Zulbex

Zarnās šķīstošā tablete

Zulbex 20 mg zarnās šķīstošās tabletes

Kartona kastīte, OPA/Al/PVH/Al blisteris, N56
Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma un gaismas. Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.
Rabeprazolum natricum

Zulbex tabletes satur rabeprazolu. Tas pieder zāļu grupai, ko sauc par protonu sūkņa inhibitoriem. Tie mazina kuņģa skābes daudzumu. Zulbex tabletes lieto: aktīvas divpadsmitpirkstu zarnas vai aktīvas labdabīgas kuņģa čūlas (peptisko čūlu) ārstēšanai; simptomātiskas erozīvas vai čūlainas gastroezofageālā refluksa slimības (GERS) ārstēšanai, ko bieži dēvē par barības vada iekaisumu, ko izraisījusi kuņģa skābe un kas ir saistīts ar dedzināšanu aiz krūšu kaula, vai GERS ilgstošai ārstēšanai (GERS uzturošajai terapijai); vidēji smagas līdz ļoti smagas gastroezofageālās refluksa slimības (simptomātiskās GERS) ārstēšanai, kas arī saistīta ar dedzināšanu aiz krūšu kaula; Zolindžera-Elisona sindroma ārstēšanai, kas ir rets stāvoklis pacientiem, kuru kuņģis izstrādā ļoti daudz kuņģa skābes; kombinācijā ar divām antibiotikām (klaritromicīnu un amoksicilīnu) Zulbex tabletes lieto H. pylori infekcijas izskaušanai pacientiem ar peptiskās čūlas slimību.

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI
Zāļu produkta identifikators

10-0392-06

Zāļu reģistrācijas numurs

10-0392

Ražotājs

KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

09-SEP-15

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

20 mg

Zāļu forma

Zarnās šķīstošā tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: Informācija pacientam

Zulbex 10 mg zarnās šķīstošās tabletes

Zulbex 20 mg zarnās šķīstošās tabletes

Rabeprazolum natricum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Zulbex un kādam nolūkam tās lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Zulbex lietošanas

3. Kā lietot Zulbex

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Zulbex

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Zulbex un kādam nolūkam tās lieto

Zulbex tabletes satur rabeprazolu. Tas pieder zāļu grupai, ko sauc par protonu sūkņa inhibitoriem. Tie mazina kuņģa skābes daudzumu.

Zulbex tabletes lieto:

aktīvas divpadsmitpirkstu zarnas vai aktīvas labdabīgas kuņģa čūlas (peptisko čūlu) ārstēšanai;

simptomātiskas erozīvas vai čūlainas gastroezofageālā refluksa slimības (GERS) ārstēšanai, ko bieži dēvē par barības vada iekaisumu, ko izraisījusi kuņģa skābe un kas ir saistīts ar dedzināšanu aiz krūšu kaula, vai GERS ilgstošai ārstēšanai (GERS uzturošajai terapijai);

vidēji smagas līdz ļoti smagas gastroezofageālās refluksa slimības (simptomātiskās GERS) ārstēšanai, kas arī saistīta ar dedzināšanu aiz krūšu kaula;

Zolindžera-Elisona sindroma ārstēšanai, kas ir rets stāvoklis pacientiem, kuru kuņģis izstrādā ļoti daudz kuņģa skābes;

kombinācijā ar divām antibiotikām (klaritromicīnu un amoksicilīnu) Zulbex tabletes lieto H. pylori infekcijas izskaušanai pacientiem ar peptiskās čūlas slimību.

2. Kas Jums jāzina pirms Zulbex lietošanas

Nelietojiet Zulbex šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret rabeprazola nātriju vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja esat grūtniece, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai arī, ja barojat bērnu ar krūti (lūdzu skatīt apakšpunktu „Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte”).

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Zulbex lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam:

ja Jums ir alerģija pret citiem protonu sūkņa inhibitoriem;

ja ir teikts, ka Jums ir kuņģa audzējs;

ja Jums ir bijusi/ir aknu slimība;

ja lietojat atazanavīru (zāles HIV ārstēšanai);

ja Jūsu organismā ir samazināti B12 vitamīna krājumi vai to samazināšanās riska faktori, un Jūs tiekat ilgstoši ārstēts ar rabeprazola nātrija sāli. Tāpat kā visi skābes daudzumu samazinošie līdzekļi, rabeprazola nātrija sāls var kavēt B12 vitamīna uzsūkšanos.

ja Jums kādreiz ir bijusi ādas reakcija pēc ārstēšanās ar Zulbex līdzīgām zālēm, kas samazina kuņģa skābi;

Jums ir jāveic specifiska asinsanalīze (hromogranīna A noteikšanai).

Ja Jums uz ādas rodas izsitumi, īpaši vietās, kas ir pakļautas saules gaismas iedarbībai, pēc iespējas ātrāk konsultējieties ar ārstu, jo ārstēšana ar Zulbex var būt jāpārtrauc. Atcerieties pieminēt citas nevēlamas blakusparādības, piemēram, sāpes locītavās.

Ja lietojat zāles ilgu laiku, Jūsu ārsts vēlēsies Jūs novērot.

Dažiem pacientiem ir bijušas asins un aknu problēmas, bet bieži vien tās pārgāja pēc rabeprazola terapijas pārtraukšanas.

Ja Jums ir smaga (ūdeņaina vai ar asiņu piejaukumu) caureja ar simptomiem kā drudzis, sāpes vai jutīgums vēderā, pārtrauciet Zulbex lietošanu un nekavējoties dodieties pie ārsta.

Protonu sūkņa inhibitora, piemēram, Zulbex, lietošana, īpaši ilgāk par vienu gadu, var Jums nedaudz palielināt gūžas, plaukstas pamatnes vai mugurkaula lūzuma risku. Ja Jums ir osteoporoze vai ja lietojat kortikosteroīdus (tie var palielināt osteoporozes risku), pastāstiet par to savam ārstam.

Bērni un pusaudži

Zulbex nedrīkst lietot bērniem.

Citas zāles un Zulbex

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis, vai varētu lietot.

