Sinupret forte

Apvalkotā tablete

Sinupret forte apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, PVH/PVDH/Al blisteris, N20
Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas un mitruma.
Gentianae radix Verbenae herba Rumicis herba Sambuci flos Primulae flos

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Maks. cenu diapazons

€ ar PVN

8.72 €

Zāļu produkta identifikators

I000931-01

Zāļu reģistrācijas numurs

I000931

Ražotājs

Bionorica SE, Germany

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

03-APR-18

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Bez receptes

Zāļu stiprums/koncentrācija

Zāļu forma

Apvalkotā tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Bionorica SE, Germany

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Sinupret forte apvalkotās tabletes

Genciānas sakņu pulveris (Gentianae radix )

Gaiļbiksīšu ziedu pulveris (Primulae flos)

Dārza skābeņu lakstu pulveris (Rumicis herba)

Melnā plūškoka ziedu pulveris (Sambuci flos)

Verbēnas lakstu pulveris (Verbenae herba)

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts vai farmaceits.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

  • Ja Jums nepieciešama papildu informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

  • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

  • Ja pēc 7–14 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Sinupret forte un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Sinupret forte lietošanas

3. Kā lietot Sinupret forte

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Sinupret forte

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Sinupret forte un kādam nolūkam tās/to lieto

Sinupret forte apvalkotās tabletes ir augu izcelsmes zāles, ko lieto biezu gļotu šķidrināšanai un kā palīglīdzekli deguna blakusdobumu akūta iekaisuma (sinusīta) vai hroniska sinusīta paasinājuma gadījumā.

2. Kas Jums jāzina pirms Sinupret forte lietošanas

Nelietojiet Sinupret forte šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret aktīvajām vielām vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ja simptomi saglabājas ilgāk nekā 7 – 14 dienas, pastiprinās vai periodiski atkārtojas, kā arī tad, ja rodas elpas trūkums, drudzis vai strutainas krēpas, lūdzu, sazinieties ar savu ārstu.

Ja ir zināms, ka pacientam ir gastrīts šīs zāles jālieto īpaši piesardzīgi.

Bērni un pusaudži

Nav pietiekamas informācijas par šo zāļu lietošanu bērniem vecumā līdz 12 gadiem.

Tāpēc Sinupret forte apvalkotās tabletes nedrīkst lietot bērniem vecumā līdz 12 gadiem.

Citas zāles un Sinupret forte

Līdz šim nav zināma mijiedarbība ar citām zālēm.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, tai skaitā par zālēm, kas iegādātas bez receptes.

Sinupret forte kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Nav norādījumu.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Tāpat kā citas zāles, arī Sinupret forte grūtniecības laikā drīkst lietot tikai tad, ja ārstējošais ārsts ir rūpīgi izvērtējis to radīto risku un sniegto ieguvumu. Sinupret forte apvalkotās tabletes nedrīkst lietot barojot bērnu ar krūti.

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Īpaša piesardzība nav nepieciešama.

Sinupret forte satur glikozi, laktozi, saharozi un sorbītu

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

3. Kā lietot Sinupret forte

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ja nav norādīts citādi, ieteicamā deva ir šāda.

Vecums Reizes deva – 3 reizes dienā Kopējā dienas deva
Pusaudži vecumā no 12 līdz 18 gadiem un pieaugušie: 1 apvalkotā tablete 3 apvalkotās tabletes

Nav ieteicams lietot bērniem un pusaudžiem, kuri ir jaunāki par 12 gadiem, jo trūkst pietiekamu datu.

Lietošanas veids

Sinupret forte apvalkotās tabletes jānorij veselas, tās nesakošļājot un uzdzerot nelielu šķidruma daudzumu (vēlams glāzi ūdens). Pacientiem ar jutīgu kuņģi Sinupret forte ieteicams lietot pēc ēšanas.

Ārstēšanas ilgums

Sinupret forte apvalkoto tabletes nedrīkst lietot ilgāk par 7–14 dienām. Lūdzu, izlasiet informāciju, kas norādīta punktā par piesardzību lietošanā.

Ja esat lietojis Sinupret forte apvalkotās tabletes vairāk, nekā noteikts

Ja esat lietojis Sinupret forte apvalkotas tabletes vairāk, nekā noteikts, konsultējieties ar ārstējošo ārstu. Pārdozēšanas gadījumā zemāk minētās blakusparādības var izpausties spēcīgāk.

