Solifenacin Accord

Apvalkotā tablete

Solifenacin Accord 5 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/PVDH/Al blisteris, N3
Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāsānas apstākļi
Solifenacini succinas

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI
Zāļu produkta identifikators

14-0237-01

Zāļu reģistrācijas numurs

14-0237

Ražotājs

Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Poland; Pharmadox Healthcare Ltd, Malta; Wessling Hungary Kft., Hungary; Accord Healthcare Limited, United Kingdom

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

04-DEC-14

Reģ. apliecības derīguma termiņš

03-DEC-19

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

5 mg

Zāļu forma

Apvalkotā tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Accord Healthcare B.V., Netherlands

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Solifenacin Accord 5 mg apvalkotās tabletes

Solifenacin Accord 10 mg apvalkotās tabletes

Solifenacini succinas

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Solifenacin Accord un kādam nolūkam tās lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Solifenacin Accord lietošanas

3. Kā lietot Solifenacin Accord

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Solifenacin Accord

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Solifenacin Accord un kādam nolūkam tās lieto

Solifenacin Accord aktīvā viela pieder zāļu grupai, ko sauc par antiholīnerģiskiem līdzekļiem. Šīs zāles lieto, lai samazinātu pārlieku aktīva urīnpūšļa darbību. Tas ļauj Jums ilgāk paciesties, pirms doties uz tualeti, kā arī palielina urīna daudzumu, ko Jūsu urīnpūslis spēj saturēt.

Solifenacin Accord lieto tā sauktā pārlieku aktīva urīnpūšļa simptomu ārstēšanai. Šie simptomi ir: pēkšņa, izteikta vajadzība urinēt, bez iepriekšējiem simptomiem, vajadzība bieži urinēt vai slapināšanās, ja nepaspējat tikt līdz tualetei laikus.

2. Kas Jums jāzina pirms Solifenacin Accord lietošanas

Nelietojiet Solifenacin Accord šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija pret solifenacīna sukcinātu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jūs nespējat izvadīt šķidrumu vai pilnībā iztukšot urīnpūsli (urīna retence)

ja Jums ir smaga kuņģa vai zarnu saslimšana (ieskaitot toksisku palielinātu resno zarnu, komplikācija, kas saistīta ar čūlaino kolītu);

ja Jums ir muskuļu slimība, ko sauc par Myasthenia gravis, kas var izraisīt pārlieku atsevišķu muskuļu vājumu;

ja Jums ir paaugstināts acu spiediens, ar pakāpenisku redzes pasliktināšanos (glaukoma);

ja Jums tiek veikta hemodialīze;

ja Jums ir smaga aknu saslimšana;

ja Jums ir smaga nieru saslimšana vai vidēji smaga aknu saslimšana UN Jūs vienlaicīgi lietojat zāles, kas var kavēt Solifenacin Accord izvadīšanu no organisma (piem., ketokonazolu). Ja tas tā ir, ārsts vai farmaceits to būs Jums teicis.

Pirms Solifenacin Accord lietošanas pastāstiet ārstam, ja Jums ir vai kādreiz ir bijis kāds no augstāk minētajiem stāvokļiem.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Solifenacin Accord lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu

ja Jums ir apgrūtināta pūšļa iztukšošana (pūšļa obstrukcija) vai ja Jums ir grūtības izvadīt urīnu (piem., vāja urīna plūsma). Jums ir lielāks urīna uzkrāšanās pūslī risks (urīna retence);

ja Jums ir kāda kuņģa-zarnu trakta obstrukcija (aizsprostojums);

ja Jums ir paaugstināts kuņģa-zarnu trakta palēninātas darbības risks (kuņģa un zarnu darbība). Ja tas tā ir, ārsts to būs Jums teicis;

ja Jums ir smaga nieru saslimšana;

ja Jums ir vidēji smaga aknu saslimšana;

ja Jums ir barības vada trūce (hiatus hernia) vai grēmas;

ja Jums ir nervu saslimšana (perifērā neiropātija).

Bērni un pusaudži

Solifenacin Accord nedrīkst lietot bēriem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam.

Pirms Solifenacin Accord lietošanas pastāstiet ārstam, ja Jums ir vai kādreiz ir bijis kāds no augstāk minētajiem stāvokļiem.

Pirms Solifenacin Accord lietošanas ārsts izvērtēs vai tam, ka Jums ir vajadzība bieži urinēt, nav kāds cits cēlonis (piemēram, sirds mazspēja (nepietiekama sirds spēja pumpēt asinis) vai nieru saslimšana. Ja Jums ir urīnpūšļa infekcija, ārsts nozīmēs Jums antibiotiku lietošanu (ārstēšanu pret noteiktām bakteriālām infekcijām).

