Zāļu saraksts

Tenox 5 mg tabletes

OPA/Al/PVH/Al blisteris, N30
Amlodipinum

Tenox 5 mg tabletes

OPA/Al/PVH/Al blisteris, N10
Amlodipinum

Tenox 5 mg tabletes

OPA/Al/PVH/Al blisteris, N14
Amlodipinum

Tenox 5 mg tabletes

OPA/Al/PVH/Al blisteris, N20
Amlodipinum

Tenox 5 mg tabletes

OPA/Al/PVH/Al blisteris, N28
Amlodipinum

Tenox 5 mg tabletes

OPA/Al/PVH/Al blisteris, N50
Amlodipinum

Tenox 5 mg tabletes

OPA/Al/PVH/Al blisteris, N50
Amlodipinum

Tenox 5 mg tabletes

OPA/Al/PVH/Al blisteris, N56
Amlodipinum

Tenox 5 mg tabletes

OPA/Al/PVH/Al blisteris, N60
Amlodipinum

Tenox 5 mg tabletes

OPA/Al/PVH/Al blisteris, N90
Amlodipinum

Tenox 5 mg tabletes

OPA/Al/PVH/Al blisteris, N98
Amlodipinum

Tenox 5 mg tabletes

OPA/Al/PVH/Al blisteris, N100
Amlodipinum

Tenox 5 mg tabletes

OPA/Al/PVH/Al blisteris, N100
Amlodipinum

Tenox 5 mg tabletes

OPA/Al/PVH/Al blisteris, N200
Amlodipinum

Tenox 5 mg tabletes

OPA/Al/PVH/Al blisteris, N250
Amlodipinum

Tenox 10 mg tabletes

OPA/Al/PVH/Al blisteris, N30
Amlodipinum

Tenox 10 mg tabletes

OPA/Al/PVH/Al blisteris, N10
Amlodipinum

Tenox 10 mg tabletes

OPA/Al/PVH/Al blisteris, N14
Amlodipinum

Tenox 10 mg tabletes

OPA/Al/PVH/Al blisteris, N20
Amlodipinum

Tenox 10 mg tabletes

OPA/Al/PVH/Al blisteris, N28
Amlodipinum

Tenox 10 mg tabletes

OPA/Al/PVH/Al blisteris, N50
Amlodipinum

Tenox 10 mg tabletes

OPA/Al/PVH/Al blisteris, N50
Amlodipinum

Tenox 10 mg tabletes

OPA/Al/PVH/Al blisteris, N56
Amlodipinum

Tenox 10 mg tabletes

OPA/Al/PVH/Al blisteris, N60
Amlodipinum

Tenox 10 mg tabletes

OPA/Al/PVH/Al blisteris, N90
Amlodipinum

Tenox 10 mg tabletes

OPA/Al/PVH/Al blisteris, N98
Amlodipinum

Tenox 10 mg tabletes

OPA/Al/PVH/Al blisteris, N100
Amlodipinum

Tenox 10 mg tabletes

OPA/Al/PVH/Al blisteris, N100
Amlodipinum

Tenox 10 mg tabletes

OPA/Al/PVH/Al blisteris, N200
Amlodipinum

Tenox 10 mg tabletes

OPA/Al/PVH/Al blisteris, N250
Amlodipinum