Alzepil

Apvalkotā tablete

Alzepil 5 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, OPA/Al/PVH/Al blisteris, N28
Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.
Donepezili hydrochloridum

Alzepil satur aktīvo vielu donepezila hidrohlorīdu (Donepezili hydrochloridum). Alzepil pieder zāļu grupai, ko sauc par acetilholīnesterāzes inhibitoriem. Donepezils paaugstina acetilholīna (vielas, kas saistīta ar atmiņas funkciju) līmeni smadzenēs, palēninot tā sadalīšanos. Alzepil lieto pacientiem ar demenci vieglas un vidēji smagas diagnosticētas Alcheimera slimības simptomātiskai ārstēšanai. Šīs slimības simptomi ir pieaugoša atmiņas pasliktināšanās, apjukums un izmaiņas uzvedībā. Tā rezultātā pacientiem ar Alcheimera slimību arvien grūtāk kļūst pašiem par sevi parūpēties.

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI
Zāļu produkta identifikators

09-0174-01

Zāļu reģistrācijas numurs

09-0174

Ražotājs

Egis Pharmaceuticals PLC Site number 2, Hungary

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

14-JUL-14

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

5 mg

Zāļu forma

Apvalkotā tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Egis Pharmaceuticals PLC, Hungary

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Alzepil 5 mg apvalkotās tabletes

Alzepil 10 mg apvalkotās tabletes

Donepezili hydrochloridum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Alzepil un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Alzepil lietošanas

3. Kā lietot Alzepil

4. Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Alzepil

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Alzepil un kādam nolūkam to lieto

Alzepil satur aktīvo vielu donepezila hidrohlorīdu (Donepezili hydrochloridum). Alzepil pieder zāļu grupai, ko sauc par acetilholīnesterāzes inhibitoriem.

Donepezils paaugstina acetilholīna (vielas, kas saistīta ar atmiņas funkciju) līmeni smadzenēs, palēninot tā sadalīšanos.

Alzepil lieto pacientiem ar demenci vieglas un vidēji smagas diagnosticētas Alcheimera slimības simptomātiskai ārstēšanai.

Šīs slimības simptomi ir pieaugoša atmiņas pasliktināšanās, apjukums un izmaiņas uzvedībā. Tā rezultātā pacientiem ar Alcheimera slimību arvien grūtāk kļūst pašiem par sevi parūpēties.

Alzepil lieto tikai pieaugušiem pacientiem.

2. Kas Jums jāzina pirms Alzepil lietošanas

Nelietojiet Alzepil šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret donepezila hidrohlorīdu, līdzīgām zālēm (piperidīna derivātiem) vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Alzepil lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

- ja Jums ir sirds slimība (neregulāra sirdsdarbība, piemēram, sirds blokāde) (donepezils var palēnināt sirdsdarbību);

- ja Jums jebkad ir bijusi kuņģa vai divpadsmitpirkstu zarnas čūla, vai vienlaicīgi lietojat pretiekaisumu līdzekļus (NPL);

- ja Jums ir apgrūtināta urinēšana;

- ja Jums jebkad bijuši krampji (donepezils var izsaukt jaunu krampju lēkmi) vai bezsamaņa;

- ja Jums ir astma vai kāda cita ilgstoša plaušu slimība;

- ja Jums ir smagi aknu darbības traucējumi vai hepatīts;

- ja Jums jebkad bijušas nekontrolētas ķermeņa vai sejas kustības (ekstrapiramidālie simptomi).

Pastāstiet ārstam, ja esat grūtniece vai Jums ir aizdomas par grūtniecību.

Bērni un pusaudži

Alzepil paredzētas tikai pieaugušajiem.

Citas zāles un Alzepil

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis, vai varētu lietot. Šīs zāles var pastiprināt vai samazināt Alzepil iedarbību.

Īpaši svarīgi ir pastāstīt ārstam, ja šobrīd lietojat kādu no tālāk minētajām zālēm:

pretsāpju līdzekļus un zāles locītavu iekaisuma ārstēšanai, piemēram, acetilsalicilskābi, nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus (NPL) kā ibuprofēnu vai nātrija diklofenaku;

antiholīnerģiskas zāles, piemēram, tolterodīnu;

antibiotikas, piemēram, eritromicīnu, rifampicīnu;

pretsēnīšu līdzekļus (zāles, kas iznīcina vai aizkavē sēnīšu augšanu), piemēram, ketokonazolu un itrakonazolu;

antidepresantus, piemēram, fluoksetīnu;

pretkrampju līdzekļus, piemēram, fenitoīnu vai karbamazepīnu;

zāles sirds slimības ārstēšanai, piemēram, hinidīnu, bēta blokatorus (propranolols un atenolols);

muskuļu relaksantus, piemēram, diazepāmu, sukcinilholīnu;

vispārēju anestēziju;

citas zāles Alcheimera slimības ārstēšanai, piemēram, galantamīnu vai rivastigmīnu;

dažas zāles caurejas, Parkinsona slimības vai astmas ārstēšanai;

zāles, ko var nopirkt bez receptes, piemēram, augu valsts produktus saturošus līdzekļus.

Ja Jums nepieciešama operācija ar vispārēju anestēziju, Jums jāpastāsta to ārstam, kā arī anesteziologs jāinformē par to, ka Jūs lietojat Alzepil. Tas ir ļoti svarīgi, jo Alzepil var ietekmēt nepieciešamo anestēzijas līdzekļu devu.