Citas zāles un Solifenacin Accord

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Jo īpaši svarīgi ir informēt ārstu, ja Jūs lietojat:

citas antiholīnerģiskas zāles, jo abu zāļu iedarbība un blakusparādības var tikt pastiprinātas;

holīnerģiskus līdzekļus, jo tie var mazināt Solifenacin Accord iedarbību;

tādas zāles, kā metoklopramīdu vai cisaprīdu, kas veicina kuņģa-zarnu trakta darbību. Solifenacin Accord var mazināt to iedarbību;

tādas zāles, kā ketokonazolu, itrakonazolu (zāles, ko lieto sēnīšu infekciju ārstēšanai), ritonavīru, nelfinavīru (zāles, ko lieto HIV infekcijas ārstēšanai), verapamilu, diltiazēmu (zāles, ko lieto augsta asinsspiediena un sirds slimību ārstēšanai). Šīs zāles samazina Solifenacin Accord sadalīšanas ātrumu organismā;

tādas zāles, kā rifampicīnu (zāles, ko lieto tuberkulozes un citu bakteriālo infekciju ārstēšanai) un fenitoīnu, karbamazepīnu (zāles epilepsijas ārstēšanai). Šīs zāles var palielināt Solifenacin Accord sadalīšanas ātrumu organismā;

tādas zāles, kā bisfosfonātus, kas var izraisīt vai pastiprināt barības vada iekaisumu (ezofagīts).

Solifenacin Accord kopā ar uzturu

Solifenacin Accord var lietot gan kopā ar ēdienu, gan atsevišķi, kā Jums ērtāk.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Nelietojiet Solifenacin Accord grūtniecības laikā, ja vien Jūsu ārsts uzskata, ka tas ir nepieciešams.

Nelietojiet Solifenacin Accord, ja Jūs barojat bērnu ar krūti, jo solifenacīns var izdalīties mātes pienā.

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Solifenacin Accord lietošana var izraisīt neskaidru redzi un reizēm miegainību vai nogurumu. Ja novērojat kādu no šīm blakusparādībām, nevadiet transportlīdzekļus un neapkalpojiet mehānismus.

Solifenacin Accord satur laktozes monohidrātu.

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir dažu cukuru nepanesība, pirms šo zāļu lietošanas sazinieties ar ārstu.

3. Kā lietot Solifenacin Accord

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir 5 mg dienā, ja vien ārsts nav norādījis lietot 10 mg dienā.

Tablete ir jānorij vesela, uzdzerot šķidrumu, piem., glāzi ūdens. To var lietot gan kopā ar ēdienu, gan atsevišķi, kā Jums ērtāk. Tableti nesakošļāt.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Solifenacin Accord nedrīkst lietot bēriem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam.

Ja esat lietojis Solifenacin Accord vairāk nekā noteikts

Ja iedzerat pārāk daudz Solifenacin Accord vai Solifenacin Accord netīšām lietojis bērns, nekavējoties sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.

Pārdozēšanas simptomi var būt: galvassāpes, sausa mute, reibonis, miegainība un neskaidra redze, redzēt lietas, kuru patiesība nav (halucinācijas), izteikts uzbudinājums, lēkme (konvulsijas), apgrūtināta elpošana, paātrināta sirdsdarbība (tahikardija), urīna uzkrāšanās urīnpūslī (urīna retence) un acu zīlīšu paplašināšanās (midriāze).

Ja esat aizmirsis lietot Solifenacin Accord

Ja parastajā laikā aizmirstat ieņemt tableti, iedzeriet to, tiklīdz atceraties, ja vien nav laiks ieņemt nākamo devu. Nekad nelietojiet vairāk kā vienu devu dienā. Šaubu gadījumā konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārraucat lietot Solifenacin Accord

Pārtraucot lietot Solifenacin Accord, pārlieku aktīvas pūšļa darbības simptomi var atjaunoties vai pastiprināties. Ja domājat pārtraukt terapiju, vienmēr konsultējieties ar ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja Jums ir alerģijas lēkme vai smaga ādas reakcija (piem., pūslīši vai ādas lobīšanās), par to nekavējoties jāpastāsta ārstam vai farmaceitam.

Dažiem solifenacīna sukcinātu (Solifenacin Accord) saņēmušajiem pacientiem ir aprakstīta angioneirotiska tūska (ādas alerģija, kas izraisa zemādas audu tūsku) ar elpceļu nosprostošanos (apgrūtinātu elpošanu). Ja rodas angioneirotiska tūska, nekavējoties jāpārtrauc solifenacīna sukcināta (Solifenacin Accord) lietošana un jāveic piemērota ārstēšana un/vai atbilstoši pasākumi.

Solifenacin Accord var izraisīt šādas citas blakusparādības:

Ļoti bieži (var rasties vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem)

sausa mute

Bieži (var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem)

neskaidra redze

aizcietējumi, nelabums, gremošanas traucējumi ar tādiem simptomiem kā pilnuma sajūta vēderā, sāpes vēderā, atraugas, slikta dūša un grēmas (dispepsija), diskomforta sajūta vēderā

Retāk (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem)

urīnceļu infekcija, urīnpūšļa infekcija

miegainība

traucēta garšas izjūta (disgeizija)

sausas (kairinātas) acis

sausums degunā

atviļņa slimība (kuņģa-barības vada atviļņi)

sausums rīklē

sausa āda

apgrūtināta urinēšana

nogurums

šķidruma uzkrāšanās apakšstilbos (tūska)

Reti (var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem)

liela daudzuma cietu fekāliju uzkrāšanās resnajā zarnā (fēču sablīvējums)

urīna uzkrāšanās urīnpūslī, ko izraisa nespēja to pilnībā iztukšot (urīna retence)

reibonis, galvassāpes

vemšana

nieze, izsitumi

Ļoti reti (var rasties līdz 1 no 10 000 cilvēkiem)

halucinācijas, apjukums

alerģiski izsitumi

Nav zināms (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

samazināta ēstgriba, augsts kālija līmenis asinīs, kas var izraisīt sirds ritma traucējumus

paaugstināts acu iekšējais spiediens

sirds elektriskās aktivitātes (EKG) pārmaiņas, neregulāra sirdsdarbība (Torsade de Pointes), sirdsklauves, paātrināta sirdsdarbība

balss traucējumi

aknu darbības traucējumi

muskuļu vājums

nieru darbības traucējumi

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Solifenacin Accord

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz blistera pēc “EXP” un kastītes pēc “Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt, ka iepakojums ir bojāts vai ir redzamas bojājuma pazīmes.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Solifenacin Accord satur

Aktīva viela ir solifenacīna sukcināts

Katra apvalkotā tablete satur 5 mg solifenacīna sukcināta, kas atbilst 3,8 mg solifenacīna.

