Pyrantelum Medana

Suspensija iekšķīgai lietošanai

Pyrantelum Medana 250 mg/5 ml suspensija iekšķīgai lietošanai

Pudelīte, N1
Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Uzglabāt pudelīti ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas. Uzglabāšanas laiks pēc pudelītes pirmās atvēršanas: 21 diena.
Pyrantelum

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Maks. cenu diapazons

€ ar PVN

4.70 €

Zāļu produkta identifikators

98-0460-01

Zāļu reģistrācijas numurs

98-0460

Ražotājs

Medana Pharma SA, Poland

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

24-OCT-08

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

50 mg/ml

Zāļu forma

Suspensija iekšķīgai lietošanai

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Medana Pharma SA, Poland

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Pyrantelum Medana 250 mg/5 ml suspensija iekšķīgai lietošanai

Pyrantelum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

 • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 • Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 • Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

 • Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Pyrantelum Medana un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Pyrantelum Medana lietošanas

3. Kā lietot Pyrantelum Medana

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Pyrantelum Medana

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 1. Kas ir Pyrantelum Medana un kādam nolūkam to lieto

Pyrantelum Medana lieto kuņģa-zarnu trakta parazītu invāziju ārstēšanai. Tās satur aktīvo vielu pirantelu, kas iedarbojas uz zarnu parazītu (nematožu) muskulatūru. Paralizētie parazīti tiek izvadīti no zarnām ar peristaltikas palīdzību. Tas iedarbojas uz pieaugušām parazītu formām un parazītiem to agrīnas attīstības fāzē, bet tas neiedarbojas uz parazītu kāpuriem to migrēšanas audos laikā. Zāles galvenokārt tiek lietotas spalīšu (Enterobius vermicularis) invāzijas un cērmju (Ascaris lumbricoides) invāzijas gadījumā.

Pirantelu var lietot arī ankilostomu invāzijas novēršanai; tas darbojas efektīvāk

Ancylostoma duodenale, nekā Necator americanus invāzijas gadījumā.

Terapeitiskās indikācijas

Šīs zāles ir indicētas šādu kuņģa-zarnu trakta parazītu invāzijas novēršanai vienas vai jauktas

invāzijas gadījumā:

- Enterobius vermicularis (spalītis),

- Ascaris lumbricoides (cērme),

- Ancylostoma duodenale (ankilostoma),

- Necator americanus (ankilostoma).

 1. Kas Jums jāzina pirms Pyrantelum Medana lietošanas

Nelietojiet Pyrantelum Medana šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret pirantelu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu,

- ja esat grūtniece,

- ja barojat bērnu ar krūti,

- ja vienlaicīgi lietojat piperazīnu (zāles parazītu invāzijas ārstēšanai),

- ja lietojat zāles Myasthenia gravis (muskuļu vājums) ārstēšanai.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Pyrantelum Medana lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Lietojiet zāles piesardzīgi bērniem līdz 2 gadu vecumam un pacientiem ar pavājinātu aknu

funkciju (pirantels var izraisīt pārejošu aknu enzīma ASAT aktivitātes palielināšanos).

Citas zāles un Pyrantelum Medana

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Pirantels var palielināt teofilīna (lieto astmas ārstēšanai) koncentrāciju plazmā.

Lietojot pirantelu un piperazīnu vienlaicīgi, šo zāļu pretparazītu darbība ir antagoniska.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Pyrantelum Medana grūtniecības un bērna barošanas ar krūti periodā lietot nedrīkst.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Retos gadījumos iespējams reibonis, tāpēc, vadot transportlīdzekļus un apkalpojot mehānismus, jāievēro piesardzība.

Pyrantelum Medana satur sorbītu

Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles,

konsultējieties ar ārstu. Var būt viegla caureju veicinoša iedarbība.

 1. Kā lietot Pyrantelum Medana

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Zāles lieto iekšķīgi ēdienreizes laikā vai pēc tās.

