz tualetei laikus.

2. Kas Jums jāzina pirms Tamisten lietošanas

Nelietojiet Tamisten šādos gadījumos:

 • ja Jums ir alerģija pret aktīvo vielu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

 • ja Jūs nespējat izvadīt šķidrumu vai pilnībā iztukšot urīnpūsli (urīna aizture);

 • ja Jums ir smaga kuņģa vai zarnu slimība (tajā skaitā toksisku resnās zarnas paplašinājumu, kas saistīts ar čūlaino kolītu);

 • ja Jums ir muskuļu slimība, ko sauc par myasthenia gravis, kas var izraisīt pārmērīgu atsevišķu muskuļu vājumu;

 • ja Jums ir paaugstināts spiediens acīs, ar pakāpenisku redzes pasliktināšanos (glaukoma);

 • ja Jums tiek veikta hemodialīze;

 • ja Jums ir smaga aknu slimība;

 • ja Jums ir smaga nieru slimība vai vidēji smaga aknu slimība UN Jūs vienlaicīgi lietojat zāles, kas var kavēt solifenacīna izvadīšanu no organisma (piemēram, ketokonazolu). Ja tas tā ir, ārsts vai farmaceits to būs Jums teicis.

  Pirms Tamisten lietošanas pastāstiet ārstam, ja Jums ir vai kādreiz ir bijis kāds no iepriekš minētajiem stāvokļiem.

  Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

  Pirms Tamisten lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu:

 • ja Jums ir apgrūtināta urīnpūšļa iztukšošanās (urīnpūšļa nosprostojums) vai arī Jums ir grūtības izvadīt urīnu (piemēram, vāja urīna plūsma). Jums ir daudz lielāks urīna uzkrāšanās risks urīnpūslī (urīna aizture);

 • ja Jums ir gremošanas trakta nosprostojums (aizcietējums);

 • ja Jums ir palielināts palēninātas kuņģa-zarnu trakta darbības risks (kuņģa un zarnu darbība). Ja tas tā ir, ārsts to būs Jums teicis;

 • ja Jums ir smaga nieru slimība;

 • ja Jums ir vidēji smaga aknu slimība;

 • ja Jums ir barības vada trūce (hiatus hernia) vai grēmas;

 • ja Jums ir nervu sistēmas traucējumi (autonomā neiropātija).

  Pirms Tamisten lietošanas pastāstiet ārstam, ja Jums ir vai kādreiz ir bijis kāds no augstāk minētajiem stāvokļiem.

Pirms Tamisten lietošanas ārsts izvērtēs vai iemesls tam, ka Jums ir nepieciešamība bieži urinēt, nav kāds cits cēlonis (piemēram, sirds mazspēja (nepietiekama sirds spēja pumpēt asinis) vai nieru slimība

Ja Jums ir urīnceļu infekcija, ārsts nozīmēs Jums antibiotisko līdzekļu lietošanu (ārstēšanu pret noteiktām bakteriālām infekcijām).

Bērni un pusaudži

Tamisten nav paredzēts lietošanai bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam.

Citas zāles un Tamisten

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot. Ļoti svarīgi ir pastāstīt ārstam, ja Jūs lietojat:

 • citas antiholīnerģiskas zāles, jo var pastiprināties abu zāļu iedarbība un blakusparādības;

 • holīnerģiskus līdzekļus, jo tie var pavājināt solifenacīna iedarbību;

 • tādas zāles, kā metoklopramīdu un cisaprīdu, kas veicina kuņģa-zarnu trakta darbību. Solifenacīns var pavājināt to iedarbību;

 • tādas zāles, kā ketokonazolu, ritonavīru, nelfinavīru, itrakonazolu, verapamilu un diltiazemu, kas samazina solifenacīna sadalīšanos organismā;

 • tādas zāles, kā rifampicīnu, fenitoīnu un karbamazepīnu, jo tās pastiprina solifenacīna sadalīšanos organismā;

 • tādas zāles, kā bisfosfonātus, kas var izraisīt vai pastiprināt barības vada iekaisumu (ezofagītu).

  Tamisten kopā ar uzturu un dzērienu

Tamisten var lietot gan kopā ar ēdienu, gan atsevišķi, kā Jums ērtāk.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai arī Jūs plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Nelietojiet Tamisten grūtniecības laikā, ja vien tas nav absolūti nepieciešami.

Nelietojiet Tamisten, ja Jūs barojot bērnu ar krūti, jo solifenacīns var izdalīties mātes pienā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Solifenacīna lietošana var izraisīt neskaidru redzi un reizēm miegainību vai nogurumu. Ja Jūs novērojat kādu no šīm blakusparādībām, nevadiet transporta līdzekļus un neapkalpojiet mehānismus.