Katra apvalkotā tablete satur 10 mg solifenacīna sukcināta, kas atbilst 7,5 mg solifenacīna.

Citas sastāvdaļas ir:

Tabletes kodols: laktozes monohidrāts, kukurūzas ciete, hipromeloze (3 cps) (E464), magnija stearāts (E572).

Apvalks: hipromeloze (5 cps) (E464), talks (E553b), titāna dioksīds (E171), makrogols 6000 (E1521), dzeltenais dzelzs oksīds (E172) (5 mg tabletēs), sarkanais dzelzs oksīds (E172) (10 mg tabletēs).

Solifenacin Accord ārējais izskats un iepakojums

Solifenacin Accord 5 mg apvalkotās tabletes: gaiši dzeltenā krāsā, apaļas, ar diametru aptuveni 7,1 mm, abpusēji izliektas, apvalkotās tabletes, ar iespiestu “EG” vienā tabletes pusē un “1” otrā pusē.

Solifenacin Accord 10 mg apvalkotās tabletes: gaiši rozā krāsā, apaļas, ar diametru aptuveni 7,1 mm, abpusēji izliektas, apvalkotās tabletes, ar iespiestu “EG” vienā tabletes pusē un “2” otrā pusē.

Solifenacīna sukcināta apvalkotās tabletes ir iepakotas PVH/PVdH-alumīnija blisteros pa 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 un 200 tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nīderlande

Ražotājs

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow, Middlesex,

HA1 4 HF,

Lielbritānija

Wessling Hungary Kft

Fòti ùt 56., Budapest, 1047, Ungārija

Pharmadox HeaIthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park,

Paola, PLA 3000

Malta

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polija

Šīs zāles Eiropas ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem

Dalībvalsts

Zāļu nosaukums

Bulgārija

Solifenacin Accord 5 mg /10 mg филмирани таблетки

Čehija

Solifenacin Accord 5 mg /10 mg potahované tablety

Dānija

Solifenacinsuccinat Accord 5 mg /10 mg filmovertrukne tabletter

Kipra

Solifenacin Accord 5 mg /10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Latvija

Solifenacin Accord 5 mg /10 mg apvalkotās tabletes

Lietuva

Solifenacin Accord 5 mg /10 mg plėvele dengtos tabletės

Slovēnija

Solifenacin Accord 5 mg / 10 mg filmsko obložene tablete

Austrija

Solifenacin Accord 5 mg/10 mg Filmtabletten

Vācija

Solifenacin Accord 5 mg/10 mg Filmtabletten

Somija

Solifenacin Accord 5 mg/10 mg kalvopäällysteinen tabletti

Īrija

Solifenacin succinate 5 mg/10 mg film-coated tablet

Itālija

Solifenacina Accord

Nīderlande

Solifenacinesuccinaat Accord 5 mg/10 mg, filmomhulde tabletten

Norvēģija

Solifenacin Accord

Polija

Soluro

Zviedrija

Solifenacin Accord 5 mg/10 mg filmdragerad tabletter

Lielbritānija

Solifenacin Succinate 5 mg/10 mg Film-coated Tablets

Spānija

Solifenacin Accord 5 mg/10 mg comprimidos recubiertos con película

Francija

Solifenacin Accord 5 mg/10 mg comprimé pelliculé

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 03/2019.

SASKAŅOTS ZVA 21-03-2019

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

ZĀĻU NOSAUKUMS

Solifenacin Accord 5 mg apvalkotās tabletes

Solifenacin Accord 10 mg apvalkotās tabletes

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra apvalkotā tablete satur 5 mg solifenacīna sukcināta (Solifenacini succinas), kas atbilst 3,8 mg solifenacīna.

Katra apvalkotā tablete satur 10 mg solifenacīna sukcināta (Solifenacini succinas), kas atbilst 7,5 mg solifenacīna.

Palīgviela ar zināmu iedarbību: laktozes monohidrāts 105.5/ 100.5 mg

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Apvalkotās tabletes.

Solifenacin Accord 5 mg apvalkotās tabletes: gaiši dzeltenā krāsā, apaļas, ar diametru aptuveni 7,1 mm, abpusēji izliektas, apvalkotās tabletes, ar iespiestu “EG” vienā tabletes pusē un “1” otrā pusē.

Solifenacin Accord 10 mg apvalkotās tabletes: gaiši rozā krāsā, apaļas, ar diametru aptuveni 7,1 mm, abpusēji izliektas, apvalkotās tabletes, ar iespiestu “EG” vienā tabletes pusē un “2” otrā pusē.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Solifenacin Accord ir paredzēts simptomātiskai urīna nesaturēšanas un/vai biežākas un neatliekami nepieciešamas urinācijas ārstēšanai pacientiem ar pārlieku aktīvas urīnpūšļa darbības sindromu.