Alzepil var nozīmēt pacientiem ar nieru slimību vai pacientiem ar vieglu līdz vidēji smagu aknu slimību. Pastāstiet savam ārstam, ja Jums ir nieru vai aknu slimība. Alzepil nedrīkst lietot pacienti ar smagām aknu slimībām.

Alzepil kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Tabletes lietojiet vakaros, īsi pirms nakts miega, uzdzerot ūdeni. Alzepil var lietot, neatkarīgi no uztura, jo uzturs neietekmē Alzepil iedarbību.

Donepezila terapijas laikā izvairieties no alkohola lietošanas, jo tas var samazināt tā iedarbību.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Alzepil nedrīkst lietot, ja Jūs barojat bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Slimība var ietekmēt Jūsu spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus. Alzepil var izraisīt nogurumu, reiboni un muskuļu krampjus, īpaši ārstēšanas sākumā vai palielinot devu. Tāpēc ārstējošais ārsts regulāri novērtēs Jūsu spēju vadīt transportlīdzekli un apkalpot sarežģītus mehānismus.

Ārsts noteiks individuāli pie kādas Alzepil devas Jūs drīkstat vadīt transportlīdzekli un apkalpot mehānismus.

3. Kā lietot Alzepil

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Paziņojiet ārstam vai farmaceitam sava aprūpētāja uzvārdu. Aprūpētājs palīdzēs jums lietot šīs zāles tā, kā tās ir parakstītas.

Ieteicamā deva ir

Ieteicamā sākuma deva ir 5 mg vienu reizi dienā, vakarā. Tabletes stiprums, ko Jūs lietosiet, būs atkarīgs no zāļu lietošanas ilguma un Jūsu ārsta norādījumiem. Pēc mēneša ārsts var likt Jums lietot 10 mg devu katru vakaru. Maksimālā ieteicamā dienas deva ir 10 mg.

Lietojiet Alzepil tableti iekšķīgi (uzdzerot ūdeni) vakarā, īsi pirms gulētiešanas. Alzepil var lietot neatkarīgi no uztura, jo uzturs neietekmē Alzepil efektivitāti.

Jums vienmēr jāievēro ārsta norādījumi par to, kā un kad lietot šīs zāles. Bez ārsta ziņas paši nemainiet devu un nepārtrauciet tās lietot, ja vien to nav teicis Jūsu ārsts.

Ārsts pateiks, cik ilgi Jums šīs zāles jālieto. Lai pārskatītu ārstēšanu un novērtētu simptomus, Jums laiku pa laikam jāapmeklē ārsts.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Šīs zāles nav ieteicams lietot bērniem un pusaudžiem (jaunākiem par 18 gadiem).

Ja esat lietojis Alzepil vairāk nekā noteikts

Nelietojiet vairāk par 10mg katru dienu. Nekavējoties zvaniet ārstam, ja esat lietojis zāles vairāk nekā noteikts. Ja nevarat sazināties ar ārstu, dodieties uz tuvākās slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļu, līdzi paņemot tabletes un zāļu iepakojuma paraugu, lai ārsts zinātu, kādas zāles ir lietotas.

Pārdozēšanas gadījumā var būt šādi simptomi: slikta dūša, siekalošanās, svīšana, palēnināta sirdsdarbība, asinsspiediena pazemināšanās (viegla galvas reibšana vai reibonis pieceļoties), elpošanas grūtības, samaņas zudums un krampji.

Ja esat aizmirsis lietot Alzepil

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti, jo tas var radīt pārdozēšanas risku. Turpiniet noteikto ārstēšanu.

Ja esat aizmirsis lietot zāles vairāk par nedēļu, pirms šo zāļu lietošanas atsākšanas sazinieties ar savu ārstu.

Ja pārtraucat lietot Alzepil

Pēc ārstēšanas pārtraukšanas, pakāpeniski samazinās Alzepil labvēlīgie efekti. Pēc pēkšņas zāļu lietošanas pārtraukšanas, rikošeta efektu nenovēro.

Nepārtrauciet ārstēšanu bez konsultēšanās ar savu ārstu, pat ja Jūs jūtaties labāk.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Smagas blakusparādības:

Jums nekavējoties jāizstāsta savam ārstam, ja novērojat šīs minētās smagās nevēlamās blakusparādības. Jums var būt nepieciešama steidzama medicīniska ārstēšana.

Aknu bojājums, piemēram, hepatīts. Hepatīta simptomi ir slikta dūša, apetītes zudums, slikta pašsajūta, drudzis, nieze, ādas un acu dzelte un tumšas krāsas urīns (var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem).

Čūlas kuņģī vai divpadsmitpirkstu zarnā. Čūlas simptomi ir sāpes vēderā un gremošanas traucējumi (diskomforta sajūta) rajonā starp krūšu kaulu un nabu (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem).

Asiņošana kuņģa-zarnu traktā. Tā raksturojas ar melnas krāsas izkārnījumiem un asiņu izdalīšanos no resnās zarnas (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem).

Drudzis, kas saistīts ar muskuļu stīvumu, svīšana vai apziņas traucējumi (stāvoklis, ko sauc par ļaundabīgo neiroleptisko sindromu) (var rasties līdz 1 no 10 000 cilvēkiem).

