Caduet

Apvalkotā tablete

Caduet 10 mg/10 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PA/Al/PVH blisteris, N30
Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C.
Amlodipinum Atorvastatinum

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Maks. cenu diapazons

€ ar PVN

8.13 €

Zāļu produkta identifikators

I000929-01

Zāļu reģistrācijas numurs

I000929

Ražotājs

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Germany

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

10 mg/10 mg

Zāļu forma

Apvalkotā tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Pfizer Europe MA EEIG, United Kingdom

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Caduet 5 mg/10 mg apvalkotās tabletes

Caduet 10 mg/10 mg apvalkotās tabletes

amlodipinum/atorvastatinum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Caduet un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Caduet lietošanas

3. Kā lietot Caduet

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Caduet

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Caduet un kādam nolūkam to lieto

Caduet tiek lietots, lai novērstu kardiovaskulārus notikumus (piemēram, stenokardiju, sirdslēkmi) pacientiem ar paaugstinātu asinsspiedienu, kuriem ir vēl citi kardiovaskulārā riska faktori, tādi kā smēķēšana, palielināts ķermeņa svars, sirds slimības gadījumi ģimenē vai diabēts. Šie riska faktori kopā ar augstu asinsspiedienu pacientiem paaugstina kardiovaskulāro notikumu risku.

Caduet ir zāles, kas satur divas aktīvās vielas: amlodipīnu (kalcija antagonists) un atorvastatīnu (statīns), un tas tiek lietots gadījumos, kad Jūsu ārsts ir izvērtējis abu zāļu lietošanas nepieciešamību. Amlodipīnu lieto, lai ārstētu augstu asinsspiedienu (hipertensiju), un atorvastatīns samazina holesterīna līmeni.

Augsts asinsspiediens (hipertensija) ir medicīnisks stāvoklis, kad regulāri tiek konstatēts ļoti augsts asinsspiediens, un tas ir viens no kardiovaskulāro notikumu (stenokardijas, sirdslēkmes, triekas) riska faktoriem.

Holesterīns ir dabīga viela organismā, kas nepieciešama normālai augšanai. Taču, ja holesterīna līmenis Jūsu asinīs ir pārāk augsts, tas nogulsnējas uz asinsvadu sieniņām, palielina asins trombu veidošanās un kardiovaskulāro notikumu risku. Tas ir viens no biežākajiem sirds slimību cēloņiem.

2. Kas Jums jāzina pirms Caduet lietošanas

Nelietojiet Caduet šādos gadījumos

 • ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret amlodipīnu vai atorvastatīnu, vai jebkuru citu kalcija kanālu blokatoru vai pret kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu

 • ja Jums pašlaik ir slimība, kas ietekmē aknas (ja Jums agrāk ir bijusi slimība, kas ietekmē aknas, skatīt tālāk apakšpunktu „Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”)

 • ja Jums jebkad ir bijušas neizskaidrojamas novirzes asins analīzēs, kas parāda aknu funkciju,

 • ja Jūs esat grūtniece, plānojat grūtniecību vai barojat bērnu ar krūti

 • ja Jūs lietojat kādu no sekojošām zālēm: ketokonazolu, itrakonazolu (zāles, ko lieto sēnīšu vai mikožu infekciju ārstēšanai), telitromicīnu (antibiotisks līdzeklis)

 • ja Jums ir ļoti zems asinsspiediens (hipotensija)

 • ja Jums ir sirds vārstuļa sašaurinājums (aortāla stenoze) vai kardiogēns šoks (stāvoklis, kad Jūsu sirds nespēj pietiekošā daudzuma piegādāt asinis ķermenim)

 • ja Jūs pēc sirdslēkmes ciešat no sirds mazspējas

 • ja C hepatīta ārstēšanai Jūs lietojat glekaprevīra/pibrentasvīra kombināciju

  Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

  Pirms Caduet lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

 • ja Jums ir smaga elpošanas mazspēja

 • ja Jūs šobrīd lietojat vai pēdējo 7 dienu laikā esat lietojis pēdējo zāles, ko sauc par fuzidīnskābi (zāles bakteriālas infekcijas ārstēšanai) iekšķīgi vai injekciju veidā. Fuzidīnskābes un Caduet kombinācija var izraisīt nopietnas muskuļu problēmas (rabdomiolīzi)

 • ja Jums ir nieru problēmas

 • ja Jums ir samazināta vairogdziedzera funkcija (hipotireoze)