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam:

ja lietojat ketokonazolu vai itrakonazolu (zāles sēnīšu infekciju ārstēšanai). Zulbex var pazemināt šī tipa zāļu līmeni asinīs. Ārstam var būt jāpielāgo Jūsu zāļu deva.

ja lietojat atazanavīru (zāles HIV ārstēšanai), Zulbex var pazemināt šī tipa zāļu līmeni asinīs, tādēļ vienlaicīga to lietošana nav atļauta.

ja lietojat metotreksātu (ķīmijterapeitisku līdzekli, ko lielā devā lieto vēža ārstēšanai). Ja lietojat lielas metotreksāta devas, Jūsu ārsts var uz laiku pārtraukt ārstēšanu ar Zulbex.

Ja Jums ir šaubas par to, vai kaut kas no iepriekšminētā attiecas uz Jums, pirms Zulbex lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Nelietojiet Zulbex tabletes, ja esat grūtniece vai domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība.

Nelietojiet Zulbex tabletes, ja barojat bērnu ar krūti vai grasāties to darīt.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Zulbex lietošanas laikā varat izjust miegainību. Ja tā ir, nevadiet transportlīdzekli un nelietojiet nekādas ierīces vai mehānismus.

3. Kā lietot Zulbex

Vienmēr lietojiet Zulbex tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

ZULBEX TABLETE IR JĀNORIJ VESELA.

NESASMALCINIET UN NESAKOŠĻĀJIET TO!

Turpmāk ir sniegtas parasti ieteicamās devas pieaugušajiem un gados vecākiem cilvēkiem. Nemainiet patvaļīgi devu vai kursa ilgumu!

Lietošana bērniem

Zulbex nedrīkst lietot bērniem.

Aktīva divpadsmitpirkstu zarnas un aktīva labdabīga kuņģa čūla

Ieteicamā deva ir viena Zulbex 20 mg tablete vienreiz dienā.

Ja Jums ir aktīva divpadsmitpirkstu zarnas čūla, paredzamais ārstēšanas kurss ir četras nedēļas, bet pēc tam ārsts var arī izlemt turpināt ārstēšanu vēl četras nedēļas.

Ja Jums ir aktīva labdabīga kuņģa čūla, paredzamais ārstēšanas kurss ir sešas nedēļas, bet pēc tam ārsts var arī izlemt turpināt ārstēšanu vēl sešas nedēļas.

Erozīva vai čūlaina gastroezofageālā refluksa slimība

Ieteicamā deva ir viena Zulbex 20 mg tablete vienu reizi dienā. Paredzamais ārstēšanas kurss ir četras nedēļas, bet pēc tam ārsts var arī izlemt turpināt ārstēšanu vēl četras nedēļas.

GERS uzturošā terapija

Ieteicamā deva ir viena Zulbex 10 mg vai 20 mg tablete vienreiz dienā. Ārsts ieteiks, cik ilgi turpināt tablešu lietošanu. Jums ir nepieciešams regulāri apmeklēt ārstu, lai pārskatītu ārstēšanu un simptomātiku.

Simptomātiska GERS

Ieteicamā deva ir viena Zulbex 10 mg tablete vienreiz dienā. Vienreizējās dienas devas ārstēšanas kursa paredzamais ilgums ir līdz četrām nedēļām. Ja četru nedēļu laikā simptomi neizzūd, vērsieties pie sava ārsta. Pēc sākotnējā četru nedēļu kursa, ja atkal parādās simptomi, lai tos kontrolētu, ārsts var ieteikt lietot vienu Zulbex 10 mg tableti pēc vajadzības.

Zolindžera-Elisona sindroms

Parastā ieteicamā sākuma deva ir trīs Zulbex 20 mg tabletes vienreiz dienā. Vēlāk ārsts var pielāgot devu atkarībā no Jūsu reakcijas uz ārstēšanu. Ārsts ieteiks, kad un cik tablešu lietot. Jums ir nepieciešams regulāri apmeklēt ārstu, lai pārskatītu ārstēšanu un simptomātiku.

H. pylori izskaušana

Ieteicamā deva ir 20 mg Zulbex divreiz dienā (kombinācijā ar divām antibiotikām – 500 mg klaritromicīna un 1 g amoksicilīna) parasti septiņas dienas. Parasti simptomi mazinās vēl pirms pilnīgas čūlas sadzīšanas. Tādēļ ir svarīgi nepārtraukt tablešu lietošanu, iekams ārsts to nav atļāvis. Papildu informāciju par citām H. pylori izskaušanas terapijas zālēm skatiet atsevišķo zāļu lietošanas instrukcijās.

Ja esat lietojis Zulbex vairāk nekā noteikts

Nelietojiet vairāk tablešu vienā dienā, nekā Jums parakstīts. Ja nejauši esat lietojis vairāk tablešu kā parakstīts, lūdzu, vērsieties pie sava ārsta vai dodieties tieši uz slimnīcu. Pirms dodaties uz slimnīcu, vienmēr paņemiet līdzi tabletes un kārbiņu, lai ārsts zinātu, ko esat lietojis.

Ja esat aizmirsis lietot Zulbex

Ja aizmirsāt lietot devu, vienkārši lietojiet to, tiklīdz atceraties, un turpiniet kā parasti.

Ja aizmirsāt lietot zāles ilgāk nekā piecas dienas, sazinieties ar savu ārstu, iekams turpināt zāļu lietošanu.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Zulbex

Bez apspriešanās ar ārstu nemainiet devu un nepārtrauciet zāļu lietošanu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Blakusparādības parasti ir vieglas un pazūd, nepārtraucot lietot šīs zāles.

Ja novērojat kādu no tālāk minētajām nevēlamajām blakusparādībām, nekavējoties pārtrauciet Zulbex lietošanu un dodieties pie ārsta – Jums var būt nepieciešama steidzama medicīniska palīdzība:

alerģiskas reakcijas – iespējamās pazīmes ir pēkšņa sejas tūska, apgrūtināta elpošana vai zems asinsspiediens, kas var izraisīt ģībšanu vai kolapsu;

biežas infekcijas, piemēram, kakla iekaisums vai augsta temperatūra (drudzis), kā arī čūlas mutē vai rīklē;

viegla zilumu rašanās vai asiņošana.

Šīs blakusparādības ir retas (var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem).

ļoti izteikta ādas pūslīšu veidošanās, mutes un rīkles iekaisums vai čūlas.

Šīs blakusparādības ir ļoti retas (var rasties līdz 1 no 10 000 cilvēkiem).