3. Kā lietot Tamisten

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā Jūsu ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

Parastā ieteicamā deva ir 5 mg dienā, ja vien ārsts nav norādījis Jums lietot 10 mg dienā.

Tablete ir jānorij vesela, uzdzerot šķidrumu. To var lietot gan kopā ar ēdienu, gan atsevišķi, kā Jums ērtāk. Tableti nedrīkst sasmalcināt.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Tamisten nav paredzēts lietošanai bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam.

Ja esat lietojis Tamisten vairāk nekā noteikts

Ja Jūs esat lietojis pārāk daudz Tamisten vai arī bērns ir nejauši lietojis Tamisten, nekavējoties sazinieties ar ārstu vai farmaceitu. Pārdozēšanas simptomi var būt galvassāpes, sausuma sajūta mutē, reibonis, miegainība un neskaidra redze, neesošu lietu sajušana/redzēšana (halucinācijas), izteikts uzbudinājums, krampji (krampju lēkmes), apgrūtināta elpošana, paātrināta sirdsdarbība (tahikardija), urīna uzkrāšanās urīnpūslī (urīna aizture) un acu zīlīšu paplašināšanās (midriāze).

Ja esat aizmirsis lietot Tamisten

Ja Jūs esat aizmirsis lietot tableti parastajā laikā, lietojiet to, tiklīdz atceraties, ja vien nav pienācis laiks lietot nākamo devu. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Nekad nelietojiet vairāk kā vienu devu dienā. Šaubu gadījumā konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja pārtraucat lietot Tamisten

Ja Jūs pārtrauksiet lietot Tamisten, pārmērīgi aktīvas pūšļa darbības simptomi var atjaunoties vai pastiprināties. Ja Jūs domājat pārtraukt terapiju, vienmēr konsultējieties ar ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja Jums rodas alerģijas lēkme vai smaga ādas reakcija (piemēram, pūslīši uz ādas un ādas lobīšanās), Jums par to nekavējoties jāpastāsta ārstam vai farmaceitam.

Dažiem solifenacīnu saņēmušajiem pacientiem ir ziņots par angioedēmu (ādas alerģija, kas izraisa zemādas audu tūsku) kopā ar elpceļu nosprostošanos (apgrūtinātu elpošanu). Ja rodas angioedēma tūska, nekavējoties jāpārtrauc solifenacīna (Tamisten) lietošana un jāveic atbilstoša ārstēšana un/vai pasākumi.

Solifenacīns var izraisīt šādas citas blakusparādības:

Ļoti bieži (var ietekmēt vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

 • sausuma sajūta mutē.

Bieži (var ietekmēt mazāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

 • neskaidra redze;

 • aizcietējums, slikta dūša, gremošanas traucējumi ar tādiem simptomiem kā pilnuma sajūta vēderā, sāpes vēderā, atraugas, slikta dūša un dedzinošas sāpes kuņģī (dispepsija), diskomforta sajūta vēderā.

Retāk (var ietekmēt mazāk nekā 1 no 100 cilvēkiem):

 • urīnceļu infekcija, urīnpūšļa infekcija;

 • miegainība;

 • garšas sajūtu traucējumi (disgeizija);

 • sausas (kairinātas) acis;

 • sausuma sajūta deguna ejās;

 • atviļņa slimība (kuņģa-barības vada atviļņa slimība);

 • sausuma sajūta rīklē;

 • sausa āda;

 • apgrūtināta urīna izvadīšana;

 • nogurums;

 • šķidruma uzkrāšanās apakšstilbos (tūska).

Reti (var ietekmēt mazāk nekā 1 no 1000 cilvēkiem):

 • liela daudzuma cietu fekāliju uzkrāšanās resnajā zarnā (fēču sablīvējums);

 • urīna uzkrāšanās urīnpūslī, ko izraisa nespēja to pilnībā iztukšot (urīna aizture);

 • reibonis, galvassāpes;

 • vemšana;

 • nieze, izsitumi.

Ļoti reti (var ietekmēt mazāk nekā 1 no 10000 cilvēkiem):

 • halucinācijas, apjukums;

 • alerģiski izsitumi.

Nav zināmi (sastopamības biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

 • samazināta ēstgriba un paaugstināts kālija līmenis asinīs, kas var izraisīt sirds ritma traucējumus;

 • paaugstināts spiediens acīs;

 • izmaiņas sirds elektriskās aktivitātes (EKG) pierakstā, neregulāra sirdsdarbība, sirdsklauves, paātrināta sirdsdarbība;

 • balss traucējumi;

 • aknu darbības traucējumi;

 • muskuļu vājums;

 • nieru darbības traucējumi.

  Ziņošana par blakusparādībām

  Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas iela 15, Rīga, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

  Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

  5. Kā uzglabāt Tamisten

  Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

  Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona kastītes. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet savam farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Tamisten satur

 • Aktīvā viela ir solifenacīna sukcināts.

