Yasnal

Mutē disperģējamā tablete

Yasnal 10 mg mutē disperģējamās tabletes

Kartona kastīte, OPA/Al/PVH//PET/Al blisteris, N90
Uzglabāt oriģinālā blisteru iepakojumā, lai pasargātu no mitruma. Zālēm nav nepieciešami īpaši temperatūras uzglabāšanas apstākļi.
Donepezili hydrochloridum

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI
Zāļu produkta identifikators

11-0083-09

Zāļu reģistrācijas numurs

11-0083

Ražotājs

TAD Pharma GmbH, Germany; KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

04-JUL-17

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

10 mg

Zāļu forma

Mutē disperģējamā tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Yasnal 5 mg mutē disperģējamās tabletes

Yasnal 10 mg mutē disperģējamās tabletes

Donepezili hydrochloridum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Yasnal un kādam nolūkam tās lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Yasnal lietošanas

3. Kā lietot Yasnal

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Yasnal

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Yasnal un kādam nolūkam tās lieto

Donepezils pieder zāļu grupai, ko sauc par acetilholīnesterāzes inhibitoriem.

Yasnal lieto, lai ārstētu demences simptomus cilvēkiem, kam ir diagnosticēta viegla vai vidēji smaga Alcheimera slimība.

2. Kas Jums jāzina pirms Yasnal lietošanas

Nelietojiet Yasnal šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija pret donepezila hidrohlorīdu, peperidīna atvasinājumiem, vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā:

Pirms Yasnal lietošanas konsultējieties ar ārstu, ja Jums ir vai Jums ir bijis:

čūla kuņģī vai divpadsmitpirkstu zarnā;

krampju lēkmes vai krampji;

sirds darbības traucējumi (īpaši neregulāra vai ļoti lēna sirdsdarbība);

astma vai kāda cita ilgstoša plaušu slimība;

aknu darbības traucējumi vai hepatīts;

urinēšanas grūtības vai viegla nieru slimība;

jebkādas nevēlamas vai patoloģiskas mēles, sejas vai ķermeņa kustības (ekstrapiramidālie simptomi). Yasnal var izraisīt vai saasināt ektrapirimidālos simptomus.

Ja Jums ir paredzama operācija, kam nepieciešama vispārēja anestēzija, Jums jāizstāsta ārstam un anesteziologam, ka lietojat Yasnal. Tas jādara tāpēc, ka Jūsu zāles var ietekmēt nepieciešamā anestēzijas līdzekļa devu.

Yasnal var lietot pacienti ar nieru slimību vai vieglu līdz vidēji smagu aknu slimību. Vispirms izstāstiet ārstam, ja Jums ir nieru vai aknu slimība. Pacienti ar smagu aknu slimību nedrīkst lietot Yasnal.

Neizskaidrotu aknu funkciju darbības traucējumu gadījumos ārsts var nolemt pārtraukt Yasnal terapiju.

Citas zāles un Yasnal

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Tas attiecas arī uz zālēm, kuras Jūs, iespējams, lietosiet nākotnē, ja turpināsiet lietot Yasnal. Tas ir tāpēc, ka šīs zāles var pavājināt vai pastiprināt Yasnal iedarbību.

Pastāstiet ārstam, ja Jūs lietojiet kādas citas zāles, īpaši:

citas zāles Alcheimera slimības ārstēšanai, piemēram, galantamīnu,

pretsāpju līdzekļus vai zāles artrīta ārstēšanai, piemēram, aspirīnu, nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus (NPL), piemēram, ibuprofēnu vai nātrija diklofenaku,

antiholīnerģiskas zāles, piemēram, tolterodīnu,

antibiotikas, piemēram, eritromicīnu, rifampicīnu,

pretsēnīšu līdzekļus, piemēram, itrakonazolu vai ketokonazolu,

antidepresantus, piemēram, fluoksetīnu,

pretkrampju līdzekļus, piemēram, fenitoīnu, karbamazepīnu,

zāles sirds stāvokļu ārstēšanai, piemēram, hinidīnu, bēta blokatorus (propanolols un atenolols),

muskuļu relaksantus, piemēram, sukcinilholīnu,

vispārējas anestēzijas līdzekli,

zāles, ko var iegādāties bez receptes, piemēram, augu izcelsmes ārstniecības līdzekļus.

Yasnal kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Uzturs neietekmē Yasnal iedarbību.

Nelietojiet alkoholu Yasnal lietošanas laikā, jo alkohols var samazināt Yasnal iedarbību.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Jūs nedrīkstat lietot Yasnal, ja Jūs esat grūtniece.

Jūs nedrīkstat barot bērnu ar krūti, ja lietojat Yasnal.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Alcheimera slimība var ierobežot Jūsu spēju vadīt transportlīdzekli un apkalpot mehānismus, un Jūs nedrīkstat veikt šādas darbības, ja vien ārsts to nav atļāvis.

Jūsu zāles var izraisīt nogurumu, reiboni un muskuļu krampjus. Ja Jūs izjūtat kādu no šīm ietekmēm, Jūs nedrīkstat vadīt transportlīdzekli un apkalpot mehānismus.

Yasnal satur

Aspartāmu (E951)

Fenilalanīna avots. Var būt kaitīgs pacientiem ar fenilketonūriju.