Citas iespējamās blakusparādības:

Bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem):

infekcijas;

bezmiegs (aizmigšanas grūtības);

galvassāpes, reibonis;

klepus, faringīts (rīkles iekaisums), rinīts (iesnas);

caureja, vemšana, slikta dūša, sāpes vēderā, aizcietējums, meteorisms (vēdera uzpūšanās), labdabīgi kuņģa polipi;

neskaidras izcelsmes sāpes, muguras sāpes;

astēnija (vājums), gripai līdzīgs sindroms.

Retāk (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem):

nervozitāte vai miegainība;

bronhīts, sinusīts;

dispepsija (gremošanas traucējumi), sausa mute, atraugas;

ādas izsitumi, ādas apsārtums;

muskuļu vai locītavu sāpes, kāju krampji, gūžas kaula, plaukstas pamata vai mugurkaula lūzums;

urīnceļu infekcijas;

sāpes krūtīs;

drebuļi, drudzis;

pārmaiņas aknu funkcionālajos rādītājos.

Reti (var skart līdz 1 no 1000 cilvēkiem):

anoreksija (apetītes zudums);

depresija;

hipersensitivitāte (ieskaitot alerģiskas reakcijas);

redzes traucējumi;

gastrīts (jutīgs kuņģis vai sāpes vēderā), stomatīts (iekaisums un sāpes mutē), garšas traucējumi;

aknu problēmas, piemēram, hepatīts (aknu iekaisums) un dzelte (āda un acu baltumi dzeltenā krāsā), hepatiskā encefalopātija (smadzeņu bojājums aknu slimības dēļ);

nieze, svīšana, ādas čulgas (parasti izzūd pēc zāļu lietošanas pārtraukšanas);

svīšana;

nieru problēmas, piemēram, intersticiāls nefrīts (nieru saistaudu bojājumi);

ķermeņa masas pieaugums;

balto asinsšūnu skaita izmaiņas (uzrādās asinsanalīzēs), kas var izraisīt biežas infekcijas;

trombocitopēnija (asins plātnīšu skaita samazinājums) – asins plātnīšu skaita samazinājums izraisa asiņošanu vai vieglāk iegūstamus zilumus.

Biežums nav zināms (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

apjukums;

pēdu vai potīšu tūska;

krūšu palielināšanās vīriešiem;

hiponatriēmija (zems nātrija līmenis asinīs) – simptomi ir slikta pašsajūta un vājums vai apjukums;

izsitumi, iespējams, ar sāpēm locītavās;

zarnu iekaisums (kas izraisa caureju).

Ja lietojat rabeprazolu ilgāk nekā trīs mēnešus, ir iespējama magnija līmeņa asinīs pazemināšanās. Zems magnija līmenis var izpausties kā nogurums, neapzinātas muskuļu kontrakcijas, dezorientācija, krampji, reibonis un paātrināta sirdsdarbība. Ja Jums rodas kāds no šiem simptomiem, nekavējoties sazinieties ar ārstu. Zems magnija līmenis var izraisīt arī kālija vai kalcija līmeņa asinīs pazemināšanos. Jūsu ārsts var izlemt regulāri veikt asinsanalīzes, lai kontrolētu magnija līmeni.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Zulbex

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc “EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma un gaismas.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Zulbex satur

Aktīvā viela ir rabeprazola nātrija sāls.

Zulbex 10 mg zarnās šķīstošās tabletes

Katra zarnās šķīstošā tablete satur 10 mg rabeprazola nātrija sāli, kas atbilst 9,42 mg rabeprazola.

Zulbex 20 mg zarnās šķīstošās tabletes

Katra zarnās šķīstošā tablete satur 20 mg rabeprazola nātrija sāli, kas atbilst 18,85 mg rabeprazola.

Pārējās sastāvdaļas tabletes kodolā ir mannīts (E421), vieglais magnija oksīds (E530), hidroksipropilceluloze (E463), daļēji aizvietota hidroksipropilceluloze (E463) un magnija stearāts (E470b) un tabletes apvalkā ir etilceluloze (E462), vieglais magnija oksīds (E530), hipromelozes ftalāts, diacetilēti monoglicerīdi (E472a), talks (E553b), titāna dioksīds (E171), sarkanais dzelzs oksīds (E172) (tikai 10 mg) un dzeltenais dzelzs oksīds (E172) (tikai 20 mg).

Zulbex ārējais izskats un iepakojums

10 mg zarnās šķīstošās tabletes ir oranži rozā krāsā, abpusēji izliektas, apaļas, ar slīpām malām, tabletes diametrs apmēram 5,7 mm.

20 mg zarnās šķīstošās tabletes ir gaiši brūngani dzeltenā krāsā, abpusēji izliektas un apaļas, tabletes diametrs apmēram 7,2 mm.

Abu veidu devām ir pieejamas kastītes ar 7, 10, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 90, 98 un 100 zarnās šķīstošu tablešu blisteriem.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Austrija,

Rabeprazol Krka

Kipra

Rabeprazole Krka

Vācija, Spānija

Rabeprazol TAD

Dānija, Nīderlande

Rabeprazolnatrium Krka

Itālija

Rabeprazolo Krka

Bulgārija, Čehija, Igaunija, Ungārija, Latvija, Lietuva, Polija, Rumānija, Slovākija, Slovēnija

Zulbex

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 07/2019

SASKAŅOTS ZVA 08-08-2019

PAGE

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Zulbex 10 mg zarnās šķīstošās tabletes

Zulbex 20 mg zarnās šķīstošās tabletes

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Zulbex 10 mg zarnās šķīstošās tabletes

Katra zarnās šķīstošā tablete satur 10 mg rabeprazola nātrija sāls (Rabeprazolum natricum), kas atbilst 9,42 mg rabeprazola.

Zulbex 20 mg zarnās šķīstošās tabletes

Katra zarnās šķīstošā tablete satur 20 mg rabeprazola nātrija sāls (Rabeprazolum natricum), kas atbilst 18,85 mg rabeprazola.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Zarnās šķīstošā tablete

10 mg zarnās šķīstošās tabletes ir oranži rozā krāsā, abpusēji izliektas, apaļas, ar slīpām malām, tabletes diametrs apmēram 5,7 mm.