  Katra tablete satur 5 mg solifenacīna sukcināta, kas atbilst 3,8 mg solifenacīna.

 • Citas sastāvdaļas ir mikrokristāliskā celuloze, kroskarmelozes nātrija sāls, koloidālais bezūdens silīcija dioksīds, magnija stearāts, hipromeloze, makrogols 400, titāna dioksīds (E171) un dzeltenais dzelzs oksīds (E172).

Tamisten ārējais izskats un iepakojums

Tamisten 5 mg apvalkotās tabletes ir dzeltenas, apaļas (6 mm diametrā), abpusēji izliektas apvalkotās tabletes.

Tabletes ir iepakotas caurspīdīgos PVH/PVDH-Alumīnija blisteros un izlocītos izspiežamos alumīnija/alumīnija blisteros pa 10, 20, 30, 50, 60, 90 un 100 apvalkotajām tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Medochemie Ltd., 1-10 Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol, Kipra

Ražotājs

Medochemie Ltd., Central Factory, 1-10 Constantinoupoleos Street, 3011, Limassol, Kipra

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Igaunija TAMISTEN
Bulgārija VESIMED
Horvātija FOLINAR
Kipra VEZIMED
Čehija FOLINAR
Grieķija VILAND
Lietuva TAMISTEN
Malta VEZIMED
Rumānija VEZIMED
Slovākija FOLINAR
Spānija TAMISTEN 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula
Latvija Tamisten 5 mg apvalkotās tabletes

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 2018.gada septembrī.

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Tamisten 5 mg apvalkotās tabletes

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra apvalkotā tablete satur 5 mg solifenacīna sukcināta (Solifenacini succinas), kas atbilst 3,8 mg solifenacīna.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Apvalkotā tablete.

Katra 5 mg apvalkotā tablete ir dzeltena, apaļa (6 mm diametrā), abpusēji izliekta apvalkotā tablete.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Simptomātiskas urīna nesaturēšanas un/vai biežākas un neatliekami nepieciešamas urinācijas ārstēšana pacientiem ar pārlieku aktīvas urīnpūšļa darbības sindromu.

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušie, tajā skaitā gados vecāki pacienti

Ieteicamā deva ir 5 mg solifenacīna sukcināta vienu reizi dienā. Nepieciešamības gadījumā devu var palielināt līdz 10 mg solifenacīna sukcināta vienu reizi dienā.

Pediatriskā populācija

Solifenacīna drošums un efektivitāte bērniem līdz šim nav pierādīta. Tādēļ bērniem Tamisten lietot nedrīkst.

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss > 30 ml/min) deva nav jāpielāgo. Ārstējot pacientus ar smagiem nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss ≤ 30 ml/min), jāievēro piesardzība, un viņiem nedrīkst lietot vairāk par 5 mg vienu reizi dienā (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Pacientiem ar viegliem aknu darbības traucējumiem deva nav jāpielāgo. Ārstējot pacientus ar vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem (7 līdz 9 punkti pēc Child-Pugh klasifikācijas), jāievēro piesardzība, un viņiem nedrīkst lietot vairāk par 5 mg (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Spēcīgi citohroma P450 3A4 inhibitori

Maksimālā Tamisten deva jāierobežo līdz 5 mg, ja vienlaicīgi lieto ketokonazolu vai terapeitiskām citu spēcīgu CYP3A4 inhibitoru devām, piemēram, ritonavīru, nelfinavīru, itrakonazolu (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Lietošanas veids

Tamisten jālieto iekšķīgi, norijot veselu un uzdzerot šķidrumu. To var lietot kopā ar ēdienu vai atsevišķi.

4.3. Kontrindikācijas

 • Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

 • Pacienti ar urīna aizturi, smagu kuņģa-zarnu trakta slimību (tajā skaitā toksisku resnās zarnas paplašinājumu), myasthenia gravis vai šaurleņķa glaukomu, kā arī pacientiem, kuriem ir šo saslimšanu risks.

 • Pacienti, kuriem tiek veikta hemodialīze (skatīt 5.2. apakšpunktu).

 • Pacienti ar smagiem aknu darbības traucējumiem (skatīt 5.2. apakšpunktu).

 • Pacienti ar smagiem nieru darbības traucējumiem vai vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem, kuri vienlaicīgi saņem spēcīgu CYP3A4 inhibitoru terapiju, piemēram, ketokonazolu (skatīt 4.5. apakšpunktu).

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Tamisten terapijas jāizvērtē citi biežas urinācijas iemesli (sirds mazspēja vai nieru slimība). Ja ir urīnceļu infekcija, jāuzsāk atbilstoša antibakteriāla terapija.