 • ja Jums ir bijušas atkārtotas vai arī neizskaidrojamas izcelsmes smeldzoša rakstura muskuļu sāpes vai sāpes, vai Jūsu vai ģimenes anamnēzē ir iedzimtas muskuļu problēmas,

 • ja Jums iepriekš bijušas muskuļu problēmas, ārstējoties ar citām holesterīnu (lipīdu) pazeminošām zālēm (piemēram, citiem statīniem vai zālēm, ko sauc par fibrātiem)

 • ja Jūs regulāri lietojiet daudz alkohola

 • ja Jums agrāk ir bijusi aknu slimība

 • ja Jūs esat vecāks par 70 gadiem

 • ja Jums agrāk ir bijis insults ar asinsizplūdumu smadzenēs vai Jums ir saglabājušies nelieli šķidruma norobežojumi smadzenēs no agrākiem insultiem

Ja kāds no šiem apgalvojumiem attiecas uz Jums, ārstam vajadzēs veikt asins analīzes pirms Caduet lietošanas un varbūt arī tās laikā, lai laikus pamanītu ar muskuļu bojājumu saistītu blakusparādību rašanās risku. Zināms, ka muskuļu bojājuma paaugstināts risks, piemēram, rabdomiolīze, ir gadījumos, kad vienlaicīgi tiek lietotas noteiktas zāles (skatīt 2. punktu „Citas zāles un Caduet”).

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam, ja Jums ir pastāvīgs muskuļu vājums. Šī stāvokļa diagnostikai un ārstēšanai var būt vajadzīgi papildu izmeklējumi un zāles.

Šo zāļu lietošanas laikā ārsts Jūs rūpīgi uzraudzīs gadījumos, ja Jums ir diabēts vai pastāv diabēta rašanās risks. Diabēta rašanās risks pastāv, ja Jums ir augsts cukura un lipīdu līmenis asinīs, palielināts svars un augsts asinsspiediens.

Citas zāles un Caduet

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat vai varētu būt lietojis.

Dažas zāles var mijiedarboties ar Caduet. Šis mijiedarbības veids var padarīt vienu vai abas zāles mazāk efektīvas. Tāpat tās var palielināt blakusparādību risku vai arī to smaguma pakāpi, ieskaitot muskuļu masas zudumu, ko sauc par rabdomiolīzi, un miopātiju (aprakstīti 4. punktā):

 • daži antibiotiskie līdzekļi, piemēram, rifampicīns, makrolīdu grupas antibiotiskie līdzekļi, piemēram, eritromicīns, klaritromicīns, telitromicīns, fucidīnskābe; kā arī dažas zāles sēnīšu infekciju ārstēšanai, piemēram, ketokonazols, itrakonazols

 • zāles, kas regulē holesterīna līmeni: fibrāti (piemēram, gemfibrozils) vai kolestipols

 • zāles, kas regulē sirds ritmu, piemēram, amiodarons, diltiazems un verapamils

 • pretkrampju līdzekļi, piemēram, karbamazepīns, fenobarbitāls, fenitoīns, fosfenitoīns, primidons

 • zāles, ko lieto, lai ietekmētu imūnsistēmas darbību, piemēram, ciklosporīns, takrolims, sirolims, temsirolims, everolims

 • zāles, tādas kā ritonavīrs, lopinavīrs, atazanavīrs, indinavīrs, darunavīrs, tipranavīra/ritonavīra kombinācija, nelfinavīrs, ko lieto HIV ārstēšanai

 • dažas zāles, ko lieto hepatīta C ārstēšanai, piemēram, telaprevīrs, boceprevīrs un elbasvīra/grazoprevīra kombinācija

 • zāles, ko lieto depresijas ārstēšanai, piemēram, nefazodons un imipramīns

 • zāles, ko lieto psihisko slimību ārstēšanai, piemēram, neiroleptiskie līdzekļi

 • zāles, ko lieto sirds mazspējas ārstēšanai, piemēram, bēta blokatori

 • zāles, ko lieto augsta asinsspiediena ārstēšanai, piemēram, angiotensīna II antagonisti, AKE inhibitori, verapamils un diurētiskie līdzekļi

 • alfa blokatori, ko lieto augsta asinsspiediena un prostatas problēmu ārstēšanai