Krampji vai krampju lēkmes (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem).

Muskuļu vājums, jutīgums vai sāpes, it īpaši tad, ja vienlaikus Jums ir slikta pašsajūta, paaugstināta temperatūra vai tumšs urīns. To varētu būt izraisījis patoloģisks muskuļu audu sabrukums, kas var apdraudēt dzīvību un izraisīt nieru darbības traucējumus (stāvoklis, ko sauc par rabdomiolīzi) (var rasties līdz 1 no 10 000 cilvēkiem) .

Citas blakusparādības

Ļoti bieži (var skart vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem):

caureja,

slikta dūša,

galvassāpes.

Bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem):

saaukstēšanās,

anoreksija (apetītes trūkums),

halucinācijas (neesošu lietu redzēšana vai dzirdēšana),

uzbudinājums,

neparasti sapņi, tai skaitā murgi,

agresīva uzvedība,

ģībonis,

reibonis,

bezmiegs (miega traucējumi),

vemšana,

vēdera traucējumi,

izsitumi,

nieze,

krampji muskuļos,

urīna nesaturēšana,

nogurums,

sāpes,

negadījumi (pacients biežāk var nokrist vai savainoties).

.

Retāk (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem):

bradikardija (lēna sirdsdarbība),

pastiprināta siekalu izdalīšanās,

izmaiņas laboratoriskos rādītājos (nelielas muskuļu kreatīnkināzes koncentrācijas izmaiņas serumā).

Reti (var skart līdz 1 no 1000 cilvēkiem):

ekstrapiramidālie simptomi (trīce, sejas, mēles vai kāju stīvums vai nekontrolētas kustības),

neregulāra sirdsdarbība (sirds blokāde, sirds vadīšanas traucējumi).

Samazinot donepezila devu vai pārtraucot tā lietošanu, izzuda halucinācijas, uzbudinājums, agresīva uzvedība, neparasti sapņi, tai skaitā murgi.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv" www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Alzepil

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietojiet šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc Derīgs līdz:. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai saimniecības atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Alzepil satur

Aktīvā viela ir donepezila hidrohlorīds.

Alzepil 5 mg apvalkotās tabletes

Katra 5 mg apvalkotā tablete satur 5 mg donepezila hidrohlorīdu (monohidrāta veidā), kas atbilst 4,56 mg donepezila

Alzepil 10 mg apvalkotās tabletes

Katra 10 mg apvalkotā tablete satur 10 mg donepezila hidrohlorīdu (monohidrāta veidā), kas atbilst 9,12 mg donepezila.

Citas sastāvdaļas ir

Kodols: mikrokristāliskā celuloze, mazaizvietota hidroksipropilceluloze, magnija stearāts.

Apvalks:Opadry Y-1-7000 White: hipromeloze, titāna dioksīds (E 171), makrogols 400.

Alzepil ārējais izskats un iepakojums

Alzepil 5mg apvalkotās tabletes

Baltas vai gandrīz baltas, apaļas, abpusēji izliektas apvalkotās tabletes bez smaržas vai gandrīz bez smaržas, kam vienā pusē ir stilizēts uzraksts E 381.

Alzepil 10mg apvalkotās tabletes

Baltas vai gandrīz baltas, apaļas, abpusēji izliektas apvalkotās tabletes bez smaržas vai gandrīz bez smaržas, kam vienā pusē ir stilizēts uzraksts E 382.

Iepakojums: pa 28 vai 56 apvalkotām tabletēm blisteros, kas ievietoti kartona kastītēs.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

EGIS Pharmaceuticals PLC

Keresztúri út 30-38

H-1106 Budapest

Ungārija

Ražotājs

EGIS Pharmaceuticals PLC.

Bökényföldi út 118-120,

1106 Budapest,

Ungārija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Ungārija: Alzepil 5 mg, 10 mg filmtabletta

Bulgārija: Alzepil 5 mg, 10 mg филмирани таблетки

Čehija: Landex 5 mg, 10 mg potahované tablety

Lietuva: Alzepil 5 mg, 10 mg plėvele dengtos tabletės

Latvija: Alzepil 5 mg, 10 mg apvalkotās tabletes

Polija: Alzepezil 10 mg tabletki powlekane

Rumānija: Alzepil 5 mg, 10 mg comprimate filmate

Slovākija: Landex 5 mg, 10 mg filmom obalené tablety

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 12/2016

SASKAŅOTS ZVA 12-01-2017

Lejupielādēt zāļu aprakstu

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Alzepil 5mg apvalkotās tabletes

Alzepil 10mg apvalkotās tabletes

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Alzepil 5mg apvalkotās tabletes

Katra 5mg apvalkotā tablete satur 5mg donepezila hidrohlorīdu (Donepezili hydrochloridum) (monohidrāta veidā), kas atbilst 4,56mg donepezila.

Alzepil 10mg apvalkotās tabletes

Katra 10mg apvalkotā tablete satur 10mg donepezila hidrohlorīdu (Donepezili hydrochloridum) (monohidrāta veidā), kas atbilst 9,12mg donepezila.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Apvalkotā tablete

Alzepil 5mg apvalkotās tabletes: baltas vai gandrīz baltas, apaļas, abpusēji izliektas apvalkotās tabletes bez smaržas vai gandrīz bez smaržas, kam vienā pusē ir stilizēts uzraksts E 381.