Tamisten jālieto piesardzīgi pacientiem, kuriem ir:

 • klīniski būtiska urīnizvadkanāla obstrukcija ar urīna aiztures risku;

 • obstruktīvi kuņģa-zarnu trakta traucējumi;

 • samazinātas kuņģa-zarnu trakta peristaltikas risks;

 • smagi nieru darbības traucējumi (kreatinīna klīrenss < 30 ml/min; skatīt 4.2. un 5.2. apakšpunktu), un šiem pacientiem deva nedrīkst pārsniegt 5 mg;

 • vidēji smagi aknu darbības traucējumi (7 līdz 9 punkti pēc Child-Pugh klasifikācijas; skatīt 4.2. un 5.2. apakšpunktu), un šiem pacientiem deva nedrīkst pārsniegt 5 mg;

 • vienlaicīga spēcīga CYP3A4 inhibitora, piemēram, ketokonazola, lietošana (skatīt 4.2. un 4.5. apakšpunktu);

 • barības vada trūce (hiatus hernia)/gastroezofagālais atvilnis, un/vai kuri vienlaicīgi lieto zāles (piemēram, bisfosfonātus), kas var izraisīt vai paasināt barības vada iekaisumu;

 • autonomā neiropātija.

Pacientiem ar riska faktoriem, piemēram, pagarinātu QT intervāla sindromu un hipokaliēmiju, novērota QT intervāla pagarināšanās un Torsade de Pointes.

Zāļu lietošanas drošums un efektivitāte vēl nav noteikta pacientiem ar neirogēnas izcelsmes urīnpūšļa muskulatūras hiperaktivitāti.

Ir saņemti ziņojumi par angioedēmu ar elpceļu nosprostošanos dažiem pacientiem, kuri lietoja solifenacīna sukcinātu. Ja rodas angioedēma, solifenacīna sukcināta lietošana jāpārtrauc un jāpiemēro atbilstoša terapija un/vai jāveic atbilstoši pasākumi.

Ir saņemti ziņojumi par anafilaktisku reakciju dažiem pacientiem, kuri lietoja solifenacīna sukcinātu. Pacientiem, kuriem rodas anafilaktiskas reakcijas, solifenacīna sukcināta lietošana jāpārtrauc un jālieto jāpiemēro terapija un/vai jāveic atbilstoši pasākumi.

Maksimālo Tamisten iedarbību var novērot ne ātrāk, kā pēc 4 nedēļu lietošanas.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Farmakoloģiskā mijiedarbība

Vienlaicīga ārstēšana ar citām zālēm, kurām piemīt antiholīnerģiskās īpašības, var izraisīt izteiktāku terapeitisko iedarbību un nevēlamas blakusparādības. Pēc terapijas ar Tamisten jāievēro apmēram vienas nedēļas pārtraukums pirms citas antiholīnerģiskas terapijas sākšanas. Solifenacīna terapeitisko iedarbību var mazināt vienlaicīga holīnerģisku receptoru agonistu lietošana.

Solifenacīns var pavājināt kuņģa-zarnu trakta peristaltiku veicinošu zāļu (piemēram, metoklopramīda un cisaprīda) iedarbību.

Farmakokinētiskā mijiedarbība

In vitro pētījumos ir pierādīts, ka terapeitiskā koncentrācijā solifenacīns nenomāc CYP1A1/2, 2C9, 2C19, 2D6 vai 3A4, kas veidojas cilvēka aknu mikrosomās. Tādēļ maz ticams, ka solifenacīns izmaina to zāļu klīrensu, kuru metabolismā ir iesaistīti šie CYP enzīmi.

Citu zāļu iedarbība uz solifenacīna farmakokinētiku

Solifenacīnu metabolizē CYP3A4. Vienlaicīga ketokonazola (200 mg/dienā), spēcīga CYP3A4 inhibitora, lietošana divas reizes palielināja solifenacīna AUC, turpretim ketokonazola deva 400 mg/dienā trīs reizes palielināja solifenacīna AUC. Tādēļ maksimālā solifenacīna deva jāierobežo līdz 5 mg, ja pacientu vienlaicīgi ārstē ar ketokonazolu vai citu spēcīgu CYP3A4 inhibitoru terapeitiskām devām (piemēram, ritonavīru, nelfinavīru, itrakonazolu) (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Vienlaicīga solifenacīna un spēcīga CYP3A4 inhibitora lietošana ir kontrindicēta pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem vai vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem.

Enzīmu indukcijas iedarbība uz solifenacīna un tā metabolītu farmakokinētiku nav pētīta, kā arī nav pētīta lielākas afinitātes CYP3A4 substrātu iedarbība uz solifenacīnu. Tā kā solifenacīnu metabolizē CYP3A4, iespējama farmakokinētiska mijiedarbība ar citiem CYP3A4 substrātiem ar lielāku afinitāti (piemēram, verapamilu, diltiazemu) un CYP3A4 induktoriem (piemēram, rifampicīnu, fenitoīnu, karbamazepīnu).