5 ml (viens mērtrauciņš) suspensijas satur 250 mg pirantela. Pirms lietošanas saskalot, lai iegūtu viendabīgu suspensiju.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Bērniem līdz 2 gadu vecumam ar ķermeņa masu virs 10 kg, 2 gadu vecumā un vecākiem bērniem ieteiktā pirantela deva Enterobius vermicularis un Ascaris lumbricoides invāzijas (arī jauktas šo parazītu invāzijas) gadījumā ir 10 mg/kg ķermeņa masas vienu reizi vienam kursam.

Atkarībā no pacienta vecuma un ķermeņa masas tiek lietotas šādas devas:

Pacienta vecums un ķermeņa masa Deva ml (mg) Mērtrauciņi

līdz 2 gadu vecumam un ķermeņa masu virs 10 kg

2,5 ml (125 mg)

½ mērtrauciņa

2–6 gadi (11–22 kg)

2,5–5,0 ml (125–250 mg)

½–1 mērtrauciņš

6–12 gadi (22–41 kg)

5,0–10,0 ml (250–500 mg)

1–2 mērtrauciņi

pēc 12 gadu vecuma un ķermeņa masu virs

41-75 kg

10,0–15,0 ml (500–750 mg)

2–3 mērtrauciņi

pēc 12 gadu vecuma un ķermeņa masu virs 75 kg

20,0 ml (1000 mg)

4 mērtrauciņi

Norāde: invāzijas gadījumos, kad ir atrastas tikai Ascaris lumbricoides, var lietot mazākas devas, t.i., 5 mg/kg ķermeņa masas.

14 dienas pēc zāļu lietošanas ir jāveic parazītu kontroles tests, un tad devu var atkārtot.

Ieteiktā pirantela deva Ancylostoma duodenale vai Necator americanus invāzijas ārstēšanai ir 10 mg/kg ķermeņa masas kā vienreizēja dienas deva 3 dienas pēc kārtas vai 20 mg/kg dienā 2 dienas.

Lietošana pieaugušajiem

Ieteiktā pirantela deva Enterobius vermicularis un Ascaris lumbricoides invāzijas (arī jauktas šo nematožu invāzijas) gadījumā ir 10 mg/kg ķermeņa masas vienu reizi vienam kursam. Atkarībā no ķermeņa masas tiek lietotas šādas devas:

Pacienta ķermeņa masa

Deva ml (mg)

Mērtrauciņi

ķermeņa masa 41–75 kg

10,0–15,0 ml (500–750 mg)

2–3 mērtrauciņi

ķermeņa masa virs 75 kg

20,0 ml (1000 mg)

4 mērtrauciņi

Norāde: invāzijas gadījumos, kad ir atrastas tikai Ascaris lumbricoides, var lietot mazākas devas, t.i., 5 mg/kg ķermeņa masas.

14 dienas pēc zāļu lietošanas ir jāveic parazītu kontroles tests, un tad devu var atkārtot.

Ieteiktā pirantela deva Ancylostoma duodenale vai Necator americanus invāzijas

ārstēšanai ir 10 mg/kg ķermeņa masas kā vienreizēja dienas deva 3 dienas pēc kārtas vai 20 mg/kg dienā 2 dienas.

Uzmanību

1. Enterobius vermicularis invāzijas gadījumā ārstēšana jāveic vienlaikus visiem ģimenes locekļiem.

2. Ievērojiet higiēnas noteikumus.

3. 14 dienas pēc ārstēšanas ārsts veiks parazītu kontroles testus.

Ja esat lietojis Pyrantelum Medana vairāk nekā noteikts

Pārdozēšanas gadījumā nekavējoties konsultējieties ar ārstu.

Pēc pārdozēšanas var rasties šādi simptomi: ēstgribas zudums, slikta dūša, vemšana, krampji vēderā, caureja, galvassāpes, miegainība vai bezmiegs un uzbudinājums, izsitumi uz ādas, aknu bojājums.

Ārstēšana:: kuņģa skalošana un sāļu caurejas līdzekļu lietošana, un simptomātiska ārstēšana.

Ja esat aizmirsis lietot Pyrantelum Medana

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Pyrantelum Medana

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

 1. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Pirantela embonāta izraisītās nevēlamās blakusparādības parasti ir vieglas un pārejošas.

