Sedatif PC

Tablete

Sedatif PC tabletes

Kartona kastīte, PVH/Al blisteris, N40
Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.
Aconitum napellus Atropa belladonna Calendula officinalis Chelidonium majus Abrus precatorius Viburnum opulus

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Maks. cenu diapazons

€ ar PVN

6.06 €

Zāļu produkta identifikators

I000585-01

Zāļu reģistrācijas numurs

I000585

Ražotājs

Boiron, France

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

14-AUG-15

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Bez receptes

Zāļu stiprums/koncentrācija

Zāļu forma

Tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Boiron, France

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

SEDATIF PC tabletes

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Tomēr Jums jālieto SEDATIF PC tabletes rūpīgi, lai no zāļu lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas, Jums jāsazinās ar savu ārstu.

Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu, izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir SEDATIF PC tabletes un kādam nolūkam tās lieto

2. Pirms SEDATIF PC tablešu lietošanas

3. Kā lietot SEDATIF PC tabletes

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt SEDATIF PC tabletes

6. Sīkāka informācija

1. KAS IR SEDATIF PC tabletes UN KĀDAM NOLŪKAM TĀS LIETO

SEDATIF PC tabletes ir homeopātiskas zāles, ko tradicionāli lieto nemiera, emocionāla satraukuma un miega traucējumu gadījumos.

2. PIRMS SEDATIF PC tablešu LIETOŠANAS

Nelietojiet SEDATIF PC tabletes šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret aktīvām vielām un/vai kādu citu SEDATIF PC tablešu sastāvdaļu.

Citu zāļu lietošana

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus nav novērota.

Svarīga informācija par kādu no SEDATIF PC tablešu sastāvdaļām

Palīgvielas ar kādu zināmu efektu: saharoze un laktoze.

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3. KĀ LIETOT SEDATIF PC tabletes

Iekšķīgai lietošanai.

Pieaugušajiem un bērniem:

Pa 2 tabletēm 3 reizes dienā.

Bērniem, kuri jaunāki par 6 gadiem: pirms lietošanas tabletes izšķīdiniet nelielā šķidruma daudzumā. Lietojot bērniem, kuri jaunāki par 2 gadiem, pirms zāļu lietošanas, jākonsultējas ar ārstu.

Zāļu lietošanas ilgumam nevajadzētu pārsniegt 7 dienas.

Ja esat lietojis SEDATIF PC tabletes vairāk nekā noteikts

Vaicājiet padomu ārstam vai farmaceitam.

Ja esat aizmirsis lietot SEDATIF PC tabletes

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirstās tabletes.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, SEDATIF PC tabletes var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. KĀ UZGLABĀT SEDATIF PC tabletes

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot SEDATIF PC tabletes pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko SEDATIF PC tabletes satur

- Aktīvās vielas ir:

Aconitum napellus 6 CH ............................ 0,5 mg

Belladonna 6 CH ............................ 0,5 mg

Calendula officinalis 6 CH ............................ 0,5 mg

Chelidonium majus 6 CH ............................ 0,5 mg

Abrus precatorius 6 CH ............................ 0,5 mg

Viburnum opulus 6 CH ............................ 0,5 mg

- Citas sastāvdaļas ir: saharoze, laktoze, magnija stearāts.

SEDATIF PC tablešu ārējais izskats un iepakojums

Baltas cilindriskas tabletes.

Kartona kastītē 40 tabletes blisteros.

Primārā marķējuma tulkojums

Sedatif PC

Tabletes

BOIRON

Sērijas Nr.: (LOT) Derīgs līdz: (AUT.AV.)

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

BOIRON

2, avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francija

Lai saņemtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

Latvija

SIA "G. Miežis Ārsts"

Mūkusalas iela 51,

Rīga, LV 1004

Tel/fakss: +371 67532498

Paralēli importēto zāļu izplatītājs un pārmarķētājs Latvijā - SIA ELPIS, Ganību dambis 26, Rīga, LV-1005, t. 67381170

Reģistrācijas Nr.

Pēdējais lietošanas instrukcijas pārskatīšanas datums: 2015.gada aprīlis

Saskaņots ZVA 13.08.2015.