Kabiven

Emulsija infūzijām

Kabiven emulsija infūzijām

Kabiven tiek piegādāts trīskameru maisā ar pārvalku. Kabiven sastāvā ir šādas sastāvdaļas: aminoskābes (tiek izmantotas olbaltumvielu sintēzei), tauki, glikozes un elektrolītu šķīdumi. Tas palīdz piegādāt enerģiju (no cukura un taukiem) un aminoskābes tieši Jūsu asins plūsmā gadījumos, kad Jūs nevarat ēst kā parasti. Kopā ar sāļiem, mikroelementiem un vitamīniem, to lieto kā sabalansētas intravenozas diētas daļu, kas kopā nodrošina pilnvērtīgu barošanu.

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI
Zāļu produkta identifikators

03-0296-08

Zāļu reģistrācijas numurs

03-0296

Ražotājs

Fresenius Kabi AB, Sweden; Fresenius Kabi Austria GmbH, Austria

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

12-MAY-08

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

Zāļu forma

Emulsija infūzijām

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Fresenius Kabi AB, Sweden

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Kabiven emulsija infūzijām

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai medmāsai.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Kabiven un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Kabiven ievadīšanas

3. Kā lietot Kabiven

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Kabiven

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Kabiven un kādam nolūkam to lieto

Kabiven tiek piegādāts trīskameru maisā ar pārvalku. Kabiven sastāvā ir šādas sastāvdaļas:

aminoskābes (tiek izmantotas olbaltumvielu sintēzei), tauki, glikozes un elektrolītu šķīdumi. Tas

palīdz piegādāt enerģiju (no cukura un taukiem) un aminoskābes tieši Jūsu asins plūsmā gadījumos,

kad Jūs nevarat ēst kā parasti.

Kopā ar sāļiem, mikroelementiem un vitamīniem, to lieto kā sabalansētas intravenozas diētas daļu, kas

kopā nodrošina pilnvērtīgu barošanu.

2. Kas Jums jāzina pirms Kabiven ievadīšanas

Jums nedrīkst ievadīt Kabiven šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret jebkuru no aktīvajām vielām vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

Ja Jums ir alerģija pret olas, soju un zemesriekstus saturošiem produktiem;

ja Jūsu asinīs ir pārāk daudz taukvielu (piemēram, holesterīns);

ja Jums ir smaga aknu mazspēja;

Ja Jums ir akūts šoks (smaga asins zaudējuma vai alerģiskas reakcijas dēļ);

ja Jums ir asins koagulācijas traucējumi (hemofagocitozes sindroms) vai ja Jūsu asinis pienācīgi nesarec;

ja Jums ir stāvoklis, kad organisms nespēj izmantot olbaltumvielas vai aminoskābes;

ja Jums ir smagi nieru darbības traucējumi;

ja Jums ir hiperglikēmija (pārāk daudz cukura asinīs), kad nepieciešamas vairāk nekā 6 vienības insulīna stundā;

ja Jums ir paaugstināts elektrolītu (sāļu) līmenis asinīs;

Ja Jums ir metabolā acidoze (paaugstināts skābes līmenis Jūsu organisma šķidrumos un audos);

ja Jūsu organismā ir pārāk daudz šķidruma (hiperhidratācija);

ja Jums ir šķidrums plaušās (akūta plaušu tūska);

ja Jums ir koma;

ja Jums ir sirds slimības;

ja Jums ir dehidratācija un pazemināts elektrolītu (sāļu) līmenis;

ja Jums ir smaga sepse (smaga infekcija).

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Kabiven lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu vai medmāsu

Konsultējieties ar ārstu, ja Jums:

ir pavājināta aknu darbība;

neārstēts cukura diabēts;

stāvoklis, kad Jūsu organisms nespēj izmantot taukus;

nieru darbības traucējumi;

jebkādi aizkuņģa dziedzera darbības traucējumi;

vairogdziedzera slimība – hipotireoze;

sepse (smaga infekcija);

ir elektolītu izvadīšanas traucējumi;

stāvoklis, kad Jūsu organisma šūnās nav pietiekami daudz skābekļa;

palielināta seruma osmolaritāte.

Nekavējoties informējiet veselības aprūpes speciālistu, ja infūzijas laikā Jums rodas drudzis, izsitumi,

drebuļi vai apgrūtināta elpošana. Šos simptomus var izraisīt alerģiska reakcija vai arī tie var liecināt,

ka Jums ievadīts pārāk daudz zāļu (skatīt 4. punktu).

Šīs zāles var ietekmēt laboratorijas izmeklējumu rezultātus. Ir svarīgi informēt jebkuru ārstu, kurš

Jums veic izmeklējumus, ka Jūs lietojat Kabiven.

Ārsts var vēlēties regulāri veikt Jums asins analīzes, lai pārliecinātos, ka ārstēšana ar Kabiven

iedarbojas atbilstošā veidā.

Bērni

Kabiven neievadīs jaundzimušajiem un bērniem līdz 2 gadu vecumam.

Citas zāles un Kabiven

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Informējiet ārstu, ja Jūs lietojat šādas zāles:

zāles, ko sauc par heparīnu un ko lieto trombu veidošanās profilaksei, gan arī kā palīglīdzekli trombu šķīdināšanai;

varfarīnu, jo sojas pupiņu eļļā esošais K1 vitamīns var ietekmēt asins recēšanas spēju;

insulīnu cukura diabēta ārstēšanai.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Nav veikti īpaši pētījumi, lai noteiktu Kabiven lietošanas drošumu grūtniecības un krūts barošanas

laikā. Ja grūtniecības vai bērna barošanas laikā ar krūti ir nepieciešama barības vielu ievadīšana

tieši vēnā (parenterālā barošana), ārsts Kabiven ievadīs tikai pēc rūpīgas riska izvērtēšanas.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav piemērojama, jo zāles lieto slimnīcā.

Kabiven satur sojas pupu eļļu un olu fosfolipīdus

Sojas pupu eļļa un olu fosfolipīdi var izraisīt alerģiskas reakcijas.

Smagas alerģiskas reakcijas ir novērotas pret sojas pupām un zemesriekstiem.

3. Kā lietot Kabiven

Zāles Jums ievadīs infūzijas veidā tikai centrālā vēnā. Kabiven deva un lietotais maisa izmērs

atkarīgs no Jūsu ķermeņa masas kilogramos un Jūsu organisma spējas izmantot taukus un cukuru.