Bieži (skar vairāk nekā 1 no 100 cilvēkiem):

caureja, sāpes vēderā, slikta dūša, galvassāpes.

Retāk (skar mazāk nekā 1 no 100 cilvēkiem):

alerģiski izsitumi uz ādas, reibonis, miegainība vai bezmiegs.

Reti (skar mazāk nekā 1 no 1000 cilvēkiem):

ēstgribas zudums, vēdera uzpūšanās, aizcietējums un vemšana.

Ļoti reti (skar mazāk nekā 1 no 10 000 cilvēkiem):

paaugstināta aknu enzīmu aktivitāte.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 1. Kā uzglabāt Pyrantelum Medana

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Uzglabāt pudelīti ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

Uzglabāšanas laiks pēc pudelītes pirmās atvēršanas: 21 diena.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un pudelītes (pēc “EXP”). Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles,

kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 1. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Pyrantelum Medana satur

- Aktīvā viela ir pirantels.

1 ml suspensijas satur 50 mg pirantela (pirantela embonāta veidā).

5 ml (viens mērtrauciņš) suspensijas satur 250 mg pirantela (0,72 g pirantela embonāta).

- Citas sastāvdaļas ir nātrija benzoāts, karmelozes nātrija sāls, 70 % sorbīta šķīdums, glicerīns, alumīnija magnija silikāts, polisorbāts 80, povidons, aprikožu aromatizētājs, simetikons, citronskābes monohidrāts, nātrija hidroksīds, attīrīts ūdens.

Pyrantelum Medana ārējais izskats un iepakojums

Pyrantelum Medana ir gaiši dzeltena suspensija ar raksturīgu smaržu. Iepakojumā ir pudelīte, kas satur 15 ml suspensijas, un graduēts mērtrauks.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Medana Pharma SA

 1. 98-200 Sieradz, Wł. Łokietka 10, Polija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta:

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

ZĀĻU NOSAUKUMS

Pyrantelum Medana 250 mg/5 ml suspensija iekšķīgai lietošanai

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

5 ml (viens mērtrauciņš) suspensijas satur 250 mg pirantela (0,72 g pirantela embonāta).

1 ml suspensijas satur 50 mg pirantela (Pyrantelum).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

ZĀĻU FORMA

Suspensija iekšķīgai lietošanai.

Gaiši dzeltena suspensija ar raksturīgu smaržu.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

Terapeitiskās indikācijas

Šādu kuņģa-zarnu trakta parazītu invāzijas novēršanai vienas vai jauktas invāzijas gadījumā:

- Enterobius vermicularis (matenis, spalītis),

- Ascaris lumbricoides (cērme),

- Ancylostoma duodenale (ankilostoma),

- Necator americanus (ankilostoma).

Devas un lietošanas veids

Devas

5 ml suspensijas satur 250 mg pirantela.

Lietošanas veids

Iekšķīgi, ēdienreizes laikā vai pēc ēšanas.

Pirms lietošanas saskalot, lai iegūtu viendabīgu suspensiju.

Pediatriskā populācija

Bērniem līdz 2 gadu vecumam ar ķermeņa masu virs 10 kg, 2 gadu vecumā un vecākiem bērniem ieteiktā pirantela deva Enterobius vermicularis un Ascaris lumbricoides invāzijas (arī jauktas šo parazītu invāzijas) gadījumā ir 10 mg/kg ķermeņa masas vienu reizi vienam kursam.

Atkarībā no pacienta vecuma un ķermeņa masas tiek lietotas šādas devas:

Pacienta vecums un ķermeņa masa

Deva

ml (mg)

Mērtrauciņi

līdz 2 gadu vecumam un ar ķermeņa masu > 10 kg

2,5 ml (125 mg)

½ mērtrauciņa

2–6 gadi (11–22 kg)

2,5–5,0 ml (125–250 mg)

½–1 mērtrauciņš

6–12 gadi (22–41 kg)

5,0–10,0 ml (250–500 mg)

1–2 mērtrauciņi

pēc 12 gadu vecumam un ar ķermeņa masu 41–75 kg

10,0–15,0 ml (500–750 mg)

2–3 mērtrauciņi

ķermeņa masa > 75 kg

20,0 ml (1000 mg)

4 mērtrauciņi

Norāde: invāzijas gadījumos, kad ir atrastas tikai Ascaris lumbricoides, var lietot mazākas devas, t.i., 5 mg/kg ķermeņa masas.