20 mg zarnās šķīstošās tabletes ir gaiši brūngani dzeltenā krāsā, abpusēji izliektas un apaļas, tabletes diametrs apmēram 7,2 mm.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Zulbex tabletes ir indicētas šādu slimību ārstēšanai:

- aktīva divpadsmitpirkstu zarnas čūla;

- aktīva labdabīga kuņģa čūla;

- simptomātiska erozīva vai čūlaina gastroezofageālā refluksa slimība (GERS);

- gastroezofageālā refluksa slimības ilgstoša ārstēšana (GERS balsta terapija);

- vidēji smagas līdz ļoti smagas pakāpes gastroezofageālā refluksa slimības simptomātiska ārstēšana (GERS simptomātiska terapija);

- Zolindžera-Elisona (Zollinger-Ellison) sindroms;

- kombinācijā ar atbilstošu antibakteriālās terapijas shēmu Helicobacter pylori izskaušanai pacientiem ar peptiskās čūlas slimību. Skatīt 4.2. apakšpunktu.

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušajiem/gados vecākiem cilvēkiem

Aktīva divpadsmitpirkstu zarnas čūla un aktīva labdabīga kuņģa čūla: ieteicamā perorālā deva gan aktīvas divpadsmitpirkstu zarnas čūlas, gan aktīvas labdabīgas kuņģa čūlas gadījumā ir 20 mg vienreiz dienā no rīta.

Lielākajā daļā gadījumu aktīva divpadsmitpirkstu zarnas čūla sadzīst četru nedēļu laikā. Tomēr dažos gadījumos, lai panāktu sadzīšanu, var nākties paildzināt ārstēšanas kursu vēl par četrām nedēļām. Lielākajā daļā gadījumu aktīva labdabīga kuņģa čūla sadzīst sešu nedēļu laikā. Tomēr, lai panāktu sadzīšanu, dažos gadījumos var nākties paildzināt ārstēšanas kursu vēl par sešām nedēļām.

Erozīva vai čūlaina gastroezofageālā refluksa slimība (GERS): ieteicamā perorālā deva šajā gadījumā ir 20 mg vienreiz dienā četras līdz astoņas nedēļas.

Gastroezofageālā refluksa slimības ilgstoša ārstēšana (GERS balsta terapija): ilgstošas ārstēšanas gadījumā var tikt noteikta Zulbex 20 mg vai 10 mg uzturošā deva vienreiz dienā atkarībā no pacienta reakcijas.

Vidēji smagas līdz ļoti smagas pakāpes gastroezofageālā refluksa slimības simptomātiska ārstēšana (GERS simptomātiskā terapija): 10 mg vienu reizi dienā pacientiem bez ezofagīta. Ja četru nedēļu laikā neizdodas panākt simptomu uzlabošanos, pacients ir papildus jāizmeklē. Tiklīdz simptomi ir pārgājuši, turpmāka simptomu kontrole panākama, izmantojot 10 mg vienreiz dienā pēc vajadzības.

Zolindžera-Elisona sindroms: ieteicamā sākuma deva pieaugušajiem ir 60 mg vienreiz dienā. Devu var palielināt līdz 120 mg/dienā atkarībā no pacienta vajadzībām. Var noteikt vienreizēju dienas devu līdz 100 mg/dienā. 120 mg devas gadījumā var nākties sadalīt to pa 60 mg divreiz dienā. Ārstēšana jāturpina, kamēr pastāv klīniskās indikācijas.

H. pylori izskaušana: pacientiem ar H. pylori ir jānosaka izskaušanas terapija. Ieteicama šāda septiņu dienu shēma:

Zulbex 20 mg divreiz dienā + klaritromicīns 500 mg divreiz dienā un amoksicilīns 1 g divreiz dienā.

Nieru un aknu darbības traucējumi: pacientiem ar nieru vai aknu darbības traucējumiem nav nepieciešama devas pielāgošana.

Skatīt 4.4. apakšpunktu „Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā”, par Zulbex lietošanu pacientu ar smagiem aknu darbības traucējumiem ārstēšanā.

Pediatriskā populācija

Zulbex nav ieteicams bērniem, jo pieredze par tā lietošanu šajā grupā ir ierobežota.

Lietošanas veids

Indikāciju gadījumā, kad Zulbex tabletes nepieciešams lietot vienreiz dienā, tas jādara no rīta, pirms ēšanas; un, lai gan nav nekādu liecību, ka dienas laiks vai ēdiens ietekmētu rabeprazola nātrija aktivitāti, šāds režīms veicinās līdzestību terapijai.

Pacienti jābrīdina, ka Zulbex tabletes nedrīkst košļāt vai smalcināt, tās ir jānorij veselas.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu, aizvietotajiem benzimidazoliem vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Grūtniecība un barošanas ar krūti periods.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Simptomu mazināšanās rabeprazola nātrija terapijas laikā nenovērš kuņģa vai barības vada vēža esamību, tādēļ vēža iespējamība jāizslēdz pirms terapijas ar Zulbex sākšanas.

Pacientiem, kuri saņem ilgstošu ārstēšanu (it sevišķi ilgāk par gadu), būtu jāatrodas pastāvīgā uzraudzībā.

Nevar izslēgt krusteniskās hipersensitivitātes reakcijas risku ar aizvietotajiem benzimidazoliem.

Pacienti jābrīdina, ka Zulbex tabletes nedrīkst košļāt vai smalcināt, tās ir jānorij veselas.

Pediatriskā populācija

Zulbex nav ieteicams bērniem, jo pieredze par tā lietošanu šajā grupā ir ierobežota.

Ir bijuši pēcreģistrācijas ziņojumi par asins diskrāzijām (trombocitopēniju un neitropēniju). Lielākajā daļā gadījumu, kad nevarēja noteikt alternatīvu cēloni, izpausmes nebija komplicētas un izzuda pēc rabeprazola lietošanas pārtraukšanas.

Klīniskajos pētījumos ir novērotas arī aknu enzīmu novirzes, par ko arī ziņots pēc zāļu reģistrācijas. Lielākajā daļā gadījumu, kad nevarēja noteikt alternatīvu cēloni, izpausmes nebija smagas un izzuda pēc rabeprazola lietošanas pārtraukšanas.

Pētījumā ar pacientiem, kuriem bija vidēji smagi aknu darbības traucējumi, salīdzinot ar veseliem, pēc vecuma un dzimuma atbilstošiem kontroles pacientiem netika novērotas nekādas būtiskas ar zāļu lietošanas drošību saistītas problēmas. Tomēr, tā kā trūkst informācijas par rabeprazola lietošanu pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem, zāļu parakstītājam ir ieteicams būt uzmanīgam, sākot ārstēšanu ar Zulbex šādiem pacientiem.

