Homeovox

Apvalkotā tablete

Homeovox apvalkotās tabletes

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Maks. cenu diapazons

€ ar PVN

6.93 €

Zāļu produkta identifikators

00-1117-01

Zāļu reģistrācijas numurs

00-1117

Ražotājs

Boiron, France

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

26-NOV-10

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Bez receptes

Zāļu stiprums/koncentrācija

Zāļu forma

Apvalkotā tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Boiron, France

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

SASKAŅOTS ZVA 05-12-2013
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM
HOMEOVOX apvalkotās tabletes Homeopātiskas zāles
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju. Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Tomēr Jums jālieto HOMEOVOX apvalkotās tabletes rūpīgi, lai no zāļu lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam. - Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas, Jums jāsazinās ar savu
ārstu. - Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda
no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu, izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt: 1. Kas ir HOMEOVOX apvalkotās tabletes un kādam nolūkam tās lieto 2. Pirms HOMEOVOX apvalkoto tablešu lietošanas 3. Kā lietot HOMEOVOX apvalkotās tabletes 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt HOMEOVOX apvalkotās tabletes 6. Sīkāka informācija
1. KAS IR HOMEOVOX apvalkotās tabletes UN KĀDAM NOLŪKAM TĀS LIETO
HOMEOVOX apvalkotās tabletes ir homeopātiskas zāles, ko lieto balss saišu pārpūles, balss zuduma, aizsmakuma un laringīta simptomātiskai ārstēšanai.
2. PIRMS HOMEOVOX apvalkoto tablešu LIETOŠANAS
Nelietojiet HOMEOVOX apvalkotās tabletes šādos gadījumos Ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret aktīvām vielām un/vai kādu citu HOMEOVOX apvalkoto tablešu sastāvdaļu.
Citu zāļu lietošana Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes. Līdz šim mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

SASKAŅOTS ZVA 05-12-2013
Grūtniecība un zīdīšanas periods Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Negatīva ietekme, lietojot HOMEOVOX apvalkotās tabletes grūtniecības un zīdīšanas laikā, nav zināma.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus nav novērota.
Svarīga informācija par kādu no HOMEOVOX apvalkoto tablešu sastāvdaļām Palīgvielas ar kādu zināmu efektu: saharoze un laktoze. Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.
3. KĀ LIETOT HOMEOVOX apvalkotās tabletes
Iekšķīgai lietošanai. Pieaugušajiem un bērniem:
Profilaktiski : pa 2 tabletēm 5 reizes dienā Ārstēšanai : pa 2 tabletēm ik pēc stundas Ļauj tabletēm lēni izšķīst mutē. Bērniem līdz 6 gadu vecumam: pirms lietošanas tableti saberzt un izšķīdināt šķidrumā.
Ja 24 stundu laikā saslimšanas simptomi pieaug, nepieciešama ārsta konsultācija.
Ja esat lietojis HOMEOVOX apvalkotās tabletes vairāk nekā noteikts Vaicājiet padomu ārstam vai farmaceitam. Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.
Ja esat aizmirsis lietot HOMEOVOX apvalkotās tabletes Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirstās tabletes.
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.
4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS
Tāpat kā citas zāles, HOMEOVOX apvalkotās tabletes var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

SASKAŅOTS ZVA 05-12-2013

Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai
farmaceitu, vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.
Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. KĀ UZGLABĀT HOMEOVOX apvalkotās tabletes

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. Nelietot HOMEOVOX apvalkotās tabletes pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes. Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko HOMEOVOX apvalkotās tabletes satur

Vienā tabletē: - Aktīvās vielas ir:
Aconitum napellus Arum triphyllum Ferrum phosphoricum Calendula officinalis Spongia tosta Atropa belladonna Mercurius solubilis Hepar sulfur Kalium bichromicum Populus candicans Bryonia dioica

3 CH ......................... 0,091 mg 3 CH ......................... 0,091 mg 6 CH ......................... 0,091 mg 6 CH ......................... 0,091 mg 6 CH ......................... 0,091 mg 6 CH ......................... 0,091 mg 6 CH ......................... 0,091 mg 6 CH ......................... 0,091 mg 6 CH ......................... 0,091 mg 6 CH ......................... 0,091 mg 3 CH ......................... 0,091 mg

- Citas sastāvdaļas ir: saharoze, laktoze, kukurūzas ciete, talks, magnija stearāts, akācija, želatīns, baltais vasks, karnaubas vasks

HOMEOVOX apvalkoto tablešu ārējais izskats un iepakojums
Baltas, cilindriskas tabletes. Kartona kastītē ir 60 tabletes blisteros.