Solifenacīna iedarbība uz citu zāļu farmakokinētiku

Iekšķīgi lietojamie kontracepcijas līdzekļi

Lietojot solifenacīnu, netika novērota farmakokinētiska solifenacīna mijiedarbība ar kombinētajiem iekšķīgi lietojamiem kontracepcijas līdzekļiem (etinilestradiolu/levonorgestrelu).

Varfarīns

Lietojot solifenacīnu, neizmainījās R-varfarīna un S-varfarīna farmakokinētika vai to iedarbība uz protrombīna laiku.

Digoksīns

Solifenacīna lietošana neietekmē digoksīna farmakokinētiku.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Klīniskie dati par sievietēm, kurām solifenacīna lietošanas laikā iestājās grūtniecība, nav pieejami. Pētījumos ar dzīvniekiem netika novērota tieša kaitīga ietekme uz auglību, embrija/augļa attīstību vai dzemdībām (skatīt 5.3. apakšpunktu). Iespējamais risks cilvēkiem nav zināms. Nozīmējot grūtniecēm, jāievēro piesardzība.

Barošana ar krūti

Nav datu par solifenacīna izdalīšanos mātes pienā cilvēkiem. Pelēm solifenacīns un/vai tā metabolīti izdalījās pienā, un atkarībā no devas kavēja jaundzimušo pelēnu augšanu (skatīt 5.3. apakšpunktu). Tādēļ jāizvairās no solifenacīna lietošanas mātēm, kuras baro bērnu ar krūti.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Tā kā solifenacīns, tāpat kā citi antiholīnerģiskie līdzekļi, var izraisīt redzes traucējumus un retāk miegainību vai nogurumu (skatīt 4.8. apakšpunktu), var būt traucētas spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Farmakoloģiskās iedarbības dēļ, solifenacīns var izraisīt (pārsvarā) vieglas vai vidēji smagas antiholīnerģiskas blakusparādības. Antiholīnerģisko blakusparādību biežums ir atkarīgs no devas.

Visbiežāk novērotā solifenacīna izraisītā blakusparādība ir sausuma sajūta mutē. Tā novērota 11% pacientu, kuri lietoja 5 mg vienu reizi dienā, 22% pacientu, kuri lietoja 10 mg vienu reizi dienā un 4% pacientu, kuri saņēma placebo. Sausuma sajūta mutē galvenokārt bija viegla, un tikai dažos gadījumos terapija bija jāpārtrauc. Kopumā zāļu panesamība bija ļoti laba (apmēram 99%) un apmēram 90% pacientu, kurus ārstēja ar solifenacīnu, pabeidza pilnu pētījumā paredzēto 12 nedēļu terapijas kursu.

Blakusparādību uzskaitījums tabulas formā

MedDRA sistēmas orgānu klasifikācija

Ļoti bieži

(≥1/10)

Bieži

(≥1/100 līdz <1/10),

Retāk

(≥1/1 000 līdz <1/100)

Reti

(≥1/10 000 līdz <1/1 000)

Ļoti reti (<1/10 000) Nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)
Infekcijas un infestācijas

Urīnceļu infekcija

Cistīts

Imūnās sistēmas traucējumi Anafilaktiska reakcija*
Vielmaiņas un uztures traucējumi

Samazināta ēstgriba*

Hiperkaliēmija*

Psihiskie traucējumi

Halucinācijas*

Apjukuma stāvokļi*

Delīrijs*
Nervu sistēmas traucējumi

Miegainība

Garšas sajūtas izmaiņas

Reibonis*

Galvassāpes*

Acu bojājumi Neskaidra redze Sausas acis Glaukoma*
Sirds funkcijas traucējumi

Torsade de Pointes*

QT intervāla pagarināšanās elektrokardiogrammā

Priekškambaru mirdzēšana*

Sirdsklauves*

Tahikardija*

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības Sausums degunā Disfonija*
Kuņģa-zarnu trakta traucējumi Sausuma sajūta mutē

Aizcietējums

Slikta dūša

Dispepsija

Sāpes vēderā

Kuņģa un barības vada atviļņa slimības

Sausums kaklā

Resnās zarnas nosprostojums

Fekāliju uzkrāšanās

Vemšana*

Ileuss*

Diskomforta sajūta vēderā*

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Aknu darbības traucējumi*

Izmaiņas aknu funkcionālajos testos*

Ādas un zemādas audu bojājumi Sausa āda

Nieze*

Izsitumi*

Daudzformu eritēma*

Nātrene*

Angioedēma*

Eksfoliatīvs dermatīts*
Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi Muskuļu vājums*
Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi Apgrūtināta urinācija Urīna aizture Nieru darbības traucējumi*
Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Nogurums

Perifēra tūska

* novērots pēcreģistrācijas periodā

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas iela 15, Rīga, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Simptomi

Solifenacīna sukcināta pārdozēšana, iespējams, var izraisīt smagas antiholīnerģiskas reakcijas. Lielākā solifenacīna sukcināta deva, kas nejauši iedota vienam pacientam, bija 280 mg piecu stundu laikā, kā rezultātā radās psihiskā stāvokļa izmaiņas, taču hospitalizācija nebija nepieciešama.