Glikozi (dekstroze), saharozi un sorbītu (E420)

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesamība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar savu ārstu.

3. Kā lietot Yasnal

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums ir teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

Pasakiet ārstam vai farmaceitam Jūsu aprūpētāja vārdu. Jūsu aprūpētājs palīdzēs Jums lietot zāles atbilstoši ārsta norādījumiem.

Parastā sakuma deva ir 5 mg vienu reizi vakarā pirms gulētiešanas.

Pēc viena mēneša ārsts var teikt Jums lietot 10 mg katru vakaru pirms gulētiešanas.

Yasnal mutē disperģējamās tabletes ir trauslas. Tās nedrīkst izspeist caur plāksnītes folijai, jo tas var izraisīt tabletes sadrupšanu. Neaiztieciet tabletes ar mitrām rokām, jo tās var sadrupt. Izņemiet tableti no iepakojuma kā norādīts:

Turiet blisteri pie malām un atdaliet vienu šūnu no blistera, viegli noplēšot pa punktoto līniju ap to.

Paceliet uz augšu folijas malu un novelciet pārklājumu.

Izkratiet tableti saujā.

Tiklīdz tablete ir izņemta no iepakojuma, uzlieciet to uz mēles.

Pēc dažām sekundēm tablete izšķīdīs, un to varēs norīt ar vai bez ūdens uzdzeršanas. Pirms tabletes uzlikšanas uz mēles, mutei jābūt tukšai.

Jūsu lietotā zāļu deva var atšķirties no zāļu lietošanas ilguma un Jūsu ārsta norādījumiem. Maksimālā ieteicamā deva ir 10 mg katru vakaru.

Devas pielāgošana nav nepieciešama, ja Jums ir nieru darbības traucējumi.

Ja Jums ir aknu darbības traucējumi, ārsts var piemērot Jums nepieciešamo devu (skatīt 2. apakšpunktu “Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”).

Nepārtrauciet lietot tabletes, ja vien to nav teicis Jūsu ārsts.

Lai pārskatītu ārstēšanu un novērtētu simptomus, Jums laiku pa laikam jāapmeklē ārsts.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Yasnal nav ieteicamas lietošanai bērniem un pusaudžiem (jaunākiem par 18 gadiem).

Ja esat lietojis Yasnal vairāk nekā noteikts

NELIETOJIET vairāk kā vienu tableti dienā. Ja esat lietojis vairāk nekā noteikts, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu vai dodieties uz tuvākās slimnīcas uzņemšanas nodaļu, līdzi paņemot tabletes un zāļu iepakojuma paraugu, lai ārsts zinātu, kādas zāles ir lietotas.

Pārdozēšanas gadījumā var parādīties sekojoši simptomi: slikta dūša, siekalošanās, svīšana, palēnināta sirdsdarbība, asinsspiediena pazemināšanās (viegla galvas reibšana vai reibonis pieceļoties), elpošanas grūtības, samaņas zudums un krampji.

Ja esat aizmirsis lietot Yasnal

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs esat aizmirsis iedzert tableti, nākamajā dienā parastajā laikā lietojiet tikai vienu tableti.

Ja esat aizmirsis lietot zāles ilgāk kā vienu nedēļu, sazinieties ar ārstu pirms šo zāļu lietošanas.

Ja pārtraucat lietot Yasnal

Nepārtrauciet zāļu lietošanu bez ārsta ziņas. Ja Jūs pārtrauksiet Yasnal lietošanu, šo zāļu lietošanas rezultātā panāktie uzlabojumi pakāpeniski izzudīs.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Jums nekavējoties jāinformē ārsts ja novērojat kādu no sekojošām nopietnām blakusparādībām, jo Jums var būt nepieciešama steidzama medicīniska palīdzība:

drudzis ar muskuļu stīvumu, svīšana vai apziņas traucējumi (traucējums, ko sauc par “Ļaundabīgu neiroleptisku sindromu”) (novēro mazāk nekā 1 no 10000 lietotājiem).

muskuļu vājums, jutīgums vai sāpes un īpaši, ja vienlaicīgi jūtaties slikti, ja Jums ir augsta temperatūra vai tumšs urīns. To var izraisīt patoloģisks muskuļu sabrukums, kas var būt dzīvībai bīstams un izraisīt nieru darbības traucējumus (stāvokli dēvē par rabdomiolīzi) (novēro mazāk nekā 1 no 10000 lietotājiem).

aknu bojājums, piem., hepatīts. Hepatīta simptomi ir slikta pašsajūta, apetītes zudums, drudzis, nieze, ādas un acu dzelte un tumšas krāsas urīns (novēro 1 līdz 10 no 10000 lietotājiem).

kuņģa vai divpadsmitpirkstu zarnas čūlas. Čūlas simptomi ir sāpes vēderā un diskomforts (gremošanas traucējumi) rajonā starp krūšu kaulu un nabu (novēro 1 līdz 10 no 1000 lietotājiem).

asiņošana kuņģī vai zarnās. Tā raksturojas ar melnas krāsas izkārnījumiem un asiņu izdalīšanos no resnās zarnas (novēro 1 līdz 10 no 1000 lietotājiem).

krampji vai krampju lēkmes (novēro 1 līdz 10 no 1000 lietotājiem).