SASKAŅOTS ZVA 05-12-2013
REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS UN RAŽOTĀJS
BOIRON 2, avenue de l’Ouest Lyonnais 69510 Messimy Francija
Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:
Latvija SIA "G. Miežis Ārsts" Mūkusalas iela 51, Rīga, LV 1004 Tel/fakss: +371 67532498
Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi akceptēta 10/2013.

Lejupielādēt zāļu aprakstu

SASKAŅOTS ZVA 05-12-2013

ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS
HOMEOVOX apvalkotās tabletes

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Vienā apvalkotā tabletē ir šādas aktīvās vielas:

Aconitum napellus Arum triphyllum Ferrum phosphoricum Calendula officinalis Spongia tosta Atropa belladonna Mercurius solubilis Hepar sulfur Kalium bichromicum Populus candicans Bryonia dioica

3 CH........................ 0,091 mg 3 CH........................ 0,091 mg 6 CH........................ 0,091 mg 6 CH........................ 0,091 mg 6 CH........................ 0,091 mg 6 CH........................ 0,091 mg 6 CH........................ 0,091 mg 6 CH........................ 0,091 mg 6 CH........................ 0,091 mg 6 CH........................ 0,091 mg 3 CH........................ 0,091 mg

Palīgvielas ar zināmu iedarbību: Viena tablete satur 177,7 mg saharozes un 87,1 mg laktozes. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA
Apvalkotā tablete. Balta, cilindriska apvalkotā tablete.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA 4.1. Terapeitiskās indikācijas
Homeopātiskas zāles, ko lieto balss saišu pārpūles, balss zuduma, aizsmakuma un laringīta simptomātiskai ārstēšanai 4.2. Devas in lietošanas veids Iekšķīgai lietošanai.

SASKAŅOTS ZVA 05-12-2013
Pieaugušajiem un bērniem Profilaktiski : pa 2 tabletēm 5 reizes dienā Ārstēšanai : pa 2 tabletēm ik pēc stundas
Ļauj tabletēm lēni izšķīst mutē. Bērniem līdz 6 gadu vecumam: pirms lietošanas tableti saberzt un izšķīdināt šķidrumā.
4.3. Kontrindikācijas
Paaugstināta jutība pret zāļu aktīvām vielām vai jebkuru no palīgvielām.
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
- Tā kā zāles satur saharozi, tās nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu fruktozes nepanesību, glikozes-galaktozes malabsorbciju un saharāzes – izomaltāzes nepietiekamību.
- Tā kā šīs zāles satur laktozi, tās nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozēmiju, glikozes –galaktozes malabsorbciju un Lapp laktāzes deficītu.
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
Līdz šim laikam mijiedarbība ar citām zālēm vai citi mijiedarbības veidi nav novēroti.
4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti
Piesardzības dēļ vajadzētu izvairīties no zāļu lietošanas grūtniecības un zīdīšanas periodā.
4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus
Neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.
4.8. Nevēlamās blakusparādības
Nav novērotas.
Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām

SASKAŅOTS ZVA 05-12-2013

Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: homeopātiskas zāles

ATĶ

kods:

V03AX

Indikācijas balstās uz sastāvā ietilpstošo sastāvdaļu tradicionālo homeopātisko

pielietojumu.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Nav piemērojamas.

5.3. Klīniskie dati par drošību

Nav piemērojami.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA 6.1. Palīgvielu saraksts
Saharoze, laktoze, kukurūzas ciete, talks, magnija stearāts, akācija, želatīns, baltais vasks, karnaubas vasks 6.2. Nesaderība Nav piemērojama. 6.3. Uzglabāšanas laiks 5 gadi. 6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

SASKAŅOTS ZVA 05-12-2013
Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi. 6.5. Iepakojuma veids un saturs
60 apvalkotās tabletes termiski veidotos PVH/alumīnija blisteros. 6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai
Nav īpašu prasību.
7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS BOIRON 2 avenue de l’Ouest Lyonnais 69510 Messimy Francija
8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS 00-1117
9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: 2000. gada 15. novembrī Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2010. gada 26. novembrī
10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS 09/2013