Zāļu saraksts

Atazanavir Teva 300 mg cietās kapsulas

Kartona kastīte, OPA/Al/PVH/Al blisteris, N30
Atazanavirum

Atazanavir Teva 300 mg cietās kapsulas

Kartona kastīte, OPA/Al/PVH/Al blisteris, N30
Atazanavirum

Atazanavir Teva 300 mg cietās kapsulas

Kartona kastīte, OPA/Al/PVH/Al blisteris, N60
Atazanavirum

Atazanavir Teva 300 mg cietās kapsulas

Kartona kastīte, OPA/Al/PVH/Al blisteris, N90
Atazanavirum

Atazanavir Teva 300 mg cietās kapsulas

Kartona kastīte, ABPE pudele, N30
Atazanavirum

Atazanavir Teva 300 mg cietās kapsulas

Kartona kastīte, ABPE pudele, N90
Atazanavirum

Atazanavir Sandoz 200 mg cietās kapsulas

Kartona kastīte, OPA/Al/PVH/Al dozējamu vienību blisteris, N60
Atazanavirum

Atazanavir Sandoz 200 mg cietās kapsulas

Kartona kastīte, OPA/Al/PVH/Al blisteris, N60
Atazanavirum

Atazanavir Sandoz 200 mg cietās kapsulas

Kartona kastīte, ABPE pudele, N60
Atazanavirum

Atazanavir Sandoz 300 mg cietās kapsulas

Kartona kastīte, OPA/Al/PVH/Al dozējamu vienību blisteris, N30
Atazanavirum

Atazanavir Sandoz 300 mg cietās kapsulas

Kartona kastīte, OPA/Al/PVH/Al dozējamu vienību blisteris, N60
Atazanavirum

Atazanavir Sandoz 300 mg cietās kapsulas

Kartona kastīte, OPA/Al/PVH/Al dozējamu vienību blisteris, N90
Atazanavirum

Atazanavir Sandoz 300 mg cietās kapsulas

Kartona kastīte, OPA/Al/PVH/Al dozējamu vienību blisteris, N120
Atazanavirum

Atazanavir Sandoz 300 mg cietās kapsulas

Kartona kastīte, OPA/Al/PVH/Al blisteris, N30
Atazanavirum

Atazanavir Sandoz 300 mg cietās kapsulas

Kartona kastīte, OPA/Al/PVH/Al blisteris, N60
Atazanavirum

Atazanavir Sandoz 300 mg cietās kapsulas

Kartona kastīte, OPA/Al/PVH/Al blisteris, N90
Atazanavirum

Atazanavir Sandoz 300 mg cietās kapsulas

Kartona kastīte, OPA/Al/PVH/Al blisteris, N120
Atazanavirum

Atazanavir Sandoz 300 mg cietās kapsulas

Kartona kastīte, ABPE pudele, N30
Atazanavirum

Atazanavir Sandoz 300 mg cietās kapsulas

Kartona kastīte, ABPE pudele, N60
Atazanavirum

Atazanavir Sandoz 300 mg cietās kapsulas

Kartona kastīte, ABPE pudele, N90
Atazanavirum

Atazanavir Sandoz 300 mg cietās kapsulas

Kartona kastīte, ABPE pudele, N120
Atazanavirum

Evotaz

ABPE pudele, N30
Atazanavirum Cobicistatum

Evotaz

ABPE pudele, N90
Atazanavirum Cobicistatum

Atazanavir Mylan

OPA/Al/PVH/Al blisteris, N60
Atazanavirum

Atazanavir Mylan

OPA/Al/PVH/Al perforēts dozējamu vienību blisteris, N60
Atazanavirum

Atazanavir Mylan

ABPE pudele, N60
Atazanavirum

Atazanavir Mylan

OPA/Al/PVH/Al blisteris, N60
Atazanavirum

Atazanavir Mylan

OPA/Al/PVH/Al perforēts dozējamu vienību blisteris, N60
Atazanavirum

Atazanavir Mylan

ABPE pudele, N60
Atazanavirum

Atazanavir Mylan

OPA/Al/PVH/Al blisteris, N30
Atazanavirum