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušie, ieskaitot gados vecākus cilvēkus

Ieteicamā deva ir 5 mg solifenacīna sukcināta vienu reizi dienā. Nepieciešamības gadījumā devu var palielināt līdz 10 mg solifenacīna sukcināta vienu reizi dienā.

Īpašas pacientu grupas:

Gados vecāki cilvēki

Gados vecākiem cilvēkiem deva nav jāpielāgo.

Pacienti ar nieru mazspēju

Pacientiem ar vieglu vai vidēji smagu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss > 30 ml/min) deva nav jāpielāgo. Pacientu ar smagu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss ≤ 30 ml/min) ārstēšanā jāievēro piesardzība, un viņiem jāsaņem ne vairāk par 5 mg vienu reizi dienā (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Pacientiem ar viegliem aknu darbības traucējumiem deva nav jāpielāgo. Pacientu ar vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem (7 līdz 9 Child-Pugh punkti) ārstēšanā jāievēro piesardzība, un viņiem jāsaņem ne vairāk par 5 mg vienu reizi dienā (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Pacienti ārstēti ar spēcīgiem citohroma P450 3A4 inhibitoriem

Maksimālā Solifenacin Accord deva jāierobežo līdz 5 mg, ja pacientu vienlaicīgi ārstē ar ketokonazolu vai terapeitiskām citu spēcīgu CYP3A4 inhibitoru devām, piem., ritonavīru, nelfinavīru, itrakonazolu (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Solifenacin Accord drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā līdz 18 gadiem, līdz šim nav pierādīta. Tēdēļ bērniem Solifenacin Accord lietot nedrīkst.

Lietošanas veids

Solifenacin Accord ir paredzēts iekšķīgai lietošanai, un tablete jānorij vesela, uzdzerot šķidrumu. To var lietot kopā ar ēdienu vai atsevišķi.

4.3. Kontrindikācijas

- Paaugstināta jutība pret aktīvo(-ajām) vielu(-ām) vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

- Solifenacīns ir kontrindicēts pacientiem ar urīna aizturi, smagu kuņģa-zarnu trakta stāvokli (tai skaitā toksisku palielinātu resno zarnu), myasthenia gravis vai šaura leņķa glaukomu, kā arī pacientiem, kam ir šo saslimšanu risks.

- Pacienti, kuriem tiek veikta hemodialīze (skatīt 5.2. apakšpunktu).

- Pacienti ar smagiem aknu darbības traucējumiem (skatīt 5.2. apakšpunktu).

- Pacienti ar smagu nieru mazspēju vai vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem, kuri vienlaicīgi saņem spēcīgu CYP3A4 inhibitoru terapiju, piem., ketokonazolu (skatīt 4.5. apakšpunktu).

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Solifenacin Accord terapijas jāizvērtē citi biežas urinācijas iemesli (sirds mazspēja vai nieru slimība). Ja ir urīnceļu infekcija, jāuzsāk atbilstoša antibakteriāla terapija.

Solifenacin Accord lietošanā piesardzība jāievēro pacientiem, kuriem ir:

- klīniski nozīmīga urīnizvadkanāla obstrukcija ar urīna aiztures risku;

- kuņģa-zarnu trakta obstruktīvi traucējumi;

- palēninātas kuņģa-zarnu trakta darbības risks;

- smaga nieru mazspēja (kreatinīna klīrenss ≤ 30 ml/min; skatīt 4.2. un 5.2. apakšpunktu), un šiem pacientiem devas nedrīkst pārsniegt 5 mg;

- vidēji smagi aknu darbības traucējumi (7 līdz 9 Child-Pugh punkti; skatīt 4.2. un 5.2. apakšpunktu), un šiem pacientiem devas nedrīkst pārsniegt 5 mg;

- vienlaicīga spēcīga CYP3A4 inhibitora, piem., ketokonazola, lietošana (skatīt 4.2. un 4.5. apakšpunktu);

- barības vada atveres trūce/kuņģa un barības vada atviļņa slimība, un/vai kuri vienlaicīgi lieto zāles (piem., bisfosfonātus), kas var izraisīt vai paasināt barības vada iekaisumu;

- perifērā neiropātija.

Pacientiem, kam ir riska faktori, piemēram, pagarināta QT intervāla sindroms un hipokaliēmija, ir novērota QT intervāla pagarināšanās un Torsade de Pointes.

Zāļu lietošanas drošums un efektivitāte vēl nav noteikta pacientiem ar neirogēnu urīnpūšļa muskulatūras pārlieku aktīvu darbību.

Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, Lapp laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.

Dažiem pacientiem, kuri lietojuši solifenacīna sukcinātu, ziņots par angioedēmu ar elpceļu aizsprostojumu. Angioedēmas rašanās gadījumā solifenacīna sukcināts jāpārtrauc lietot un jānozīmē atbilstoša terapija, un/vai jāveic atbilstoši pasākumi.

Dažiem ar solifenacīna sukcinātu ārstētiem pacientiem ir ziņots par anafilaktiskām reakcijām. Pacientiem, kam attīstās anafilaktiskas reakcijas, jāpārtrauc solifenacīna sukcināta lietošana un jānodrošina atbilstoša terapija un/vai pasākumi.

