Zāļu saraksts

Prestarium 2,5 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, Polipropilēna trauciņš, N30
Perindoprili argininum

Prestarium 2,5 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, Polipropilēna trauciņš, N5
Perindoprili argininum

Prestarium 2,5 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, Polipropilēna trauciņš, N10
Perindoprili argininum

Prestarium 2,5 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, Polipropilēna trauciņš, N14
Perindoprili argininum

Prestarium 2,5 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, Polipropilēna trauciņš, N20
Perindoprili argininum

Prestarium 2,5 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, Polipropilēna trauciņš, N50
Perindoprili argininum

Prestarium 2,5 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, Polipropilēna trauciņš, N60
Perindoprili argininum

Prestarium 2,5 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, Polipropilēna trauciņš, N90
Perindoprili argininum

Prestarium 2,5 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, Polipropilēna trauciņš, N100
Perindoprili argininum

Prestarium 2,5 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, Polipropilēna trauciņš, N120
Perindoprili argininum

Prestarium 2,5 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, Polipropilēna trauciņš, N500
Perindoprili argininum

Prestarium 2,5 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, Polipropilēna trauciņš, N28
Perindoprili argininum

Prestarium 2,5 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, Polipropilēna trauciņš, N84
Perindoprili argininum

Prestarium 5 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, Polipropilēna trauciņš, N30
Perindoprili argininum

Prestarium 5 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, Polipropilēna trauciņš, N5
Perindoprili argininum

Prestarium 5 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, Polipropilēna trauciņš, N10
Perindoprili argininum

Prestarium 5 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, Polipropilēna trauciņš, N14
Perindoprili argininum

Prestarium 5 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, Polipropilēna trauciņš, N20
Perindoprili argininum

Prestarium 5 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, Polipropilēna trauciņš, N50
Perindoprili argininum

Prestarium 5 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, Polipropilēna trauciņš, N60
Perindoprili argininum

Prestarium 5 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, Polipropilēna trauciņš, N90
Perindoprili argininum

Prestarium 5 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, Polipropilēna trauciņš, N100
Perindoprili argininum

Prestarium 5 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, Polipropilēna trauciņš, N120
Perindoprili argininum

Prestarium 5 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, Polipropilēna trauciņš, N500
Perindoprili argininum

Prestarium 5 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, Polipropilēna trauciņš, N28
Perindoprili argininum

Prestarium 5 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, Polipropilēna trauciņš, N84
Perindoprili argininum

Prestarium 10 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, Polipropilēna trauciņš, N30
Perindoprili argininum

Prestarium 10 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, Polipropilēna trauciņš, N5
Perindoprili argininum

Prestarium 10 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, Polipropilēna trauciņš, N10
Perindoprili argininum

Prestarium 10 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, Polipropilēna trauciņš, N14
Perindoprili argininum