Nav ieteicama atazanavīra vienlaicīga lietošana ar Zulbex (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Ārstēšana ar protonu sūkņa inhibitoriem, ieskaitot Zulbex, iespējams, var paaugstināt kuņģa-zarnu trakta infekciju, tādu kā Salmonella, Campylobacter un Clostridium difficile (skatīt 5.1. apakšpunktu), risku.

Ir ziņots par smagu hipomagniēmiju pacientiem, kuri ārstēti ar rabeprazolam līdzīgiem protonu sūkņa inhibitoriem (PSI) vismaz trīs mēnešus, bet vairumā gadījumu — vienu gadu. Var rasties smagas hipomagniēmijas izpausmes, piemēram, nogurums, tetānija, delīrijs, krampji, reibonis un ventrikulāra aritmija, taču tās var sākties nemanāmi un netikt ievērotas. Lielākajai daļai pacientu, kam radās hipomagniēmija, stāvoklis uzlabojās pēc magnija aizstājterapijas un PSI lietošanas pārtraukšanas.

Attiecībā uz pacientiem, kuriem paredzama ilgstoša terapija vai kuri lieto PSI kopā ar digoksīnu vai zālēm, kuras var izraisīt hipomagniēmiju (piem., ar diurētiskajiem līdzekļiem), veselības aprūpes speciālistiem jāapsver iespēja noteikt magnija līmeni pirms PSI terapijas uzsākšanas un periodiski ārstēšanas laikā.

Protonu sūkņa inhibitori, jo īpaši, ja tos lieto lielā devā un ilgstoši (>1 gadu), var mēreni palielināt gūžas kaula, plaukstas pamatnes un mugurkaula lūzumu risku, galvenokārt gados vecākiem pacientiem vai citu atzītu riska faktoru klātbūtnē. Novērošanas pētījumi liecina, ka protonu sūkņa inhibitori varētu palielināt kopējo kaulu lūzumu risku par 10–40 %. Iespējams, zināmā mērā šo palielinājumu nosaka citi riska faktori. Pacientiem ar osteoporozes risku jāsaņem spēkā esošajām klīniskajām vadlīnijām atbilstoša aprūpe, un viņiem pietiekamā daudzumā jāuzņem D vitamīns un kalcijs.

Rabeprazola lietošana vienlaikus ar metotreksātu

Publikācijas liek uzskatīt, ka vienlaicīga PSI un metotreksāta lietošana (īpaši tad, ja tiek lietotas lielas tā devas, skatīt informāciju par metotreksāta lietošanu) var paaugstināt metotreksāta un/vai tā metabolīta līmeni serumā un paildzināt tā saglabāšanos, kas savukārt var izraisīt metotreksāta toksicitāti. Ja tiek lietotas lielas metotreksāta devas, dažiem pacientiem var apsvērt nepieciešamību uz laiku pārtraukt PSI lietošanu.

Ietekme uz B12 vitamīna uzsūkšanos

Tāpat kā visas skābes sekrēciju bloķējošās zāles, rabeprazola nātrija sāls hipohlorhidrijas vai ahlorhidrijas dēļ var mazināt B12 vitamīna (ciānkobalamīna) uzsūkšanos. Ilgstošas terapijas laikā vai tad, ja rodas attiecīgi klīniski simptomi, minētais jāievēro attiecībā uz pacientiem ar samazinātiem B12 vitamīna krājumiem organismā vai B12 vitamīna uzsūkšanās traucējumu riska faktoriem.

Subakūta ādas sarkanā vilkēde (Subacute cutaneous lypus erythematosus -SCLE)

Protonu sūkņa inhibitoru lietošana tiek saistīti ar ļoti reti sastopamiem SCLE gadījumiem. Ja rodas bojājumi, īpaši ādas reģionos, kas pakļauti saules iedarbībai, un ja tos pavada artralģija, pacientam nekavējoties jāiesaka konsultēties ar ārstu un veselības aprūpes speciālistam jāapsver Zulbex lietošanas pārtraukšana. Ja iepriekšējā ārstēšanas reizē ar protonu sūkņa inhibitoru radusies SCLE, var būt palielināts SCLE rašanās risks, lietojot citus protonu sūkņa inhibitorus.

Ietekme uz laboratoriskajām analīzēm

Paaugstināts hromogranīna A (HgA) līmenis var ietekmēt izmeklējumu veikšanu neiroendokrīnu audzēju gadījumā. Lai izvairītos no šīs ietekmes, Zulbex lietošana jāpārtrauc vismaz 5 dienas pirms HgA mērījumiem (skatīt 5.1. apakšpunktu). Ja pēc sākotnējā mērījuma HgA un gastrīna līmenis nav atgriezies atsauces diapazona robežās, mērījums jāatkārto 14 dienas pēc protona sūkņu inhibitoru lietošanas pārtraukšanas.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Rabeprazola nātrijs izraisa spēcīgu un noturīgu kuņģa skābes sekrēcijas nomākumu. Var rasties mijiedarbība ar vielām, kuru absorbcija ir pH atkarīga. Rabeprazola nātrija vienlaicīga lietošana kopā ar ketokonazolu vai itrakonazolu var izraisīt ievērojamu šo pretsēnīšu līdzekļu plazmas koncentrācijas mazināšanos. Tādēļ atsevišķi pacienti ir jāuzrauga, lai pārliecinātos, vai nav nepieciešama devas pielāgošana, ja vienlaikus tiek lietots ketokonazols vai itrakonazols un Zulbex.

Klīniskajos pētījumos vienlaikus tika lietoti antacīdi un rabeprazols, un īpašā zāļu mijiedarbības pētījumā netika novērota nekāda mijiedarbība ar šķidrajiem antacīdiem.

300 mg atazanavīra/10 mg ritonavīra vienlaicīga lietošana ar omeprazolu (40 mg vienreiz dienā) vai 400 mg atazanavīra ar lansoprazolu (60 mg vienreiz dienā) veseliem brīvprātīgajiem izraisīja būtisku atazanavīra iedarbības mazināšanos. Atazanavīra uzsūkšanās ir pH atkarīga. Lai gan tas nav pētīts, līdzīgi rezultāti sagaidāmi arī citu protonu sūkņu inhibitoru gadījumā. Tādēļ PSI, arī rabeprazolu, nevajadzētu lietot kopā ar atazanavīru (skatīt 4.4.apakšpunktu).