Maksimālo Solifenacin Accord iedarbību var noteikt pēc vismaz 4 nedēļu lietošanas.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Farmakoloģiskā mijiedarbība

Vienlaicīga ārstēšana ar citām zālēm ar antiholīnerģiskām īpašībām var izraisīt izteiktāku terapeitisko iedarbību un nevēlamas blakusparādības. Pēc terapijas ar Solifenacin Accord jābūt apmēram vienas nedēļas pārtraukumam pirms citas antiholīnerģiskas terapijas sākšanas. Solifenacīna terapeitisko iedarbību var mazināt vienlaicīga holīnerģisku receptoru agonistu lietošana.

Solifenacīns var pavājināt kuņģa-zarnu trakta darbību stimulējošu zāļu (piemēram, metoklopramīda un cisaprīda) iedarbību.

Farmakokinētiskā mijiedarbība

In vitro pētījumos ir pierādīts, ka terapeitiskā koncentrācijā solifenacīns neinhibē CYP1A1/2, 2C9, 2C19, 2D6 vai 3A4, kas veidojas cilvēka aknu mikrosomās. Tādēļ maz ticams, ka solifenacīns izmaina ar šiem CYP enzīmiem metabolizētu zāļu klīrensu.

Citu zāļu iedarbība uz solifenacīna farmakokinētiku

Solifenacīnu metabolizē CYP3A4. Ketokonazola (200 mg/dienā) – spēcīga CYP3A4 inhibitora vienlaicīga lietošana divreiz palielināja solifenacīna AUC, un ketokonazola deva 400 mg/dienā trīsreiz palielināja solifenacīna AUC. Tādēļ maksimālā Solifenacin Accord deva jāierobežo līdz 5 mg, ja pacientu vienlaicīgi ārstē ar ketokonazolu vai terapeitiskām citu spēcīgu CYP3A4 inhibitoru devām (piem., ritonavīru, nelfinavīru, itrakonazolu) (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Vienlaicīga solifenacīna un spēcīga CYP3A4 inhibitora lietošana ir kontrindicēta pacientiem ar smagu nieru mazspēju vai vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem.

Enzīmu indukcijas iedarbība uz solifenacīna un tā metabolītu farmakokinētiku, kā arī CYP3A4 substrātu ar lielāku piesaistīšanas spēju iedarbība uz solifenacīnu nav pētīta. Tā kā solifenacīnu metabolizē CYP3A4, iespējama farmakokinētiska mijiedarbība ar citiem CYP3A4 substrātiem ar lielāku piesaistīšanas spēju (piem., verapamilu, diltiazēmu) un CYP3A4 ierosinātājiem (piem., rifampicīnu, fenitoīnu, karbamazepīnu).

Solifenacīna iedarbība uz citu zāļu farmakokinētiku

Perorālie kontracepcijas līdzekļi

Lietojot Solifenacin Accord, netika novērota farmakokinētiska solifenacīna mijiedarbība ar kombinētajiem perorālajiem kontracepcijas līdzekļiem (etinilestradiolu/levonorgestrelu).

Varfarīns

Lietojot Solifenacin Accord, neizmainījās R-varfarīna un S-varfarīna farmakokinētika vai to iedarbība uz protrombīna laiku.

Digoksīns

Solifenacin Accord lietošana neietekmē digoksīna farmakokinētiku.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Klīniski dati par sievietēm, kam solifenacīna lietošanas laikā iestājās grūtniecība, nav pieejami. Pētījumos ar dzīvniekiem netika novērota tieša kaitīga ietekme uz auglību, embrija/ augļa attīstību vai dzemdībām (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Iespējamais risks cilvēkiem nav zināms. Izrakstot Solifenacin Accord grūtniecēm, jābūt piesardzīgiem.

Barošana ar krūti

Dati par solifenacīna izdalīšanos mātes pienā nav pieejami. Pelēm solifenacīns un/vai tā metabolīti izdalījās pienā, un atkarībā no devas kavēja jaundzimušo pelēnu augšanu (skatīt 5.3. apakšpunktu). Tādēļ barošanas ar krūti laikā jāizvairās no Solifenacin Accord lietošanas.

Fertilitāte

Dati nav pieejami.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Tā kā solifenacīns, līdzīgi kā citas antiholīnerģiskas zāles, var izraisīt redzes traucējumus un reti miegainību un nogurumu (skatīt 4.8. apakšpunktu), var tikt traucēta spēja vadīt transporta līdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Drošuma datu kopsavilkums

Solifenacīna farmakoloģiskās iedarbības dēļ, Solifenacin Accord var izraisīt (kopumā) vieglas vai vidēji smagas antiholīnerģiskas blakusparādības. Antiholīnerģisku blakusparādību biežums ir atkarīgs no devas.