Ārstēšana

Solifenacīna sukcināta pārdozēšanas gadījumā pacients jāārstē ar aktivēto ogli. Kuņģa skalošana ir efektīva, ja tā tiek veikta 1 stundas laikā, taču vemšanu izraisīt nedrīkst.

Līdzīgi kā citiem antiholīnerģiskiem līdzekļiem, simptomus var ārstēt šādi:

 • Smaga centrāla antiholīnerģiska iedarbība, piemēram, halucinācijas vai izteikts uzbudinājums: ārstē ar fizostigmīnu vai karbaholu.

 • Krampji vai izteikts uzbudinājums: ārstē ar benzodiazepīniem.

 • Elpas trūkums: piemēro mākslīgo elpināšanu.

 • Tahikardija: ārstē ar bēta-blokatoriem.

 • Urīna aizture: veic kateterizāciju.

 • Midriāze: ārstē ar pilokarpīna acu pilieniem un/vai pacientu ievieto tumšā telpā.

Līdzīgi kā ar citiem antimuskarīna līdzekļiem, pārdozēšanas gadījumā īpaša uzmanība jāpievērš pacientiem, kuriem ir zināms QT intervāla pagarināšanās risks (piemēram, hipokaliēmija, bradikardija un vienlaicīgi tiek lietotas zāles, kas pagarina QT intervālu) un agrāk bijušas nopietnas sirds slimības (piemēram, miokarda išēmija, aritmija, sastrēguma sirds mazspēja).

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: uroloģiskie līdzekļi, zāles biežas urinēšanas un nesaturēšanas ārstēšanai.

ATĶ kods: G04BD08

Darbības mehānisms

Solifenacīns ir konkurētspējīgs, specifisks holīnerģisko receptoru antagonists.

Urīnpūsli inervē parasimpātiskie holīnerģiskie nervi. Acetilholīns savelk urīnpūšļa gludo muskuli, iedarbojoties uz muskarīnreceptoriem, no kuriem iesaistīts, galvenokārt ir M3 apakštips. In vitro un in vivo farmakoloģiskajos pētījumos novērots, ka solifenacīns ir konkurētspējīgs M3 apakštipa muskarīnreceptoru inhibitors. Bez tam solifenacīns izrādījās specifisks muskarīnreceptoru antagonists, un tam bija neliela vai nemaz nepiemita afinitāte pret dažādiem citiem pārbaudītajiem receptoriem un jonu kanāliem.

Farmakodinamiskā iedarbība

Terapija ar solifenacīna 5 mg un 10 mg devu dienā tika pētīta vairākos dubultmaskētos, randomizētos, kontrolētos klīniskajos pētījumos vīriešiem un sievietēm ar hiperaktīvu urīnpūsli.

Kā redzams tabulā, gan 5 mg, gan 10 mg solifenacīna devas statistiski būtiski uzlaboja primāros un sekundāros mērķa raksturlielumus salīdzinājumā ar placebo. Iedarbību novēroja pēc vienas nedēļas terapijas kopš terapijas sākuma, un tā nostabilizējas 12 nedēļu periodā. Ilgtermiņa atklātā pētījumā tika novērots, ka iedarbība saglabājas vismaz 12 mēnešus. Apmēram 50% pacientu, kuriem pirms ārstēšanas bija urīna nesaturēšana, pēc 12 nedēļu terapijas urīna nesaturēšanas gadījumus nenovēroja, un vēl 35% pacientu urinēšanas biežums samazinājās līdz mazāk nekā 8 reizēm dienā. Hiperaktīva urīnpūšļa simptomu ārstēšana uzlabo vairākus dzīves kvalitātes rādītājus, piemēram, vispārējo veselības stāvokli, urīna nesaturēšanas ietekmi, ikdienas pienākumu veikšanu, fiziskus ierobežojumus, sociālus ierobežojumus, emocijas, simptomu smaguma pakāpi, pasākumus smaguma pakāpes mazināšanai un miegu/enerģiju.

Četru kontrolētu 3. fāzes pētījumu rezultāti (apkopotie dati), kuros terapijas ilgums bija 12 nedēļas.