Metotreksāts

Ziņojumi par gadījumiem, publicētie populācijas farmakokinētikas pētījumu rezultāti un retrospektīvo analīžu rezultāti liek uzskatīt, ka vienlaicīga PSI un metotreksāta lietošana (īpaši tad, ja tiek lietotas lielas tā devas, skatīt informāciju par metotreksāta lietošanu) var paaugstināt metotreksāta un/vai tā metabolīta hidroksimetotreksāta līmeni serumā un paildzināt tā saglabāšanos. Tomēr formāli pētījumi par metotreksāta un PSI mijiedarbību nav veikti.

4.6. Fertilitāte,grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Nav datu par rabeprazola lietošanas drošību grūtniecēm. Reprodukcijas pētījumi ar žurkām un trušiem nesniedza nekādas liecības par vairošanās spēju pasliktināšanos vai kaitējumu auglim rabeprazola nātrija dēļ, lai gan žurkām novērojama neliela fetoplacentārā pārnese. Zulbex ir kontrindicēts grūtniecības laikā.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai rabeprazola nātrijs izdalās mātes pienā cilvēkam. Nav veikti pētījumi ar sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti. Tomēr zināms, ka rabeprazola nātrijs izdalās žurku mātīšu pienā. Tādēļ Zulbex nevajadzētu lietot barošanas ar krūti laikā.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Pamatojoties uz farmakodinamiskajām īpašībām un blakusparādību profilu, ir mazticams, ka Zulbex var pasliktināt transportlīdzekļa vadīšanas vai mehānismu apkalpošanas spējas. Tomēr miegainības gadījumā ieteicams izvairīties no transportlīdzekļa vadīšanas un mehānismu apkalpošanas.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Kontrolētu pētījumu ar rabeprazolu laikā visbiežāk novērotās nevēlamās blakusparādības bija galvassāpes, caureja, vēdersāpes, astēnija, meteorisms, izsitumi un sausa mute. Lielākā daļa blakusparādību klīnisko pētījumu laikā bija vieglas vai vidēji smagas pakāpes un pārejoša rakstura.

Klīniskajos pētījumos un pēcreģistrācijas laikā ir ziņots par turpmāk minētajām blakusparādībām.

Biežumi tiek definēti šādi:

bieži (≥1/100 līdz <1/10);

retāk (≥1/1000 līdz <1/100);

reti (≥1/10 000 līdz <1/1000);

ļoti reti (<1/10 000);

nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

Orgānu sistēmas

Bieži

Retāk

Reti

Ļoti reti

Nav zināms

Infekcijas un infestācijas

infekcijas

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

neitropēnija, leikopēnija, trombocitopēnija, leikocitoze

Imūnās sistēmas traucējumi

Hipersensiti-vitāte1,2

Vielmaiņas un uztures traucējumi

anoreksija

hiponatriēmija, hipomagnēmija (skatīt 4.4. apakšpunktu)

Psihiskie traucējumi

bezmiegs

nervozitāte

depresija

apjukums

Nervu sistēmas traucējumi

galvassāpes, reibonis

miegainība

Acu bojājumi

redzes traucējumi

Asinsvadu sistēmas traucējumi

perifēras tūskas

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūškurvja un videnes slimības

klepus, faringīts, rinīts

bronhīts, sinusīts

Kuņģa -zarnu trakta traucējumi

caureja, vemšana, sāpes vēderā, aizcietējums, meteorisms, kuņģa fundālās daļas dziedzeru polipi (labdabīgi)

dispepsija, sausa

mute, atraugas

gastrīts, stomatīts, garšas traucējumi

mikroskopisks kolīts

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

hepatīts, dzelte, hepatiskā encefalopā-tija3

Ādas un zemādas audu traucējumi

izsitumi, eritēma2

nieze, svīšana, bullozas reakcijas2

erythema multiforme,

toksiskā epidermas nekrolīze (TEN),

Stīvensa-Džonsona sindroms (SDžS)

subakūta ādas sarkanā vilkēde (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

nespecifiskas sāpes, muguras sāpes

muskuļu sāpes, kāju krampji, locītavu

sāpes, gūžas kaula, plaukstas pamatnes vai mugurkaula lūzums (skatīt 4.4. apakšpunktu

)

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

urīnceļu infekcija

intersticiāls nefrīts

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības

ginekomastija

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

astēnija, gripai līdzīgi simptomi

sāpes krūtīs, drebuļi, drudzis

Izmeklējumi

aknu enzīmu koncentrācijas pieaugums3

ķermeņa masas pieaugums

1 Tai skaitā sejas tūska, hipotensija un dispnoja.

2 Eritēma, bullozas reakcijas un paaugstinātas jutības reakcijas parasti izzūd pēc medikamenta lietošanas pārtraukšanas.

3 Retos gadījumos pacientiem ar cirozi attīstās hepatiskā encefalopātija. Zāļu parakstītājam ieteicams būt uzmanīgam pirmoreiz sākot ārstēt ar Zulbex pacientus ar smagiem aknu darbības traucējumiem (skatīt 4.4 apakšpunktu).

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003.

4.9. Pārdozēšana

Pašlaik nav pieredzes ar tīšu vai nejaušu pārdozēšanu. Maksimālā zināmā deva nav pārsniegusi 60 mg divreiz dienā vai arī 160 mg dienā. Kopumā sekas ir minimālas, atbilstošas blakusparādību profilam un atgriezeniskas bez turpmākas medicīniskās iejaukšanās. Nav zināma neviena specifiska antidota. Rabeprazola nātrijs spēcīgi saistās ar olbaltumiem un tādēļ nav dializējams. Kā jebkuras saindēšanās gadījumā ārstēšanai jābūt simptomātiskai un jāveic vispārēji uzturoši pasākumi.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: zāles skābes izdales radītu traucējumu ārstēšanai, protonu sūkņa inhibitori, ATĶ kods: A02B C04

Darbības mehānisms

Rabeprazola nātrijs pieder antisekretoro vielu klasei, benzimidazolu atvasinājumiem, kuriem nepiemīt antiholīnerģiskas vai H2 histamīnu antagonistu īpašības, bet gan spēja nomākt kuņģa skābes izdalīšanos, specifiski nomācot enzīmu H+/K+-ATF-āzi (skābes jeb protonu sūkni). Efekts ir devas atkarīgs un izraisa gan bazālās, gan inducētās skābes sekrēcijas nomākumu neatkarīgi no kairinājuma. Pētījumi ar dzīvniekiem liecina, ka pēc uzņemšanas rabeprazola nātrijs strauji izzūd gan no plazmas, gan kuņģa gļotādas. Būdams vāji bāzisks, rabeprazols strauji absorbējas visās devās un koncentrējas parietālo šūnu skābajā vidē. Rabeprazols konvertējas aktīvajā sulfenamīdu formā, pievienojot ūdeņraža atomus, kas tad reaģē ar pieejamajām protonu sūkņu cisteīna grupām.