Kabiven ievadīs lēni, 12-24 stundu laikā. Ārsts pieņems lēmumu par Jums vai Jūsu bērnam lietojamo,

atbilstošo devu. Iespējams, ka ārstēšanas laikā Jūs uzraudzīs.

Lietošana bērniem

Kabiven nav piemērots jaundzimušajiem vai bērniem līdz 2 gadu vecumam.

Ja esat lietojis Kabiven vairāk nekā noteikts

Ir maz ticams, ka Jūs varētu saņemt vairāk šķīduma, nekā vajadzētu, jo ārsts vai medmāsa ārstēšanas

laikā Jūs uzraudzīs. Pārdozēšana var izraisīt sliktu dūšu, vemšanu, svīšanu un šķidruma uzkrāšanos. Ir

ziņots par hiperglikēmiju (pārmērīgi daudz cukura asinīs) un elektrolītu līdzsvara traucējumiem.

Pārdozēšanas gadījumā pastāv risks saņemt pārāk daudz tauku. To sauc par “tauku pārslodzes

sindromu”. Vairāk informācijas skatīt 4. punktā “Iespējamās blakusparādības”. Nekavējoties

informējiet ārstu vai medmāsu, ja Jums ir kāds no iepriekš aprakstītajiem simptomiem vai uzskatāt, ka

esat saņēmis pārāk daudz Kabiven. Infūziju var nekavējoties pārtraukt vai arī turpināt, samazinot devu.

Šie simptomi parasti izzudīs, palēninot vai pārtraucot infūziju.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, medmāsai vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, Kabiven var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti reti (var ietekmēt līdz 1 no 10 000 cilvēkiem) Kabiven var izraisīt alerģisku reakciju. Nekavējoties pastāstiet ārstam, ja:

Jums rodas reljefi, niezoši izsitumi;

Jums ir ļoti augsta temperatūra;

Jums ir apgrūtināta elpošana.

Biežas blakusparādības (var ietekmēt līdz 1 no 10 cilvēkiem)

Nedaudz paaugstināta ķermeņa temperatūra

Retāk (var ietekmēt līdz 1 no 100 cilvēkiem) novērotas šādas blakusparādības

drebuļi;

nogurums;

sāpes vēderā;

galvassāpes;

slikta dūša vai vemšana;

aknu enzīmu līmeņa palielināšanās. Ja tā notiks, ārsts Jūs informēs.

Citas blakusparādības ir ļoti retas (var ietekmēt līdz 1 no 10 000 cilvēkiem)

augsts vai zems asinsspiediens;

elpošanas traucējumi (paātrināta elpošana);

ilgstoša, sāpīga erekcija vīriešiem;

asins sastāva izmaiņas.

Tauku pārslodzes sindroms

Tas var rasties, ja pēc pārāk lielas Kabiven devas saņemšanas Jūsu organismam rodas grūtības izmantot taukus. Tas var rasties, pēkšņi mainoties Jūsu vispārējam stāvoklim (piemēram, nieru darbības traucējumu vai infekcijas gadījumā). Iespējamie simptomi ir drudzis, palielināts tauku līmenis asinīs, šūnās un audos, dažādu orgānu darbības traucējumi un koma. Parasti visi simptomi ir pārejoši, ja infūziju pārtrauc.

Lūdzu, pastāstiet ārstam, medmāsai vai farmaceitam, ja jebkura no blakusparādībām kļūst smaga vai novērojat kādu blakusparādību, kas nav minēta šajā instrukcijā.

Ziņošana par blakusparādībām
Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne:  HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv/?id=613&sa=613&top=3" www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Kabiven

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Jūsu ārsts un slimnīcas farmaceits ir atbildīgi par pareizu Kabiven uzglabāšanu, lietošanu un iznīcināšanu. Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Nesasaldēt.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes.

Nelietojiet šīs zāles, ja maiss ir caurs.

Tikai vienreizējai lietošanai. Jebkurš pēc infūzijas atlikušais maisījums jāiznīcina.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Kabiven satur

Kabiven ir pieejams trīskameru maisos. Katrs maiss satur šādus atšķirīgus tilpumus attiecīgi četriem iepakojuma lielumiem:

2566 ml

2053 ml

1540 ml

1026 ml

Glikoze 19%

1316 ml

1053 ml

790 ml

526 ml

Aminoskābes un elektrolīti (Vamin 18 Novum)

750 ml

600 ml

450 ml

300 ml

Tauku emulsija (Intralipid 20%)

500 ml

400 ml

300 ml

200 ml

Aktīvās vielas ir:

2566 ml

2053 ml

1540 ml

1026 ml

Attīrīta sojas pupiņu eļļa (Soiae oleum raffinatum)

100 g

80 g

60 g

40g

Glikozes monohidrāts (Glucosum monohydricum)

275 g

220 g

165 g

110 g

atbilst bezūdens glikozei

(Glucosum anhydricum)

250 g

200 g

150 g

100 g

Alanīns (Alaninum)

12,0 g

9,6 g

7,2 g

4,8 g

Arginīns (Argininum)

8,5 g

6,8g

5,1 g

3,4 g

Asparagīnskābe (Acidum asparticum)

2,6 g

2,0 g

1,5 g

1,0 g

Glutamīnskābe (Acidum glutaminicum)

4,2 g

3,4 g

2,5 g

1,7 g

Glicīns (Glycinum)

5,9 g

4,7 g

3,6 g

2,4 g

Histidīns (Histidinum)

5,1 g

4,1 g

3,1 g

2,0 g

Izoleicīns (Isoleucinum)

4,2 g

3,4 g

2,5 g

1,7 g

Leicīns (Leucinum)

5,9 g

4,7 g

3,6 g

2,4 g

Lizīna hidrohlorīds (Lysini hydrochloridum)

8,5 g

6,8 g

5,1 g

3,4 g

atbilst lizīnam (Lysinum)

6,8 g

5,4 g

4,1 g

2,7 g

Metionīns (Methioninum)

4,2 g

3,4 g

2,5 g

1,7 g

Fenilalanīns (Phenylalaninum)

5,9 g

4,7 g

3,6 g

2,4 g

Prolīns (Prolinum)

5,1 g

4,1 g

3,1 g

2,0 g

Serīns (Serinum)