Citas blakusparādības var ietvert

Ļoti bieži (var skart vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem):

caureja,

slikta dūša,

galvassāpes.

Bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem):

saaukstēšanās slimības,

ēstgribas zudums,

halucinācijas (neesošu lietu redzēšana vai dzirdēšana),

neparasti sapņi, ieskaitot nakts murgus

uzbudinājums,

agresīva uzvedība,

ģībonis,

reibonis,

miega traucējumi (bezmiegs),

vemšana (slikta dūša),

diskomforta sajūta vēderā,

izsitumi,

nieze,

krampji muskuļos,

urīna nesaturēšana,

nogurums,

sāpes,

negadījumi (pacients biežāk var nokrist vai savainoties).

Retāk (var skart no 1 līdz 100 cilvēkiem):

lēna sirdsdarbība,

pastiprināta siekalu izdalīšanās,

neliela noteiktu muskuļu enzīmu koncentrācijas paaugstināšanās serumā (kreatīnkināze).

Reti (var skart līdz 1 no 1 000 cilvēkiem):

stīvums, drebuļi vai patvaļīgas kustības, ko īpaši var novērot attiecībā uz mēles un sejas muskuļiem, bet var skart arī ekstremitātes.

sirds vadīšanas traucējumi (sinoatriāla blokāde, atrioventrikulāra blokāde).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003.

Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv/../?id=613&sa=613&top=3" www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Yasnal

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

Zālēm nav nepieciešami īpaši temperatūras uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Yasnal satur

Aktīvā viela ir donepezila hidrohlorīds.

Yasnal 5 mg: katra mutē disperģējamā tablete satur 5,22 mg donepezila hidrohlorīda monohidrāta, kas atbilst 5 mg donepezila hidrohlorīda, kas atbilst 4,56 mg donepezila.

Yasnal 10 mg: katra mutē disperģējamā tablete satur 10,43 mg donepezila hidrohlorīda monohidrāta, kas atbilst 10 mg donepezila hidrohlorīda, kas atbilst 9,12 mg donepezila.

Citas sastāvdaļas ir mannīts (E421), mikrokristāliskā celuloze, mazaizvietota hidroksipropilceluloze, maltodekstrīns, dekstroze, saharoze, arābijas sveķi, sorbīts (E420), banānu aromatizētājs, aspartāms (E951), kalcija silikāts un magnija stearāts.

Yasnal ārējais izskats un iepakojums

5 mg tabletes: baltas, apaļas mutē disperģējamās tabletes ar slīpi nogrieztām malām, diametrs apmēram 5,5 mm.

10 mg tabletes: baltas, apaļas mutē disperģējamās tabletes ar slīpi nogrieztām malām, diametrs apmēram 7 mm.

Blisteriepakojumi: 10, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 un 100 mutē disperģējamās tabletes kastītē.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

Ražotāji

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße. 5, D-27472 Cuxhaven, Vācija

Šīs zāles Eiropas ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Dalībvalsts nosaukums

Zāļu nosaukums

Austrija, Somija, Dānija, Zviedrija

Donepezil Krka

Bulgārija, Igaunija, Polija, Slovākija

Yasnal Q-Tab

Čehija

Yasnal Oro Tab

Portugāle

Donepezilo Krka

Vācija, Rumānija, Slovēnija, Latvija, Lietuva

Yasnal

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 03/2018

SASKAŅOTS ZVA 12-04-2018

PAGE

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Yasnal 5 mg mutē disperģējamās tabletes

Yasnal 10 mg mutē disperģējamās tabletes

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Yasnal 5 mg: katra mutē disperģējamā tablete satur 5,22 mg donepezila hidrohlorīda monohidrāta, kas atbilst 5 mg donepezila hidrohlorīda (Donepezili hydrochloridum), kas atbilst 4,56 mg donepezila.

Yasnal 10 mg: katra mutē disperģējamā tablete satur 10,43 mg donepezila hidrohlorīda monohidrāta, kas atbilst 10 mg donepezila hidrohlorīda (Donepezili hydrochloridum), kas atbilst 9,12 mg donepezila.

Palīgvielas ar zināmu iedarbību:

aspartāms (E951)

glikoze

saharoze

sorbīts (E420)

Yasnal 5 mg

0,75 mg

0,30 mg

0,25 mg

0,02 mg

Yasnal 10 mg

1,50 mg

0,60 mg

0,50 mg

0,04 mg

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Mutē disperģējamā tablete

5 mg tabletes ir baltas, apaļas mutē disperģējamās tabletes ar slīpi nogrieztām malām, diametrs apmēram 5,5 mm.

10 mg tabletes ir baltas, mutē disperģējamās tabletes ar slīpi nogireztām malām, diametrs apmēram. 7 mm.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Yasnal paredzēts vieglas un vidēji smagas Alcheimera demences simptomātiskai ārstēšanai.