Farmakodinamiskā iedarbība

Antisekretorā aktivitāte: pēc 20 mg rabeprazola nātrija lietošanas antisekretorais efekts sāk izpausties stundas laikā, maksimumu sasniedzot divu līdz četru stundu laikā. Bazālās un barības kairinājuma izraisītās kuņģa skābes sekrēcijas nomākuma pakāpe pēc 23 stundām no pirmās rabeprazola nātrija devas saņemšanas ir attiecīgi 69% un 82%, un nomākums saglabājas līdz 48 stundām. Rabeprazola nātrija nomācošais efekts uz skābes sekrēciju viegli pastiprinās ar atkārtotām vienreizējām dienas devām, sasniedzot stabilu nomākuma stāvokli pēc trīs dienām. Pārtraucot medikamenta lietošanu, sekretorā aktivitāte normalizējas pēc 2–3 dienām.

Jebkāda iemesla kuņģa skābes samazinājums, ieskaitot protonu sūkņa inhibitora rabeprazola ietekmē, palielina kuņģa-zarnu traktā esošo baktēriju daudzumu. Ārstēšana ar protonu sūkņa inhibitoriem iespējams var palielināt kuņģa-zarnu trakta infekciju risku, tādu kā Salmonella, Campylobacter un Clostridium difficile.

Seruma gastrīna efekti: klīniskajos pētījumos pacienti tika ārstēti vienreiz dienā ar 10–20 mg rabeprazola nātrija līdz 43 mēnešiem. Seruma gastrīna līmenis pieauga pirmo 2–8 nedēļu laikā, atspoguļojot nomācošo efektu uz skābes izdalīšanos, un saglabājās stabils turpmākajā ārstēšanas gaitā. Gastrīna rādītāji bija tādā pašā līmenī, kā pirms terapijas uzsākšanas, 1–2 nedēļu laikā pēc medikamenta lietošanas pārtraukšanas.

Cilvēku kuņģu biopsijas paraugos no kuņģa antrum un fundus daļas, kas tika paņemti vairāk nekā 500 pacientiem, kuri saņēma rabeprazolu vai salīdzinošu ārstēšanu līdz astoņām nedēļām, netika noteiktas nekādas pārmaiņas ECL šūnu histoloģijā, gastrīta smaguma pakāpē, atrofiskā gastrīta biežumā, zarnu metaplāzijā vai H. pylori infekcijas izplatībā. Vairāk nekā 250 pacientiem, kuri tika pārbaudīti 36 mēnešus ilgas terapijas laikā, netika noteiktas nekādas būtiskas pārmaiņas atradēs, kas bija pirms terapijas sākšanas.

Ārstēšanas laikā ar pretsekretorām zālēm serumā palielinās gastrīna līmenis kā atbildes reakcija uz samazinātu skābes sekrēciju. Samazināts kuņģa skābums izraisa arī HgA līmeņa paaugstināšanos. Paaugstināts HgA līmenis var ietekmēt izmeklējumu veikšanu neiroendokrīnu audzēju gadījumā.

Saskaņā ar pieejamiem publicētajiem pierādījumiem protona sūkņu inhibitoru lietošanu vajadzētu pārtraukt 5 dienas līdz 2 nedēļas pirms HgA noteikšanas. Līdz ar to HgA līmenis, kas pēc PSI lietošanas varētu būt viltus paaugstināts, būs atgriezies atsauces diapazona robežās.

Citi efekti: nav fiksēti nekādi rabeprazola nātrija sistēmiskie efekti uz CNS, kardiovaskulāro un respiratoro sistēmu. Rabeprazola nātrijs, lietojot perorāli 20 mg devā divas nedēļas, neietekmē vairogdziedzera funkciju, ogļhidrātu metabolismu vai parathormona, kortizola, estrogēnu, testosterona, prolaktīna, holecistokinīna, sekretīna, glikagona, folikulus stimulējošā hormona (FSH), lutenizējošā hormona (LH), renīna, aldosterona vai somatotropā hormona līmeni asinīs.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Pētījumi ar veseliem indivīdiem liecina, ka rabeprazola nātrijs klīniski nozīmīgi nemijiedarbojas ar amoksicilīnu. Rabeprazolam nav nevēlamas ietekmes uz amoksicilīna vai klaritromicīna koncentrāciju plazmā, ja tos lieto vienlaikus H. pylori infekcijas izskaušanai gastrointestinālā trakta augšdaļā.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās: Zulbex ir apvalkotas (zarnās šķīstošās tabletes) rabeprazola nātrija tabletes. Tas ir nepieciešams, jo rabeprazols ir neizturīgs pret kuņģa skābi. Tādēļ rabeprazola uzsūkšanās sākas tikai pēc tam, kad tas ir atstājis kuņģi. Absorbcija ir strauja, plazmas maksimālā koncentrācija tiek sasniegta aptuveni 3,5 stundas pēc 20 mg devas lietošana. Rabeprazola plazmas maksimālā koncentrācija (Cmax) un AUC ir lineāra 10–40 mg devām. 20 mg perorālās devas (salīdzinājumā ar intravenozo) absolūtā biopieejamība ir aptuveni 52%, kas lielā mērā presistēmiskā metabolisma dēļ. Pie tam biopieejamība nepalielinās pēc atkārtotas lietošanas. Veseliem indivīdiem plazmas eliminācijas pusperiods ir aptuveni stunda (0,7–1,5 stundas) un kopējais ķermeņa klīrenss ir 283±98 ml/min. Nav klīniski nozīmīgas mijiedarbības ar pārtiku. Rabeprazola nātrija uzsūkšanos neietekmē nedz dienas laiks, nedz zāļu lietošanas veids.

Izkliede: aptuveni 97% rabeprazola saistās ar cilvēka plazmas olbaltumiem.