Pārdozēšanas ārstēšana: pārdozēšanas gadījumā jāveic simptomātiska ārstēšana.

Ja esat aizmirsis lietot Sinupret forte apvalkotās tabletes

Ja esat lietojis mazāk Sinupret forte apvalkoto tablešu, nekā vajadzētu, vai esat aizmirsis par Sinupret forte apvalkotās tabletes lietošanu, lūdzu, nākamajā reizē nelietojiet dubultu devu, bet turpiniet zāļu lietošanu tā, kā noteicis ārsts vai kā aprakstīts lietošanas instrukcijā.

Ja pārtraucat lietot Sinupret forte apvalkotās tabletes

Sinupret forte apvalkoto tablešu lietošanas pārtraukšana parasti neizraisa sarežģījumus.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nevēlamo blakusparādību novērtēšanai ir izmantota šāda biežuma klasifikācija:

ļoti bieži (≥ 1/10);

bieži (no ≥ 1/ 100 līdz < 1/10);

retāk (no ≥ 1/ 1000 līdz < 1/100);

reti (no ≥ 1/ 10 000 līdz < 1/1000);

ļoti reti (< 1/10 000);

nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Retāk (var ietekmēt līdz 1 lietotājam no 100).

Gremošanas traucējumi (piemēram, sāpes vēderā, slikta dūša).

Reti (var ietekmēt līdz 1 lietotājam no 1000).

Vietējas paaugstinātas jutības reakcijas, piemēram, izsitumi, eritēma, nieze.

Nav zināmi (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Alerģiskas reakcijas, piemēram, lūpu, mēles un rīkles, un/vai balsenes pietūkums ar elpceļu sašaurināšanos (angioedēma), elpas trūkums, sejas tūska.

Rodoties pirmajām paaugstinātas jutības vai alerģiskas reakcijas pazīmēm, Sinupret forte apvalkotas tabletes nedrīkst lietot atkārtoti.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Sinupret forte

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc “Годен до:”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30º C.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas un mitruma.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Sinupret forte satur

Viena apvalkotā tablete satur:

- Aktīvās vielas:

12 mg genciānas (Gentiana lutea L.) sakņu pulvera (Gentianae radix );

36 mg gaiļbiksīšu (Primula veris L., Primula elatior (L.) Hill.) ziedu pulvera (Primulae flos); 36 mg dārza skābeņu (Rumex acetosa L., Rumex acetosella L., Rumex crispus L., Rumex obtusifolius L., Rumex patientia L., Rumex thyrsiflorus FINGERH) lakstu pulvera (Rumicis herba);

36 mg melnā plūškoka (Sambucus nigra L.) ziedu pulvera (Sambuci flos);

36 mg verbēnas (Verbena officinalis L.) lakstu pulvera (Verbenae herba) .

- Citas sastāvdaļas:

Vara hlorofilīns (E 141)

Kalcija karbonāts (E170)

Rīcineļļa, rafinēta

Koloidāls bezūdens silīcija dioksīds

Attīrīts ūdens

Bāzisks butilēts metakrilāta kopolimērs

Želatīns

Glikoze, šķīdums

Indigokarmīns (E132)

Laktozes monohidrāts

Vieglais magnija oksīds

Kukurūzas ciete

Dekstrīns

Kalnu vasks

Kartupeļu ciete

Riboflavīns (E 101)

Šellaka

Sorbīts

Stearīnskābe

Saharoze

Talks

Titāna dioksīds E171

Sinupret forte ārējais izskats un iepakojums

Apaļas, abpusēji izliektas, gludas, zaļas apvalkotās tabletes.

Pieejami iepakojumi blisteros ar 20 apvalkotajām tabletēm.

Informācija uz blistera:

Sinupret forte

Apvalkotās tabletes

Bionorica

Sērija, derīguma termiņš

Papildinformācija

1 apvalkotajā tabletē ir 0,03 ogļhidrātu maizes vienības (MV).

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

BIONORICA SE

Kerschensteinerstrasse 11-15

92318 Neumarkt

Vācija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 03/2018.

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Latvijas Republikas Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē http://www.zva.gov.lv