Alzepil 10mg apvalkotās tabletes: baltas vai gandrīz baltas, apaļas, abpusēji izliektas apvalkotās tabletes bez smaržas vai gandrīz bez smaržas, kam vienā pusē ir stilizēts uzraksts E 382.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Alzepil tabletes paredzētas vieglas un vidēji smagas Alcheimera slimības simptomātiskai ārstēšanai.

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušie/gados vecāki pacienti

Terapiju sāk ar 5 mg vienu reizi dienā. Dienas deva 5 mg jāturpina lietot vismaz vienu mēnesi, lai būtu iespējams novērtēt klīniskās reakcijas pirmās pazīmes un tiktu sasniegta donepezila vienmērīga koncentrācija. Kad pēc mēneša novērtēts, kādu klīnisko efektu devusi ārstēšanās ar 5 mg/dienā, Alzepil devu var palielināt līdz 10 mg vienu reizi dienā. Maksimālā ieteicamā dienas deva ir 10 mg. Par 10 mg/dienā lielākas devas klīniskos pētījumos nav pārbaudītas.

Ja nav iespējams devas piemērot ar šiem stiprumiem, ir pieejami citi šo zāļu stiprumi.

Ārstēšana jāiesāk un jāuzrauga ārstam, kam ir pieredze Alcheimera demences diagnostikā un terapijā. Diagnozes noteikšanā jāievēro pastāvošās vadlīnijas (piemēram, DSM IV, ICD 10). Ārstēšanu ar donepezilu drīkst sākt tikai tad, ja pacientam ir aprūpētājs, kas regulāri uzmanīs pacienta zāļu lietošanu. Pastāvīgu balstterapiju turpina tik ilgi, kamēr tā pacientam dod kādu pozitīvu efektu. Tādēļ regulāri jānovērtē donepezila klīniskais efekts. Ja terapeitiskā iedarbība vairs nav konstatējama, jāapsver terapijas pārtraukšana. Individuālo reakciju uz donepezilu nav iespējams iepriekš paredzēt.

Ja ārstēšanu pārtrauc, pakāpeniski izzūd Alzepil labvēlīgie efekti. Piepeši pārtraucot ārstēšanu, “rikošeta” efekts nav novērots.

Īpašas pacientu grupas

Nieru darbības traucējumi (skatīt 4.4. apakšpunktu)

Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem var izmantot parastās devas, jo šie traucējumi neietekmē donepezila hidrohlorīda klīrensu.

Aknu darbības traucējumi (skatīt 4.4., 4.8. un 5.2. apakšpunktu)

Vieglu vai vidēji smagu aknu darbības traucējumu gadījumā iespējama iedarbības pastiprināšanās, tādēļ devas palielināšana jāveic atbilstoši individuālai panesamībai. Nav datu par pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem.

Pediatriskā populācija

Alzepil nav paredzēts lietošanai bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 18 gadiem.

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

Tas jālieto iekšķīgi, vakaros, īsi pirms gulētiešanas.

4.3. Kontrindikācijas

Alzepil ir kontrindicēts pacientiem, kuriem ir paaugstināta jutība pret aktīvo vielu, piperidīna atvasinājumiem vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Donepezila efektivitāte pacientiem ar smagu Alcheimera demenci, citiem demences tipiem vai citiem atmiņas traucējumiem (piemēram, ar vecumu saistītā kognitīvo spēju pavājināšanās) vēl nav pierādīta.

Anestēzija

Alzepil, kā holīnesterāzes inhibitors, var pastiprināt anestēzijas laikā lietoto sukcinilholīna tipa miorelaksantu iedarbību.

Kardiovaskulārie stāvokļi

Holīnesterāzes inhibitoru farmakoloģiskā iedarbība var izraisīt vagotonisku efektu uz sirdsdarbības frekvenci (piemēram, bradikardiju). Šāds iedarbības potenciāls sevišķi jāņem vērā pacientiem, kam ir "sinusa mezgla vājuma sindroms" vai citi supraventrikulāri sirds vadīšanas traucējumi, tādi kā sinuatriāla vai atrioventrikulāra blokāde.

Ir ziņojumi par ģīboņa un krampju rašanos. Izmeklējot šādus pacientus, jānovērtē sirds blokādes un ieilgušas sinusālas pauzes iespēja.

Kuņģa – zarnu trakta stāvokļi

Sevišķi uzmanīgi jānovēro pacienti ar paaugstinātu čūlas risku, piemēram, tie, kam anamnēzē ir čūlas slimība, kā arī tie pacienti, kas vienlaikus saņem nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus (NPL). Tomēr klīniskos pētījumos nav novērots, ka donepezils, salīdzinājumā ar placebo, radītu peptisku čūlu vai gastrointestinālas asiņošanas biežuma pieaugumu.

Uroģenitālie stāvokļi

Holinomimētiskas vielas var radīt urīnpūšļa iztukšošanās obstrukciju, tomēr klīniskajos pētījumos ar donepezilu tas nav novērots.

Neiroloģiskie stāvokļi

Tiek uzskatīts, ka holinomimētiskām vielām piemīt zināms ģeneralizētu krampju izraisīšanas potenciāls. Tomēr jāņem vērā, ka šādi krampji var būt arī Alcheimera slimības izpausme.

