Influcid

Tablete

Influcid tabletes

Kartona kastīte, PVH/Al blisteris, N60
Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.
Eupatorium perfoliatum Bryonia dioica Phosphorus Ipecacuanha Gelsemium Aconitum

Influcid ir homeopātiskās zāles saaukstēšanās un drudža, piemēram, gripai līdzīgā stāvokļa, ārstēšanai.

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI
Zāļu produkta identifikators

00-0990-01

Zāļu reģistrācijas numurs

00-0990

Ražotājs

Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co.KG, Germany

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

25-APR-12

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Bez receptes

Zāļu stiprums/koncentrācija

Zāļu forma

Tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co.KG, Germany

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija zāļu lietotājam

Influcid tabletes

Aconitum D3, Gelsemium D3, Ipecacuanha D3,

Phosphorus D5, Bryonia D2, Eupatorium perfoliatum D1

Homeopātiskās zāles

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet zāles tieši tā, kā norādīts instrukcijā vai saskaņā ar ārsta vai farmaceita norādījumiem.

Saglabājiet šo instrukciju. Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Skat. 4. punktu.

Ja pēc 7 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Kas ir šajā instrukcijā:

Kas ir Influcid un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Influcid lietošanas

Kā lietot Influcid

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Influcid

Iepakojuma saturs un cita informācija

Kas ir Influcid un kādam nolūkam to lieto

Influcid ir homeopātiskās zāles saaukstēšanās un drudža, piemēram, gripai līdzīgā stāvokļa, ārstēšanai.

Kas Jums jāzina pirms Influcid lietošanas

Nelietojiet Influcid

ja Jums ir alerģija pret aktīvajām vielām vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ja temperatūra nekrītas vai ceļas augstāk par 39°C ilgāk par 3 dienām, vai ja sūdzības ir neskaidras vai nemazinās, konsultējieties ar ārstu, jo, iespējams, iet runa par slimībām, kas prasa medicīnisko skaidrojumu.

Bērni

Influcid nav ieteicams bērniem līdz 1 gada vecumam, jo nav pietiekošu datu par šo zāļu lietošanu zīdaiņiem.

Citas zāles un Influcid

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, esat nesen lietojis vai varētu lietot.

Influcid kopā ar uzturu, dzērieniem un alkoholu

Homeopātisko zāļu iedarbību var ietekmēt kaitīgie ieradumi vai stimulatoru lietošana, tādu kā alkohols un tabaka.

Šīs zāles nevajadzētu lietot kopā ar ēdienu un dzērieniem. Zāles jālieto pusstundu pirms vai pēc ēšanas.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jums iestājusies grūtniecība vai barojat bērnu ar krūti, ja Jūs domājat, ka ir iestājusies grūtniecība, ja plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Influcid neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Influcid satur laktozi (piena cukuru) un kviešu cieti

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

Šīs zāles ir piemērotas lietošanai pacientiem ar celiakiju, bet tās nevajadzētu lietot pacientiem ar kviešu alerģiju (atšķirīgu no celiakijas).

Kā lietot Influcid

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā norādīts instrukcijā vai saskaņā ar ārsta vai farmaceita norādījumiem. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Pieaugušie: akūtas saslimšanas gadījumā jālieto pa 1 tabletei katru stundu (ne vairāk kā 12 tabletes dienā), līdz novēro uzlabošanos. Tālākai ārstēšanai lieto pa 1–2 tabletēm 3 reizes dienā.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Bērniem līdz 12 gadu vecumam: akūtas saslimšanas gadījumā jālieto pa 1 tabletei ik pēc 2 stundām (ne vairāk kā 8 tabletes dienā), līdz novēro uzlabošanos. Tālākai ārstēšanai lieto pa 1 tabletei 3 reizes dienā.

Pusaudžiem no 12 gadiem: akūtas saslimšanas gadījumā jālieto pa 1 tabletei katru stundu (ne vairāk kā 12 tabletes dienā), līdz novēro uzlabošanos. Tālākai ārstēšanai lieto pa 1–2 tabletēm 3 reizes dienā.

Šīs zāles nevajadzētu lietot kopā ar ēdienu un dzērieniem. Zāles jālieto pusstundu pirms vai pēc ēšanas.