3,4 g

2,7 g

2,0 g

1,4 g

Treonīns (Threoninum)

4,2 g

3,4 g

2,5 g

1,7 g

Triptofāns (Tryptophanum)

1,4 g

1,1 g

0,86 g

0,57 g

Tirozīns (Tyrosinum)

0,17 g

0,14 g

0,10 g

0,07 g

Valīns (Valinum)

5,5 g

4,4 g

3,3 g

2,2 g

Kalcija hlorīds (dihidrāta veidā) (Calcii chloridum)

0,56 g

0,44 g

0,33 g

0,22 g

Nātrija glicerofosfāts

(hidratēts) (Natrii glycerophosphas)

3,8 g

3,0 g

2,3 g

1,5 g

Magnija sulfāts (heptahidrāta veidā) (Magnesii sulfas)

1,2 g

0,96 g

0,72 g

0,48 g

Kālija hlorīds (Kalii chloridum)

4,5 g

3,6 g

2,7 g

1,8 g

Nātrija acetāts (trihidrāta veidā) (Natrii acetas)

3,7 g

2,9 g

2,2 g

1,5 g

Citas sastāvdaļas ir:

attīrīti olas fosfolipīdi,

glicerīns,

nātrija hidroksīds (pH pielāgošanai),

ledus etiķskābe (pH pielāgošanai),

ūdens injekcijām.

Kabiven ārējais izskats un iepakojums

Glikozes un aminoskābju šķīdumi ir dzidri un bezkrāsaini līdz viegli iedzelteni, bet tauku emulsija ir balta. Kabiven sastāv no trīskameru maisa un virsējā pārvalka. Starp iekšējo maisu un ārējo pārvalku ir skābekļa absorbētājs, kas pirms lietošanas ir jāizņem un jāiznīcina. Ar noņemamām izolācijām iekšējais maiss sadalīts trīs kamerās (nodalījumos). Pirms lietošanas trīs kameru saturs jāsamaisa, atverot noraujamās izolācijas.

Iepakojuma lielumi:

1 x 1026 ml, 4 x 1026 ml,

1 x 1540 ml, 4 x 1540 ml,

1 x 2053 ml, 4 x 2053 ml,

1 x 2566 ml, 3 x 2566 ml.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Fresenius Kabi AB, SE-751 74, Uppsala, Zviedrija

Ražotājs

Fresenius Kabi AB, SE-751 74, Uppsala, Zviedrija

Fresenius Kabi Austria GmbH, Hafnerstrasse 36, 8055 Graz, Austrija

Informācijas pēdējās aktualizēšanas datums

10/2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Lai izvairītos no riska, kas saistīts ar pārāk ātru infūziju, ieteicams zāles ievadīt nepārtrauktā, labi

kontrolētā infūzijā, ja iespējams, izmantojot volumetrisko sūkni.

Tā kā infūzija centrālā vēnā saistīta ar paaugstinātu infekcijas risku, stingri jāievēro aseptikas

noteikumi, lai izvairītos no kontaminācijas katetra ievadīšanas un manipulāciju laikā.

Jākontrolē glikozes, elektrolītu līmenis serumā un osmolaritāte, kā arī šķidrumu līdzsvars, skābju-

sārmu līdzsvars, aknu raksturlielumi un enzīmu līmenis.

Jebkuru anafilaktiskas reakcijas pazīmju vai simptomu rašanās gadījumā (piemēram, drudža, drebuļu,

izsitumu vai apgrūtinātas elpošanas) infūzija nekavējoties jāpārtrauc.

Pseidoaglutinācijas riska dēļ Kabiven nedrīkst ievadīt vienlaicīgi/vienā infūzijas sistēmā ar asinīm.

Lietošanas veids

Intravenozai infūzijai, infūzijai centrālā vēnā.

Lai nodrošinātu pilnīgu parenterālu barošanu, Kabiven jāpievieno mikroelementi, vitamīni un,

iespējams, elektrolīti (ņemot vērā Kabiven sastāvā esošos elektrolītus).

Infūzijas ātrums

Maksimālais infūzijas ātrums glikozei ir 0,25 g/kg/st.

Aminoskābju infūzijas ievadīšanas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,1 g/kg/st.

Taukus nedrīkst ievadīt ātrāk kā 0,15 g/kg/st.

Infūzijas ātrums nedrīkst pārsniegt 2,6 ml/kg/ķermeņa masas/st (atbilst 0,25 g glikozes, 0,09 g

aminoskābju un 0,1 g tauku uz kg ķermeņa masas). Ieteicamais infūzijas laiks ir 12-24 stundas.

Piesardzības pasākumi, iznīcinot zāles

Nelietot, ja iepakojums ir bojāts. Lietot tikai tad, ja aminoskābju un glikozes šķīdumi ir dzidri un

bezkrāsaini vai viegli iedzelteni, un tauku emulsija ir balta un homogēna. Trīs atsevišķo kameru saturs

pirms lietošanas vai pirms jebkādu piedevu pievienošanas caur zāļu ievadei paredzēto atveri jāsajauc.

Pēc nolobāmo izolāciju noņemšanas, maiss trīs reizes jāapgriež otrādi, lai nodrošinātu homogēnu

maisījumu bez fāzu noslāņošanās pazīmēm.

Tikai vienreizējai lietošanai. Jebkurš maisījums, kas paliek pēc infūzijas, ir jāiznīcina.

Saderība

Kabiven drīkst sajaukt (lietot maisījumā) tikai ar tām zālēm vai barošanas šķīdumiem, ar kuriem ir

pierādīta saderība. Dati par saderību ar citiem produktiem ir pieejami pie ražotāja.

Piedevas jāpievieno aseptiski.

Uzglabāšanas laiks

Uzglabāšanas laiks pēc sajaukšanas

Pēc izolāciju noņemšanas samaisītā trīs kameru maisa satura ķīmiskā un fizikālā stabilitāte pierādīta

24 stundas 25 °C temperatūrā.

Pēc samaisīšanas ar piedevām (barošanas šķīdumi un citas zāles)

No mikrobioloģijas viedokļa, pēc piedevu pievienošanas zāles ir jāizlieto nekavējoties. Ja tās netiek izlietotas tūlīt, par lietošanas un uzglabāšanas laiku un apstākļiem ir atbildīgs lietotājs.