Visbiežāk novērotā solifenacīna izraisītā blakusparādība ir sausa mute. Tā novērota 11% pacientu, kuri saņēma 5 mg vienu reizi dienā, 22% pacientu, kuri saņēma 10 mg vienu reizi dienā, un 4% pacientu, kuri saņēma placebo. Sausas mutes smaguma pakāpe bija visumā neizteikta, un tikai dažos gadījumos izraisīja terapijas pārtraukšanu. Visumā zāļu panesamība bija ļoti augsta (aptuveni 99%) un apmēram 90% pacientu, kurus ārstēja ar solifenacīnu, pabeidza pilnu 12 nedēļu terapijas kursu pētījuma laikā.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

MedDRA sistēmas orgānu klasifikācija

Ļoti bieži (≥ 1/10)

Bieži

(≥ 1/100 līdz <1/10)

Retāk

(≥ 1/1000 līdz < 1/100)

Reti

(≥ 1/10 000 līdz < 1/1000)

Ļoti reti

(< 1/10 000)

Nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

Infekcijas un infestācijas

 

 

Urīnceļu infekcija,

cistīts

 

 

 

Imūnās sistēmas traucējumi

 

 

 

 

 

Anafilaktiskā reakcija*

Vielmaiņas un uztures traucējumi

 

 

 

 

 

Samazināta ēstgriba*,

hiperkaliēmija*

Psihiskie traucējumi

 

 

 

 

Halucinācijas*, apjukuma stāvokļi*

Delīrijs*

Nervu sistēmas traucējumi

 

 

Miegainība, garšas sajūtas izmaiņas

Reibonis*, galvassāpes*

 

 

Acu bojājumi

 

Redzes miglošanās

Sausums acīs

 

 

Glaukoma*

Sirds funkcijas traucējumi

 

 

 

 

 

Torsade de Pointes*,

QT intervāla pagarināšanās

elektrokardio-grammā*,

priekškambaru fibrilācija*,

sirdsklauves*,

tahikardija*

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

 

 

Sausums degunā

 

 

Disfonija*

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Sausa mute

Aizcietējums, nelabums, dispepsija, sāpes vēderā

Kuņģa un barības vada atviļņa slimība,

sausums kaklā

Resnās zarnas obstrukcija,

fekāliju uzkrāšanās

vemšana *

 

Ileuss*,

diskomforta sajūta vēderā*

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

 

 

 

 

 

Aknu darbības traucējumi*,

Aknu funkcionālo testu rezultātu novirzes*

Ādas un zemādas audu bojājumi

 

 

Sausa āda

Nieze *, izsitumi *

Erythema multiforme*, nātrene*,

angioedēma*

Eksfoliatīvs dermatīts*

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

 

 

 

 

 

Muskuļu vājums*

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

 

 

Apgrūtināta urinācija

Urīna aizture

 

Nieru darbības traucējumi*

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

 

 

Nogurums, perifēra tūska

 

 

 

* novērots pēcreģistrācijas periodā

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Simptomi

Solifenacīna sukcināta pārdozēšana var izraisīt smagas antiholīnerģiskas reakcijas. Lielākā vienam pacientam nejauši iedotā solifenacīna sukcināta deva bija 280 mg piecu stundu laikā. Rezultāts bija garīgo spēju izmaiņas, taču hospitalizācija nebija nepieciešama.

Ārstēšana

Solifenacīna sukcināta pārdozēšanas gadījumā pacients jāārstē ar aktivēto ogli. Kuņģa skalošana ir efektīva, ja tā tiek veikta 1 stundas laikā. Taču vemšanu izraisīt nedrīkst.

Līdzīgi kā ar citām antiholīnerģiskām zālēm, simptomus var ārstēt šādi:

Smaga centrāla antiholīnerģiska iedarbība, piemēram, halucinācijas vai izteikts uzbudinājums: ārstē ar fizostigmīnu vai karbaholu.

Konvulsijas vai izteikts uzbudinājums: ārstē ar benzodiazepīniem.

Elpas trūkums: veic mākslīgu elpināšanu.

Tahikardija: ārstē ar beta-blokatoriem.

Urīna aizture: veic kateterizāciju.

Midriāze: ārstē ar pilokarpīna acu pilieniem un/vai pacientu ievieto tumšā telpā.

Līdzīgi kā ar citiem antimuskarīniem pārdozēšanas gadījumā īpaša uzmanība jāpievērš pacientiem, kam ir zināms QT intervāla pagarināšanās risks (t.i., hipokaliēmija, bradikardija vai vienlaicīgi tiek lietotas zāles, kas pagarina QT intervālu) un agrāk bijušas nopietnas sirds saslimšanas (t.i., miokarda išēmija, aritmija, sastrēguma sirds mazspēja).

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: urīnceļu spazmolītiķis, ATĶ kods: G04B D08.

Darbības mehānisms

Solifenacīns ir konkurētspējīgs, specifisks holīnerģisko receptoru antagonists.

Farmakodinamiskā iedarbība

Urīnpūsli inervē parasimpātiski holīnerģiski nervi. Acetilholīns savelk urīnpūšļa gludo muskuli ar muskarīnreceptoriem, no kuriem visvairāk iesaistītais ir M3 apakštips. In vitro un in vivo farmakoloģiskos pētījumos novērots, ka solifenacīns ir konkurētspējīgs M3 apakštipa muskarīnreceptoru inhibitors. Bez tam, solifenacīns ir specifisks muskarīnreceptoru antagonists, kas uzrādīja zemu vai vispār neuzradīja afinitāti dažādiem citiem pārbaudītajiem receptoriem un jonu kanāliem.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Terapija ar solifenacīna 5 mg un 10 mg dienā tika pētīta vairākos dubultmaskētos, randomizētos, kontrolētos klīniskos pētījumos vīriešiem un sievietēm ar pārlieku aktīvu pūšļa darbību.