Tabletēm jāļauj lēni izšķīst mutes dobumā. Maziem bērniem tabletes var izšķīdināt nelielā ūdens daudzumā.

Ja esat lietojis Influcid vairāk nekā noteikts

Pārdozēšanas gadījumā kaitīga ietekme nav gaidāma.

Ja esat aizmirsis lietot Influcid

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Influcid

Pārtraucot Influcid lietošanu, kaitīga ietekme nav gaidāma.

Ja Jums ir kādi papildus jautājumi par šo zāļu lietošanu, vaicājiet savam ārstam un farmaceitam.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles arī šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti retos gadījumos var izpausties paaugstinātas jutības reakcijas, tādas kā ādas izsitumi un kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumi. Tādos gadījumos konsultējieties ar savu ārstu.

Lietojot homeopātiskās zāles, sūdzības uz laiku var pasliktināties (sākotnēja homeopātiskā pasliktināšanās). Tādā gadījumā pārtrauciet Influcid lietošanu un konsultējieties ar savu ārstu.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv/?id=613&sa=613&top=3"www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

Kā uzglabāt Influcid

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietojiet šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz blistera un iepakojuma pēc saīsinājuma „Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Influcid satur

Viena tablete (250 mg) satur šādas aktīvās vielas: Aconitum D3 25 mg, Gelsemium D3 25 mg, Ipecacuanha D3 25 mg, Phosphorus D5 25 mg, Bryonia D2 25 mg, Eupatorium perfoliatum D1 25 mg.

Citas sastāvdaļas ir: laktozes monohidrāts, kviešu ciete, magnija stearāts.

Influcid ārējais izskats un iepakojums

Influcid ir baltas vai gandrīz baltas, reizēm nedaudz plankumainas, plakanas tabletes.

20 tabletes blisteros, salokāmā kartona kastītē ar pievienotu lietošanas instrukciju.

Iepakojumā 40 vai 60 tabletes.

Ne visi iepakojuma izmēri var būt pārdošanā.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Deutsche Homöopathie-Union

DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Ottostrasse 24

76227 Karlsruhe

Vācija

tel +49 721 4093 01

fakss +49 721 4093 316

e-pasts HYPERLINK "mailto:info@dhu.com"info@dhu.com

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

SIA „Mitela”

Brīvības ielā 183/1

Rīga, LV-1012

Tel: 67360781

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 10/2018.

SASKAŅOTS ZVA 28-02-2019

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Influcid tabletes

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 tablete (250 mg) satur:

Aktīvās vielas:

Aconitum D3 25 mg

Gelsemium D3 25 mg

Ipecacuanha D3 25 mg

Phosphorus D5 25 mg

Bryonia D2 25 mg

Eupatorium perfoliatum D1 25 mg

Palīgvielas ar zināmu iedarbību: laktozes monohidrāts (240 mg tabletē), kviešu ciete (8-9,5 mg tabletē).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Tabletes.

Baltas vai gandrīz baltas, reizēm nedaudz plankumainas, plakanas tabletes.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Homeopātiskās zāles saaukstēšanās un drudža, piemēram, gripai līdzīgā stāvokļa, ārstēšanai.

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušie

Аkūtas saslimšanas gadījumā jālieto pa 1 tabletei katru stundu (ne vairāk kā 12 tabletes dienā), līdz novēro uzlabošanos. Tālākai ārstēšanai lieto pa 1–2 tabletēm 3 reizes dienā.

Bērniem līdz 12 gadu vecumam: akūtas saslimšanas gadījumā jālieto pa 1 tabletei ik pēc 2 stundām (ne vairāk kā 8 tabletes dienā), līdz novēro uzlabošanos. Tālākai ārstēšanai lieto pa 1 tabletei 3 reizes dienā.

Pusaudžiem no 12 gadiem: akūtas saslimšanas gadījumā jālieto pa 1 tabletei katru stundu (ne vairāk kā 12 tabletes dienā), līdz novēro uzlabošanos. Tālākai ārstēšanai lieto pa 1–2 tabletēm 3 reizes dienā.

Nav ieteicams lietot bērniem līdz 1 gada vecumam (skat. 4.4. punktu)

Lietošanas veids

Tabletes jāieņem pusstundu pirms vai pēc ēšanas, ļaujot tām lēni izšķīst mutē.