Uzglabāšanas laiks 2-8°C temperatūrā nedrīkst pārsniegt 24 stundas. Ja nav iespējams izvairīties no uzglabāšanas ledusskapī un piedevu pievienošanu veic validētos aseptiskos apstākļos, samaisīto emulsiju pirms lietošanas var uzglabāt līdz 6 dienām 2-8°C temperatūrā.

Pēc tam, kad šķīdums izņemts no ledusskapja, kur tas uzglabāts 2-8°C temperatūrā, maisījums jāizlieto 24 stundu laikā.

Norādījumi Kabiven lietošanai

Maiss

Ierobi virsējā pārvalkā

Rokturis

Caurums maisa piekāršanai

Noraujamās izolācijas

Aklā pieslēguma vieta (izmanto tikai ražošanas procesā)

Pievienošanas pieslēguma vieta

Infūzijas sistēmas pieslēguma vieta

Skābekļa absorbents

1. Ārējā pārvalka noņemšana

Lai noņemtu virsējo pārvalku, to, maisu turot horizontāli, gar augšējo malu (A) atplēš tuvu gar pieslēguma vietām.

Pēc tam atplēš garo malu un noņem ārējo pārvalku, kuru kopā ar skābekļa absorbentu (B) izmet.

2. Samaisīšana

Maisu novieto uz plakanas virsmas.

Maisu no roktura puses cieši sarullē pieslēguma vietu virzienā, sākot ar labo roku un pēc tam vienmērīgi spiežot ar kreiso roku, līdz tiek salauzti vertikālie aizslēgi. Vertikālo noplēšamo aizslēgu atvēršanos izraisa šķidruma spiediens. Noplēšamos aizslēgus var atvērt arī pirms ārējā pārvalka noņemšanas.

Lūdzu ievērot, ka šķidrumi viegli sajaucas arī tad, kad horizontālie aizslēgi ir palikuši noslēgti.

3 nodalījumu saturu samaisa, maisu 3 reizes apgriežot otrādi, līdz komponenti ir rūpīgi samaisīti.

Zāļu galīgā sagatavošana

Maisu atkal novieto uz plakanas virsmas. Neilgi pirms piedevu injicēšanas nolauž baltās piedevu pievienošanas pieslēguma vietas atvēršanas indikatora karodziņu ar bultiņu (A).

Lūdzu, ievērot, ka piedevu pievienošanas pieslēguma vietas membrāna ir sterila.

Satver piedevu pievienošanas pieslēguma vietas pamatni. Injekcijas vietas centrā ievada adatu un injicē piedevas, kuru saderība ir pierādīta (B).

Pēc katras piedevas pievienošanas šķīdumu rūpīgi samaisa, maisu trīs reizes apgriežot otrādi. Jālieto 18 - 23 izmēra šļirces, kuru maksimālais garums ir 40 mm.

Neilgi pirms infūzijas sistēmas ievietošanas nolauž zilās infūzijas sistēmas pievienošanas vietas atvēršanas indikatora karodziņu ar bultiņu (A).

Lūdzu, ievērot, ka infūzijas sistēmas pieslēguma vietas membrāna ir sterila.

Jālieto neventilējama infūzijas sistēma vai jānoslēdz ventilējamas infūzijas sistēmas gaisa pievades ventilis.

Satver infūzijas sistēmas pieslēguma vietas pamatni.

Aso uzgali izspiež caur infūzijas sistēmas pieslēguma vietu. Asais uzgalis ir jāievada pilnīgi, lai būtu droši, ka tas atrodas savā vietā.

Lūdzu, ievērot, ka infūzijas sistēmas pieslēguma vietas iekšējā daļa ir sterila.

Maisa piekāršana

Maisu piekar aiz cauruma, kas atrodas zem roktura.

SASKAŅOTS ZVA 20-06-2019

EQ PAGE 1

EQ PAGE 1

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Kabiven emulsija infūzijām

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Kabiven ir pieejams trīskameru maisu sistēmā. Atbilstoši četriem iepakojuma lielumiem, katrā iepakojumā ir šādi atšķirīgi komponentu tilpumi:

2566 ml

2053 ml

1540 ml

1026 ml

Glikoze 19%

1316 ml

1053 ml

790 ml

526 ml

Aminoskābes un elektrolīti (Vamin 18 Novum)

750 ml

600 ml

450 ml

300 ml

Tauku emulsija (Intralipid 20%)

500 ml

400 ml

300 ml

200 ml

Tas atbilst šādiem kopējiem sastāviem:

Aktīvās vielas

2566 ml

2053 ml

1540 ml

1026 ml

Attīrīta sojas pupiņu eļļa (Soiae oleum raffinatum)

100 g

80 g

60 g

40g

Glikozes monohidrāts (Glucosum monohydricum)

275 g

220 g

165 g

110 g

atbilst bezūdens glikozei

(Glucosum anhydricum)

250 g

200 g

150 g

100 g

Alanīns (Alaninum)

12,0 g

9,6 g

7,2 g

4,8 g

Arginīns (Argininum)

8,5 g

6,8g

5,1 g

3,4 g

Asparagīnskābe (Acidum asparticum)

2,6 g

2,0 g

1,5 g

1,0 g

Glutamīnskābe (Acidum glutaminicum)

4,2 g

3,4 g

2,5 g

1,7 g

Glicīns (Glycinum)

5,9 g

4,7 g

3,6 g

2,4 g

Histidīns (Histidinum)

5,1 g

4,1 g

3,1 g

2,0 g

Izoleicīns (Isoleucinum)

4,2 g

3,4 g

2,5 g

1,7 g

Leicīns (Leucinum)

5,9 g

4,7 g

3,6 g

2,4 g

Lizīna hidrohlorīds (Lysini hydrochloridum)

8,5 g

6,8 g

5,1 g

3,4 g

atbilst lizīnam (Lysinum)

6,8 g

5,4 g

4,1 g

2,7 g

Metionīns (Methioninum)

4,2 g

3,4 g

2,5 g

1,7 g

Fenilalanīns (Phenylalaninum)

5,9 g

4,7 g

3,6 g

2,4 g

Prolīns (Prolinum)

5,1 g

4,1 g

3,1 g

2,0 g

Serīns (Serinum)

3,4 g

2,7 g

2,0 g

1,4 g

Treonīns (Threoninum)

4,2 g

3,4 g

2,5 g

1,7 g

Triptofāns (Tryptophanum)