14 dienas pēc zāļu lietošanas ir jāveic parazītu kontroles tests, un tad devu var atkārtot.

Ieteiktā pirantela deva Ancylostoma duodenale vai Necator americanus invāzijas ārstēšanai ir 10 mg/kg ķermeņa masas kā vienreizēja dienas deva 3 dienas pēc kārtas vai 20 mg/kg/dienā 2 dienas.

Devas pieaugušajiem

Ieteiktā pirantela deva Enterobius vermicularis un Ascaris lumbricoides invāzijas (arī jauktas šo nematožu invāzijas) gadījumā ir 10 mg/kg ķermeņa masas vienu reizi vienam kursam.

Atkarībā no ķermeņa masas tiek lietotas šādas devas:

Pacienta ķermeņa masa

Deva

ml (mg)

Mērtrauciņi

ķermeņa masa 41–75 kg

10,0–15,0 ml (500–750 mg)

2–3 mērtrauciņi

ķermeņa masa > 75 kg

20,0 ml (1000 mg)

4 mērtrauciņi

Invāzijas gadījumos, kad ir atrastas tikai Ascaris lumbricoides, var lietot mazākas devas, t.i., 5 mg/kg ķermeņa masas.

14 dienas pēc zāļu lietošanas ir jāveic parazītu kontroles tests, un tad devu var atkārtot.

Ieteiktā pirantela deva Ancylostoma duodenale vai Necator americanus invāzijas ārstēšanai ir 10 mg/kg ķermeņa masas kā vienreizēja dienas deva 3 dienas pēc kārtas vai 20 mg/kg/dienā 2 dienas.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Grūtniecība un barošana ar krūti.

Vienlaicīga piperazīna lietošana.

Myasthenia gravis terapijas laikā.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Zāles piesardzīgi jālieto bērniem līdz 2 gadu vecumam un pacientiem ar pavājinātu aknu funkciju (pirantels var izraisīt pārejošu ASAT aktivitātes palielināšanos).

Šīs zāles nedrīkst lietot pacientiem ar retu iedzimtu fruktozes nepanesību.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Pirantels var palielināt teofilīna koncentrāciju plazmā.

Lietojot pirantelu un piperazīnu vienlaicīgi, šo zāļu pretparazītu darbība ir antagoniska.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Reproduktivitātes pētījumi ar dzīvniekiem neuzrādīja teratogēnus efektus, bet pētījumi par zāļu lietošanu grūtniecēm nav veikti. Grūtnieces pirantelu nedrīkst lietot, ja vien ārsts neuzskata, ka zāles ir nepieciešamas pacientes veselībai.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai pirantels nonāk mātes pienā. Ja šo zāļu lietošana tiek uzskatīta par nepieciešamu, bērna barošana ar krūti jāpārtrauc.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Retos gadījumos iespējams reibonis, tāpēc, vadot transportlīdzekļus un apkalpojot mehānismus, jāievēro piesardzība.

Nevēlamās blakusparādības

Pirantela embonāta izraisītās nevēlamās blakusparādības parasti ir vieglas un pārejošas.

Nevēlamo blakusparādību sastopamība ir definēta, izmantojot šādus terminus: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1000 līdz < 1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1000), ļoti reti (< 1/10 000).

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Bieži: caureja, sāpes vēderā, slikta dūša.

Reti: ēstgribas zudums, flatulence, aizcietējums un vemšana.

Ļoti reti: paaugstināta aknu enzīmu aktivitāte.

Ādas bojājumi

Retāk: izsitumi uz ādas.

Nervu sistēmas traucējumi Bieži: galvassāpes.