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušie/gados vecāki pacienti

Terapiju sāk ar 5 mg/dienā (dozēšana vienu reizi dienā). Deva 5 mg/dienā jāturpina lietot vismaz vienu mēnesi, lai varētu novērtēt agrāko klīnisko atbildi uz ārstēšanu un donepezila hidrohlorīds sasniegtu līdzsvara koncentrāciju. Pēc mēnesi ilgas ārstēšanas novērtēšanas, kad zāles tika lietotas devā 5 mg/dienā, donepezila hidrohlorīda devu var palielināt līdz 10 mg/dienā (dozēšana vienu reizi dienā). Maksimālā ieteicamā dienas deva ir 10 mg. Par 10 mg/dienā lielākas devas klīniskos izmēģinājumos nav pētītas.

Ārstēšana jāiesāk un jāuzrauga ārstam, kam ir pieredze Alcheimera demences diagnostikā un terapijā. Diagnozes noteikšanā jāievēro pastāvošās vadlīnijas (piem., DSM IV, ICD 10). Ārstēšanu ar donepezilu drīkst sākt tikai tad, ja pacientam ir aprūpētājs, kas regulāri uzmanīs pacienta zāļu lietošanu. Pastāvīgu balstterapiju turpina tik ilgi, kamēr tā pacientam dod kādu pozitīvu efektu. Tādēļ regulāri jānovērtē donepezila klīniskais efekts. Ja terapeitiskā iedarbība vairs nav konstatējama, jāapsver terapijas pārtraukšana. Individuālo reakciju uz donepezilu nav iespējams iepriekš paredzēt.

Pēc ārstēšanas pārtraukšanas novēro pakāpenisku Yasnal terapeitiskās efektivitātes samazināšanos.

Nieru un aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem var izmantot parastās devas, jo tā neietekmē donepezila hidrohlorīda klīrensu.

Vieglu vai vidēji smagu aknu darbības traucējumu gadījumā iespējams ekspozīcijas pieaugums (skatīt 5.2. apakšpunktu), tādēļ devas palielināšana jāveic, atbilstoši individuālai panesībai. Nav datu par pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem.

Bērni un pusaudži

Yasnal nav piemērots lietošanai bērniem un pusaudžiem jaunākiem par 18 gadiem.

Lietošanas veids

Yasnal jālieto iekšķīgi, vakaros, īsi pirms gulētiešanas.

Tablete jāuzliek uz mēles, kur tā izšķīdīs un tiks norīta, uzdzerot ūdeni vai bez tā saskaņā ar pacienta vēlmēm.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu, piperidīna atvasinājumiem un/vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Donepezila efektivitāte pacientiem ar smagu Alcheimera demenci, cita veida demenci vai citiem atmiņas traucējumiem (piemēram, ar vecumu saistītā kognitīvo spēju pavājināšanās) nav pētīta.

Anestēzija: donepezils, kā holīnesterāzes inhibitors, var pastiprināt anestēzijas laikā lietoto sukcinilholīna tipa muskuļu relaksāciju.

Kardiovaskulārie stāvokļi: holīnesterāzes inhibitoru farmakoloģiskā iedarbība var izraisīt vagotonisku efektu uz sirdsdarbības frekvenci (piem., bradikardiju). Šāds iedarbības potenciāls sevišķi jāņem vērā pacientiem, kam ir "sinusa mezgla vājuma sindroms" vai citi supraventrikulāri sirds vadīšanas traucējumi, tādi kā sinuatriāla vai atrioventrikulāra blokāde.

Ir ziņojumi par ģīboņa un krampju rašanos. Izmeklējot šādus pacientus, jānovērtē sirds blokādes un ieilgušas sinusālas pauzes iespēja.

Kuņģa – zarnu trakta stāvokļi: sevišķi uzmanīgi jānovēro pacienti ar paaugstinātu čūlas risku, piemēram, tie, kam anamnēzē ir čūlas slimība, kā arī tie pacienti, kas vienlaikus saņem nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus (NPL). Tomēr klīniskos pētījumos nav novērots, ka donepezila hidrohlorīds, salīdzinājumā ar placebo, radītu peptisku čūlu vai gastrointestinālas asiņošanas biežuma pieaugumu.

Uroģenitālie stāvokļi: holinomimētiskas vielas var radīt urīnpūšļa iztukšošanās obstrukciju, tomēr klīniskajos pētījumos ar donepezilu tas nav novērots.

Neiroloģiskie stāvokļi: krampji: uzskata, ka holinomimētiskiem līdzekļiem ir zināms potenciāls izraisīt ģeneralizētus krampjus. Tomēr krampji var būt arī Alcheimera slimības izpausme.

Holinomimētiskie līdzekļi var pastiprināt vai inducēt ekstrapiramidālos simptomus.

Neiroleptisks ļaundabīgs sindroms: ļoti reti ziņots par neiroleptisko ļaundabīgo sindromu (ĻNS), ko saista ar donepezila lietošanu, īpaši pacientiem, kuri saņēmuši vienlaicīgu terapiju ar antispsihotiķiem. ĻNS ir dzīvību apdraudošs stāvoklis ko raksturo hipertermija, muskulatūras rigiditāte, autonoma nestabilitāte, apziņas traucējumi un paaugstināts kreatīna fosfokināzes līmenis serumā. Papildus var novērot tādas klīniskās pazīmes, kā mioglobinūrija (rabdomiolīze) un akūta nieru mazspēja. Ja pacientam parādās simptomi, kas norāda uz ĻNS, vai parādās izteikts neizskaidrojams drudzis bez ĻNS raksturīgām pazīmēm, lietošana jāpārtrauc.