Holinomimētiskie līdzekļi var pastiprināt vai inducēt ekstrapiramidālos simptomus.

Ļaundabīgais neiroleptiskais sindroms (ĻNS): potenciāli dzīvībai bīstams stāvoklis, kam raksturīga hipertermija, muskuļu rigiditāte, autonoma nestabilitāte, apziņas traucējumi un paaugstināts kreatīnfosfokināzes līmenis serumā; donepezila lietošanas laikā par to ziņots ļoti reti, jo īpaši pacientiem, kam vienlaikus ordinēti arī citi antipsihotiskie līdzekļi. Papildus var novērot tādus klīniskos simptomus, kā mioglobinūriju (rabdomiolīzi) un akūtu nieru mazspēju. Ja pacientam parādās simptomi, kas norāda uz ĻNS, vai konstatēts neskaidras cilmes izteikts drudzis bez citu ĻNS klīnisko simptomu manifestācijas, donepezila lietošana jāpārtrauc.

Plaušu slimības

Holinomimētiskās iedarbības dēļ, izrakstot holīnesterāzes inhibitorus pacientiem ar astmu vai obstruktīvu plaušu slimību anamnēzē, ir jābūt piesardzīgiem.

Jāizvairās no vienlaicīgas Alzepil un citu acetilholīnesterāzes inhibitoru, holīnerģiskās sistēmas agonistu vai antagonistu lietošanas.

Smagi aknu darbības traucējumi

Nav datu par lietošanu pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem.

Mirstība vaskulāras demences klīniskos pētījumos

Trīs 6 mēnešus ilgi klīniskie pētījumi tika veikti pētot indivīdus, kas atbilst NINDS-AIREN kritērijiem attiecībā uz iespējamu vaskulāro demenci (VaD). NINDS-AIREN kritērijs ir izveidots, lai varētu identificēt pacientus, kam rodas demence tikai vaskulāru cēloņu rezultātā un izslēgtu pacientus ar Alcheimera slimību.

Pirmajā pētījumā, mirstības rādītāji bija 2/198 (1,0 %), lietojot 5 mg donepezila hidrohlorīda, 5/206 (2,4 %), lietojot 10 mg donepezila hidrohlorīda un 7/199 (3,5 %) lietojot placebo. Otrajā pētījumā, mirstības rādītāji bija 4/208 (1,9 %), lietojot 5 mg donepezila hidrohlorīda, 3/215 (1,4 %), lietojot 10 mg donepezila hidrohlorīda un 1/193 (0,5 %) lietojot placebo. Trešajā pētījumā, mirstības rādītāji bija 11/648 (1,7 %), lietojot 5 mg donepezila hidrohlorīda, 0/326 (0 %), lietojot placebo.

Mirstības rādītāji, apkopoti trijos VaD pētījumos, bija skaitliski lielāki donepezila hidrohlorīda grupā (1,7 %) nekā placebo grupā (1,1 %), neskatoties uz to, atšķirība nebija statistiski nozīmīga. Vairums nāves gadījumu pacientiem, kas lietoja gan donepezila hidrohlorīdu, gan placebo, iespējams ir dažādu asinsvadu traucējumu rezultāts, kas sagaidāmi gados vecākiem pacientiem ar esošām asinsvadu slimībām. Visu nopietno letālo un neletālo asinsvadu traucējumu gadījumu analīze neuzrādīja sastopamības biežuma atšķirību starp donepezila hidrohlorīda un placebo grupu.

Kopējā Alcheimera slimības pētījumā (n=146) un apvienojot Alcheimera slimības pētījumus ar citiem demences pētījumiem, tai skaitā vaskulārās demences pētījumus (kopējais skaits = 6888), mirstību skaits placebo grupā ievērojami pārsniedza skaitu donepezila hidrohlorīda grupā.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Donepezila hidrohlorīds un/vai tā metabolīti cilvēka organismā nenomāc teofilīna, varfarīna, cimetidīna vai digoksīna metabolismu. Vienlaicīga digoksīna un cimetidīna lietošana neietekmē donepezila hidrohlorīda metabolismu.

Pētījumos in vitro noskaidrots, ka donepezila metabolismā piedalās citohroma P450 izoenzīmi 3A4 un nedaudz arī 2D6. Zāļu mijiedarbības pētījumos in vitro konstatēts, ka donepezila metabolismu kavē ketokonazols un hinidīns, kuri attiecīgi ir CYP3A4 un 2D6 inhibitori. Tādēļ donepezila metabolismu var kavēt arī citi CYP3A4 inhibitori, tādi kā itrakonazols un eritromicīns, un arī CYP2D6 inhibitori, piemēram, fluoksetīns. Pētījumos ar veseliem brīvprātīgajiem novērots, ka ketokonazols paaugstina donepezila koncentrāciju vidēji par aptuveni 30%.

Tādi enzīmu inducētāji kā rifampicīns, fenitoīns, karbamazepīns un alkohols var samazināt donepezila koncentrāciju. Tā kā inhibējošā vai inducējošā efekta intensitāte nav zināma, šādas kombinācijas jālieto piesardzīgi.