Retāk: reibonis, miegainība vai bezmiegs.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Zāļu valsts aģentūrai

Jersikas ielā 15

Rīgā, LV 1003

Tālr.: +371 67078400

Fakss: +371 67078428

Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv" www.zva.gov.lv

Pārdozēšana

Pēc pārdozēšanas var rasties šādi simptomi: ēstgribas zudums, slikta dūša, vemšana, abdomināli krampji, caureja, galvassāpes, miegainība vai bezmiegs un uzbudinājums, izsitumi uz ādas, aknu bojājums.

Ārstēšana: kuņģa skalošana un sāļu caurejas līdzekļu ordinēšana, un simptomātiska

ārstēšana.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: līdzekļi nematožu ārstēšanai. ATĶ kods: P02CC01.

Pirantels ir efektīvas zāles nematožu izraisītu zarnu infekciju ārstēšanai. Tās ietekmē zarnu parazītu (nematožu) muskulatūru, depolarizējot to neiromuskulārās sinapses un inhibējot arī holīnesterāzi. Paralizētie parazīti tiek izvadīti no zarnām ar peristaltikas palīdzību. Pirantels nekairina un neizraisa parazītu migrāciju. Tas iedarbojas uz pieaugušām parazītu formām un parazītiem to agrīnas attīstības fāzē, bet tas nav aktīvs attiecībā uz parazītu kāpuriem to migrēšanas audos laikā. Zāles galvenokārt tiek lietotas spalīšu (Enterobius vermicularis) invāzijas un izplatīto cērmju (Ascaris lumbricoides) gadījumā.

Pirantelu var lietot arī ankilostomu invāzijas novēršanai; tas darbojas efektīvāk

Ancylostoma duodenale, nekā Necator americanus invāzijas gadījumā.

Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Pirantels ļoti vāji un nepilnīgi uzsūcas no kuņģa-zarnu trakta.

Izkliede

Zāļu maksimālā koncentrācija plazmā – 0,005-0,13 µg/ml – tiek sasniegta 1-3 stundu laikā pēc vienreizējas devas iekšķīgas lietošanas.

Biotransformācija

Absorbētais pirantels daļēji metabolizējas aknās.

Eliminācija

Galvenais metabolīts ir N-metil-1,3- propāndiamīns. 48 stundu laikā ar urīnu izdalās apmēram 7 % neizmainīta pirantela un metabolīti. Neizmainītā veidā izdalās vairāk par 50 % šo zāļu.

Preklīniskie dati par drošumu

Pirantela embonāta akūtās toksicitātes pētījumi pēc iekšķīgas ievadīšanas liecināja, ka pelēm LD50 ir >5000 mg/kg un žurkām – LD50 >5000 mg/kg.

Pētījumi ar žurkām, kas iekšķīgi saņēma 25 vai 250 mg/kg/dienā pirantela embonāta, neuzrādīja nevēlamu iedarbību uz fertilitāti, reprodukciju un laktāciju.

Pirantela embonātam nav konstatēta teratogēna un emriotoksiska darbība pētījumos ar žurkām un trušiem, kas saņēma iekšķīgi devas līdz 250 mg/kg dienā.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Nātrija benzoāts, karmelozes nātrija sāls, 70 % sorbīta šķīdums, glicerīns, alumīnija magnija silikāts, polisorbāts 80, povidons, aprikožu aromatizētājs, simetikons, citronskābes monohidrāts, nātrija hidroksīds, attīrīts ūdens.

6.2. Nesaderība

Nav zināma.

6.3. Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

Uzglabāšanas laiks pēc pudelītes pirmās atvēršanas: 21 diena.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Uzglabāt pudelīti ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

15 ml suspensijas tumša stikla pudelītē, kam pievienots graduēts mērtrauks.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Nav īpašu prasību.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Medana Pharma SA

98-200 Sieradz, Wł. Łokietka 10, Polija

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

98-0460

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 21.07.1998

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 24.10.2008

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

03/2016

SASKAŅOTS ZVA 07-04-2016

PAGE \* MERGEFORMAT1

Citi medikamenti ar aktīvo vielu: Pyrantelum