Plaušu slimības: holinomimētiskās darbības dēļ jāievēro piesardzība, parakstot holīnesterāzes inhibitorus pacientiem, kam ir bijusi astma vai obstruktīva plaušu slimība.

Jāizvairās no vienlaicīgas Yasnal un citu acetilholīnesterāzes inhibitoru, holīnerģiskās sistēmas agonistu vai antagonistu lietošanas.

Smagi aknu darbības traucējumi: nav datu par lietošanu pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem.

Mirstība vaskulāras demences klīniskos pētījumos

Trīs 6 mēnešus ilgi klīniskie pētījumi tika veikti pētot indivīdus, kas atbilst NINDS-AIREN kritērijiem attiecībā uz iespējamu vaskulāro demenci (VaD). NINDS-AIREN kritērijs ir izveidots, lai varētu identificēt pacientus, kam rodas demence tikai vaskulāru cēloņu rezultātā un izslēgtu pacientus ar Alcheimera slimību.

Pirmajā pētījumā, mirstības rādītāji bija 2/198 (1,0 %), lietojot 5 mg donepezila hidrohlorīda, 5/206 (2,4 %), lietojot 10 mg donepezila hidrohlorīda un 7/199 (3,5 %) lietojot placebo. Otrajā pētījumā, mirstības rādītāji bija 4/208 (1,9 %), lietojot 5 mg donepezila hidrohlorīda, 3/215 (1,4 %), lietojot 10 mg donepezila hidrohlorīda un 1/193 (0,5 %) lietojot placebo. Trešajā pētījumā, mirstības rādītāji bija 11/648 (1,7 %), lietojot 5 mg donepezila hidrohlorīda, 0/326 (0 %), lietojot placebo.

Mirstības rādītāji, apkopoti trijos VaD pētījumos, bija skaitliski lielāki donepezila hidrohlorīda grupā (1,7 %) nekā placebo grupā (1,1 %), neskatoties uz to, atšķirība nebija statistiski nozīmīga. Vairums nāves gadījumu pacientiem, kas lietoja gan donepezila hidrohlorīdu, gan placebo, iespējams ir dažādu asinsvadu traucējumu rezultāts, kas sagaidāmi gados vecākiem pacientiem ar esošām asinsvadu slimībām. Visu nopietno letālo un neletālo asinsvadu traucējumu gadījumu analīze neuzrādīja sastopamības biežuma atšķirību starp donepezila hidrohlorīda un placebo grupu.

Kopējā Alcheimera slimības pētījumā (n=4146) un apvienojot Alcheimera slimības pētījumus ar citiem demences pētījumiem, tai skaitā vaskulārās demences pētījumus (kopējais skaits n= 6888), mirstību skaits placebo grupā ievērojami pārsniedza skaitu donepezila hidrohlorīda grupā.

Yasnal satur:

Aspartāmu (E951)

Fenilalanīna avots. Var būt kaitīgs pacientiem ar fenilketonūriju.

Glikozi (dekstroze)

Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu glikozes-galaktozes malabsorbciju.

Saharozi

Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu fruktozes nepanesību, glikozes-galaktozes malabsorbciju vai saharāzes-izomaltāzes nepietiekamību.

Sorbītu (E420)

Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu fruktozes nepanesību.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Donepezila hidrohlorīds un/vai tā metabolīti cilvēka organismā nenomāc teofilīna, varfarīna, cimetidīna vai digoksīna metabolismu. Vienlaicīga digoksīna un cimetidīna lietošana neietekmē donepezila hidrohlorīda metabolismu.

Pētījumos in vitro noskaidrots, ka donepezila metabolismā piedalās citohroma P450 izoenzīmi 3A4 un nedaudz arī 2D6. Zāļu mijiedarbības pētījumos in vitro konstatēts, ka donepezila metabolismu kavē ketokonazols un hinidīns, kuri attiecīgi ir CYP3A4 un 2D6 inhibitori. Tādēļ donepezila metabolismu var kavēt arī citi CYP3A4 inhibitori, tādi kā itrakonazols un eritromicīns, un arī CYP2D6 inhibitori, piemēram, fluoksetīns. Pētījumos ar veseliem brīvprātīgajiem novērots, ka ketokonazols paaugstina donepezila koncentrāciju vidēji par aptuveni 30%.

Tādi enzīmu inducētāji kā rifampicīns, fenitoīns, karbamazepīns un alkohols var samazināt donepezila koncentrāciju. Tā kā inhibējošā vai inducējošā efekta intensitāte nav zināma, šādas kombinācijas jālieto piesardzīgi.

Donepezila hidrohlorīds potenciāli spēj traucēt to zāļu iedarbību, kam piemīt antiholīnerģiska iedarbība. Pastāv arī sinerģiskas aktivitātes potenciāls, ja vienlaicīgi tiek lietots sukcinilholīns, citi neiromuskulārie blokatori vai holinerģiskie agonisti, vai bēta blokatori, kam ir iedarbība uz sirds vadāmību.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Nav pietiekamu datu par donepezila lietošanu grūtniecēm.

