Influcid

Pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums

Influcid pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums

Kartona kastīte, Stikla pudelīte, N1
Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.
Aconitum Gelsemium Ipecacuanha Phosphorus Bryonia dioica Eupatorium perfoliatum

Homeopātiskās zāles saaukstēšanās un drudža, piemēram, gripai līdzīgā stāvokļa, ārstēšanai.

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Maks. cenu diapazons

€ ar PVN

11.97 €

Zāļu produkta identifikators

00-1163-01

Zāļu reģistrācijas numurs

00-1163

Ražotājs

Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co.KG, Germany

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

21-MAY-12

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Bez receptes

Zāļu stiprums/koncentrācija

Zāļu forma

Pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co.KG, Germany

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija zāļu lietotājam

Influcid pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums

Aconitum D3, Gelsemium D3, Ipecacuanha D3, Phosphorus D5, Bryonia D2, Eupatorium perfoliatum D1

Homeopātiskās zāles

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet zāles tieši tā, kā norādīts instrukcijā vai saskaņā ar ārsta vai farmaceita norādījumiem.

Saglabājiet šo instrukciju. Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Skat. 4. punktu.

Ja pēc 7 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Kas ir šajā instrukcijā:

Kas ir Influcid kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Influcid lietošanas

Kā lietot Influcid

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Influcid

Iepakojuma saturs un cita informācija

Kas ir Influcid un kādam nolūkam to lieto

Homeopātiskās zāles saaukstēšanās un drudža, piemēram, gripai līdzīgā stāvokļa, ārstēšanai.

Kas Jums jāzina pirms Influcid lietošanas

Nelietojiet Influcid

ja Jums ir alerģija pret aktīvajām vielām vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība

Konsultējieties ar savu ārstu:

ja jūsu veselības stāvoklis neuzlabojas vai pasliktinās,

ja parādās jaunas sūdzības,

ja temperatūra nekrītas vai ceļas augstāk par 39°C.

Ja Jūs piederat pie paaugstinātas riska grupas (pacienti ar aknu slimībām vai epilepsiju), pirms lietot šīs zāles Jums jāņem vērā to alkohola saturs. Tas jāņem vērā arī grūtniecēm, barojošām mātēm un bērniem.

Bērni

Šī zāļu lietošana bērnu ārstēšanā nav pietiekoši dokumentēta, tādēļ alkohola satura dēļ tās nedrīkst lietot bērni līdz 12 gadu vecumam.

Citas zāles un Influcid

Mijiedarbība ar citām zālēm līdz šim nav novērota.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, esat lietojis vai varētu lietot.

Influcid kopā ar uzturu, dzērieniem un alkoholu

Homeopātisko zāļu iedarbības efektivitāti var ietekmēt dažādi neveselīga dzīvesveida faktori un tādu stimulatoru lietošana kā alkohols un tabaka.

Jums nevajadzētu lietot šīs zāles kopā ar uzturu un dzērieniem. Pilieni jāieņem pusstundu pirms vai pēc ēšanas.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jums iestājusies grūtniecība vai barojat bērnu ar krūti, ja Jūs domājat, ka iestājusies grūtniecība, ja plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Šīs zāles satur 46 tilp. % etilspirta (alkohola), tas jāņem vērā grūtniecēm un barojošām mātēm.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Influcid neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Influcid satur 46 tilp. % etilspirta (alkohola),

t.i. līdz 360 mg vienā devā (maksimālā deva 20 pilieni), kas atbilst 9,1 ml alus vai 3,8 ml vīna vienā devā.

Var būt kaitīgs tiem, kas cieš no alkoholisma.

Alkohola saturs jāņem vērā grūtniecēm, barojošām mātēm, bērniem un pacientiem, kuri pieder pie paaugstinātas riska grupas (pacienti ar aknu slimībām vai epilepsiju).

Kā lietot Influcid

Vienmēr lietojiet Influcid tieši tā, kā norādīts instrukcijā vai saskaņā ar ārsta vai farmaceita norādījumiem. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Pieaugušie:

akūtas saslimšanas gadījumā lieto pa 10 pilieniem katru stundu (ne vairāk kā 12 reizes dienā), līdz novēro uzlabošanos. Tālākai ārstēšanai lieto pa 10-20 pilieniem 3 reizes dienā.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Šī zāļu lietošana bērnu ārstēšanā nav pietiekoši dokumentēta, tādēļ alkohola satura dēļ tās nedrīkst lietot bērni līdz 12 gadu vecumam.

Pusaudžiem no 12 gadiem: akūtas saslimšanas gadījumā lieto pa 10 pilieniem katru stundu (ne vairāk kā 12 reizes dienā), līdz novēro uzlabošanos. Tālākai ārstēšanai lieto pa 10-20 pilieniem 3 reizes dienā.

