Zāļu saraksts

Humira

Kartona kārbiņa, Stikla flakons, šļirce, adata, sterils adapters, 2 spirta salvetes, N2
Adalimumabum

Humira

Kartona kastīte, Stikla pilnšļirce un spirta salvete, N1
Adalimumabum

Humira

Kartona kastīte, Stikla pilnšļirce un spirta salvete, N2
Adalimumabum

Humira

Kartona kastīte, Stikla pilnšļirce un spirta salvete, N4
Adalimumabum

Humira

Kartona kastīte, Stikla pilnšļirce un spirta salvete, N6
Adalimumabum

Humira

Kartona kastīte, Stikla pilnšļirce ar adatas aizsargu un spirta salvete, N1
Adalimumabum

Humira

Kartona kastīte, Stikla pildspalvveida pilnšļirce un 2 spirta salvetes, N1
Adalimumabum

Humira

Kartona kastīte, Stikla pildspalvveida pilnšļirce un spirta salvete blisterī, N2
Adalimumabum

Humira

Kartona kastīte, Stikla pildspalvveida pilnšļirce un spirta salvete blisterī, N4
Adalimumabum

Humira

Kartona kastīte, Stikla pildspalvveida pilnšļirce un spirta salvete blisterī, N6
Adalimumabum

Humira

Stikla pilnšļirce un spirta salvete, N1
Adalimumabum

Humira

Stikla pilnšļirce un spirta salvete, N2
Adalimumabum

Humira

Stikla pilnšļirce un spirta salvete, N4
Adalimumabum

Humira

Stikla pilnšļirce un spirta salvete, N6
Adalimumabum

Humira

Stikla pildspalvveida pilnšļirce un 2 spirta salvetes, N1
Adalimumabum

Humira

Stikla pildspalvveida pilnšļirce un spirta salvete blisterī, N2
Adalimumabum

Humira

Stikla pildspalvveida pilnšļirce un spirta salvete blisterī, N4
Adalimumabum

Humira

Stikla pildspalvveida pilnšļirce un spirta salvete blisterī, N6
Adalimumabum

Humira

Stikla pilnšļirce un spirta salvete, N1
Adalimumabum

Humira

Stikla pildspalvveida pilnšļirce un 2 spirta salvetes, N1
Adalimumabum

Humira

Stikla pilnšļirce un spirta salvete, N2
Adalimumabum

Idacio

Stikla flakons, šļirce, adata, sterils adapters, 2 spirta salvetes, N1
Adalimumabum

Idacio

Stikla pilnšļirce un spirta salvete, N2
Adalimumabum

Idacio

Stikla pildspalvveida pilnšļirce un spirta salvete, N2
Adalimumabum

Kromeya

Stikla flakons, šļirce, adata, sterils adapters, 2 spirta salvetes, N1
Adalimumabum

Kromeya

Stikla pilnšļirce un spirta salvete, N2
Adalimumabum

Kromeya

Stikla pildspalvveida pilnšļirce un spirta salvete, N2
Adalimumabum

Imraldi

Stikla pilnšļirce, N1
Adalimumabum

Imraldi

Stikla pilnšļirce, N2
Adalimumabum

Imraldi

Stikla pilnšļirce, N4
Adalimumabum