Kā redzams tabulā zemāk, gan 5 mg, gan 10 mg solifenacīna devas statistiski būtiski uzlaboja primāros un sekundāros mērķa raksturlielumus salīdzinājumā ar placebo. Iedarbību novēroja pēc vienas nedēļas kopš terapijas sākšanas, un tā nostabilizējas 12 nedēļās. Ilgtermiņa atklātā pētījumā tika novērots, ka iedarbība saglabājas vismaz 12 mēnešus. Pēc 12 nedēļu terapijas aptuveni 50% pacientu, kam pirms ārstēšanas bija nesaturēšana, beidzās nesaturēšanas gadījumi, un vēl 35% pacientu urinēšanas biežums samazinājās līdz 8 reizēm dienā. Pārlieku aktīvas pūšļa darbības simptomu ārstēšana sniedz vairākus ieguvumus dzīves kvalitātes jomā, piemēram, vispārējais veselības stāvoklis, nesaturēšanas ietekme, ikdienas pienākumi, fiziski ierobežojumi, sociāli ierobežojumi, emocijas, simptomu smaguma pakāpe, pasākumi smaguma pakāpes mazināšanai un miegs/enerģija.

Četru kontrolētu 3. fāzes pētījumu rezultāti (apkopotie dati), kuros terapijas ilgums bija 12 nedēļas

 

Placebo

Solifenacina

sukcināts

5 mg 1xd.

Solifenacina

sukcināts

10 mg 1xd.

Tolterodīns

2 mg 2xd.

Urinēšanas reižu skaits/24 h

 

 

 

 

Vidējie sākumdati

Vidējais samazinājums no sākumdatiem

% izmaiņas no sākumdatiem

n

p-vērtība*

11.9

1.4

(12%) 1138

12,1

2,3

(19%)

552

<0,001

11,9

2,7

(23%)

1158

<0,001

12,1

1,9

(16%)

250

0,004

Neatliekamības epizožu skaits/24 h

 

 

 

 

Vidējie sākumdati

Vidējais samazinājums no sākumdatiem

% izmaiņas no sākumdatiem

n

p-vērtība*

6,3

2,0

(32%)

1124

5,9

2,9

(49%)

548

<0,001

6,2

3,4

(55%)

1151

<0,001

5,4

2,1

(39%)

250

0,031

Nesaturēšanas epizožu skaits/ 24 h

 

 

 

 

Vidējie sākumdati

Vidējais samazinājums no sākumdatiem

% izmaiņas no sākumdatiem

n

p-vērtība*

2,9

1,1

(38%)

781

2,6

1,5

(58%)

314

<0,001

2,9

1,8

(62%)

778

<0,001

2,3

1,1

(48%)

157

0,009

Nakts urinēšanas epizožu skaits/24 h

 

 

 

 

Vidējie sākumdati

Vidējais samazinājums no sākumdatiem

% izmaiņas no sākumdatiem

n

p-vērtība*

1,8

0,4

(22%)

1005

2,0

0,6

(30%)

494

0,025

1,8

0,6

(33%)

1035

<0,001

1,9

0,5

(26%)

232

0,199

Iztukšotais apjoms/urinēšana

 

 

 

 

Vidējie sākumdati

Vidējais palielinājums no sākumdatiem

% izmaiņas no sākumdatiem

n

p-vērtība*

166 ml

9 ml

(5%)

1135

146 ml

32 ml

(21%)

552

<0,001

163 ml

43 ml

(26%)

1156

<0,001

147 ml

24 ml

(16%)

250

<0,001

Ieliktnīšu skaits/24 h

 

 

 

 

Vidējie sākumdati

Vidējais samazinājums no sākumdatiem

% izmaiņas no sākumdatiem

n

p-vērtība*

3,0

0,8

(27%)

238

2,8

1,3

(46%)

236

<0,001

2,7

1,3

(48%)

242

<0,001

2,7

1,0

(37%)

250

0,010

Piezīme: Četros galvenajos pētījumos lietoja 10 mg solifenacīna sukcināta un placebo. Divos no četriem pētījumiem lietoja arī 5 mg solifenacīna sukcināta un vienā pētījumā – arī tolterodīnu 2 mg 2xd.

Katrā atsevišķā pētījumā ne visi parametri un terapijas grupas tika izvērtēti. Tādēļ uzskaitītais pacientu skaits var nebūt precīzs attiecībā uz parametriem un terapijas grupām.

*p-vērtība pāru salīdzinājumam ar placebo

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Pēc solifenacīna ieņemšanas solifenacīna maksimālā koncentrācija plazmā (Cmax) tiek sasniegta pēc 3 līdz 8 stundām. Tmax nav atkarīgs no devas. Cmax, un laukums zem līknes (AUC) palielinās proporcionāli devai no 5 līdz 40 mg. Absolūta biopieejamība ir apmēram 90%. Pārtikas uzņemšana neietekmē solifenacīna Cmax un AUC.

Izkliede

Solifenacīna izplatīšanās neapšaubāmais apjoms pēc intravenozas ievadīšanas ir apmēram 600 L. Solifenacīns lielā mērā (aptuveni 98%) ir saistīts ar plazmas proteīniem, galvenokārt α1-skābes glikoproteīnu.