Pētījumi ar dzīvniekiem neuzrāda teratogēnu iedarbību, bet ir konstatēta peri- un postnatāla toksicitāte (skatīt 5.3. apakšpunktu). Potenciālais risks cilvēkam nav zināms.

Yasnal grūtniecības laikā nevajadzētu lietot, ja vien nav absolūta nepieciešamība.

Barošana ar krūti

Donepezils izdalās ar pienu žurku mātītēm. Nav zināms, vai donepezils izdalās ar mātes pienu cilvēkiem un pētījumi ar sievietēm barošanas ar krūti periodā nav veikti. Tāpēc donepezila lietošanas laikā nedrīkst bērnu barot ar krūti.

Fertilitāte

Pētījumos ar dzīvniekiem netika novērota ietekme uz auglību (skatīt 5.3. apakšpunktu). Tomēr nav pietiekami datu attiecībā uz auglību cilvēkiem.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Donepezilam ir maza vai mērena ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekli un apkalpot iekārtas.

Demence var ierobežot spēju vadīt transportlīdzekli un apkalpot mehānismus. Turklāt donepezils var izraisīt nogurumu, reiboni un muskuļu krampjus, galvenokārt ārstēšanas sākumā vai devas palielināšanas periodā.

Ārstējošam ārstam jānovērtē un regulāri jāpārbauda, vai pacients donepezila terapijas laikā spēj vadīt transportlīdzekli un apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Biežākās blakusparādības ir caureja, muskuļu krampji, nogurums, slikta dūša, vemšana un bezmiegs.

Blakusparādības, par kurām ziņots vairāk nekā par izolētiem gadījumiem, ir norādītas zemāk, sakārtotas pēc orgānu sistēmas un biežuma.

Biežuma iedalījumi ir definēti šādi: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1 000 līdz < 1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1000), ļoti reti (< 1/10 000) un nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

MedDRA sistēmas orgānu klasifikācija

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

Reti

Ļoti reti

Infekcijas un infestācijas

Saaukstēšanās

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Anoreksija

Psihiskie traucējumi

Halucinācijas**

Uzbudinājums**

Agresīva uzvedība**

Patoloģiski sapņi un nakts murgi**

Nervu sistēmas traucējumi

Sinkope*

Reibonis

Bezmiegs

Krampji*

Ekstrapiramidāli simptomi

Ļaundabīgs neiroeptisks sindroms

Sirds funkcijas traucējumi

Bradikardija

Sinuatriāla blokāde

Atrioventriku-lāra

blokāde

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Caureja

Slikta dūša

Vemšana

Kuņģa darbības traucējumi

Asiņošana kuņģa-zarnu traktā

Čūlas kuņģī un divpadsmit-pirkstu zarnā

Hipersalivācija

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Aknu darbības traucējumi, tostarp hepatīts***

Ādas un zemādas audu bojājumi

Izsitumi

Nieze

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Krampji muskuļos

Rabdomio-līze****

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

Urīna nesaturēšana

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Galvassāpes

Nespēks

Sāpes

Izmeklējumi

Muskuļu kreatīnkināzes koncentrācijas minimāla palielināšanās serumā

Traumas, saindēšanās un ar manipulācijām saistītas komplikācijas

Nelaimes gadījumi

* Izmeklējot pacientus, sakarā ar ģīboni vai krampjiem, jānovērtē sirds blokādes un garu sinusālo paužu iespēja (skatīt 4.4. apakšpunktu).

** Ziņots, ka halucinācijas, patoloģiski sapņi un nakts murgi, uzbudinājums, agresivitāte izzudusi, kad samazināta deva vai pārtraukta ārstēšana.

*** Ja nesaprotama iemesla dēļ radusies aknu disfunkcija, jāapsver donepezila terapijas pārtraukšana.

**** Ziņots, ka rabdomiolīze novērota neatkarīgi no neiroleptiskā ļaundabīgā

sindroma un tai ir cieša pārejoša saistība ar donepezila lietošanas uzsākšanu vai devas palielināšanu.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003.

Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv/../?id=613&sa=613&top=3" www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Simptomi

Donepezila hidrohlorīda vidējā letālā deva, ievadot to iekšķīgi vienā atsevišķā devā, pelēm un žurkām ir attiecīgi 45 mg/kg un 32 mg/kg jeb aptuveni 225 un 160 reizes lielāka par cilvēkam ieteicamo dienas devu - 10 mg. Dzīvniekiem novēroti no devas atkarīgi holīnerģiskās stimulācijas simptomi, tostarp spontāno kustību samazināšanās, pasīva gulēšana uz vēdera, grīļīga gaita, acu asarošana, kloniski krampji, elpošanas nomākums, siekalošanās, mioze, fascikulācija un ķermeņa apakšējās virsmas temperatūras pazemināšanās.

Holīnesterāzes inhibitoru pārdozēšana var izraisīt holīnerģisku krīzi, kam raksturīga slikta dūša, vemšana, siekalošanās, svīšana, bradikardija, hipotensija, elpošanas nomākums, kolapss un konvulsijas. Iespējams pieaugošs muskuļu vājums, un, tam skarot elpošanas muskuļus, var iestāties nāve.