1,4 g

1,1 g

0,86 g

0,57 g

Tirozīns (Tyrosinum)

0,17 g

0,14 g

0,10 g

0,07 g

Valīns (Valinum)

5,5 g

4,4 g

3,3 g

2,2 g

Kalcija hlorīds (dihidrāta veidā) (Calcii chloridum)

0,56 g

0,44 g

0,33 g

0,22 g

Nātrija glicerofosfāts

(hidratēts) (Natrii glycerophosphas)

3,8 g

3,0 g

2,3 g

1,5 g

Magnija sulfāts (heptahidrāta veidā) (Magnesii sulfas)

1,2 g

0,96 g

0,72 g

0,48 g

Kālija hlorīds (Kalii chloridum)

4,5 g

3,6 g

2,7 g

1,8 g

Nātrija acetāts (trihidrāta veidā) (Natrii acetas)

3,7 g

2,9 g

2,2 g

1,5 g

Sastāvs atbilst:

2566 ml

2053 ml

1540 ml

1026 ml

Aminoskābēm

85 g

68 g

51 g

34 g

Slāpeklim

13,5 g

10,8 g

8,1 g

5,4 g

Taukiem

100 g

80 g

60 g

40 g

Ogļhidrātiem, glikozei (dekstrozei)

250 g

200 g

150 g

100 g

Enerģijas daudzums

kopējais

2300 kcal

1900 kcal

1400 kcal

900 kcal

neproteīnu

2000 kcal

1600 kcal

1200 kcal

800 kcal

Elektrolīti

Nātrijs

80 mmol

64 mmol

48 mmol

32 mmol

Kālijs

60 mmol

48 mmol

36 mmol

24 mmol

Magnijs

10 mmol

8 mmol

6 mmol

4 mmol

Kalcijs

5 mmol

4 mmol

3 mmol

2 mmol

Fosfāti*

25 mmol

20 mmol

15 mmol

10 mmol

Sulfāti

10 mmol

8 mmol

6 mmol

4 mmol

Hlorīdi

116 mmol

93 mmol

70 mmol

46 mmol

Acetāti

97 mmol

78 mmol

58 mmol

39 mmol

Osmolalitāte

apmēram 1230 mosm/kg ūdens

Osmolaritāte

apmēram 1060 mosmol/l

pH

apmēram 5,6

* no Intralipīda un Vamīna

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Emulsija infūzijām.

Kabiven sastāv no trīskameru maisa un pārvalka. Starp iekšējo maisu un ārējo pārvalku ir skābekļa absorbētājs. Iekšējais maiss ar noņemamām izolācijām sadalīts 3 kamerās.

Atsevišķajās kamerās ir attiecīgi glikozes un aminoskābju šķīdumi, un tauku emulsija. Glikozes un aminoskābju šķīdumi ir dzidri un bezkrāsaini vai viegli iedzelteni, bet tauku emulsija ir balta.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Parenterālai barošanai pieaugušajiem un bērniem no 2 gadu vecuma, ja perorāla vai enterāla barošana

nav iespējama, ir nepietiekama vai kontrindicēta.

4.2. Devas un lietošanas veids

Devu un infūzijas ātrumu nosaka spēja eliminēt taukus un metabolizēt glikozi. Skat. 4.4. apakšpunktu.

Devas

Devām jābūt individuālām, un maisa tilpums jāizvēlas atkarībā no pacienta klīniskā stāvokļa, ķermeņa masas un vajadzības pēc barības vielām.

Pieaugušie pacienti

Organisma proteīnu masas saglabāšanai nepieciešamais slāpekļa daudzums ir atkarīgs no pacienta stāvokļa (piemēram, barojuma un kataboliskā stresa pakāpes). Pacientiem ar normālu barojumu vai viegla metaboliska stresa stāvoklī nepieciešams uzņemt 0,10-0,15 g slāpekļa/kg ķermeņa masas/dienā. Pacientiem ar mērenu līdz pat augstam metaboliskam stresam ar nepietiekamu vai pietiekamu barojumu nepieciešams uzņemt 0,15-0,30 g slāpekļa/kg ķermeņa masas/dienā (1,0-2,0 g aminoskābju/kg ķermeņa masas/dienā). Atbilstošā vispārēji pieņemtā vajadzība pēc glikozes ir 2,0-6,0 g un pēc taukiem - 1,0-2,0 g.

Devas 0,10-0,20 g slāpekļa/kg ķermeņa masas/dienā (0,7-1,3 g aminoskābju/kg/ķermeņa masas/dienā) nodrošina lielākās daļas pacientu vajadzības. Tas atbilst 19 ml-38 ml Kabiven/kg ķermeņa masas dienā. Pacientam ar ķermeņa masu 70 kg tas atbilst 1130 ml–2660 ml Kabiven dienā.

Kopējais nepieciešamais enerģijas daudzums atkarīgs no pacienta klīniskā stāvokļa, un tas visbiežāk ir robežās no 25-35 kcal/kg ķermeņa masas/dienā. Pacientiem ar aptaukošanos deva jāaprēķina atbilstoši noteiktajai ideālajai ķermeņa masai.

Tiek piedāvāti četri Kabiven iepakojumi, kas paredzēti pacientiem ar paaugstinātām, mēreni palielinātām, pamata vai pazeminātām vajadzībām pēc barības vielām. Lai nodrošinātu pilnīgu parenterālu barošanu, papildus jāievada mikroelementi un vitamīni.

Pediatriskā populācija

Devām jābūt atkarīgām no individuālās spējas metabolizēt barības vielas.

Parasti maziem bērniem (2-10 g.) infūziju sāk ar zemāko devu, t.i., 12,5-25 ml/kg (attiecīgi 0,49-0,98 g tauku/kg/dienā, 0,41-0,83 g aminoskābju/kg/dienā un 1,2-2,4 g glikozes/kg/dienā) un palielina no 10-15 ml/kg/dienā līdz maksimālai devai 40 ml/kg/dienā.

Bērniem no 10 gadu vecuma var būt piemērota pieaugušo deva.

Kabiven nav ieteicams lietot bērniem līdz 2 gadu vecumam, kuriem aminoskābe cisteīns uzskatāma par nosacīti būtisku.

Infūzijas ātrums

Maksimālais infūzijas ātrums glikozei ir 0,25 g/kg/st.

Aminoskābju infūzijas ievadīšanas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,1 g/kg/st.