Biotransformācija

Solifenacīnu plaši metabolizē aknas, galvenokārt citohroms P450 3A4 (CYP3A4). Tomēr ir arī alternatīvi metabolisma ceļi, kas var veicināt solifenacīna metabolismu. Sistēmisks solifenacīna klīrenss ir apmēram 9,5 l/h, un galīgais solifenacīna pusperiods ir 45-68 stundas. Pēc perorālas devas plazmā papildus solifenacīnam tika noteikti viens farmakoloģiski aktīvs (4R-hidroksisolifenacīns) un trīs neaktīvi metabolīti (solifenacīna N-glikuronīds, N-oksīds un 4R-hidroksi-N-oksīds).

Eliminācija

Pēc vienreizējas 10 mg [14C-marķēta]-solifenacīna devas pēc 26 dienām apmēram 70% radioaktivitātes tika noteikta urīnā un 23% fekālijās. Urīnā aptuveni 11% radioaktivitātes ir atklāti kā neizmainījusies aktīvā viela; apmēram 18% kā N-oksīda metabolīts, 9% kā 4R-hidroksi-N-oksīda metabolīts un 8% kā 4R-hidroksimetabolīts (aktīvais metabolīts).

Linearitāte/nelinearitāte

Terapeitisku devu diapazonā farmakokinētika ir lineāra.

Citas īpašas populācijas

Gados vecāki cilvēki

Atkarībā no pacienta vecuma deva nav jāpielāgo. Pētījumos ar vecākiem cilvēkiem pierādījās, ka solifenacīna iedarbība, kas izteikta kā AUC, lietojot solifenacīna sukcinātu (5 mg un 10 mg vienreiz dienā), bija līdzīga veseliem gados vecākiem indivīdiem (vecumā no 65 līdz 80 gadiem) un veseliem jauniem indivīdiem (jaunākiem par 55 gadiem). Vidējais uzsūkšanās ātrums, kas izteikts kā tmax, vecākiem cilvēkiem bija mazliet lēnāks, un galīgais pusperiods vecākiem indivīdiem bija aptuveni par 20% garāks. Šīs nelielās atšķirības netika uzskatītas par klīniski būtiskām.

Solifenacīna farmakokinētika nav noteikta bērniem un pusaudžiem.

Dzimums

Solifenacīna farmakokinētiku neietekmē dzimums.

Rase

Solifenacīna farmakokinētiku neietekmē rase.

Nieru mazspēja

Solifenacīna AUC un Cmax, zāles lietojot pacientiem ar vieglu un vidēji smagu nieru nepietiekamību, būtiski neatšķīrās no šiem rādītājiem veseliem brīvprātīgajiem. Pacientiem ar smagu nieru nepietiekamību (kreatinīna klīrenss ≤ 30 ml/min), lietojot solifenacīnu, iedarbība bija būtiski lielāka nekā pārbaudēs ar Cmax palielinājumu par apmēram 30%, AUC par vairāk nekā 100% un t½ par vairāk nekā 60%. Statistiski būtisku saistību novēroja starp kreatinīna klīrensu un solifenacīna klīrensu. Farmakokinētika pacientiem, kam tiek veikta hemodialīze, nav pētīta.

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem (7 līdz 9 Child-Pugh punkti) Cmax netiek ietekmēts, AUC palielinās par 60% un t½ divkāršojas. Solifenacīna farmakokinētika pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem nav pētīta.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti, fertilitāti, embrija un augļa attīstību, genotoksicitāti, iespējamu kancerogenitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam. Pirms- un pēcnatālas attīstības pētījumos pelēm ārstēšana ar solifenacīnu zīdīšanas laikā mātītēm izraisīja no devas atkarīgu pazeminātu pelēnu pēcdzemdību izdzīvošanas koeficientu, samazinātu pelēna svaru un lēnāku fizisko attīstību, kas bija klīniski būtiski. Pusaugu pelēm, kuras, sākot ar desmito vai divdesmit pirmo dienu pēc dzimšanas, tika ārstētas ar devām, kas nodrošina farmakoloģisko efektu, novēroja ar devu saistītas mirstības pieaugumu bez iepriekšējām klīniskām pazīmēm. Abām grupām, salīdzinot ar pieaugušām pelēm, novēroja paaugstinātu mirstību. Pusaugu pelēm, kuru ārstēšanu uzsāka ar desmito dienu, ekspozīcija plazmā bija augstāka nekā pieaugušām pelēm; sākot ar divdesmit pirmo dienu ārstēt uzsāktajām pelēm sistēmiskā ekspozīcija bija salīdzināma ar pieaugušām pelēm novēroto ekspozīciju. Pusaugu peļu paaugstinātās mirstības klīniskā nozīme nav zināma.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Tabletes kodols

Laktozes monohidrāts

Kukurūzas ciete

Hipromeloze (3 cps) (E464)

Magnija stearāts (E572)

Apvalks

Hipromeloze (5 cps) (E464)

Talks (E553b)

Titāna dioksīds (E171)

Makrogols 6000 (E1521)

Dzeltenais dzelzs oksīds (E172) (5 mg tabletēs)

Sarkanais dzelzs oksīds (E172) (10 mg tabletēs)

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

2 gadi

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Tabletes ir iepakotas PVH/PVdH-alumīnija blisteros.

Iepakojuma lielumi:

3, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 un 200 tabletes blisteros.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Nav īpašu atkritumu likvidēšanas prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nīderlande

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

10 mg: Reģ. Nr.: 14-0238

5 mg: Reģ Nr.: 14-0237

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

12/2018

SASKAŅOTS ZVA 21-03-2019

Solifenacin Accord variācijas
Citi medikamenti ar aktīvo vielu: Solifenacini succinas