Rīcība

Tāpat kā jebkuras pārdozēšanas gadījumā jālieto dzīvības uzturēšanai nepieciešamie pasākumi. Pie Yasnal pārdozēšanas, kā antidotu var izmantot terciāros antiholīnerģiskos līdzekļus, piemēram, atropīnu. Ieteicams atropīna sulfātu ievadīt intravenozi, devu pieskaņojot efektam: sākotnējā deva ir no 1,0 līdz 2,0 mg i.v., turpmākās devas izvēlas atkarībā no klīniskās reakcijas. Lietojot citus holinomimētiskos līdzekļus kombinācijā ar kvartāriem antiholīnerģiskiem līdzekļiem, piemēram, glikopirolātu, novērotas atipiskas asinsspiediena un sirdsdarbības frekvences reakcijas. Nav zināms, vai donepezilu un/vai tā metabolītus iespējams izvadīt dialīzes ceļā (izmantojot hemodialīzi, peritoneālo dialīzi vai hemofiltrāciju).

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: pretdemences līdzekļi, antiholīnesterāzes, ATĶ kods: N06DA02.

Darbības mehānisms

Donepezila hidrohlorīds ir specifisks acetilholīnesterāzes inhibitors ar atgriezenisku iedarbību. Acetilholīnestrāze ir dominējošā holīnesterāze galvas smadzenēs. Donepezila hidrohlorīds in vitro šo enzīmu inhibē vismaz 1000 reižu spēcīgāk nekā butirilholīnesterāzi, kas atrodama galvenokārt ārpus centrālās nervu sistēmas.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Alcheimera demence

Klīniskajos pētījumos ar Alcheimera demences pacientiem 5 mg vai 10 mg donepezila lietošana reizi dienā izraisīja stabilu acetilholīnesterāzes aktivitātes (mērīta eritrocītu membrānā) nomākumu attiecīgi par 63,6 % vai 77,3 %. Donepezila hidrohlorīda radītā acetilholīnesterāzes (AChE) inhibīcijas pakāpe eritrocītos korelē ar pārmaiņām ADAS-cog skalas rādītājos. (ADAS-cog ir jutīga skala, ko lieto kognitīvo spēju atsevišķu aspektu novērtēšanai.) Donepezila hidrohlorīda potenciālā iedarbība uz neiroloģiskā procesa gaitu nav izpētīta. Tāpēc nav pamata apgalvot, ka donepezils spēj mainīt slimības norisi.

Donepezila terapijas efektivitāte tika pētīta četros placebo kontrolētos pētījumos, no kuriem 2 bija 6 mēnešus ilgi, un 2 pētījumi ilga 1 gadu.

6 mēnešus ilgā klīniskajā pētījumā donepezila terapijas beigās tika veikta rezultātu analīze pēc apvienota rādītāja, kurā ietilpa trīs efektivitātes kritēriji: ADAS-Cog vērtējums (kognitīvo spēju raksturojums); stāvokļa dinamikas vērtējums pēc klīnicista iespaidiem sarunā ar pacientu CIBIC (Clinician Interview Based Impression of Change) un pacienta aprūpētāja viedokļa (globālās funkcijas novērtējums); ikdienišķo aktivitāšu novērtējums pēc Demences klīniskā vērtējuma skalā ietilpstošās Ikdienas dzīves aktivitāšu apakšskalas (novērtējums raksturo pacienta spēju iesaistīties sociālos pasākumos, mājas pienākumu veikšanā, nodoties vaļaspriekam, aprūpēt sevi).

Pacientus, kuru stāvoklis atbilda tālāk minētiem kritērijiem, uzskatīja par reaģējušiem uz terapiju.

Atbilde = ADAS-Cog uzlabojies ne mazāk kā par 4 punktiem

CIBIC nav pasliktinājies +

Demences klīniskā vērtējuma skalas ikdienas dzīves aktivitāšu apakšskalas rādītājs nav pasliktinājies.

Atbilde %

 

Ārstēšanai paredzētā populācija

n=365

Novērtējamā populācija

n=352

Placebo Grupa

10%

10%

Donepezila 5 mg grupa

18%*

18%*

Donepezila 10 mg grupa

21%*

22%**

* p<0.05

** p<0.01

Donepezila hidrohlorīds izraisīja no devas atkarīgu statistiski nozīmīgu tādu pacientu procentuālā skaita pieaugumu, kuriem konstatēta pozitīva reakcija uz terapiju.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Maksimālā koncentrācija plazmā tiek sasniegta aptuveni 3-4 stundas pēc iekšķīgas devas lietošanas. Koncentrācija plazmā un laukums zem līknes pieaug proporcionāli devai.

Terminālais eliminācijas pusperiods ir aptuveni 70 stundas. Lietojot atkārtotas devas reizi dienā, pakāpeniski tiek sasniegts vienmērīgs koncentrācijas līmenis plazmā. Aptuvenais vienmērīgās koncentrācijas līmenis tiek sasniegts aptuveni 3 nedēļu laikā kopš terapijas sākuma. Kad tas sasniegts, donepezila hidrohlorīda koncentrācija plazmā un attiecīgā farmakodinamiskā aktivitāte dienas laikā paliek gandrīz nemainīga.

Uzturs neietekmē donepezila hidrohlorīda absorbciju.