Donepezila hidrohlorīds potenciāli spēj traucēt to zāļu iedarbību, kam piemīt antiholīnerģiska iedarbība. Pastāv arī sinerģiskas aktivitātes potenciāls, ja vienlaicīgi tiek lietots sukcinilholīns, citi neiromuskulārie blokatori vai holīnerģiskie agonisti, vai bēta blokatori, kam ir iedarbība uz sirds vadāmību.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Nav pietiekamu datu par donepezila lietošanu grūtniecēm.

Pētījumi ar dzīvniekiem neuzrāda teratogēnu iedarbību, bet ir konstatēta peri- un postnatāla toksicitāte (skatīt 5.3. apakšpunktu). Potenciālais risks cilvēkam nav zināms.

Alzepil grūtniecības laikā nevajadzētu lietot, ja vien nav absolūta nepieciešamība.

Barošana ar krūti

Donezepils izdalās ar pienu žurku mātītēm. Nav zināms, vai donepezils izdalās ar mātes pienu cilvēkiem un pētījumi ar sievietēm barošanas ar krūti periodā nav veikti, tāpēc donepezila lietošanas laikā nedrīkst bērnu barot ar krūti.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Alzepil ir maza vai mērena ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekli un apkalpot mehānismus.

Demence var ierobežot spēju vadīt transportlīdzekli un apkalpot mehānismus. Turklāt donepezils var izraisīt nogurumu, reiboni un muskuļu krampjus, galvenokārt ārstēšanas sākumā vai devas palielināšanas periodā.

Ārstējošam ārstam jānovērtē un regulāri jāpārbauda, vai pacients donepezila terapijas laikā spēj vadīt transportlīdzekli un apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Biežākās blakusparādības ir caureja, muskuļu krampji, nogurums, slikta dūša, vemšana un bezmiegs.

Nevēlamo blakusparādību saraksts

Blakusparādības, par kurām ziņots vairāk nekā par izolētiem gadījumiem, ir norādītas zemāk, sakārtotas pēc orgānu sistēmas un biežuma.

Biežuma iedalījumi ir definēti šādi: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1000 līdz < 1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1000), ļoti reti (< 1/10 000) un nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Orgānu sistēma

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

Reti

Ļoti reti

Infekcijas un

infestācijas

Saaukstēšanās

Vielmaiņas un

uztures traucējumi

Anoreksija

Psihiskie traucējumi

Halucinācijas**

Uzbudinājums**

Agresīva uzvedība**

Patoloģiski sapņi un murgi**

Nervu sistēmas

traucējumi

Sinkope*

Reibonis

Bezmiegs

Krampji*

Ekstrapiramidāli

simptomi

Ļaundabīgais neiroleptiskais sindroms

Sirds funkcijas

traucējumi

Bradikardija

Sinuatriāla

blokāde

Atrioventrikulāra

blokāde

Kuņģa-zarnu trakta

traucējumi

Caureja

Slikta dūša

Vemšana

Kuņģa darbības traucējumi

Asiņošana kuņģa-zarnu traktā

Čūlas kuņģī un

divpadsmitpirk-stu

zarnā Pastiprināta siekalu izdalīšanās

Aknu un/vai žults

izvades sistēmas

traucējumi

Aknu darbības

traucējumi, tostarp

hepatīts***

Ādas un zemādas

audu bojājumi

Izsitumi

Nieze

Skeleta-muskuļu un

saistaudu sistēmas

bojājumi

Krampji muskuļos

Rabdomiolīze****

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

Urīna nesaturēšana

Vispārēji traucējumi

un reakcijas

ievadīšanas vietā

Galvassāpes

Nespēks

Sāpes

Izmeklējumi

Muskuļu

kreatīnkināzes

koncentrācijas

minimāla

palielināšanās serumā

Traumas, saindēšanās

un ar manipulācijām

saistītas

komplikācijas

Nelaimes gadījums

* Izmeklējot pacientus, sakarā ar ģīboni vai krampjiem, jānovērtē sirds blokādes un garu sinusālo paužu iespēja (skatīt 4.4. apakšpunktu).

** Ziņots, ka halucinācijas, uzbudinājums un agresivitāte, patoloģiski sapņi un murgi izzuduši, kad samazināta deva vai pārtraukta terapija.

*** Ja nesaprotama iemesla dēļ radusies aknu disfunkcija, jāapsver Alzepil terapijas pārtraukšana.

**** Ziņots par rabdomiolīzi neatkarīgi no ļaundabīgā neiroleptiskā sindroma un ciešā pārejošā saistībā ar donepezila lietošanas uzsākšanu vai devas palielināšanu.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Donepezila hidrohlorīda vidējā letālā deva, ievadot to perorāli vienā atsevišķā devā, pelēm un žurkām ir attiecīgi 45 mg/kg un 32 mg/kg jeb aptuveni 225 un 160 reizes lielāka par cilvēkam ieteicamo dienas devu - 10 mg. Dzīvniekiem novēroti no devas atkarīgi holīnerģiskās stimulācijas simptomi, tostarp spontāno kustību samazināšanās, pasīva gulēšana uz vēdera, grīļīga gaita, acu asarošana, kloniski krampji, elpošanas nomākums, siekalošanās, mioze, fascikulācija un ķermeņa temperatūras pazemināšanās.