Biotransformācija un eliminācija: rabeprazola nātrijs, tāpat kā pārējie protonu sūkņu inhibitori (PSI), metabolizējas aknu citohroma P450 (CYP450) zāļu metabolisma sistēmā. In vitro pētījumi ar cilvēka aknu mikrosomām liecināja, ka rabeprazola nātriju metabolizē CYP450 izoenzīmi (CYP2C19 un CYP3A4). Šajos pētījumos tika konstatēts, ka rabeprazols gaidāmajās cilvēka plazmas koncentrācijās nedz inducē, nedz inhibē CYP3A4, un, lai gan in vitro pētījumi ne vienmēr var paredzēt in vivo stāvokli, šie atklājumi liecina, ka nav sagaidāma rabeprazola un ciklosporīna mijiedarbība. Cilvēkiem tioēteris (M1) un karboksilskābe (M6) ir galvenie plazmas metabolīti kopā ar sulfonu (M2), desmetiltioēteri (M4) un merkapturilskābes konjugātu (M5) kā pārējiem mazākas koncentrācijas metabolītiem. Tikai desmetilmetabolītam (M3) piemīt neliela antisekretorā aktivitāte, taču plazmā tā nav.

Pēc vienas 20 mg ar 14C iezīmēta rabeprazola nātrija perorālas devas ieņemšanas urīnā neizmainīts medikaments neizdalījās. Aptuveni 90% devas izdalās urīnā, galvenokārt divu metabolītu – merkapturilskābes konjugāta (M5) un karboksilskābes (M6), kā arī divu nezināmu metabolītu veidā. Devas atlikums tika atklāts fēcēs.

Dzimums: pielāgojot atbilstoši ķermeņa masai un auguma garumam, nav būtisku farmakokinētisko parametru atšķirību dzimumu starpā pēc vienas 20 mg rabeprazola devas lietošana.

Nieru darbības traucējumi: pacientiem ar stabilu terminālu nieru mazspēju, kuriem nepieciešama hemodialīze (kreatīna klīrenss 5 ml/min./1,73 m2), rabeprazola izkliede bija ļoti līdzīga veselo brīvprātīgo izkliedei. AUC un Cmax šiem pacientiem bija par 35% zemāka nekā atbilstošie parametri veseliem brīvprātīgajiem. Rabeprazola vidējais eliminācijas pusperiods bija 0,82 stundas veseliem brīvprātīgajiem, 0,95 stundas pacientiem hemodialīzes laikā un 3,6 stundas pēc dialīzes. Medikamenta klīrenss pacientiem ar nieru slimību, kuriem nepieciešama hemodialīzes turpināšana, bija aptuveni divreiz lielāks nekā veseliem brīvprātīgajiem.

Aknu darbības traucējumi: pēc vienas 20 mg rabeprazola devas lietošanas pacientiem ar viegliem līdz vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem AUC dubultojās un salīdzinājumā ar veseliem brīvprātīgajiem rabeprazola eliminācijas pusperiods pieauga 2–3 reizes. Tomēr pēc 20 mg dienas devas lietošanas septiņas dienas AUC pieauga tikai 1,5 reizes un Cmax – tikai 1,2 reizes. Rabeprazola eliminācijas pusperiods pacientiem ar aknu darbības traucējumiem bija 12,3 stundas salīdzinājumā ar 2,1 stundu veseliem brīvprātīgajiem. Farmakodinamiskā reakcija (kuņģa pH kontrole) abās grupās bija klīniski salīdzināma.

Gados vecākiem cilvēkiem: rabeprazola eliminācija gados vecākiem cilvēkiem bija vairāk vai mazāk palēnināta. Pēc septiņu dienu kursa ar vienreizējām 20 mg rabeprazola nātrija dienas devām AUC aptuveni dubultojās, Cmax samazinājās par 60% un t½ pieauga par aptuveni 30% salīdzinājumā ar jauniem, veseliem brīvprātīgajiem. Tomēr nebija nekādu liecību par rabeprazola uzkrāšanos.

Citas īpašas populācijas

CYP2C19 polimorfisms: pēc 20 mg rabeprazola dienas devas saņemšanas septiņas dienas pacientiem ar lēnu CYP2C19 vielmaiņu AUC un t½ attiecīgi bija aptuveni 1,9 un 1,6 reizes lielāks nekā tādi paši parametri pacientiem ar strauju vielmaiņu, bet Cmax palielinājās tikai par 40%.

5.3. Preklīniskie dati par drošību

Neklīniskie efekti tika novēroti, tikai pārsniedzot maksimālās cilvēkiem pieļaujamās devas, tas, ņemot vērā pētījumos ar dzīvniekiem iegūtos datus, neliecina par īpašu risku cilvēkam.

Pētījumiem par mutagenitāti ir līdzīgi rezultāti. Testi ar peles limfomas šūnām bija pozitīvi, bet in vivo mikrokodoliņu un in vivo un in vitro DNS reparācijas testi bija negatīvi. Karcinogenitātes pētījumi nekādu sevišķu risku cilvēkam neatklāja.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Tabletes kodols

Mannīts (E421)

Magnija oksīds, vieglais (E530)

Hidroksipropilceluloze (E463)

Daļēji aizvietota hidroksipropilceluloze (E463)

Magnija stearāts (E470b)

Apvalks

Etilceluloze (E462)

Magnija oksīds, vieglais (E530)

Hipromelozes ftalāts

Diacetilēti monoglicerīdi (E472a)

Talks (E553b)

Titāna dioksīds (E171)

Sarkanais dzelzs oksīds (E172) – tikai 10 mg

Dzeltenais dzelzs oksīds (E172) – tikai 20 mg

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama

6.3. Uzglabāšanas laiks

2 gadi

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma un gaismas.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Iepakojumu izmēri (OPA/Al/PVH plēves un alumīnija folijas blisteris): 7, 10, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 90, 98 un 100 zarnās šķīstošās tabletes vienā iepakojumā.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību atkritumu likvidēšanai.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6., 8501 Novo mesto, Slovēnija

8. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

Zulbex 10 mg zarnās šķīstošās tabletes: 10-0391

Zulbex 10 mg zarnās šķīstošās tabletes: 10-0392

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 2010. gada 1. oktobris

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2015. gada 9. septembris

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

12/2017

SASKAŅOTS ZVA 21-12-2017

PAGE

Zulbex variācijas