Placebo

Solifenacīns

5 mg vienu reizi dienā

Solifenacīns

10 mg vienu reizi dienā

Tolterodīns

2 mg divas reizes dienā

Urinēšanas reižu skaits/24 st.
Vidējie sākuma stāvokļa rādītāji 11,9 12,1 11,9 12,1
Vidējais samazinājums no sākuma stāvokļa rādītājiem 1,4 2,3 2,7 1,9
Procentuālās (%) izmaiņas no sākuma stāvokļa rādītājiem (12%) (19%) (23%) (16%)
n 1138 552 1158 250
p-vērtība* <0,001 <0,001 0,004
Neatliekamas urinēšanas reižu skaits/24 st.
Vidējie sākuma stāvokļa rādītāji 6,3 5,9 6,2 5,4
Vidējais samazinājums no sākuma stāvokļa rādītājiem 2,0 2,9 3,4 2,1
Procentuālās (%) izmaiņas no sākuma stāvokļa rādītājiem (32%) (49%) (55%) (39%)
n 1124 548 1151 250
p-vērtība* <0,001 <0,001 0,031
Urīna nesaturēšanas reižu skaits/24 st.
Vidējie sākuma stāvokļa rādītāji 2,9 2,6 2,9 2,3
Vidējais samazinājums no sākuma stāvokļa rādītājiem 1,1 1,5 1,8 1,1
Procentuālās (%) izmaiņas no sākuma stāvokļa rādītājiem (38%) (58%) (62%) (48%)
n 781 314 778 157
p-vērtība* <0,001 <0,001 0,009
Urinēšanas reižu skaits nakts laikā/24 st.
Vidējie sākuma stāvokļa rādītāji 1,8 2,0 1,8 1,9
Vidējais samazinājums no sākuma stāvokļa rādītājiem 0,4 0,6 0,6 0,5
Procentuālās (%) izmaiņas no sākuma stāvokļa rādītājiem (22%) (30%) (33%) (26%)
n 1005 494 1035 232
p-vērtība* 0,025 <0,001 0,199
Iztukšošanās apjoms/urinēšana
Vidējie sākuma stāvokļa rādītāji 166 ml 146 ml 163 ml 147 ml
Vidējais samazinājums no sākuma stāvokļa rādītājiem 9 ml 32 ml 43 ml 24 ml
Procentuālās (%) izmaiņas no sākuma stāvokļa rādītājiem (5%) (21%) (26%) (16%)
n 1135 552 1156 250
p-vērtība* <0,001 <0,001 <0,001
Ieliktnīšu skaits/24 st.
Vidējie sākuma stāvokļa rādītāji 3,0 2,8 2,7 2,7
Vidējais samazinājums no sākuma stāvokļa rādītājiem 0,8 1,3 1,3 1,0
Procentuālās (%) izmaiņas no sākuma stāvokļa rādītājiem (27%) (46%) (48%) (37%)
n 238 236 242 250
p-vērtība* <0,001 <0,001 0,010

Piezīme: 4 pivotālos pētījumos lietoja 10 mg solifenacīna un placebo. Divos no četriem pētījumiem lietoja arī 5 mg solifenacīna un vienā pētījumā – arī 2 mg tolterodīna divas reizes dienā.

Katrā atsevišķā pētījumā netika izvērtēti visi parametri un terapijas grupas. Tādēļ uzskaitītais pacientu skaits var nebūt precīzs attiecībā uz parametriem un terapijas grupām.

* p-vērtība pāru salīdzinājumam ar placebo.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Pēc solifenacīna lietošanas maksimālā koncentrācija plazmā (Cmax) tiek sasniegta pēc 3 līdz 8 stundām. Tmax nav atkarīgs no devas. Cmax, un laukums zem līknes (AUC) palielinās proporcionāli devai no 5 līdz 40 mg. Absolūtā biopieejamība ir apmēram 90%.

Uztura uzņemšana neietekmē solifenacīna Cmax un AUC.

Izkliede

Solifenacīna šķietamais izkliedes tilpums pēc intravenozas ievadīšanas ir apmēram 600 l. Solifenacīns plaši (apmēram 98%) saistās ar plazmas olbaltumvielām, galvenokārt α1-skābes glikoproteīnu.

Biotransformācija

Solifenacīns tiek plaši metabolizēts aknās, galvenokārt ar citohroma P450 3A4 (CYP3A4) starpniecību. Tomēr ir arī alternatīvi metabolisma ceļi, kas var ietekmēt solifenacīna metabolismu. Sistēmiskais solifenacīna klīrenss ir apmēram 9,5 l/st., un terminālais solifenacīna eliminācijas pusperiods ir 45-68 stundas. Pēc iekšķīgas lietošanas plazmā bez solifenacīna tika noteikti viens farmakoloģiski aktīvs (4R-hidroksisolifenacīns) un trīs neaktīvi metabolīti (solifenacīna N-glukuronīds, N-oksīds un 4R-hidroksi-N-oksīds).