Taukus nedrīkst ievadīt ātrāk kā 0,15 g/kg/st.

Infūzijas ātrums nedrīkst pārsniegt 2,6 ml/kg/ķermeņa masas/st (atbilst 0,25 g glikozes, 0,09 g aminoskābju un 0,1 g tauku uz kg ķermeņa masas). Ieteicamais infūzijas laiks ir 12-24 stundas.

Maksimālā dienas deva

40 ml/kg ķermeņa masas/dienā. Tā ir ekvivalenta vienam maisam (lielākā izmēra), ko ievada pacientam ar ķermeņa masu 64 kg, kas nodrošina 1,3 g aminoskābju/kg/dienā (0,21 N/kg/dienā), 31 kcal/kg/dienā ne-proteīnu enerģijas (3,9 g glikozes/kg/dienā un 1,6 g tauku/kg/dienā).

Maksimālā dienas deva mainās atkarībā no pacienta klīniskā stāvokļa, tā var pat būt jāmaina katru dienu.

Lietošanas veids

Intravenozu infūziju ievada tikai centrālā vēnā. Infūziju var turpināt tik ilgi, cik tas nepieciešams atkarībā no pacienta klīniskā stāvokļa.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām, olu, sojas vai zemesriekstu proteīniem vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām;

smaga hiperlipidēmija;

smaga aknu mazspēja;

smagi asins koagulācijas traucējumi;

iedzimti aminoskābju vielmaiņas traucējumi;

smaga nieru mazspēja bez hemofiltrācijas vai dialīzes iespējas;

akūts šoks;

hiperglikēmija, kad nepieciešams vairāk nekā 6 vienības insulīna stundā;

patoloģiski paaugstināts jebkura no sastāvā esošajiem elektrolītiem līmenis serumā;

vispārējas kontrindikācijas infūziju ievadīšanai: akūta plaušu tūska, hiperhidratācija, dekompensēta sirds mazspēja un hipotoniska dehidratācija;

hemofagocitotisks sindroms;

nestabils stāvoklis (piemēram, smags stāvoklis pēc traumas, nekompensēts diabēts, akūts miokarda infarkts, metaboliskā acidoze, smaga sepse un hiperosmolāra koma).

jaundzimušie un bērni līdz 2 gadu vecumam.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Jākontrolē pacienta spēja eliminēt taukus. To ieteicams veikt, mērot triglicerīdu līmeni serumā pēc 5-

6 stundu beztauku perioda.

Infūzijas laikā triglicerīdu koncentrācija serumā nedrīkst pārsniegt 3 mmol/l.

Pediatriskā populācija

Maisa izmērs, īpaši tilpums un kvantitatīvais sastāvs, jāizvēlas rūpīgi. Šie tilpumi jāpielāgo atbilstoši

bērnu hidratācijai un barojumam.

Pirms infūzijas uzsākšanas jākoriģē elektrolītu un šķidrumu līdzsvars (piemēram, pārmērīgi augsts vai

zems elektrolītu līmenis serumā).

Pirms jebkuras intravenozas infūzijas nepieciešama rūpīga klīniska kontrole. Ja rodas jebkādas

novirzes, infūzija jāpārtrauc. Tā kā infūzija centrālā vēnā saistīta ar paaugstinātu infekcijas risku,

stingri jāievēro aseptikas noteikumi, lai izvairītos no kontaminācijas katetra ievadīšanas un

manipulāciju laikā.

Kabiven piesardzīgi jāievada pavājināta lipīdu metabolisma gadījumā, kas ir iespējams pacientiem ar

nieru mazspēju, nekompensētu cukura diabētu, pankreatītu, pavājinātu aknu darbību, hipotireozi (ar

hipertrigliceridēmiju) un sepsi. Ja Kabiven ievada pacientiem ar šādiem traucējumiem, stingra seruma

triglicerīdu līmeņa kontrole ir obligāta.

Jākontrolē glikozes, elektrolītu līmenis serumā un osmolaritāte, kā arī šķidrumu līdzsvars, skābju-

sārmu līdzsvars un aknu enzīmu (sārmainā fosfatāze, ALAT, ASAT) līmenis.

Ja taukus ievada ilgāku laiku, jākontrolē asinsaina un koagulācijas rādītāji.

Lai izvairītos no hiperfosfatēmijas un hiperkalēmijas, pacientiem ar nieru mazspēju rūpīgi jākontrolē

fosfātu un kālija uzņemšana.

Katra pievienojamā elektrolīta daudzums jāpielāgo, kontrolējot pacienta klīnisko stāvokli un bieži

kontrolējot elektrolītu līmeni serumā.

Parenterālo barošanu piesardzīgi jāveic metabolās acidozes, laktātacidozes, nepietiekamas šūnu

apgādes ar skābekli un palielinātas seruma osmolaritātes gadījumā.

Kabiven piesardzīgi jāievada pacientiem ar tendenci uz elektrolītu aizturi.

Jebkuru anafilaktiskas reakcijas pazīmju vai simptomu rašanās gadījumā (piemēram, drudža, drebuļu,

izsitumu vai apgrūtinātas elpošanas) infūzija nekavējoties jāpārtrauc.

Kabiven sastāvā esošie lipīdi var ietekmēt dažu laboratorijas mērījumu rezultātus (piemēram,

bilirubīna, laktātdehidrogenāzes, skābekļa piesātinājuma, hemoglobīna), ja asins paraugi tiek ņemti

pirms lipīdi tiek adekvāti izvadīti no asinīm. Lielākajai daļai pacientu lipīdi no asinīm ir izvadīti pēc

5-6 stundu no tauku ievadīšanas brīva intervāla.

Intravenozu aminoskābju infūziju pavada mikroelementu – vara un, jo īpaši, cinka, palielināta

izdalīšanās urīnā. Ar to jārēķinās, izvēloties mikroelementu devas, īpaši ilgstošas intravenozas

barošanas laikā.

Vāja barojuma pacientiem parenterālās barošanas uzsākšana var izraisīt šķidruma pārvietošanos, kā

rezultātā var rasties plaušu tūska un sastrēguma sirds mazspēja, kā arī var samazināties kālija, fosfora,

magnija un ūdenī šķīstošo vitamīnu koncentrācija serumā. Šīs izmaiņas var rasties 24-48 stundu

laikā, tāpēc parenterālo barošanu ieteicams uzsākt lēni, rūpīgi pielāgojot ievadāmo šķidrumu,

elektrolītu, minerālvielu un vitamīnu daudzumu

Pseidoaglutinācijas riska dēļ Kabiven nedrīkst ievadīt vienlaicīgi/vienā infūzijas sistēmā ar asinīm.

