Zāļu saraksts

Tarka 180 mg/2 mg ilgstošās darbības tabletes

Kartona kastīte, PVH/PVDH/Al blisteris, N280
Verapamili hydrochloridum Trandolaprilum

Trachilid 8 mg sūkājamās tabletes

Kartona kastīte, PVH/Al blisteris, N20
Lidocaini hydrochloridum

Trachilid 8 mg sūkājamās tabletes

Kartona kastīte, PVH/Al blisteris, N2
Lidocaini hydrochloridum

Trachilid 8 mg sūkājamās tabletes

Kartona kastīte, PVH/Al blisteris, N10
Lidocaini hydrochloridum

Trachilid 8 mg sūkājamās tabletes

Kartona kastīte, PVH/Al blisteris, N12
Lidocaini hydrochloridum

Trachilid 8 mg sūkājamās tabletes

Kartona kastīte, PVH/Al blisteris, N16
Lidocaini hydrochloridum

Trachilid 8 mg sūkājamās tabletes

Kartona kastīte, PVH/Al blisteris, N24
Lidocaini hydrochloridum

Trachilid 8 mg sūkājamās tabletes

Kartona kastīte, PVH/Al blisteris, N30
Lidocaini hydrochloridum

Trachilid 8 mg sūkājamās tabletes

Kartona kastīte, PVH/Al blisteris, N36
Lidocaini hydrochloridum

Trachilid 8 mg sūkājamās tabletes

Kartona kastīte, PVH/Al blisteris, N40
Lidocaini hydrochloridum