Izkliede

Aptuveni 95% donepezila hidrohlorīda saistās ar cilvēka plazmas olbaltumvielām. Nav zināms, cik daudz ar plazmas olbaltumvielām saistās aktīvais metabolīts 6-O-demetildonepezils. Donepezila hidrohlorīda sadalījums dažādos ķermeņa audos vēl nav izpētīts. Tomēr masas bilances pētījumā ar veseliem brīvprātīgiem vīriešiem 240 stundas pēc vienas 5 mg lielas, ar 14C iezīmēta donepezila hidrohlorīda devas lietošanas, aptuveni 28% iezīmētās vielas neizdalījās. Tas nozīmē, ka donepezila hidrohlorīds un/vai tā metabolīti var saglabāties organismā ilgāk par 10 dienām.

Biotransformācija/eliminācija

Donepezila hidrohlorīds no organisma tiek izvadīts ar urīnu neizmainītā veidā, un caur citohroma P450 sistēmu dažādu metabolītu veidā, no kuriem ne visi ir identificēti. Pēc vienas 5 mg lielas ar 14C iezīmēta donepezila hidrohlorīda devas lietošanas, plazmas radioaktivitāti (izteiktu procentos no ievadītās devas) veidoja galvenokārt nepārveidots donepezila hidrohlorīds (30%) un 6-O-demetildonepezils (11%; vienīgais metabolīts, kam piemīt donepezila hidrohlorīdam līdzīga aktivitāte), donepezila cis-N-oksīds (9%), 5-O-demetildonepezils (7%), 5-O-demetildonepezila-glikuronīda konjugāts (3%). Ap 57% no ievadītās radioaktivitātes varēja konstatēt urīnā (17% - nepārveidota donepezila formā) un 14,5% - fēcēs, kas liek domāt, ka medikamenta eliminācijas galvenie ceļi ir biotransformācija un ekskrēcija urīnā. Nav nekādu datu, kas liecinātu par donepezila hidrohlorīda un/vai tā metabolītu enterohepatisku recirkulāciju.

Donepezila koncentrācija plazmā samazinās līdz ar eliminācijas pusperiodu, kas ir aptuveni 70 stundas.

Citas īpašas populācijas

Dzimumam, rasei un smēķēšanai nav klīniski nozīmīgas ietekmes uz donepezila hidrohlorīda koncentrāciju plazmā Donepezila farmakokinētika veseliem gados vecākiem cilvēkiem un pacientiem ar Alcheimera vai vaskulāro denmenci formāli nav pētīta. Tomēr vidējā koncentrācija plazmā pacientiem ir ļoti tuva tai, kāda ir gados jauniem veseliem brīvprātīgajiem.

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem bija paaugstināts donepezila vienmērīgās koncentrācijas līmenis; viņiem bija par 48% lielāks vidējais laukums zem līknes (AUC) un vidēji par 39% augstāka Cmax (skatīt 4.2. apakšpunktu).

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Plašos eksperimentālos pētījumos ar dzīvniekiem pierādīts, ka šim savienojumam piemīt gandrīz vienīgi sagaidāmie, holīnerģiskai stimulācijai atbilstošie farmakoloģiskie efekti (skatīt 4.9. apakšpunktu). Testos ar baktērijām un zīdītāju šūnām noskaidrots, ka donepezilam nepiemīt mutagēna iedarbība. Dažus klastogēnus efektus novēroja in vitro, kad tika lietotas šūnām nepārprotami toksiskas koncentrācijas, kas vairāk nekā 3000 reizes pārsniedza koncentrāciju plazmā vienmērīgas izplatības apstākļos. Mikrokodolu modelī pelēm in vivo netika konstatēti ne klastogēni, ne kāda cita genotoksiska iedarbība. Ilglaicīgos karcinogenitātes pētījumos, kas veikti gan ar žurkām, gan pelēm, nav iegūti norādījumi par onkogēnu potenciālu.

Donepezila hidrohlorīds neietekmēja žurku fertilitāti un nebija teratogēns žurkām vai trušiem, tomēr, ievadīts grūsnām žurkām devā, kas 50 reizes pārsniedz cilvēkam lietoto devu, tas nedaudz ietekmēja nedzīvi dzimušo un agrīnā postpartālā periodā izdzīvojušo mazuļu skaitu (skatīt 4.6. apakšpunktu).

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Mannīts (E 421)

Mikrokristāliskā celuloze

Mazaizvietota hidroksipropilceluloze

Maltodekstrīns

Dekstroze

Saharoze

Arābijas sveķi

Sorbīts (E420)

Banānu aromatizētājs

Aspartāms (E951)

Kalcija silikāts

Magnija stearāts

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

5 gadi.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt oriģinālā blisteru iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši temperatūras uzglabāšanas apstākļi.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Blisteriepakojumi (OPA/Al/PVH folija un noplēšama PET/Al folija): 10, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 un 100 mutē disperģējamās tabletes kastītē.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

5 mg: 11-0084

10 mg: 11-0083

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2011. gada 10. martā

Pēdējās pārreģistrācijas datums:

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

03/2018

SASKAŅOTS ZVA 12-04-2018

PAGE

Yasnal variācijas
Citi medikamenti ar aktīvo vielu: Donepezili hydrochloridum