 • citas zāles, kas mijiedarbojas ar Caduet, tostarp ezetimibs (pazemina holesterīna līmeni), varfarīns (kavē asins sarecēšanu), perorālie kontraceptīvie līdzekļi, stiripentols (pretkrampju zāles epilepsijas ārstēšanai), cimetidīns (grēmu un peptisku čūlu ārstēšanai), fenazons (pretsāpju zāles), kolhicīns (lieto podagras ārstēšanai) un antacīdi (alumīniju un magniju saturošas zāles gremošanas traucējumu novēršanai)

 • amifostins (lieto audzēja ārstēšanai)

 • sildenafils (erektīlās disfunkcijas, impotences ārstēšanai)

 • dantrolēns un baklofēns (muskuļu relaksanti)

 • steroīdi

 • asinszāli saturošas bezrecepšu zāles

 • ja Jums jālieto fuzidīnskābe iekšķīgi bakteriālu infekciju ārstēšanai, Jums uz laiku būs jāpārtrauc šo zāļu lietošana. Jūsu ārsts Jums pateiks, kad būs droši atsākt Caduet lietošanu. Caduet lietošana vienlaicīgi ar fuzidīnskābi reizēm var izraisīt muskuļu vājumu, jutīgumu vai sāpes (rabdomiolīzi). Sīkāku informāciju par rabdomiolīzi skatīt 4. apakšpunktā.

Caduet var pazemināt Jūsu asinsspiedienu vēl vairāk, ja Jūs jau lietojat citas zāles augstā asinsspiediena ārstēšanai.

Pastāstiet ārstam un farmaceitam, ja Jūs lietojat vai nesen esat lietojis jebkuras citas zāles, tai skaitā zāles, kuras iegādātas bez receptes.

Caduet lietošana kopā ar uzturu

Caduet var lietot jebkurā dienas laikā, ēšanas laikā vai starp ēdienreizēm.

Greipfrūtu sula

Nedzeriet vairāk kā vienu vai divas glāzes greipfrūtu sulas dienā, jo liels daudzums greipfrūtu sulas var izmainīt Caduet iedarbību.

Alkohols

Nedzeriet pārāk daudz alkohola, kamēr lietojat Caduet. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatieties apakšpunktu „Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Nelietojiet Caduet, ja esat grūtniece, barojat bērnu ar krūti vai arī Jūs plānojat grūtniecību. Sievietēm reproduktīvā vecumā Caduet lietošanas laikā jālieto atbilstoša kontracepcijas metode. Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nevadiet transportlīdzekli vai nelietojiet ierīces un mehānismus, ja pēc zāļu lietošanas Jums reibst galva.

3. Kā lietot Caduet

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Pieaugušie

Caduet parastā sākuma deva pieaugušajiem ir viena 5 mg/10 mg tablete vienu reizi dienā. Ja nepieciešams, ārsts devu var palielināt līdz Caduet 10 mg/10 mg tabletei vienu reizi dienā.

Caduet tabletes jānorij veselas, uzdzerot ūdeni. Tabletes var lietot jebkurā dienas laikā gan kopā ar ēdienu, gan tukšā dūšā. Tomēr centieties katru dienu tabletes lietot vienā un tajā pašā laikā.

Svarīgi, lai Jūs ievērotu ārsta padomus par uzturu, īpaši par diētu ar samazinātu tauku saturu, nesmēķētu un regulāri veiktu fiziskas aktivitātes.

Ja Jums šķiet, ka Caduet iedarbība ir par stipru vai par vāju, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Šīs zāles neiesaka lietot bērniem un pusaudžiem.

Ja esat lietojis Caduet vairāk nekā noteikts

Ja nejauši esat lietojis pārāk daudz Caduet tabletes (vairāk nekā Jūsu parastā dienas deva), sazinieties ar savu ārstu vai tuvāko slimnīcu, lai saņemtu padomu. Paņemiet līdzi palikušās tabletes un zāļu iepakojumu, lai mediķiem būtu skaidrs, kādas zāles Jūs esat lietojis.