Pacientiem ar hiperglikēmiju var būt nepieciešama papildus insulīna ievade.

Maiss ir paredzēts vienreizējai lietošanai.

Šī emulsija nesatur vitamīnus un mikroelementus. Tos vienmēr jāpievieno infūzijai.

Šīs zāles satur sojas pupu eļļu un olu fosfolipīdus, kuri dažreiz var izraisīt alerģiskas reakcijas.

Ir novērotas krusteniskas alerģiskas reakcijas pret sojas pupām un zemesriekstiem.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Dažas zāles, piemēram, insulīns, var ietekmēt organisma lipāžu sistēmu. Taču uzskata, ka šai mijiedarbībai ir tikai ierobežota klīniska nozīme.

Heparīns, kas ievadīts klīniskās devās, izraisa pārejoši pastiprinātu lipoproteīnlipāzes izdalīšanos asinsritē. Tas var sākotnēji izraisīt palielinātu plazmas lipolīzi, kam seko pārejoša triglicerīdu klīrensa samazināšanās.

Sojas eļļa ir dabīgs K1 vitamīna avots. Tā var ietekmēt kumarīna atvasinājumu grupas līdzekļu terapeitisko iedarbību, ko stingri jākontrolē pacientiem, kuri tiek ārstēti ar šīm zālēm.

Nav pieejami klīniski dati, kas pierādītu, ka jebkuram no augstāk minētajiem mijiedarbības veidiem ir būtiska klīniska nozīme.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Īpaši pētījumi, lai noteiktu Kabiven drošumu grūtniecības un krūts barošanas laikā, nav veikti. Pirms

Kabiven ievadīšanas grūtniecēm un sievietēm, kas baro bērnu ar krūti, ārstam jāapsver paredzamās

labvēlīgās iedarbības un riska attiecība.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav piemērojams.

Nevēlamās blakusparādības

Orgānu sistēma

Bieži

>1/100, <1/10

Retāk

>1/1000, <1/100

Ļoti reti

<1/10000

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Hemolīze, retikulocitoze

Imūnās sistēmas traucējumi

Paaugstinātas jutības reakcijas (piem, anafilaktiska reakcija, izsitumi, nātrene)

Nervu sistēmas traucējumi

Galvassāpes

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Hipotensija, hipertensija

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Tahipnoja

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Sāpes vēderā, slikta dūša, vemšana

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības

Priapisms

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ķermeņa temperatūras paaugstināšanās

Drebuļi, nogurums

Izmeklējumi

Aknu enzīmu līmeņa palielināšanās plazmā

Tāpat kā visu hipertonisku infūziju šķīdumu ievadīšanas gadījumā, ievadot perifērajās vēnās, var rasties tromboflebīts.

Tauku pārslodzes sindroms

Samazinātas Intralipid (Kabiven tauku komponentes) eliminācijas spējas un pārdozēšanas rezultātā var rasties tauku pārslodzes sindroms. Tas var rasties arī ievērojot ieteicamo ievadīšanas ātrumu, ja pēkšņi mainās pacienta klīniskais stāvoklis, piemēram, nieru darbības traucējumu vai infekcijas gadījumā.

Tauku pārslodzes sindromam raksturīga hiperlipidēmija, drudzis, tauku infiltrācija, hepatomegālija, splenomegālija, anēmija, leikopēnija, trombocitopēnija, asins koagulācijas traucējumi un koma. Parasti visi simptomi ir pārejoši, pārtraucot infūziju.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām 
Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā. 
Tīmekļa vietne:  HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv/?id=613&sa=613&top=3" www.zva.gov.lv

Pārdozēšana

Skat. 4.8. “Tauku pārslodzes sindroms”.

Ja tiek pārsniegts maksimālais ieteicamais aminoskābju infūzijas ātrums, novērota slikta dūša, vemšana un pastiprināta svīšana.

Ja rodas pārdozēšanas simptomi, infūzija jāpalēnina vai jāpārtrauc.

Turklāt pārdozēšana var izraisīt šķidrumu pārslodzi, elektrolītu līdzsvara traucējumus, hiperglikēmiju un hiperosmolalitāti.

Dažos retos, smagos gadījumos var būt nepieciešama hemodialīze, hemofiltrācija vai hemodiafiltrācija.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Šķīdumi parenterālai barošanai.

ATĶ kods: B05BA10.

Tauku emulsijas

Intralipid, tauku emulsija Kabiven sastāvā, nodrošina ar enerģiju metabolismam un šūnu membrānu

strukturālai integritātei nepieciešamām aizvietojamām un neaizvietojamām garo ķēžu taukskābēm.

Intralipid ieteicamās devās neizraisa hemodinamiskas izmaiņas. Lietojot Intralipid pareizi, nav

aprakstītas klīniski nozīmīgas plaušu darbības izmaiņas. Īslaicīgā aknu enzīmu līmeņa

paaugstināšanās, kas novērota dažiem pacientiem, kurus baro parenterāli, ir pārejoša un izzūd,

pārtraucot parenterālo barošanu. Līdzīgas izmaiņas ir arī novērotas lipīdu emulsijas nesaturošas

parenterālās barošanas laikā.

Aminoskābes un elektrolīti

Aminoskābes, kas ir ikdienas barības proteīnu sastāvdaļa, tiek izmantotas audu olbaltumvielu sintēzei,

un jebkurš to pārpalikums tiek iesaistīts daudzos metabolisma procesos.

Pētījumi liecina, ka aminoskābju infūzijām piemīt termogēna iedarbība.

Glikoze

Glikozei nav citas farmakodinamiskas iedarbības, izņemot normāla barojuma uzturēšanu un

atjaunošanu.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Tauku emulsijas

Intralipid piemīt endogēnajiem hilomikroniem līdzīgas bioloģiskās īpašības.

Atšķirībā no hilomikroniem, Intralipid nesatur holesterīna esterus vai apolipoproteīnus, bet tas satur

ievērojami vairāk fosfolipīdu.