Pilieni jālieto pusstundu pirms vai pēc ēšanas. Pirms norīšanas vēlams kādu laiku paturēt tos mutē. Nepieciešamības gadījumā pilienus var atšķaidīt nelielā ūdens daudzumā.

Ja esat lietojis Influcid vairāk nekā noteikts

Pārdozēšanas gadījumos kaitīga ietekme līdz šim nav novērota.

Ja esat aizmirsis lietot Influcid

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Influcid

Pārtraucot Influcid lietošanu, kaitīga ietekme nav gaidāma.

Ja Jums ir kādi papildus jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, arī šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti retos gadījumos var izpausties paaugstināta jutības reakcija, tāda kā izsitumi uz ādas, kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumi. Tādos gadījumos konsultējieties ar savu ārstu.

Lietojot homeopātiskās zāles, stāvoklis var īslaicīgi pasliktināties (sākotnējā homeopātiskā pasliktināšanās). Šādā gadījumā Influcid lietošana jāpārtrauc un jākonsultējas ar ārstu.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv/?id=613&sa=613&top=3"www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

Kā uzglabāt Influcid

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz stikla pudelītes un iepakojuma pēc saīsinājuma „Der. līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Uzglabāšanas laiks pēc šo zāļu pirmās atvēršanas ir 6 mēneši.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Influcid satur

10 g (10.7 ml) šķīduma satur šādas aktīvās vielas: Aconitum D3 1 g, Gelsemium D3 1 g, Ipecacuanha D3 1 g, Phosphorus D5 1 g, Bryonia D2 1 g, Eupatorium perfoliatum D1 1 g.

Citas sastāvdaļas ir: etilspirts (alkohols) 96%, attīrīts ūdens.

Influcid ārējais izskats un iepakojums

Influcid ir caurspīdīgs, gaiši dzeltens šķīdums, reizēm zaļgans.

Šķīdums brūnā stikla pudelītē ar skrūvējamu polipropilēna vāciņu un pilināšanai paredzētu korķīti no zema blīvuma polietilēna kartona kastītē kopā ar lietošanas instrukciju. 1 pudelīte satur 30 ml pilienu iekšķīgai lietošanai.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Deutsche Homöopathie-Union

DHU - Arzneimittel GmbH & Co. KG

Ottostrasse 24

76227 Karlsruhe

Vācija

tel +49 721 4093 01

fakss +49 721 4093 316

e-pasts HYPERLINK "mailto:info@dhu.com"info@dhu.com

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

SIA „Mitela”

Brīvības ielā 183/1

Rīga, Latvija, LV-1012

Tel: 67360781

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 08.2015.

SASKAŅOTS ZVA 20-08-2015

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Influcid pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

10 g (atbilst 10,7 ml) pilienu iekšķīgai lietošanai, šķīduma satur:

Aktīvās vielas:

Aconitum D3 1 g

Gelsemium D3 1 g

Ipecacuanha D3 1 g

Phosphorus D5 1 g

Bryonia D2 1 g

Eupatorium perfoliatum D1 1 g

Palīgvielas ar zināmu iedarbību:

Šīs zāles satur 46 tilp. % etilspirta (alkohola), t.i., līdz 360 mg vienā devā (20 pilieni), kas atbilst 9,1 ml alus vai 3,8 ml vīna vienā devā.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1.apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums

Caurspīdīgs, gaiši dzeltens šķīdums, reizēm zaļgans.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Homeopātiskās zāles saaukstēšanās un drudža, piemēram, gripai līdzīgā stāvokļa, ārstēšanai.

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušajiem

Akūtas saslimšanas gadījumā lieto pa 10 pilieniem katru stundu (ne vairāk kā 12 reizes dienā), līdz novēro uzlabošanos. Tālākai ārstēšanai lieto pa 10-20 pilieniem 3 reizes dienā.

Pediatriskā populācija

Šī zāļu lietošana bērnu ārstēšanā nav pietiekoši dokumentēta, tādēļ alkohola satura dēļ tās nedrīkst lietot bērni līdz 12 gadu vecumam.

Pusaudžiem no 12 gadiem: akūtas saslimšanas gadījumā lieto pa 10 pilieniem katru stundu (ne vairāk kā 12 reizes dienā), līdz novēro uzlabošanos. Tālākai ārstēšanai lieto pa 10-20 pilieniem 3 reizes dienā.