Ja esat aizmirsis lietot Caduet

Ja esat aizmirsis kārtējo devu, lietojiet tikai nākošo paredzēto devu pareizajā laikā.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Caduet

Nepārtrauciet Caduet lietošanu, kamēr ārsts Jums to neliek darīt. Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu vai Jūs vēlaties pārtraukt to lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja Jums ir kāda no sekojošām blakusparādībām, pārtrauciet Caduet lietošanu un nekavējoties par tām pastāstiet ārstam:

 • uztūkusi seja, mēle un elpvads, kas var izraisīt stipri apgrūtinātu elpošanu

 • ja Jums ir neizskaidrojams muskuļu vājums, nepatīkamas sajūtas vai sāpes un īpaši, ja tajā pašā laikā Jūs jūtaties nevesels vai Jums ir paaugstināta ķermeņa temperatūra. (Ļoti retos gadījumos šo simptomu kombinācija kļūst par dzīvībai bīstamu stāvokli, ko sauc par rabdomiolīzi)

  Loti bieži: var skart vairāk nekā 1 pacientu no 10

 • plaukstu, roku, kāju, locītavu vai pēdu pietūkums

Bieži: var skart mazāk nekā 1 pacientu no 10

 • alerģiska reakcija

 • galvassāpes (it īpaši terapijas sākumā), reibonis, noguruma sajūta, miegainība

 • neregulāra sirdsdarbība (sirdsklauves), pietvīkums

 • palpitācijas (sajūtama sirdsdarbība), elpas trūkums

 • deguna eju iekaisums, sāpes kaklā, deguna asiņošana

 • nelabuma sajūta (slikta dūša), sāpes vēderā, gremošanas traucējumi, izmaiņas zarnu darbībā (ieskaitot caureju, aizcietējumus un pastiprinātu gāzu izdalīšanos)

 • muskuļu un locītavu sāpes, muskuļu krampji un spazmas, muguras sāpes, sāpes ekstremitātēs, muskuļu vājums

 • paaugstināts cukura līmenis asinīs (ja Jums ir cukura diabēts, jāturpina rūpīgi kontrolēt cukura līmeni asinīs), paaugstināts kreatīnkināzes līmenis asinīs, izmaiņas asins analīžu rezultātos, kas norāda uz izmaiņām aknu darbībā

 • redzes traucējumi (ieskaitot redzes dubultošanos), neskaidra redze

Retāk: var skart mazāk nekā 1 pacientu no 100

 • hepatīts (aknu iekaisums)

 • tekošs deguns, apetītes zudums, samazināts cukura līmenis asinīs (ja Jums ir cukura diabēts, jāturpina rūpīgi kontrolēt cukura līmeni asinīs), pieņemšanās svarā vai svara zudums

 • grūtības iemigt, murgi, garastāvokļa svārstības (ieskaitot nemieru), depresija, trīce, roku un kāju jušanas nervu bojājums (pazemināta jutība), atmiņas zudums

 • zvanīšana vai dūkoņa ausīs (tinnitus)

 • ģībonis, pastiprināta svīšana, pazemināts asinsspiediens

 • sausa mute, izmainīta garšas sajūta, vemšana, atraugas

 • matu izkrišana, zilumi vai sīki plankumi uz ādas, ādas krāsas izmaiņas, samazināta ādas jutība pret pieskārienu vai sāpēm, pirkstu un pēdu tirpšana vai dedzināšanas sajūta, izsitumi uz ādas, nātrene vai nieze

 • urinācijas traucējumi (ieskaitot pārmērīgu urināciju naktī un palielinātu urinācijas biežumu), impotence, krūts dziedzeru palielināšanās vīriešiem

 • diskomforta sajūta, pankreatīts (aizkuņģa dziedzera iekaisums, kas izraisa sāpes kuņģī), sāpes, sāpes kakla rajonā, sāpes krūškurvī

 • pozitīvs leikocītu tests urīna analīžu rezultātos

 • neritmiska sirdsdarbība

 • klepus

Reti: var skart mazāk nekā 1 pacientu no 1 000

 • redzes traucējumi

 • pēkšņa asiņošana vai zilumu veidošanās

 • smags muskuļu iekaisums, ļoti stipras sāpes muskuļos vai krampji, kas ļoti retos gadījumos var izraisīt rabdomiolīzi (muskuļu šūnu sabrukumu) un muskuļu šūnu sabrukums. Pārtraucot lietot Caduet, ne visos gadījumos muskuļu šūnu sabrukums tiek apturēts un tas var būt dzīvībai bīstams un izraisīt nieru problēmas

 • trombocītu skaita samazināšanās asinīs

 • aknu bojājumi (ādas un acs ābolu dzeltēšana)

 • smagas alerģiskas izcelsmes ādas reakcijas, ādas apsārtums, pūšļveida izsitumi, izteikta ādas lobīšanās, kas var strauji pārņemt visu ķermeni un var sākties ar gripai līdzīgiem simptomiem, ko pavada drudzis (toksiska epidermas nekrolīze)