Holīnesterāzes inhibitoru pārdozēšana var izraisīt holīnerģisku krīzi, kam raksturīga slikta dūša, vemšana, siekalošanās, svīšana, bradikardija, hipotensija, elpošanas nomākums, kolapss un konvulsijas. Iespējams pieaugošs muskuļu vājums, un, tam skarot elpošanas muskuļus, var iestāties nāve.

Tāpat kā jebkuras pārdozēšanas gadījumā jālieto dzīvības uzturēšanai nepieciešamie pasākumi. Pie Alzepil pārdozēšanas, kā antidotu var izmantot terciāros antiholīnerģiskos līdzekļus, piemēram, atropīnu. Ieteicams atropīna sulfātu ievadīt intravenozi, devu pieskaņojot efektam: sākotnējā deva ir no 1,0 līdz 2,0 mg i.v., turpmākās devas izvēlas atkarībā no klīniskās reakcijas. Lietojot citus holinomimētiskos līdzekļus kombinācijā ar kvartāriem antiholīnerģiskiem līdzekļiem, piem., glikopirolātu, novērotas atipiskas asinsspiediena un sirdsdarbības frekvences reakcijas. Nav zināms, vai donepezilu un/vai tā metabolītus iespējams izvadīt dialīzes ceļā (izmantojot hemodialīzi, peritoneālo dialīzi vai hemofiltrāciju).

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: psihoanaleptiskie līdzekļi, zāles demences ārstēšanai, antiholīnesterāzes, ATĶ kods: N06DA02

Darbības mehānisms

Donepezila hidrohlorīds ir specifisks acetilholīnesterāzes inhibitors ar reversiblu iedarbību. Acetilholīnestrāze ir dominējošā holīnesterāze galvas smadzenēs. Donepezila hidrohlorīds in vitro šo enzīmu inhibē vismaz 1000 reižu spēcīgāk nekā butirilholīnesterāzi, kas atrodama galvenokārt ārpus centrālās nervu sistēmas.

Farmakodinamiskā iedarbība

Klīniskajos pētījumos ar Alcheimera demences pacientiem 5 mg vai 10 mg Alzepil lietošana reizi dienā izraisīja stabilu acetilholīnesterāzes aktivitātes (mērīta eritrocītu membrānā) nomākumu attiecīgi par 63,6 % vai 77,3 %. Donepezila hidrohlorīda radītā acetilholīnesterāzes (AChE) inhibīcijas pakāpe eritrocītos korelē ar pārmaiņām ADAS-cog skalas rādītājos. (ADAS-cog ir jutīga skala, ko lieto kognitīvo spēju atsevišķu aspektu novērtēšanai.) Donepezila hidrohlorīda potenciālā iedarbība uz neiroloģiskā procesa gaitu nav izpētīta. Tāpēc nav pamata apgalvot, ka Alzepil spēj mainīt slimības norisi.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Donepezila terapijas efektivitāte tika pētīta četros placebo kontrolētos pētījumos, no kuriem 2 bija 6 mēnešus ilgi, un 2 pētījumi ilga gadu.

6 mēnešus ilgā klīniskajā pētījumā donepezila terapijas beigās tika veikta rezultātu analīze pēc apvienota rādītāja, kurā ietilpa trīs efektivitātes kritēriji: ADAS-cog vērtējums (kognitīvo spēju raksturojums); stāvokļa dinamikas vērtējums pēc klīnicista iespaidiem sarunā ar pacientu CIBIC (Clinician Interview Based Impression of Change) un pacienta aprūpētāja viedokļa (globālās funkcijas novērtējums); ikdienišķo aktivitāšu novērtējums pēc Demences klīniskā vērtējuma skalā ietilpstošās Ikdienas dzīves aktivitāšu apakšskalas (novērtējums raksturo pacienta spēju iesaistīties sociālos pasākumos, mājas pienākumu veikšanā, nodoties vaļaspriekam, aprūpēt sevi).

Pacientus, kuru stāvoklis atbilda tālāk minētiem kritērijiem, uzskatīja par reaģējušiem uz terapiju.

Reakcija = ADAS-cog uzlabojies ne mazāk kā par 4 punktiem, CIBIC nav pasliktinājies, un demences klīniskā vērtējuma skalas ikdienas dzīves aktivitāšu apakšskalas rādītājs nav pasliktinājies

Reakcija (%)

Ārstēšanai paredzētā

populācija

n = 365

Novērtējamā

populācija

n = 352

Placebo grupa

10 %

10 %

Donezepila HCl 5 mg grupa

18 % *

18 % *

Donezepila HCl 10 mg grupa

21 %*

22 % **

* p < 0,05

** p < 0,01

Donepezila hidrohlorīds izraisīja no devas atkarīgu statistiski nozīmīgu tādu pacientu procentuālā skaita pieaugumu, kuriem konstatēta pozitīva reakcija uz terapiju.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Maksimālā koncentrācija plazmā tiek sasniegta aptuveni 3-4 stundas pēc devas perorālas lietošanas. Koncentrācija plazmā un laukums zem līknes (AUC) pieaug proporcionāli devai.

Terminālais eliminācijas pusperiods ir aptuveni 70 stundas. Lietojot atkārtotas devas reizi dienā, pakāpeniski tiek sasniegts vienmērīgs koncentrācijas līmenis plazmā. Aptuvenais vienmērīgās koncentrācijas līmenis tiek sasniegts aptuveni 3 nedēļu laikā kopš terapijas sākuma. Kad tas sasniegts, donepezila hidrohlorīda koncentrācija plazmā un attiecīgā farmakodinamiskā aktivitāte dienas laikā paliek gandrīz nemainīga.