Intralipid (vismaz katabolisma agrīnajā fāzē) no cirkulācijas tiek eliminēts ar endogēno hilomikronu

metabolisma procesiem līdzīgu metabolisma procesu starpniecību, . Eksogēnās tauku daļiņas

vispirms asinsritē tiek hidrolizētas un pēc tam tās perifēri piesaistās ZBL receptoriem un aknu

receptoriem.

Eliminācijas ātrums atkarīgs no tauku daļiņu uzbūves, barojuma, slimības un infūzijas ātruma.

Veseliem brīvprātīgajiem Intralipid maksimālais klīrenss pēc neēšanas visu nakti bija 3,8±1,5 g

triglicerīdu uz kg ķermeņa masas 24 stundās.

Gan eliminācijas, gan oksidācijas ātrums ir atkarīgs no pacienta klīniskā stāvokļa; pacientiem pēc

operācijām un traumām eliminācija ir ātrāka, un utilizācija ir pastiprināta, bet pacientiem ar nieru

mazspēju un hipertrigliceridēmiju eksogēno tauku emulsiju izmantošana ir lēnāka.

Aminoskābes un elektrolīti

Infūzijas veidā ievadīto aminoskābju un elektrolītu galvenās farmakokinētiskās īpašības būtībā ir

tādas pašas, kā ar ikdienas barību uzņemtajām aminoskābēm un elektrolītiem. Tomēr aminoskābes no

olbaltumvielām, kas uzņemtas ar uzturu, vispirms nokļūst vārtu vēnā un pēc tam sistēmiskā asinsritē,

bet intravenozas infūzijas veidā ievadītās aminoskābes sistēmisko cirkulāciju sasniedz tieši.

Glikoze

Infūzijas veidā ievadītas glikozes farmakokinētiskās īpašības būtībā neatšķiras no tām, kādas piemīt

glikozei, ko uzņem ar ikdienas barību.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Preklīniskie drošuma pētījumi Kabiven nav veikti. Taču dažādu Intralipid, aminoskābju un glikozes

šķīduma kombināciju un koncentrāciju šķīdumu preklīniskie drošuma pētījumi liecina par labu

panesamību.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Attīrīti olas fosfolipīdi,

glicerīns,

nātrija hidroksīds (pH pielāgošanai),

ledus etiķskābe (pH pielāgošanai),

ūdens injekcijām.

6.2. Nesaderība

Kabiven drīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm tikai tad, ja pierādīta to saderība. Skatīt

6.6. apakšpunktu.

6.3. Uzglabāšanas laiks

2 gadi

Uzglabāšanas laiks pēc sajaukšanas

Pēc izolāciju noņemšanas samaisītā trīs kameru maisa satura ķīmiskā un fizikālā stabilitāte pierādīta

24 stundas 25 °C temperatūrā.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Nesasaldēt.

Pēc samaisīšanas ar piedevām (barošanas šķīdumi un citas zāles)

Pēc izolāciju noņemšanas un trīs šķīdumu samaisīšanas piedevas var pievienot caur zāļu ievadei paredzēto atveri.

No mikrobioloģijas viedokļa, pēc piedevu pievienošanas zāles ir jāizlieto nekavējoties. Ja tās netiek izlietotas tūlīt, par lietošanas un uzglabāšanas laiku un apstākļiem ir atbildīgs lietotājs.

Uzglabāšanas laiks 2-8°C temperatūrā nedrīkst pārsniegt 24 stundas. Ja nav iespējams izvairīties no uzglabāšanas ledusskapī un piedevu pievienošanu veic validētos aseptiskos apstākļos, samaisīto emulsiju pirms lietošanas var uzglabāt līdz 6 dienām 2-8°C temperatūrā.

Pēc tam, kad šķīdums izņemts no ledusskapja, kur tas uzglabāts 2-8°C temperatūrā, maisījums jāizlieto 24 stundu laikā.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Iepakojums sastāv no trīs kameru iekšējā maisa un virsējā pārvalka. Iekšējais maiss ar noņemamām

izolācijām ir sadalīts trīs kamerās (nodalījumos). Starp iekšējo maisu un virsējo pārvalku atrodas

skābekļa absorbētājs.

Iekšējais maiss ir izgatavots no daudzkārtainas polimēra plēves (Biofine).

Biofine iekšējā maisa plēve sastāv no PP/PE (polipropilēna/polietilēna), sintētiskas gumijas poli[stirol-blok-(butilēn/etilēna)] (SEBS) un sintētiskās gumijas poli(stirol-blok-izoprēna) (SIS). Infūzijas un papildus atveres izgatavotas no polipropilēna un sintētiskās gumijas poli[stirola-bloks-(butilēns/etilēns)] (SEBS), aprīkotas ar sintētiskiem poliizoprēna aizbāžņiem bez lateksa. Slēptā atvere, kura tiek izmantota vienīgi ražošanas procesa laikā, izgatavota no propilēna, aprīkota ar sintētisku poliizoprēna aizbāzni bez lateksa.

Iepakojuma lielumi:

1 x 1026 ml, 4 x 1026 ml,

1 x 1540 ml, 4 x 1540 ml,

1 x 2053 ml, 4 x 2053 ml,

1 x 2566 ml, 3 x 2566 ml.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Jebkurš maisījums, kas paliek pēc infūzijas, ir jāiznīcina.

Nelietot, ja iepakojums ir bojāts. Trīs atsevišķo kameru saturs pirms lietošanas ir jāsamaisa.

Lai nodrošinātu homogēnu maisījumu, tieši pirms infūzijas maiss pāris reizes ir jāapgriež otrādi.

Lietot tikai tad, ja aminoskābju un glikozes šķīdumi ir dzidri un bezkrāsaini vai viegli iedzelteni, un

tauku emulsija ir balta un homogēna.

Saderība

Piedevas (barošanas šķīdumi un citas zāles)

Kabiven drīkst sajaukt (lietot maisījumā) tikai ar tām zālēm vai barošanas šķīdumiem, ar kuriem ir

pierādīta saderība.

Piedevas jāpievieno aseptiski.

Dati par saderību ar citiem produktiem ir pieejami pie ražotāja.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Fresenius Kabi AB,

Rapsgatan 7, SE-751 74, Uppsala,

Zviedrija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

03-0296

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2003. gada 4. augusts

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2008. gada 12. maijs

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

10/2018

SASKAŅOTS ZVA 20-06-2019

EQ PAGE 1

EQ PAGE 1