Lietošanas veids

Pilieni jālieto pusstundu pirms vai pēc ēšanas. Pirms norīšanas vēlams kādu laiku paturēt tos mutē. Nepieciešamības gadījumā pilienus var atšķaidīt ar nelielu ūdens daudzumu.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret kādu no aktīvajām vielām vai jebkuru no 6.1.apakšpunktā uzskaitītām palīgvielām.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Terapijas pārskatīšana ir nepieciešama:

ja pacienta stāvoklis neuzlabojas vai pasliktinās pēc 7 dienu lietošanas,

ja parādās papildus sūdzības,

ja temperatūra nekrītas vai ceļas augstāk par 39°C.

Šīs zāles satur 46 tilp. % etilspirta (alkohola), t.i., līdz 360 mg vienā devā (maksimālā deva 20 pilieni), kas atbilst 9,1 ml alus vai 3,8 ml vīna vienā devā.

Kaitīgs cilvēkiem, kuri cieš no alkoholisma.

Alkohola saturs jāņem vērā arī attiecībā uz grūtniecēm un barojošām mātēm, bērniem un paaugstināta riska grupas pacientiem ar aknu slimībām vai epilepsiju.

Pediatriskā populācija

Šī zāļu lietošana bērnu ārstēšanā nav pietiekoši dokumentēta, tādēļ alkohola satura dēļ tās nedrīkst lietot bērni līdz 12 gadu vecumam.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota. Šo homeopātisko zāļu lietošana neizslēdz citu zāļu lietošanu.

Pacientam ieteicams pastāstīt ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras viņš lieto, lietojis vai varētu lietot.

Piezīme: homeopātisko zāļu iedarbības efektivitāti var ietekmēt dažādi neveselīga dzīvesveida faktori un tādu stimulatoru lietošana kā dzērieni un tabaka.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Tāpat kā visas citas zāles, arī Influcid var lietot tikai pozitīvas ieguvuma un riska attiecības gadījumā.

Šīs zāles satur 46 tilp. % etilspirta (alkohola). Tas jāņem vērā, nozīmējot grūtniecēm un barojošām mātēm.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Influcid neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Ļoti reti ((<1/10 000) vai biežums nav zināms (tas nevar tikt noteikts vadoties pēc pieejamiem datiem): paaugstinātas jutības reakcijas, piem., ādas izsitumi un kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumi. Tādos gadījumos jāpārtrauc Influcid lietošana un jānozīmē atbilstoša terapija.

Piezīme: lietojot homeopātiskās zāles, stāvoklis var īslaicīgi pasliktināties (sākotnējā homeopātiskā pasliktināšanās). Šajā gadījumā pacientam jāiesaka pārtraukt zāļu lietošanu un konsultēties ar ārstu.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām
Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.
Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv/?id=613&sa=613&top=3"www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: citi ārstniecības līdzekļi. Homeopātiskas zāles. ATĶ kods: V03AX

Homeopātija būtiski atšķiras no tradicionālās medicīnas, it īpaši tajos aspektos, kas skar slimības izpratni un ārstniecisko līdzekļu lietošanu. Homeopātisko zāļu aktīvās sastāvdaļas potencē, pakāpeniski atšķaidot. Homeopātiskās zāles stimulē organisma aizsargmehānismus, stiprinot organisma pašdziedināšanās spējas, tās neiedarbojas uz kādu konkrētu orgānu. Šo zāļu terapeitiskais efekts ir regulējošs, jo to iedarbība uz slimības simptomiem ir netieša.

Minēto iemeslu dēļ nav iespējams noteikt konkrētas zāļu devas farmakoloģisko efektu, to farmakokinētiskās vai farmakodinamiskās īpašības.

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Nav piemērojamas.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Nav piemērojamas.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Nav piemēroti, jo Influcid tāpat kā citām plaši lietotām homeopātiskām zālēm preklīniskie pētījumi nav veikti.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Etilspirts (alkohols) 96%, attīrīts ūdens.

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

5 gadi.

Uzglabāšanas laiks pēc šo zāļu pirmās atvēršanas ir 6 mēneši.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Šķīdums brūnā stikla pudelītē ar skrūvējamu polipropilēna vāciņu un pilināšanai paredzētu korķīti no zema blīvuma polietilēna kartona kastītē kopā ar lietošanas instrukciju. 1 pudelīte satur 30 ml pilienu iekšķīgai lietošanai.

6.6. Īpaši norādījumi iznīcināšanai

Nav īpašu prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Deutsche Homöopathie-Union

DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Ottostrasse 24

76227 Karlsruhe

Vācija

tel +49 721 4093 01

fakss +49 721 4093 316

e-pasts HYPERLINK "mailto:info@dhu.com"info@dhu.com

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

00-1163

9. REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 06.12.2000.

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 14.03.2007.

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

07.2015.

SASKAŅOTS ZVA 20-08-2015

EQ PAGE 2

SASKAŅOTS ZVA 20-08-2015

EQ PAGE 1