Uzturs neietekmē donepezila hidrohlorīda absorbciju.

Izkliede

Aptuveni 95% donepezila hidrohlorīda saistās ar cilvēka plazmas olbaltumvielām. Nav zināms, cik daudz ar plazmas olbaltumvielām saistās aktīvais metabolīts 6-O-demetildonepezils. Donepezila hidrohlorīda sadalījums dažādos ķermeņa audos vēl nav izpētīts. Veseliem brīvprātīgiem vīriešiem 240 stundas pēc vienas 5 mg lielas, ar 14C iezīmēta donepezila hidrohlorīda devas lietošanas, aptuveni 28% iezīmētās vielas neizdalījās. Tas nozīmē, ka donepezila hidrohlorīds un/vai tā metabolīti var saglabāties organismā ilgāk par 10 dienām.

Biotransformācija

Donepezila hidrohlorīds no organisma tiek izvadīts ar urīnu neizmainītā veidā, un caur citohroma P450 sistēmu dažādu metabolītu veidā, no kuriem ne visi ir identificēti. Pēc vienas 5 mg lielas ar 14C iezīmēta donepezila hidrohlorīda devas lietošanas, plazmas radioaktivitāti (izteiktu procentos no ievadītās devas) veidoja galvenokārt nepārveidots donepezila hidrohlorīds (30%) un 6-O-demetildonepezils (11%; vienīgais metabolīts, kam piemīt donepezila hidrohlorīdam līdzīga aktivitāte), donepezila cis-N-oksīds (9%), 5-O-demetildonepezils (7%), 5-O-demetildonepezila-glikuronīda konjugāts (3%).

Eliminācija

Ap 57% no ievadītās radioaktivitātes varēja konstatēt urīnā (17% - nepārveidota donepezila formā) un 14,5% - fēcēs, kas liek domāt, ka medikamenta eliminācijas galvenie ceļi ir biotransformācija un ekskrēcija urīnā. Nav nekādu datu, kas liecinātu par donepezila hidrohlorīda un/vai tā metabolītu enterohepatisku recirkulāciju. Donepezila koncentrācija plazmā samazinās līdz ar eliminācijas pusperiodu, kas ir aptuveni 70 stundas.

Dzimumam, rasei un smēķēšanai nav klīniski nozīmīgas ietekmes uz donepezila hidrohlorīda koncentrāciju plazmā. Donepezila farmakokinētika veseliem, gados vecākiem cilvēkiem un Alcheimera slimības pacientiem formāli nav pētīta. Taču konstatēts, ka medikamenta vidējās koncentrācijas plazmā viņiem ir praktiski tādas pašas kā gados jaunākiem, veseliem brīvprātīgajiem.

Pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem bija paaugstināts donepezila vienmērīgās koncentrācijas līmenis; viņiem bija par 48% lielāks vidējais laukums zem līknes (AUC) un vidēji par 39% augstāka Cmax (skatīt 4.2. apakšpunktu).

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Plašos eksperimentālos pētījumos ar dzīvniekiem pierādīts, ka šim savienojumam piemīt gandrīz vienīgi sagaidāmie, holīnerģiskai stimulācijai atbilstošie farmakoloģiskie efekti (skatīt 4.9. apakšpunktu). Testos ar baktērijām un zīdītāju šūnām noskaidrots, ka donepezilam nepiemīt mutagēna iedarbība. Dažus klastogēnus efektus novēroja in vitro, kad tika lietotas šūnām nepārprotami toksiskas koncentrācijas, kas vairāk nekā 3000 reizes pārsniedza koncentrāciju plazmā vienmērīgas izplatības apstākļos. Mikronukleusu modelī pelēm in vivo netika konstatēti ne klastogēni, ne kāda cita genotoksiska iedarbība. Ilglaicīgos karcinogenitātes pētījumos, kas veikti gan ar žurkām, gan pelēm, nav iegūti norādījumi par onkogēnu potenciālu.

Donepezila hidrohlorīds neietekmēja žurku fertilitāti un nebija teratogēns žurkām vai trušiem, tomēr, ievadīts gravidām žurkām devā, kas 50 reizes pārsniedz cilvēkam lietoto devu, tas nedaudz ietekmēja nedzīvi dzimušo un agrīnā postpartālā periodā izdzīvojušo mazuļu skaitu (skatīt 4.6. apakšpunktu).

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Kodols:

mikrokristāliskā celuloze,

mazaizvietota hidroksipropilceluloze,

magnija stearāts,

Apvalks:

Opadry Y-1-7000 White: hipromeloze, titāna dioksīds (E 171), makrogols 400.

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

5 gadi

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

OPA/Al/PVH//Al vai PVH/PVdH//Al blisteri, kas ievietoti kartona kastītēs. Iepakojumu lielumi 28 vai 56 apvalkotās tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Egis Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapest, Keresztúri út 30-38

Ungārija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

Alzepil 5 mg apvalkotās tabletes: 09-0174

Alzepil 10 mg apvalkotās tabletes: 09-0175

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2009.gada 30. aprīlis

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2014.gada 14.jūlijs 

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

12/2016

SASKAŅOTS ZVA 12-01-2017