Maziem bērniem tabletes ieteicams izšķīdināt nelielā ūdens daudzumā.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret kādu no aktīvajām vielām vai pret jebkuru no 6.1 apakšpunktā uzskaitītām palīgvielām.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Terapijas pārskatīšana ir nepieciešama:

ja pacienta stāvoklis neuzlabojas vai pasliktinās pēc 7 dienu lietošanas,

ja parādās papildus sūdzības,

ja temperatūra nekrītas vai ceļas augstāk par 39°C.

Influcid satur laktozi. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, ar Lapp laktāzes deficītu vai glikozes – galaktozes malabsorbciju.

Influcid satur kviešu cieti. Kviešu ciete var saturēt glutēnu, bet nelielos daudzumos, tādēļ tā tiek uzskatīta par drošu pacientiem ar celiakiju. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar kviešu alerģiju (atšķirīga no celiakijas).

Piezīme: lietojot homeopātiskās zāles stāvoklis var īslaicīgi pasliktināties (sākotnējā homeopātiskā pasliktināšanās). Šajā gadījumā pacientiem jāiesaka pārtraukt zāļu lietošanu un konsultēties ar ārstu.

Pediatriskā populācija

Nav ieteicams lietot bērniem līdz 1 gadam, jo nav pietiekošu datu par iedarbību un drošumu.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota. Šo homeopātisko zāļu lietošana neizslēdz citu zāļu lietošanu.

Pacientam ieteicams pastāstīt ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras viņš lieto, lietojis vai varētu lietot.

Piezīme: homeopātisku līdzekļu iedarbību var ietekmēt kaitīgie ieradumi vai stimulatoru lietošana, tādu kā alkohols un tabaka.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Tāpat kā visas citas zāles, Influcid var lietot tikai pozitīvas ieguvuma un riska attiecības gadījumā.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Influcid neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Ļoti reti ((<1/10 000) vai biežums nav zināms (tas nevar tikt noteikts vadoties pēc pieejamiem datiem): paaugstinātas jutības reakcijas, piem., ādas izsitumi un kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumi. Tādos gadījumos jāpārtrauc Influcid lietošana un jānozīmē atbilstoša terapija.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām
Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.
Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv/?id=613&sa=613&top=3"www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: citi ārstniecības līdzekļi. Homeopātiskās zāles. ATĶ kods: V03AX.

Homeopātija būtiski atšķiras no tradicionālās medicīnas, it īpaši tajos aspektos, kas skar slimības izpratni un ārstniecisko līdzekļu lietošanu. Homeopātisko zāļu aktīvās sastāvdaļas potencē, pakāpeniski atšķaidot. Homeopātiskās zāles stimulē organisma aizsargmehānismus, stiprinot organisma pašdziedināšanās spējas, tās neiedarbojas uz kādu konkrētu orgānu. Šo zāļu terapeitiskais efekts ir regulējošs, jo to iedarbība uz slimības simptomiem ir netieša.

Minēto iemeslu dēļ nav iespējams noteikt konkrētas zāļu devas farmakoloģisko efektu, to farmakokinētiskās vai farmakodinamiskās īpašības.

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Nav piemērojamas.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Nav piemērojamas.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Nav piemērojami, jo Influcid, tāpat kā citām plaši lietotām homeopātiskām zālēm, preklīniskie pētījumi nav veikti.

6. FARMACEITISKĀS ĪPAŠĪBAS

6.1. Palīgvielu saraksts

Laktozes monohidrāts, kviešu ciete, magnija stearāts.

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

5 gadi.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

20 tabletes PVH un alumīnija folijas blisteros, salokāmā kartona kastītē ar pievienotu lietošanas instrukciju. Iepakojumā 40 vai 60 tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6. Īpaši norādījumi par iznīcināšanu.

Nav īpašu prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Deutsche Homöopathie-Union

DHU Arzneimittel GmbH & Co. KG

Ottostrasse 24

76227 Karlsruhe

Vācija

tel +49 721 4093 01

fakss +49 721 4093 316

e-pasts HYPERLINK "mailto:info@dhu.com"info@dhu.com

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

00-0990

9. REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 18.10.2000.

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 14.03.2007.

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

10.2018.

SASKAŅOTS ZVA 28-02-2019

EQ PAGE 2

SASKAŅOTS ZVA 28-02-2019

EQ PAGE 1