Eliminācija

Pēc vienreizējas 10 mg [14C-marķēta]-solifenacīna devas pēc 26 dienām apmēram 70% radioaktivitātes tika noteikta urīnā un 23% izkārnījumos. Urīnā apmēram 11% radioaktivitātes ir konstatēta kā neizmainīta aktīvā viela, apmēram 18% kā N-oksīda metabolīts, 9% kā 4R-hidroksi-N-oksīda metabolīts un 8% kā 4R-hidroksimetabolīts (aktīvais metabolīts).

Linearitāte/ nelinearitāte

Terapeitisko devu robežās farmakokinētika ir lineāra.

Īpašas populācijas

Gados vecāki pacienti

Atkarībā no pacienta vecuma deva nav jāpielāgo. Pētījumi ar gados vecākiem pacientiem apstiprināja, ka solifenacīna iedarbība, kas izteikta kā AUC, pēc solifenacīna sukcināta lietošanas (5 mg un 10 mg vienu reizi dienā), bija līdzīga veseliem gados vecākiem cilvēkiem (vecumā no 65 līdz 80 gadiem) un veseliem gados jauniem cilvēkiem (jaunākiem par 55 gadiem). Vidējais uzsūkšanās ātrums, kas izteikts kā tmax, gados vecākiem pacientiem bija mazliet lēnāks, un terminālais eliminācijas pusperiods gados vecākiem pacientiem bija par apmēram 20% garāks. Šīs nelielās atšķirības netika uzskatītas par klīniski būtiskām.

Solifenacīna farmakokinētika bērniem un pusaudžiem nav noteikta.

Dzimums

Solifenacīna farmakokinētiku neietekmē dzimums.

Rase

Solifenacīna farmakokinētiku neietekmē rase.

Nieru darbības traucējumi

Solifenacīna AUC un Cmax pacientiem ar viegliem un vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem būtiski neatšķīrās no šiem rādītājiem veseliem brīvprātīgajiem. Pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss < 30 ml/min) solifenacīna iedarbība bija būtiski lielāka nekā kontroles grupā ar Cmax palielinājumu par apmēram 30%, AUC par vairāk nekā 100% un t½ par vairāk nekā 60%. Statistiski būtisku saistību novēroja starp kreatinīna klīrensu un solifenacīna klīrensu.

Farmakokinētika nav pētīta pacientiem, kuriem tiek veikta hemodialīze.

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem (7 līdz 9 punkti pēc Child-Pugh klasifikācijas) Cmax netiek ietekmēts, AUC palielinās par 60% un t½ divkāršojas. Solifenacīna farmakokinētika pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem nav pētīta.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti, fertilitāti, embrija un augļa attīstību, genotoksicitāti un iespējamu kancerogenitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam. Pre- un postnatālas attīstības pētījumos ar pelēm mātītes ārstēšana ar solifenacīnu zīdīšanas laikā uzrādīja no devas atkarīgu pazeminātu pēcnācēju pēcdzemdību izdzīvošanas samazināšanos, samazinātu mazuļu svaru un lēnāku fizisko attīstību, kas bija klīniski būtiski. Pusaugu pelēm, kuras, sākot ar 10. vai 21. dienu pēc dzimšanas, tika ārstētas ar devām, kas nodrošina farmakoloģisko efektu, novēroja ar devu saistītas mirstības palielināšanos bez iepriekšējām klīniskām pazīmēm. Abās grupās, salīdzinot ar pieaugušām pelēm, novēroja palielinātu mirstību. Pusaugu pelēm, kuru ārstēšanu uzsāka ar 10. dienu pēc dzimšanas, iedarbība plazmā bija stiprāka nekā pieaugušām pelēm. Uzsākot ārstēšanu ar 21. dienu pēc dzimšanas, sistēmiskā iedarbība bija salīdzināma ar pieaugušām pelēm novēroto. Pusaugu peļu palielinātās mirstības klīniskā nozīme nav zināma.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Mikrokristāliskā celuloze

Kroskarmelozes nātrija sāls

Koloidālais bezūdens silīcija dioksīds

Magnija stearāts

Hipromeloze

Makrogols 400

Titāna dioksīds (E171)

Dzeltenais dzelzs oksīds (E172)

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

2 gadi.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Tabletes ir iepakotas caurspīdīgos PVH/PVDH-Alumīnija blisteros un izlocītos izspiežamos alumīnija/alumīnija blisteros.

Pieejami iepakojumi pa 10, 20, 30, 50, 60, 90 un 100 apvalkotajām tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Medochemie Ltd., 1-10 Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol, Kipra

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums:

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

2018.gada oktobris.