 • ādas dziļāko slāņu pietūkums - tai skaitā lūpu, plakstiņu un mēles pietūkums

 • skeleta muskuļu iekaisums vai pietūkums, ādas izsitumi ar čulgām, pēkšņs smags plašs ādas pietūkums

 • cīpslu iekaisums, cīpslas plīsums

 • apmulsums

Ļoti reti: var skart mazāk nekā 1 pacientu no 10 000

 • alerģiska reakcija - simptomi var ietvert pēkšņu sēkšanu un sāpes vai smaguma sajūtu krūtīs, plakstiņu, sejas, lūpu, mutes, mēles vai rīkles pietūkumu, apgrūtinātu elpošanu, kolapsu

 • ginekomastija (krūšu palielināšanās vīriešiem)

 • samazināts balto asins ķermenīšu skaits asinīs

 • muskuļu stīvums vai saspringums

 • sirdslēkme, sīko asinsvadu iekaisums, sāpes kuņģī (gastrīts)

 • smaganu hiperplāzija

 • dzirdes zudums, aknu mazspēja

 • fotosensitivitāte (ādas paaugstināta jutība pret gaismu)

Nav zināms: biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem

 • pastāvīgs muskuļu vājums

 • seksuālas problēmas

 • elpošanas traucējumi, ieskaitot pastāvīgu klepu un/vai apgrūtinātu elpošanu vai drudzi

 • traucējumi, kas ietver stīvumu, trīci, un/vai kustību traucējumus

 • cukura diabēts. Tas var rasties, ja Jums ir augsts cukura un lipīdu līmenis asinīs, palielināts ķermeņa svars un augsts asinsspiediens. Jūsu ārsts Jūs uzraudzīs šo zāļu lietošanas laikā

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīga, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Caduet

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30ºC.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz blistera un kastītes pēc „ Exp”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Caduet satur

Aktīvās vielas ir amlodipīns un atorvastatīns. Caduet 5 mg/10 mg tablete satur 5 mg amlodipīna (amlodipīna besilāta veidā) un 10 mg atorvastatīna (atorvastatīna kalcija trihidrāta veidā). Caduet 10 mg/10 mg tablete satur 10 mg amlodipīna (amlodipīna besilāta veidā) un 10 mg atorvastatīna (atorvastatīna kalcija trihidrāta veidā).

Citas sastāvdaļas ir: kalcija karbonāts, nātrija kroskarmeloze, mikrokristāliskā celuloze, preželatinizēta kukurūzas ciete, polisorbāts 80, hiproloze, koloidālais bezūdens silīcija dioksīds, magnija stearāts.

Caduet 5 mg/10 mg tabletes apvalks satur: krāsviela Opadry II White 85F28751 (polivinilspirts, titāna dioksīds (E171), makrogols 3000, talks).

Caduet 10 mg/10 mg tabletes apvalks satur: krāsviela Opadry II Blue 85F10919 (polivinilspirts, titāna dioksīds (E171), indigokarmīna alumīnija laka (E132), makrogols 3000, talks).

Caduet ārējais izskats un iepakojums

Caduet 5 mg/10 mg ir baltas, ovālas formas tabletes, kurām vienā pusē iespiests “Pfizer” un otrā pusē “CDT 051”.

Caduet 10 mg/10 mg ir zilas, ovālas formas tabletes, kurām vienā pusē iespiests “Pfizer” un otrā pusē “CDT 101”.

Caduet tabletes ir pieejamas blisteru iepakojumos pa 30 tabletēm.

Primārā marķējuma informācija

Caduet

5 mg/ 10 mg

Amlodipīns 5 mg

Atorvastatīns 10 mg

Pfizer

Sērija (Serie)/Derīgs līdz (EXP)

Caduet

10 mg/ 10 mg

Amlodipīns 10 mg

Atorvastatīns 10 mg

Pfizer

Sērija (Serie)/Derīgs līdz (EXP)

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road, Sandwich,

Kent CT13 9NJ,

Lielbritānija

Ražotājs

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Betriebsstätte Freiburg

Mooswaldallee 1

79090

Freiburg,

Vācija

Šīs zāles ar nosaukumu Caduet ir reģistrētas šādās Eiropas ekonomikas zonas dalībvalstīs:

Austrija, Čehija, Francija, Ungārija, Latvija, Malta, Portugāle, Spānija.

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 02/2019.

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Latvijas Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē www.zva.gov.lv.

Caduet variācijas